Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Osvald Životský. Foto z knihy "110 let trati Brno - Tišnov  90 let trati Tišnov - Žďár n. S.  1885 - 1905 - 1995", Brno 1995. MuMB - knihovna.