Výročí připadající na tento týden

570 let
21. 7. 1454

Prodej "pustých" městských domů

Ladislav Pohrobek, král český, byl zpraven od brněnských měšťanů, že mnoho domů je tak...

570 let
21. 7. 1454

Nálev cizího vína a piva pouze v areálu města

Ladislav, král český, byl zpraven, že z města Brna plyne do jeho komory "znamenitý lozunk" ze...

160 let
* 21. 7. 1864

Václav Ždímal

řídicí učitel
otec osobností: Václav a Vilém Ždímalovi

155 let
* 21. 7. 1869

Ernestine Weinberger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 21. 7. 1879

Karel Hlavinka

středoškolský profesor, vlastivědný pracovník, překladatel z francouzštiny

135 let
21. 7. 1889

Slavnostní otevření cyklistické dráhy na Bauerově rampě

Pozemek poskytl a stavbu dráhy na tzv. Bauerově rampě v Pisárkách finančně podpořil majitel...

130 let
* 21. 7. 1894

Rudolf Krčmář

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

125 let
* 21. 7. 1899

Vladislav Burian

novinář

120 let
* 21. 7. 1904

Václav Merunka

oběť automobilového neštěstí

120 let
* 21. 7. 1904

Mellita Smetanová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

105 let
* 21. 7. 1919

Karel Vaca

malíř, grafik, ilustrátor, typograf, jevištní a kostýmní výtvarník

105 let
† 21. 7. 1919

Hans Heinz

válka a odboj 1914–1919; oběti války; zajatec

95 let
21. 7. 1929

Slavnostní otevření Dělnického domu v Židenicích

Slavnost měla dvě části: dopoledne se konala v 9.30 hodin členská schůze, odpoledne ve 14.30...

95 let
† 21. 7. 1929

Karel Elgart-Sokol

spisovatel, divadelní kritik, organizátor českého kulturního života v Brně
bratr...

55 let
† 21. 7. 1969

František Boček

motocyklový závodník

30 let
† 21. 7. 1994

Václav Pantůček

sportovec - hokej, jedna z legend brněnského a československého hokeje

20 let
† 21. 7. 2004

Vladimír Čermák

právník, politolog, filozof, ústavní soudce; čestný doktor Masarykovy univerzity in memoriam

† 1611 a 13. 2. 1612
21. 7. 1616

Převzetí ručitelských závazků

Císař Matyáš II. stvrzuje, že moravská královská města z titulu svého ručitelství...

21. 7. 1660

Stížnosti sítařů na nekalou konkurenci

Purkmistr a rada města Brna oznamují, že se na ně obrátili zdejší mistři sítaři a...

* 21. 7. 1762

Heinrich Adolph Meineke

doktor medicíny; kustod Františkova muzea

* 21. 7. 1848

Raimund (Josef Raimund) Nejeschleb

podnikatel ve výrobě potřeb pro přádelny

* 21. 7. 1848

Hubert Riedinger

gynekolog a porodník, ředitel zemské porodnice v Brně

* 21. 7. 1853

Ferdinand Karásek

obecní tajemník v Židenicích, národní a sociální pracovník, člen Sokola, propagátor...

* 21. 7. 1856

Filip Porges

továrník, spoluzakladatel a majitel Královopolské strojírny Brno, autor několika významných...

* 21. 7. 1873

Zdeněk Foustka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; akce Kladno 1939
...

* 21. 7. 1875

Paul Epstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 7. 1876

Viktor Čajanek (též Czajanek)

ředitel kůru, hudební pedagog a skladatel

* 21. 7. 1880

Ferdiand Šianský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 7. 1883

Cyril Krauz

chemik, vysokoškolský pedagog

* 21. 7. 1887

Josef Králík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, první stanné právo

* 21. 7. 1887

Čeněk Přerovský

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 21. 7. 1891

Viktor Kostelecký

inženýr; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 7. 1891

František Šik

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; pracovník místní samosprávy ve Slatině (dnes...

* 21. 7. 1893

Franz Franzl

sportovec - atletika

21. 7. 1897

Počet jízdních kol v Brně

„Kolik je v Brně bicyklistů. Až do včerejška bylo v policejním rayonu brněnském, čítaje...

* 21. 7. 1897

Jaroslav Seník

herec a divadelní režisér

* 21. 7. 1898

František Fiala

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 21. 7. 1901

František Poláček

lékař, pracovník Čs. Červeného kříže

* 21. 7. 1902

Hildegarda (Hilda) Cecilie Haniková

partner osobnosti: Karel Hanika

* 21. 7. 1905

Franz Rusňák

lékárník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 7. 1913

Vilém Šimečka

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

† 21. 7. 1917

Bohumil Alexej Váhalík

válka a odboj 1914-1919; legionář ruský; oběti války

* 21. 7. 1922

Erna Wiesnerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 7. 1922

Alois Pařízek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 7. 1923

František Kašpar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 21. 7. 1927

Adolf Schwarz

podnikatel v textilním strojírenství

* 21. 7. 1930

František Hrabal

muzikolog, pedagog a publicista

* 21. 7. 1932

Josef Husník

činoherní a rozhlasový herec a dabér

* 21. 7. 1933

Emil Drápela

trumpetista a hudební pedagog

* 21. 7. 1937

Leoš Faltus

hudební skladatel a pedagog

† 21. 7. 1937

Adolf Wltžek

obchodník v Brně, spolumajitel firmy „Brüder Wltžek“

* 21. 7. 1938

Jaroslav Krátký

korepetitor, dirigent a pedagog; člen Státního divadla v Brně v letech 1965–1969, 1974–1976,...

† 21. 7. 1942

Otakar Kučera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 21. 7. 1942

František Kovářík

strojní inženýr; v letech 1920–1921 ministr veřejných prací ČSR

† 21. 7. 1942

Paula Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 21. 7. 1942

Karel Staněk

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 21. 7. 1948

Anfisa Šťástková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 7. 1950

Daniel Bíro

odborník v oblasti animální a humánní výživy, profesor Všeobecné zootechniky VŠP v Nitře;...

† 21. 7. 1951

Petr Křivka

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

† 21. 7. 1955

Josef Novotný

vojenský pilot, oběť letecké havárie

21. 7. 1962

Chlouba brněnské ZOO - jaci divocí

Zoologická zahrada města Brna|Brněnská zoologická zahrada se může pochlubit pětičlenným...

† 21. 7. 1976

Zeno Eduard Diviš

kapucín, kustod kapucínské hrobky a kostelník v kapucínském kostele v Brně; perzekuce po roce...

† 21. 7. 1982

Jindřich Kocián

výtvarník

† 21. 7. 1985

Vladimír Bouček

architekt, národopisný pracovník; jeden ze zakladatelů ÚLUV
bratr osobnosti: prof. Ing....

† 21. 7. 1990

Vilém Přibyl

operní pěvec a pedagog

21. 7. 2017

Festival Mendel Knows

druhý ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...

21. 7. 2023

Festival Mendel 2023

osmý ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...


140 let
* 22. 7. 1884

František Urbánek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 22. 7. 1894

Oskar Maria Graf

německý spisovatel, živelný demokrat a antimilitarista

105 let
† 22. 7. 1919

Vladimír Cikrdle

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

100 let
* 22. 7. 1924

Richard Kubernát

zpěvák a jazzový trumpetista
partner osobnosti: Laďka Kozderková

70 let
* 22. 7. 1954

Jaroslav Doležel

rostlinný genetik; zakladatel nového oboru genomiky, tzv. chromozomové genomiky; čestný doktor...

50 let
† 22. 7. 1974

Čeněk Josef Landa

politik; generální tajemník Čs. strany křesťansko-sociální

20 let
† 22. 7. 2004

Jiří Letenský

divadelní herec a příležitostný režisér; v letech 1963–1971 člen Státního divadla v...

20 let
22. 7. 2004

Odhalení pamětní desky židovských občanů vězněných na Špilberku v době nacistické okupace

Podnět k realizaci rasová perzekuce|pamětní desky dal pan Charles Ticho, jehož otec a strýc...

22. 7. 1532

Městská berně

Jan z Kunovic na Brodě Uherském, podkomoří Markrabství moravského, stvrzuje převzetí...

22. 7. 1632

Žádost o uskladnění vína ve městě

Karel Gryn ze Štyrcenberku na Myslibořicích a Jesenici, císařský rada, žádá císařského...

22. 7. 1663

Dohoda o vykonávání obvyklé roboty

Zuzana, abatyše i s konventem kláštera Králové na Starém Brně uzavírá dohodu s poddanými...

† 22. 7. 1738

Wolfgang Hannibal Schrattenbach

olomoucký biskup, kardinál, neapolský místokrál (1719–1721)

* 22. 7. 1818

Jakub Procházka

katolický kněz, profesor na bohosloveckém ústavu, spisovatel, spirituál u brněnských...

* 22. 7. 1827

Adolph Johann Capistran Smerczek

voják z povolání
dítě (z třetího manželství) osobnosti: Moritz Smerczek

* 22. 7. 1832

Karl Vincenz Sternischtie

průmyslník ve vlnařství, císařský rada

† 22. 7. 1846

Therese Leifer

zpěvačka, herečka

* 22. 7. 1860

Antonín Moll

kněz, včelař, hudebník, vynálezce

* 22. 7. 1862

Josef Krapka - Náchodský

redaktor, sociálně demokratický politik, prozaik, dramatik, překladatel

* 22. 7. 1863

Louis Gomperz

advokát
dítě osobnosti: Jakob Moritz Gomperz
otec osobností: JUDr. Heinrich Gomperz...

* 22. 7. 1865

Madlena Wanklová

významná národopisná pracovnice, autorka odborných statí o dokladech lidového umění; od...

* 22. 7. 1866

František Bubák

rektor Vysoké školy zemědělské v Brně v letech 1919–1920; český mykolog a průkopník...

† 22. 7. 1867

Cyril František Napp

opat starobrněnského augustiniánského kláštera

* 22. 7. 1875

Richard Werner

lékař, přední odborník v oboru karcenologie, průkopník hloubkového ozařování; první...

* 22. 7. 1877

Gustav Kůrka

technický náměstek ředitele státních drah v Brně

* 22. 7. 1883

Vojtěch Schwitzer

rada Nejvyššího soudu v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 7. 1883

Bohumil Motal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský (?)

* 22. 7. 1886
* 22. 7. 1888

Karel Nejedlý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1890

Gabriele (Jella) Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 7. 1892

Josef Pleva

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1893

Josef Linhart

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1893

Osvald Chlubna

hudební skladatel, pedagog, organizátor hudebního života v Brně a Praze, propagátor...

* 22. 7. 1895

Alois Zaitschek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
bratr osobností: Gustav a Johanna...

* 22. 7. 1895

František Polášek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1898

Karel Havlát

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 22. 7. 1900

Adolf Kohn

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

* 22. 7. 1901

Ludvík Mičánek

herec, režisér

* 22. 7. 1907

Růžena Buczowská

lékařka v Brně

* 22. 7. 1907

Vilém Buček (Butschek)

sportovec - atletika

* 22. 7. 1908

Vladimír Možný

pedagog; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

* 22. 7. 1912

Vladimír Farlík

sportovec - atletika (sprinty)

* 22. 7. 1913

Hubert Flajzar

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

* 22. 7. 1915

Vítězslav Unzeitig

architekt v Brně

† 22. 7. 1917

Jakub Meixner

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 22. 7. 1920

Ladislav Černý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

* 22. 7. 1921

Vladimír Horák

pedagog, docent oddělení hudební výchovy na katedře estetické výchovy PdF UJEP v Brně;...

* 22. 7. 1925

Vlastimil Vanša

hudební skladatel a pedagog

* 22. 7. 1927

Radovan Poděl

sokolský činovník
dítě osobnosti: Ing. Jaroslav Poděl

* 22. 7. 1931

Friederike Ganz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 7. 1933

Jan Chrastina

matematik, pedagog

† 22. 7. 1942

Rudolf Kunz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 22. 7. 1942

Josef Mikšík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 22. 7. 1942

Jan Trajtel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 22. 7. 1942

Gustav Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 22. 7. 1942

Wilhelm Fürst

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 22. 7. 1942

František Pohanka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 22. 7. 1942

Jan Zatloukal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 7. 1942

Ladislav Havelka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 7. 1943

Franz Holik ml.

městský architekt v letech 1905–1914 a 1920–1935

† 22. 7. 1943

František Popela

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň; oběti okupace;

† 22. 7. 1943

Josef Pečínka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 7. 1945

Ludmila Zedníková

mecenáška v sociální oblasti

* 22. 7. 1946

Vlasta Švejdová

malířka, ilustrátorka a autorka knih pro nejmenší děti

† 22. 7. 1948

Antonín Sáňka

řečkovický kaplan

† 22. 7. 1950

Hans (Johannes) Reutter

historik, dlouholetý předseda brněnského historického spolku DVGMS

* 22. 7. 1951

Jan Straširipka

sólista zpěvohry; v letech 1983–1984 člen Státního divadla v Brně

† 22. 7. 1955

Rudolf Sklenář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 7. 1958

Iva Bittová

zpěvačka, houslistka a herečka; významná osobnost české alternativní hudební scény

† 22. 7. 1958

Jaromír Appel

právník; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň; perzekuce...

† 22. 7. 1978

Arnošt Texl

lékař, farmakolog, docent katedry farmakologie

† 22. 7. 1992

Milan Zezula

akademický malíř, divadelní výtvarník, grafik, scénograf
partner osobnosti: Olga...

† 22. 7. 1995

Otakar Borůvka

významný matematik, zabývající se matematickou analýzou, teorií grafů, diferenciální...

† 22. 7. 1996

Růžena Buczowská

lékařka v Brně

† 22. 7. 2002

Jiří Cetl

filozof, pedagog, vedoucí Filozofického semináře na FF MU v Brně

22. 7. 2007

Koncert britské skupiny Rolling Stones

V rámci turné The Bigger Bang Tour britští Rolling Stones připravili pro publikum velkolepou...

† 22. 7. 2017
22. 7. 2022

Meeting Brno 2022

multižánrový festival propojující zdánlivě nepropojitelné názorové proudy, rozličné...


495 let
23. 7. 1529

Zástava klášterního majetku městu Brnu

Sestry Benedikta Erenstová převoryše, Marta Magerlová podpřevoryše, Cecilie Ruduschová a...

150 let
* 23. 7. 1874

Ernestine Hochwald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
* 23. 7. 1884

Augustin Sekanina

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
23. 7. 1899

Oslava 50. výročí založení Moravsko-slezského spolku lesníků

Slavnost 50. výročí založení spolku lesníků (Mähr.- schles. Forstverein) byla spojena s 53....

115 let
† 23. 7. 1909

Jan Křtitel Vojtěch

profesor teologie, ředitel biskupského alumnátu a redaktor kalendáře „Moravana"

110 let
* 23. 7. 1914

Erich Lewitschek

příslušník protilevicového referátu II A (po správní reformě roku 1943 ref. IV 1a)...

110 let
* 23. 7. 1914

Libor Bukovjan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

95 let
† 23. 7. 1929

Jan Nepomuk Richter

podnikatel ve strojírenství

65 let
† 23. 7. 1959

Bohuslav Janík

správní městský úředník, učitel hudební výchovy
dítě osobnosti: JUDr. František...

15 let
23. 7. 2009

Představení projektu 1. Záchranné služby koní, hospodářských a ZOO zvířat

V Brně začala fungovat první koňská záchranná služba, která pomůže i zoologickým...

10 let
† 23. 7. 2014

Jiří Daneš

skladatel, aranžér, dirigent, hráč na trombon, vibrafon, bicí nástroje a akordeon

10 let
† 23. 7. 2014

Bohuslav Beneš

folklorista, literární vědec, vysokoškolský pedagog

5 let
† 23. 7. 2019

Pavel Kučera

advokát a soudce

23. 7. 1268

Vydáno privilegium k upravení vztahu mezi Židy a křesťany v Brně

V roce 1268 vydal panovník Přemysl Otakar II. privilegium, kde upravil vztah mezi Židy a...

23. 7. 1545

Kšaft Jana z Pernštejna

Vratislav z Pernštejna slibuje svému otci Janovi z Pernštejna a na Helfštejně, že splní jeho...

23. 7. 1630

Cizoložství jednoho brněnského vdovce

Jiří Wolf Zöblirz, holič a spoluměšťan, seznamuje purkmistra a radu města Brna se svým...

* 23. 7. 1733

Libor Martinů

lijec děl a zvonů v Brně (doložen v letech 1756–1785)

† 23. 7. 1737

Philipp Frantz Grill (Grüll)

voják, poddůstojník a důstojník - poručík na pevnosti Špilberk (1691–1737)

* 23. 7. 1828

Jan Křtitel Vojtěch

profesor teologie, ředitel biskupského alumnátu a redaktor kalendáře „Moravana"

* 23. 7. 1831

Alexander Viktor Stephan Stummer

podnikatel v cukrovarnictví, velkostatkář

* 23. 7. 1857

Ignaz Dub

lékař v Brně

† 23. 7. 1861

Emilia Beischläger

spolumajitelka (1847–1851) a majitelka (1851–1861) panství Jehnice (dnes Brno-Jehnice)

* 23. 7. 1872

Augustin Richter

podplukovník zdravotní služby ve výslužbě; odborný lékař nemocí ušních, nosních a...

* 23. 7. 1872

Karl Korschann

sochař, medailér a restaurátor v Brně

* 23. 7. 1875

Friedrich Wilhelm Schmeer

stavitel v Brně

* 23. 7. 1876

Franz Karollus

matematik, fyzik, pedagog, autor středoškolských učebnic

* 23. 7. 1876

Josef Čížek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 7. 1883

Ignác (Hynek) Kotol

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 23. 7. 1885

Hugo Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 23. 7. 1885

Artur Heinrich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 7. 1886

Jakub Šoustal

válka a odboj 1914–1919; oběti války
bratr osobnosti: Antonín Vladimír Šoustal

* 23. 7. 1886

Jakub Hrbek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 23. 7. 1890

Robert Jellinek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Pavla Jelínková

* 23. 7. 1892

Vojtěch Kovář

brněnský obchodník

* 23. 7. 1892

Karel Čápek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

* 23. 7. 1893
* 23. 7. 1893

Adolf Urlich

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 7. 1896

Alois Sochor

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 7. 1897

Bohumil Čuma

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 7. 1897

Vilemína Milatová

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně

* 23. 7. 1897

Konrád Hloušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce...

* 23. 7. 1897

František (Franz) Aujezdský (Aujesky)

pokrývačský mistr; redaktor; kolaborant v letech 1939–1945

* 23. 7. 1898

Vladimír Formánek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 23. 7. 1902

Ferenc (František) Maršálek

tenista; dvojnásobný mistr ČSR v mužské čtyřhře

* 23. 7. 1903

Otakar Kořínek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 23. 7. 1903

František Kellner

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919; válka a odboj 1938–1945;...

* 23. 7. 1905

Arnošt Vostrejš

válka a odboj 1938–1945, člen odbojové skupiny R 3

* 23. 7. 1908

Josef Puš

sportovec - cyklista

* 23. 7. 1910

Antonín Pachl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 23. 7. 1911

Jiřina Ryšánková

tanečnice, pedagožka, choreografka

* 23. 7. 1911

Marie Bytešníková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 23. 7. 1911

Adolf Zobač

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; společná poprava 15...

† 23. 7. 1912

Benedikt Škarda

majitel uměleckého sklenářství

* 23. 7. 1913

Ella (Gabriela) Kulková

lékárnice; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 7. 1915

Tomáš Ždánský

římskokatolický kněz, děkan, pedagog, literárně činný; proslul jako „věrný strážce...

† 23. 7. 1917

Miloš Marten

spisovatel, literární a výtvarný kritik, překladatel

* 23. 7. 1920

Lubor Lacina

architekt

* 23. 7. 1922

Marie Burešová-Staňková

operní a koncertní pěvkyně

23. 7. 1925

Zahájení stavby Masné burzy

Stavba byla definitivně dokončena 31. 12. 1926. Stavební dozor vykonával Ing. Makeš a...

† 23. 7. 1931

Vladimír Drápala

úředník

* 23. 7. 1937

František Uherka

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 25. 8. 1944

* 23. 7. 1938

Jan Čermák

profesor Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

† 23. 7. 1940

Metoděj Janíček

český kantor

† 23. 7. 1947

Libor Pavlíček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 23. 7. 1951

Milan Chleborad

státní úředník
dítě osobnosti: JUDr. František Ladislav Chleborad

† 23. 7. 1951

Rudolf Dominik

řádný profesor správní vědy a čs. správního práva na PrF Masarykovy univerzity a její...

† 23. 7. 1951

Františka Kyselková

učitelka, etnografka, sběratelka lidových písní, spolupracovnice Leoš Janáček|Leoše...

† 23. 7. 1953

František Zoubek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 23. 7. 1960

Antonín Veselý

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

† 23. 7. 1965

Antonín Cebák

šafář na velkostatku v Jehnicích

† 23. 7. 1966

Jakub Steiner

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje
otec osobnosti: Arnošt Steiner

† 23. 7. 1971

Vladimír Beneš

architekt

† 23. 7. 1976

Ladislav Świrk

jeden ze zakladatelů a budovatelů brněnské rusistiky po roce 1945; válka a odboj 1914–1919;...

† 23. 7. 1985

Viktor Hoppe

ftizeolog, chirurg; odborný spisovatel

23. 7. 2007

Letní shakespearovské slavnosti 2007

Program:
- KUPEC BENÁTSKÝ, inscenace Romana Poláka / 23.7.–26.7.
- OTHELLO,...

23. 7. 2016

Festival Mendel je zpět

první ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...

23. 7. 2021

Festival Mendel 2021

šestý ročník multižánrového festivalu věnovaného osobnosti Gregor Mendel|G. J. Mendela...

23. 7. 2022

Oslavy 115. výročí založení fotbalového klubu SK Moravská Slavia

Celé sobotní odpoledne probíhal na stadionu zábavný program. Vyhrávaly známé kapely, večer...


220 let
† 24. 7. 1804

Roman Waitzhofer

herec, divadelní ředitel

165 let
* 24. 7. 1859

Katharina Herzog

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

165 let
* 24. 7. 1859

Berta Häutlerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

130 let
* 24. 7. 1894
100 let
* 24. 7. 1924

Alois Vobejda

scénograf

95 let
* 24. 7. 1929

Johann/Hanuš Vilém Löbenstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Ludwig Löbenstein

95 let
† 24. 7. 1929

Gideon Fassel

podnikatel ve vlnařství

10 let
24. 7. 2014

Nové autobusy na stlačený zemní plyn pro DPmB

Dopravní podnik města Brna představil v areálu vozovny v Brně-Slatině prvních 12 nových...

24. 7. 1512

Povolení těžby kamene na panství kláštera zábrdovického

Purkmistr a rada města Brna po dohodě s knězem Ondřejem, opatem zábrdovického kláštera,...

24. 7. 1606

Zpráva o hospodaření se sirotčími penězi

Purkmistr a rada města Brna podávají v intencích zemského sněmu (konaného v Brně)...

* 24. 7. 1830

Elias/Eduard Strakosch

podnikatel ve vlnařství a v cukrovarnictví; vynikající odborník v cukrovarnictví
dítě...

* 24. 7. 1842

Erhardt Heinrich/Eberhardt Dittmar

podnikatel v barvířství

* 24. 7. 1843

Felix Fanderlik

stavitel (architekt)
bratr osobnosti: JUDr. Josef Fanderlik

* 24. 7. 1860

Alfons Maria Mucha

secesní malíř, kreslíř, grafik, designér, dekoratér a portrétista

* 24. 7. 1865

Regina Haas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 7. 1873

Robert Donath

státní úředník

† 24. 7. 1880

Heinrich Drasche

podnikatel v cihlářském průmyslu, mecenáš; městu Brnu daroval model a finanční prostředky...

* 24. 7. 1882

Viktor Jarolím

otec osobnosti: Adolf Opálka
partner osoby: Anežka Vérostová
partner osoby: Marie...

* 24. 7. 1886

Johann Schmidt

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 24. 7. 1887

Rosa Stark

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 7. 1887

Stanislav Krtička

klarinetista, hudební pedagog

* 24. 7. 1890

Svatoslav Demela

elektroinženýr

* 24. 7. 1890

Friedrich Adler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 7. 1891

Celestin Šulc

převor kláštera Na Františku v Praze, provinciál Českomoravské provincie Hospitálského...

* 24. 7. 1891

Ludwig Blum

výtvarník, malíř

* 24. 7. 1893

Čeněk Havelka

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 24. 7. 1895

Julie Fleischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežila)
dítě osobnosti: Gustav...

* 24. 7. 1895

Jakub Polický

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 24. 7. 1900

Josef Tuček

český právník, politik, člen mnoha národohospodářských a kulturních spolků

* 24. 7. 1902

František Charvát

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 24. 7. 1905

Walter Wolf

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 24. 7. 1905

Jindřiška Těsnohlídková

spisovatelka, překladatelka
partner (první manželka) osobnosti: Rudolf Těsnohlídek

* 24. 7. 1906

Heda Marková

herečka

* 24. 7. 1906

František Hořava

brněnský sochař a malíř

* 24. 7. 1906

Alois Přibyl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 24. 7. 1915

Jan Kriebel

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 24. 7. 1915

Jan Švec

advokát, podnikatel v cihlářství

24. 7. 1917
† 24. 7. 1918

Bořivoj Balcárek

pedagog, středoškolský profesor

* 24. 7. 1923

Libor Pavlíček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 24. 7. 1926

Jindra Pokorná

operní pěvkyně

† 24. 7. 1928

Zdeněk Šamalík

akademický malíř

24. 7. 1930

Založení fotbalového klubu SK Brno-Slatina

Na ustavující schůzi se sešlo 88 nadšenců.
Do vedení klubu byli zvoleni: Jan Honek,...

† 24. 7. 1933

Karel Fuchs

pedagog, sokolský činovník

† 24. 7. 1936

Dobroslav Krejčí

první předseda Státního úřadu statistického, profesor statistiky na brněnské právnické...

* 24. 7. 1937

Vladimír Werner

skladatel, pedagog, varhaník a klavírista

† 24. 7. 1942

Karl Oppenheimer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 7. 1943

Marie Durnová

herečka, členka činohry NdB

* 24. 7. 1943
† 24. 7. 1947

Jaroslav Sutnar

básník, literární historik, překladatel

* 24. 7. 1948

Alexander Ulma

akademický malíř a výtvarník

24. 7. 1960

Experimentální výšková stavba

"Začátkem června byla v Brně na Nábřeží zahájena experimentální stavba výškové budovy...

† 24. 7. 1968

Jaromír Láska

advokát v Brně, sportovec - šerm (juniorský mistr republiky v šermu šavlí)

† 24. 7. 1971

Josef Šíma

výtvarník a architekt

* 24. 7. 1975

Eva Cacková Melo

fotografka, autorka rozhlasových pořadů, lektorka a cestovatelka

† 24. 7. 1975

Hyacinthe Brabant

významný belgický stomatolog, historik medicíny; čestný doktor Masarykovy univerzity

* 24. 7. 1977
† 24. 7. 1982

Blažena Kosková

pěvkyně

† 24. 7. 1982

Bořivoj Kopic

promovaný filozof; redaktor, básník

† 24. 7. 1992

Prokop Novák

pedagog, významný psycholog, literát
partner osobnosti: PhDr. Miroslava...

† 24. 7. 1993

Ivo Krsek

historik umění, vysokoškolský pedagog

† 24. 7. 2005

Pavel Dostál

divadelní dramaturg, textař, scenárista, režisér a politik

† 24. 7. 2010

Milada Perglerová

sportovkyně - atletika (dálkařka a sprinterka)


155 let
† 25. 7. 1869

Jiří Vrba

kněz, profesor bohosloveckého ústavu v Brně, čestný kanovník brněnské kapituly (1867)

150 let
* 25. 7. 1874

Jakub Sec

válka a odboj 1914–1919; oběti války; občané Bosonoh

145 let
* 25. 7. 1879

Stanislav Davídek

advokát v Brně

140 let
* 25. 7. 1884

Rudolf Korsakov

velitel automobilového praporu č. 2 v Brně

110 let
* 25. 7. 1914

Alois Ranocha

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; první stanné právo

80 let
† 25. 7. 1944

Jan Pastyřík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

5 let
† 25. 7. 2019

Tomáš Roubal

horolezec, sportovní novinář a vydavatel

25. 7. 1533

Žádost o zapůjčení brněnského kata

Jan Rokytský z Ludanic a na Veveří píše brněnskému rychtáři Janu Krčovi, že byl před...

† 25. 7. 1615

Václav Ochsman

soudní písař města Brna v letech 1611–1615

25. 7. 1663

Uskladnění vína ve městě před nebezpečím tureckého útoku

Anna Kateřina Tereza, svobodná paní Cerbonová von Setanorath oznamuje tímto reversem, že...

* 25. 7. 1685

Carl (Charles-Pierre) Saint-Ignon

voják, velící generál na Moravě se sídlem v Brně 1746–1750 a velitel pevnosti Špilberk

* 25. 7. 1740

Ignác Cornova

kněz, historik, pedagog, básník, vlastenec

* 25. 7. 1791

Josef/Jakob Josef Keller

průmyslník ve vlnařství
otec osobnosti: Josef Augustin Keller

† 25. 7. 1822

Wenzel Kroczak

lékař

† 25. 7. 1822

Ignác Cornova

kněz, historik, pedagog, básník, vlastenec

† 25. 7. 1846

Konrad Herrmann

justidiár

* 25. 7. 1856

Wilhelm Fürst

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1858

Viktor Josef Libor Suchanek

podnikatel ve výrobě likérů, výrobě kol a v bankovnictví

* 25. 7. 1858

Bernard Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1862

Gustav Dostál

zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a...

* 25. 7. 1865

Johanna Ungar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1867

Jakub Josef Manuel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1880

Hermine Beran

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1880

František Železný

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; legionář italský

* 25. 7. 1881

Moriz Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1885

Rudolf Tuláček

kontrabasista a hudební pedagog

* 25. 7. 1886

Ignác (Ignát) Brabec

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 25. 7. 1890

Ludvík Novotný

válka a odboj 1914–1919; ruská armáda; legionář ruský

* 25. 7. 1891

Richard Ježek

strojní inženýr, společník rodinné firmy K. a R. Ježek v Blansku

* 25. 7. 1891

Viktor Brzobohatý

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 25. 7. 1891

Kristina Studená

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
partner osobnosti: Karel Studený

* 25. 7. 1891

Anna Šimková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 25. 7. 1892

Tomáš Peterka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 25. 7. 1893
* 25. 7. 1895

Jaromír Krejcar

architekt, profesor brněnské české techniky

* 25. 7. 1895

Jan Jochman

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

25. 7. 1897

Ustanovení Odboru Sokola Královo Pole v Řečkovicích

S myšlenkou založit sokolskou jednotu v Řečkovicích přišli někteří členové Sokola...

* 25. 7. 1898

Bohumil Klein

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace; tzv. tiskoví referenti...

* 25. 7. 1900

Rudolf Redlich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 25. 7. 1900

Jan Gruber

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 25. 7. 1906
* 25. 7. 1906

Jaroslav Potoček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské;...

* 25. 7. 1908

Jakub Kobliha

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 25. 7. 1908

Paula Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 7. 1910

Adolf Kroupa

básník, překladatel, kulturní pracovník, ředitel Domu umění města Brna

* 25. 7. 1911

Emil Škurka

salesián, právník, válka a odboj 1938–1945, účastník zahraničního odboje, po roce 1948...

* 25. 7. 1913

Josef Slimáček

hudební pedagog, ředitel kůru a sbormistr

* 25. 7. 1913

Otakar Kallauner

vědecko-výzkumný pracovník v oboru stavebních hmot a keramiky
dítě osobnosti: prof....

* 25. 7. 1918

František Geisler

válka a odboj 1938–1945; oběti války; příslušník čs. zahraniční armády ve Velké...

* 25. 7. 1921

Miloš Tomek

architekt, scénograf, šéf výpravy a hlavní výtvarník Státního divadla v Brně...

† 25. 7. 1922

Čeněk Čihák

brněnský továrník a velkoobchodník

25. 7. 1923

Propagační let nad Brnem

Dne 25. 7. 1923 „létal nad Brnem aeroplán systému „Spad“ z Olomouce. Letadlo přivezlo...

* 25. 7. 1923

František Kuba

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Bosonoh

* 25. 7. 1926

Zdeněk Špičák

architekt; spolupracovník MZM a MuMB

* 25. 7. 1927

Zdeněk Chutný

výtvarník

* 25. 7. 1928

Jan Chloupek

jazykovědec, bohemista; vysokoškolský pedagog

† 25. 7. 1932

Ignaz Kohn

podnikatel ve sladovnictví
bratr osobnosti: Siegfried Kohn

† 25. 7. 1942

Josef Mahdalík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 25. 7. 1942

Václav Janeček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

† 25. 7. 1942

Karel Balcar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; první stanné právo

† 25. 7. 1945

Bohuš (Bohumil) David

ředitel Národní pojišťovny v Brně

† 25. 7. 1945

Otto Ungar

malíř, kreslíř, grafik; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 25. 7. 1945

Vilém Halfar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 25. 7. 1953

Bohumil Člupek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 25. 7. 1970

Josef Kreutzer

houslař

25. 7. 1978

Otevření I. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96

První vsypová loučka vznikla na základě záměru z roku 1974, zpracovaného z podnětu...

† 25. 7. 1985

Karl Beckmann

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 25. 7. 1987

Ilja Hylas

operní pěvec a režisér

25. 7. 2002

Koncert sboru Královské kaple paláce Hampton Court při příležitosti Zlatého jubilea Její Výsosti královny Alžběty II.

Sbor Královské kaple paláce Hampton Court oslavil na turné po České republice od 22. do 31. 7....

25. 7. 2007

Katolická charismatická konference

Ve středu 25. července večer začala v Brně tzv. Katolická charismatická konference, která...

† 25. 7. 2012

Miroslav Pazourek

řeckokatolický kněz, proděkan Řeckokatolické teologické fakulty Prešovské univerzity v...

† 25. 7. 2015

Jaromír Nečas

hudebník a přední znalec folkloru

† 25. 7. 2018

Renata Krejčí

historička a archivářka, emeritní vedoucí Archivu VUT v Brně

† 25. 7. 2023

Ilja Kreslík

herec a dabér


175 let
† 26. 7. 1849

Gabriele Pepe

neapolský důstojník a politik, literární kritik a spisovatel

155 let
* 26. 7. 1869

Karel Hugo Kepka

projektant, profesor brněnské české techniky

130 let
* 26. 7. 1894

Karl Hase

sportovec - atletika

125 let
* 26. 7. 1899

Augustin (Gustav) Homola

sbormistr, varhaník, hudební pedagog, skladatel

115 let
* 26. 7. 1909

Vilém Weinberger

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

105 let
* 26. 7. 1919

Luboš Perek

mezinárodně proslulý astronom, vedoucí oddělení pro záležitost kosmického prostoru...

45 let
† 26. 7. 1979

František Votruba

vysokoškolský profesor, strojní inženýr, odborník v oboru tepelné techniky

10 let
† 26. 7. 2014

Jitka Foltýnová

herečka a pedagožka

26. 7. 1380

setkání představitelů moravských panských rodů s markrabětem Joštem na Špilberku

Na shromáždění příslušníků předních moravských panských rodů a Jošt|moravského...

† 26. 7. 1607

Martin Lebman

soudní písař města Brna v letech 1564–1594

26. 7. 1660

Klášterní vodní jez na Starém Brně

Zuzana, abatyše kláštera Králové na Starém Brně, oznamuje purkmistrovi a radě města Brna,...

* 26. 7. 1736

Alexius Habrich

řádový skladatel

† 26. 7. 1793

Carl Eduard Lintz

lékař, krajský fyzik v Brně
dítě osobnosti: Med. Dr. Carl Lintz

* 26. 7. 1818

Jindřich Erazim Vitásek

historik, kněz, spisovatel, botanik, vlastenec

* 26. 7. 1832

Ottilie Bondy

jedna ze zakladatelek rakouského ženského hnutí
dítě osobnosti: Med. Dr. Alois Isidor...

* 26. 7. 1843

Gustav Adolf Augustus Steinbrecher

podnikatel v mlynářství
dítě osobnosti: Johann Nepomuk Steinbrecher

* 26. 7. 1862

Regine Hirsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 7. 1865

Hynek Habermann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 7. 1867

Anna Lustig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
matka osobností: Franziska Hitschmann a...

* 26. 7. 1867

Mary Jane Livingstone

učitelka řečí v Brně

* 26. 7. 1870

František Maria Alfred Harrach

moravský šlechtic, velkostatkář, politik, zemědělský a lesnický odborník, důstojník...

* 26. 7. 1873

Philippine Huth

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Adolf/David Redlich

* 26. 7. 1877

Rudolf Kropáč

lékař v Brně

* 26. 7. 1878

Theodor Schütz

operní zpěvák a pedagog; v letech 1903–1905 člen opery Národního divadla v Brně

* 26. 7. 1878

Emil Javůrek

notář

* 26. 7. 1880

Karel Farský

zakladatel Církve československé husitské

* 26. 7. 1882

Ludwig Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 7. 1886

Ludvík Pochop

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 26. 7. 1887

Hans Kürschner

podnikatel v koželužství

* 26. 7. 1887

Siegfried Breda

úředník

* 26. 7. 1887

Bedřich Bureš

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 26. 7. 1888

František Bulín

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 26. 7. 1888

Ludvík Valenta

sportovec, atletika (1905) a kopaná (1906–1914), jeden z prvních fotbalistů v Brně, útočník...

26. 7. 1895

Založení DTJ v Husovicích

Impulsem pro založení DTJ v Husovicích byla letní slavnost německého Dělnického spolku...

* 26. 7. 1895

Tomáš Hasala

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 26. 7. 1897

František Melichar

lékárník v Brně

* 26. 7. 1897

Eugen Havel

stavitel; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)

* 26. 7. 1897

Melanie Käufler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 7. 1900

Artuš Černík

básník, novinář, překladatel, filmový a divadelní kritik

* 26. 7. 1900

Jarmila Lenská

operní pěvkyně

* 26. 7. 1900

Václav Kostiha

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 26. 7. 1902

Otto Brunner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
bratr osobnosti: Ing. Heinrich...

* 26. 7. 1903

František Křelina

učitel, básník, prozaik, dramatik, autor literatury pro mládež
otec osobnosti: Hana...

* 26. 7. 1906

Harry Erich Klepetař

novinář, vysokoškolský učitel

* 26. 7. 1907

Miloš Navrátil

letec; oběť letecké havárie

* 26. 7. 1910

Norbert František Škrdlík

římskokatolický kněz, provinciál minoritů

* 26. 7. 1910

Ludvík Barák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 26. 7. 1911

Karl Margosches

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje
dítě osobnosti: prof. Dr. Max...

* 26. 7. 1913

Emil Kumhala

válka a odboj 1938–1945; vězeň; první stanné právo

† 26. 7. 1918

Jan Blatný

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 26. 7. 1921

Miloslav Filka

publicista, výtvarný teoretik a osvětový pracovník

* 26. 7. 1921

Milan Zezula

akademický malíř, divadelní výtvarník, grafik, scénograf
partner osobnosti: Olga...

26. 7. 1925

Odhalení pomníku obětí první světové války v Soběšicích

den odhalení oběti první světové války|pomníku se stal také dnem předání hřbitova v...

* 26. 7. 1926

Antonín Janošík

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; partyzánské hnutí; protikomunistický...

* 26. 7. 1927

Danuše Andrlová

sportovkyně - atletika (překážky, sprint, štafeta), trenérka, funkcionářka a rozhodčí;...

* 26. 7. 1931

Blahoslav Hajnc

sbormistr a hudební pedagog

* 26. 7. 1933

Ctibor Nečas

historik, vysokoškolský pedagog, průkopník bádání o historii romského etnika a romského...

* 26. 7. 1933

Renné Eva Löwenstamm

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 7. 1933

Jiří Veselský

knihovník a archivář, redaktor a básník

† 26. 7. 1938

Julius Svoboda

učitel v Brně-Jehnicích

* 26. 7. 1938

Marie Filippovová

malířka a grafička

† 26. 7. 1942

Karel Nováček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 26. 7. 1946

Antonín Schuster

tanečník, v letech 1967–1987 člen baletu Státního divadla

† 26. 7. 1952

Jakub Vrbas

učitel, historik a zakladatel muzea ve Ždánicích

† 26. 7. 1961

Karel Kosina

herec, zpěvák, kabaretiér a autor her

† 26. 7. 1962

Rudolf Urbánek

historik, zakladatel bádání o husitství na Moravě, profesor Masarykovy univerzity

† 26. 7. 1972

Karel Husárek

voják z povolání; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 26. 7. 1976

Jaromír Hoffner

duchovní, propagátor Církve československé husitské a Sokola na Kroměřížsku

† 26. 7. 1987

Karel Uhlíř

profesor urologie na klinice LF MU, považován za jednoho ze zakladatelů moderní urologie v...

† 26. 7. 1991

Radovan Perka

katolický aktivista a publicista

26. 7. 2002

Slavnostní odhalení pamětní desky Miloše Štejfy a busty Theophila Hansena

Součástí tzv. svatoanenského dne, pořádaného Fakultní nemocnicí u sv. Anny, bylo kromě...

† 26. 7. 2021

Leopold Nesveda

římskokatolický kněz

26. 7. 2021

Meeting Brno 2021

multižánrový festival


570 let
27. 7. 1454

Vypovězení židovského obyvatelstva z města

Ladislav Pohrobek, král český, vypověděl veškeré židovské obyvatelstvo z města Brna a...

185 let
* 27. 7. 1839

Richard Jeitteles

odborník v oblastní železnic, dvorní rada
dítě osobnosti: Med. Dr. Alois Isidor...

155 let
* 27. 7. 1869

Heinrich Gustav Christian Umgelter

podnikatel ve sladovnictví

150 let
* 27. 7. 1874

Bohumil Baxa

významný právník, vysokoškolský pedagog, politik; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

125 let
* 27. 7. 1899

Veljko Stojanovič

brněnský cukrář a kavárník

115 let
* 27. 7. 1909

René Tugendhat

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

100 let
† 27. 7. 1924

Hans Kellner

stavitel
otec osobnosti: Elisabeth Ringler-Kellner

85 let
* 27. 7. 1939

Gabriela Vránová

herečka a pedagožka

65 let
† 27. 7. 1959

Josef Vydra

umělec, etnograf, teoretik umění a pedagog; v letech 1938–1945 ředitel ŠUŘ v Brně

50 let
† 27. 7. 1974

Miroslav Zejda

herec, režisér, divadelní ředitel

15 let
† 27. 7. 2009

Rudolf Zbirovský

římskokatolický kněz

15 let
† 27. 7. 2009

Josef Čajka

vysokoškolský pedagog; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 17. listopad 1939

27. 7. 1453

Právo pečetit červeným voskem, označování vlněných suken

Ladislav, král český, uděluje za věrné služby brněnským měšťanům a městu Brnu právo...

* 27. 7. 1643

Philipp Christoph von Breuner

voják, velitel pevnosti Špilberk (1695–1708)

* 27. 7. 1856

Vítězslav Houdek

právník, vlastivědný spisovatel, viceprezident místodržitelství v Brně v letech 1908–1914

* 27. 7. 1862

Cyril Purkyně

přírodovědec, geolog a geomorfolog, budovatel a první ředitel Státního geologického...

* 27. 7. 1870
* 27. 7. 1873

Walter Klepetař

podnikatel v olejářství a výrobě hliněného zboží; válka a odboj 1938–1945; oběti...

* 27. 7. 1877

Vladimír Drápala

úředník

* 27. 7. 1877

Maxmilian Škvor

violoncellista a pedagog
partner osobnosti: Anežka Škvorová (Falladová)

* 27. 7. 1880

Antonín Křikava

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 27. 7. 1885

Jan Ševčík

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 27. 7. 1887

Vilém Charous

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský
bratr osobnosti: Metoděj Charous

* 27. 7. 1888

Karolina Kübelová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Ernestine...

* 27. 7. 1888

Jan Otava

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 27. 7. 1892

Viktor Franzl

sportovec - atletika, účastník OH v roce 1912 ve Stockholmu - reprezentant, pětinásobný mistr...

* 27. 7. 1898

Ida Berisch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 7. 1898

Friedrich Buschbaum

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

* 27. 7. 1902

Božena Skybová

učitelka
dítě (z druhého manželství) osobnosti: Ondřej Sekora

* 27. 7. 1905

Adolf Hochwald

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

* 27. 7. 1905

Hermann Weiss

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 27. 7. 1907

Friedrich Nagel

žurnalista

† 27. 7. 1911

Leander Čech

národní buditel, literární historik, kritik a teoretik, středoškolský profesor

* 27. 7. 1912

Andělín Kovář

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

27. 7. 1913

Založení sboru dobrovolných hasičů na Ořešíně

O založení sboru dobrovolných hasičů se významnou měrou zasloužil Josef Fischmeister.
...

† 27. 7. 1916

Martin Fleischhacker

městský stavitel, člen městské rady, majitel realit

* 27. 7. 1918

Ondřej Saida (Sajda)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 27. 7. 1925

Vilém Jandl

klavírista a pedagog

† 27. 7. 1926

Stanislaus Stein

velkoobchodník, podnikatel v papírnictví
partner osobnosti: Anna Steinová
otec...

* 27. 7. 1926

Vladimír Ille

sportovec - atletika (sprinty, skok do dálky a do výšky), rozhodčí

* 27. 7. 1926

Josef Moučka

hudebník

* 27. 7. 1928

Karel Ellinger

chemik, autor zlepšovacích návrhů ve stavebnictví
válka a odboj 1938–1945; holocaust...

* 27. 7. 1928

Veronika Butorová

členka zpěvohry NdB (dříve Státní divadlo v Brně)
partner osobnosti: Otakar Vážanský

* 27. 7. 1932

Jan Chromeček

jezuita, římskokatolický kněz, politický vězeň po roce 1948; od roku 1995 rektor baziliky...

* 27. 7. 1936

Reginald Kefer

varhaník, dirigent a pedagog; v letech 1970–1977 člen Státního divadla v Brně

† 27. 7. 1937

Rudolf Grabenstein

podnikatel v papírnictví

† 27. 7. 1940

Otto Richter

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 27. 7. 1942

Regine Wolf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 27. 7. 1945

Jaroslav Čech

velkoobchodník v Brně-Králově Poli, majitel domu

† 27. 7. 1946

Alois Budín

sportovec - těžká atletika

† 27. 7. 1956

Josef Kunc

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

27. 7. 1967

Otevření expozice Johna Heartfielda v NKP Špilberk

Dar akademického malíře profesora Johna Heartfielda (fotomontáže z let 1929–1939)....

† 27. 7. 1968

Otto Eisler

architekt; první ředitel Zoologická zahrada města Brna|ZOO v Brně; válka a odboj 1938–1945;...

27. 7. 1990

1. mezinárodní festival romské kultury RomFest

První ročník světového RomFestu uspořádala Romská občanská iniciativa a její umělecká...

† 27. 7. 1992

Jiří Holešovský

pěvec-tenorista a tanečník

† 27. 7. 2007

Otto Brück

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje
dítě osobnosti: Olga...

† 27. 7. 2013

Roman Mach

architekt

27. 7. 2013

Rekordní teplota v Brně

Toho dne byla naměřena v Brně na Kraví hoře rekordní teplota, 37,1 stupně Celsia.