Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření Centra kulturních dějin 20. století

Otevření Centra kulturních dějin 20. století


 • 19. 11. 2013 


 • ulice

  Hudcova

 • číslo orientační

  76

 • katastr

  Medlánky


 • charakteristika

  otevřeno nové pracoviště Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea


 • poznámka

  Jednou z oblastí, která je od konce minulého desetiletí v MZM intenzívně rozvíjena, je také oblast kulturních dějin 20. století v České/Československé republice. V roce 2010 byl odbornými pracovníky MZM rozpracován koncept budování specializovaného pracoviště, od téhož roku je tato akvizičně-badatelská aktivita také fakticky naplňována.

  V objektu MZM v ulici Hudcova v Brně bylo zřízeno fyzické sídlo tohoto pracoviště, přičemž se zde nacházejí jak badatelny, pracovny muzejních odborníků, tak archívy konkrétních událostí, aktivit a osobností spjatých s kulturními dějinami naší vlasti, a to v nejširším slova smyslu. Toto pracoviště je součástí Oddělení dějin literatury.

  V současné době muzeum vlastní větší část archivu Pavla Kohouta a jeho ženy Jeleny Mašínové, archiv a část knihovny spisovatele Jiřího Gruši s velmi cennými nahrávkami rozhovorů, stejně jako spisovatele Oty Filipa, literárního historika Lumíra Kuchaře, filozofky Boženy Komárkové a spisovatele a literárního kritika Jana Trefulky.
  Vedle archivu moravských básníků Jana SkácelaOldřicha Mikuláška tu badatel může najít spisy Miloslava Petruska, Jaromíra Procházky, historika Jana Tesaře. Zcela mimořádnou hodnotu představují materiály tzv. Podzemní univerzity, který muzeu předal britský filozof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník Roger Scruton.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jiří Hájek
  zakladatel oddělení dějin literatury MZM Božena Komárková
  archiv jejích děl je v Oddělení dějin literatury MZM Oldřich Mikulášek
  archiv jeho děl je v Oddělení dějin literatury MZM Roger Scruton
  předal MZM materiály o tzv. Podzemní univerzitě Jan Skácel
  archiv jeho děl je v Oddělení dějin literatury MZM
  další osoby (1)...


 • městská část

  Brno-Medlánky


 • autor

  hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018