Internetová encyklopedie dějin Brna

Ničivé krupobití v Brně

Ničivé krupobití v Brně


  • 25. 5. 1820 


  • charakteristika

    Dne 25. května 1820 město Brno a jeho nejbližší okolí zasáhlo mimořádně ničivé krupobití.
    Kroupy, které pak tály až tři dny, vytloukly přes 20 000 okenních tabulí.


  • prameny, literatura


  • autor

    Jur


Aktualizováno: 11. 07. 2018