Výročí připadající na tento týden

240 let
18. 1. 1782

Zrušení kartuziánského kláštera v Králově Poli

Z rozhodnutí císaře Josefa II. byl Kartuziánský klášter|kartuziánský klášter zrušen. V...

160 let
* 18. 1. 1862

Antonín Hyánek

pedagog, středoškolský profesor, sokolský činovník, sportovec, provozovatel školy šermu

155 let
* 18. 1. 1867

Bořivoj Zdenko Radoň

důstojník rakousko-uherského válečného námořnictva, později působil v letectvu

145 let
* 18. 1. 1877

Karl Hans Strobl

rakouský právník, básník a spisovatel, spjatý svými životními osudy i literární tvorbou s...

140 let
* 18. 1. 1882

Artur Czuczka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 18. 1. 1887

Karl Eisner

válka a odboj 1938–1945;oběti okupace; holocaust

125 let
* 18. 1. 1897

Josef Zavřel

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

125 let
* 18. 1. 1897

František Kosička

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

125 let
* 18. 1. 1897

Jan Jakub Sys

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

120 let
* 18. 1. 1902

Václav Řehořka

advokát v Brně

115 let
* 18. 1. 1907

Jaroslav Rouček

úředník

100 let
18. 1. 1922

Ustavující valná hromada Biologické společnosti v Brně

Biologická společnost v Brně mající podle stanov pěstovat biologickou vědu a podporovat snahy...

95 let
† 18. 1. 1927

Efraim Friedrich Klepetař

podnikatel v olejářství

80 let
† 18. 1. 1942

Otto Kahn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

75 let
† 18. 1. 1947

František (Franz) Aujezdský (Aujesky)

pokrývačský mistr; redaktor; kolaborant v letech 1939–1945

60 let
† 18. 1. 1962

Ladislav Řezníček

knihovník a redaktor

45 let
† 18. 1. 1977

Jan Dokládal

profesor České vysoké školy technické v Brně

10 let
† 18. 1. 2012

Štěpán Vlašín

literární historik, kritik, vysokoškolský pedagog

10 let
18. 1. 2012

Položení základního kamene k nové budově ZZS Jihomoravského kraje

Nové sídlo v areálu FN Brno budou tvořit tři části: v hlavní budově budou záchranáři s...

10 let
18. 1. 2012

Přivolávání sněhu

Zhruba stovka lidí s lyžemi, sáňkami a dalším zimním vybavením obklopila 18. ledna po sedmé...

5 let
18. 1. 2017

Podpis smlouvy o Hyperloopu

smlouvu o spolupráci podepsalo město Brno s firmou Hyperloop Transportation Technologies

† 18. 1. 1872 nebo 1873

Johann Fenzl

mim, tanečník

18. 1. 1343

Židovská jatka

markrabě Karel povoluje porážet čtyřem židovským řezníkům na jatkách pod Puhlíkem

† 18. 1. 1411

Jošt

markrabě moravský (1375–1411), říšský generální vikář v Itálii (1383 a 1389), markrabě...

* 18. 1. 1844

Alexander Stein

podnikatel ve sladovnictví

* 18. 1. 1844

Alexander Stein

podnikatel ve sladovnictví

* 18. 1. 1846

Emil Weinbrenner

vikář na Petrově

* 18. 1. 1859

Bertha Gottlieb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 18. 1. 1864

Josef Jelinek

stavitel v Brně; poslanec Moravského zemského sněmu

* 18. 1. 1868

Johanna Gross

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 18. 1. 1870

Karl Tugendhat

obchodník se suknem

* 18. 1. 1873

Franz Eduard Adam

podnikatel v obchodu se železem

* 18. 1. 1873

Marie Ptáková

herečka
matka osobnosti: Dalibor Pták

* 18. 1. 1874

Karel Elgart-Sokol

spisovatel, divadelní kritik, organizátor českého kulturního života v Brně

* 18. 1. 1875

Paula Bloch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 18. 1. 1876

Karel Chlup

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 18. 1. 1878

Anežka Bouzarová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 18. 1. 1879
* 18. 1. 1880

Josef Amos Pípal

pedagog, sportovní trenér

* 18. 1. 1886

Elisabeth (Elsa) Waner

válka a odboj 1938–1945; holocaust (snad přežila)

* 18. 1. 1888

Oskar Salus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 18. 1. 1889

Karel Bělohradský

lékař, psychiatr, zakladatel a první přednosta Psychiatrické kliniky LF MU

* 18. 1. 1889

Helene Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 18. 1. 1890

Mirel Czuczka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 18. 1. 1890

Richard Weinlich

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 18. 1. 1890

Alois Rotter

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 18. 1. 1890

Beda (kř. František) Dudík

významný moravský historik a vlastenec, rajhradský benediktin

* 18. 1. 1891

Vojtěch Vorálek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 18. 1. 1893

Paula Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 1. 1893

Ludwig Goldhann

brněnský finanční úředník, německý dramatik a básník, mecenáš

* 18. 1. 1894

Karel Hruška

pracovník Výzkumného ústavu veterinářského Československé akademie zemědělských věd v...

* 18. 1. 1895

Josef Brzokoupil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 18. 1. 1896

Antonín Zhoř

spisovatel; pedagog; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 18. 1. 1896

Jaroslav Fleischlinger

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 18. 1. 1896

Josef Bačák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 18. 1. 1899

Marta Wittmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Erwin Wittmann

* 18. 1. 1899

Marta Žáčková

operní pěvkyně
partner osobnosti: Ing. arch. Eduard Žáček

* 18. 1. 1900

Emil Klíma

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, učitelé Země moravskoslezské

* 18. 1. 1901

Ernst Leopold Braun

podnikatel ve výrobě likérů a nealkoholických nápojů

* 18. 1. 1903

Jan Chmel

vysokoškolský pedagog

* 18. 1. 1903

Bohumil Janda

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

† 18. 1. 1904

Jan Evangelista Špirk

kněz; iniciátor přestavby poutního areálu v Tuřanech (dnes Brno-Tuřany)

* 18. 1. 1904

Pavel Čampa

interbrigadista; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

* 18. 1. 1905

Hans Freising

geolog a archeolog

† 18. 1. 1906

Löbel/Leopold Löw-Beer

podnikatel ve vlnařství

† 18. 1. 1908

Fritz/Friedrich Königsgarten

podnikatel ve strojírenství
dítě osobnosti: Ignatz Königsgarten
bratr osobnosti:...

† 18. 1. 1908

Ottokar Franz Burghart

stavební inženýr, městský stavební ředitel, spisovatel; tvůrce význačných staveb v Brně...

* 18. 1. 1910

Hynek Reska

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet 25. 8. 1944; učitelé Země moravskoslezské

* 18. 1. 1911

Blažena Kosková

pěvkyně

* 18. 1. 1911

František Dráb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 18. 1. 1914

Olga Blau

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

18. 1. 1914

Posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie|Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie vysvětil...

* 18. 1. 1915

Josef Burjanek

hudební vědec a organizátor

* 18. 1. 1918

Oldřich Svoboda

skladatel populárních písní, hudebník a zpěvák

* 18. 1. 1919

František Červinka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 18. 1. 1925

Hella Troller

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

18. 1. 1925

Zahájení činnosti pravoslavné církve v Brně-Králově Poli

Prvním farním shromážděním v Jadranpark|Besedním domě zahájila činnost pravoslavná...

* 18. 1. 1926

Ivo Mrázek

sportovec - basketbal

* 18. 1. 1931

Jiří Pavlíček

operní pěvec

† 18. 1. 1931

Marie Katholicky

pianistka a profesorka klavírní hry v Brně

* 18. 1. 1931

Alois Skoupý

politik, v letech 1983–1989 primátor města Brna

† 18. 1. 1941

Josef Binar

plukovník zdravotnictví; odborný lékař nemocí kožních a pohlavních

† 18. 1. 1943

Ladislav Holoubek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 18. 1. 1943

Vladimír Šmudla

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 18. 1. 1950

Otakar Baše

středoškolský profesor, lektor těsnopisu na Masarykově univerzitě

† 18. 1. 1954

Josef Podpěra

profesor všeobecné a systematické botaniky na PřF MU v Brně a zakladatel její Botanické...

† 18. 1. 1958

Jan Liška

hlasatel a programový inspektor Radiojournalu v Brně

† 18. 1. 1961

Antonín Novotný

chirurg; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 18. 1. 1998

Tomáš Kruťa

mineralog, geolog a muzejní pracovník

† 18. 1. 2004

Josef Brožek

antropolog, psycholog, jeden ze zakladatelů nutriční antropometrie; čestný doktor Masarykovy...

18. 1. 2006

Otevření paláce Omega

obchodní palác Omega vyrostl na místě proluky po Domě nábytku

18. 1. 2010

Univerzita obrany se představila Brňanům

Posluchači brněnské Univerzity obrany předvedli v týdnu od 18.–24. 1. 2010 v obchodním a...

18. 1. 2011

Otevření mateřského centra

Oficiálně otevřeno mateřské centrum, kde maminky najdou hernu s dětským koutkem,...

18. 1. 2013

Slavnostní otevření zrekonstruované budovy RECAMO

V MOÚ v opraveném Morávkově pavilonu sídlí RECAMO.
V přízemí rekonstruované budovy...

18. 1. 2019

Slavnostní křest tramvaje MUNI 100

Křest tramvaje se konal při příležitosti oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity...

18. 1. 2019

Výstava Ledové sochy v Galerii Vaňkovka

výstava 10 unikátních ledových soch


155 let
* 19. 1. 1867

Fabián Matoušek

kněz, katecheta, inspektor římsko-katolického náboženství

150 let
* 19. 1. 1872

Moritz Herdan

advokát v Brně

145 let
* 19. 1. 1877

Hermine Beer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
19. 1. 1882

První zásah Sboru dobrovolných hasičů v Husovicích

Teprve následující rok po založení se mohl Sbor dobrovolných hasičů osvědčit. Dne 19....

125 let
* 19. 1. 1897

Čeněk Mikšík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 19. 1. 1897

Božena Taťjana Hladká

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje a politická vězeňkyně
partner...

115 let
* 19. 1. 1907

Oldřich Dolák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

115 let
* 19. 1. 1907

Bohuslav Janík

správní městský úředník, učitel hudební výchovy
dítě osobnosti: JUDr. František...

100 let
* 19. 1. 1922

Otakar Trhlík

dirigent a pedagog

100 let
* 19. 1. 1922

Přemysl Jílek

sportovec (atletika), pedagog, významný sportovní žurnalista

95 let
* 19. 1. 1927

Bernard František Palka

premonstrát, římskokatolický kněz, převor

95 let
* 19. 1. 1927

Kity Karpeles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

90 let
† 19. 1. 1932

Josef Životský

zvěrolékař

80 let
† 19. 1. 1942

Hugo Scheuer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
* 19. 1. 1942
80 let
† 19. 1. 1942

Adele Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 19. 1. 1942

Leopold Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

40 let
† 19. 1. 1982

Vilém Vaňura

klavírista, hudební pedagog a skladatel

35 let
† 19. 1. 1987

František Pokorný

římskokatolický kněz, katecheta, hudební historik

20 let
† 19. 1. 2002

Zdeněk Karpfel

biofyzik, radiolog, dlouholetý ředitel Biofyzikálního ústavu v Brně

15 let
19. 1. 2007

Vichřice v Brně

Silná vichřice, která vznikla v oblasti Velké Británie a nesla se přes Severní moře a...

5 let
19. 1. 2017

Slavnostní podpis smlouvy o partnerství mezi Brnem a Debrecenem

Šestnáctým partnerským městem města Brna se ve čtvrtek 19. ledna 2017 stal maďarský...

19. 1. 1613

Požadavky uvězněných heretiků

Vydán koncept vyjádření městské rady ohledně požadavků uvězněných heretiků...

19. 1. 1644

Stažení znehodnocené slezské mince z oběhu

Zemský hejtman sděluje, že mu český král oznámil, že zapovídá užívání znehodnocené...

* 19. 1. 1821

Franz Eder

lékárník v Brně, majitel domu
dítě osobnosti: Emanuel Eder

* 19. 1. 1830

Antonín Peka

osobnost brněnského kulturního a spolkového života

* 19. 1. 1851

Emanuel Binko st.

sbormistr, varhaník a ředitel kůru

* 19. 1. 1873

František Koželuha

advokát v Brně

* 19. 1. 1873

Joseph Kaufler (Käufler)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 1. 1875

Friedrich Sommer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 1. 1879

Josef Zezula

starosta Sokola Brno I

* 19. 1. 1880

Jindřich Barvík

vrchní báňský rada; docent České vysoké školy technické v Brně

* 19. 1. 1883

Karl Rechlik

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 19. 1. 1883

Antonín Persch sen.

první královopolský starosta

* 19. 1. 1884

Josef Dočekal

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 19. 1. 1885

František Kotol

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 19. 1. 1886

Bohumil Drápala

fotograf v Brně-Králově Poli

* 19. 1. 1888

Eugen Springer

obchodník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 1. 1889

Josef Halam

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 19. 1. 1890

Karel Konrád

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 19. 1. 1891

Josef Kocman

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 19. 1. 1894

Josef Edler

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský
bratr osobnosti: Ondřej Edler

* 19. 1. 1895

Antonín Bořil

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 19. 1. 1895

Norbert Špičák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 19. 1. 1896

Antonín Štefáček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 19. 1. 1898

Erich Franz Maria Tschörner

podnikatel
dítě osobnosti: Franz Leopold Julius Tschörner

* 19. 1. 1900

František Fojtík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 19. 1. 1900

Karel Kotlan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 19. 1. 1900

Jan Rudolf Fertig

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 19. 1. 1900

Valdemar Straka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 19. 1. 1903

Eliška Wanklová

česká vlastenka, organizátorka kulturního života v Blansku, blízká manželova...

* 19. 1. 1906

Václav Hain

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 19. 1. 1906

Karel Kořistka

jeden z prvních profesorů brněnské techniky, od roku 1851 profesor praktické geometrie na...

* 19. 1. 1906

František Novotný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 19. 1. 1908

Josef Ovčačík

pilot, oběť letecké havárie

* 19. 1. 1908

Alexander Gennadijevič Kuroš

světově uznávaný ruský matematik - algebraik; čestný doktor Masarykovy univerzity

* 19. 1. 1909

Eduard Berka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; popravení ve...

* 19. 1. 1910

Josef Krejčí

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 19. 1. 1910

Otakar Hostinský

estetik, hudební vědec, výtvarný teoretik, kritik a pedagog
otec osobnosti: prof. PhDr....

* 19. 1. 1910

František Haša

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 19. 1. 1913

Leopold Lohniský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 19. 1. 1914

František Bystřický

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 19. 1. 1915

Jaromír Šňupárek

chemik, vědecký pracovník

19. 1. 1919

Slavnostní předání praporu III. pluku Svobody v Králově Poli

Slavnostní předání praporu III. pluku Svobody se konalo na náměstí Svobody...

* 19. 1. 1920

Lisbeth/Alžběta Katscher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 19. 1. 1921

Regina Grünbaum

matka osobností: Franz Friedrich Grünbaum a Paul Grünbaum

* 19. 1. 1925

Jaroslav Válek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; společná poprava 15 osob na střelnici v Medlánkách

* 19. 1. 1928

Heda Werner

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

* 19. 1. 1929

Lumír Sommer

chemik, vysokoškolský profesor

* 19. 1. 1933

Juraj Valsa

vědec a pedagog

† 19. 1. 1934

Jan Vaníček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 19. 1. 1938

Wilhelm Dwořak

architekt, inženýr, pedagog, pracovník v oboru památkové péče

† 19. 1. 1943

Jaroslav Kalousek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 19. 1. 1943

Rudolf Kaulfus

operní pěvec a pedagog, v letech 1919–1924 člen Národního divadla v Brně

† 19. 1. 1944

Emil Goldschmidt

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 19. 1. 1945

Eugen Taussig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 19. 1. 1948

Václav David

novinář, autor hudebních textů

† 19. 1. 1953

Jan Vojtěch

matematik, profesor matematiky na ČVŠT v Brně

* 19. 1. 1956

Milan Valach

filozof, etik a pedagog

* 19. 1. 1964

Petr Vokřál

primátor města Brna v letech 2014–2018

† 19. 1. 1964

Ludvík Havlásek

profesor gynekologie a porodnictví, mistr vysokých kleští

† 19. 1. 1965

Alois Grumlík

sbormistr a pedagog

† 19. 1. 1969

Jan Palach

student, který se upálil na protest proti okupaci Československa sovětskou armádou v roce 1968

† 19. 1. 1974

Antonín Pelz

operní pěvec

† 19. 1. 1974

Antonín Pelc

operní pěvec

† 19. 1. 1994

Ludvík Kománek

sportovec-dálkař a trojskokan

† 19. 1. 2001

Olga Kvasnicová

pedagožka

† 19. 1. 2006

František Klempa

sportovec-atlet, přední brněnský atletický trenér, rozhodčí a činovník, autor odborných...

† 19. 1. 2010

Soňa Zejdová

sólistka baletu v Brně, osobnost české taneční divadelní scény 80. a 90. let

† 19. 1. 2015

Břetislav Vaněk

redemptorista, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

19. 1. 2015

Pět koncertů ke stému výročí narození Vítězslavy Kaprálové

koncerty mapující různé etapy tvorby Vítězslava Kaprálová|brněnské dirigentky a...

19. 1. 2016

Vernisáž výstavy „Wergelandův odkaz“ v Brně

Výstava byla zahájena v jižním křídle Špilberku a podává prostřednictvím osobních...

† 19. 1. 2019

Rudi Lorenz

výtvarník

† 19. 1. 2019

Petr Adler

rozhlasový režisér
dítě osobnosti: MUDr. Edmund Adler


730 let
* 20. 1. 1292

Eliška Přemyslovna

česká královna (1310–1330), poslední z rodu Přemyslovců

375 let
† 20. 1. 1647

Jakub Göding

opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1645–1646

265 let
* 20. 1. 1757

Jan Nepomuk Mitrovský

přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie,...

120 let
* 20. 1. 1902

Karel Holeček

zahradník

115 let
* 20. 1. 1907

Karel Marynčák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

115 let
20. 1. 1907

Založení spolku pro stavbu katolických chrámů v diecézi brněnské

V průběhu 19. století nebyl na území tehdejšího Brna postaven žádný nový katolický...

110 let
* 20. 1. 1912

Jan Matušinec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

105 let
* 20. 1. 1917

Vojtěch Kubáček

plastický chirurg; válka a odboj 1938–1945; v letech 1972–1983 rektor Masarykovy univerzity v...

85 let
* 20. 1. 1937

Bohuslav Woody Vašulka

umělec v oblasti elektronického umění a videoartu

20 let
† 20. 1. 2002

Viktor Malcev

sólový tanečník, choreograf, pedagog, šéf baletu, kritik
partner osobnosti: Olga...

15 let
† 20. 1. 2007

František Pospíšil

kulturní pracovník, básník

5 let
† 20. 1. 2017

Olga Hrabalová

folkloristka, sběratelka a editorka lidových písní

* 20. 1. 1834

Eduard/Abraham Katscher

podnikatel v pivovarnictví a sladovnictví

* 20. 1. 1838

Julius Ritter von Wiesner

botanik; vysokoškolský pedagog

* 20. 1. 1843

Fabian Roháček

kanovník stoliční kapituly a papežský prelát v Brně

* 20. 1. 1856

Richard Adalbert Franz Hiller

podnikatel ve slévárenství a výrobě hasičské techniky

* 20. 1. 1856

Robert Neuschl

katolický kněz, teolog, profesor na bohosloveckém ústavu v Brně, kanovník brněnské kapituly,...

* 20. 1. 1869

Adolf Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: JUDr. Konrád...

* 20. 1. 1871

Antonie Volejníková

porodní bába v Řečkovicích

* 20. 1. 1876

Jozef Kazimierz Hofmann

klavírista, hudební skladatel, pedagog a vynálezce

* 20. 1. 1878

Ida Weisz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 1. 1881

Julius Wolf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 1. 1885

Vincenc Šťastný

hudební skladatel, klavírní virtuos a pedagog

* 20. 1. 1886

Josef Mikeš

válka a odboj 1914–1919; politický vězeň, oběti války

* 20. 1. 1890

Josef Krejčí

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 1. 1890

František Kučera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 20. 1. 1891

František Linda

sbormistr a pedagog

* 20. 1. 1893

Antonín Slavík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 20. 1. 1894

Karel Kotas

architekt

* 20. 1. 1894

Viktor Fischl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 20. 1. 1895

Josef Zemjánek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 20. 1. 1895

Fabián Horák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 1. 1898

Rudolf Kafka

podnikatel v chemické výrobě; báňský úředník

* 20. 1. 1898

Alois Píša

náčelník veterinární služby, referent hlavního štábu československé branné moci

* 20. 1. 1899

František Novotný

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 1. 1901

Bedřich Dauber

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 20. 1. 1901

Jan Křivinka

veterinární diagnostik, epizootolog a patolog, vedoucí laboratoře speciální diagnostiky...

† 20. 1. 1905

Hans Hammer

lékař, pedagog na Německé technice v Brně

† 20. 1. 1906

Jakob/Hirsch Feiwel

podnikatel ve sladovnictví

* 20. 1. 1910

Oldřich Barták

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 20. 1. 1914

Antonín Vaněk

sportovec, atlet-vytrvalec, vysokoškolský pedagog; válka a odboj 1938–1945, politický vězeň,...

* 20. 1. 1915

Josef Padělek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 20. 1. 1919

Alois Linga

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 20. 1. 1924

Vilém Lamparter

herec a režisér

* 20. 1. 1928

Paul Stiassny

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 1. 1928

Vlasta Fialová

divadelní a filmová herečka, pedagožka

* 20. 1. 1930

Ruth Knöpfelmacher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 1. 1938

Slavko Matić

mezinárodní odborník pěstění lesů, lesnického semenářství a školkařství

† 20. 1. 1939

Otto Lecher

politik a právník

† 20. 1. 1941

Jan Chládek

podnikatel, výrobce „Lví“ francovky s mentholem

† 20. 1. 1941

Jano Köhler

akademický malíř, grafik a ilustrátor

† 20. 1. 1943

Felix Maier

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 1. 1943

Walter Donath

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 1. 1943

Hilde Metzker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 1. 1943

Hermine Hahn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 1. 1943

Ludwig Troller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 1. 1943

Otto Sonnenschein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 20. 1. 1945

Karel Neoral

docent vinařství; vinařský mykolog; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a...

† 20. 1. 1946

Karel Adamus

lékař v Brně

20. 1. 1948

Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka

Na návrh historiků Josef Macůrek|Josefa Macůrka, Jindřich Šebánek|Jindřicha Šebánka,...

† 20. 1. 1950

Rudolf Trnka

agrochemik, profesor agrikulturní chemie, analytické chemie a biochemie, v letech 1948–1949...

† 20. 1. 1966

Ferdinand Herčík

biolog, biofyzik, zakladatel československé radiobiologie, zakladatel a první ředitel...

† 20. 1. 1990

Antonín Krčma

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje
dítě osobnosti: Adela Krčmová

† 20. 1. 1993

Jan Pátek

sportovec - atletika (běhy) a lyžování

† 20. 1. 1994
† 20. 1. 2008

Milan Stehlík

architekt, profesor na FA VUT v Brně

20. 1. 2013

Putovní výstava „Matka Vojtěcha – služebnice Boží – Statečný svědek víry“

Řeholní sestra, dlouholetá představená sester boromejek, Marie Vojtěcha Antonie...

† 20. 1. 2015

Jan Roubal

divadelní teoretik a pedagog

20. 1. 2015

Vydání série známek s portrétem Vítězslavy Kaprálové

vydání nové poštovní známky s portrétem Vítězslava Kaprálová|brněnské rodačky,...

† 20. 1. 2019

Sylva Lacinová-Jílková

brněnská sochařka, autorka mnoha monumentálních plastik a realizací v architektuře

† 20. 1. 2021

Pavel Blatný

hudební skladatel hudby klasické, ale i muzikálové, divadelní a filmové, psal i skladby pro...


160 let
† 21. 1. 1862

Barbora (Božena) Němcová

spisovatelka a bojovnice za práva žen

155 let
* 21. 1. 1867

Amalie Gelbkopf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
† 21. 1. 1882

Alexander Rittmann

lékař v Brně; krajský fysik (1863–1865); docent na Brněnské technické vysoké škole

125 let
* 21. 1. 1897

Gustav Herdan

právník, statistik a lingvista

125 let
* 21. 1. 1897

Jan Rosenberg

předseda Svazu čs. oslepených vojínů; zakladatel a iniciátor ve slepeckých organizacích

105 let
* 21. 1. 1917

František Brauner

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; člen výsadku ze SSSR; oběti...

95 let
* 21. 1. 1927

Vlastimil Lejsek

skladatel, klavírista, pedagog

80 let
† 21. 1. 1942

Elsa Vertés

soukromá učitelka

80 let
† 21. 1. 1942

František Čoupek

starosta Bosonoh (od roku 1903)
otec osobnosti: František Čoupek

80 let
† 21. 1. 1942

Rudolf Petrů

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 21. 1. 1942

Karel Weiss

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

80 let
† 21. 1. 1942

Zdeněk Růžička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

65 let
† 21. 1. 1957

Valentin Šindler

zpěvák a herec

45 let
† 21. 1. 1977

Václav Kubelka

chemik, v letech 1920–1951 profesor české techniky v Brně

15 let
† 21. 1. 2007

Jiří Majer

hudební teoretik, estetik a pedagog, v letech 1983–1990 ředitel Státního divadla v Brně

5 let
21. 1. 2017

Bruslařský okruh na zamrzlé brněnské přehradě

vytvoření bruslařského okruhu na ledu brněnské přehrady

* 21. 1. 1785

Vincenc Diwisch

přední brněnský puškař a cechmistr 1. poloviny 19. století (činný v letech 1808–1844)

* 21. 1. 1824

Karel Wittek

první ředitel 1. c. k. slovanského gymnázia v Brně, knihovník

21. 1. 1840

Povodeň v Brně

Po 48hodinovém vzestupu teploty vzduchu z -20 °C na 7,5 °C, doprovázeném silným deštěm,...

* 21. 1. 1845

Jakob Friedenthal

kameník v Brně

* 21. 1. 1869

František Tlustoš

nájemce cihelny v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice); pracovník obecní samosprávy

* 21. 1. 1873

Ferdinand Mašek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1874

Sigmund Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: JUDr. Kurt Bock

* 21. 1. 1875

Karoline Soffer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1879

Josef Jílek

středoškolský profesor latiny a řečtiny; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1880

Julius Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1880

Olga Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Markus Dominik...

* 21. 1. 1883

Antonín Štursa

kněz, profesor bohosloví v Brně; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939

* 21. 1. 1883

Karel Pištělák

redaktor; právník; válka a odboj 1918–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1885

Josef Drábek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1890

Ernst Wiesner

architekt; čestný doktor Masarykovy univerzity

* 21. 1. 1891

Pavel Kozák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

21. 1. 1894

Návštěva E. S. Vráze

Enrique Stanko Vráz přednášel ve dvoraně Státní filharmonie Brno|Besedního domu o své...

* 21. 1. 1895

František Roller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 1. 1895

Karel Čuma

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1895

Otto Fleischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1895

Otakar Dokoupil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, Obrana...

* 21. 1. 1896

Carl Jellinek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1896

Čeněk Kolářík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1898

Josef Mikšík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 21. 1. 1898

Zeno Vencálek

textilní výtvarník, pedagog

* 21. 1. 1900

Karel Žandovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 1. 1900

Karl Blau

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1904

František Jokl

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

* 21. 1. 1905

Arnošt Malík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 21. 1. 1906

Ignaz Fischer

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

* 21. 1. 1909

Dagmar Šaurová

archeoložka a ředitelka muzea ve Slavkově u Brna

* 21. 1. 1911

Oldřich Korda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 21. 1. 1913

Bohumil Buček

houslař v Brně a v Jiříkovicích

† 21. 1. 1915

Eduard Jelínek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 21. 1. 1915

Karel Kužela

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 21. 1. 1916

František Havelka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 1. 1918

Wolfgang Hubert Piesen

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1918

Bedřich Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

* 21. 1. 1921

Emil Burian

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 21. 1. 1921

Karel Kubánek

příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938

† 21. 1. 1923

Jaroslav Votava

sportovec - fotbal

* 21. 1. 1923

Annemarie Gottliebová-Babittová

výtvarnice; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

* 21. 1. 1925

Bohuslav Cemper

římskokatolický kněz, 3. kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně

* 21. 1. 1928

Slavomír Ondráček

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 21. 1. 1931

Ludmila Bařinková

překladatelka, divadelní a rozhlasová dramatička, v letech 1970–1983 dramaturgyně činohry...

† 21. 1. 1939

Salomon Löwenstamm

kameník v Brně

† 21. 1. 1943

Johanna Bunzel-Federn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 21. 1. 1944

František Miklík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; akce 1. 9. 1939

† 21. 1. 1944

Jakub Josef Manuel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 21. 1. 1944

Václav Bubeník

profesor slaboproudé elektrotechniky na brněnské české technice a rektor v letech 1937–1938

† 21. 1. 1945

Oldřich Kyslinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 21. 1. 1954

František Bernard

ministerský rada, přednosta expozitury ministerstva zemědělství

* 21. 1. 1964

Richard Svoboda

redaktor a publicista, literární historik; v letech 2004–2006 primátor města Brna; senátor

21. 1. 1966

Založení TJ Lodních sportů Brno

Schůze přípravného výboru budoucí TJ Lodní sporty se konala v pondělí 3. ledna 1966....

† 21. 1. 1974
† 21. 1. 1983

Dana Medřická

divadelní, filmová a televizní herečka

† 21. 1. 1988

Marie Vojtěcha Antonie Hasmandová

generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve...

† 21. 1. 1990

Vladimír Šujan

právník, znalec lidové a zlidovělé keramiky

† 21. 1. 1991

Václav Kyzlink

činoherní herec

† 21. 1. 1991

Josef Schildberger

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň
otec osobnosti:...

21. 1. 1999

Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do České Třebové

V rámci modernizace železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav se trať z Brna do České...

† 21. 1. 2004

Pavel Kurfürst

organolog a etnograf

† 21. 1. 2008

Jiří Sequens

filmový scénárista a režisér

21. 1. 2014

Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2013

při tradičním ceremoniálu předal primátor Brna Roman Onderka Cenu města Brna dvanácti...

† 21. 1. 2016

Zbyněk Zbyslav Stránský

muzeolog, vysokoškolský pedagog a vědec

† 21. 1. 2019

Marie Kyselková

modelka a herečka
dítě osobnosti: Ing. arch. Mojmír Kyselka


160 let
* 22. 1. 1862

Hugo Bittner

obchodník v Brně; společník firmy F. L. Bittner
dítě osobnosti: Franz Leopold Bittner

135 let
* 22. 1. 1887

Karel Žák

středoškolský pedagog a spisovatel

120 let
* 22. 1. 1902

Alfred Emil Karasek

etnolog, folklorista

120 let
† 22. 1. 1902

František Balcárek

učitel, organizátor učitelského hnutí na Vyškovsku

110 let
† 22. 1. 1912

Alexander Stein

podnikatel ve sladovnictví

110 let
* 22. 1. 1912

Bohuslav Kratochvíl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

100 let
22. 1. 1922

Bruslařské závody v Brně

Termín těchto bruslařských závodů, pořádaných správní komisí lužáneckého kluziště,...

95 let
* 22. 1. 1927

Otakar Gulda

univerzitní profesor, vědec v oboru farmakologie

80 let
† 22. 1. 1942

Zdeněk Calábek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

80 let
† 22. 1. 1942

Karel Weigner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

25 let
22. 1. 1997

Udělení čestné hodnosti Doctor Honoris Causa Ludvíku Kunderovi

Na slavnostním zasedání Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění byla udělena...

15 let
† 22. 1. 2007

Sylvie Nitrová

činoherní herečka, v letech 1972–2005 členka činohry Státního divadla v Brně

0
† 22. 1. /12. 6. 1912

Alexander Stein

podnikatel ve sladovnictví

22. 1. 1400

Cechovní spory mezi tobolečníky a měšečníky

Purkmistr, rychtář a rada města Vídně oznamují rychtáři a radě města Brna, že obdrželi...

22. 1. 1796

Převoz uherských jakobínů z vězení na Špilberku do provinční věznice na Cejlu

Skupina tzv. uherských jakobínů, stoupenců myšlenek francouzské revoluce, odsouzených ve...

† 22. 1. 1810

Vinzenz Paul Gottlieb

lékárník v lékárna U červeného raka|lékárně "U červeného raka"

* 22. 1. 1833

Marie Loos

majitelka kamenické firmy
partner osobnosti: Adolf Loos
matka osobnosti: Adolf Loos

* 22. 1. 1848

Josef Gajdeczka

pedagog, pedagogický spisovatel; školní rada

* 22. 1. 1861

Jan Bukáček

senátní prezident Nejvyššího soudu

* 22. 1. 1861

Pankrác Krkoška

učitel, novinář, spoluzakladatel dělnické Rovnosti, náčelník sokolské jednoty v...

* 22. 1. 1863

Eduard Lustig

zástupce ředitele Královopolské strojírny v Brně

* 22. 1. 1873

Leopold Landesmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 1. 1873

Eduard Minich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 1. 1883

František Dvořák

pedagog, ředitel správy realit, komunální politik

* 22. 1. 1885

Vincenc Krupička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1886

Hermine Zerzawy

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 1. 1886

Oskar Jellinek

spisovatel a právník
bratr osobnosti: Fritz Jellinek

* 22. 1. 1888

Adolf Halouska

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1888

František Janáček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1889

Jan Rolenc

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 22. 1. 1890

Jan Fišera

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1890

Karel Vincenc Katrnožka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 22. 1. 1891

Arnošt (Ernst) Morgenstern

válka a odboj 1938–1945, holocaust (přežil)

* 22. 1. 1894

Vincenc Šenk

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 22. 1. 1895

Ferdinand Nedbálek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 22. 1. 1896

Bedřich Opletal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1898

Ladislav Lax

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 22. 1. 1899

Oldřich Vilka (Wilka)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci ředitelství státních drah v Brně

* 22. 1. 1900

Otakar Charvát

politik, bibliograf, filozof

* 22. 1. 1901

Edvard Valenta

novinář, redaktor Lidových novin, básník, beletrista

* 22. 1. 1909

Kurt Kreisky

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 22. 1. 1910

František Vyskočil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 22. 1. 1911

Felix Hampapa

sportovec (atletika - vrh koulí a hod diskem), trenér, činovník, pedagog

22. 1. 1911

Start brněnského lyžaře na závodech v Novém Městě

Na lyžařských závodech v Novém Městě na Moravě startoval v běhu na 3 km také člen...

* 22. 1. 1914

Bohumil Kubík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 1. 1916

Josef Vlček

válka a odboj 1914–1919; oběti války
bratr osobnosti: Jan Vlček

* 22. 1. 1919

Cyril Nováček

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 22. 1. 1921

Milan Svoboda

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 22. 1. 1924

Miroslav Bělohoubek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

22. 1. 1933

Pokus o fašistický převrat v židenických kasárnách

V noci ze soboty 21. 1. na neděli 22.1. 1933 se pokusila fašistická bojůvka o síle asi 60...

† 22. 1. 1933

Jindřich Ráboň

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

22. 1. 1933

Lyžařské závody v Jehnicích u Brna

Lyžařské závody Druhé sokolské župy v Brně se pro příznivé sněhové podmínky konaly v...

† 22. 1. 1934

Philipp Wagner

obchodník

† 22. 1. 1943

Josef Novotný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 1. 1943

František Nedbálek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 1. 1944

František Hlaváč

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 1. 1945

Jaroslav Macura

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 22. 1. 1959

Josef Formánek

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

† 22. 1. 1965

Josef Hrubý

lékař, propagátor dětské zdravotní i sociální péče na Slovácku

22. 1. 1973

Otevření výstavy „Památky a příroda“

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, Technické muzeum a...

† 22. 1. 1985

Robert Hladký

čelný představitel československé a světové otolaryngologie, dlouholetý přednosta...

22. 1. 1998

První kombinovaná transplantace orgánů

Profesor Jan Černý z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie uskutečnil jako...

† 22. 1. 1999

František Vorlíček

římskokatolický kněz brněnské diecéze, apoštolský protonotář

† 22. 1. 2000

Václav Nosek

dirigent, dramaturg Národního divadla v Brně

† 22. 1. 2003

František Hrabal

muzikolog, pedagog a publicista

22. 1. 2010

Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2009

primátor Roman Onderka ocenil ve Sněmovním sále Nová radnice|Nové radnice jedenáct...

22. 1. 2013

Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2012

v historickém Sněmovním sále Nová radnice|Nové radnice převzalo v úterý 22. 1. 2012 Cenu...

22. 1. 2013

Výstava „Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu 1948–1989“

Výstava dokladů a fotografií, které shromáždil doc. PhDr. František Hanzlík, CSc., z...

† 22. 1. 2020

Josef Lacko

římskokatolický kněz


220 let
† 23. 1. 1802

Mathias Anton Offermann

podnikatel ve vlnařství
bratr osobnosti: Johann Heinrich I. Offermann

150 let
* 23. 1. 1872

Gustav Hahn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

140 let
* 23. 1. 1882

František Novák

šafář velkostatku v Jehnicích

130 let
* 23. 1. 1892

Hynek Vodak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 23. 1. 1897

František Franc

pedagog, sbormistr, ředitel kůru, skladatel

120 let
23. 1. 1902

Založení ženského odboru „TJ brněnské Sokol“

Do nově vzniklého odboru se přihlásilo 24 paní a dívek, na konci roku 1902 měl 40 členek, o...

115 let
* 23. 1. 1907

Svatomír Kadlčák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

105 let
* 23. 1. 1917

Rupert Krupica

posluchač LF MU, válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; příslušník čs. zahraničního...

100 let
* 23. 1. 1922

Jan Maria Najmr

akademický malíř

90 let
* 23. 1. 1932

Ivan Hričovský

profesor pro obor speciální rostlinná výroba Vysoké školy zemědělské v Nitře; přední...

85 let
* 23. 1. 1937

Jan Němeček

činoherní herec a režisér

80 let
† 23. 1. 1942

Helene Ascher

soukromnice

80 let
† 23. 1. 1942

Bohumil Baštář

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 23. 1. 1942

Josef Benda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 23. 1. 1942

Alfred Röhrer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

75 let
† 23. 1. 1947

Karl Wochian

válka a odboj 1938–1945; příslušník gestapa v Brně

75 let
23. 1. 1947

Založení Antropologické společnosti v Brně

Tato první vědecká společnost na území Československa, která si dala za úkol soustředit...

25 let
† 23. 1. 1997

Alois Hudec

sportovní gymnasta, olympijský vítěz, několikanásobný mistr a vicemistr světa

10 let
† 23. 1. 2012

Zoe Hauptová

paleoslovenistka, slavistka, editorka, překladatelka a pedagožka

† 23. 1. 1743

Johann Christoph Seherr-Thoss

voják, velitel pevnosti Špilberk a velící generál na Moravě (1741–1743), hájil...

† 23. 1. 1833

Franz Wanke

houslař

* 23. 1. 1866

Karel Vaněk

politik, první český starosta Brna; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje

* 23. 1. 1874

Pavel Váša

bohemista, literární historik, pedagog, redaktor Lidových novin

* 23. 1. 1874

Viktor Matoušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 1. 1879

Karl Johann Radosta

podnikatel v kovovýrobě

* 23. 1. 1880

Friederike Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 1. 1883

Pavel Nečesaný

státní městský lékař v Brně

* 23. 1. 1883

Štěpán Pavel Kožušníček

pedagog; hanácký regionalista; historik

* 23. 1. 1884

Karel Jelínek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 1. 1885

František Hlavica

malíř a ilustrátor, profesor České vysoké školy technické v Brně

* 23. 1. 1886

František Majda

propagátor a organizátor brněnského sportu, pedagog, sportovec
otec osobnosti: JUDr....

* 23. 1. 1888

Eduard Hlobil

stavitel v Brně

* 23. 1. 1889

Karel Hudec

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé...

* 23. 1. 1891

Armin Frischauer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 23. 1. 1893

Leopold Hauke

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 1. 1893

Jaroslav Grunt

architekt, urbanista, bytový architekt, scénograf

* 23. 1. 1896

Miroslav Křivý

lékař, psychiatr a neurolog, profesor na lékařské fakultě v Bratislavě a v Brně

* 23. 1. 1898

Arnošt Hermann

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

† 23. 1. 1899

Bernhard Morgenstern

podnikatel v pivovarnictví

* 23. 1. 1901

Margit Schmeidler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 1. 1904

Theodor Schaefer

hudební skladatel, teoretik a pedagog, který od roku 1914 působil trvale v Brně; profesor...

* 23. 1. 1906
* 23. 1. 1908

Zdeněk Černošek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 23. 1. 1910

Erik Leopold Löw-Beer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 23. 1. 1910

Emanuel Barša

právník; dlouholetý funkcionář KSČ v Brně; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň;...

* 23. 1. 1914

Zdeněk Valtr

válka a odboj 1938–1945, vysokoškolský pedagog, chemik

* 23. 1. 1916

Desider Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 23. 1. 1919

František Hájek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; oběť bojů na Těšínsku...

† 23. 1. 1923

Emilie Svobodová

učitelka hudby

† 23. 1. 1929

David Weiss

lékař v Brně

† 23. 1. 1930

Arnold Feldmann

obchodník v Brně

† 23. 1. 1931

Alois Sochor

sportovec - zápas (mistr střední Evropy)

† 23. 1. 1934

Alois Matyáš Špera

novinář, politik (od července 1919 přísedící moravského zemského výboru, od roku 1922...

† 23. 1. 1938

Ludwig Schmeichler

lékař v Brně, vysokoškolský pedagog (od školního roku 1911–1912 s titulem mimořádný...

† 23. 1. 1941

Jaroslav Jan Caha

úředník; zemský prezident

† 23. 1. 1943

Clara Steinberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 23. 1. 1943

Franz Schüller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 23. 1. 1943

Bedřich Glücklich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust; pedagogové a studenti Právnické fakulty...

† 23. 1. 1944

Alois Chabera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 23. 1. 1946

Friedrich Schoeller

podnikatel ve vlnařství

† 23. 1. 1948

Markéta Ripková

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje a politická vězeňkyně
partner...

† 23. 1. 1960

Bohumil Šimíček

lesník, vrchní lesní rada

† 23. 1. 1960
† 23. 1. 1976

Pavel František Šesták

kněz, politický vězeň

† 23. 1. 1995

Milada Weinbergerová

koncertní sopranistka

23. 1. 1998

Slavnostní předání mezinárodní ceny Design Prestige ve vile Tugendhat

V brněnské Vila Tugendhat|vile Tugendhat byla slavnostně předána mezinárodní cena Design...

† 23. 1. 2008

Jiří Brauner

český průkopník a specialista v oboru elektrárenství a energetického průmyslu

† 23. 1. 2011

Lubomír (Luboš) Holý

folklórní zpěvák moravských lidových písní a vysokoškolský pedagog

23. 1. 2013

Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na Masarykově univerzitě

Josef Dadok|Josefu Dadokovi byl slavnostně udělen čestný doktorát chemie


190 let
* 24. 1. 1832

Moritz Alois Teuber

průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví

160 let
* 24. 1. 1862

Marie Steyskalová

učitelka a organizátorka ženského sociálního hnutí na Moravě, podporovatelka ženské...

140 let
* 24. 1. 1882

Marie Krčmářová

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 25. 8. 1944

130 let
* 24. 1. 1892

František Hobza

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
24. 1. 1892

Založení Obchodnické jednoty v Brně

Ustavující valná hromada se konala 24. ledna 1892 v Besedním domě za účasti 70 osob.
...

130 let
* 24. 1. 1892

Václav Vohralík

sportovec – atlet, vynikající běžec středních tratí a trenér, organizátor atletiky v SK...

125 let
* 24. 1. 1897

Julius Kornfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 24. 1. 1897

Rudolf Křenek

sportovec - fotbal (hráč i trenér)

125 let
† 24. 1. 1897

Albrecht Vincenc Kounic

bratr osobnosti: JUDr. Václav Robert Kounic
dítě osobnosti: Eleonora Voračická

115 let
* 24. 1. 1907

Ladislav Dvořák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

90 let
* 24. 1. 1932

Růžena Ostrá

překladatelka, pedagožka
partner osobnosti: prof. PhDr. Josef Válka, CSc.

80 let
† 24. 1. 1942

Jan Floch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
* 24. 1. 1942

Hubert Mauthner

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)

80 let
† 24. 1. 1942

Emil Weigl

obchodní zástupce

80 let
† 24. 1. 1942
40 let
† 24. 1. 1982

Vladimír Voldán

archivář, historik

10 let
24. 1. 2012

Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2011

Jedenáct osobností navrhli brněnští radní k udělení výroční Ceny města Brna pro rok...

5 let
24. 1. 2017

Vznik nové čichové mapy Brna

pětice studentů Masarykovy univerzity spustila čichovou mapu Brna

* 24. 1. 1803

Alois Karel Vinařický

kanovník Vyšehradský, spisovatel

* 24. 1. 1825

Moriz Wilhelm Trapp

historik, umělecký historik, kurátor památek

* 24. 1. 1874

Leopold Sonnenfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 1. 1880

Josef Černík

hudební skladatel, pedagog, sběratel lidových písní
otec osobnosti: Lubomír Černík

* 24. 1. 1885

Vladimír Marvan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; II. americký nálet na Brno

* 24. 1. 1885

Josef Ferulík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 1. 1889

František Suchý

zemský zemědělský rada

* 24. 1. 1890

Bohuslav Macalík

sbormistr
dítě osobnosti: Šimon Macalík

* 24. 1. 1891

Marie Langrová

válka a odboj 1938–1945; oběti náletů; učitelé Země moravskoslezské

* 24. 1. 1894

Jan Bednář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 1. 1895

Josef Koudelka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 1. 1896

Vincenc Šebesta

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský, oběti války

† 24. 1. 1896

Johann Kliment

houslař
dítě osobnosti: Josef Cyril Kliment

* 24. 1. 1898

Františka Kristková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů
partner (druhá manželka) osobnosti:...

* 24. 1. 1898

Desider Frank

lékař v Brně

* 24. 1. 1898

Jaroslav Hrdý

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; legionář francouzský

† 24. 1. 1899

Lazar Sorer

obchodník v Brně

* 24. 1. 1900

Jan Hanák

historik; úředník

* 24. 1. 1901

Oskar Klanic

technický komisař Úrazové pojišťovny dělnické v Brně

* 24. 1. 1906

Alois Kratochvil

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

* 24. 1. 1909

František Kozubek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 24. 1. 1910

Siegmund Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 1. 1911

Bohumír Preininger

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; účastník zahraničního odboje;...

* 24. 1. 1911

Josef Vincenc Pavlíček

sportovec - odbíjená, lyžování
bratr osobností: Jaroslav a Oldřich Pavlíček

* 24. 1. 1914

Ignác Houška

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň

* 24. 1. 1915

Vítězslava Kaprálová

skladatelka, dirigentka a klavíristka

† 24. 1. 1916

Richard Kopecký

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 24. 1. 1919

Karel Homolka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

† 24. 1. 1920

Eduard Richter

válka a odboj 1914–1919; oběti války; legionář ruský

† 24. 1. 1925

Karel Pelant

novinář a autor žurnalistické beletrie, volnomyšlenkářský polemik s katolickou církví a...

24. 1. 1926

Lyžařské závody studentů v Brně

Lyžařské závody IV. české státní reálky byly přístupny i žákům jiných brněnských...

† 24. 1. 1930

Josef Chaloupka

odborný učitel a spisovatel, básník, novinář

* 24. 1. 1935

Josef Hromas

významná osobnost současné myslivosti

† 24. 1. 1938

Štěpán František Chatrný

sportovec - fotbal, populární předválečný brankář; válka a odboj 1914–1919; legionář...

† 24. 1. 1938

Stanislav Tuček

člen Sokola Brno I.

† 24. 1. 1939

Jan (Johann) Onz

rada vrchního zemského soudu v Brně

† 24. 1. 1943

Alfred Singer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 24. 1. 1945

Desider Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 24. 1. 1945

Vincenc Vysloužil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Josef Bohatec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Josef Vychodil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Robert Váňa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Matouš Ševčík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

† 24. 1. 1945

Zdeněk (Sidomír) Velký

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Bohumil Velička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Miroslav Špaček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

František Slezák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Jan Robenek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Jaroslav Raška

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

František Popek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Bohuslav Popek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Karel Pazour

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Josef Pavelka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Theodor Ondráček

válka a odboj 1914-1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení...

† 24. 1. 1945

Mořic Nohavička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Květoslav (Florián) Nešpůrek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

František Malůšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Josef Klačánek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

† 24. 1. 1945

Karel Krčmarský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Josef Horák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Jiří Heimrich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Otto Hochauf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Stanislav Drobiš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Max Groetzner (Groetzmann)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Ladislav Černý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Jaroslav Čechmánek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Adolf Cingroš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Jindřich Bombera

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

† 24. 1. 1945

Albert Bocze

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

František Bednařík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Rudolf Albrecht

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Miloslav (Miloš) Hudec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

František Schoř

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

František Novák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 24. 1. 1945

Bohuslav Mrákava

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945; učitelé Země...

† 24. 1. 1945

František Hubačka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945; učitelé Země...

† 24. 1. 1945

Konstantin Ivanovič Hladký

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945; učitelé Země...

† 24. 1. 1945

Eduard Berka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; popravení ve...

† 24. 1. 1945

Jiří Alexander

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 24. 1. 1955

František Květoslav Lejsek

pedagog, houslista, skladatel a sbormistr

† 24. 1. 1956

Wilhelm Robert Franz Karafiat

knihkupec
dítě osobnosti: Franz Karafiat

† 24. 1. 1961

Matěj Pospíšil

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 24. 1. 1963

Richard Hošek

honorární konzul Slovenské republiky; bývalý reprezentant brněnského týmu amerického...

† 24. 1. 1965

Winston Leonard Spencer Churchill

britský politik a státník, spisovatel

24. 1. 1969

Ustavení pracovní skupiny ČSAV pro Moravu a Slezsko

Pracovní skupina, tvořená představiteli moravských akademických pracovišť, se zabývala mj....

† 24. 1. 1973

Vilém Šimecký

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; zahradník v Brně-Řečkovicích

† 24. 1. 1979

Karel Náhůnek

profesor III. státní čs. průmyslové školy v Brně

† 24. 1. 1981

Karel Koch

lékař v Brně, sportovec (zejména bruslení a kopaná), organizátor sportu (od roku 1919);...

† 24. 1. 1986

Alois Svoboda

sportovec-atlet, čs. reprezentant, nejlepší čs. dorostenec v roce 1923
dítě osobnosti:...

24. 1. 1990

Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi

V den 45. výročí poprav ve Vratislavi byla založena nová tradice, položení květin a pietní...

† 24. 1. 1998

Vladimír Vozák

režisér, redaktor, herec, pedagog

† 24. 1. 2004

Josef Vykutil

profesor geodézie a kartograf

† 24. 1. 2005

Helena Robotková

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje

24. 1. 2006

Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2005

při slavnostním ceremoniálu na Nová radnice|Nové radnici byly předány Ceny města Brna...

24. 1. 2013

Uctění památky moravských odbojářů

Památku moravských odbojářů, popravených 24. ledna 1945 v Breslau, si na čestném...

† 24. 1. 2014

Jožka Kratochvíl

hudebník, manažer a vedoucí hudební agentury cimbálové muziky Javorník

24. 1. 2014

Otevření nového prodejního a servisního areálu automobilky Mercedes-Benz

V pořadí již druhý autosalón společnosti Hošek Motor a. s. v Brně byl otevřen v Brně.

24. 1. 2014

Zahájení stavby nové budovy ZZS JMK

Poklepem základního kamene začala stavba nové budovy ZZS JMK v Brně-Černovicích.
...

† 24. 1. 2015

Maxmilián Hornyš

herec a dabér

24. 1. 2015

Výstava České korunovační klenoty na dosah

Výstava napodobenin českých korunovačních klenotů.

† 24. 1. 2020

Miluše Kudličková

herečka, pedagožka, režisérka