Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Denisovy sady, foto z roku 1970. MuMB sbírky, inv. č. 8938/10143.