Internetová encyklopedie dějin Brna

Zástava vsi Novošice městu

Zástava vsi Novošice městu


 • 14. 4. 1469 


 • místo

  Olomouc


 • charakteristika

  Matyáš Korvín, král uherský, zastavuje a zapisuje městu Brnu za 3000 zlatých uherských pustou ves Novošice, patřící ke klášteru žďárskému se všemi užitky a příslušenstvím.
  Tuto ves odňal válečnou mocí Čeňkovi Kunovi z Kunštátu a Nového Hradu, rovněž nepříteli katolické víry a příznivci a podporovateli kacířství.
  Zástavu lze vykoupit za výše uvedenou sumu pouze opatem kláštera žďárského.


 • účastníci

  Matyáš Korvín, král uherský,
  město Brno


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018