Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Staněk

  Antonín Staněk


  • * 31.1.1915 Brno-Komín – † 25.1.1991 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraniční armády ve Francii, Velké Británii a SSSR


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko- Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   obecná škola v Komíně,
   v letech 1927–1935 absolvoval České státní gymnázium v Brně (nyní gymnázium na třídě Kpt. Jaroše), poté složil doplňovací zkoušky na učitelském ústavu v Brně

  • vyznamenání a pocty

   československá:
   - Čs. válečný kříž 1939 (6. 10. 1945)
   - Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem (6. 10. 1945)
   - Čs. medaile Za zásluhy I. stupně (6. 10. 1945)
   - Dukelská pamětní medaile (6. 10. 1959)

   sovětská:
   - Za vítězství nad Německem


  • hrob

   Komínský hřbitov, Absolonova, hrob č. 63–64 (původně pohřben na Ústředním hřbitově ve Vídeňské ulici; v roce 2001 exhumace a přenesení na hřbitov do Komína)


  • poznámky

   Po absolvování učitelských zkoušek krátce zůstal doma a poté nastoupil 1. 10. 1937 základní vojenskou službu u 43. pěšího pluku v Brně, kde absolvoval záložní důstojnickou školu. Po jejím ukončení přeložen k 10. pěšímu pluku, s nímž zažil události roku 1938. V polovině března 1939 propuštěn po okupaci Čech a Moravy do civilu v hodnosti četaře - aspiranta.
   Na počátku června 1939 se svým bratrancem Jindřichem Čoupkem (pozdější parašutista skupiny BIVOUAC) přešel hranice do Polska u obce Morávka. Dostal se do Krakova a odtud do tábora v Malých Bronowicích. Dne 1. 8. 1939 dorazil na lodi Chrobry do Francie a zde podepsal spolu s dalšími vstup do francouzské Cizinecké legie a přes její africké centrum v Sidi Bel Abbes dorazil do posádky v El Arich.
   Koncem září 1939 po vypuknutí války odjel z Afriky do Agde do formující se čs. armády, sloužil u 12. kulometné roty 3. praporu 1. pěšího pluku jako velitel družstva (v červnu 1940 se účastnil ústupových bojů na Marně, Seině a Loiře. Nestihl však včas ustoupit s ostatními jednotkami na jih Francie a byl koncem června v Agde internován). V červenci však uprchl do Marseille a přes Oran se dostal do Casablanky. Odtud odjel s několika dalšími čs. vojáky na ostrov Martinique a v listopadu 1940 na ostrov Santa Lucia. Počátkem roku 1941 se dostal přes ostrovy Dominica a Antiqua na Bermudy, odkud v únoru vyrazili do Velké Británie.
   Dne 4. 3. 1941 dorazil do Londýna. Téhož měsíce zařazen k 1. praporu čs. smíšené brigády ve Velké Británii, sloužil jako nezařazený důstojník, hodnost podporučík. Absolvoval řadu kurzů (minometný, řidičský, parakurz, záškodnický kurz); po vzniku čs. samostatné obrněné brigády v létě 1943 se účastnil i radiového a tankistického kurzu.
   Koncem června 1944 s několika desítkami dalších důstojníků odjel přes Středozemní moře do Teheránu, odkud jeli k I. čs. armádnímu sboru v SSSR. V Sadaguře přidělen k protitankovému oddílu 2. čs. paradesantní brigády (poručík, náčelník štábu), s ním se v září 1944 účastnil bojů v Karpatech, měl odletět i na pomoc slovenskému povstání, ale letadlu se nepodařilo přistát. V září 1944 povýšen na nadporučíka, koncem října 1944 přidělen jako velitel roty k 1. čs. samostatné brigádě.
   Dne 5. 11. 1944 mezi obcemi Vyšný a Nižní Komárník těžce raněn do lokte pravé ruky (léčil se v sovětských nemocnicích v Jaslu, Krosnu, Kyjevě a Přemyšlu). Dne 5. 6. 1945 se vrátil do Brna, v červnu 1945 byl povýšen na kapitána. Zůstal v armádě, ale musel stále prodělávat léčebné zákroky kvůli svému válečnému zranění.
   V letech 1946–1949 sloužil jako štábní kapitán na doplňovacím velitelství Brno-město na Kounicově ulici. V roce 1949 propuštěn z armády, dostal umístěnku do dolů (nemohl kvůli zranění nastoupit), proto roznášel noviny, pracoval u družstva Včela jako fakturant, potom jako překladatel ve Výzkumném ústavu zemědělském a do důchodu odešel v roce 1972 jako překladatel na katedře agrochemie Vysoké školy zemědělské v Brně.


  • obrazy

   img1533.jpg img19368.jpg img19367.jpg img19365.jpg img19366.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jindřich Čoupek
   bratranec - na počátku června 1939 spolu přešli hranice do Polska u obce Morávka


  • partneři

   Alžběta Staňková (Rychlá)
   sňatek: 29. 12. 1945 v Brně-Komíně


  • děti

   Alžběta Staňková
   Eva Staňková
   Jaroslava Staňková


  • rodiče

   Antonín Staněk
   Marie Staňková (Krchňáková)


  • sourozenci

   Bohuslav Staněk
   Marie Houšková (Staňková, ovdovělá Čoupková)
   Josef Staněk


  • stavby

   Komínský hřbitov
   Absolonova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   JMik


Aktualizováno: 20. 01. 2020

Antonín Staněk po návratu do vlasti, 1945.