Internetová encyklopedie dějin Brna

Sdělení o "druhém" švédském obležení města

Sdělení o "druhém" švédském obležení města


 • 3. 9. 1645 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna se obracejí na Ferdinanda III. - krále českého a markraběte moravského se žádostí, aby přijal a vyslechl jejich posla (Jiřího Stramanze z Althofu, městského rychtáře), který mu má podat zprávu o obležení Brna a velkých škodách, které toto obležení městu způsobilo. Vyslovují přesvědčení, že se k jejich prosbám Ferdinand III. otcovsky zachová.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Ferdinand III. král český a markrabě moravský


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018