Internetová encyklopedie dějin Brna

První pietní rozptyl popela ze zpopelněných pozůstatků na Ústředním hřbitově

První pietní rozptyl popela ze zpopelněných pozůstatků na Ústředním hřbitově


 • 5. 6. 1964 


 • ulice

  Vídeňská

 • číslo orientační

  96

 • místo

  Ústřední hřbitov města Brna

 • nej...

  Brno
  první pietní rozptyl popela zpopelněných pozůstatků


 • charakteristika

  Vývoj ve hřbitovní kultuře značně ovlivnil všechny druhy ukládání zpopelněných pozůstatků. Dochází i k odpoutání se od tradiční pomníkové hrobové symboliky a návratu zpět k přírodě. Tímto novým moderním způsobem pohřbívání je rozptyl popela ze zpopelněných pozůstatků na travnaté ploše k tomuto účelu vymezené. Jeho původ lze hledat v humanistických a demokratických idejích protestantismu. Vznikl v severských státech a záhy se rozšířil po celé Evropě.
  V Brně, jako v jednom z prvních míst naší republiky, se konal pietní rozptyl už 5. června 1964 a od té doby byl na dvou rozptylových loučkách Ústředního hřbitova rozptýlen popel více než 25 500 osob (stav k roku 1992, pozn. autorky hesla). Idea splynutí s přírodou je doplněna vytvořením krásného přírodního prostředí s uměleckými plastikami a parkově udržovaným okolím.


 • zajímavosti

  Rozptyly se provádějí ve vegetačním období, tj. od května do října každého roku. Popel se z rozptylové urny přesype po krátkém pietním obřadu do travnaté plochy rozptylové loučky a jemně skropí vodou. Nikdo nemá nárok na zvláštní či určité místo. Pozůstalým odpadá jakýkoliv další náklad na údržbu hrobu a kromě jednorázového poplatku nemají pak už žádné další výdaje.
  O provedeném rozptylu se vede evidence v matrice a vystavuje se o něm úřední potvrzení.


 • prameny, literatura


 • události

  25. 7. 1978
  Otevření I. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96 6. 4. 1930
  Slavnostní otevření krematoria v Brně


 • stavby

  Ústřední hřbitov města Brna
  Vídeňská 96/306


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018