Výročí připadající na tento týden

140 let
19. 7. 1884

Slavnost otevření vyhlídkového glorietu

Gloriet se stal součástí úprav park na Špilberku|parku na Špilberku pro širokou veřejnost....

130 let
* 19. 7. 1894

Josef Sedlák

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

125 let
* 19. 7. 1899

Otokar (Otto) Šutera

válka a odboj 1914–1919; oběti války

115 let
* 19. 7. 1909

Ervín Buchníček

soudce, sportovec - volejbal, atletika (skok do výšky, vrh koulí), plavání

110 let
* 19. 7. 1914

Otto Abeles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

110 let
19. 7. 1914

Slavnostní odhalení pomníku Františka Suchého

v neděli dopoledne v 11. hodin se konala slavnost odhalení F. Suchý|pomníku zemřelého...

110 let
19. 7. 1914

Slavnost 20letého trvání DTJ v Králově Poli

U příležitosti 20letého trvání DTJ v Králově Poli bylo provedeno veřejné cvičení II....

105 let
* 19. 7. 1919

Vladimír Lehký

malíř grafik, scénárista, animátor, reřisér
dítě osobnosti: Vladimír Lehký

95 let
* 19. 7. 1929

Lambert Klabusay

přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

95 let
* 19. 7. 1929

Břetislav Kvarda

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

85 let
† 19. 7. 1939

Hermann Ascher

obchodník

80 let
† 19. 7. 1944

Blažena Blažejová

činoherní herečka

80 let
† 19. 7. 1944

Vojtěch Kostelníček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 19. 7. 1944

František Šujan

středoškolský profesor a historik města Brna

45 let
† 19. 7. 1979

Jaroslav Brož

voják z povolání

30 let
† 19. 7. 1994

Rudolf Firkušný

světoznámý pianista, čestný doktor MU a JAMU

10 let
† 19. 7. 2014

Leo Kuchař

katolický kněz

5 let
19. 7. 2019

Festival Mendel je... včelař

čtvrtý ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...

19. 7. 1457

Právo ražby mince

Ladislav, král český, uděluje městu Brnu právo razit mince ("veřejného tvaru s odznaky...

* 19. 7. 1648

Jakub Kresa

jezuita a univerzitní profesor matematiky

19. 7. 1770

Zavedení číslování domů v Brně

Na základě císařského patentu z 6. 2. 1770 bylo zahájeno číslování všech domů na území...

† 19. 7. 1831

Christian Carl André

přírodovědec, organizátor vědeckého života na Moravě, jeden ze zakladatelů dnešního...

* 19. 7. 1833

Julius Ignác Karel Steyskal

c.k. kapitán řádové lodi

* 19. 7. 1836

Viktor Neruda

hudebník

* 19. 7. 1838

Friedrich Wannieck

podnikatel a průmyslník, vynálezce, majitel realit

19. 7. 1852

Vydán souhlas k založení Židovského hřbitova v Židenicích

V letech 1911 a 1936 byl podstatně rozšířen a po roce 1945 upraven. Ze zrušených židovských...

* 19. 7. 1858

Ernst Kafka

podnikatel ve vlnařství

* 19. 7. 1861

František Vítkovič

učitel
otec osobností: Karel Vítkovič a Růžena Vítkovičová

* 19. 7. 1865

Jakub Pavelka

římskokatolický kněz, biskupský a konsistorní rada, básník

* 19. 7. 1870

Charlotte Tintner

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

* 19. 7. 1871

Otakar Trnka

ministr veřejných prací

* 19. 7. 1872

Emilie Kornfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 7. 1876

Richard Traub

technik
partner osobnosti: Eugenie Traubová

* 19. 7. 1886

Viktor Ježek

náměstek ředitele Hypoteční a zemědělské banky moravské

* 19. 7. 1887

Heinrich Leger

válka a odboj 1914–1919; oběti války
dítě osobnosti: Heinrich Leger
bratr...

* 19. 7. 1888

Milan Tuček

advokát v Brně

* 19. 7. 1890

František Jůza (Juza)

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 19. 7. 1891

Emil Schulz

lékař

* 19. 7. 1891

Augustin (Gustav) Kuhl

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 19. 7. 1893

Viktor Kostuřik

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 19. 7. 1895

Ladislav Smolík

honorovaný docent Vysoké školy technické dr. E. Beneše v Brně, pedolog, meteorolog a...

* 19. 7. 1896

Anna Morávková

pedagožka

* 19. 7. 1896

Václav David

novinář, autor hudebních textů

* 19. 7. 1897

Jan Zelinka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 19. 7. 1897

Josef Pálka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 19. 7. 1897

Ludvík Topinka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích...

* 19. 7. 1897

Jan Velecký

válka a odboj 1914–1919, legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

* 19. 7. 1898

Otto Hochwald

lékař

* 19. 7. 1898

Vladimír Šujan

právník, znalec lidové a zlidovělé keramiky

* 19. 7. 1900

Gisele Karpeles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 7. 1900

Martha Gelbkopf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 7. 1906

Elsa Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 19. 7. 1906

František z Felbingerů

malíř, vynálezce potrubní pošty, majitel Grandhotel|Hotelu Grand v Brně

* 19. 7. 1906

Čestmír Sobola

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 19. 7. 1907

Rudolf Světláček

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 19. 7. 1908

Vladimír Kubeš

právní filozof a teoretik občanského práva; patřil k výrazným osobnostem mladší větve...

* 19. 7. 1911

Oldřich Vedral

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 19. 7. 1912

Bohuslav Brychta

sportovec - fotbal; sportovní funkcionář (předseda SK Obřany)

† 19. 7. 1915

Erhardt Heinrich/Eberhardt Dittmar

podnikatel v barvířství

† 19. 7. 1915

František Kotráš

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 19. 7. 1920

František Kachlíř

válka a odboj 1938–1945; totální nasazení v Norsku
bratr osobnosti: Ondřej Kachlíř

* 19. 7. 1920

Miroslav Mrozek

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

* 19. 7. 1920

Josef Kempný

český komunistický politik, původním povoláním stavitel

* 19. 7. 1921

Otto Haas

činoherní, zpěvoherní a televizní režisér, dramaturg, překladatel, libretista a textař,...

* 19. 7. 1921

Josef Škoda

tanečník, choreograf, pedagog

* 19. 7. 1921
* 19. 7. 1921

Václav Burian

archeolog, historik a numismatik

† 19. 7. 1921

Josef Hybeš

redaktor a politik

19. 7. 1922

Dopravní nehoda R. Czernina a W. Proskowtze v Brně

Dopravní nehoda osobního automobilu a koňského povozu se udála v 11.30 hod. Velkostatkáři...

* 19. 7. 1923

Jindřiška Apoštolová

oběť železničního neštěstí

* 19. 7. 1926

Jiří Letenský

divadelní herec a příležitostný režisér; v letech 1963–1971 člen Státního divadla v...

* 19. 7. 1927

Heinrich Alefanz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

19. 7. 1931

Cvičení hasičů v Jundrově

Námětem cvičení byly záchranné práce při povodni na řece Svratce, samaritánské ukázky...

* 19. 7. 1932

Rudolf Fila

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog

† 19. 7. 1932

Aloisie (Louisa) Helceletová

organizátorka ženského hnutí na Vyškovsku
partner osobnosti: JUDr. Ctibor Helcelet

* 19. 7. 1936

Václav Suchý

profesor farmakognózie; v letech 2000–2006 rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

† 19. 7. 1938

Else Rüthel Schaber

spisovatelka, herečka, novinářka a překladatelka

† 19. 7. 1942

Anton Redlich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 19. 7. 1942

Ignác Schön

velkoobchodník v Brně
válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 19. 7. 1942

Jan Kroupa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 19. 7. 1946

Eva Drlíková

muzikoložka, redaktorka, editorka, kritička, organizátorka a ředitelka Nadace Leoše...

† 19. 7. 1946

Karel Václavík

významný činitel našeho motorismu a propagátor automobilismu; spolumajitel (později majitel)...

† 19. 7. 1950

Vilém Kožnárek

učitel, osvětový pracovník
otec osobností: Vilém a Zdeněk Kožnárkovi

† 19. 7. 1966

Milan Krondl

profesor brněnské české techniky; válka a odboj 1914–1919; legionář italský
dítě...

† 19. 7. 1982

Hanuš Steiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežil)
pedagog, filozof
dítě...

† 19. 7. 1993

Elmar Klos

filmový režisér, scénárista; pedagog; dramaturg

† 19. 7. 1998

Karel Otto Hrubý

fotograf, malíř, hudebník a pedagog

† 19. 7. 2003

Alena Růžičková-Pavlínová

herečka Divadla bratří Mrštíků

† 19. 7. 2005

Ferdinand Čihánek

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; parašutista ze SSSR; později...

† 19. 7. 2006

Stanislav Remar

baletní umělec, choregraf, pedagog

19. 7. 2006

Vznik Centra robotické chirurgie

Centrum robotické chirurgie ve Fakultní nemocnice U sv. Anny|Fakultní nemocnici u svaté Anny v...

† 19. 7. 2013

Milada Neuschlová

válka a odboj 1938–1945;, účastnice domácího odbojového hnutí
partner (druhá...

19. 7. 2013

Zasazení nových tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) v Brně

V tento den bylo zasazeno dalších 14 „Stelpersteine“ na 6 místech, poprvé zde nejsou uvedeny...

19. 7. 2015

58th Annual Symposium 58. Annual symposium of the International Association for Vegetation Science

Masarykova univerzita společně s International Association for Vegetation Science uspořádala ve...

19. 7. 2022

Slavnostní poklep základního kamene dětského hospice Dům pro Julii

poklepáním Základní kámen dětského hospice Dům pro Julii|základního kamene začala stavba...

19. 7. 2023

Výstava Rok s Mendelem

připomenutí společných akcí a událostí, které nás provázely po celou dobu oslav výročí...


210 let
20. 7. 1814

První parní stroj v Brně

První parní stroj v Brně byl vyroben ve štěpánovských železárnách podle Baildonova...

165 let
* 20. 7. 1859

Edvard Ouředníček

středoškolský pedagog, ministerský rada

150 let
* 20. 7. 1874

Hermína Fleischerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

120 let
* 20. 7. 1904

Karel Veselý

válka a odboj 1938–1945; účastníci odboje; občané Brna-Kohoutovic

110 let
* 20. 7. 1914

Karel Keith

chemik, perzekuce po roce 1948
dítě osobnosti: Karel Keith
partner osobnosti:...

95 let
20. 7. 1929

Založení fotbalového klubu SK Slavoj Brno v Bohunicích

Přípravný výbor tvořili K. Fic, J. Javůrek, A. Jaroš, O. Sobola, J. Sobota, F. Mazač, B....

90 let
† 20. 7. 1934

Adolf Wittal

podnikatel v oděvnictví
bratr osobnosti: Johann Wittal
partner osobnosti: Ida...

70 let
* 20. 7. 1954

Roman Wenzel

sochař, keramik a pedagog

55 let
† 20. 7. 1969

Bohumír Justyn Popelář

vysokoškolský pedagog-psycholog; zakladatel dálkového studia defektologie na Moravě a ve...

45 let
† 20. 7. 1979

Miloš Spurný

rostlinný fyziolog, botanik, krajinný ekolog, fotograf, filmař

45 let
† 20. 7. 1979

Jarmila Urbánková

herečka
partner osobnosti: Karel Urbánek

5 let
20. 7. 2019

Získání nového stroje pro hloubení hrobů

Bagr pro strojové hloubení hrobů získala Správa hřbitovů města Brna počátkem července...

20. 7. 1708

Udělení oprávnění k provozování dopravy nosítky v Brně

Stanoviště nosítek bylo na Zelný trh|Zelném trhu (4 nosítka) a v domě Girodově na náměstí...

20. 7. 1772

Položení základního kamene k budově trestnice

Dne 20. 7. 1772 byl položen základní kámen ke stavbě Moravsko-slezská trestnice|budovy tehdy...

* 20. 7. 1778

Alois Franz Zwoneczek

herec, zpěvák, divadelní ředitel

* 20. 7. 1811

Dominik Vincenz Daberger (Taperger)

manufakturista, podnikatel ve vlnařství

* 20. 7. 1822

Gregor Mendel

přírodovědec, opat starobrněnského kláštera augustiniánů, objevitel zákonů dědičnosti a...

† 20. 7. 1830

Jan Bobrovský

pedagog a skladatel

* 20. 7. 1843

August Karl Mathias Reibhorn

podnikatel ve vlnařství

* 20. 7. 1860

Antonín Urban

podnikatel v papírenství

* 20. 7. 1861

Ignác Vališ

pátý ředitel 1. c. k. slovanského gymnázia v Brně

* 20. 7. 1880

František Brzobohatý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 7. 1880

Jan Svoboda

válka a odboj 1914–1919; válečný invalida

† 20. 7. 1882

Anton Kisling

nájemce hostince v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice)

* 20. 7. 1886

Miloslav Dostál

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 20. 7. 1887

Jaroslav Ševčík

odborný ředitel a I. náměstek vrchního ředitele Hasičské vzájemné pojišťovny; válka a...

* 20. 7. 1890

Cyril Prokop

první starosta Sokola Brno V
válka a odboj 1938–1945, politický vězeň, akce 1. 9. 1939

* 20. 7. 1890

Josef Wizina

hudební skladatel, kritik

* 20. 7. 1891

Karel Klimeš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 20. 7. 1892

Augustin Indráček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 7. 1893

František Mazáč

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 20. 7. 1895

Jan Hlávka

podnikatel ve vlnařství

* 20. 7. 1896

Josef Holas

sportovec - fotbal, rozhodčí, sportovní funkcionář (předseda trenérské rady), trenér

* 20. 7. 1898

Vladimír Souček

významný automobilový konstruktér Československé Zbrojovky, a. s., a děkan strojní fakulty v...

* 20. 7. 1900

Josef Brázda

šachista

* 20. 7. 1902

František Dohnal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 20. 7. 1903
* 20. 7. 1903

Robert Schwarz

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 20. 7. 1903

František Štěpánek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 20. 7. 1905

Theodor Kovář

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

20. 7. 1906

Záhájení provozu tramvajové linky po Zámečnické ulici

Tramvajová linka byla povolena úřední komisí 19. července a den poté uvedena do provozu na...

* 20. 7. 1907

Edit Breda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 7. 1908

Vilém Taurský

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 20. 7. 1908

Emerich Gabzdyl

choreograf, tanečník, režisér a pedagog

* 20. 7. 1910

Vilém Tauský

dirigent, hudební skladatel a pedagog, válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního...

* 20. 7. 1911

Augustin Vlach

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; oběť perzekuce po únoru 1948
dítě...

* 20. 7. 1912

Wilhelm Quittner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 7. 1915

Bohumil Král

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 20. 7. 1915

František Skřivan

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 20. 7. 1915

František Fišer

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 20. 7. 1917

Jan Hložek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 20. 7. 1920

Jindřich Rabas

stavitel

* 20. 7. 1922

Česlav Ludvík Malík

premonstrát, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

* 20. 7. 1922

Karel Krautgartner

hudebník, skladatel, dirigent, herec a saxofonista

* 20. 7. 1925

Gertrude Stark

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 7. 1925

Ctibor Bayer

malíř, sochař, spisovatel

* 20. 7. 1925

Jindra Delongová

jedna ze zakladatelských osobností české dramatické výchovy
partner osobnosti: prof....

20. 7. 1930

Veřejné cvičení Sokola ve Starém Lískovci

Průvod čítal 205 účastníků v krojích a na 1000 osob v civilu.
V 15.00 hodin bylo...

† 20. 7. 1941

Pavel Babáček

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 20. 7. 1941

Josef Spáčil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Šmeralových závodů v Brně

† 20. 7. 1942

Norbert Friess

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 7. 1942

Gustav Engelmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 7. 1942

Rosalia (též Cäcilia) Mautner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 7. 1942

Felix Rudiš

advokát
dítě osobnosti: Jan Křtitel Rudiš

* 20. 7. 1945

Lubomír Bartoň

klarinetista a pedagog

* 20. 7. 1956

Ivo Medek

skladatel, pedagog, hudební publicista, v letech 2010–2018 rektor JAMU
dítě osobnosti:...

† 20. 7. 1965

Bohumil Vacek

zemský zdravotní referent pro Moravu, dlouholetý ředitel Státního zdravotního ústavu v...

† 20. 7. 1972

František Roháček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 20. 7. 1973

Karel Kron

sportovec - lední hokej
bratr osobností: Jaroslav Kron a Vladimír Kron
partner...

† 20. 7. 1978

Marie Waltrová

brněnská herečka a pedagožka

20. 7. 2010

Slavnostní zahájení 15. evropské konference psychologie osobnosti

Konference, kterou v Brně uspořádala Evropská asociace psychologie osobnosti (European...

20. 7. 2015

Broušení kolejí ve frekventovaných ulicích

Speciální brousící vůz přijel až z Rakouska a v celé Evropě jsou jen tři podobné. Tento...

20. 7. 2015

Vypuštění 343 balonků jako připomenutí narození Gregora Mendela

happening připomínající 193.výročí narození G. Mendela a 150 let od založení genetiky

20. 7. 2016

Vynesení rozsudku nad Kevinem Dahlgrenem

Senát Krajský soud v Brně|Krajského soudu v Brně v čele s Michalem Zámečníkem odsoudil...

20. 7. 2018

Festival Mendel je... vědec

třetí ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...

† 20. 7. 2020

Dana Cejnková

archeoložka

20. 7. 2020

Meeting Brno 2020

multižánrový festival v ulicích města

† 20. 7. 2020

Jaroslav Janák

analytický chemik, vynálezce objemového plynového chromatografu (1952), vysokoškolský pedagog,...

20. 7. 2023

Slavnostní pojmenování a požehnání lávky Berthy Suttnerové

ve čtvrtek 20. července v 17.00 hodin proběhlo slavnostní pojmenování a požehnání Lávka...

† 20. 7. 2023

Ivan Sedláček

sbormistr, pedagog


570 let
21. 7. 1454

Nálev cizího vína a piva pouze v areálu města

Ladislav, král český, byl zpraven, že z města Brna plyne do jeho komory "znamenitý lozunk" ze...

570 let
21. 7. 1454

Prodej "pustých" městských domů

Ladislav Pohrobek, král český, byl zpraven od brněnských měšťanů, že mnoho domů je tak...

160 let
* 21. 7. 1864

Václav Ždímal

řídicí učitel
otec osobností: Václav a Vilém Ždímalovi

155 let
* 21. 7. 1869

Ernestine Weinberger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 21. 7. 1879

Karel Hlavinka

středoškolský profesor, vlastivědný pracovník, překladatel z francouzštiny

135 let
21. 7. 1889

Slavnostní otevření cyklistické dráhy na Bauerově rampě

Pozemek poskytl a stavbu dráhy na tzv. Bauerově rampě v Pisárkách finančně podpořil majitel...

130 let
* 21. 7. 1894

Rudolf Krčmář

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

125 let
* 21. 7. 1899

Vladislav Burian

novinář

120 let
* 21. 7. 1904

Václav Merunka

oběť automobilového neštěstí

120 let
* 21. 7. 1904

Mellita Smetanová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

105 let
* 21. 7. 1919

Karel Vaca

malíř, grafik, ilustrátor, typograf, jevištní a kostýmní výtvarník

105 let
† 21. 7. 1919

Hans Heinz

válka a odboj 1914–1919; oběti války; zajatec

95 let
21. 7. 1929

Slavnostní otevření Dělnického domu v Židenicích

Slavnost měla dvě části: dopoledne se konala v 9.30 hodin členská schůze, odpoledne ve 14.30...

95 let
† 21. 7. 1929

Karel Elgart-Sokol

spisovatel, divadelní kritik, organizátor českého kulturního života v Brně
bratr...

55 let
† 21. 7. 1969

František Boček

motocyklový závodník

30 let
† 21. 7. 1994

Václav Pantůček

sportovec - hokej, jedna z legend brněnského a československého hokeje

20 let
† 21. 7. 2004

Vladimír Čermák

právník, politolog, filozof, ústavní soudce; čestný doktor Masarykovy univerzity in memoriam

† 1611 a 13. 2. 1612
21. 7. 1616

Převzetí ručitelských závazků

Císař Matyáš II. stvrzuje, že moravská královská města z titulu svého ručitelství...

21. 7. 1660

Stížnosti sítařů na nekalou konkurenci

Purkmistr a rada města Brna oznamují, že se na ně obrátili zdejší mistři sítaři a...

* 21. 7. 1762

Heinrich Adolph Meineke

doktor medicíny; kustod Františkova muzea

* 21. 7. 1848

Raimund (Josef Raimund) Nejeschleb

podnikatel ve výrobě potřeb pro přádelny

* 21. 7. 1848

Hubert Riedinger

gynekolog a porodník, ředitel zemské porodnice v Brně

* 21. 7. 1853

Ferdinand Karásek

obecní tajemník v Židenicích, národní a sociální pracovník, člen Sokola, propagátor...

* 21. 7. 1856

Filip Porges

továrník, spoluzakladatel a majitel Královopolské strojírny Brno, autor několika významných...

* 21. 7. 1873

Zdeněk Foustka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; akce Kladno 1939
...

* 21. 7. 1875

Paul Epstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 7. 1876

Viktor Čajanek (též Czajanek)

ředitel kůru, hudební pedagog a skladatel

* 21. 7. 1880

Ferdiand Šianský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 7. 1883

Cyril Krauz

chemik, vysokoškolský pedagog

* 21. 7. 1887

Josef Králík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, první stanné právo

* 21. 7. 1887

Čeněk Přerovský

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 21. 7. 1891

Viktor Kostelecký

inženýr; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 7. 1891

František Šik

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; pracovník místní samosprávy ve Slatině (dnes...

* 21. 7. 1893

Franz Franzl

sportovec - atletika

21. 7. 1897

Počet jízdních kol v Brně

„Kolik je v Brně bicyklistů. Až do včerejška bylo v policejním rayonu brněnském, čítaje...

* 21. 7. 1897

Jaroslav Seník

herec a divadelní režisér

* 21. 7. 1898

František Fiala

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 21. 7. 1901

František Poláček

lékař, pracovník Čs. Červeného kříže

* 21. 7. 1902

Hildegarda (Hilda) Cecilie Haniková

partner osobnosti: Karel Hanika

* 21. 7. 1905

Franz Rusňák

lékárník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 7. 1913

Vilém Šimečka

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

† 21. 7. 1917

Bohumil Alexej Váhalík

válka a odboj 1914-1919; legionář ruský; oběti války

* 21. 7. 1922

Erna Wiesnerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 7. 1922

Alois Pařízek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 7. 1923

František Kašpar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 21. 7. 1927

Adolf Schwarz

podnikatel v textilním strojírenství

* 21. 7. 1930

František Hrabal

muzikolog, pedagog a publicista

* 21. 7. 1932

Josef Husník

činoherní a rozhlasový herec a dabér

* 21. 7. 1933

Emil Drápela

trumpetista a hudební pedagog

* 21. 7. 1937

Leoš Faltus

hudební skladatel a pedagog

† 21. 7. 1937

Adolf Wltžek

obchodník v Brně, spolumajitel firmy „Brüder Wltžek“

* 21. 7. 1938

Jaroslav Krátký

korepetitor, dirigent a pedagog; člen Státního divadla v Brně v letech 1965–1969, 1974–1976,...

† 21. 7. 1942

Otakar Kučera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 21. 7. 1942

František Kovářík

strojní inženýr; v letech 1920–1921 ministr veřejných prací ČSR

† 21. 7. 1942

Paula Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 21. 7. 1942

Karel Staněk

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 21. 7. 1948

Anfisa Šťástková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 7. 1950

Daniel Bíro

odborník v oblasti animální a humánní výživy, profesor Všeobecné zootechniky VŠP v Nitře;...

† 21. 7. 1951

Petr Křivka

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

† 21. 7. 1955

Josef Novotný

vojenský pilot, oběť letecké havárie

21. 7. 1962

Chlouba brněnské ZOO - jaci divocí

Zoologická zahrada města Brna|Brněnská zoologická zahrada se může pochlubit pětičlenným...

† 21. 7. 1976

Zeno Eduard Diviš

kapucín, kustod kapucínské hrobky a kostelník v kapucínském kostele v Brně; perzekuce po roce...

† 21. 7. 1982

Jindřich Kocián

výtvarník

† 21. 7. 1985

Vladimír Bouček

architekt, národopisný pracovník; jeden ze zakladatelů ÚLUV
bratr osobnosti: prof. Ing....

† 21. 7. 1990

Vilém Přibyl

operní pěvec a pedagog

21. 7. 2017

Festival Mendel Knows

druhý ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...

21. 7. 2023

Festival Mendel 2023

osmý ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...


140 let
* 22. 7. 1884

František Urbánek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 22. 7. 1894

Oskar Maria Graf

německý spisovatel, živelný demokrat a antimilitarista

105 let
† 22. 7. 1919

Vladimír Cikrdle

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

100 let
* 22. 7. 1924

Richard Kubernát

zpěvák a jazzový trumpetista
partner osobnosti: Laďka Kozderková

70 let
* 22. 7. 1954

Jaroslav Doležel

rostlinný genetik; zakladatel nového oboru genomiky, tzv. chromozomové genomiky; čestný doktor...

50 let
† 22. 7. 1974

Čeněk Josef Landa

politik; generální tajemník Čs. strany křesťansko-sociální

20 let
† 22. 7. 2004

Jiří Letenský

divadelní herec a příležitostný režisér; v letech 1963–1971 člen Státního divadla v...

20 let
22. 7. 2004

Odhalení pamětní desky židovských občanů vězněných na Špilberku v době nacistické okupace

Podnět k realizaci rasová perzekuce|pamětní desky dal pan Charles Ticho, jehož otec a strýc...

22. 7. 1532

Městská berně

Jan z Kunovic na Brodě Uherském, podkomoří Markrabství moravského, stvrzuje převzetí...

22. 7. 1632

Žádost o uskladnění vína ve městě

Karel Gryn ze Štyrcenberku na Myslibořicích a Jesenici, císařský rada, žádá císařského...

22. 7. 1663

Dohoda o vykonávání obvyklé roboty

Zuzana, abatyše i s konventem kláštera Králové na Starém Brně uzavírá dohodu s poddanými...

† 22. 7. 1738

Wolfgang Hannibal Schrattenbach

olomoucký biskup, kardinál, neapolský místokrál (1719–1721)

* 22. 7. 1818

Jakub Procházka

katolický kněz, profesor na bohosloveckém ústavu, spisovatel, spirituál u brněnských...

* 22. 7. 1827

Adolph Johann Capistran Smerczek

voják z povolání
dítě (z třetího manželství) osobnosti: Moritz Smerczek

* 22. 7. 1832

Karl Vincenz Sternischtie

průmyslník ve vlnařství, císařský rada

† 22. 7. 1846

Therese Leifer

zpěvačka, herečka

* 22. 7. 1860

Antonín Moll

kněz, včelař, hudebník, vynálezce

* 22. 7. 1862

Josef Krapka - Náchodský

redaktor, sociálně demokratický politik, prozaik, dramatik, překladatel

* 22. 7. 1863

Louis Gomperz

advokát
dítě osobnosti: Jakob Moritz Gomperz
otec osobností: JUDr. Heinrich Gomperz...

* 22. 7. 1865

Madlena Wanklová

významná národopisná pracovnice, autorka odborných statí o dokladech lidového umění; od...

* 22. 7. 1866

František Bubák

rektor Vysoké školy zemědělské v Brně v letech 1919–1920; český mykolog a průkopník...

† 22. 7. 1867

Cyril František Napp

opat starobrněnského augustiniánského kláštera

* 22. 7. 1875

Richard Werner

lékař, přední odborník v oboru karcenologie, průkopník hloubkového ozařování; první...

* 22. 7. 1877

Gustav Kůrka

technický náměstek ředitele státních drah v Brně

* 22. 7. 1883

Vojtěch Schwitzer

rada Nejvyššího soudu v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 7. 1883

Bohumil Motal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský (?)

* 22. 7. 1886
* 22. 7. 1888

Karel Nejedlý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1890

Gabriele (Jella) Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 7. 1892

Josef Pleva

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1893

Josef Linhart

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1893

Osvald Chlubna

hudební skladatel, pedagog, organizátor hudebního života v Brně a Praze, propagátor...

* 22. 7. 1895

Alois Zaitschek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
bratr osobností: Gustav a Johanna...

* 22. 7. 1895

František Polášek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1898

Karel Havlát

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 22. 7. 1900

Adolf Kohn

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

* 22. 7. 1901

Ludvík Mičánek

herec, režisér

* 22. 7. 1907

Růžena Buczowská

lékařka v Brně

* 22. 7. 1907

Vilém Buček (Butschek)

sportovec - atletika

* 22. 7. 1908

Vladimír Možný

pedagog; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

* 22. 7. 1912

Vladimír Farlík

sportovec - atletika (sprinty)

* 22. 7. 1913

Hubert Flajzar

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

* 22. 7. 1915

Vítězslav Unzeitig

architekt v Brně

† 22. 7. 1917

Jakub Meixner

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 22. 7. 1920

Ladislav Černý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

* 22. 7. 1921

Vladimír Horák

pedagog, docent oddělení hudební výchovy na katedře estetické výchovy PdF UJEP v Brně;...

* 22. 7. 1925

Vlastimil Vanša

hudební skladatel a pedagog

* 22. 7. 1927

Radovan Poděl

sokolský činovník
dítě osobnosti: Ing. Jaroslav Poděl

* 22. 7. 1931

Friederike Ganz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 7. 1933

Jan Chrastina

matematik, pedagog

† 22. 7. 1942

Rudolf Kunz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 22. 7. 1942

Josef Mikšík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 22. 7. 1942

Jan Trajtel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 22. 7. 1942

Gustav Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 22. 7. 1942

Wilhelm Fürst

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 22. 7. 1942

František Pohanka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 22. 7. 1942

Jan Zatloukal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 7. 1942

Ladislav Havelka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 7. 1943

Franz Holik ml.

městský architekt v letech 1905–1914 a 1920–1935

† 22. 7. 1943

František Popela

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň; oběti okupace;

† 22. 7. 1943

Josef Pečínka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 7. 1945

Ludmila Zedníková

mecenáška v sociální oblasti

* 22. 7. 1946

Vlasta Švejdová

malířka, ilustrátorka a autorka knih pro nejmenší děti

† 22. 7. 1948

Antonín Sáňka

řečkovický kaplan

† 22. 7. 1950

Hans (Johannes) Reutter

historik, dlouholetý předseda brněnského historického spolku DVGMS

* 22. 7. 1951

Jan Straširipka

sólista zpěvohry; v letech 1983–1984 člen Státního divadla v Brně

† 22. 7. 1955

Rudolf Sklenář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1958

Iva Bittová

zpěvačka, houslistka a herečka; významná osobnost české alternativní hudební scény

† 22. 7. 1958

Jaromír Appel

právník; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň; perzekuce...

† 22. 7. 1978

Arnošt Texl

lékař, farmakolog, docent katedry farmakologie

† 22. 7. 1992

Milan Zezula

akademický malíř, divadelní výtvarník, grafik, scénograf
partner osobnosti: Olga...

† 22. 7. 1995

Otakar Borůvka

významný matematik, zabývající se matematickou analýzou, teorií grafů, diferenciální...

† 22. 7. 1996

Růžena Buczowská

lékařka v Brně

† 22. 7. 2002

Jiří Cetl

filozof, pedagog, vedoucí Filozofického semináře na FF MU v Brně

22. 7. 2007

Koncert britské skupiny Rolling Stones

V rámci turné The Bigger Bang Tour britští Rolling Stones připravili pro publikum velkolepou...

† 22. 7. 2017
22. 7. 2022

Meeting Brno 2022

multižánrový festival propojující zdánlivě nepropojitelné názorové proudy, rozličné...


495 let
23. 7. 1529

Zástava klášterního majetku městu Brnu

Sestry Benedikta Erenstová převoryše, Marta Magerlová podpřevoryše, Cecilie Ruduschová a...

150 let
* 23. 7. 1874

Ernestine Hochwald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
* 23. 7. 1884

Augustin Sekanina

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
23. 7. 1899

Oslava 50. výročí založení Moravsko-slezského spolku lesníků

Slavnost 50. výročí založení spolku lesníků (Mähr.- schles. Forstverein) byla spojena s 53....

115 let
† 23. 7. 1909

Jan Křtitel Vojtěch

profesor teologie, ředitel biskupského alumnátu a redaktor kalendáře „Moravana"

110 let
* 23. 7. 1914

Erich Lewitschek

příslušník protilevicového referátu II A (po správní reformě roku 1943 ref. IV 1a)...

110 let
* 23. 7. 1914

Libor Bukovjan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

95 let
† 23. 7. 1929

Jan Nepomuk Richter

podnikatel ve strojírenství

65 let
† 23. 7. 1959

Bohuslav Janík

správní městský úředník, učitel hudební výchovy
dítě osobnosti: JUDr. František...

15 let
23. 7. 2009

Představení projektu 1. Záchranné služby koní, hospodářských a ZOO zvířat

V Brně začala fungovat první koňská záchranná služba, která pomůže i zoologickým...

10 let
† 23. 7. 2014

Jiří Daneš

skladatel, aranžér, dirigent, hráč na trombon, vibrafon, bicí nástroje a akordeon

10 let
† 23. 7. 2014

Bohuslav Beneš

folklorista, literární vědec, vysokoškolský pedagog

5 let
† 23. 7. 2019

Pavel Kučera

advokát a soudce

23. 7. 1268

Vydáno privilegium k upravení vztahu mezi Židy a křesťany v Brně

V roce 1268 vydal panovník Přemysl Otakar II. privilegium, kde upravil vztah mezi Židy a...

23. 7. 1545

Kšaft Jana z Pernštejna

Vratislav z Pernštejna slibuje svému otci Janovi z Pernštejna a na Helfštejně, že splní jeho...

23. 7. 1630

Cizoložství jednoho brněnského vdovce

Jiří Wolf Zöblirz, holič a spoluměšťan, seznamuje purkmistra a radu města Brna se svým...

* 23. 7. 1733

Libor Martinů

lijec děl a zvonů v Brně (doložen v letech 1756–1785)

† 23. 7. 1737

Philipp Frantz Grill (Grüll)

voják, poddůstojník a důstojník - poručík na pevnosti Špilberk (1691–1737)

* 23. 7. 1828

Jan Křtitel Vojtěch

profesor teologie, ředitel biskupského alumnátu a redaktor kalendáře „Moravana"

* 23. 7. 1831

Alexander Viktor Stephan Stummer

podnikatel v cukrovarnictví, velkostatkář

* 23. 7. 1857

Ignaz Dub

lékař v Brně

† 23. 7. 1861

Emilia Beischläger

spolumajitelka (1847–1851) a majitelka (1851–1861) panství Jehnice (dnes Brno-Jehnice)

* 23. 7. 1872

Augustin Richter

podplukovník zdravotní služby ve výslužbě; odborný lékař nemocí ušních, nosních a...

* 23. 7. 1872

Karl Korschann

sochař, medailér a restaurátor v Brně

* 23. 7. 1875

Friedrich Wilhelm Schmeer

stavitel v Brně

* 23. 7. 1876

Franz Karollus

matematik, fyzik, pedagog, autor středoškolských učebnic

* 23. 7. 1876

Josef Čížek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 7. 1883

Ignác (Hynek) Kotol

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 23. 7. 1885

Hugo Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 23. 7. 1885

Artur Heinrich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 7. 1886

Jakub Šoustal

válka a odboj 1914–1919; oběti války
bratr osobnosti: Antonín Vladimír Šoustal

* 23. 7. 1886

Jakub Hrbek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 23. 7. 1890

Robert Jellinek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Pavla Jelínková

* 23. 7. 1892

Vojtěch Kovář

brněnský obchodník

* 23. 7. 1892

Karel Čápek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

* 23. 7. 1893
* 23. 7. 1893

Adolf Urlich

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 7. 1896

Alois Sochor

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 7. 1897

Bohumil Čuma

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 7. 1897

Vilemína Milatová

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně

* 23. 7. 1897

Konrád Hloušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce...

* 23. 7. 1897

František (Franz) Aujezdský (Aujesky)

pokrývačský mistr; redaktor; kolaborant v letech 1939–1945

* 23. 7. 1898

Vladimír Formánek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 23. 7. 1902

Ferenc (František) Maršálek

tenista; dvojnásobný mistr ČSR v mužské čtyřhře

* 23. 7. 1903

Otakar Kořínek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 23. 7. 1903

František Kellner

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919; válka a odboj 1938–1945;...

* 23. 7. 1905

Arnošt Vostrejš

válka a odboj 1938–1945, člen odbojové skupiny R 3

* 23. 7. 1908

Josef Puš

sportovec - cyklista

* 23. 7. 1910

Antonín Pachl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 23. 7. 1911

Jiřina Ryšánková

tanečnice, pedagožka, choreografka

* 23. 7. 1911

Marie Bytešníková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 23. 7. 1911

Adolf Zobač

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; společná poprava 15...

† 23. 7. 1912

Benedikt Škarda

majitel uměleckého sklenářství

* 23. 7. 1913

Ella (Gabriela) Kulková

lékárnice; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 7. 1915

Tomáš Ždánský

římskokatolický kněz, děkan, pedagog, literárně činný; proslul jako „věrný strážce...

† 23. 7. 1917

Miloš Marten

spisovatel, literární a výtvarný kritik, překladatel

* 23. 7. 1920

Lubor Lacina

architekt

* 23. 7. 1922

Marie Burešová-Staňková

operní a koncertní pěvkyně

23. 7. 1925

Zahájení stavby Masné burzy

Stavba byla definitivně dokončena 31. 12. 1926. Stavební dozor vykonával Ing. Makeš a...

† 23. 7. 1931

Vladimír Drápala

úředník

* 23. 7. 1937

František Uherka

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 25. 8. 1944

* 23. 7. 1938

Jan Čermák

profesor Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

† 23. 7. 1940

Metoděj Janíček

český kantor

† 23. 7. 1947

Libor Pavlíček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 23. 7. 1951

Milan Chleborad

státní úředník
dítě osobnosti: JUDr. František Ladislav Chleborad

† 23. 7. 1951

Rudolf Dominik

řádný profesor správní vědy a čs. správního práva na PrF Masarykovy univerzity a její...

† 23. 7. 1951

Františka Kyselková

učitelka, etnografka, sběratelka lidových písní, spolupracovnice Leoš Janáček|Leoše...

† 23. 7. 1953

František Zoubek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 23. 7. 1960

Antonín Veselý

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

† 23. 7. 1965

Antonín Cebák

šafář na velkostatku v Jehnicích

† 23. 7. 1966

Jakub Steiner

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje
otec osobnosti: Arnošt Steiner

† 23. 7. 1971

Vladimír Beneš

architekt

† 23. 7. 1976

Ladislav Świrk

jeden ze zakladatelů a budovatelů brněnské rusistiky po roce 1945; válka a odboj 1914–1919;...

† 23. 7. 1985

Viktor Hoppe

ftizeolog, chirurg; odborný spisovatel

23. 7. 2007

Letní shakespearovské slavnosti 2007

Program:
- KUPEC BENÁTSKÝ, inscenace Romana Poláka / 23.7.–26.7.
- OTHELLO,...

23. 7. 2016

Festival Mendel je zpět

první ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...

23. 7. 2021

Festival Mendel 2021

šestý ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...

23. 7. 2022

Oslavy 115. výročí založení fotbalového klubu SK Moravská Slavia

Celé sobotní odpoledne probíhal na stadionu zábavný program. Vyhrávaly známé kapely, večer...


220 let
† 24. 7. 1804

Roman Waitzhofer

herec, divadelní ředitel

165 let
* 24. 7. 1859

Katharina Herzog

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

165 let
* 24. 7. 1859

Berta Häutlerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

130 let
* 24. 7. 1894
100 let
* 24. 7. 1924

Alois Vobejda

scénograf

95 let
* 24. 7. 1929

Johann/Hanuš Vilém Löbenstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Ludwig Löbenstein

95 let
† 24. 7. 1929

Gideon Fassel

podnikatel ve vlnařství

10 let
24. 7. 2014

Nové autobusy na stlačený zemní plyn pro DPmB

Dopravní podnik města Brna představil v areálu vozovny v Brně-Slatině prvních 12 nových...

24. 7. 1512

Povolení těžby kamene na panství kláštera zábrdovického

Purkmistr a rada města Brna po dohodě s knězem Ondřejem, opatem zábrdovického kláštera,...

24. 7. 1606

Zpráva o hospodaření se sirotčími penězi

Purkmistr a rada města Brna podávají v intencích zemského sněmu (konaného v Brně)...

* 24. 7. 1830

Elias/Eduard Strakosch

podnikatel ve vlnařství a v cukrovarnictví; vynikající odborník v cukrovarnictví
dítě...

* 24. 7. 1842

Erhardt Heinrich/Eberhardt Dittmar

podnikatel v barvířství

* 24. 7. 1843

Felix Fanderlik

stavitel (architekt)
bratr osobnosti: JUDr. Josef Fanderlik

* 24. 7. 1860

Alfons Maria Mucha

secesní malíř, kreslíř, grafik, designér, dekoratér a portrétista

* 24. 7. 1865

Regina Haas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 7. 1873

Robert Donath

státní úředník

† 24. 7. 1880

Heinrich Drasche

podnikatel v cihlářském průmyslu, mecenáš; městu Brnu daroval model a finanční prostředky...

* 24. 7. 1882

Viktor Jarolím

otec osobnosti: Adolf Opálka
partner osoby: Anežka Vérostová
partner osoby: Marie...

* 24. 7. 1886

Johann Schmidt

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 24. 7. 1887

Rosa Stark

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 7. 1887

Stanislav Krtička

klarinetista, hudební pedagog

* 24. 7. 1890

Svatoslav Demela

elektroinženýr

* 24. 7. 1890

Friedrich Adler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 7. 1891

Celestin Šulc

převor kláštera Na Františku v Praze, provinciál Českomoravské provincie Hospitálského...

* 24. 7. 1891

Ludwig Blum

výtvarník, malíř

* 24. 7. 1893

Čeněk Havelka

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 24. 7. 1895

Julie Fleischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežila)
dítě osobnosti: Gustav...

* 24. 7. 1895

Jakub Polický

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 24. 7. 1900

Josef Tuček

český právník, politik, člen mnoha národohospodářských a kulturních spolků

* 24. 7. 1902

František Charvát

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 24. 7. 1905

Walter Wolf

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 24. 7. 1905

Jindřiška Těsnohlídková

spisovatelka, překladatelka
partner (první manželka) osobnosti: Rudolf Těsnohlídek

* 24. 7. 1906

Heda Marková

herečka

* 24. 7. 1906

František Hořava

brněnský sochař a malíř

* 24. 7. 1906

Alois Přibyl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 24. 7. 1915

Jan Kriebel

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 24. 7. 1915

Jan Švec

advokát, podnikatel v cihlářství

24. 7. 1917
† 24. 7. 1918

Bořivoj Balcárek

pedagog, středoškolský profesor

* 24. 7. 1923

Libor Pavlíček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 24. 7. 1926

Jindra Pokorná

operní pěvkyně

† 24. 7. 1928

Zdeněk Šamalík

akademický malíř

24. 7. 1930

Založení fotbalového klubu SK Brno-Slatina

Na ustavující schůzi se sešlo 88 nadšenců.
Do vedení klubu byli zvoleni: Jan Honek,...

† 24. 7. 1933

Karel Fuchs

pedagog, sokolský činovník

† 24. 7. 1936

Dobroslav Krejčí

první předseda Státního úřadu statistického, profesor statistiky na brněnské právnické...

* 24. 7. 1937

Vladimír Werner

skladatel, pedagog, varhaník a klavírista

† 24. 7. 1942

Karl Oppenheimer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 7. 1943

Marie Durnová

herečka, členka činohry NdB

* 24. 7. 1943
† 24. 7. 1947

Jaroslav Sutnar

básník, literární historik, překladatel

* 24. 7. 1948

Alexander Ulma

akademický malíř a výtvarník

24. 7. 1960

Experimentální výšková stavba

"Začátkem června byla v Brně na Nábřeží zahájena experimentální stavba výškové budovy...

† 24. 7. 1968

Jaromír Láska

advokát v Brně, sportovec - šerm (juniorský mistr republiky v šermu šavlí)

† 24. 7. 1971

Josef Šíma

výtvarník a architekt

* 24. 7. 1975

Eva Cacková Melo

fotografka, autorka rozhlasových pořadů, lektorka a cestovatelka

† 24. 7. 1975

Hyacinthe Brabant

významný belgický stomatolog, historik medicíny; čestný doktor Masarykovy univerzity

* 24. 7. 1977
† 24. 7. 1982

Blažena Kosková

pěvkyně

† 24. 7. 1982

Bořivoj Kopic

promovaný filozof; redaktor, básník

† 24. 7. 1992

Prokop Novák

pedagog, významný psycholog, literát
partner osobnosti: PhDr. Miroslava...

† 24. 7. 1993

Ivo Krsek

historik umění, vysokoškolský pedagog

† 24. 7. 2005

Pavel Dostál

divadelní dramaturg, textař, scenárista, režisér a politik

† 24. 7. 2010

Milada Perglerová

sportovkyně - atletika (dálkařka a sprinterka)


155 let
† 25. 7. 1869

Jiří Vrba

kněz, profesor bohosloveckého ústavu v Brně, čestný kanovník brněnské kapituly (1867)

150 let
* 25. 7. 1874

Jakub Sec

válka a odboj 1914–1919; oběti války; občané Bosonoh

145 let
* 25. 7. 1879

Stanislav Davídek

advokát v Brně

140 let
* 25. 7. 1884

Rudolf Korsakov

velitel automobilového praporu č. 2 v Brně

110 let
* 25. 7. 1914

Alois Ranocha

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; první stanné právo

80 let
† 25. 7. 1944

Jan Pastyřík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

5 let
† 25. 7. 2019

Tomáš Roubal

horolezec, sportovní novinář a vydavatel

25. 7. 1533

Žádost o zapůjčení brněnského kata

Jan Rokytský z Ludanic a na Veveří píše brněnskému rychtáři Janu Krčovi, že byl před...

† 25. 7. 1615

Václav Ochsman

soudní písař města Brna v letech 1611–1615

25. 7. 1663

Uskladnění vína ve městě před nebezpečím tureckého útoku

Anna Kateřina Tereza, svobodná paní Cerbonová von Setanorath oznamuje tímto reversem, že...

* 25. 7. 1685

Carl (Charles-Pierre) Saint-Ignon

voják, velící generál na Moravě se sídlem v Brně 1746–1750 a velitel pevnosti Špilberk

* 25. 7. 1740

Ignác Cornova

kněz, historik, pedagog, básník, vlastenec

* 25. 7. 1791

Josef/Jakob Josef Keller

průmyslník ve vlnařství
otec osobnosti: Josef Augustin Keller

† 25. 7. 1822

Wenzel Kroczak

lékař

† 25. 7. 1822

Ignác Cornova

kněz, historik, pedagog, básník, vlastenec

† 25. 7. 1846

Konrad Herrmann

justidiár

* 25. 7. 1856

Wilhelm Fürst

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1858

Viktor Josef Libor Suchanek

podnikatel ve výrobě likérů, výrobě kol a v bankovnictví

* 25. 7. 1858

Bernard Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1862

Gustav Dostál

zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a...

* 25. 7. 1865

Johanna Ungar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1867

Jakub Josef Manuel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1880

Hermine Beran

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1880

František Železný

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; legionář italský

* 25. 7. 1881

Moriz Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1885

Rudolf Tuláček

kontrabasista a hudební pedagog

* 25. 7. 1886

Ignác (Ignát) Brabec

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 25. 7. 1890

Ludvík Novotný

válka a odboj 1914–1919; ruská armáda; legionář ruský

* 25. 7. 1891

Richard Ježek

strojní inženýr, společník rodinné firmy K. a R. Ježek v Blansku

* 25. 7. 1891

Viktor Brzobohatý

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 25. 7. 1891

Kristina Studená

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
partner osobnosti: Karel Studený

* 25. 7. 1891

Anna Šimková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 25. 7. 1892

Tomáš Peterka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 25. 7. 1893
* 25. 7. 1895

Jaromír Krejcar

architekt, profesor brněnské české techniky

* 25. 7. 1895

Jan Jochman

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

25. 7. 1897

Ustanovení Odboru Sokola Královo Pole v Řečkovicích

S myšlenkou založit sokolskou jednotu v Řečkovicích přišli někteří členové Sokola...

* 25. 7. 1898

Bohumil Klein

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace; tzv. tiskoví referenti...

* 25. 7. 1900

Rudolf Redlich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 25. 7. 1900

Jan Gruber

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 25. 7. 1906
* 25. 7. 1906

Jaroslav Potoček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské;...

* 25. 7. 1908

Jakub Kobliha

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 25. 7. 1908

Paula Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1910

Adolf Kroupa

básník, překladatel, kulturní pracovník, ředitel Domu umění města Brna

* 25. 7. 1911

Emil Škurka

salesián, právník, válka a odboj 1938–1945, účastník zahraničního odboje, po roce 1948...

* 25. 7. 1913

Josef Slimáček

hudební pedagog, ředitel kůru a sbormistr

* 25. 7. 1913

Otakar Kallauner

vědecko-výzkumný pracovník v oboru stavebních hmot a keramiky
dítě osobnosti: prof....

* 25. 7. 1918

František Geisler

válka a odboj 1938–1945; oběti války; příslušník čs. zahraniční armády ve Velké...

* 25. 7. 1921

Miloš Tomek

architekt, scénograf, šéf výpravy a hlavní výtvarník Státního divadla v Brně...

† 25. 7. 1922

Čeněk Čihák

brněnský továrník a velkoobchodník

25. 7. 1923

Propagační let nad Brnem

Dne 25. 7. 1923 „létal nad Brnem aeroplán systému „Spad“ z Olomouce. Letadlo přivezlo...

* 25. 7. 1923

František Kuba

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Bosonoh

* 25. 7. 1926

Zdeněk Špičák

architekt; spolupracovník MZM a MuMB

* 25. 7. 1927

Zdeněk Chutný

výtvarník

* 25. 7. 1928

Jan Chloupek

jazykovědec, bohemista; vysokoškolský pedagog

† 25. 7. 1932

Ignaz Kohn

podnikatel ve sladovnictví
bratr osobnosti: Siegfried Kohn

† 25. 7. 1942

Josef Mahdalík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 25. 7. 1942

Václav Janeček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

† 25. 7. 1942

Karel Balcar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; první stanné právo

† 25. 7. 1945

Bohuš (Bohumil) David

ředitel Národní pojišťovny v Brně

† 25. 7. 1945

Otto Ungar

malíř, kreslíř, grafik; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 25. 7. 1945

Vilém Halfar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 25. 7. 1953

Bohumil Člupek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 25. 7. 1970

Josef Kreutzer

houslař

25. 7. 1978

Otevření I. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96

První vsypová loučka vznikla na základě záměru z roku 1974, zpracovaného z podnětu...

† 25. 7. 1985

Karl Beckmann

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 25. 7. 1987

Ilja Hylas

operní pěvec a režisér

25. 7. 2002

Koncert sboru Královské kaple paláce Hampton Court při příležitosti Zlatého jubilea Její Výsosti královny Alžběty II.

Sbor Královské kaple paláce Hampton Court oslavil na turné po České republice od 22. do 31. 7....

25. 7. 2007

Katolická charismatická konference

Ve středu 25. července večer začala v Brně tzv. Katolická charismatická konference, která...

† 25. 7. 2012

Miroslav Pazourek

řeckokatolický kněz, proděkan Řeckokatolické teologické fakulty Prešovské univerzity v...

† 25. 7. 2015

Jaromír Nečas

hudebník a přední znalec folkloru

† 25. 7. 2018

Renata Krejčí

historička a archivářka, emeritní vedoucí Archivu VUT v Brně

† 25. 7. 2023

Ilja Kreslík

herec a dabér