Internetová encyklopedie dějin Brna

Arnošt Špidla

  MUDr. in memoriam Arnošt Špidla


  • * 19.2.1910 Holice u Olomouce – † 7.5.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně dne 22. 12. 1941, rozsudek vykonán kolektivně na 72 osobách

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno-Židenice, Karáskovo náměstí


  • vzdělání

   Čsl. státní reformované reálné gymnázium (1930 maturita),
   1930–1939 LF MU (ze závažných zdravotních důvodů studium přerušoval) - dne 23. 10. 1947 mu LF MU udělila titul MUDr. in memoriam


  • zaměstnání

   student


  • poznámky

   Arnošt Špidla (v rodině mu říkali Anonek) měl TBC kolena, asi se nakazil od matky. K řádnému titulu MUDr. mu chyběla závěrečná státní zkouška, kterou již nestihl vykonat. Rodina o jeho odbojové činnosti nevěděla, snad jen něco tušila.
   Za okupace se zapojil do podpory čs. desantu ze SSSR S/1. Zatčen gestapem 26. 11. 1941 v Brně-Židenicích, Karáskovo náměstí. Vězněn byl v Brně v Kounicových kolejích, zde odsouzen se svými spolupracovníky stanným soudem 22. 12. 1941 k trestu smrti. Převezeni do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl rozsudek vykonán kolektivně 7. 5. 1942. Ve skupině převezené k popravě do Mauthausenu byl i jeho bratr Ladislav, byli zastřeleni dvě minuty po sobě.
   Jeho dlouholetá přítelkyně Marie Knoblichová (zvaná Pipina) se neprovdala (jako čest památce Arnošta), žila v blízkosti jeho sestry Ludmily.

   Podrobnosti k osobě Arnošta Špidly a jeho rodiny spolu s fotografiemi doplnila dne 22. 9. 2009 čtenářka naší encyklopedie paní Eva Bližňáková, děkujeme. Upozornila nás rovněž na stránky obce Dřínov (www.drinov.cz/historie), kde lze najít podrobnosti k výsadku, kterému pomáhali bratři Špidlové.


  • obrazy

   img9134.jpg img9280.jpg img9281.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Alois Dubovský
   spolupráce v odboji František Kozubek
   spolupráce v odboji František Pavličík
   spolupráce v odboji Theodor (Bohdan) Sahánek
   spolupráce v odboji Josef Švagera
   spolupráce v odboji


  • rodiče

   Arnošt Špidla
   Rosalie Špidlová (Hrubanová)


  • sourozenci

   Ladislav Špidla
   Ludmila Homolová (Špidlová)
   František Špidla


  • ulice

   Karáskovo náměstí
   bydliště, zde zatčen v listopadu 1941


  • osoba na objektech

   oběti nacistické okupace
   pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


  • události

   7. 5. 1942
   Vykonání poprav v Mauthausenu
   rozsudek 22. 12. 1941


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal, Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2018

Arnošt Špidla. Fotografii poskytla 30.7.2009 paní Eva Bližňáková; děkujeme.