Internetová encyklopedie dějin Brna

Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd

Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd


 • 22. 5. 1922 


 • charakteristika

  pokračování italské národní pouti


 • zajímavosti

  Při cestě do Prahy zaslal vůdce výpravy Venino náměstkovi Mášovi telegram: „Projevuji všem lítost nad tím, že jsem opustil Brno po tak kratičkém pobytu, vyslovuji též jménem vlády italské díky nejsrdečnější za velkolepé přijetí a prosím Vás, abyste tlumočil tamnímu šlechetnému obyvatelstvu, aby přijalo co nejhlubší moje uznání. Vřele oddaný Venino."

 • poznámka

  Program:
  Odjezd vlakem do Blanska na prohlídku Macochy (před vchodem do Kateřinské jeskyně uvítáni předsedou Zemského svazu pro povznesení návštěvy cizinců Ing. Theimerem. Poslanec Šamalík v horáckém kroji pozdravil hosty, poté jim podán chléb se solí, manželka poslance rozdávala hostům koláče).
  Po prohlídce jeskyní ve 14 hodin odjezd zvláštním vlakem z Blanska do Prahy.


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Italská národní pouť na Špilberk"


 • události

  21. 5. 1922
  Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku 20. 5. 1922
  Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 05. 05. 2017