Internetová encyklopedie dějin Brna

Spory města s jezuity

Spory města s jezuity


 • 3. 6. 1588 


 • místo

  Kroměříž


 • charakteristika

  Stanislav Pavlovský, biskup olomoucký a císařský rada odpovídá purkmistrovi a radě města Brna na jejich přípis z 27. května 1588 (v městské kanceláři se nedochoval) v záležitosti jejich sporu s představeným jezuitské koleje.
  Tento spor by se měl vyřešit před ustanovenými komisaři na příštím zemském sněmu konaném v Olomouci, kam se mají obě strany dostavit.


 • účastníci

  Stanislav Pavlovský, biskup olomoucký,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  Po delší korespondenci mezi biskupem a představiteli města došlo k narovnání.
  Viz níže uvedená událost z 26. 6. 1588, Olomouc.


 • prameny, literatura


 • události

  26. 6. 1588
  Smlouva mezi městem a jezuity o sporné ulice a poddané v Brně


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018