Internetová encyklopedie dějin Brna

Oslavy 400. výročí příchodu Řádu menších bratří kapucínů do Brna

Oslavy 400. výročí příchodu Řádu menších bratří kapucínů do Brna


 • 27. 5. 2004 (27.–30.5.2004)


 • ulice

  Kapucínské náměstí

 • místo

  Petrov a kostel Nalezení sv. Kříže (Kapucíni)


 • charakteristika

  Pontifikální bohoslužbou zahájil ve čtvrtek 27. května v 17 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle několikadenní oslavy 400. výročí příchodu Řádu menších bratří kapucínů do Brna.
  V následující dny pokračovaly oslavy v kostele Nalezení svatého kříže („u kapucínů“) na Kapucínském náměstí v Brně s tímto programem:

  pátek 28. května
  17.00 – Mše svatá, celebroval mons. Jiří Paďour OFMCap.
  20.00 – „Popelka Nazaretská“, pořad herce Miroslava Částka – rajský dvůr kláštera

  sobota 29. května
  V odpoledních hodinách (14.00; 14.30; 15.00; 15.30) prohlídky klášterní knihovny
  15.30 – přednáška o dějinách kláštera
  17.00 – Mše svatá, celebroval br. Řehoř Piśko, OFMConv., s minority, františkány a kapucíny

  neděle 30. května
  14.00 – Svatodušní rytířský turnaj - zábavné odpoledne pro děti a dospělé na kapucínských terasách
  17.00 – Mše svatá, celebroval provinciál Řádu nejmenších bratří kapucínů Lukáš Šebák, po mši následovaly slavné nešpory.


 • účastníci

  biskup Vojtěch Cikrle,
  biskup Jiří Paďour OFMCap., 
  P. Řehoř Pisko, OFMConv., 
  provinciál Lukáš Šebák,
  veřejnost

 • zajímavosti

  V sobotu i v neděli byla pro návštěvníky volně přístupná kapucínská hrobka.

 • poznámka

  Do Brna přišli kapucíni v roce 1604 za přispění kardinála Františka z Dietrichsteina a Ladislava Berky z Dubé. Jejich původní klášter byl postaven v letech 1604–1606 v prostoru před Měnínskou bránou; v roce 1645 v době hrozícího švédského nebezpečí byl zbořen, aby neposkytoval nepříteli opěrnou základnu.
  Dnešní klášter pochází z let 1648–1650. Klášterní kostel z roku 1656 je zasvěcen Nalezení sv. Kříže. V minulosti od roku 1820 až do zrušení věznice v roce 1858 vykonávali bratři duchovní správu věznice na Špilberku a v letech 1807–1949 v Provinční věznici v Brně. K tradiční činnosti patřilo i pohřbívání na brněnském ústředním hřbitově.
  V současné době (rok 2005) žije v klášteře 6 bratří (4 kněží a 2 laici). Kněží se kromě pravidelných bohoslužeb věnují zpovědní službě (i mimo klášter) a duchovnímu vedení několika malých společenství a návštěvám nemocných.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 7. 2009
  Knihovna kapucínského kláštera mimořádně otevřena pro veřejnost


 • osoby

  František z Dietrichštejna
  kardinál, olomoucký biskup


 • stavby

  Kostel Nalezení svatého Kříže a klášter kapucínů
  Kapucínské náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 22. 05. 2020