Internetová encyklopedie dějin Brna

Postřelení německého vojáka v Brně-Medlánkách

Postřelení německého vojáka v Brně-Medlánkách


 • 27. 3. 1939 


 • charakteristika

  V noci na 27. března 1939 byl postřelen z pušky neznámým pachatelem strážný, vojín říšskoněmecké armády, na stráži u pracháren v Medlánkách.


 • účastníci

  Antonín Valníček, praporčík, zástupce velitele oddílu stráže II v Králově Poli, který telefonicky nahlásil 27. 3. 1939 v 18.45 hodin na policejní hlavní strážnici v Králově Poli tuto událost

 • zajímavosti

  Bylo zahájeno pátrání po pachateli, šetřilo se i v kruzích pytláků, „jichž je v Medlánkách hojně“, nevedlo však k výsledku.

 • poznámka

  V důsledku tohoto případu přišlo do Medlánek 20 říšskoněmeckých polních četníků pod velením nadporučíka Gimbse a byli ubytováni ve škole.
  Z rozkazu nadporučíka nechal vybubnovat předseda místního výboru v Řečkovicích Kořísko (v orig. -Menš) obecním zřízencem, že v době od 19 hodin večer do 6 hodin ráno nesmí se do 31. března včetně nikdo zdržovati na ulici v Medlánkách. „Neuposlechnutí příkazu o zdržování se doma má za následek, že všichni muži od 15 do 25 let budou zajištěni (zavřeni) po dobu 14 dní“.


 • prameny, literatura


 • školy

  Pětitřídní smíšená národní škola
  v budově školy se 27. 3. 1939 ubytovalo 20 říšskoněmeckých polních četníků, kteří měli pátrat po pachateli střelby na německého vojáka


 • městská část

  Brno-Medlánky


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018