Internetová encyklopedie dějin Brna

První slavnostní promoce na Masarykově univerzitě

První slavnostní promoce na Masarykově univerzitě


 • 11. 6. 1927 


 • ulice

  Sirotčí
  dnes Grohova

 • číslo orientační

  7

 • katastr

  Veveří

 • místo

  univerzitní aula (dnes FF MU)

 • nej...

  Masarykova univerzita
  první slavnostní promoce


 • charakteristika

  Prvním doktorandem, jemuž byl diplom udělen při slavnostní promoci "sub summis auspiciis rei publicae" za vynikající studijní výsledky, byl Theodor Uhde, posluchač Právnické fakulty Masarykovy univerzity.


 • účastníci

  Theodor Uhde, první doktorand
  Bohumil Navrátil, rektor,
  František Weyr, promotor,
  Jaromír Sedláček, děkan PrF

 • zajímavosti

  Theodor Uhde přednesl při slavnostním aktu přednášku "O významu normativní teorie", od prezidenta republiky obdržel jako dar zlaté hodinky s monogramem.

 • poznámka

  Tzv. slavnostní promoce, jejichž konání schválilo ministerstvo školství MU v roce 1925. Vyznamenávala pouze kandidáty, kteří vyhověli přísným podmínkám (zkouška dospělosti s vyznamenáním, jednohlasně výborný prospěch při všech rigorosech a dílčích zkouškách doktorských a způsobilost k samostatné vědecké práci).


 • prameny, literatura


 • osoby

  Bohumil Navrátil
  rektor Masarykovy univerzity Jaromír František Sedláček
  děkan PřF MU Theodor Valter Uhde
  první doktorand, jemuž byl titul JUDr. udělen při slavnostní promoci František Weyr
  promotor MU


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 14. 01. 2020