Internetová encyklopedie dějin Brna

Přednesení císařských požadavků stavům v Olomouci

Přednesení císařských požadavků stavům v Olomouci


 • 9. 8. 1639 


 • místo

  Olomouc


 • charakteristika

  Císařský rychtář, purkmistr a rada města Olomouce oznamují císařskému rychtáři, purkmistrovi a radě města Brna, že minulého dne byla stavům shromážděným ve zdejším zemském domě císařskými komisaři přednesena a publikována císařská propozice, jejíž obsah se dá shrnout v požadavek odeslání vojska a peněz.
  Protože se však vyskytly určité nesrovnalosti (zejména co se týče obilního desátku), které je ještě třeba vyřešit, byl odeslán posel s dotazem do Vídně. Nato zemský hejtman přikázal, aby se nikdo z Olomouce nevzdaloval.
  O závažných záležitostech Olomoučtí chtěli s Brněnskými jednat ústně, protože psaným zprávám se nedá důvěřovat. Závěrečnou rezoluci, o níž by mohli referovat, ještě neobdrželi. Dále informují o zesílení strážní služby a utěšují se tím, že snad bude lépe a sdělují, že 18. uherská setnina odtáhla a k odchodu se chystá i 7. uherská setnina.


 • účastníci

  císařský rychtář,
  purkmistr a rada města Olomouce a Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018