Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


MUDr. Hynek Vališ. Zdroj: Památce bratra MUDr. Hynka Vališe, vydala Tělocivčná jednota Sokol Kuřim při příležitosti odhalení busty bratru Mudr. Hynku Vališovi, 1948.