Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní zahájení provozu sluneční elektrárny na ((PdF MU|Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity))

Slavnostní zahájení provozu sluneční elektrárny na PdF MU


 • 13. 4. 2006 


 • ulice

  Poříčí

 • číslo orientační

  31

 • místo

  střecha a přední fasáda PdF

 • nej...

  Česká republika
  největší sluneční elektrárna v České republice


 • charakteristika

  Unikátní zařízení, umožňující vyrábět elektrickou energii a současně sloužit k výuce studentů a k vědecké práci, bylo slavnostně otevřeno za přítomnosti ministra životního prostředí a akademických funkcionářů Masarykovy univerzity.


 • účastníci

  Libor Ambrozek, ministr životního prostředí,
  Petr Fiala, rektor MU,
  Ladislav Mužík, děkan PdF MU ,
  Petr Sládek, docent katedry fyziky PdF, iniciátor výstavby aj.

 • zajímavosti

  Část finančních prostředků z celkové částky 19 milionů korun poskytla jak sama Masarykova univerzita, tak především Státní fond životního prostředí ČR.

 • poznámka

  Sluneční elektrárna je zapojena do evropského projektu PV Enlargement, v jehož rámci by mělo být na 23 univerzitách v deseti evropských zemích umístěno 32 takových zařízení.
  Cílem projektu je především propagace nových a ekologicky neškodných technologií a šíření obnovitelných zdrojů energií.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Petr Fiala
  rektor Masarykovy univerzity


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 26. 06. 2018