Internetová encyklopedie dějin Brna

Uskladnění vína ve městě před nebezpečím tureckého útoku

Uskladnění vína ve městě před nebezpečím tureckého útoku


 • 19. 6. 1663 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jeroným Hufnagl, prelát a převor svatotomášského kláštera oznamuje tímto reversem, že mu město Brno na jeho žádost dovolilo uskladnit ve městě deset nebo dvanáct sudů vína vzhledem k tureckému nebezpečí. Městu slibuje, že žádným způsobem neporuší městská privilegia a nebude prodávat víno pod ráfem ve městě.


 • účastníci

  Jeroným Hufnagl, převor augustiniánského kláštera,
  představitelé města Brna

 • poznámka

  ráf = obruč


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 11. 07. 2018