Internetová encyklopedie dějin Brna

Spory města s jezuity

Spory města s jezuity


 • 10. 1. 1602 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Kněz Oktavián Navaroli, rektor koleje Matky Boží v Brně, dává purkmistrovi a radě města Brna na vědomí, že mu byly oznámeny dvě stížnosti týkající se jeho poddaných. V současné době pro jiné zaneprázdnění nemůže výše uvedené případy řešit, rozhodně však k takovým věcem nedal nikdy souhlas.


 • účastníci

  Oktavián Navaroli, jezuitský rektor,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Spor se týkal nálevu, tedy získávání cizího piva a zadržení obilí provazníkem v Nové ulici.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018