Internetová encyklopedie dějin Brna

Vydáno privilegium k upravení vztahu mezi Židy a křesťany v Brně

Vydáno privilegium k upravení vztahu mezi Židy a křesťany v Brně


 • 23. 7. 1268 


 • charakteristika

  V roce 1268 vydal panovník Přemysl Otakar II. privilegium, kde upravil vztah mezi Židy a křesťany v Brně.


 • účastníci

  král Přemysl Otakar II.

 • poznámka

  Poskytl Židům ochranu a svěřil jejich správu židovskému rychtáři. Židovský rychtář byl jmenován markrabětem z brněnských konšelů (křesťanů), aby jej zastupoval při jednáních a sporech mezi křesťany a Židy. Samosprávu židovské obce vedli volení židovští přísežní, v jejichž čele stál židovský mistr.


 • prameny, literatura


 • autor


Aktualizováno: 25. 06. 2018