Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Steiner

  Karel Steiner


  • * 11.4.1918 Ivančice (okres Brno-venkov) – † po 18.4.1942 Rejowiec


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a žáci reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli; holocaust


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   znal výborně hebrejštinu slovem i písmem

  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Ivančice, Palackého náměstí č. 101 (dnes č. 29),
   Louny v Čechách


  • vzdělání

   reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
   LF MU v Brně (zapsán ve školním roce 1936/1937, musel odejít pro židovský původ před 17. listopadem 1939, když ještě 5. května 1939 stačil složit I. rigorózní zkoušku)

  • jiné pocty

   jméno Karla Steinera je uvedeno na pamětní desce radnice v Ivančicích


  • zaměstnání

   Důl Kukla v Oslavanech


  • poznámky

   Rodina Steinerova měla v Ivančicích prosperující obchod s textilním zbožím, který vedl otec Arnošt. Matka Vally zde pracovala jako pokladní, účetní a podle potřeby i jako prodavačka. Steinerovi měli dva syny, Karla a mladšího Františka.
   Zásluhou paní Steinerové, která pocházela z české židovské rodiny, se u nich mluvilo česky, kupovaly a četly se české knihy. Jejich rodinný život byl velmi harmonický, což si později rodiče vyčítali. Na konci roku 1939 existovala ještě možnost legálního odchodu do Palestiny. Rodiče svým dvěma synům opatřili pasy a vše potřebné, aby je zachránili, ale synové odmítli opustit rodiče.
   Karel Steiner odjel na radu rodičů do Loun k příbuzným, kde se měl vyučit elektrikářskému řemeslu. Pro židovský původ mu to nebylo dovoleno, vrátil se zpět do Ivančic, kde spolu s otcembratrem pracovali na dole Kukla v Ivančicích, Dne 5. dubna 1942 odjela celá rodina do shromažďovacího tábora v Brně na Merhautově ulici číslo 37 - odtud byli transportováni 8. dubna 1942 transportem Ai (Karel měl číslo 741) do Terezína, transportem Ap (Karel měl číslo 45) odjeli dne 18. dubna 1942 do Rejowiec. Další osudy rodiny neznáme, po válce se nikdo domů nevrátil.
   Po válce se objevila nepodložená zpráva, že Karel Steiner byl jako elektrikář nasazen na práci mimo tábor a uprchl, gestapem měl být dopaden až na maďarských hranicích a ubit.
   Podklady k životopisu předal do sbírek Muzea města Brna Dušan Richter z Brna, děkujeme.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Felix Bass
   spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; společně v transportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942 Stanislav Bass
   spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; spolu v transportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942 Karel Pretzner
   spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; spolu v transportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942


  • rodiče

   Arnošt Steiner
   Vally Steiner


  • sourozenci

   František Steiner


  • osoba na objektech

   oběti druhé světové války
   pamětní deska: Slovanské náměstí 7/01


  • události

   8. 4. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ai"
   v transportu měl číslo 741


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2019