Aktuálně


19. září
TWITTER - i s fotografiemi od vás

Fotografie od vás umisťujeme i na našem twitteru.


Výročí připadající na tento týden

140 let
* 27. 9. 1881

Otakar Peška

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 27. 9. 1896

Josef Koloušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

100 let
* 27. 9. 1921

Vědomil Vildomec

archeolog a pedagog

95 let
* 27. 9. 1926

Václav Mlýnek

hudebník a vypravěč

90 let
27. 9. 1931

II. ročník automobilových závodů Masarykův okruh

Druhý ročník potvrdil vzrůstající zájem o nový závod automobilů - startovalo 39 jezdců, z...

85 let
† 27. 9. 1936

Jan Běloch

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

75 let
* 27. 9. 1946

Vojtěch Antonín Jeniš

římskokatolický kněz, generální představený Kongregace bratří Nejsvětější svátosti...

15 let
27. 9. 2006

Výstava „Otakar Kubín-Coubine – Od kubismu k novému klasicismu“

Výstava malíře Otakara Kubína byla uspořádána ve spolupráci se Severočeskou galerií...

27. 9. 1619

Výzva katolické šlechtě

Zaslán otevřený list direktorů Markrabství moravského k moravské katolické šlechtě, aby se...

* 27. 9. 1764

Václav Urban Stuffler

4. biskup brněnský v letech 1817–1831

* 27. 9. 1828

Moritz Bum

obchodník

* 27. 9. 1843

František Sedláček

úředník, národní pracovník

* 27. 9. 1843

Václav Breit

nadučitel v Králově Poli

* 27. 9. 1859

Anna Stiassni

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1863

Václav Škarohlíd

lesní hajný

* 27. 9. 1863

Václav Navrátil

dozorce v donucovací pracovně

* 27. 9. 1865

Jindřich (Heinrich) Wiesner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1874

František Janík

vrchní magistrátní ředitel zemského hlavního města Brna

* 27. 9. 1878

Eugen Hesky

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1883

Jaroslav Helfert

ředitel Moravského zemského muzea v Brně a zakladatel muzeologie na brněnské filozofické...

27. 9. 1887

Výstava plánů Německého domu

Stavba Německý dům|Německého domu se stala pro brněnské Němce prioritou. Po překonání...

* 27. 9. 1889

Gerhard Josef Heinrich Storek

průmyslník ve slévárenství
dítě (z prvního manželství) osobnosti: Heinrich Josef...

* 27. 9. 1890

Friedrich Appel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1893

Václav Pešek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 27. 9. 1894

Josef Gargulák

stavitel

* 27. 9. 1894

Hermína Štěpánková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 27. 9. 1894

Jindřich Hanák

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé a zaměstnanci škol Země...

* 27. 9. 1894

František Waisser

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 27. 9. 1897

Heinrich Lothar Kafka

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 27. 9. 1899

Emanuel Holek

zbraňař

* 27. 9. 1903

Alice Gelber

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1904

Václav Kostelecký

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 27. 9. 1905

Jiří Jesenský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 27. 9. 1909

Jaromír Špunda

profesor letecké statiky Vysoké školy technické Dra Edvarda Beneše v Brně

* 27. 9. 1909

Vladimír Kohoutek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 27. 9. 1914

František Houška

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 27. 9. 1914

František Živěla

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; letec, zbrojíř 310. a 312. čs....

* 27. 9. 1919

Jaromír Ševčík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 27. 9. 1924

Josef Škvorecký

spisovatel, scénárista, překladatel, nakladatel (Sixty-Eight Publisher); čestný doktor...

† 27. 9. 1927

Cyril Přibyl

mistr cukrářský v Brně-Králově Poli

27. 9. 1929

Otevření kina BIO MODERNA

zahajovacím programem byl film „Lež Niny Petrovny“ s Brigitou Helmovou v hlavní roli

† 27. 9. 1934

Max Herdan

lékař v Brně

* 27. 9. 1934

Václav Frolec

národopisec, vysokoškolský pedagog

† 27. 9. 1937

Vojtěch Hanačík

klasický filolog; pedagog; těsnopisec

† 27. 9. 1938

Ladislav Dopita

středoškolský pedagog

† 27. 9. 1942

Ernestine Haftel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 27. 9. 1942

Cyril Krauz

chemik, vysokoškolský pedagog

† 27. 9. 1944

Libor Zapletal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zahraniční odboj; člen paraskupiny Bivouac

† 27. 9. 1950

Ferdinand Richter

prezident Zemského soudu, poslanec a místopředseda Národního shromáždění; válka a odboj...

27. 9. 1955

Zavedení samoobsluhy drogerie

Samoobsluha - nákup bez čekání
"Všimli jste si toho nadpisu nad výlohami drogerie na...

† 27. 9. 1960

Božena Folkmanová

zooložka, parazitoložka

† 27. 9. 1963

Arnošt Jedounek

letec, pilot 311. čs. bombardovací peruti ve Velké Británii

† 27. 9. 1965

Adolf Liebscher

architekt, řádný profesor České vysoké školy technické v Brně

† 27. 9. 1969

František Žemba

sportovec

† 27. 9. 1974

Konstantin Mátl

herec a režisér

† 27. 9. 1977

Jarmila Lenská

operní pěvkyně

† 27. 9. 1978

Bohuš Fleischer

sportovec - atlet, běžec na 100 až 800 m, čs. reprezentant, mistr ČSR v běhu na 400 m (1924 a...

27. 9. 1978

Zahájení výstavy "Společenské vědy v zahraniční literatuře"

pořadatelé:
- Státní vědecká knihovna Brno
- Zahraniční literatura n. p. Praha

27. 9. 1982

Otevření nové posluchárny (auly) brněnské Přírodovědecké fakulty UJEP

za přítomnosti akademických funkcionářů byla slavnostně otevřena nová posluchárna (aula),...

† 27. 9. 1983

Jiří Malásek

klavírista; hudební skladatel a aranžér; rozhlasový a televizní hudební dramaturg

27. 9. 1995

Vzácná návštěva ve vile Tugendhat

Brněnskou funkcionalistickou Vila Tugendhat|vilu Tugendhat navštívil emeritní profesor...

† 27. 9. 2003
27. 9. 2003

Slavnostní setkání atletů Moravské Slavie Brno všech generací

Toto setkání bylo uspořádáno klubem Moravská Slavia v rámci 95. výročí založení atletiky...

27. 9. 2004

Slavnostní uvedení do provozu věžních hodin na břitové věži hradu Veveří po jejich celkové opravě za podpory občanské finanční sbírky

Věžní hodiny na břitové věží Hradu Veveří|hradu Veveří, jež byly po několik desítek...

27. 9. 2008

Slavnostní setkání v rámci oslav 100. výročí založení atletiky v Moravské Slavii Brno

program:
- prezentace a odběr objednaného a zaplaceného Almanachu ke 100 letům atletiky v...

27. 9. 2009

Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně

Hlavní body programu návštěvy v Brně:

6.00 hodin
Poutníky přivítal...

† 27. 9. 2012

Ivo Osolsobě

dramaturg, překladatel, profesor dějin a teorie divadla, sémiotik

† 27. 9. 2014

Svatava Přibáňová

hudební historička


400 let
28. 9. 1621

Městské dluhy

Purkmistr, rychtář a rada města Brna oznamují, že prodali všechny městské důchody a...

170 let
* 28. 9. 1851

Emanuel Hatlák

žurnalista, besídkář moravský, divadelní činovník

130 let
* 28. 9. 1891

Václav Ostřížek

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský
bratr osobnosti: Antonín Ostřížek

125 let
* 28. 9. 1896

Ernst Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 28. 9. 1896

Roman Osipovič Jakobson

světově proslulý lingvista, historik literatury a sémiotik ruského původu, působící v...

120 let
* 28. 9. 1901

Josef Cvrkal

válka a odboj 1938–1945; první stanné právo

120 let
* 28. 9. 1901

Otto Strejček

tanečník

120 let
* 28. 9. 1901

Václav Růžička

ředitel American-Auto Commerce s. s r. o.

115 let
* 28. 9. 1906

Antonín Pečonka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

115 let
* 28. 9. 1906

Václav Sedláček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

95 let
* 28. 9. 1926

Václav Halíř

český basista - pěvec Janáčkovy opery; interpret oratorní a písňové tvorby

80 let
† 28. 9. 1941

Rudolf Pospíšil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 28. 9. 1941

Alois Trnečka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
28. 9. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně (neděle 28. září)

Vynesené rozsudky stanných soudů v Praze a Brně nad prvními dvěma českými občany Alois...

50 let
† 28. 9. 1971

František Fišer

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

45 let
† 28. 9. 1976

Miloš Sokola

skladatel a houslista

20 let
† 28. 9. 2001

Vladimír Kluska

pediatr, infektolog, přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí

10 let
† 28. 9. 2011

Libor Severa

docent Ústavu techniky a automobilové dopravy a proděkan Agronomické fakulty Mendelovy...

10 let
† 28. 9. 2011

Tomáš Kotrba

odborný asistent Ústavu managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

10 let
† 28. 9. 2011

Zdeněk Hrubý

odborný asistent Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské...

5 let
28. 9. 2016

Výstava EPOS 1967-1980

výstava představující tvorbu fotografů brněnské skupiny EPOS

† 28. 9. 1330

Eliška Přemyslovna

česká královna (1310–1330), poslední z rodu Přemyslovců

28. 9. 1465

Slavnostní průvod o Božím Těle

Papež Pavel II. oznamuje opatu v Třebíči a proboštu v Dolních Kounicích, že mu byla podána...

28. 9. 1514

Městské majetky

město Brno získalo od vlastních bratří Jana a Jiřího z Kukvic a na Rosicích za 6185 dukátů...

28. 9. 1560

Prodej špilberského panství s veškerým příslušenstvím moravským stavům

Ferdinand I., král český a markrabě moravský oznamuje, že prodal moravským stavům...

28. 9. 1579

Městské dluhy

Rudolf II., král český a markrabě moravský oznamuje, že se purkmistr a rada města Brna za...

28. 9. 1619

Patent direktorů Markrabství moravského o kontrole shromážděného vojenského kontingentu

Vydán Patent direktorů Markrabství moravského pro purkmistra a radu města Brna, který ukládá...

28. 9. 1620

Dlužníci města Brna

Ladislav Velen ze Žerotína, Ladislav Šlejnic, Zikmund z Tiefenbachu, Jan Čejka a Jan Melichar...

28. 9. 1623

Městské dluhy

Purkmistr, radní a celá obec města Brna oznamují, že prodali městské dávky, důchody a...

28. 9. 1624

Městské dluhy

Purkmistr, radní a brněnská obec oznamují, že prodávají městské důchody ve výši 108...

† 28. 9. 1784

Josef Spangl

lékárnický pomocník či provisor v lékárna U červeného raka|lékárně U červeného raka

28. 9. 1817

5. zemská slavnost ochrany očkováním

Slavnosti se konaly již 17 let a těšily se zájmu a pozornosti obyvatel Moravy, sloužily k...

† 28. 9. 1830

Josef Engelbert Klein

podnikatel v dopravních stavbách
dítě osobnosti: Johann Friedrich Klein

* 28. 9. 1842

Josef Paleček

operní pěvec

* 28. 9. 1859

Julie Stiassny

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 28. 9. 1867

Wilhelm Bittner

lékař v Brně

† 28. 9. 1869

Karl Offermann

brněnský textilní podnikatel; poslanec říšské rady a zemského sněmu
dítě osobnosti:...

* 28. 9. 1872

Václav Palan

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 28. 9. 1874

Václav Běhal

sbormistr

* 28. 9. 1874

Václav Procházka

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 28. 9. 1877

Karel Chromý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 28. 9. 1882

Antonín Dostálek

operní pěvec, klavírista, pedagog a sbormistr

* 28. 9. 1882

Leopold Huber

podnikatel v oděvnictví

* 28. 9. 1883

Paula Kreisky

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 28. 9. 1884

Helena Saudková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 28. 9. 1884

Hedvika Saudková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 28. 9. 1884

Artur Beran

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 28. 9. 1885

Václav Klofera

vrchní zemědělský rada; přednosta obvodové úřadovny Státního pozemkového úřadu v Brně

* 28. 9. 1885

Václav Čech

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 28. 9. 1889

Richard Tenora

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 28. 9. 1894

Karl Julius Josef Offermann

průmyslník ve vlnařství; mezinárodně uznávaný odborník; velkoobchodník
dítě...

* 28. 9. 1895

Jan Sigmund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 28. 9. 1897

František Richter

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 28. 9. 1898

Václav Řičánek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 28. 9. 1898

Václav Valníček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; účastník bojů o Slovensko 1918–1919; válka a...

* 28. 9. 1898

Augusta Dočkalová

spisovatelka

† 28. 9. 1900

Rudolf von Sowa

středoškolský profesor, polyglot a romista

* 28. 9. 1902

Elise (Lise) Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 28. 9. 1902

Alžběta Turečková-Čambalová

prozaička, národopisná sběratelka

* 28. 9. 1902

Elisabeth Polach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: JUDr. Hanuš Polach

* 28. 9. 1903

Vilém Adamus

válka a odboj 1938–1945; oběť okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 28. 9. 1907

Eduard Horný

vojenský kapelník

* 28. 9. 1907

Rajmund Habřina

středoškolský profesor, básník, esejista, spisovatel, překladatel ze slovinštiny; válka a...

* 28. 9. 1908

Václav Dolanský

právník

* 28. 9. 1909

Václav Hubáček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 28. 9. 1910
* 28. 9. 1910

František Macalík

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 28. 9. 1917

Václav Kašlík

režisér, dirigent, skladatel

28. 9. 1919

Atleti z Brna získali v Olomouci pět titulů mistrů Moravy

Na mistrovství Moravy v Olomouci získali atleti Moravské Slavie pět mistrovských titulů...

* 28. 9. 1919

Karel Bundálek

divadelník, pedagog

* 28. 9. 1920

Václav Němec

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

* 28. 9. 1920

Karel Balcar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 28. 9. 1920

Zdeněk Chlup

sportovec
dítě osobnosti: Josef Chlup

* 28. 9. 1929

Renné Gerty Skálová

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

28. 9. 1929

Otevření Husova sboru

dne 28. září 1929 byl v ulici U botanické zahrady (dnes Botanické) slavnostně otevřen Husův...

28. 9. 1930

První ročník automobilových závodů Masarykův okruh

První závod na silničním okruhu u Brna zahájil slavnou éru automobilových závodů na...

* 28. 9. 1934

Gerda Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

28. 9. 1935

Slavnostní otevření Nové radnice

Vrchní magistrátní ředitel Richard Šňupárek v roce 1934 úspěšně inicioval stavební...

† 28. 9. 1938

Otto Reissmann

advokát v Brně

† 28. 9. 1939

Metoděj Martin Frank

kapucín, římskokatolický kněz, duchovní správce na brněnském Ústředním hřbitově

† 28. 9. 1939

Antonín Žáček

ředitel Ústředí moravských obcí, měst a okresů v Brně; generální tajemník Stálé...

† 28. 9. 1942

Walter Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1942

Oskar Jurenka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 28. 9. 1944

Leopold Taussig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Alfred Basch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Hermann (Heřman) Windholz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Friedrich Grosser

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Ernestine Grosser

† 28. 9. 1944

Ottokar Beck

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Peter Fischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Rudolf Zaitschek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Heinz Schönhof

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Walter Eisinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Conrad Czuczka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Emerich Wallerstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Erwin Tugendhat

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1944

Felix Sigmund Siebenschein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Leopold Siebenschein

† 28. 9. 1944

Karl Huth

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 28. 9. 1950

Julius Glücklich

historik, vysokoškolský pedagog

* 28. 9. 1950

Josef Tošovský

český ekonom, bankéř a státní činitel

† 28. 9. 1953

Petr Klobás

válka a odboj 1914–1919, legionář ruský

† 28. 9. 1954

Zdenka Vorlová-Vlčková

malířka, ilustrátorka, sběratelka lidového umění

† 28. 9. 1960

Žofie Langrová

válka a odboj 1938–1945; účastnice odboje a politická vězeňkyně

† 28. 9. 1965

František Myslivec

akademický malíř, grafik, ilustrátor, pedagog

† 28. 9. 1970

František Veselka

hudební pedagog a sbormistr
bratr osobnosti: prof. Josef Veselka

† 28. 9. 1978

Lola Skrbková

herečka

† 28. 9. 1980

Čeněk Dobiáš

malíř, krajinář v Brně

† 28. 9. 1983

Jan Macků

filozof, sociolog, novinář a publicista
dítě osobnosti: prof. PhDr. Jan Macků

† 28. 9. 1985

Josef Kadula

výtvarník a hudebník

28. 9. 2002

Slavnost posvěcení nového zvonu v kapli v Bohunicích

Při slavnostní mši svaté v sobotu 28. září 2002 byl požehnán a následně zvonařskou...

28. 9. 2002

Požehnání nového zvonu v kostele sv. Augustina

Nový zvon sv. Moniky požehnal o slavnosti sv. Václava při mši v 9.00 hodin farář při kostele...

28. 9. 2003

Krematorium zvířat Brno, s.r.o. zahájilo zkušební provoz

Majitelé pan František Foltýn a Jiří Bezděk se dlouhá léta zabývají výrobou kremačních...

28. 9. 2003

Slavnostní otevření Fakultní lékárny Farmaceutické fakulty VFU Brno

Navazuje na dnes již legendární Fakultní lékárnu - Lékárnu Na Orlí v Brně, tato lékárna...

28. 9. 2008

Ukončení činnosti generálního konzulátu Slovenské republiky v Brně

Generální konzulát Slovenské republiky v Brně byl zrušen a veškerou agendu převzalo...

28. 9. 2008

Odhalení pamětní desky A. Steinera

Arnošt Steiner|Arnošt Steiner (1915–1982) - účastník zahraničního odboje za druhé...

28. 9. 2010

Slavnostní otevření zrekonstruovaného městského parku Studánka

Obnova parku Studánka proběhla v rámci víceletého projektu Statutárního města Brna, který...

28. 9. 2013

Výstava 400 let Bible kralické

mimořádná výstava originálu Bible kralické

28. 9. 2018

Slavnost odhalení pamětní desky v Soběšicích

V Den české státnosti byla odhalena pamětní deska, která připomíná vysazení Lípy svobody...

† 28. 9. 929 / 935

Václav

český kníže (922?–929/935) a světec


475 let
29. 9. 1546

Smlouva mezi svatopetrským proboštem a představiteli města Brna

Kuřimští poddaní měli povinnost každý rok na sv. Havla (16. října) brněnskému proboštovi...

195 let
* 29. 9. 1826

Antonín Mayssl

portrétní malíř, nejvýznamnější portrétní fotograf éry vizitek v Brně

150 let
* 29. 9. 1871

Julius Redlich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 29. 9. 1886

Martha Krieger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

120 let
* 29. 9. 1901

Jan Hlavatý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; čsl. zahraniční odboj; zaměstnanci Zbrojovky Brno

100 let
* 29. 9. 1921

František Šik

matematik, vysokoškolský profesor

25 let
29. 9. 1996

Znovuodhalení pamětní desky Ludvíka Krejčího

Ludvík Krejčí|Ludvík Krejčí (1890–1972) - armádní generál, náčelník hlavního štábu...

29. 9. 1555

Prodej špitálního domu na Křenové ulici

Melichar Polinger, zmocněnec špitálu v Brně, jako prodávající a Řehoř Paurnfeidt jako...

29. 9. 1599

Městské dluhy

Mandát císaře Rudolfa II. kvituje s povděkem záruku poskytnutou po předchozím vyžádání...

† 29. 9. 1628
* 29. 9. 1812

Adolf Ripka

podnikatel ve výrobě barviv, velkoobchodník, poslanec, zakladatel Österreichische Touristen...

* 29. 9. 1829

Jan Nesvadba

sbormistr a regenschori v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně

† 29. 9. 1835

Johann/Hans Friedrich Klein

obchodník, dědičný rychtář a mlynář; podnikatel v dopravních stavbách

* 29. 9. 1852

Siegmund Tutsch

podnikatel ve lnářství, jutařství a bavlnářství

† 29. 9. 1882

Josef Wolf

městský rada a první velitel brněnské městské policie

* 29. 9. 1882

Alfons Sovadina

lékař, ředitel Sociálních ústavů města Brna

* 29. 9. 1883

Leopolda Kvasnicová

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně

* 29. 9. 1885

Zdeněk Kriebel

úředník

* 29. 9. 1885

Tomáš Václav Hála

klasický filolog; pedagog; překladatel

29. 9. 1887

Slavnostní předání novostavby Obecné a národní školy v Soběšicích do užívání veřejnosti

Novou Obecná a národní škola|školní budovu vysvětil arcikněz a děkan František Maršovský...

* 29. 9. 1889

Josef Sommer

inženýr v Brně

* 29. 9. 1889

Vladimír Vavřinec Žila

diplomovaný sládek

* 29. 9. 1890

František Kolář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 29. 9. 1894

Karel Lazar

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 29. 9. 1895

František Švábenský

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 29. 9. 1897

Olga Gold

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 29. 9. 1897

Františka Dvorská

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 29. 9. 1897

Soběslav Sobek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 29. 9. 1898

Heinrich Brück

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 29. 9. 1902

David Fischler-Rybář

válka a odboj 1938–1945; holocaust; přežil

* 29. 9. 1905

Čeněk Beran

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 29. 9. 1907

Elise Markus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Isidor Morergenstern

* 29. 9. 1907

František Antonín

právník, člen Sokola, občané Brna-Ořešín

* 29. 9. 1907

Leopold Gerstmann

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. pozemní armády na...

* 29. 9. 1908

Richard Kozderka

hudební skladatel, violista a pedagog
strýc osobnosti: Laďka Kozderková

* 29. 9. 1909

Richard Týnský

dirigent a hudební režisér

29. 9. 1915

Požár budovy textilní továrny Em. I. Hechta

Po sedmé hodině večerní vypukl požár ve čtyřpatrové budově textilní továrny Em. I....

† 29. 9. 1918

Antonín Zeman

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 29. 9. 1918

Oskar Linda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 29. 9. 1920

Vlastimil Bauer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

29. 9. 1923

Čs. rekord v běhu na 200 m na mítinku v Pisárkách

Na večerním mítinku Moravské Slavie v Pisárkách vytvořil domácí sprinter Antonín Svoboda...

* 29. 9. 1923

Karel Daněk

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

* 29. 9. 1923

Miroslav Wimmer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

† 29. 9. 1923

Antonín Cyril Stojan

arcibiskup olomoucký, teolog, zemský a říšský poslanec

* 29. 9. 1929

Thomas Kenner

fyziolog, světově uznávaný odborník lékařského výzkumu; čestný doktor Masarykovy...

* 29. 9. 1932

Hana Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 29. 9. 1933

Otokar Kočířík

restauratér v Brně; válka a odboj 1914–1919; účastník vzpoury v boce Kotorské

† 29. 9. 1935

Max Steif

rabín na odpočinku v Brně

29. 9. 1935

VI. ročník automobilových závodů Masarykův okruh

VI. ročník tradičního závodu se poprvé jel jako Velká cena Masarykova za účasti 22...

† 29. 9. 1942

Maximilian Löwenstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 29. 9. 1942

Regine Karpelis (Karpelles)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 29. 9. 1942

Jan Hrdlička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 29. 9. 1944

Gustav Korngold

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
bratr (nevlastní) osobnosti: Dr. Julius...

† 29. 9. 1944

Ernst Wiener

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 29. 9. 1944

Friedrich Graus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 29. 9. 1944

Paul Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 29. 9. 1947

Jan Švábenský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 29. 9. 1947

Maxmilián Koblížek

hudební skladatel, sbormistr a pedagog

† 29. 9. 1962

Miroslav Bedřich Böhnel

pedagog; beletrista

† 29. 9. 1973

Vlasta Koseová

zakladatelka českého dívčího skautingu

29. 9. 1974

Zahájení výstavy „Leoš Janáček, osobnost a dílo“

výstava uspořádaná ke 120. výročí narození Leoš Janáček|Leoše Janáčka byla zahájena...

29. 9. 1975

Reprezentační výstava Sovětské literatury

slavnostní zahájení výstavy v SVK - Univerzitní knihovně

† 29. 9. 1987

Marie Brožová

herečka
dítě osobností: Karel a Kateřina Brožovi
sestra osobnosti: Antonín...

† 29. 9. 1993

Vladimír Cupák

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 29. 9. 2003

Bohumír Krézek

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 29. 9. 2004

Marta Hartlová

starostka MČ Brno-sever

29. 9. 2008

Otevření bytového a obchodního komplexu EDEN

V tu dobu se jednalo zatím o dokončení první etapy celé stavby. Druhá etapa byla zahájena v...

29. 9. 2009

Zahájení demontážních prací areálu bohoslužby s papežem Beneditkem XVI.

Letiště Brno, a. s.|Na letišti v Brně-Tuřanech začali dělníci likvidovat areál, v němž...

29. 9. 2010

Rozšiřování výroby tchajwanské továrny v Brně

Tchajwanský výrobce elektroniky, společnost Wistron, oznámila rozšíření své brněnské...

29. 9. 2012

Den za Moravu

Občanské sdružení Moravská národní obec pořádalo v Brně v sobotu 29. září 2012...

29. 9. 2015

Osazení pamětní desky Anny Ticho

V úterý 29. 9. 2015 znovu instalovali sochař Nikos Armutidis a Ing. Jaroslav Klenovský A....


215 let
* 30. 9. 1806

Josef Dvořák

zpěvák

170 let
* 30. 9. 1851

Jindřich Reeger

náčelník Sokola Vídeňského, spoluzakladatel jízdního odboru Sokola Pražského

150 let
* 30. 9. 1871

Zikmund Haas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 30. 9. 1876

Ida Schwarz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Ing. Adolf Schwarz

145 let
* 30. 9. 1876

František Macků

státní městský lékař v Brně

145 let
* 30. 9. 1876

Rudolf Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

135 let
* 30. 9. 1886

František Ševčík

zakladatel veterinární mikrobiologie

130 let
* 30. 9. 1891

Otakar Zahálka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé...

125 let
* 30. 9. 1896

František Meixner

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

115 let
* 30. 9. 1906

Václav Smetáček

hudební skladatel a dirigent

115 let
* 30. 9. 1906

Jaromír Tomeček

spisovatel, překladatel

110 let
† 30. 9. 1911

Viktor Arnold Jakob Bauer

podnikatel v cukrovarnictví; velkostatkář; finančník
dítě osobnosti: Moritz Johann...

100 let
* 30. 9. 1921

Berthold Vohrizek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Fanni Vohrizek

80 let
† 30. 9. 1941

František Čudovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Ludvík Burian

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Karel Benedikt

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Viktor Fischl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Walter Mayer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Siegmund Krakauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Ernst Gottlieb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Hermann Berl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Leib Kanter

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Jindřich Gelbort

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Emanuel Krysa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Leopold Stoklas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Theodor Hippert

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Antonín Pavel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Václav Mach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

František Feigerle

válka a odboj 1914-1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

80 let
† 30. 9. 1941

Václav Grossmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Libor Bukovjan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Rudolf Miewald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Antonín Gšventner

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

80 let
30. 9. 1941

Zápis popravených v Brně 28. 9. 1941

Pod číslem 3536 úmrtního protokolu jsou zapsány čtyři osoby, rozlišeno malými písmeny. Pod...

80 let
30. 9. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)

V tento den bylo popraveno nejvíce osob v prvním stanném právu v Brně, celkem 30 mužů.
...

80 let
† 30. 9. 1941

Karel Bačovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

František Kučera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Richard Knos

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Rudolf Svánovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Kamil Nesveda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 30. 9. 1941

Adolf Ševčík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Josef Meluzin

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo
bratr osobnosti: Václav...

80 let
† 30. 9. 1941

Vladimír Groh

klasický filolog, profesor starověkých dějin FF MU v Brně

80 let
† 30. 9. 1941

Jan Gryc

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 30. 9. 1941

Rudolf Melkus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Vojtěch Jílek

sportovec (atletika); válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 30. 9. 1941

Karel Čápek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

25 let
30. 9. 1996

Odhalení pamětní desky MUDr. Vojtěcha Jílka

V. Jílek|pamětní deska na rodném domě Vojtěch Jílek|MUDr. Vojtěcha Jílka (1908–1941),...

20 let
† 30. 9. nebo 1. 10. 1822

Antonia Campi

zpěvačka

10 let
† 30. 9. 2011

Jaroslav Dufek

herec a dabér

10 let
30. 9. 2011

První ročník „Komínského vinobraní“

Cílem Komínského vinobraní je navázat na tradici vinařství v Komíně.
Vinice se...

10 let
30. 9. 2011

Vyjádření rektora Mendelovy univerzity k tragické havárii

Rektor Mendelovy univerzity Jaroslav Hušek|prof. Ing. Jaroslav Hušek, CSc. poskytl vyjádření k...

30. 9. 1567

Osvědčení pro koželužského tovaryše

Bartoloměj Kavka, Matouš Pollinger a Blažek Edlman, přísežní mistři a celý koželužský...

30. 9. 1613

Vyjádření Karla st. ze Žerotína k obvinění Ondřeje ml. Z Puchhaimu

Vydáno vyjádření zemského hejtmana, Karel Žerotín (ze Žerotína)|Karla staršího ze...

30. 9. 1613

Zákaz konání kázání v domě pana Ondřeje ml. z Puchhaimu

Císař Matyáš II. oznamuje Brněnským, že panu Ondřejovi z Puchhaimu bylo důrazně...

* 30. 9. 1728

Michael Valenzi

lékař, zdravotní rada, protomedicus a zemský fyzikus na Moravě (1773–1805)

* 30. 9. 1830

František Zeibert

katolický kněz, děkan brněnské kapituly, papežský prelát, biskupský rada, ředitel...

* 30. 9. 1834

Jonas Schüller

lékař v Brně

* 30. 9. 1855

Moritz Epstein

bankéř v Brně

* 30. 9. 1862

František Mareš

pedagog, ředitel škol ŽVJ Vesna v Brně, kulturní a národní pracovník

* 30. 9. 1872

Pavel Ludvík Kučera

patologický anatom a bakteriolog; ředitel Státního zdravotního ústavu; vysokoškolsky působil...

† 30. 9. 1878

Karel Šmídek

kněz, spisovatel, redaktor

* 30. 9. 1885

František Koukal

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 30. 9. 1890

Václav Velan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 30. 9. 1893

Ernst Lederer

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 30. 9. 1893

František Strakerle

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; válka a odboj 1938–1945;...

* 30. 9. 1897

František Vitásek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 30. 9. 1898

Walter Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 30. 9. 1899

Jaroslav Votava

sportovec - fotbal

* 30. 9. 1899

Jan Paleček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

30. 9. 1900

Silniční závody Klubu cyklistů Vodílek

PROPOZICE:
1) jízda o rekord
2) jízda juniorů
3) jízda hlavní
4) jízda...

* 30. 9. 1900

Josef Bezdíček

herec, režisér, pedagog, pracovník Radiojournalu v Brně a Praze

* 30. 9. 1902

Margarethe Goldflamm

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 30. 9. 1909

Helene Büchner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 30. 9. 1910

Oskar Kincl

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 30. 9. 1914

Josef Mikulášek

válka a odboj 1914–1919, oběti války

† 30. 9. 1915

Josef Saida

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 30. 9. 1917

Josef Motyčka

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 30. 9. 1918

František Werner

lékař
dítě osobnosti: František Werner

† 30. 9. 1919

Leopold Lusar

lékárník v lékárna U červeného raka|lékárně U červeného raka, komunální politik

* 30. 9. 1919

Jarolím Sapák

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 30. 9. 1922

Karel Mazanec

profesor histologie a embryologie, přednosta Histologicko-embryologického ústavu Lékařské...

* 30. 9. 1922

Věra Slavíková

knihovnice a pedagožka

† 30. 9. 1923

Miroslav Derbek

asistent patologicko-anatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské v Brně; oběť nákazy...

* 30. 9. 1923

Milan Malý

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 30. 9. 1924

Bruno Schnabl

podnikatel ve výrobě lihovin a likérů

* 30. 9. 1924

Alois Žůrek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 30. 9. 1925

Josef Horký

pediatr, dětský kardiolog

30. 9. 1934

V. ročník automobilových závodů Masarykův okruh

Jubilejní ročník Masarykův okruh|Masarykova okruhu vynikl sportovní úrovní. Startovalo 32...

† 30. 9. 1937

Valentin Lazar

zpěvák městského divadla v Brně, učitel hudby

† 30. 9. 1937

Josef Holz

lékař; osobnost veřejného života v Líšni u Brna

* 30. 9. 1939

Václav Bumba

vysokoškolský učitel, nyní soukromý podnikatel

* 30. 9. 1939

Jean-Marie Lehn

supramolekulární chemik, profesor Univerzity Louise Pasteura ve Strasbourgu a Collège de France v...

† 30. 9. 1943

Josef Klíma

matematik a pedagog, profesor deskriptivní geometrie na ČVŠT v Brně

† 30. 9. 1944

Josef Fabián Lakomý

průmyslník v chemickém průmyslu

† 30. 9. 1944

Pavel Hornoch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Obrana národa

† 30. 9. 1944

František Vrána

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; účastník zahraničního odboje

† 30. 9. 1945

Jan Gabriel

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 30. 9. 1959

Marius Kotrba

sochař, výtvarník, grafik

† 30. 9. 1982

Vladislav Rapant

chirurg, zakladatel a dlouholetý přednosta chirurgické kliniky LF UP v Olomouci

† 30. 9. 1982

Valtr (Walter) Taub

novinář, herec, režisér, představitel řady dramatických divadelních postav

† 30. 9. 1989

Bohuslav Petruželka

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

30. 9. 1993

Zahájení 28. mezinárodního hudebního festivalu Moravský podzim

„...Projevy primátora Jiří Horák|Ing. Jiřího Horáka a náměstka primátora Luděk...

† 30. 9. 1995

Jaroslav Ševčík

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň, akce E
bratr osobnosti: Oldřich Ševčík

30. 9. 1995

Odhalení pamětní desky v Jihlavské ulici (závody v motoristickém sportu)

závody v motoristickém sportu|pamětní deska byla odhalena na budově pneuservisu v místech, kde...

† 30. 9. 1997

Václav Maňas, st.

hudebník, skladatel

† 30. 9. 1998

Pavel Štěpán

klavírista
dítě osobnosti: Ilona Štěpánová-Kurzová

30. 9. 1999

Slavnostní setkání představitelů města Brna s brněnskou akademickou obcí

v rámci projektu "Brno - město vysokých škol", usilujícího o větší propojení života...

† 30. 9. 2004

Milan Dokládal

anatom, antropolog, vysokoškolský pedagog
dítě osobnosti: Dr. Ing. Jan Dokládal

30. 9. 2007

Ikona „Obměkčení kamenných srdcí" v Brně

V neděli 30. září do Brna připutovala zázračná myrotečivá ikona „Obměkčení kamenných...

30. 9. 2014

Výstava Babička Zetka

výstava k 90. výročí prvního automobilu ze Zbrojovky Brno

† 30. 9. 2015

Pavel Balcárek

archivář a historik

30. 9. 2015

Otevření první židovské restaurace v Brně

Nevšední menu plné neznámých názvů nabízí nová židovská restaurace Stern v Brně, kterou...

30. 9. 2017

Odhalení prvních romských „Stolpersteine“

První „Stolpersteine“ věnované obětem holocaustu z řad romského obyvatelstva...

30. 9. 2018

Odhalení pamětní desky vyhnání čs. občanů z pohraničí

Pamětní deska připomíná osud československých občanů vyhnaných po mnichovské konferenci z...


150 let
* 1. 10. 1871

Gisela Goldberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
sestra osobnosti: Franz Popper
...

150 let
* 1. 10. 1871

Siegmund Parille

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

150 let
* 1. 10. 1871

Václav Čácha

rada Nejvyššího soudu v Brně

145 let
* 1. 10. 1876

Leontine Hecht

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 1. 10. 1886

Jan Osolsobě

elektrotechnik
otec osobností: prof. PhDr. Ivo Osolsobě a JUDr. Jiří Osolsobě

125 let
* 1. 10. 1896

Franz Taussig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

120 let
* 1. 10. 1901

Walter Süs

advokát a obhájce ve věcech trestních

115 let
* 1. 10. 1906

František Julínek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

115 let
* 1. 10. 1906

Jiří Kořínek

překladatel české poezie do esperanta

110 let
1. 10. 1911

4. ročník závodu v chůzi Tišnov - Brno

Ve 4. ročníku, pořádaném SK Achilles Brno opět jako mistrovství Moravy v silniční chůzi na...

110 let
1. 10. 1911

Brněnský atlet rakouským mistrem

Brněnský německý atlet Josef Schäffer zvítězil na mistrovství rakouského lehkoatletického...

105 let
† 1. 10. 1916

Václav Poláček

válka a odboj 1914–1919; oběti války

80 let
† 1. 10. 1941

Walter Traun

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Mikuláš Doležal

válka a odboj 1914–1918; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

80 let
† 1. 10. 1941

Jan Kadlec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Emil Flak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Robert Masný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Josef Bílek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Emil Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Rudolf Prchal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Jakub Milý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Vilém Tocháček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Alois Jiříkovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Antonín Berousek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Antonín Vítámvás

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Josef Macenek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

Eduard Ištván

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 1. 10. 1941

František Tláskal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
1. 10. 1941

Zápis popravených v Brně 30. 9. 1941

Pod číslem 3553 úmrtního protokolu je zapsáno 15 osob, rozlišeno malými písmeny (a–n)....

80 let
1. 10. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 1. října)

V tento den bylo popraveno celkem 15 mužů. V úmrtním protokolu byli zapsáni spolu s částí...

80 let
† 1. 10. 1941

František Kubín

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

75 let
† 1. 10. 1946

Pavel Huyn

9. biskup brněnský (1904–1916), 30. arcibiskup pražský (1916–1919), titulární arcibiskup...

70 let
† 1. 10. 1951

Josef Andrysík

lékař v Brně

45 let
1. 10. 1976

Otevření pošty v Juliánově

V roce 1976 byla na sídlišti v Juliánově otevřena nová pošta (pošta Brno 36). Převzala...

15 let
1. 10. 2006

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích znovu otevřen po rekonstrukci

Po jedenácti měsících náročné rekonstrukce dlažby, oken, varhan a některých maleb se...

10 let
1. 10. 2011

První ročník Svátku seniorů v Brně

Tisíce úsměvů, bouřlivé ovace a dobrá nálada doplněná hřejivými slunečními paprsky....

10 let
1. 10. 2011

Slavnostní otevření zrekonstruovaného dětského dopravního hřiště

MČ Brno-Komín slavnostně otevřela po rekonstrukci DDH, významného veřejného prostoru pro...

10 let
1. 10. 2011

Týden kávy Brno 2011

Týden kávy byl zahájen ve 20.00 hodin velkoplošnou projekcí na Bílý dům na Žerotínově...

† 1. 10. 1645

Benedikt Waltenberger

opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1610–1645

1. 10. 1670

Převzetí "Valdštejnova domu" do správy města

Dohoda mezi Karlem Ferdinandem, hrabětem Valdštejnem jako poručníkem sirotka po Adamu...

1. 10. 1765

Prodej hospody v Lelekovicích

Hospodářská správa královského města Brna prodala Janu Lommerovi hospodu v Lelekovicích za...

† 1. 10. 1769

Kajetan Franz Xaver Kolowrath-Krakowsky

voják, velící generál na Moravě (1757–1769) se sídlem v Brně

* 1. 10. 1812

Gustav Kroczak

lékař; sanitární rada a ředitel zemské nemocnice v Brně
dítě osobnosti: Chir. Dr....

† 1. 10. 1818

Michael Daniel Marave

poslední opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1777–1784

* 1. 10. 1827

Moises/Moritz Elias Schwarz

průmyslník ve vlnařství

1. 10. 1852

Založení První moravské spořitelny v Brně

K otevření pro veřejnost došlo dne 2. 10. 1852.
První úřední místnost spořitelny...

* 1. 10. 1855

Sigmund Wolf

advokát v Brně
otec osobnosti: Marianne Zeisel

* 1. 10. 1855

Franz Wenzel Uxa

podnikatel ve slévárenství

* 1. 10. 1873

Štěpán Fiala

státní úředník

1. 10. 1874

Zahájení první samostatné české divadelní sezony v Besedním domě

sezona byla zahájena představením Bozděchovy hry „Z doby kotilionů“ společností Elišky...

* 1. 10. 1877

Helena Škarbušková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 1. 10. 1878

Othmar Spann

rakouský pravicový filozof, sociolog a ekonom

* 1. 10. 1878

František Závodník

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 1. 10. 1879
* 1. 10. 1884

Ignaz Czuczka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, první stanné právo

* 1. 10. 1884

Siegfried Parille

válka a odboj 1914–1919; oběti války
partner osobnosti: Julie Parille
bratr...

* 1. 10. 1887

František Novotný

námořník rakousko-uherského námořnictva a účastník národního odboje na Jadranu

* 1. 10. 1888

František Hejl

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 1. 10. 1888

Vilém Pečínka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 10. 1889

František Kupka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 1. 10. 1889

Anton Frömmel

obecní rada a zakladatel nadace pro zchudlé brněnské živnostníky, majitel realit v Brně

* 1. 10. 1890

František Plšek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 10. 1892

Karel Zháněl

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

* 1. 10. 1892

František Horáček

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 1. 10. 1892

Ferdinand Vach

lékař
dítě osobnosti: Ferdinand Vach

* 1. 10. 1893

Josef Hrdina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 1. 10. 1894

František Šíma

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 10. 1894

Jiří Budínský

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; oběti bojů na Slovensku

* 1. 10. 1895

Bohumil Balcar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

1. 10. 1895

Otevření obchodní akademie v Brně

Slavnostní otevření se konalo v místnostech propůjčených spolkem Zora ve 2. poschodí...

* 1. 10. 1895

František Šauman

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 1. 10. 1898

Emil Pavelka

soudce; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939
dítě osobnosti:...

† 1. 10. 1898

Samuel Janowitz

podnikatel v kloboučnictví

1. 10. 1898

Otevření 1. lékařského kursu v české řeči v Brně

v roce 1898 byl otevřen a zahájen 1. lékařský kurs v české řeči v Brně

* 1. 10. 1899

František Olšanský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Zbrojovky Brno

* 1. 10. 1900

Jaroslav Pošvář

právní historik, numismatik

* 1. 10. 1902

Josef Mikulec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 1. 10. 1905

Heinrich Goldschmidt

obchodník v Brně

1. 10. 1908

Zemské zemědělské muzeum pro Moravu v Brně poprvé zpřístupněno veřejnosti

O zřízení Zemského zemědělského muzea pro Moravu rozhodla Česká hospodářská společnost...

* 1. 10. 1909

František Skorkovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Sokol; 17. listopad 1939

† 1. 10. 1915

Rudolf Fučík

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 1. 10. 1915

Ondřej Kürchner

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 1. 10. 1918

Miroslav Dobeš

profesor hygieny potravin

* 1. 10. 1918

Vladimír Nováček

římskokatolický kněz, apoštolský protonotář a probošt Význačné kolegiátní kapituly u...

† 1. 10. 1918

Václav Šanda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 1. 10. 1919

Karel Jelínek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 1. 10. 1920

Zdeněk Rotrekl

básník, spisovatel a literární historik

1. 10. 1923

Otevření pobočky městské spořitelny

Městská spořitelna v Brně-Králově Poli, největší komunální spořitelna na Moravě,...

* 1. 10. 1924

Erich Sýkora

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 1. 10. 1930

Věra Lejsková

pianistka, pedagožka, publicistka

† 1. 10. 1942

Richard Pátek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1942

Jan Glogar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1942

Friedrich Ungar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1942

Jan Jebavý

válka a odboj 1938–1945; akce 1. 9. 1939; účastník domácího odboje; oběti okupace

† 1. 10. 1943

Karel Závodný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 1. 10. 1944

Egon Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Hans Zweig

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Hans Pollenz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Heinz Zeisel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobností: Ing. Alfred a...

† 1. 10. 1944

Bruno Waller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Zdeňka Eisnerová

válka a odboj 1939–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Otto Eisner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Marta Katz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Paul Georg Samek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Fritz Rosner

podnikatel v oděvnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě...

† 1. 10. 1944

Karl Tugendhat

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Hedwig Tugendhat

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Anna Minich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Harald/Harry Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Otto Deutsch

† 1. 10. 1944

Jacques (Jakub) Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Antonín Grünberger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

† 1. 10. 1944

David Schap

válka a odboj 1938–1939–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1944

Karel Schap

válka a odboj 1938-1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 10. 1952

Karel Kirchner

podnikatel ve sklenářství

1. 10. 1953

Zřízení farnosti Brno-Židenice

Farnost Brno-Židenice byla zřízena 1. října 1953. Do té doby patřily Židenice i Juliánov...

† 1. 10. 1955

Vinzenz Baier

architekt, profesor na Německé vysoké škole technické v Brně

† 1. 10. 1963

Jan Chovanec

pedagog, sbormistr

† 1. 10. 1987

Rudolf Puchýř

učitel, kreslíř a karikaturista

1. 10. 1990

Vznik Ústavu společenského vědomí ČSAV

Ústav vznikl přejmenováním Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu....

1. 10. 1992

Obnovení činnosti Oblastní charity Brno

Oblastní charita Brno poskytuje služby lidem s mentálním postižením a autismem, pomoc matkám...

1. 10. 1994

IX. ročník memoriálu Vlastimila Moravce s mezinárodní účastí

Pořadatelé: TJ a ASD Dukla Brno, JUNIOR Brno, Vojenská akademie Brno, Úřad městské části...

1. 10. 1997

Oslavy milénia sv. Vojtěcha v Brně

Na podzim roku 1996 rozhodla Česká biskupská konference v souvislosti se svatovojtěšským...

1. 10. 1999

Konference "1998: Václav Havel – dramatik" na Masarykově univerzitě

Mezinárodní a interdisciplinární konferenci, věnovanou Václav Havel|Václavu Havlovi -...

1. 10. 1999

Obnovení hřbitova v Brně-Komíně

Úsilím „Společnosti pro obnovu hřbitova v Komíně“ a za přispění občanů a městských...

1. 10. 2009

Výstava Františka (Franty) Mertla na Špilberku

Výstava Františka (Franty) Mertla (nar. 1930) na Špilberku představila dílo tohoto významného...

1. 10. 2009

Výstava v katedrále na Petrově – připomínka historické návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně byla otevřena malá výstava připomínající historickou...

1. 10. 2009

Den otevřených vrat

Majitel domu Jiří Melichárek na jeden den zpřístupnil palác veřejnosti před připravovanou...

1. 10. 2012

Výstava „90 let Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity“

výstava byla připravena ve spolupráci s Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity, její grafické...

1. 10. 2013

Výstava Creative Help

výstava prací sociálně znevýhodněných skupin byla završením tříletého projektu Katedry...

1. 10. 2014

Výstava Fotosoutěž Olympia Brno 2014

výstava oceněných fotografií z přehlídky ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis 2014

1. 10. 2015

Výstava Zmizelý svět brněnských kaváren

výstava dobových i současných fotografií nejvyhlášenějších kaváren Brna

1. 10. 2015

Výstava Martin Reiner. Staré a jiné časy.

výstava věnovaná dílu a osobnosti brněnského spisovatele a nakladatele

† 1. 10. 2018

Zdeněk Kašper

biatlonový funkcionář


140 let
* 2. 10. 1881

Alois Redlich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
* 2. 10. 1881

František Souček

vrchní technický rada čs. drah; přednosta oddělení IV. ředitelství státních drah v Brně

130 let
* 2. 10. 1891

František Pospíšil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 2. 10. 1896

Franz Blažek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

125 let
* 2. 10. 1896

František Kotoul

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

105 let
† 2. 10. 1916

Gabriel Procházka

válka a odboj 1914–1919; oběti války

100 let
* 2. 10. 1921

Susane Weigl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

100 let
* 2. 10. 1921

Elisabeth Huber

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

100 let
† 2. 10. 1921

Marie Loos

majitelka kamenické firmy
partner osobnosti: Adolf Loos
matka osobnosti: Adolf Loos

100 let
2. 10. 1921

Slavnostní otevření české měšťanské školy na Merhautově ulici

novostavba české měšťanské školy na Merhautově ulici byla slavnostně otevřena rok a půl...

95 let
* 2. 10. 1926

Marianna Wiltschek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

95 let
2. 10. 1926

Požár lepenkárny Josefa Pavlíka v Židenicích

požár vznikl od přetopeného kotle při vaření dehtu, škoda byla vyčíslena na 70 000 korun

90 let
* 2. 10. 1931

Richard Novák

operní pěvec, skladatel, varhaník

80 let
2. 10. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně (čtvrtek 2. října)

V tento den byli zpopelněni 2 muži. V úmrtním protokolu jsou uvedeni pod číslem 3581 a–b....

80 let
2. 10. 1941

Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 2. 10. 1941

Václav Svoboda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 2. 10. 1941

František Bystřický

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

15 let
2. 10. 2006

Otevření nového městského stadionu pro baseball v Brně

Nový městský stadion pro baseball byl postaven za sedmdesát milionů nedaleko řeky Svratky v...

* 2. 10. 1710

František Antonín Grimm

barokní architekt a stavitel

* 2. 10. 1812

Karel František Klíč

zakladatel fotografického ateliéru „Rafael“ v Brně

* 2. 10. 1857

Klement Antonín Janetschek

augustiniánský kněz, knihovník, archivář na Starém Brně

* 2. 10. 1864

Alfred Roller

scénograf, malíř, grafik a pedagog

* 2. 10. 1872

Karel Vilím

komunální politik

* 2. 10. 1874

Rosalie Nimmerrichter

učitelka v Brně

* 2. 10. 1878

František Kratina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 2. 10. 1882

Karel Weigner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 2. 10. 1884

Wilhelm Josef Teuber

průmyslník ve vlnařství, velkostatkář, poslanec Moravského zemského sněmu

* 2. 10. 1887

Josef Vala

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 2. 10. 1894

František Hladký

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 10. 1894

Eduard Vymazal

válka a odboj 1914–1919; legie srbská; legionář francouzský

† 2. 10. 1897

Alois Müller

průmyslník v chemické výrobě

† 2. 10. 1897

August Johann Schwab

podnikatel ve vlnařství
dítě osobnosti: August Franz Schwab
bratr osobnosti: Karl...

* 2. 10. 1898

Jan Pokorný

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 2. 10. 1900

Josef Veselý

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 2. 10. 1902

Bohumil Cetl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 2. 10. 1903

Otto Schimmerling

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 10. 1905

Kamillo Kuntz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 2. 10. 1905

František Pavlík

oběť bojů za českou univerzitu v Brně

2. 10. 1907

Pojmenování ulic v Králově Poli českými vlasteneckými názvy

Komise, kterou zvolila královopolská městská rada a jíž předsedal odborný učitel Jindřich...

* 2. 10. 1909

Josef Plechatý

pilot, oběť letecké havárie

2. 10. 1910

3. ročník závodu v chůzi Tišnov - Brno

3. ročníku "distančního závodu v chůzi" o mistrovství Moravy na tradiční trati se...

2. 10. 1910

Slavnostní odhalení Mendelova pomníku v roce 1910

J. G. Mendel|Mendelův pomník z carrarského mramoru od Theodora Charlemonta byl slavnostně...

* 2. 10. 1912

Jaroslav Obranský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 2. 10. 1912

Jan Háječek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 2. 10. 1912

Karel Cenek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 2. 10. 1913

Hyeroniemus Fialla

advokát, předseda Židovské náboženské obce v Brně

* 2. 10. 1914

Bohumír Liška

dirigent

* 2. 10. 1914

František Boháč

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje; protikomunistický odpor po roce 1948

* 2. 10. 1914

František Roháč

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

† 2. 10. 1917

Jakub Sedláček

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 2. 10. 1917

Jakub Sec

válka a odboj 1914–1919; oběti války; občané Bosonoh

* 2. 10. 1917

Stephen (Štěpán) Blumenthal

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník RAF ve Velké...

* 2. 10. 1925

Alois Piňos

hudební skladatel a pedagog

* 2. 10. 1929

Jan Šimsa

kněz; novinář; signatář Charty 77

† 2. 10. 1930

Alois Ševčík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 2. 10. 1935

Václav Přibyl

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 2. 10. 1942

Moritz Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 2. 10. 1942

Maxmilian (Maxim) Johann Monter

architekt, malíř

† 2. 10. 1942

Josef Steiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 2. 10. 1942

Josef Julius Hatschek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: Gertruda Hatschková

† 2. 10. 1944

Julius Benedikt

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 2. 10. 1944

Vojtěch Boris Luža

válka a odboj 1914–1919, legionář srbský; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945;...

2. 10. 1945

Odhalení pamětní desky generálu Vojtěchu Borisi Lužovi

Slavnostní odhalení Kounicova 65/01|pamětní desky proběhlo 2. 10. 1945 v 16.00 hodin za...

† 2. 10. 1962

Václav Filip Alois Helcelet

dítě osobnosti: JUDr. Ctibor Helcelet

† 2. 10. 1963

Otto Vlašín

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

2. 10. 1965

Slavnostní otevření Janáčkova divadla

Projekčními pracemi na Janáčkovo divadlo|Janáčkově divadle byl v roce 1958 pověřen nově...

* 2. 10. 1968

Jana Novotná

tenistka, medailistka z Olympijských her

† 2. 10. 1968

František Tymeš

politik a novinář, místopředseda vlády; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1....

* 2. 10. 1972

Pavel Korbička

výtvarník, pedagog

† 2. 10. 1993

Alena Gálová

kulturní pracovnice

2. 10. 1994

IV. ročník okružního závodu v Brně-Líšni s mezinárodní účastí

Pořadatelé: RTL JUNIOR Brno a TJ ASD Dukla BRNO.
Trať závodu: okruh (Svanovského...

2. 10. 2004

Slavnostní otevření Soudobé hudební scény Městského divadla Brno

Hudební scéna Městského divadla Brno byla zahájena muzikálem Hair.
Základní kámen byl...

2. 10. 2004

Slavnostní požehnání stavby a zahájení provozu duchovního centra P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty

V prosinci 1989 bylo obnoveno úsilí o vybudování Duchovního centra Brno-Lesná.
...

2. 10. 2008

Spuštění kamerového systému Městské policie Brno

V první fázi bylo instalováno 18 kamer. Všechny kamery jsou plně digitalizovány, obsáhnou...

2. 10. 2009

Otevření podjezdu pod železnicí spojujícího Bohunickou a Sokolovu ulici

Stavba vznikla v rámci projektu Europoint Brno, který zahrnuje přestavbu brněnského...

† 2. 10. 2009

Karel Bedřich Absolon

americký lékař, srdeční chirurg; prezident nakladatelství Kabel Publishers v Rockville
...

2. 10. 2010

V brněnské ZOO otevřen zrekonstruovaný pavilon opic

Nově zrekonstruovaný pavilon opic nabízí šimpanzům mnohem více životního prostoru.
V...

2. 10. 2010

Slavnostní zpřístupnění Labyrintu pod Zelným trhem

Hraběnka Amálie z Bubna-Litice, které v 19. století patřil jeden z domů na brněnském Zelném...

2. 10. 2012

Slavnostní otevření zrekonstruované kopule Hvězdárny a planetária Brno

Opravená kopule zůstala ve stylu 50. let. Kromě vyčištění a nalakování dalekohledu bylo...

2. 10. 2018

Výstava Ignis Brunensis 2018

festivalová fotovýstava oceněných fotografií

† 2. 10. 2020

Martin Havelka

divadelní a filmový herec


190 let
* 3. 10. 1831

Štěpán Moravus

obchodník (hodinářství a zlatnictví) v Brně

170 let
* 3. 10. 1851

František Kolísek

kněz, správce fary na Petrově v Brně na přelomu 19. a 20. století, konzistorní rada

135 let
* 3. 10. 1886

Antonín Doležel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

135 let
3. 10. 1886

Druhý tábor lidu na Bílé hoře

demonstrace proti potlačování českého středního a odborného školství

130 let
* 3. 10 . 1891

Stanislav Záviška

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

125 let
* 3. 10. 1896

Otakar Levý

český literární historik, romanista, překladatel z francouzštiny
otec osobnosti: doc....

120 let
* 3. 10. 1901

Mirko Novák

filozof, estetik, muzikolog a pedagog, vedoucí Estetického semináře na FF MU v Brně...

120 let
* 3. 10. 1901

Karel Pokorný

ředitel firmy Remington, psací a počítací stroje, spol. s r. o.

120 let
* 3. 10. 1901

František Halas

básník; překladatel

100 let
* 3. 10. 1921

Dimitrij (Eliáš) Mikla

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

100 let
3. 10. 1921

Útok na docenta Františka Markuse

V noci z pondělí na úterý byl vhozen do bytu docenta vysoké školy technické František...

95 let
3. 10. 1926

Posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci

Základní kámen byl posvěcen starobrněnským opatem a prelátem František Sal....

80 let
† 3. 10. 1941

Jan Fildan

básník, spisovatel, redaktor; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 3. 10. 1941

Karel Kračmer (Krečmer)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

František Zahradník

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

Jaromír Zeman

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

Leopold Mlčoch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

Jan Potáč

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

Josef Bačák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

Rafael Tesáček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

Theodor Kovář

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

Karel Dvořák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

Oldřich Vlk

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
3. 10. 1941

Zápis popravených v Brně 2. 10. 1941

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
3. 10. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně (pátek 3. října)

V tento den bylo popraveno celkem 12 mužů. V úmrtním protokolu byli zapsáni pod číslem 3594...

80 let
† 3. 10. 1941

Josef Frydrich (Frydrych)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 3. 10. 1941

Josef Svoboda

sportovec - atlet, čs. reprezentant a rekordman, mistr ČSR 1927 v hodu diskem, účastník OH 1924...

75 let
* 3. 10. 1946

Jiří Bulis

hudební skladatel

75 let
† 3. 10. 1946

Eduard Sádlík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

45 let
† 3. 10. 1976

Pavel Kypr

novinář, publicista, prozaik, dramatik, redaktor

40 let
† 3. 10. 1981

Pavel Švanda

křesťanský aktivista

10 let
3. 10. 2011

Otevření privátní chirurgické kliniky SurGal Clinic

Privátní zdravotnické zařízení, jehož cílem je poskytnout klientům špičkovou lékařskou...

5 let
† 3. 10. 2016

Jan Kozák

basketbalista a trenér

5 let
3. 10. 2016

Brněnské studio ČT zahájilo provoz v novém sídle

Nové sídlo vzniklo v nevyužité části areálu průmyslového podniku Zetor, kde ČT koupila od...

3. 10. 1625

Prodej "regálu" muzikantům kardinála z Ditrichštejna

Adam Valuch, organista kostela sv. Anny na Starém Brně veřejně oznamuje, že přijal od...

3. 10. 1648

Městská strážní služba

Purkmistr a rada města Brna podávají veškerému měšťanstvu stížnost generálního polního...

* 3. 10. 1822

Jaromír Candid Franz Mundy

spoluzakladatel světové organizace Červený kříž (1864), zakladatel rakouské vojenské...

† 3. 10. 1852

Filip Salomon Flesch

koželuh a jirchář
otec osobnosti: Salomon/Sigmund, Adolf/David, Isidor /Vincenc, Hermann...

† 3. 10. 1853

Josef Max Ripka

velkoobchodník a podnikatel ve výrobě barviv

* 3. 10. 1854

Antonín Sucharda

profesor matematiky na brněnské české technice, v letech 1903–1904 rektor

* 3. 10. 1862

Anna Grünfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 10. 1869

Karl August Redlich

montanista, geolog, vysokoškolský pedagog; oběť šoa

* 3. 10. 1874

Ludwig Kreisky

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 10. 1877

Julius Beer

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 10. 1883

Karel Zdeněk Klíma

novinář, šéfredaktor Lidových novin (1927–1930 a 1939–1942) a Českého Slova (1930–1939)

* 3. 10. 1884

Evald Tománek

lékař-epidemiolog a hygienik

* 3. 10. 1884

František Trtílek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

3. 10. 1885

Založení Českého klubu velocipedistů Brno

Předsedou klubu byl zvolen brněnský továrník Josef Beneš. Do funkce místopředsedy byl zvolen...

* 3. 10. 1887

Bohumil Staněk

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 10. 1887

Jindřich Fintes

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 3. 10. 1888

Isidor Hegner

podnikatel ve vlnařství

† 3. 10. 1892

Hugo Franz Brachelli

statistik, matematik, univerzitní profesor a vysoký státní úředník

* 3. 10. 1893

Martin Putna

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 3. 10. 1895

Jindřich Kocián

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

* 3. 10. 1895

Hubert Hruška

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 10. 1897

Jaroslav Kadlc

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 10. 1897

Štěpán Galle

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 10. 1897

Štěpán Šopf (Schopf)

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 3. 10. 1900

David Hecht

podnikatel ve vlnařství

* 3. 10. 1904

František Vafek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 3. 10. 1904

František Nečas

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 3. 10. 1907

Pavel Trost

jazykovědec, literární vědec, vysokoškolský pedagog

* 3. 10. 1912

Karel Vodák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

3. 10. 1912

První zemský sjezd českých sirotčích spolků a sirotčích rad v markrabství Moravském

Sjezd byl organizován Českou zemskou komisí pro ochranu dítek a péči o mládež v Markrabství...

† 3. 10. 1915

František Pokorný

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 3. 10. 1920

Jan Pretzner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
bratr osobnosti: Karel Pretzner

* 3. 10. 1920

Milada Hrušáková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 3. 10. 1922

Lubomír Doležel

významný literární vědec, působící od roku 1965 v zahraničí a spolupracující po roce...

* 3. 10. 1925

Alexander Schirger

profesor vnitřního lékařství na Mayo Clinic, úzce spolupracující s československými...

* 3. 10. 1930

Emil Paleček

biochemik, objevitel elektrochemie nukleových kyselin

3. 10. 1930

Založení fotbalového klubu Viktoria Tuřany

Prvním předsedou klubu byl Ladislav Zimola, jednatelem Fráňa Zimola, náčelníkem Josef Richtr....

† 3. 10. 1935

František Kučera

starosta Jehnic (dnes Brno-Jehnice)

† 3. 10. 1937

Ondřej Doubrava

vládní rada; zemský veterinární referent

* 3. 10. 1939

Radoslav Balaš

tanečník, trenér a choreograf oblasti stepu, jazzového a revuálního tance

† 3. 10. 1943

Josef Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 3. 10. 1944

Rudolf Harok

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 3. 10. 1944

František Dostál

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 3. 10. 1945

Josef Vlček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

3. 10. 1948

Založení Kostelní jednoty v Brně-Kohoutovicích

Kostelní jednota byla založena pro udržování a rozšiřování římsko-katolické kaple pod...

* 3. 10. 1949

Pavel Kostrhun

sochař a pedagog

† 3. 10. 1949

Jan Sedláček

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

† 3. 10. 1952

Innocenc Ladislav Červinka

civilní geometr, archeolog, numismatik, muzejník a vlastivědný pracovník

† 3. 10. 1957

Antonín Ráb

básník, literární publicista, prozaik a překladatel

3. 10. 1960

Přejmenování Masarykovy univerzity

V Janáčkovo divadlo|Janáčkově divadle se pod záštitou ministra školství Františka Kahudy...

† 3. 10. 1978

Lubomír Černík

herec, dramaturg, režisér, přední osobnost kabaretu Večerní Brno

† 3. 10. 1982

Bohdan Chudoba

historik, archivář, překladatel, politický a kulturní publicista
dítě osobnosti: prof....

† 3. 10. 1983

Miloš Říkovský

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 3. 10. 1992

Vratislav Spilka

divadelní režisér, spisovatel, publicista, textař a novinář

† 3. 10. 1993

Rudolf Žák

dramaturg, básník, prozaik

† 3. 10. 1994

Josef Šprinar

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

† 3. 10. 1994

Egon Brebán

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň
dítě (adoptivní) osobnosti: Martin Brebán

3. 10. 1995

Návštěva velvyslance Italské republiky v Brně

v rámci krátké návštěvy velvyslance Italské republiky Jeho Excelence pana Francesca...

3. 10. 1997

Slavnostní otevření tělocvičny Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

slavnostní otevření tělocvičny v objektu bývalých dragounských jezdeckých kasáren v...

† 3. 10. 2004

Jan Jelínek

český antropolog, muzeolog, zakladatel Pavilonu Anthropos, v letech 1958–1969 ředitel...

3. 10. 2005

Slavnostní otevření komplexu Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií

Integrované laboratoře biomedicínských technologií (ILBIT), dokončené v rámci 1. etapy...

3. 10. 2010

Slavnostní požehnání kotvy

V nově budovaném přístavišti Brněnské přehrady se uskutečnilo slavnostní požehnání...

† 3. 10. 2010

Vojtěch Kubáček

plastický chirurg; válka a odboj 1938–1945; v letech 1972–1983 rektor Masarykovy univerzity v...

3. 10. 2012

Výstava NE násilí na ŽENÁCH

výstava vítězných prací stejnojmenné kreativní soutěže

† 3. 10. 2013

Karel Firbas

architekt

3. 10. 2014

Vzpomínkové setkání „Paměť řádu“

Paměť řádu je Iniciativa řádu milosrdných bratří na připomínku bratří a jejich...

3. 10. 2015

1. Bernyho týden v Brně

Akci „1. Bernyho týden“ uspořádali přátelé Miloslav Bernátek|Miloslava Bernátka...

3. 10. 2015

Slavnostní otevření dopravního hřiště na Riviéře

Celé dopravní hřiště zaujímá plochu přibližně 3 500 m².
Otevřené dopravní...

3. 10. 2018

Výstava Jiří Kratochvil. Setkání v imaginaci.

výstava přibližující osobnost a dílo brněnského spisovatele Jiří Kratochvil|Jiřího...

3. 10. 2019

Výstava Baron Trenck: Nová tvář legendy

výstava o legendárním Franz von Trenck|baronu Trenckovi