Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o povolení týdenního trhu volů a dobytka

Žádost o povolení týdenního trhu volů a dobytka


 • 29. 1. 1646 


 • místo

  Linec


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský přikazuje zemskému hejtmanovi Markrabství moravského, aby mu odevzdal po vyslechnutí zainteresovaných činitelů (především sousedů) své dobrozdání, zdali by mohl povolit městu Brnu týdenní trh volů a dobytka.


 • účastníci

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
  moravský zemský hejtman,
  město Brno


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018