Výročí připadající na tento týden

200 let
* 19. 1. 1821

Franz Eder

lékárník v Brně, majitel domu
dítě osobnosti: Emanuel Eder

170 let
* 19. 1. 1851

Emanuel Binko st.

sbormistr, varhaník a ředitel kůru

135 let
* 19. 1. 1886

Bohumil Drápala

fotograf v Brně-Králově Poli

130 let
* 19. 1. 1891

Josef Kocman

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

125 let
* 19. 1. 1896

Antonín Štefáček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

115 let
* 19. 1. 1906

Václav Hain

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

115 let
† 19. 1. 1906

Karel Kořistka

jeden z prvních profesorů brněnské techniky, od roku 1851 profesor praktické geometrie na...

115 let
* 19. 1. 1906

František Novotný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

100 let
† 19. 1. 1921

Regina Grünbaum

matka osobností: Franz Friedrich Grünbaum a Paul Grünbaum

65 let
* 19. 1. 1956

Milan Valach

filozof, etik a pedagog

15 let
† 19. 1. 2006

František Klempa

sportovec-atlet, přední brněnský atletický trenér, rozhodčí a činovník, autor odborných...

5 let
19. 1. 2016

Vernisáž výstavy „Wergelandův odkaz“ v Brně

Výstava byla zahájena v jižním křídle Špilberku a podává prostřednictvím osobních...

19. 1. 1613

Požadavky uvězněných heretiků

Vydán koncept vyjádření městské rady ohledně požadavků uvězněných heretiků...

19. 1. 1644

Stažení znehodnocené slezské mince z oběhu

Zemský hejtman sděluje, že mu český král oznámil, že zapovídá užívání znehodnocené...

* 19. 1. 1830

Antonín Peka

osobnost brněnského kulturního a spolkového života

* 19. 1. 1867

Fabián Matoušek

kněz, katecheta, inspektor římsko-katolického náboženství

* 19. 1. 1872

Moritz Herdan

advokát v Brně

* 19. 1. 1873

František Koželuha

advokát v Brně

* 19. 1. 1873

Joseph Kaufler (Käufler)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 1. 1875

Friedrich Sommer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 1. 1877

Hermine Beer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 1. 1879

Josef Zezula

starosta Sokola Brno I

* 19. 1. 1880

Jindřich Barvík

vrchní báňský rada; docent České vysoké školy technické v Brně

19. 1. 1882

První zásah Sboru dobrovolných hasičů v Husovicích

Teprve následující rok po založení se mohl Sbor dobrovolných hasičů osvědčit. Dne 19....

* 19. 1. 1883

Karl Rechlik

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 19. 1. 1883

Antonín Persch sen.

první královopolský starosta

* 19. 1. 1884

Josef Dočekal

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 19. 1. 1885

František Kotol

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 19. 1. 1888

Eugen Springer

obchodník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 1. 1889

Josef Halam

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 19. 1. 1890

Karel Konrád

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 19. 1. 1894

Josef Edler

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský
bratr osobnosti: Ondřej Edler

* 19. 1. 1895

Antonín Bořil

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 19. 1. 1895

Norbert Špičák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 19. 1. 1897

Čeněk Mikšík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 19. 1. 1897

Božena Taťjana Hladká

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje a politická vězeňkyně
partner...

* 19. 1. 1898

Erich Franz Maria Tschörner

podnikatel
dítě osobnosti: Franz Leopold Julius Tschörner

* 19. 1. 1900

František Fojtík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 19. 1. 1900

Karel Kotlan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 19. 1. 1900

Jan Rudolf Fertig

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...


165 let
* 20. 1. 1856

Richard Adalbert Franz Hiller

podnikatel ve slévárenství a výrobě hasičské techniky

165 let
* 20. 1. 1856

Robert Neuschl

katolický kněz, teolog, profesor na bohosloveckém ústavu v Brně, kanovník brněnské kapituly,...

150 let
* 20. 1. 1871

Antonie Volejníková

porodní bába v Řečkovicích

145 let
* 20. 1. 1876

Jozef Kazimierz Hofmann

klavírista, hudební skladatel, pedagog a vynálezce

140 let
* 20. 1. 1881

Julius Wolf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 20. 1. 1886

Josef Mikeš

válka a odboj 1914–1919; politický vězeň, oběti války

130 let
* 20. 1. 1891

František Linda

sbormistr a pedagog

120 let
* 20. 1. 1901

Bedřich Dauber

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

120 let
* 20. 1. 1901

Jan Křivinka

veterinární diagnostik, epizootolog a patolog, vedoucí laboratoře speciální diagnostiky...

115 let
† 20. 1. 1906

Jakob/Hirsch Feiwel

podnikatel ve sladovnictví

80 let
† 20. 1. 1941

Jan Chládek

podnikatel, výrobce „Lví“ francovky s mentholem

80 let
† 20. 1. 1941

Jano Köhler

akademický malíř, grafik a ilustrátor

75 let
† 20. 1. 1946

Karel Adamus

lékař v Brně

55 let
† 20. 1. 1966

Ferdinand Herčík

biolog, biofyzik, zakladatel československé radiobiologie, zakladatel a první ředitel...

* 20. 1. 1292

Eliška Přemyslovna

česká královna (1310–1330), poslední z rodu Přemyslovců

† 20. 1. 1647

Jakub Göding

opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1645–1646

* 20. 1. 1757

Jan Nepomuk Mitrovský

přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie,...

* 20. 1. 1834

Eduard/Abraham Katscher

podnikatel v pivovarnictví a sladovnictví

* 20. 1. 1838

Julius Ritter von Wiesner

botanik; vysokoškolský pedagog

* 20. 1. 1843

Fabian Roháček

kanovník stoliční kapituly a papežský prelát v Brně

* 20. 1. 1869

Adolf Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: JUDr. Konrád...

* 20. 1. 1878

Ida Weisz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 1. 1885

Vincenc Šťastný

hudební skladatel, klavírní virtuos a pedagog

* 20. 1. 1890

Josef Krejčí

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 1. 1890

František Kučera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 20. 1. 1893

Antonín Slavík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 20. 1. 1894

Karel Kotas

architekt

* 20. 1. 1894

Viktor Fischl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 20. 1. 1895

Josef Zemjánek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 20. 1. 1895

Fabián Horák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 1. 1898

Rudolf Kafka

podnikatel v chemické výrobě; báňský úředník

* 20. 1. 1898

Alois Píša

náčelník veterinární služby, referent hlavního štábu československé branné moci

* 20. 1. 1899

František Novotný

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 1. 1902

Karel Holeček

zahradník

† 20. 1. 1905

Hans Hammer

lékař, pedagog na Německé technice v Brně

* 20. 1. 1907

Karel Marynčák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

20. 1. 1907

Založení spolku pro stavbu katolických chrámů v diecézi brněnské

V průběhu 19. století nebyl na území tehdejšího Brna postaven žádný nový katolický...

* 20. 1. 1910

Oldřich Barták

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 20. 1. 1912

Jan Matušinec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


130 let
* 21. 1. 1891

Pavel Kozák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 21. 1. 1896

Carl Jellinek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 21. 1. 1896

Čeněk Kolářík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

115 let
* 21. 1. 1906

Ignaz Fischer

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

110 let
* 21. 1. 1911

Oldřich Korda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

105 let
* 21. 1. 1916

František Havelka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

100 let
* 21. 1. 1921

Emil Burian

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

100 let
† 21. 1. 1921

Karel Kubánek

příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938

55 let
21. 1. 1966

Založení TJ Lodních sportů Brno

Schůze přípravného výboru budoucí TJ Lodní sporty se konala v pondělí 3. ledna 1966....

30 let
† 21. 1. 1991

Josef Schildberger

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň
otec osobnosti:...

5 let
† 21. 1. 2016

Zbyněk Zbyslav Stránský

muzeolog, vysokoškolský pedagog a vědec

* 21. 1. 1785

Vincenc Diwisch

přední brněnský puškař a cechmistr 1. poloviny 19. století (činný v letech 1808–1844)

* 21. 1. 1824

Karel Wittek

první ředitel 1. c. k. slovanského gymnázia v Brně

21. 1. 1840

Povodeň v Brně

Po 48hodinovém vzestupu teploty vzduchu z -20 °C na 7,5 °C, doprovázeném silným deštěm,...

* 21. 1. 1845

Jakob Friedenthal

kameník v Brně

† 21. 1. 1862

Barbora (Božena) Němcová

spisovatelka a bojovnice za práva žen

* 21. 1. 1867

Amalie Gelbkopf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1869

František Tlustoš

nájemce cihelny v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice); pracovník obecní samosprávy

* 21. 1. 1873

Ferdinand Mašek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1874

Sigmund Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: JUDr. Kurt Bock

* 21. 1. 1875

Karoline Soffer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1879

Josef Jílek

středoškolský profesor latiny a řečtiny; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1880

Julius Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1880

Olga Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Markus Dominik...

† 21. 1. 1882

Alexander Rittmann

lékař v Brně; krajský fysik (1863–1865); docent na Brněnské technické vysoké škole

* 21. 1. 1883

Antonín Štursa

kněz, profesor bohosloví v Brně; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939

* 21. 1. 1883

Karel Pištělák

redaktor; právník; válka a odboj 1918–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1885

Josef Drábek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1890

Ernst Wiesner

architekt; čestný doktor Masarykovy univerzity

21. 1. 1894

Návštěva E. S. Vráze

Enrique Stanko Vráz přednášel ve dvoraně Státní filharmonie Brno|Besedního domu o své...

* 21. 1. 1895

František Roller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 1. 1895

Karel Čuma

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 1. 1895

Otto Fleischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 1. 1895

Otakar Dokoupil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, Obrana...

* 21. 1. 1897

Gustav Herdan

právník, statistik a lingvista

* 21. 1. 1897

Jan Rosenberg

předseda Svazu čs. oslepených vojínů; zakladatel a iniciátor ve slepeckých organizacích

* 21. 1. 1898

Josef Mikšík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 21. 1. 1898

Zeno Vencálek

textilní výtvarník, pedagog

* 21. 1. 1900

Karel Žandovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 1. 1900

Karl Blau

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


225 let
22. 1. 1796

Převoz uherských jakobínů z vězení na Špilberku do provinční věznice na Cejlu

Skupina tzv. uherských jakobínů, stoupenců myšlenek francouzské revoluce, odsouzených ve...

160 let
* 22. 1. 1861

Jan Bukáček

senátní prezident Nejvyššího soudu

160 let
* 22. 1. 1861

Pankrác Krkoška

učitel, novinář, spoluzakladatel dělnické Rovnosti, náčelník sokolské jednoty v...

135 let
* 22. 1. 1886

Hermine Zerzawy

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 22. 1. 1886

Oskar Jellinek

spisovatel a právník
bratr osobnosti: Fritz Jellinek

130 let
* 22. 1. 1891

Arnošt (Ernst) Morgenstern

válka a odboj 1938–1945, holocaust (přežil)

125 let
* 22. 1. 1896

Bedřich Opletal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 22. 1. 1901

Edvard Valenta

novinář, redaktor Lidových novin, básník, beletrista

110 let
* 22. 1. 1911

Felix Hampapa

sportovec (atletika - vrh koulí a hod diskem), trenér, činovník, pedagog

110 let
22. 1. 1911

Start brněnského lyžaře na závodech v Novém Městě

Na lyžařských závodech v Novém Městě na Moravě startoval v běhu na 3 km také člen...

105 let
† 22. 1. 1916

Josef Vlček

válka a odboj 1914–1919; oběti války
bratr osobnosti: Jan Vlček

100 let
* 22. 1. 1921

Milan Svoboda

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

0
† 22. 1. /12. 6. 1912

Alexander Stein

podnikatel ve sladovnictví

22. 1. 1400

Cechovní spory mezi tobolečníky a měšečníky

Purkmistr, rychtář a rada města Vídně oznamují rychtáři a radě města Brna, že obdrželi...

† 22. 1. 1810

Vinzenz Paul Gottlieb

lékárník v lékárna U červeného raka|lékárně "U červeného raka"

* 22. 1. 1848

Josef Gajdeczka

pedagog, pedagogický spisovatel; školní rada

* 22. 1. 1862

Hugo Bittner

obchodník v Brně; společník firmy F. L. Bittner
dítě osobnosti: Franz Leopold Bittner

* 22. 1. 1863

Eduard Lustig

zástupce ředitele Královopolské strojírny v Brně

* 22. 1. 1873

Leopold Landesmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 1. 1873

Eduard Minich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 1. 1879

Isak Feinberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 1. 1883

František Dvořák

pedagog, ředitel správy realit, komunální politik

* 22. 1. 1885

Vincenc Krupička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1887

Karel Žák

středoškolský pedagog a spisovatel

* 22. 1. 1888

Adolf Halouska

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1888

František Janáček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1889

Jan Rolenc

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 22. 1. 1890

Jan Fišera

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1890

Karel Vincenc Katrnožka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 22. 1. 1894

Vincenc Šenk

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 22. 1. 1895

Ferdinand Nedbálek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 22. 1. 1898

Ladislav Lax

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 22. 1. 1899

Oldřich Vilka (Wilka)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci ředitelství státních drah v Brně

* 22. 1. 1900

Otakar Charvát

politik, bibliograf, filozof

* 22. 1. 1902

Alfred Emil Karasek

etnolog, folklorista

† 22. 1. 1902

František Balcárek

učitel, organizátor učitelského hnutí na Vyškovsku

* 22. 1. 1909

Kurt Kreisky

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 22. 1. 1910

František Vyskočil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 22. 1. 1912

Alexander Stein

podnikatel ve sladovnictví

* 22. 1. 1912

Bohuslav Kratochvíl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


155 let
* 23. 1. 1866

Karel Vaněk

politik, první český starosta Brna; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje

135 let
* 23. 1. 1886

František Majda

propagátor a organizátor brněnského sportu, pedagog, sportovec
otec osobnosti: JUDr....

130 let
* 23. 1. 1891

Armin Frischauer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

125 let
* 23. 1. 1896

Miroslav Křivý

lékař, psychiatr a neurolog, profesor na lékařské fakultě v Bratislavě a v Brně

115 let
* 23. 1. 1906
105 let
* 23. 1. 1916

Desider Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 23. 1. 1941

Jaroslav Jan Caha

úředník; zemský prezident

75 let
† 23. 1. 1946

Friedrich Schoeller

podnikatel ve vlnařství

45 let
† 23. 1. 1976

Pavel František Šesták

kněz, politický vězeň

10 let
† 23. 1. 2011

Lubomír (Luboš) Holý

folklórní zpěvák moravských lidových písní a vysokoškolský pedagog

† 23. 1. 1743

Johann Christoph Seherr-Thoss

voják, velitel pevnosti Špilberk a velící generál na Moravě (1741–1743), hájil...

† 23. 1. 1802

Mathias Anton Offermann

podnikatel ve vlnařství
bratr osobnosti: Johann Heinrich I. Offermann

* 23. 1. 1872

Gustav Hahn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 23. 1. 1874

Pavel Váša

bohemista, literární historik, pedagog, redaktor Lidových novin

* 23. 1. 1874

Viktor Matoušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 1. 1879

Karl Johann Radosta

podnikatel v kovovýrobě

* 23. 1. 1880

Friederike Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 1. 1882

František Novák

šafář velkostatku v Jehnicích

* 23. 1. 1883

Pavel Nečesaný

státní městský lékař v Brně

* 23. 1. 1883

Štěpán Pavel Kožušníček

pedagog; hanácký regionalista; historik

* 23. 1. 1884

Karel Jelínek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 1. 1885

František Hlavica

malíř a ilustrátor, profesor České vysoké školy technické v Brně

* 23. 1. 1889

Karel Hudec

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé...

* 23. 1. 1892

Hynek Vodak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 1. 1893

Leopold Hauke

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 1. 1893

Jaroslav Grunt

architekt, urbanista, bytový architekt, scénograf

* 23. 1. 1897

František Franc

pedagog, sbormistr, ředitel kůru, skladatel

* 23. 1. 1898

Arnošt Hermann

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

† 23. 1. 1899

Bernhard Morgenstern

podnikatel v pivovarnictví

23. 1. 1902

Založení ženského odboru „TJ brněnské Sokol“

Do nově vzniklého odboru se přihlásilo 24 paní a dívek, na konci roku 1902 měl 40 členek, o...

* 23. 1. 1904

Theodor Schaefer

hudební skladatel, teoretik a pedagog, který od roku 1914 působil trvale v Brně; profesor...

* 23. 1. 1907

Svatomír Kadlčák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 23. 1. 1908

Zdeněk Černošek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 23. 1. 1910

Erik Leopold Löw-Beer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 23. 1. 1910

Emanuel Barša

právník; dlouholetý funkcionář KSČ v Brně; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň;...

* 23. 1. 1914

Zdeněk Valtr

válka a odboj 1938–1945, vysokoškolský pedagog, chemik

* 23. 1. 1917

Rupert Krupica

posluchač LF MU, příslušník čs. zahraničního odboje 1939–1945

† 23. 1. 1919

František Hájek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; oběť bojů na Těšínsku...

* 23. 1. 1922

Jan Maria Najmr

akademický malíř

† 23. 1. 1923

Emilie Svobodová

učitelka hudby


130 let
* 24. 1. 1891

Marie Langrová

válka a odboj 1938–1945; oběti náletů; učitelé Země moravskoslezské

125 let
* 24. 1. 1896

Vincenc Šebesta

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský, oběti války

125 let
† 24. 1. 1896

Johann Kliment

houslař
dítě osobnosti: Josef Cyril Kliment

120 let
* 24. 1. 1901

Oskar Klanic

technický komisař Úrazové pojišťovny dělnické v Brně

115 let
* 24. 1. 1906

Alois Kratochvil

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

110 let
* 24. 1. 1911

Bohumír Preininger

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; účastník zahraničního odboje;...

110 let
* 24. 1. 1911

Josef Vincenc Pavlíček

sportovec - odbíjená, lyžování
bratr osobností: Jaroslav a Oldřich Pavlíček

105 let
† 24. 1. 1916

Richard Kopecký

válka a odboj 1914–1919; oběti války

95 let
24. 1. 1926

Lyžařské závody studentů v Brně

Lyžařské závody IV. české státní reálky byly přístupny i žákům jiných brněnských...

65 let
† 24. 1. 1956

Wilhelm Robert Franz Karafiat

knihkupec
dítě osobnosti: Franz Karafiat

60 let
† 24. 1. 1961

Matěj Pospíšil

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

40 let
† 24. 1. 1981

Karel Koch

lékař v Brně, sportovec (zejména bruslení a kopaná), organizátor sportu (od roku 1919);...

35 let
† 24. 1. 1986

Alois Svoboda

sportovec-atlet, čs. reprezentant, nejlepší čs. dorostenec v roce 1923
dítě osobnosti:...

15 let
24. 1. 2006

Slavnostní předávání Ceny města Brna za rok 2005

při slavnostním shromáždění na Nové radnici byly předány Ceny města Brna (udělované od...

* 24. 1. 1803

Alois Karel Vinařický

kanovník Vyšehradský, spisovatel

* 24. 1. 1825

Moriz Wilhelm Trapp

historik, umělecký historik, kurátor památek

* 24. 1. 1832

Moritz Alois Teuber

průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví

* 24. 1. 1862

Marie Steyskalová

učitelka a organizátorka ženského sociálního hnutí na Moravě, podporovatelka ženské...

* 24. 1. 1874

Leopold Sonnenfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 1. 1880

Josef Černík

hudební skladatel, pedagog, sběratel lidových písní
otec osobnosti: Lubomír Černík

* 24. 1. 1882

Marie Krčmářová

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 25. 8. 1944

* 24. 1. 1885

Vladimír Marvan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; II. americký nálet na Brno

* 24. 1. 1885

Josef Ferulík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 1. 1889

František Suchý

zemský zemědělský rada

* 24. 1. 1892

František Hobza

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

24. 1. 1892

Založení Obchodnické jednoty v Brně

Ustavující valná hromada se konala 24. ledna 1892 v Besedním domě za účasti 70 osob.
...

* 24. 1. 1892

Václav Vohralík

sportovec-atlet, vynikající běžec středních tratí a trenér, organizátor atletiky v SK...

* 24. 1. 1894

Jan Bednář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 1. 1895

Josef Koudelka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 1. 1897

Julius Kornfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 1. 1897

Rudolf Křenek

sportovec - fotbal (hráč i trenér)

† 24. 1. 1897

Albrecht Vincenc Kounic

bratr osobnosti: JUDr. Václav Robert Kounic
dítě osobnosti: Eleonora Voračická

* 24. 1. 1898

Desider Frank

lékař v Brně

* 24. 1. 1898

Jaroslav Hrdý

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; legionář francouzský

† 24. 1. 1899

Lazar Sorer

obchodník v Brně

* 24. 1. 1900

Jan Hanák

historik; úředník

* 24. 1. 1907

Ladislav Dvořák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 24. 1. 1909

František Kozubek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 24. 1. 1910

Siegmund Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 1. 1914

Ignác Houška

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


195 let
* 25. 1. 1826

Emil Anton Leidenfrost

podnikatel ve vlnařství

150 let
* 25. 1. 1871

Alexander Hirschmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 25. 1. 1876

Otto Wiltschek

podnikatel v cukrovinkářství; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 25. 1. 1876

František Racek

majitel známého královopolského fotoateliéru

135 let
† 25. 1. 1886

Eduard Czibulka

vrchní zemský soudní rada

125 let
* 25. 1. 1896

Valtr (Valerian) Koch

jeden z mladých průkopníků brněnského sportu v letech 1911–1914; Válka a odboj 1938–1945;...

110 let
* 25. 1. 1911

Bohuslav Došlík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

90 let
* 25. 1. 1931

Pavel Bravený

lékař, fyziolog a 1. porevoluční děkan LF MU

75 let
† 25. 1. 1946

Rudolf Pospíšil

ředitel Okresní péče o mládež pro Velké Brno, významný pracovník v sociálním hnutí pro...

60 let
† 25. 1. 1961

Eduard Farda

sportovec - kopaná; hokej, hokejový trenér

30 let
† 25. 1. 1991

Antonín Staněk

válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraniční armády ve Francii, Velké Británii a...

* 25. 1. 1540

Edmund Campion

dramatik a režisér

* 25. 1. 1652

Pavel Klein

kněz a misionář na Filipínách

† 25. 1. 1757

Ottavio Enea Josef Piccolomini

voják, velící generál na Moravě (1753–1757)

* 25. 1. 1862

Siegfried Fritz Thorsch

lékař v Brně; majitel sanatoria

* 25. 1. 1865

Amalie Schulz

soukromnice v Brně

* 25. 1. 1865

Karel Želenský

dramatik, překladatel, herec, divadelní režisér a ředitel

25. 1. 1872

Produkce gymnastů

Brno mělo možnost shlédnout gymnastické představení známých gymnastů Loyala Léotarda a...

* 25. 1. 1875

Aurelie Briess

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)
partner osobnosti: Rudolf Briess
matka...

* 25. 1. 1884

Ida Oesterreicher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 25. 1. 1889

Philipp Daberger (Taperger)

soukeník, podnikatel ve vlnařství

* 25. 1. 1890

Karel Kratochvíl

nožířský mistr v Brně

* 25. 1. 1893

Leo Weinberger

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 25. 1. 1893

František Spohr

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 25. 1. 1894

Emil Weyr

profesor matematiky na Vysoké škole technické v Praze a na univerzitě ve Vídni
otec...

* 25. 1. 1895

Irma Hascha(?)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 25. 1. 1907

Eduard/Abraham Katscher

podnikatel v pivovarnictví a sladovnictví

* 25. 1. 1907

Karel Pelikán

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 25. 1. 1910

František Malíšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 25. 1. 1912

Josef Navrkal

římskokatolický kněz brněnské diecéze, politický vězeň po roce 1948

† 25. 1. 1914

Jan Rublecký

zakladatel a člen prvního výboru brněnského Sokola

* 25. 1. 1918

Zdeněk Šňupárek

vojenský lékař

25. 1. 1920

Založení TJ Sokol Ořešín

TJ Sokol Ořešín byla založena jako odbočka mateřské jednoty Sokola v Soběšicích....

* 25. 1. 1922

Milan Máša

klavírista a pedagog

† 25. 1. 1924

Jakob Wltžek

obchodník v Brně, spolumajitel firmy „Brüder Wltžek“

† 25. 1. 1940

Ladislav Morávek

profesor při zemské školní radě

† 25. 1. 1943

Rose Gottlieb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Rudolf Gottlieb

† 25. 1. 1943

Václav Jiroušek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 25. 1. 1953

Marie Ptáková

herečka
matka osobnosti: Dalibor Pták

† 25. 1. 1965

Ferdinand Kuba

profesor, prorektor VUT v Brně, vedoucí katedry ekonomiky, organizace a plánování...