Výročí připadající na tento týden

605 let
5. 3. 1416

První říční vodovod

Václav IV., král český, potvrzuje na žádost purkmistra, rady a celé obce města Brna listinu...

220 let
* 5. 3. 1801

Karl Franz Burghauser

divadelní ředitel, zpěvák, herec

210 let
* 5. 3. 1811

Johann Baptista Munk

lékař v Brně

170 let
* 5. 3. 1851

Friedrich Wilhelm Ignaz Singer

obchodník
dítě osobnosti: Moses/Moritz Singer
bratr osobnosti: Rosa Weinberger

160 let
* 5. 3. 1861

Arthur Engel

podnikatel v knihtisku, obchodník

160 let
* 5. 3. 1861

Wilhelm Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

150 let
* 5. 3. 1871

Antonín Dyk

profesor ochrany lesů a myslivosti, vysokoškolský pedagog; v letech 1936–1937 rektor Vysoké...

140 let
* 5. 3. 1881

Rudolf Vondráček

profesor chemické technologie (metalurgie)

125 let
* 5. 3. 1896

Jan Weiss

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

125 let
* 5. 3. 1896

Bohumil Slezák

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

125 let
* 5. 3. 1896

Alois Miroslav Urban

podnikatel v papírnictví; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

115 let
* 5. 3. 1906

Otakar Jaroslav Pollak

patolog, expert v problematice arterosklerózy

115 let
* 5. 3. 1906

Josef Orel

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti osvobozovacích bojů

115 let
* 5. 3. 1906

Josef Bičovský

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

105 let
* 5. 3. 1916

Gertrude Paskusz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

85 let
† 5. 3. 1936

August Potuczek

akademický malíř

70 let
† 5. 3. 1951

František Štrunc

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

15 let
† 5. 3. 2006

Zdeněk Kalášek

bystrcký rodák, učitel, autor několika publikací z historie Bystrce (Dějiny obce Bystrce, o...

5. 3. 1548

Nekalá konkurence?

Brněnští mistři řemesla sladovnického si stěžují představitelům města Brna na nově...

† 5. 3. 1755

Jakub Josef Římař

kněz a misionář

* 5. 3. 1759

Josef Georg Trassler

knihtiskař a majitel vydavatelství a knihkupectví

* 5. 3. 1863

Albert Grünberger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 3. 1874

Hynek Bím

pedagog, sběratel lidových písní, sbormistr

* 5. 3. 1882

Hermann Feinberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 3. 1882

Josef Jurka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 5. 3. 1883

František Kozel

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 5. 3. 1887

Anton Plot

důstojník

* 5. 3. 1888

Oskar Frank

podnikatel v mlynářství a papírenství

* 5. 3. 1890

Rosa Stern

podnikatelka v papírnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 3. 1893

Josef Malý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 5. 3. 1893

J. Wenzel Jusa

majitel barvírenské firmy "J. W. Jusa"

* 5. 3. 1897

Antonín Kasalický

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 5. 3. 1897

Josef Navrátil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 5. 3. 1898

František Toufar

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 5. 3. 1899

Ludwig Jellenik

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 3. 1899

Bedřich Svozil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 5. 3. 1899

Karla (Karolína) Rechová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 5. 3. 1905

Karel Gerlich

soudní rada Nejvyššího soudu a soukromý docent československého civilního řízení na...

* 5. 3. 1907

Hans Grünzweig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


225 let
† 6. 3. 1796

František Mesitzky (Mesický)

jezuita, profesor poezie a rétoriky, spisovatel, vojenský kaplan

130 let
* 6. 3. 1891

Josef Petřík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

125 let
* 6. 3. 1896

Svatopluk Weinstein

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

110 let
* 6. 3. 1911

Tomáš Kruml

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje; stíhací pilot ve Francii a Velké Británii

110 let
* 6. 3. 1911

Bedřich Krejčí

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

110 let
* 6. 3. 1911

Marie Hrdličková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

105 let
* 6. 3. 1916

Rudolf Kašík

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

100 let
* 6. 3. 1921

Karel Ondroušek

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; I. sovětský nálet na Brno

95 let
* 6. 3. 1926

Oldřich Rejnuš

pedagog, malíř a kreslíř, vedutista

80 let
* 6. 3. 1941

Lubomír Mátl

dirigent, sbormistr a pedagog

65 let
† 6. 3. 1956

Adolf Kačer

předseda Českého národního sdružení v USA, které přispělo na vybavení ÚSP Kociánka

6. 3. 1645

Oznámení úmrtí královského rychtáře

Purkmistr a rada města Brna se obracejí na královský tribunál reprezentovaný zemským...

* 6. 3. 1688

Tomáš Xaverius Laštovka

katolický kněz, autor českých kázání

6. 3. 1847

Zřízení telegrafního vedení Vídeň–Brno

Dne 6. března 1847 byla v Brně na nádraží zřízena první telegrafní stanice, spojující...

* 6. 3. 1857

Viktor Loos

vysokoškolský pedagog
dítě osobnosti: Vinzenz Loos

* 6. 3. 1868

František Hamza

lékař a spisovatel

* 6. 3. 1872

Hermine Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 3. 1882

August Bayer

profesor dendrologie, fytopatologie a bakteorologie; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

* 6. 3. 1883

Hynek Jerma

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 3. 1887

František Krabec

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 6. 3. 1888

Eva Vrchlická

herečka a spisovatelka

* 6. 3. 1888

Kazimír Přecechtěl

zdravotní rada a odborný lékař chorob ženských

* 6. 3. 1889

Georg Schallinger

lékař v Brně
dítě osobnosti: Klementine Schallinger

* 6. 3. 1889

Rudolf Fischer

přednosta poj. oddělení Úřadovny A Všeobecného pensijního úřadu v Brně

* 6. 3. 1890

Božena Snopková

operní pěvkyně

* 6. 3. 1893

Bedřich Šebesta

lékař v Brně

* 6. 3. 1893

Marie Jiránková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 6. 3. 1895

Bedřich Dvořák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 3. 1895

Rudolf Palan (Palán)

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 6. 3. 1897

Alfred Drucker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 3. 1898

Karel Pur

odborný lékař nemocí vnitřních; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

† 6. 3. 1903

Adolf Gustav Selb

podnikatel v barvířství

* 6. 3. 1904

Bedřich Pokorný

zpravodajský důstojník, zemský velitel Sboru národní bezpečnosti, přednosta Obranného...

* 6. 3. 1905

Jaroslav Zatloukal

učitel, básník; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

* 6. 3. 1907

Hubert Fojtík

římskokatolický kněz

* 6. 3. 1909

František Křížek

učitel, klasický archeolog, numismatik

* 6. 3. 1909

Oldřich Pokorný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 3. 1914
* 6. 3. 1914

Josef Sedláček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 3. 1922

Dalemíra Vaníčková

sportovkyně - atletika (sprinty)
sestra osobností: Vlastimil a Radoslav Vaníčkovi


725 let
7. 3. 1296

Založení svatopetrské kapituly

Zakládací listina brněnské kapituly:
Dětřich, z Boží milosti biskup olomoucký, všem,...

305 let
* 7. 3. 1716

Josef Stern

malíř oltářních obrazů a fresek

180 let
* 7. 3. 1841

Adolf Weinberger

průmyslník ve vlnařství

140 let
* 7. 3. 1881

František Kleinbauer

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

135 let
* 7. 3. 1886

František Dračka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 7. 3. 1891

Josefine Grünfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 7. 3. 1896

František Tlustoš

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

115 let
* 7. 3. 1906

František Grepl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

90 let
† 7. 3. 1931

František Šír

operní pěvec

85 let
* 7. 3. 1936

Oldřich Pernica

divadelní fotograf

80 let
7. 3. 1941

Zřícení domu na Zelném trhu

"Skupina domů číslo 14, 15 a 16 je v severozápadní části Zelného trhu asi uprostřed bloku...

80 let
* 7. 3. 1941

Wilhelm Opitz

profesor šlechtění rostlin na Justus-Liebig Univerzitě v Giessenu (Německo)

60 let
† 7. 3. 1961

Ladislav Daněk

advokát; politik

30 let
† 7. 3. 1991

Radoslav Selucký

ekonom, publicista

15 let
† 7. 3. 2006

Mojmír Cenek

vysokoškolský pedagog

15 let
7. 3. 2006

Otevření Honorárního konzulátu Litvy v Brně

Slavnostní otevření Honorárního konzulátu Litvy v Brně proběhlo za účasti primátora...

5 let
7. 3. 2016

Převoz deskové gotické malby „Madona z Veveří“ z pražské Národní galerie do Brna

Gotická malba Madona z Veveří v pondělí 7. března 2016 po 13. hodině dorazila za přísných...

7. 3. 1453

Potvrzení předcházejících privilegií

Ladislav, král český, obnovuje a potvrzuje městu Brnu na prosbu měšťanů všechna privilegia,...

* 7. 3. 1664

Jan Steinhoeffer

kněz a misionář, lékárník v Mexiku

† 7. 3. 1750

Jeronym Haura

hudební skladatel

* 7. 3. 1784

Peter Muth

státní úředník; c. k. skutečný guberniální rada, c. k. dvorní rada; 2. policejní ředitel...

* 7. 3. 1793

Josef Axmann

významný rakouský mědirytec

* 7. 3. 1820

Ferdinand Anton Pfefferkorn

správní úředník v letech 1841–1885, místodržitelský rada

† 7. 3. 1820

Johann Reiff (Reif)

průmyslník ve strojírenství

* 7. 3. 1850

Tomáš Garrigue Masaryk

pedagog, publicista, filozof, politik, účastník prvního odboje 1914–1919, první prezident...

* 7. 3. 1857

Charles Lallemand

technik, čestný doktor brněnské techniky

* 7. 3. 1863

Methud Till

velkoobchodník železem
syn (adoptivní) osobnosti: Eduard Till

† 7. 3. 1865

Crescencie Franziska Stummer

velkoobchodnice, podnikatelka ve lnářství
partner osobnosti: Karl Stephan Stummer

* 7. 3. 1867

Richard Barrata-Dragono

velkostatkář v Budišově, přísedící moravského zemského výboru

* 7. 3. 1874

Ida Schwarz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 3. 1880

Jan Zoubek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 7. 3. 1882

Vilém Keller

stavitel v Brně

* 7. 3. 1884

Josef Kubín

lékař v Brně

* 7. 3. 1884

Antonín Trýb

profesor dermatovenerologie, zakladatel dermatovenerologické kliniky v Brně, básník a prozaik;...

* 7. 3. 1887

František Knoflíček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 7. 3. 1889

Vladimír Roch

ředitel Ústředního svazu družstev živnostenských v Brně

* 7. 3. 1890

Elsa Vertés

soukromá učitelka

* 7. 3. 1892

Antonín Tobiáš

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 7. 3. 1893

Raymond Weiss

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 7. 3. 1893

375 let
8. 3. 1646

Stížný list měšťana a lékárníka "U zlaté koruny" na neurvalé chování ubytovaného hejtmana

Filip Lanius, měšťan a lékárník "U zlaté koruny" se obrací na představitele města Brna se...

150 let
* 8. 3. 1871

Josef Karl Matzenauer

stavební inženýr, vrchní stavební rada

145 let
* 8. 3. 1876

František Rozprim

válka a odboj 1914–1919; oběti války

140 let
* 8. 3. 1881

Irma Müller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 8. 3. 1886

Elizabeth Czech

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

130 let
* 8. 3. 1891

Adolf Kačer

předseda Českého národního sdružení v USA, které přispělo na vybavení ÚSP Kociánka

120 let
* 8. 3. 1901

Emerich Horvát

architekt

115 let
* 8. 3. 1906

Josef Mašek

lékař v Brně

115 let
* 8. 3. 1906

Oldřich Langer

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

110 let
* 8. 3. 1911

Richard Bauer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

110 let
* 8. 3. 1911

Josefína Karásková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

100 let
8. 3. 1921

Oslava narozenin prezidenta T. G. Masaryka v Brně

Oslava byla uspořádána k poctě 71. výročí narozenin T. G. Masaryka.
Dne 8. března se...

95 let
* 8. 3. 1926

Miloš Vrtěl

veterinář, pedagog na VŠV v Brně, vědec v oboru reprodukce hospodářských zvířat

95 let
* 8. 3. 1926

Josef Hladík

římskokatolický kněz, farní vikář u sv. Jakuba v Brně

95 let
* 8. 3. 1926

Arnošt Navrátil

divadelní, filmový a televizní herec

95 let
† 8. 3. 1926

Vlasta Weymelková

spisovatelka žánrové literatury

85 let
* 8. 3. 1936

Josef Fasora

římskokatolický kněz, dlouholetý misionář v Bolívii

80 let
† 8. 3. 1941

Friedrich Wilhelm Schmeer

stavitel v Brně

50 let
† 8. 3. 1971

Bedřich Binko

vrchní rada politické správy v Brně

35 let
† 8. 3. 1986

Milan Navrátil

lékař a majitel sanatoria

25 let
8. 3. 1996

Výstava Korunovačních klenotů britských panovníků

Celkem bylo vystaveno přes 30 klenotů, mezi nimi např. Koruna sv. Eduarda, Státní koruna...

* 8. 3. 1785

Ernst Karl Rincolini (též Rinkolini)

městský a vězeňský lékař, sběratel umění, mecenáš

* 8. 3. 1803

Ludvík Dietrich z Dietrichů

obrozenec a hudební skladatel

8. 3. 1813

Kostel sv. Jakuba zasažen bleskem

Ve 14 hodin a 19 minut zasáhl během velké sněhové vánice blesk Kostel sv. Jakuba|kostel sv....

* 8. 3. 1844

Eduard Krist

významná postavička Brna, potulný hudebník a pouliční lidový zpěvák

* 8. 3. 1845

Jan Strnad

člen brněnského Sokola

* 8. 3. 1864

Josef Dvořák

profesor bohosloví v Brně

* 8. 3. 1868

Marie Stark

soukromnice

* 8. 3. 1872

Matylda Holzová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet 20. 11. 1944

* 8. 3. 1873

Emanuel Havelka

literární historik, básník, spisovatel a publicista v oboru pedagogiky, dějin českého...

† 8. 3. 1875

František Valouch (Walouch)

spisovatel, básník, překladatel a národní buditel

* 8. 3. 1875

Sidonie Kaufmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 3. 1879

Bohumil Haluzický

literární historik; pedagog; beletrista

* 8. 3. 1879

Bedřich Macků

profesor fyziky na české technice v Brně a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v...

* 8. 3. 1882

František Heger

válka a odboj 1914–1919; oběti války
bratr osobností: Antonín a Jan Hegerovi

* 8. 3. 1883

Josef Vašek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 8. 3. 1884

Josef Fischmeister

pracovník obecní samosprávy v Ořešíně, kronikář obce

* 8. 3. 1884

František Chmelař

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 8. 3. 1885

Ladislav Malý

profesor státní konzervatoře v Brně; houslový virtuos

* 8. 3. 1887

Otto Zaitschek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


150 let
9. 3. 1871

Zřízení c.k. ústavu učitelského v Brně s vyučovacím jazykem českým

Zřízení c. k. učitelského ústavu s vyučovacím jazykem českým bylo doporučeno zprávou...

125 let
† 9. 3. 1896

Salomon Löw-Beer

průmyslník ve vlnařství

115 let
* 9. 3. 1906

Josef Pelíšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

90 let
* 9. 3. 1931

Franz Springer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

85 let
* 9. 3. 1936

František Vízner

sochař, sklářský výtvarník a designér

80 let
† 9. 3. 1941

František Vážný

profesor civilního řízení soudního na brněnské právnické fakultě; dlouholetý...

15 let
9. 3. 2006

Výročí UNESCO – zahájení oslav 300 let od úmrtí jezuity G. J. Kamela

Významný botanik jezuita Georg Josef Kamel (Camel)|Georg Josef Kamel (*21. 4. 1661 v Brně),...

5 let
9. 3. 2016

Výstava Barvometrie

instalace o dialogu malířství s architekturou

* 9. 3. 1769

Mathias Abraham Seitter

manufakturista ve vlnařství

* 9. 3. 1812

Josef Chytil

moravský historik-archivář, národní buditel

* 9. 3. 1813

Eduard Rafael Ulrich

zemský advokát, prezident Moravské advokátní komory, politik a velkostatkář

† 9. 3. 1813

Franz Esch (Ess)

manufakturista ve vlnařství, mecenáš

* 9. 3. 1822

Ignaz Storek

podnikatel ve slévárenství
otec osobností: Gustav Josef Ignaz, Heinrich Josef Richard a...

† 9. 3. 1827

Franz Xaver Gerl

skladatel, zpěvák

* 9. 3. 1830
* 9. 3. 1832

Eliška Wanklová

česká vlastenka, organizátorka kulturního života v Blansku, blízká manželova...

* 9. 3. 1839

Františka Kerschnerová

spisovatelka, sběratelka lidového umění, podporovatelka ženského hnutí

* 9. 3. 1848

Cyril Riedl

apoštolský protonotář; papežský dómský prelát; biskupský rada

* 9. 3. 1878
† 9. 3. 1880

Julius Bauer

podnikatel v cukrovarnictví
dítě osobnosti: Moritz Johann Bauer
bratr osobnosti:...

* 9. 3. 1882

Jaroslav Balcar

válka a odboj 1914–1918; srbská legie; legionář francouzský

* 9. 3. 1882

Josef Kratochvil

nejvýraznější osobnost české filozofie pěstované v první polovině 20. století na půdě...

* 9. 3. 1890

František Krátký

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 9. 3. 1893

Václav Petráš

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 9. 3. 1893

Margaretha König

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 3. 1895

Jaroslav Bakala

sběratel lidových písní

* 9. 3. 1897

Jan Filip

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 9. 3. 1899

Jiří Čtrnáctý

herec a režisér
partner osobnosti: Josefina Marie (Jožka) Čtrnáctá

* 9. 3. 1900
* 9. 3. 1900

Norbert Klein

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 9. 3. 1904

Rudolf Beran

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 9. 3. 1908

Miroslav Nechleba

profesor VUT v Brně, odborník a konstruktér v oblasti vodních turbín

* 9. 3. 1912

Ela Kornefeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 9. 3. 1913

Sigmund Sorer

obchodník v Brně
dítě osobnosti: Lazar Sorer

* 9. 3. 1914

Josef Tichý

fotograf

* 9. 3. 1917

Renate Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

9. 3. 1919

Fotbalisté SK Moravská Slavia zahájili po válce opět činnost

Po válečné přestávce zahájili fotbalisté Moravské Slavie opět svou činnost už na konci...

* 9. 3. 1925

Igor Zhoř

výtvarný teoretik, kritik, pedagog

† 9. 3. 1927

Jakub Hodr

katolický kněz, profesor teologie na bohosloveckém ústavu a vlastenecký buditel

* 9. 3. 1930

Ernest Tugendhat

německý filozof, vysokoškolský pedagog


150 let
* 10. 3. 1871

Hugo Wanderley

architekt
dítě osobnosti: Germano Wanderley

145 let
* 10. 3. 1876

Karl Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 10. 3. 1876

Antonín Hromádka

hudební skladatel; hudebně-pedagogický spisovatel; pedagog

140 let
* 10. 3. 1881

Hugo Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 10. 3. 1896

Marie Vodak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

110 let
* 10. 3. 1911

Ljubov Kvasnicová

tanečnice a baletní pedagožka
sestra osobností: Ivo Váňa Psota a Vladimír (Voloďa)...

105 let
* 10. 3. 1916

Ota Strebinger

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

75 let
† 10. 3. 1946

Karl Hans Strobl

rakouský právník, básník a spisovatel, spjatý svými životními osudy i literární tvorbou s...

50 let
† 10. 3. 1971

Kazimír Přecechtěl

zdravotní rada a odborný lékař chorob ženských

10 let
† 10. 3. 2011

Přemysl Hauser

jazykovědec, přední představitel didaktiky českého jazyka, profesor Masarykovy univerzity v...

† 10. 3. 1615

Jan (John) Ogilvie

jezuita, katolický kněz, mučedník

† 10. 3. 1692

Karl Ludwig von Hoffkirchen

voják, velitel pevnosti Hrad a pevnost Špilberk|Špilberk (1664–1668)

* 10. 3. 1843

Ottokar Franz Burghart

stavební inženýr, městský stavební ředitel, spisovatel; tvůrce význačných staveb v Brně...

* 10. 3. 1855

Adolf Baumann

herec, režisér, divadelní ředitel

* 10. 3. 1862

Adolf Schwarz

podnikatel v textilním strojírenství

10. 3. 1863

Vydání prvního čísla Moravské orlice

Přímo jubilejní ráz mělo založení Moravské orlice v Brně - 1. číslo bylo vydáno 10....

* 10. 3. 1874

Josef Vlk

válka a odboj 1914–1919; oběti války
otec osobnosti: Josef Vlk

† 10. 3. 1879

Franz Anton Bonner

mechanik a manufakturista ve vlnařství

* 10. 3. 1880

Josef Edler

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 10. 3. 1885

Alois Šikula

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 10. 3. 1887

Artur Eisler

spolumajitel stavební firmy Mořic a Artur Eislerovi v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti...

* 10. 3. 1887

Františka Kuklová

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 10. 3. 1888

Karl Sinaiberger

podnikatel v koželužství a mlynářství
dítě osobnosti: Ignaz/Eduard Sinaiberger
...

† 10. 3. 1889

Ignaz Storek

podnikatel ve slévárenství
otec osobností: Gustav Josef Ignaz, Heinrich Josef Richard a...

* 10. 3. 1889

Josef Krupička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 10. 3. 1889

Josef Adolf Auspitz

ředitel c. k. vyšší německé reálky v Brně, později c. k. zemský školní inspektor,...

* 10. 3. 1890

Karel Šibíček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 10. 3. 1892

Alois Váp

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945, oběti okupace, druhé...

* 10. 3. 1895

Josef Černý

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 10. 3. 1895

František Michálek

profesor brněnské konzervatoře pro obor varhanní hry a sám vynikající virtuos na tento...

* 10. 3. 1898

Josef Meduna

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 10. 3. 1899

Josef Ošmera

lyrický básník a editor literárních učebnic

† 10. 3. 1900

Josef Wenzel Alois Schwab

spolumajitel rodinné firmy v barvířství
dítě osobnosti: Wenzel Schwab

* 10. 3. 1900

Jiří Klapka

profesor deskriptivní geometrie na české Vysoké škole technické v Brně

* 10. 3. 1900

František Malý

malíř, textilní a scénický výtvarník, profesor na Škole uměleckých řemesel v Brně

* 10. 3. 1904

Karel Drábík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; společná poprava 15 osob na střelnici v Medlánkách

* 10. 3. 1907

Miroslav Sigmund

technik a vynálezce, výrobce čerpadel; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního...

10. 3. 1913

Ustavující schůze brněnského odboru Jednoty českých matematiků a fyziků

Počátky brněnského odboru sahají do roku 1901, kdy byla v Brně zřízena pobočná knihovna...

* 10. 3. 1917

Zdeněk Růžička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 10. 3. 1917

Josef Dřevikovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a žáci reformního reálného gymnázia v...


165 let
* 11. 3. 1856

Therese Haas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

155 let
* 11. 3. 1866

Josef Hrubý

lékař, propagátor dětské zdravotní i sociální péče na Slovácku

140 let
* 11. 3. 1881

Josef Matějík

pedagog, odborný spisovatel

125 let
* 11. 3. 1896

Josef Luža

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

125 let
* 11. 3. 1896

Karel Jan Staller

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; technik a manažer zbrojního průmyslu

125 let
* 11. 3. 1896

Josef Brychta

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce...

115 let
* 11. 3. 1906

Karel Ohnesorg

fonetik a romanista

115 let
† 11. 3. 1906

Ignaz Drucker

obchodník
dítě osobnosti: Emanuel/Mendl Drucker

100 let
* 11. 3. 1921

Miroslav Přívara

přednosta Otorinolaryngologické kliniky FN Brno

45 let
† 11. 3. 1976

Mojmír Cigánek

profesor katedry betonových konstrukcí a mostů

30 let
† 11. 3. 1991

Josef Březina

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

10 let
11. 3. 2011

Knihovna Jiřího Mahena v Brně zahájila službu půjčování čteček elektronických knih

V době spuštění této služby byly k dispozici 4 čtečky s různými čtenářskými funkcemi...

10 let
11. 3. 2011

Mistrovství Evropy juniorů v deskové hře GO

Na turnaj se přihlásilo více jak 200 účastníků (+ doprovod). Ti nejmladší poměřili síly...

5 let
11. 3. 2016

Výstava Na hraně. Oděvní koncepty Milana Knížáka, Liběny Rochové a Michala Švarce v 80. letech.

výstava prezentující díla tří významných návrhářských osobností

11. 3. 1528

Poprava Tomáše Waldhausera, kazatele "novokřtěnců" v Brně

Od počátku 16. století se i v Brně šířilo nejen Lutherovo náboženské učení, ale usadila...

11. 3. 1584

Financování stavby soudnice (tedy zemského domu)

Fridrich ze Žerotína prosí Kašpara, opata zábrdovického, o poskytnutí peněžní výpomoci...

11. 3. 1698

Potvrzení privilegií

Leopold I., král český a markrabě moravský potvrzuje všeobecně bez konkrétních podrobností...

† 11. 3. 1792

Ondřej Foltýn

organizátor selského povstání v roce 1766 na Těšínsku

* 11. 3. 1800

Josef Teuber

průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví, velkostatkář

* 11. 3. 1818

Karl Christian/Christian Karl Heinrich Hochstetter

přírodovědec, továrník a podnikatel

* 11. 3. 1872

Julius Drucker

podnikatel ve dřevovýrobě; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě...

* 11. 3. 1875

Josef Nekuda st.

brněnský cukrář
otec osobnosti: Josef Nekuda ml.

* 11. 3. 1878

Josef Navrátil

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 11. 3. 1879

Josef Maier (Majer)

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 11. 3. 1880

František Hrdina

stavitel v Brně

* 11. 3. 1880

Leopold Hannak

brněnský kavárník a restauratér
klient osobnosti: Ernst Wiesner|arch. Ernst Wiesner

* 11. 3. 1882

Eduard Pavlíček

advokát; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1884

Josef Burget

houslista

* 11. 3. 1884

František Strnad

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1885

Josef Král

civilní inženýr, přísežný soudní znalec, externí pedagog na VUT v Brně
bratr...

* 11. 3. 1885

Metoděj Řiháček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1888

Rudolf Kraus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 11. 3. 1889

Josef Havránek

učitel, starosta Sokola v Bohunicích
bratr osobnosti: Augustin Havránek
partner...

* 11. 3. 1889

Josef Zelinka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1890

Bohumil Hájek

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

* 11. 3. 1890

Josef Strnad

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1890

Antonín Směták

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 11. 3. 1892

František Fiala

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 11. 3. 1894

Leo Donath

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 3. 1895

Ida Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust