Aktuálně

1. srpen
TWITTER - i s fotografiemi od vás

Fotografie od vás umisťujeme i na našem twitteru.Výročí připadající na tento týden

220 let
1. 8. 1801

Zákaz kouření na veřejném prostranství

Z důvodů četných požárů ve městě, jejichž nejčastější příčinou bylo kouření...

150 let
* 1. 8. 1871

Gustav Mautner

lékař v Brně

140 let
† 1. 8. 1881

Josef Teuber

průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví, velkostatkář

130 let
* 1. 8. 1891

Vojtěch Kočíř

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský

130 let
* 1. 8. 1891

Rajmund Dubský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 1. 8. 1896

Karel Daniel

lékař v Brně

125 let
* 1. 8. 1896

Antonín Müller

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 1. 8. 1896

Josef Vyhnal

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

125 let
* 1. 8. 1896

František Zatloukal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 1. 8. 1901

Antonín Podrábský

strojní inženýr, válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

120 let
* 1. 8. 1901

Alfons Franta

sportovec - atletika (sprinty, skoky), horolezectví a lyžování
otec osobnosti: Jitka...

95 let
† 1. 8. 1926

Richard Mikuláš Rybář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

40 let
† 1. 8. 1981

Heinrich Flesch-Brunningen

spisovatel, novinář
dítě (z prvního manželství) osobnosti: Josef Flesch-Brunningen

25 let
† 1. 8. 1996

Alois Veselý

profesor konzervatoře, sbormistr, hudebník

10 let
1. 8. 2011

Výstava Do Beringie za poučením a dobrodružstvím

prezentaci nejvýznamnějšího investičního počinu brněnské zoologické zahrady (s výstavbou...

10 let
1. 8. 2011

Zahájení digitálního rozhlasového vysílání (DAB) v Brně a okolí

Dosavadní rozhlasové analogové vysílání (podobně jako dříve televizní) zamířilo k...

1. 8. 1348

Založení zemských desk brněnských českým králem Karlem IV.

Zemské desky brněnské byly založeny podobně jako zemské desky pražské a ve stejné době...

1. 8. 1600

Prodej svobodného šlechtického domu městu

Karel z Lichtenštejna, Mikulova, na Valticích, Plumlově a hradě Úsově, nejvyšší sudí...

* 1. 8. 1782

Philipp I./Joshua Gomperz

průmyslník ve vlnařství, obchodník

† 1. 8. 1783

Ferdinand Hofmann

loutkář

* 1. 8. 1830

Gabriel Milchspeiser

podnikatel v pivovarnictví a sladovnictví

* 1. 8. 1837
† 1. 8. 1853

August Kittel

manufakturista ve vlnařství

* 1. 8. 1859

Alois Slovák

kněz, profesor, vlastenecký kazatel, tvůrce Mohyly míru, památníku na Bitvu u Slavkova v roce...

* 1. 8. 1873

Otto Drucker

podnikatel ve dřevovýrobě
dítě osobnosti: David Drucker

* 1. 8. 1873

Josef Černoch

prozaik a publicista

* 1. 8. 1875

Franziska Rotter

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 8. 1879

Václav Babinský

jeden z nejznámějších špilberských vězňů, „typ loupežníka z českých lesů a v...

1. 8. 1880

První zpřístupnění kasemat na Špilberku veřejnosti

Dne 1. 8. 1880 byly veřejnosti poprvé zpřístupněny slavné špilberské kasematy.

1. 8. 1884

Běžecká produkce Štefana Richtera

Štefan Richter se zavázal, že trať (vyznačena praporky) uběhne 20krát za 40 minut....

* 1. 8. 1892

Karel Patzel

nadporučík pěšího pluku 40, oběť tragické události

* 1. 8. 1893

Albín Mikunda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 1. 8. 1894

Dominik Solnička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 8. 1895

Terezie Špačková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 8. 1895

František Korec

úředník

* 1. 8. 1897

Karel Urbánek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 1. 8. 1898

Valentin Gerstbauer

brněnský obchodník se suknem, majitel realit, zakladatel sirotčí nadace v Brně

* 1. 8. 1902

Max Blau

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 8. 1907

Ranko Raschitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 1. 8. 1908

Josef Trlica

interbrigadista ve Španělsku; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, první stanné právo

* 1. 8. 1908

Anna Tesaříková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 1. 8. 1912

Bohumír Běhula

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; 17. listopad 1939; oběti okupace; druhé stanné...

* 1. 8. 1913

Miroslav Had

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 1. 8. 1917

Eduard Vašíček

válka a odboj 1914–1919; oběti války; legionář italský

* 1. 8. 1927

Karel Sovíček

houslista a pedagog

† 1. 8. 1928

Aleš Linsbauer

chemik, vysokoškolský profesor

1. 8. 1934

Bouře s průtrží mračen

bouře s průtrží mračen v Jehnicích a Mokré Hoře

† 1. 8. 1937

Emil Faltys

zakladatel a dlouholetý ředitel Dělnické pekárny na Vranovské 47

* 1. 8. 1937

Zdeněk Nečesánek

houslista, violista a koncertní mistr

1. 8. 1938

Vyhlášení sbírky na pomník padlých četníků

Zemský četnický velitel, plukovník Josef Rejf vyhlásil dobrovolnou sbírku u podřízených...

† 1. 8. 1942

Siegfried (Vítězslav) Herdan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 8. 1943

František Pokorný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

1. 8. 1943

Zahájení provozu na tramvajové trati po Husově ulici (úsek mezi Šilingrovým náměstím a Novými sady)

Od 1. 8. 1943 začaly jezdit tramvaje po spojovací trati na Husově ulici mezi Šilingrovým...

1. 8. 1945

Poválečné zprovoznění autobusové linky C

autobusová linka C jezdila na trati: Komárov – Brněnské Ivanovice – Tuřany (5,3 km)

† 1. 8. 1947

Cyril Malý

politik, poslanec NS v letech 1929–1935
otec osobnosti: Milada Všetičková

* 1. 8. 1964

Martin Reiner (Pluháček)

básník, prozaik a nakladatel, nositel ceny Magnesia litera 2015

† 1. 8. 1964

Rudolf Gola

odborník v lesnictví, zasloužil se o budování a zvelebení brněnských příměstských lesů

1. 8. 1967

Zahájení provozu bistra Quick v Brně, jako prvního rychlého občerstvení v ČSR

První samoobslužné bistro v ČSR nabízející tzv. rychlé občerstvení, bylo po rekonstrukci...

* 1. 8. 1980

Petr Kocman

sportovec - fotbal, trenér, funkcionář

1. 8. 2007

Obnovení činnosti Diecézního muzea v Brně

Rozhodnutím brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byla ke dni 1. 8. 2007 obnovena činnost...

† 1. 8. 2012

Jan Bedrna

chirurg
dítě osobnosti: prof. MUDr. Jan Bedrna

1. 8. 2013

Cedník na fotografii pro občanský průkaz

Občan Lukáš Nový požádal MMB o vydání občanského průkazu s fotografií, na které má na...

1. 8. 2014

Výstava „Bodies Revealed“ v Brně

Výstava „Bodies Revealed“ (Odhalená těla) zavítala znovu do ČR do Brna, kde představí...


555 let
2. 8. 1466

Žádost o znovuzřízení městské školy u farního kostela sv. Jakuba v Brně

Dne 2. 8. 1466 o třetí hodině odpolední pět veřejných notářů zlistinilo společně s...

125 let
* 2. 8. 1896

Helene Karpelis

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 2. 8. 1896

František Beran

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

125 let
* 2. 8. 1896

Alfons Hanzelka

válka a odboj 1938–1945; akce 1. 9. 1939; účastník domácího odboje; oběti okupace

120 let
* 2. 8. 1901

Augusta Marčíková

porodní bába v Řečkovicích
partner osobnosti: Karel Marčík

120 let
* 2. 8. 1901

František Heřmánek

novinář, prozaik, básník, fejetonista

115 let
* 2. 8. 1906

August Gölzer

válka a odboj 1938–1945, oběť atentátu v Brně

95 let
† 2. 8. 1926

Isidor Neubauer

podnikatel

90 let
* 2. 8. 1931

Jiří Dostál

lékař, primář ARO Městské nemocnice s poliklinikou Ostrava-Fifejdy, městský anesteziolog v...

55 let
† 2. 8. 1966

Evald Tománek

lékař-epidemiolog a hygienik

30 let
† 2. 8. 1991

Vladimír Enenkl

profesor termomechaniky na FS VUT v Brně, prorektor, vedoucí katedry termomechaniky a jaderné...

2. 8. 1522

Dodávka vína pro královský stůl

Ludvík Jagellonský zakoupil (pro sebe a svou manželku) prostřednictvím svého komorníka...

* 2. 8. 1814

Moritz Schnabl

průmyslník v lihovarnictví a ve výrobě likérů; filantrop

* 2. 8. 1865

Moritz Sinaiberger

průmyslník v koželužství a mlynářství
dítě osobnosti: Markus/Max Sinaiberger
...

* 2. 8. 1867

František Moravus

majitel hodinářství a obchodník v Brně

* 2. 8. 1869

Josef Grus

úředník; vlastivědný pracovník; propagátor turistiky; kreslíř a ilustrátor

* 2. 8. 1873

Bartoloměj Crhounek

průkopník kinematografie na Moravě

* 2. 8. 1879

Josef Bláha

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 2. 8. 1882

Rudolf Hlavinka

architekt

* 2. 8. 1882

Richard Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
klient osobnosti: arch. Ernst Wiesner

* 2. 8. 1883

František Cihlář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 2. 8. 1884

Tomáš František Bratranek

filozof, estetik, literární historik a filolog, vysokoškolský profesor německé literatury

* 2. 8. 1888

František Špatný

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 2. 8. 1889

František Machat

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 2. 8. 1889

Adolf Grünfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 8. 1889

František Večeřa

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 8. 1889

František Kučera

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 8. 1890

Jindřich Hašek (Haschek)

sportovec - atletika (1910–1914 a 1919–1921), patřil k nejlepším a nejvšestranějším...

* 2. 8. 1892

Václav Uher

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 2. 8. 1897

Robert Ondráček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 2. 8. 1897

Terezie Podlahová

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)
partner osobnosti: prof. MUDr. Josef...

* 2. 8. 1897

Růžena Roubíčková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 2. 8. 1908

Wilhelm Schipka

stavitel v Brně

2. 8. 1914

Vysvěcení kaple na Kostelíčku u Líšně

Dne 2. 8. 1914 byla slavnostně vysvěcena Kaple Panny Marie|kaple Panny Marie Pomocné na...

† 2. 8. 1915

Adolf Friedrich Ženatý

sportovec (lehká atletika); válka a odboj 1914–1918; oběti války

* 2. 8. 1917

Antonín Grünberger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

* 2. 8. 1922

Miroslav Paulík

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 2. 8. 1922

Jindřich Kotačka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Zbrojovky Brno

* 2. 8. 1924

Jan Menšík

sportovní žurnalista, sportovec - házená

* 2. 8. 1932

Zuzana Kirschner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 8. 1940

Hana Wiesnerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 2. 8. 1942

Adele Teltsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 2. 8. 1942

Jaroslav Válek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 2. 8. 1943

Jan Vyzina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 2. 8. 1950

Antonín Hromádka

hudební skladatel; hudebně-pedagogický spisovatel; pedagog

† 2. 8. 1955

František Karel Studnička

přírodovědec, histolog, cytolog a embryolog, vypracoval teorii exoplazmy a zdůraznil význam...

† 2. 8. 1957

Julius Siegmann

lékař v Brně

2. 8. 1965

Založení oddílu sálové cyklistiky TJ Favorit

K ustanovení oddílu došlo dne 19. 7. 1965 v kavárně Slavie, kde se sešlo devět vyznavačů...

† 2. 8. 1967

František Cikánek

pedagog a osvětový pracovník; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj...

† 2. 8. 1974

Vilibald Scheiber

dirigent, harfista, korepetitor, pedagog, skladatel

† 2. 8. 1977

František Perna

profesor chemické technologie na Vysoké škole technické v Brně a Vojenské technické akademii...

2. 8. 2007

Vernisáž výstavy "Jharna Kala" neboli "Fontánové umění"

V Galerii Žlutý kopec proběhla v srpnu 2007 výstava "Jharna Kala" neboli "Fontánové umění"....


185 let
† 3. 8. 1836
140 let
* 3. 8. 1881

Rudolf Schneider

meteorolog, vysokoškolský pedagog

135 let
* 3. 8. 1886

Metoděj Bakala

učitel, autor ochotnických divadelních a rozhlasových her ze života na Valašsku

130 let
* 3. 8. 1891

František Vincent

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

125 let
* 3. 8. 1896

František Ryšánek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

85 let
† 3. 8. 1936
75 let
† 3. 8. 1946

Jindřich Edl

operní pěvec a režisér

70 let
† 3. 8. 1951

Drahoslav Němec

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

70 let
† 3. 8. 1951

František Pařil

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

70 let
† 3. 8. 1951

Antonín Plichta

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; protikomunistický odboj; oběť...

70 let
† 3. 8. 1951

Antonín Škrdla

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

70 let
† 3. 8. 1951

Václav Drbola

římskokatolický kněz; protikomunistický odboj; oběť perzekuce po roce 1948 (proces...

70 let
† 3. 8. 1951

Antonín Mityska

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

70 let
† 3. 8. 1951

František Kopuletý

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

55 let
† 3. 8. 1966

Jaromír Blažke

právník a vysokoškolský učitel

10 let
† 3. 8. 2011

Simona Monyová

spisovatelka

* 3. 8. 1803

Robert Chmielewski

polský politický vězeň na Hrad a pevnost Špilberk|Špilberku

* 3. 8. 1839

Karel Katholický

lékař v Brně, vrchní zdravotní rada

* 3. 8. 1858

Jan Trnka

středoškolský pedagog
otec osobnosti: MUDr. Jan Trnka

* 3. 8. 1862

Isak Jakob Singer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 8. 1867

Otto Deutsch

obchodník, podnikatel ve výrobě likérů a lihovin; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

* 3. 8. 1867

Vladimír Grégr

lékárník

* 3. 8. 1868

Ludmila Innemannová-Lvová

operní pěvkyně

* 3. 8. 1868

Leopold Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 8. 1880

Raimund Stratil

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 3. 8. 1885

Augustin Řehůřek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 8. 1885

František Milička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé...

† 3. 8. 1888

Eduard Nicolaus Ioannes Franciscus Steiner von Pfungen

státní úředník
dítě osobnosti: Joseph Steiner von Pfungen
otec osobnosti: Robert...

* 3. 8. 1889

Josef Zoubek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé...

* 3. 8. 1892

Jan Chudáček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 3. 8. 1892

Karel Havlíček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 8. 1893

Oldřich Škorpil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 8. 1894

Miroslav Derbek

asistent patologicko-anatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské v Brně; oběť nákazy...

* 3. 8. 1895

Jan Raný

válka a odboj 1914–1919; účastník vzpoury námořníků na Jadranu

† 3. 8. 1897
* 3. 8. 1897

Jindřich Wagner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 3. 8. 1898

Ludvík Kukla

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 3. 8. 1899

Else Schaber

spisovatelka, herečka, novinářka a překladatelka

* 3. 8. 1899

Otakar Šmeral

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 3. 8. 1900

Viktor Hoppe

ftizeolog, chirurg; odborný spisovatel

3. 8. 1902

1. sokolský slet Rastislavovy župy v Brně

Sokolský slet Rastislavovy župy- vůbec první slet v Brně - se konal k 40. jubileu brněnského...

* 3. 8. 1904

Jan Ullmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 3. 8. 1904

Josef Náhlík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 3. 8. 1905

Marie Foretníková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 3. 8. 1905

Rudolf Krchňák

nevidomý učitel hudby, autor povídek o nevidomých

* 3. 8. 1907

Alice Waller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 3. 8. 1910

Ignaz Blasius Dwořak (Dworzak)

podnikatel ve vlnařství

* 3. 8. 1913

František Sapák

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 3. 8. 1918

Adolf Gröger

chemik, učitel na Německé technice v Brně

† 3. 8. 1920

Fedor von Brusilov

ruský emigrant

* 3. 8. 1922

Alexej Čižmář

sportovec - atletika (překážkář), ragby

† 3. 8. 1922

Matyáš Lerch

světoznámý matematik - zabýval se teorií křivek, analytickou geometrií křivek a ploch,...

* 3. 8. 1925

Slavomír Wollman

literární vědec, slavista, komparatista
dítě osobnosti: prof. PhDr. Frank Wollman, DrSc.

* 3. 8. 1929

Václav Kamenický

římskokatolický kněz

3. 8. 1929

Brněnské výstavní trhy roku 1929

"Po druhé se otvírají brány brněnského výstaviště" – organizace a přípravy výstavy se...

† 3. 8. 1935

Karel Pilát

podnikatel v nábytkářství, spoluzakladatel firmy TUSCULUM (původně firmy Pilát & Šmídek)

† 3. 8. 1937

Josef Woldřich

geolog, paleontolog, petrograf, zakladatel Geologického ústavu Přírodovědecké fakulty...

† 3. 8. 1939

Viktor Moritz Peter Bauer

podnikatel v cukrovarnictví a velkostatkář
dítě osobnosti: Viktor Arnold Jakob Bauer

† 3. 8. 1942

Sigmund Wolf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 3. 8. 1942

Luise Strompf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 3. 8. 1942

Moritz Fürst

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 8. 1943

Josef Blaha

hudebník a skladatel

† 3. 8. 1944

Oldřich Theodor Pazdírek

hudební nakladatel
dítě osobnosti: Ludvík Raimund Pazdírek

3. 8. 1945

Příkaz k definitivnímu uložení padlých rudoarmějců v Brně

Zdravotní referát při Národním výboru pro Velké Brno oznámil Národnímu výboru v Králově...

† 3. 8. 1948

Karel Machatý

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

† 3. 8. 1949

Ladislav Horák

všestranný sportovec - atletika, lyžování, veslování, horolezectví,...
dítě...

3. 8. 1987

Zahájení Mezinárodní letní školy muzeologie na brněnské univerzitě

Z rozhodnutí UNESCO byla brněnská univerzita spolu s Moravským muzeem v Brně pověřena...

† 3. 8. 1989

Antonín Opluštil

knihovník a pedagog

† 3. 8. 1992

Josef Pojar

kněz; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; politický vězeň; perzekuce...

† 3. 8. 2000

Bohumil Doležal

profesor hospodářské úpravy lesa

† 3. 8. 2013

Josef Hinterhölzl

římskokatolický kněz, biskup skryté církve

3. 8. 2015

Moravské zemské muzeum získalo pozůstalost Ondřeje Sekory

Pozůstalost rodáka z brněnského Králova Pole, který zemřel v roce 1967, získalo tento týden...


180 let
* 4. 8. 1841

Wilhelm Löbenstein

podnikatel v obuvnictví

130 let
* 4. 8. 1891

Josef Richter

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 4. 8. 1896

Alois Wagner

chemik, vysokoškolský pedagog

105 let
† 4. 8. 1916

Jan Kroupa

válka a odboj 1914–1919; oběti války

30 let
† 4. 8. 1991

Antonín Syrový

vysokoškolský pedagog

30 let
† 4. 8. 1991

Zdenka Podhajská

znalkyně a propagátorka díla Leoš Janáček|Leoše Janáčka; mecenáška a přítelkyně mnoha...

† 4. 8. 1750

Carl (Charles-Pierre) Saint-Ignon

voják, velící generál na Moravě se sídlem v Brně 1746–1750 a velitel pevnosti Špilberk

* 4. 8. 1808

Hermann Hože

lékař v Brně, majitel domu

* 4. 8. 1822

Vladimír Logothetti

důstojník; politik a zakladatel prvního sboru dobrovolných hasičů na Moravě

* 4. 8. 1829

Theodor Franz Bochner

podnikatel ve vlnařství, majitel realit v Brně

* 4. 8. 1857

Felix Jenewein

malíř historických a náboženských obrazů

* 4. 8. 1864

Julius Reich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 8. 1864

František Špaček

lékař v Brně

* 4. 8. 1873

František Havelka

řídicí učitel v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice)

* 4. 8. 1873

Felix Bloch

podnikatel v koželužství; válka a odboj 1938–1945; holocaust

4. 8. 1878

Požár ve výrobně vlněných látek Josuy a Pavla Kohna na Cejlu

Požár vypukl časně ráno, dělníci tak sotva stačili uniknout - jeden z nich utekl na půdu,...

* 4. 8. 1880

František Paul

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 4. 8. 1883

Maxmilian Grünfeld

válka a odboj 1914–1919; oběti války
dítě osobnosti: Wilhelm Grünfeld

* 4. 8. 1887

Ella Zeisel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 4. 8. 1888

Gustav Meretta

architekt a restaurátor

* 4. 8. 1889

Emil Cejp

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé...

* 4. 8. 1892

Richard Baru

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 8. 1892

Vojtěch Beneš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; akce 1. 9. 1939

* 4. 8. 1893

Herman Gelb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 4. 8. 1894
* 4. 8. 1895

Josefine Fränkel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 8. 1895

Dominik Pecka

římskokatolický kněz, teolog, filozof, prozaik, esejista

4. 8. 1895

Požár v Královopolské strojírně

shořela vozovna, dílna na dřevoobráběcí stroje a kotelna

* 4. 8. 1900

Jaromír Navrátil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 4. 8. 1900

Jan Gryc

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 4. 8. 1902

Antonín Trpík

pedagog v Brně

* 4. 8. 1907

Ota Brada

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Olga Bradová

* 4. 8. 1908

Marta Pospíšilová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 4. 8. 1909

Josef Líčka

profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1908–1909

* 4. 8. 1912

Kurt Bass

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 4. 8. 1913

Jan Beran

fotograf a amatérský filmař

* 4. 8. 1915

Ladislav Hojar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 4. 8. 1915

Inocenc Nesvadba

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 4. 8. 1915

Ladislav Hojač

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 4. 8. 1917

Jan Putna

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 4. 8. 1925

Tomáš Josef Martinec

10. opat Starobrněnský klášter|kláštera sv. Tomáše na Starém Brně, politický vězeň

* 4. 8. 1927

František Dobrovolný

učitel, hudebník a etnoorganolog

* 4. 8. 1929

Jaroslav Jakubíček

hudebník, cimbalista, upravovatel lidových písní

4. 8. 1932

Požár v pivovaru v Jehnicích

Požár vypukl v pivovaru v Jehnicích u Brna (dnes MČ Brno-Jehnice) ve 21.30 hodin v sušárně...

† 4. 8. 1937

Arnold Anderle

ředitel Agrární banky československé v Brně

* 4. 8. 1940

Pavel Balcárek

archivář a historik

† 4. 8. 1942

Aurelie Hickl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Max Hickl

† 4. 8. 1942

Josef Rosenberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 4. 8. 1943

Fritz Pasqualini

obchodník v Brně

† 4. 8. 1943

Ludvík Šmíd

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 4. 8. 1943

Josef Nimráček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci pošty

† 4. 8. 1943

Josef Nejezchleba

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci pošty

† 4. 8. 1943

Andělín Lindner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci pošty

† 4. 8. 1943

Jindřich Čadílek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci pošty

† 4. 8. 1943

Karel Hájek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 4. 8. 1943

Petr Hipp

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci pošty

† 4. 8. 1943

Bohumil Jindra

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 4. 8. 1943

Karel Bartošek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 4. 8. 1943

Josef Fritz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci pošty

† 4. 8. 1944

Ludmila Smělíková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
partner osobnosti: Josef Smělík

† 4. 8. 1944

Antonín Pachl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 4. 8. 1948

Josef Fertig

válka a odboj 1914–1919; voják v Rusku

4. 8. 1965

Mendelovo sympozium v Brně

Mezinárodní vzpomínkové sympozium, které se konalo u příležitosti 100. výročí...

4. 8. 1965

Slavnostní otevření Mendelova památníku na Starém Brně

V předvečer mezinárodního vzpomínkového sympozia, do té doby největšího setkání...

† 4. 8. 1968

Jan Chlup

úředník a učitel; zakladatel a později ředitel ústavu sociální péče pro tělesně...

† 4. 8. 1980

Antonín Obst

sportovec - atletika (běžec)

† 4. 8. 1988

Jiřina Ryšánková

tanečnice, pedagožka, choreografka

† 4. 8. 2003

Milan Máša

klavírista a pedagog

† 4. 8. 2020

Irena Sedlecká

česká sochařka, působící ve Velké Británii
partner osobnosti: František Bělský


625 let
5. 8. 1396

Prodej porážky pod Puhlíkem

Jošt|Jošt Lucemburský, markrabě moravský, prodává brněnským mistrům a celé obci...

125 let
* 5. 8. 1896

Jaroslav Hladký

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

115 let
* 5. 8. 1906

Friedrich Gross

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

90 let
† 5. 8. 1931

Marie Hübnerová

herečka a pedagožka

75 let
† 5. 8. 1946

František Adamec

římskokatolický kněz, včelařský odborník

55 let
† 5. 8. 1966

Mihajlo Rostohar

psycholog, zakladatel české experimentální psychologie, zakladatel psychologického ústavu na...

40 let
† 5. 8. 1981

Alois Jaroslav Pražák

právník, válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraničního odboje

35 let
† 5. 8. 1986

Běla Chalabalová

operní pěvkyně
partner osobnosti: Zdeněk Chalabala

30 let
† 5. 8. 1991

Josef Skulina

filolog, dialektolog

20 let
† 5. 8. 2001

Vilém Gebauer

archeologický terénní technik

* 5. 8. 1648

Josef Neumann

kněz a misionář v Mexiku

* 5. 8. 1852

Moriz Bartelmus

průmyslník ve výrobě smaltovaného zboží
dítě osobnosti: Gottfried Traugott Felix...

* 5. 8. 1855

Augustin Bača

stavitel v Brně

* 5. 8. 1865

Moriz Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 8. 1879

Jan Vojtěch

matematik, profesor matematiky na ČVŠT v Brně

* 5. 8. 1879

Sigmund Piowaty

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 5. 8. 1880

Ferdinand Hebra

brněnský rodák, zakladatel moderní dermatologie, profesor dermatovenerologie na lékařské...

* 5. 8. 1882

František Štursa

pracovník místní samosprávy (byl starostou Jevišovic); válka a odboj 1938–1945; oběti...

† 5. 8. 1884

Josef Jelinek st.

stavitel v Brně

* 5. 8. 1887

Vlasta Sovadinová

pedagožka
dítě osobnosti: JUDr. Jan Sovadina

* 5. 8. 1887

Máša (Marie) Fleischerová

koncertní a operní pěvkyně, učitelka zpěvu

* 5. 8. 1892

Fritz Jellinek

podnikatel ve vlnařství
bratr osobnosti: JUDr. Oskar Jellinek

* 5. 8. 1893

Antonín Procházka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 5. 8. 1894

František Dobeš

válka a odboj 1914–1919; oběti války, Brno-Slatina

* 5. 8. 1895

Karel Machatý

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

* 5. 8. 1900

Ludvík Hrček

továrník, spolumajitel továrny na výrobu hasicí techniky Hrček & Neugebauer

* 5. 8. 1900

Vladimír Zeman

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

* 5. 8. 1900

Adolf Procházka

právník a politik; profesor občanského práva na PrF MU, úředník Československého...

* 5. 8. 1903

Arnošt Okáč

univerzitní profesor a analytický chemik

* 5. 8. 1903

František Knaifl

akademický sochař

† 5. 8. 1908
* 5. 8. 1910

Josef Weiss

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 5. 8. 1910
* 5. 8. 1910

Jan Vanýsek

přední český oftalmolog, zakladatel oční kliniky v Hradci Králové, dlouholetý přednosta...

* 5. 8. 1914

Helena Beranovská-Lacková

sportovkyně - atletika, lyžování

* 5. 8. 1914

Ondřej Poslužný

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 5 . 8. 1914

Robert Neuschl

katolický kněz, teolog, profesor na bohosloveckém ústavu v Brně, kanovník brněnské kapituly,...

† 5. 8. 1918

Václav Čapek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 5. 8. 1920

Přemysl Grydil

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

5. 8. 1923

Mezinárodní výstava poštovních známek v Brně

mezinárodní výstava poštovních známek v Brně se konala jako součást BVT

5. 8. 1923

Brněnské výstavní trhy

„Výstava elektrotechnická, celostátní výstava hospodářských strojů, výstava psů,...

5. 8. 1923

Druhá letecká výstava v Brně

Pořadatelem výstavy byl Aeroklub v Brně.

* 5. 8. 1927

Heinrich Peter Hochwald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 8. 1928

Anitta Prock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

5. 8. 1932

Stěhování nájemníků do nových bytů v Brně-Králově Poli

Od 5. 8. 1932 začalo stěhování prvních nájemníků do kolonie malých bytů postavených...

* 5. 8. 1933

Ludvík Kolek

sochař, malíř, architekt

† 5. 8. 1937

Karel Haak

sbormistr, skladatel, hudebník

† 5. 8. 1942

Moritz Hirsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 5. 8. 1943

Jan Ondrýska

válka a odboj 1938–1945, oběti okupace

† 5. 8. 1943

Giselle Kopp

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Alois/Lazar Witrofsky

† 5. 8. 1944

Valentin Beneš

architekt a stavitel

† 5. 8. 1944

Antonín Blažek

architekt

* 5. 8. 1947

František Trebuňa

vysokoškolský profesor v oboru aplikované mechaniky

* 5. 8. 1948

Josef Kovalčuk

divadelní dramaturg, scenárista a pedagog

† 5. 8. 1952

Elise Goldmann

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

† 5 . 8. 1958

Jindřich Fisch

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň; holocaust

† 5. 8. 1963

Otokar Žižka

spisovatel, básník, knihovník

† 5. 8. 1972

Vincenc Nečas

redaktor, básník, překladatel

† 5. 8. 1990

Ivan Blatný

básník a překladatel

† 5. 8. 2003

Jiří Zach

herec

† 5. 8. 2007

Česlav Ludvík Malík

premonstrát, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

† 5. 8. 2008

Jaroslav Alexa

sportovec - atletika (skok do výšky), trenér a sportovní funkcionář

5. 8. 2015

Výstava Básník ticha a pokory

výsledky výtvarné soutěže na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a...

† 5. 8. 2018

Stanislav Žaža

filolog, rusista, slavista a emeritní profesor MU

5. 8. 2020

Výstava X43 třikrát jinak

výstava představí řešení brněnského úseku silnice X43


155 let
* 6. 8. 1866

Gustav Schoeller

podnikatel ve vlnařství
dítě osobnosti: Gustav Adolf Schoeller

125 let
* 6. 8. 1896

Maxmilián Alexej Cykl

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

110 let
* 6. 8. 1911

Johann Palischek

sportovec - atletika

110 let
6. 8. 1911

Výlet cyklistického klubu "Meteor"

"Dělnický cyklistický klub Meteor v Husovicích pořádá v neděli 6. srpna t. r. velký výlet...

110 let
6. 8. 1911

Veřejné cvičení DTJ

"DTJ v Řečkovicích uspořádá v neděli 6. srpna, v pádu nepohody 13. srpna, veřejné...

105 let
† 6. 8. 1916

Josef Synek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

65 let
† 6. 8. 1956

Alois Lamplota

proslulý cukrář - výrobce bonbonů v Králově Poli
bratr osobností: Hubert a Antonín...

50 let
† 6. 8. 1971

Josefa Krumlová

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně; akce E (Aktion - Emigranten)
matka...

35 let
† 6. 8. 1986

Hans Holländer

hudební kritik a spisovatel; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

6. 8. 1433

Prodloužení lokálního příměří

Albrecht, vévoda rakouský a markrabě moravský, píše Janu z Lomnice, zemskému hejtmanovi,...

6. 8. 1594

Stížnost na brněnského řezníka

Michal Roontin, děkan a prokurátor kostela sv. Petra žádá purkmistra a radu města Brna, aby...

† 6. 8. 1820

Antonín Vranický

skladatel, houslista, kapelník, hudební pedagog

* 6. 8. 1828

Friedrich Redlich

podnikatel ve vlnařství

* 6. 8. 1844

Adolf/Abraham Ascher recte Adolf Ziffer

podnikatel ve vlnařství

* 6. 8. 1854

František Hylák

středoškolský pedagog

* 6. 8. 1875

Jiří Huml

operní pěvec

* 6. 8. 1877

Rudolf Lanhans

člen Národního divadla v Brně

* 6. 8. 1883

Bernard Kašpar

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 6. 8. 1884

František Vondruška

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 8. 1885

František Pavlík

oběť bojů za českou univerzitu v Brně

* 6. 8. 1887

Jan Zavadil

hydrolog, profesor brněnské české techniky (VUT v Brně)

* 6. 8. 1887

Josef Hrubý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; členové...

* 6. 8. 1890

František Urbánek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 8. 1894

Eduard Richter

válka a odboj 1914–1919; oběti války; legionář ruský

* 6. 8. 1894

Antonín Hruška

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 6. 8. 1897

Arpád Gazda

lékař v Brně

6. 8. 1897

Neštěstí na stavbě v pivovaru v Jehnicích

Při stavbě ledárny v pivovaru v Jehnicích u Brna (dnes Brno-Jehnice) došlo k zasypání sedmi...

* 6. 8. 1898

Sonja Špálová

básnířka a prozaička, autorka životopisných románů

* 6. 8. 1899

Felix Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Hermine Deutsch

* 6. 8. 1899

Siegfried Strompf

kavárník v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 8. 1902

Karel Divišek (mladší)

krasový badatel, letec, potápěč, automobilista a všestranný sportovec (mj. atletika,...

* 6. 8. 1903

Josef Rotrekl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; první stanné právo

6. 8. 1905

Oslava povýšení Králova Pole na město

Slavnost povýšení původního městečka na město Královo Pole se konala před radnicí, která...

* 6. 8. 1907

Josef Hub

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; Obrana národa

* 6. 8. 1909

Jaroslav Caha

tajemník Ústředního svazu průmyslu

† 6. 8. 1910

Hirsch Herdan

obchodník v Brně

* 6. 8. 1910

Josef Poulík

významný a mezinárodně uznávaný archeolog období Velké Moravy, zakladatel a dlouholetý...

* 6. 8. 1913

Vojtech/Bela Andrášik/Andrasik

sportovec-kopaná (brankář)

* 6. 8. 1914

František Pivoňka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 8. 1918

Josef Odehnal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

† 6. 8. 1918

Jan Hlaváč

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

6. 8. 1923

Atentát na dr. Pluhaře v Brně

Obchodní cestující Čeněk Vávra z Brna přišel o půl druhé odpoledne do bytu dr. Pluhaře a...

† 6. 8. 1932

Eduard Tregler

varhaník, hudební skladatel a pedagog

6. 8. 1933

Mistrovství ČSR v plavání

Plavecké mistrovství republiky se v Brně konalo poprvé, jejich pořádáním byl pověřen nově...

† 6. 8. 1942

Karl Spitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 6. 8. 1942

Štěpán Kovář

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 8. 1943

Helena Kupčíková

fotoreportérka

† 6. 8. 1943

Stanislav Živný

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace

† 6. 8. 1943

Robert Fajt

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 8. 1954

Vincenc Možný

pedagog - učitel v Soběšicích, Chrlicích a Bystrci; válka a odboj 1938–1945; účastník...

† 6. 8. 1963

František Kubíček

předseda župy i odboru KČST, příznivec a propagátor turistiky
otec osobnosti: MUDr. in...

† 6. 8. 1972

Otakar Kallauner

profesor chemické technologie na brněnské české technice a rektor této školy v letech...

† 6. 8. 1974

Leo Tieber

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 6. 8. 1978

Miloslav Karásek

lékař
dítě osobnosti: Jaroslav Karásek

† 6. 8. 1978

Karel Kryl

malíř a sochař v Brně

† 6. 8. 1987

Ladislav Plch

sportovec (atletika); sportovní činovník

† 6. 8. 1987

Josef Hrabák

významný literární vědec, profesor české a slovenské literatury na brněnské filozofické...

† 6. 8. 1993

Česlav Novotný

římskokatolický kněz, vedoucí sboru ministrantů a zakladatel scholy gregoriánského chorálu...

† 6. 8. 1998

Jiří Hájek

literární historik a kritik; editor, redaktor, scénárista; spolupořadatel korespondence J....

† 6. 8. 2008

Alena Husková

klavíristka, dirigentka a korepetitorka
partner osobnosti: Mgr. Karel Kopřiva

6. 8. 2009

Americký astronaut Andrew Feustel na návštěvě v Brně

Americký astronaut Andrew Feustel se v květnu 2009 zúčastnil vesmírné mise NASA.
Do...

† 6. 8. 2010

Miloš Matiovský

architekt

† 6. 8. 2017

Jiří Krpálek

římskokatolický kněz, biskup skryté církve, člen řádu Maltézských rytířů (O.Melit.)


150 let
* 7. 8. 1871

Rudolf Reissmann

lékař v Brně

135 let
* 7. 8. 1886

Bohuslav Tlustoš

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; oběti války

130 let
* 7. 8. 1891

Bohuslav Havlík

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

115 let
* 7. 8. 1906

Jaroslav Zedníček

válka a odboj 1938–1945; účastníci odboje; občané Brna-Kohoutovic

110 let
* 7. 8. 1911

Jiří Staněk

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

100 let
* 7. 8. 1921

Karel Husa

hudební skladatel, interpret a pedagog, dirigent českého původu; čestný doktor Masarykovy...

80 let
† 7. 8. 1941

Josef Morávek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; akce 1. 9. 1939

25 let
† 7. 8. 1996

Karel Symon

lékař-hygienik, jeden ze zakladatelů Lékařské fakulty hygienické v Praze

7. 8. 1437

Propůjčení solného skladu, mýta ze soli a taverny městu

Albrecht, vévoda rakouský a markrabě moravský propůjčuje do odvolání městu Brnu solní...

7. 8. 1634

Žádost o omezení práva vinného šenku

Ferdinand II., král český a markrabě moravský oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že se...

* 7. 8. 1807

Karl Friedrich Schöll (Schoell)

průmyslník ve vlnařství

* 7. 8. 1865

Julius Leisching

architekt, v letech 1893–1922 ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Brně

* 7. 8. 1870

Josef Samsour

katolický kněz, profesor církevních dějin na bohosloveckém ústavu, papežský komoří a...

* 7. 8. 1878

Eugenie Drucker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 8. 1884

Jan Rudolecký

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 7. 8. 1884

Karel Matoušek

pedagog

* 7. 8. 1884

František Weinling

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

* 7. 8. 1885

Vavřinec Mazel

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 7. 8. 1889

Josef Heral

kněz; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939

* 7. 8. 1890

Stanislav Klíčník

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 7. 8. 1890

Ludvík Vařejka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 7. 8. 1895

Ludvík Jobánek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé...

7. 8. 1898

Cyklistické závody ve Šlapanicích

"Národní závody cyklistické" pořádané sdružením cyklistů šlapanických byly spojeny s...

* 7. 8. 1899

August Franz Josef Patzelt

archivář, amatérský rodopisec a žurnalista

* 7. 8. 1899

Oldřich Nový

herec, překladatel, dramatik, upravovatel her, dramaturg a režisér vlastního divadla, zpěvák,...

* 7. 8. 1900

Erich Dressler

chemik
dítě osobnosti: Alfred Dressler
bratr osobností: Alfred a Walter Dresslerovi

† 7. 8. 1900

Sigmund Karl Flesch

obchodník

* 7. 8. 1907

Irene Knöpfelmacher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 8. 1909

Ludvík Kománek

sportovec-dálkař a trojskokan

* 7. 8. 1909

Walter Adam

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 7. 8. 1910

Edith Gerad

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 7. 8. 1913

Cyrill Roder

státní úředník, finanční rada
otec osobnosti: Margaretha (Markéta) Müllerová

* 7. 8. 1913

Otakar Häutler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 8. 1914

Innocenc Krampla

sbormistr, pedagog

* 7. 8. 1915

Rudolf Gola

odborník v lesnictví, zasloužil se o budování a zvelebení brněnských příměstských lesů

† 7. 8. 1918

Joachim Oppenheim

úředník

* 7. 8. 1919

Frieda Weiss

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 8. 1920

Marie Mrázková

choreografka, dramatička a pedagožka

* 7. 8. 1922

Vladimír Štěrba

ekonom a amatérský entomolog

* 7. 8. 1922

Jindřich Minkus

válka a odboj 1938–1945; zahraniční odboj; Střední východ

* 7. 8. 1924

Miloslav Arbeit

operní pěvec

* 7. 8. 1925

Jan Dvořák

architekt

* 7. 8. 1927

Jiří Malásek

klavírista; hudební skladatel a aranžér; rozhlasový a televizní hudební dramaturg

* 7. 8. 1929

Hana König

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 7. 8. 1937

Jaroslav Karásek

odborný lékař v Brně

† 7. 8. 1938

Otylie Spurná

herečka

7. 8. 1938

První dělnická manifestace v Mariánském údolí v Líšni

Za účasti dělníků a pracujících z Brna a okolí se konala v Mariánském údolí v Líšni...

* 7. 8. 1939

Štěpán Mátl

hudebník a zpěvák

† 7. 8. 1942

Štěpán Adler

válka a odboj 1938–1945, oběti okupace

† 7. 8. 1942

Felix Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 7. 8. 1942

Karel Štolc

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 7. 8. 1942

Petr Kaman

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

† 7. 8. 1943

Vítězslav Bříza

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 7. 8. 1945

Erich Lewitschek

příslušník protilevicového referátu II A (po správní reformě roku 1943 ref. IV 1a)...

7. 8. 1945

Praktické pokyny k provádění exhumací padlých rudoarmějců v Brně

Oběžníkem Zemského hlavního města Brna ze 7. 8. 1945, který podepsal II. náměstek předsedy...

7. 8. 1947

Mezinárodní lehkoatletické závody

mezinárodní atletické závody byly uspořádány pod záštitou ÚNV na sokolském stadionu...

† 7. 8. 1970

Karel Štěpaník

literární vědec, anglista, vysokoškolský pedagog

† 7. 8. 1979

Marie Syptáková

akademická malířka

† 7. 8. 1992
7. 8. 1994

Mistrovství ČR mladších a starších dorostenců v závodě jednotlivců na silnici

Pořadatelé:
JUNIOR Brno a TJ ASD Dukla BRNO.

Místo startu a cíle:
...

† 7. 8. 1995

František Hudeček

salesián, ředitel brněnské oratoře

† 7. 8. 2004

Jaroslav Huleš

motocyklový závodník - jezdec seriálu Grand Prix silničních motocyklů