Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


16. 7. 1922 - slet Československého Orla. Foto MuMB, knihovna, inv. č. 14320.