Internetová encyklopedie dějin Brna

Requiem na památku Oldřicha Lillgenblata z Lillgenblatu

Requiem na památku Oldřicha Lillgenblata z Lillgenblatu


 • 10. 9. 1628 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jan Vincenc Barnabáš, převor kláštera sv. Tomáše oznamuje poručníkům Lillgenblatovy pozůstalosti, že Oldřich Lillgenblat dal jeho kostelu 200 zlatých rýnských.
  Za tuto finanční sumu se měl na Oldřichovu památku sloužit requiem. Protože tyto peníze z Lillgenblatovy pozůstalosti ještě převor neobdržel, žádá, aby mu je zaslali i s pětiletým úrokem.


 • účastníci

  Jan Vincenc Barnabáš, převor augustiniánského kláštera,
  poručníci pozůstalosti

 • poznámka

  Oldřich Lillgenblat z Lillgenblatu patřil mezi významné brněnské nobilitované měšťany. Zastával funkci radního a purkmistra města.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018