Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Sejbal

  Prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc.


  • * 19.10.1929 Třebíč – † 18.8.2004 Brno


  • významný numismatik mezinárodní úrovně, ředitel MZM


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   gymnázium v Třebíči (absolvent v roce 1948),
   1948–1952 FF MU - obor historie (1963 titul CSc., 1967 titul PhDr., 1985 jmenován docentem, 1987 titul DrSc., 1993 jmenován profesorem)

  • vyznamenání a pocty

   Řád za zásluhy o polskou kulturu,
   Medaile Gottfrieda Sempera udělena Státními uměleckými sbírkami v Drážďanech,
   Medaile Kurta Reglinga udělena mincovním kabinetem Státních muzeí v Berlíně,
   cena rektora MU (1999)


  • dílo

   - Moravská mince doby husitské. Brno 1965, 358 s., tab. I-XXXVI.

   - Dějiny peněz na Moravě. Brno 1979, 209 s., 66 vyobrazení, 68 tabulek.

   - Numismatické oddělení Moravského muzea v Brně. Brno 1979, 74 s., vyobrazení v textu a přílohy.

   - Základy peněžního vývoje. Brno 1997, 420 s., 88 stran obrazových příloh.

   - Uspořádání výstavy Brněnská mincovna ve světle nálezů mincí, MZM, 1955.

   - Uspořádání výstavy Moravské mince, MZM, 1960.

   - Uspořádání stálé expozice Dějiny peněz na Moravě, MZM, 1973.


  • zaměstnání

   1952–1953 učitel v Jemnici,
   1953–1989 vedoucí numismatického oddělení MZM,
   1977–1990 ředitel MZM,
   1964–2004 přednášel numismatiku na katedře PVH, archivnictví a archeologie FF MU,
   1991–1994 přednášel jako hostující profesor na Vídeňské univerzitě,
   1995–2004 přednášel numismatiku na katedře financí ESF MU

  • odborné a zájmové organizace

   Česká numismatická společnost (1977–1979 předseda),
   Numismatická komise ČSAV (1977–1991 předseda),
   Numizmatická komise SAV,
   Numismatická komise při Ústředním muzeologickém kabinetu NM (1976–1991 předseda),
   Moravská numismatická sekce,
   Numismatická komise Rakouské akademie věd,
   Mezinárodní výbor pro archeologická a historická muzea,
   Národní komité ICOM při organizaci UNESCO


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 44, hrob č. 711–712


  • soubory ke stažení

   Bibliografie Prof. PhDr. Jiřího Sejbala, DrSc.pdf [96.4 kB]
   soupis numismatických prací Prof. PhDr. Jiřího Sejbala, DrSc. za léta 1953–1999


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   17. 5. 1983
   Otevření výstavy „Dějiny v miniatuře“
   ředitel Moravského muzea
   17. 3. 1983
   Zahájení výstavy „Kamenná krása moravských pegmatitů“
   ředitel Moravského muzea
   28. 10. 1982
   Zahájení výstavy „Raně středověké polské poklady mincí a zlomkového stříbra“
   ředitel Moravského muzea
   15. 7. 1982
   Slavnostní zahájení výstavy „Za lidmi doby bronzové, lužická kultura ve Slezsku“
   ředitel Moravského muzea


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 13. 08. 2018