Výročí připadající na tento týden

500 let
1. 2. 1523

Potvrzení privilegií

Stvrzení předchozích privilegií města Brna králem Ludvíkem Jagellonským.
Panovník na...

160 let
* 1. 2. 1863

Božena Zedníková

pracovnice a mecenáška v sociální oblasti

145 let
* 1. 2. 1878

Milan Hodža

řádný profesor Komenského univerzity v Bratislavě; poslanec Národního shromáždění;...

135 let
* 1. 2. 1888

Josefa Rosa Dvořaček

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; II. sovětský nálet na Brno

135 let
* 1. 2. 1888

Blažej Švábenský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
1. 2. 1893

Pronájem prostor ke cvičení sokolské jednoty Tyrš Brno II

Tyto prostory byly pronajaty za roční nájemné 650 zlatých.
Místnost byla 17 m dlouhá a...

130 let
* 1. 2. 1893

Marie Mišáková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

125 let
* 1. 2. 1898

Jan Anděl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

120 let
* 1. 2. 1903

Robert Lederer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

115 let
* 1. 2. 1908

Martin Brebán

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

95 let
† 1. 2. 1928

Josef Maschek

podnikatel v nábytkářství

85 let
† 1. 2. 1938

Charles Lallemand

technik, čestný doktor brněnské techniky

80 let
† 1. 2. 1943

Elsa Schönhof

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: JUDr. Albert...

80 let
† 1. 2. 1943

Paul Epstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 1. 2. 1943

Liana Schönová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
vnučka osobnosti: Vítězslav Politzer

80 let
† 1. 2. 1943

Blanka Schönová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Vítězslav Politzer

70 let
1. 2. 1953

Rozdělení obce Jehnice-Mokrá Hora na dvě samostatné obce

Dnem 1. února 1953 byla obec Jehnice s osadou Mokrá Hora rozdělena na dvě samostatné obce,...

15 let
† 1. 2. 2008

Karel Tutsch

sběratel a galerista; zakladatel soukromé brněnské Galerie Na bidýlku

10 let
† 1. 2. 2013

Karel Volejníček

římskokatolický kněz, v letech 1975–1977 vicerektor Kněžského semináře v Litoměřicích

5 let
1. 2. 2018

První rektorka v čele Mendelovy univerzity

zvolení první ženy do čela MENDELU

5 let
1. 2. 2018

Otevření Muzea starobrněnského opatství a slavnostní zpřístupnění Mendelova rukopisu „Pokusy s rostlinnými hybridy“

Opatství Řádu sv. Augustina ve spolupráci s Masarykovou univerzitou pořádalo dne 1. února...

1. 2. 1412

Rozhodnutí sporu o hrad a statek Rataje

Heralt z Kunštátu, nejvyšší komorník brněnský, Vilém z Pernštejna, Jan z Lomnice a...

1. 2. 1660

"Katovská" svatba v Brně

Nový brněnský kat Hans Georg Huffman se oženil s Kateřinou, vdovou po předchozím brněnském...

* 1. 2. 1839

Jakob Samek

průmyslník ve vlnařství

* 1. 2. 1841

Ignaz Blasius Dwořak (Dworzak)

podnikatel ve vlnařství

* 1. 2. 1862

Metoděj Janíček

český kantor

* 1. 2. 1864
* 1. 2. 1869

Innocenc Ladislav Červinka

civilní geometr, archeolog, numismatik, muzejník a vlastivědný pracovník

* 1. 2. 1876

Prokop Miroslav Haškovec

romanista, bohemista, literární historik, překladatel

* 1. 2. 1877

Hugo Leischner

lékař v Brně

* 1. 2. 1877

František Krátký

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 1. 2. 1879

Józef Sosin

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň, oběti války

* 1. 2. 1879

Josef Jaroš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 1. 2. 1880

Jan Janáček

právník a politik

* 1. 2. 1880

Richard Mauthner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 2. 1882

František Pisk

štábní kapitán četnictva

* 1. 2. 1882

Friderike Taussig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 2. 1882

Marie Tusarová

spisovatelka a novinářka

* 1. 2. 1884

Vilém Spitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 2. 1884

Alice Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 2. 1884

Hynek (Ignác) Vališ

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 1. 2. 1885

Leo Lehrhaupt

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 1. 2. 1886

Rudolf Kratochvíl

pedagog, sbormistr

* 1. 2. 1890

Richard Kolařík

válka a odboj 1914–1919; oběti války
bratr osobnosti: Josef Kolařík

* 1. 2. 1894

Antonín Soukop

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 2. 1894

Vilém Maňovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 1. 2. 1895

František Jedlička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 2. 1897

Hynek Viktorin

policejní praporčík, oběť vojenského zběha Ondřej Komendar|Ondřeje Komendara

1. 2. 1906

Pohřeb Františka Rezla

Pohřeb se konal 1. 2. 1906 za velké účasti českých spolků a dělníků severní dráhy, kde...

† 1. 2. 1910

Jaroslav Koudela

advokát

* 1. 2. 1911

Petr Lerch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Zbrojovky Brno

* 1. 2. 1912

Alois Dobřenský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 1. 2. 1915

Jaroslav Štefek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

* 1. 2. 1916

Karel Kron

sportovec - lední hokej
bratr osobností: Jaroslav Kron a Vladimír Kron
partner...

† 1. 2. 1917

Josef Solier

válka a odboj 1914–1919; oběti války

1. 2. 1919

Založena Československá státní ZBROJOVKA

Podnik ZBROJOVKA měl za úkol vyzbrojovat Československou armádu hlavně lehkými druhy zbraní....

1. 2. 1921

Založení Veřejné knihovny města Brna

Přípravy na vybudování veřejné knihovny v Brně započaly už po vydání knihovnického...

* 1. 2. 1922

Milan Zoubek

úspěšný brněnský atlet

† 1. 2. 1930

Antonín Maxmilián Lang

učitel, nadučitel

* 1. 2. 1941

Václav Šeffl

klavírista a hudební pedagog

* 1. 2. 1941

Eva Stehlíková

filoložka, historička, překladatelka a teatroložka

† 1. 2. 1941

Leo Eisler

obchodník

* 1. 2. 1942

Karel Hledík

geometr, starosta MČ Brno Komín, člen ZMB

† 1. 2. 1942

Eduard Kotulán

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 1. 2. 1942

Edmund Gloc

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 1. 2. 1945

Josef Severa

starosta Husovic (od roku 1905)

† 1. 2. 1945

Josef Bartoň

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 1. 2. 1945

Karel König

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 1. 2. 1945

Hedvika Königová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 1. 2. 1949

Vladislav Kruta

otorinolaryngolog
dítě osobnosti: prof. MUDr. Vladislav Kruta

† 1. 2. 1950

Josef Poláček

vládní rada; přednosta zemědělsko-technické a vodohospodářské skupiny Zemského úřadu v...

1. 2. 1954

Zřízena škola v nemocnici

Při Krajské nemocnici v Brně byla pokusně zřízena první nemocniční třída, vedená...

† 1. 2. 1954

Ferdinand Lerch

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

† 1. 2. 1955

František Šafránek

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

† 1. 2. 1956

Ludvík Budín

voják z povolání, letec, válka a odboj 1914–1919; válka a odboj 1938–1945

1. 2. 1959

Zavedení odvozu popela v Jehnicích

Od 1. února 1959 byly zavedeny pevně stanovené termíny pro odvoz popela z Jehnic (dnes...

† 1. 2. 1959

Jaromír Souček

silniční stavitel, vysokoškolský profesor

† 1. 2. 1964

Alfred Erich Kirchner

podnikatel ve sklenářství
dítě osobnosti: Karel Kirchner

† 1. 2. 1965
† 1. 2. 1974

Jan Dokulil

katolický kněz; lyrický básník, překladatel náboženské poezie

1. 2. 1976

Zahájení provozu trolejbusové linky do Brna-Komína

Trolejbusová linka č. 36 (dnes 136) zahájila svůj provoz na trase z České ulice do...

† 1. 2. 1985

Stanislav Wandas

herec a divadelní režisér

1. 2. 1992

Znovuotevření kostela sv. Rodiny

Kostel Svaté rodiny|Kostel sv. Rodiny po rekonstrukci znovu otevřen.
Kongregaci Milosrdných...

1. 2. 2001

Zahájení činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv byla založena k organizačnímu, odbornému a technickému...

† 1. 2. 2004

Arnošt Stejskal

baletní sólista

1. 2. 2006

Jmenování rektorů tří brněnských univerzit

Do vedení tří brněnských univerzit byli prezidentem Václavem Klausem jmenováni tito rektoři:...

† 1. 2. 2009

Jaroslav Proch

všestranný sportovec - fotbal, tenis, hokej, lehká atletika - skoky, košíková, odbíjená

1. 2. 2010

První automat na mléko v Brně

První "mlékomat" byl zprovozněn v nákupním centru na jihu Brna. Mléko, které si tady lidé...

1. 2. 2010

Předání čestného občanství Milanu Kunderovi

Primátor města Brna předal v Paříži čestné občanství Milan Kundera|Milanu Kunderovi...

1. 2. 2011

Unikátní operace dětské skoliózy – použití techniky rostoucích tyčí

Poprvé v České republice použili ortopedi FN Brno při operaci dětské juvenilní skoliózy...

1. 2. 2012

Oslava 20 let fungování Brněnské diecézní charity

Happeningem si ve středu v pravé poledne připomněla brněnská charita své dvacetileté...

1. 2. 2012

Systém elektronické podpory zápisu do mateřských škol v Brně

Město Brno připravilo a od 1. února 2012 začalo spouštět systém elektronické podpory zápisu...

1. 2. 2014

Rozšíření sortimentu SMS jízdenek v MHD v Brně

DPmB od 1. 2. 2014 rozšířil sortiment jízdenek, které lze objednat prostřednictvím mobilního...

1. 2. 2016

Otevření nové sportovní haly v Brmě-Tuřanech

Sportovní hala poslouží pro sportovní i kulturní akce. Výstavba trvala sedm měsíců, cena...

1. 2. 2016

Výstava Christian d´Elvert. Otec moravských kulturních dějin.

výstava věnovaná osobnosti brněnského starosty, politika, poslance a historika Christian...

1. 2. 2017

Výstava Jan Skácel - 95. výročí narození

výstava k 95. výročí narození významného moravského básníka Jan Skácel|Jana Skácela


220 let
* 2. 2. 1803

Libor Josef Klein

podnikatel v dopravních stavbách; c.k. správce poštovních stájí
dítě osobnosti:...

170 let
* 2. 2. 1853

Eduard Till

velkoobchodník v Brně
adoptivní syn osobnosti: Eduard Till
bratr osobnosti: Methud...

165 let
* 2. 2. 1858

Josef Šik

pracovník místní samosprávy, v letech 1910–1919 starosta Slatiny

155 let
* 2. 2. 1868

Blažej Lokos

válka a odboj 1914–1919; oběti války

135 let
* 2. 2. 1888

Bohumil Vildomec

válka a odboj 1914–1919; oběti války

135 let
* 2. 2. 1888

Viktor Hrabal

majitel knihkupectví v Brně-Husovicích

135 let
* 2. 2. 1888

Ludvík Chalupka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 2. 2. 1893

Emanuel Uher

úředník; podnikatel ve vlnařství

125 let
* 2. 2. 1898

Hilda Pisk

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 2. 2. 1898

Josef Vyhlas

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

125 let
* 2. 2. 1898

Jaroslav Vykoupil

sportovec-atlet, čs. reprezentant a rekordman v běhu na krátké trati, mistr ČSR v běhu na 100...

110 let
2. 2. 1913

Masopustní věneček v Komárově

Masopustní věneček pořádal Krejcarový spolek v Komárově ve spolkových místnostech....

110 let
2. 2. 1913

Valčíkový věneček v Žabovřeskách

Pořadatelem této události byla tělocvičná jednota Sokol. Začátek slavnosti byl určen na...

105 let
* 2. 2. 1918

Jiří Osolsobě

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

105 let
* 2. 2. 1918

Jindřich Čoupek

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; parašutista, příslušník skupiny...

105 let
* 2. 2. 1918

Antonín Nekuža

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

95 let
* 2. 2. 1928

Vilém Stýblo

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Zbrojovky Brno

85 let
† 2. 2. 1938

Karel Loevenstein

právník a průmyslník
bratr osobnosti: Jan Loevenstein

80 let
* 2. 2. 1943

Ludvík Štěpán

básník, prozaik, novinář, autor literatury pro děti; profesor slavistiky, polonista,...

50 let
† 2. 2. 1973

Bohumil Frgala

sbormistr a pedagog

40 let
2. 2. 1983

Provedena první transplantace jater v Československu

Transplantaci podstoupil tehdy šestatřicetiletý Josef Mynář z Tišňova, který trpěl...

30 let
† 2. 2. 1993

Olga Babrajová

výtvarnice
partner (první manželka) osobnosti: Konrád Babraj

† 2. 2. 1597

Ambrož Telčský

opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1589–1597

* 2. 2. 1644

Johannes Hancke

jezuita a vysokoškolský pedagog

* 2. 2. 1702

Kryštof Jiří Matuška

opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1738–1777

* 2. 2. 1705

Johann Jüngling

matematik, fyzik, teolog, filozof a vysokoškolský pedagog

* 2. 2. 1705

Jan Jünglink

jezuita, univerzitní profesor matematiky, morálky a děkan pražské filosofické fakulty

* 2. 2. 1806

Rudolf Alois Franz Ott

advokát, v letech 1855–1861 a 1868–1870 starosta města Brna

* 2. 2. 1831

Jindřich Blažej Vávra (Wawra)

botanik, cestovatel, lodní lékař, nejstarší doložený fotografující cestovatel z českých...

* 2. 2. 1845

Engelbert Englbert

kapelník

* 2. 2. 1845
* 2. 2. 1846

Marie Dressler

partner osobnosti: Franz Dressler
matka osobnosti: Alfred Dressler

* 2. 2. 1847

Karel Kestřánek

podnikatel v pivovarnictví

* 2. 2. 1859

Leopold/Löwy Haftel

podnikatel v kovovýrobě a stavebnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 2. 2. 1869

Bernard Ignaz Butschek

podnikatel v kloboučnictví

† 2. 2. 1869

Josef Dvořák

zpěvák

* 2. 2. 1870

Friedrich Zinner

středoškolský profesor
partner osobnosti: Pauline Zinner
otec osobnosti: Ing. Emil...

* 2. 2. 1870

Josef Mendl

státní městský lékař v Brně

* 2. 2. 1872

Marie Wozihnojová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocasut

* 2. 2. 1874

Johann Adler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 2. 1874

Karel Racek

akademický sochař, majitel kamenického závodu v Brně, sportovec-lyžař, turista

* 2. 2. 1874

Martin Šlegr

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 2. 2. 1877

František Krampera

divadelní a filmový herec

* 2. 2. 1879

Inocenc Nesvadba

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 2. 2. 1880

Blažej Havlíček

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 2. 2. 1882

Otakar Procházka

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace

* 2. 2. 1885

Josef Zavadil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 2. 1885

František Zeithaml

vrchní rada čs. státních drah a přednosta právního oddělení ředitelství státních drah v...

* 2. 2. 1886
* 2. 2. 1887

Helene Stiassny

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 2. 1887

František Břečka

rada Nejvyššího soudu v Brně

* 2. 2. 1890

Felix Riesenfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 2. 2. 1891

Josef Blecha

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 2. 1891

František Adam

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé...

* 2. 2. 1894

Josef Juračka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 2. 1895

František Hála

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 2. 2. 1895

Friedrich Julius Degner

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 2. 2. 1895

Jaroslav Klepárník

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 2. 2. 1896

Marie Irma Oesterreicher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežila)

* 2. 2. 1896

Bedřich Škrdla

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský
oběti osvobozovacích bojů

* 2. 2. 1897

Josef Stopka

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 2. 2. 1899

Julius Vlček

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

* 2. 2. 1900

Jan Vinklárek

katecheta a farář Církve československé husitské

* 2. 2. 1900

Kamillo Brandstiller

státní úředník

* 2. 2. 1901

Josef Sýkora

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 2. 2. 1904

Alois Šajtar

architekt, pedagog, válka a odboj 1938–1945

* 2. 2. 1904

Mojmír Káš

sportovec - veslování

* 2. 2. 1905

Bernard Kočař

pěvec a pěvecký pedagog
otec osobnosti: Bernard Kočař

* 2. 2. 1907

Miloslav Tejc

vysokoškolský profesor, projektant, náměstek ministra stavebnictví

* 2. 2. 1907

Marie Stejskalová

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně, akce E

* 2. 2. 1907

Vojtěch Měřička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; armáda

2. 2. 1909

Sáňkování v Brně

Odbor pro zimní sporty Moravské Slavie zval v Lidových novinách veřejnost na sáňkování na...

* 2. 2. 1912

Grete Schwarcz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 2. 1912

Viktor Cibien

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; Obrana národa

* 2. 2. 1915

Alois Grydil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

2. 2. 1919

Zničení pamětní desky v Čechyňské ulici

Toho dne "rozbilo 9 legionářů 23. pluku mramorovou pamětní tabulku na obecné škole v...

2. 2. 1920

I. lyžařské závody v Brně

Pořadatelem těchto závodů byla S. K. Moravská Slavia, ale závody byly přístupné všem...

* 2. 2. 1920

Josef Šulc

válka a odboj 1938-1945; oběti okupace; zaměstnanci Zbrojovky Brno

† 2. 2. 1924

Alfred Palliardi

kustod Moravského zemského muzea

* 2. 2. 1925

Vlastimil Toman

nadějný sprinter; válka a odboj 1938–1945; oběť osvobozovacích bojů

* 2. 2. 1937

Jan Kabeláč

římskokatolický kněz, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně

† 2. 2. 1942

Konrád Poláček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 2. 2. 1946

Vilém Dvořák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 2. 2. 1946

Heinrich Jalowetz

hudební vědec a dirigent

† 2. 2. 1947

Josef Smělík

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

† 2. 2. 1947

Josef Velíšek

vysokoškolský profesor v oboru fyzikální chemie

† 2. 2. 1947
* 2. 2. 1950

Jiří Ventruba

lékař-neurochirurg, politik, poslanec Poslanecké sněmovny PČR (2017–2021)

† 2. 2. 1952

Josef Lukášek

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

* 2. 2. 1957

Erik Pardus

divadelní a filmový herec

2. 2. 1960

Země jako planeta – mezinárodní výstava UNESCO

Putovní mezinárodní výstava UNESCO „Země jako planeta“ byla vytvořena k tomu, aby...

† 2. 2. 1970

Jaroslav Vogel

dirigent, hudební skladatel, korepetitor, klavírista a publicista; v letech 1959–1962...

† 2. 2. 1981

Miloslav Kostelecký

restauratér v Brně, majitel hotelu Avion
dítě osobnosti: Ignác (Hynek) Kostelecký
...

† 2. 2. 1985

Velen Fanderlik

zakladatel skautingu v Brně, starosta exilového Junáka
dítě osobnosti: Mgr. Vladimír...

† 2. 2. 2005

Leopold Pospíšil

dermatolog, mikrobiolog

2. 2. 2015

Obohacení fondu Moravské zemské knihovny

významná akvizice prvotisku tzv. Bible kutnohorské do sbírek MZK v Brně

† 2. 2. 2016

Zdeněk Vojtěch Pospíšil

římskokatolický kněz

2. 2. 2016

Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2015

V úterý 2. 2. 2016 byly předány Ceny města Brna za rok 2015. Ceny předal primátor Petr...

† 2. 2. 2021

Libuše Domanínská

operní pěvkyně Státního divadla Brno a Národního divadla Praha, hostující však i na řadě...


410 let
3. 2. 1613

Prosba o ochranu reputace purkmistrovského úřadu

Suplika purkmistra a rady města Brna adresovaná císaři Matyášovi II. s prosbou o ochranu...

160 let
* 3. 2. 1863

Josefa Eliášová

porodní bába v Řečkovicích

155 let
* 3. 2. 1868

Karl Rudolf Maschek

podnikatel v nábytkářství

155 let
* 3. 2. 1868

Rudolf Oderský

podnikatel v kovovýrobě

150 let
* 3. 2. 1873

Vojtěch Freund

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

140 let
* 3. 2. 1883

Julie Polová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

140 let
* 3. 2. 1883

František Šelepa

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé...

115 let
* 3. 2. 1908

Gabriela Dunděrová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

110 let
3. 2. 1913

Založení tenisového klubu Brněnský Lawn-tennis Cercle

nrněnský Lawn-tennis Cercle vznikl jako samostatný spolek odtržením tenisového odboru od SK...

100 let
3. 2. 1923

Elektrifikace Brna-Řečkovic

Řečkovice, které se staly od roku 1919 součástí tzv. Velkého Brna“, byly napojeny na...

85 let
* 3. 2. 1938

Vladimír Ustohal

pedagog a vědecký pracovník v oboru materiálového inženýrství, spisovatel a cestovatel

80 let
† 3. 2. 1943

Bohumil Matoušek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
* 3. 2. 1943

Emanuel Ranný

malíř a grafik
dítě osobností: Zdenka Ranná a Emanuel Ranný st.
bratr osobnosti:...

55 let
† 3. 2. 1968

Růžena Smutková

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně
partner osobnosti: Rudolf Smutek

40 let
† 3. 2. 1983

Vladimír Zapletal

lékař, organizátor lékařského života; znalec dějin přírodních věd uznávaný v...

20 let
† 3. 2. 2003

Vladimír Tichý

biolog a mykolog

20 let
† 3. 2. 2003

Josef Viewegh

badatel v oboru psychologie, psycholog umění, klinický psycholog

* 3. 2. 1562/1569

Maxmilián I. z Dietrichštejna

císařský důstojník
bratr osobnosti: František z Dietrichštejna

3. 2. 1646

Zamezení provozování živnosti v šlechtických domech

Ferdinand III., král český a markrabě moravský oznamuje, že se na něj obrátili...

3. 2. 1646

"Švédské" privilegium

Císař Ferdinand III., král český a markrabě moravský tzv. "švédským" privilegiem povoluje...

3. 2. 1646

Prosba o osvobození od ubytování vojenských velitelů

Ferdinand III., král český a markrabě moravský se obrací na arcivévodu Leopolda Viléma a...

* 3. 2. 1739

Johann Mathias Muck

brněnský puškař, činný před lety 1771–1779
dítě osobnosti: Wenzel Muck

* 3. 2. 1815

Matěj Mikšíček

železniční úředník, herec, vydavatel pohádek, redaktor českých novin, vlastenec a...

* 3. 2. 1829

Anna Veronika Mikšíčková

starostka brněnské Vesny
partner osobnosti: Matěj Mikšíček

† 3. 2. 1852

Julian Maciej Goslar

polský politický vězeň na Špilberku
bratr osobnosti: Jan Goslar

* 3. 2. 1854

Sigmund Deutsch

podnikatel v nábytkářství
otec osobnosti: Olga Morgenstern
otec osobnosti: Sigmund...

† 3. 2. 1856

Josef Finger

výrobce smyčcových a dřevěných dechových nástrojů
otec osobnosti: Adalbert Aloys...

* 3. 2. 1860

Richard Ježek

zakladatel a spolumajitel firmy K. & R. Ježek v Blansku

* 3. 2. 1866

Clara Steinberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 2. 1867

Blažena Blažejová

činoherní herečka

† 3. 2. 1869

Alois Karel Vinařický

kanovník Vyšehradský, spisovatel

* 3. 2. 1870

Carl Maria Thuma

malíř a grafik

* 3. 2. 1872

Marie Haas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 2. 1872

Hermína Stehlíková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

* 3. 2. 1880

Wilhelm Fischel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 3. 2. 1880

Karl Schram

podnikatel ve výrobě přezek a kovového zboží
bratr osobnosti: Eduard Anton Schram

* 3. 2. 1881

Anna Siegmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 2. 1882

Josef Saida

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 3. 2. 1884

Josef Mikulášek

válka a odboj 1914–1919, oběti války

* 3. 2. 1885

František Trávníček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 2. 1886

Jan Klega

měřičský rada

* 3. 2. 1887

Vojtěch Vláčil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 2. 1891

Julius Hanak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
syn osobnosti: Cäcilie Hanak
...

* 3. 2. 1891

Nathan L. Hurvič

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; odboj KSČ

* 3. 2. 1892

Blažej Láník (Laník)

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 2. 1894

Oldřich Trmal

řidič

* 3. 2. 1895

Leopold Dočekal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 2. 1896

Jan Koťa

profesor analytické chemie

* 3. 2. 1896

Karel Skoupý

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 3. 2. 1896

František Fric

válka a odboj 1914–1919; rota Nazdar; oběti války

* 3. 2. 1899

Antonín Kříž

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

† 3. 2. 1899

Adolf Promber

advokát v Brně, poslanec Říšské rady (1873–1899), poslanec moravského zemského sněmu...

* 3. 2. 1900

Antonín Foretník

válka a odboj 1928–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 3. 2. 1901

Josef Kurz

jazykovědec, slavista, bohemista, bulharista, byzantolog, literární historik, překladatel,...

* 3. 2. 1901

Alois Kubinger

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň

* 3. 2. 1901

Robert Friedrich Wolf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 2. 1906

Josef Kabrda

historik, turkolog, balkanolog a osmanista

† 3. 2. 1906

Jan Nepomuk Woldřich

geolog, paleontolog, archeolog, učitel

* 3. 2. 1906

Josef Beneš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 3. 2. 1910

Rudolf Kulhánek

herec, režisér, umělecký šéf

* 3. 2. 1915

Vladimír Laušman

architekt
dítě osobnosti: Jan Laušman

* 3. 2. 1915

Zdeněk Brunecký

pediatr, genetik, univerzitní profesor

* 3. 2. 1915

Eli Stiassny

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 2. 1921

Ladislav Josef Kronich

milosrdný bratr, v letech 1980–1992 provinciál Českomoravské provincie Hospitálského řádu...

* 3. 2. 1924

Ladislav Horák

všestranný sportovec - atletika, lyžování, veslování, horolezectví,...
dítě...

† 3. 2. 1925

Marie Procházková-Malá

herečka, ředitelka divadelní společnosti

* 3. 2. 1925

Mojmír Hudec

lékař v Brně

* 3 . 2. 1926

Boris Hruška

profesor pedologie a geologie; v letech 1991–1994 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně

† 3. 2. 1930

František Hodáč

advokát v Brně; národnostní a kulturní pracovník; prezident Moravské advokátní komory

* 3. 2. 1931

Simeon Romportl

český lingvista, vysokoškolský pedagog

† 3. 2. 1942

František Fiala

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 3. 2. 1942

Karel Kotlan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 3. 2. 1942

František Hutař

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské
bratr osobnosti:...

* 3. 2. 1944

Jiří Vanýsek

televizní režisér, pedagog
dítě osobnosti: prof. MUDr. Jan Vanýsek, DrSc.

† 3. 2. 1945

Adolf Bártek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

3. 2. 1946

Odhalení pamětní desky E. Gloce

Za účasti široké veřejnosti byla v Brněnských Ivanovicích odhalena na domě, kde žil, E....

† 3. 2. 1951

Emílie Zachardová

operní pěvkyně

* 3. 2. 1955

Miroslav Bureš

sportovec – fotbal (útočník)

† 3. 2. 1989

Josef Vyleťal

malíř, grafik, kreslíř, filmový a divadelní výtvarník

† 3. 2. 1997

Bohumil Hrabal

nejznámější spisovatel moderní československé literatury 20. století

† 3. 2. 2004

František Klein

středoškolský profesor, regionální badatel, genealog, dlouholetý člen Muzejní a...

3. 2. 2010

Teplé jídlo pro bezdomovce v Brně

Majitel několika brněnských restaurací Richard Hošek připravil unikátní projekt, kdy...

3. 2. 2010

Příspěvek na vybudování pomníku československým vojákům ve Skotsku

Zastupitelstvo MČ Brno-Komín na svém zasedání 3. 2. 2010 schválilo finanční částku na...

3. 2. 2011

Polštářová bitva

Akci pořádalo sdružení Tým Brno Party University. Bitvy se zúčastnilo asi 200 studentů....

3. 2. 2011

Slavnostně otevřen Wernerův pavilon v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

V novém Wernerově pavilonu se čtyřmi operačními sály získají nové zázemí patologové....

3. 2. 2014

Výstava IPRM v problémové obytné zóně

výstava investičních a sociálních projektů

3. 2. 2015

Výstava fotografií Hory a kytky

fotografie významného horolezce a dokumentaristy Jana Červinky

3. 2. 2016

Výstava Ďáblova bible/100 podob knihy

výstava tematicky zaměřená na knihu v rozličných podobách

3. 2. 2016

Výstava Atlas brněnské metropolitní oblasti

výstava o vazbách mezi Brnem a obcemi v jeho širším okolí

3. 2. 2016

Výstava BRNO BROWNFIELDS 2015

výstava představující projekty významné pro rozvoj města Brna a jeho obyvatel

3. 2. 2017

Výstava František Matouš Klácel. Filozof, učitel, spisovatel.

výstava věnovaná František Matouš Klácel|Františku Matouši Klácelovi


165 let
* 4. 2. 1858

Ludwig Schmeichler

lékař v Brně, vysokoškolský pedagog (od školního roku 1911–1912 s titulem mimořádný...

160 let
* 4. 2. 1863

František Hasa

profesor brněnské české techniky a v letech 1906–1907 její rektor

145 let
* 4. 2. 1878

Richard Spitz

rada státních drah

140 let
* 4. 2. 1883

Miloš Marten

spisovatel, literární a výtvarný kritik, překladatel

135 let
* 4. 2. 1888

Henriette Thorsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 4. 2. 1898

Otto Spitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 4. 2. 1898

Eduard Nováček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; legionář francouzský

110 let
* 4. 2. 1913

Karel Maria Polák

salesián, politický vězeň

110 let
* 4. 2. 1913

Bohumil Chocholouš

sportovec - kopaná

100 let
4. 2. 1923

Ustavující valná hromada „Československého Automobilového klubu pro Moravu a Slezsko“

Klub byl založen, aby hájil zájmy českých automobilistů na Moravě a ve Slezsku a přispíval...

100 let
4. 2. 1923

Výlet Klubu československých turistů v Brně do Adamova

V neděli 4. února uspořádal akademický odbor Klubu československých turistů v Brně...

90 let
† 4. 2. 1933

Bohumil Pták

operní pěvec-tenorista, v letech 1890–1891 a 1893–1896 člen Národního divadla v Brně

75 let
† 4. 2. 1948

Josef Havránek

učitel, starosta Sokola v Bohunicích
bratr osobnosti: Augustin Havránek
partner...

55 let
† 4. 2. 1968

Josef Augusta

paleontolog a spisovatel

40 let
† 4. 2. 1983

Alois Žůrek

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje

20 let
4. 2. 2003

Slavnostní předání Domu pánů z Kunštátu

Slavnostní předání Dům pánů z Kunštátu|Domu pánů z Kunštátu a předpremiérová...

10 let
4. 2. 2013

KA3V - Kulturní akademie třetího věku

společný projekt čtyř brněnských institucí určený všem milovníkům historie a brněnské...

5 let
† 4. 2. 2018

Zdeněk Farmačka

fotbalista (střední útočník, záložník), trenér

4. 2. 1629

Produkce vína

Šimon Träpl, perkmistr v městečku Velkých Němčicích oznamuje, že Řehoř Schmitt,...

* 4. 2. 1645

Jan Ferdinand Hertodt Todtenfeld

městský physicus v Brně a Olomouci

* 4. 2. 1752

Joseph Haberler

lékař

* 4. 2. 1759

Vinzenz Kayser von Nilkheim

lékař; guberniální rada; protomedik a stavovský fysik v markrabství moravském (27. 1. 1810...

* 4. 2. 1811

Matěj Procházka

kněz, vlastenec, přítel Františka Sušila

* 4. 2. 1820

Barbora (Božena) Němcová

spisovatelka a bojovnice za práva žen

* 4. 2. 1835

František Bohumír Zvěřina

malíř a kreslíř slovanského východu

* 4. 2. 1836

Friedrich Maria Wenzel Klob

advokát, prezident Moravské advokátní komory

* 4. 2. 1840

Albert/Abraham recte Albert Samek

podnikatel ve vlnařství, obchodník

4. 2. 1847

První operace pod éterovou anestezií

V brněnské všeobecné nemocnici operoval August Göttinger|Med. Dr. August Göttinger pod...

* 4. 2. 1856

Ludvík Egbert Belcredi

velkostatkář a politik, majitel statků Jimramov a Líšeň; v letech 1891–1901 a 1903–1907...

* 4. 2. 1857

Gustav Hubáček

generální prokurátor Nejvyššího soudu v Brně, odborník v oblasti trestního soudnictví

* 4. 2. 1859

Viktor Kamil Jeřábek

učitel, spisovatel, publicista

* 4. 2. 1870

Josef Láska

rada Nejvyššího soudu v Brně

† 4. 2. 1871

Hermann Pückler-Muskau

kníže, voják, světoběžník a spisovatel

* 4. 2. 1874

Ludwig Grünzweig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 2. 1875

Richard Mužík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 4. 2. 1879

Františka Lanhansová

členka Národního divadla v Brně

* 4. 2. 1882

Simon März (recte Oberländer)

podnikatel ve vlnařství

* 4. 2. 1882

Anton Altrichter

německy píšící historik a vlastivědný pracovník, autor historických prací o Jihlavě;...

* 4. 2. 1884

Václav Veselý

advokát v Brně

* 4. 2. 1885

Sofie Dänemark

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 2. 1886

Ester Rifka Prock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
matka osobností (z prvního...

* 4. 2. 1887

Otakar Vláčilík

právník; propagátor brněnského sportu (plavání, atletika, veslování,...)

* 4. 2. 1889

Jan Lenfeld

zakladatel československé hygieny potravin živočišného původu, válka a odboj 1914–1919;...

* 4. 2. 1891

Josef Synek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 4. 2. 1892

Zdeněk Popelka

operní pěvec
dítě osobnosti: JUDr. Augustin Popelka

* 4. 2. 1892

Ferdinand Buček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 4. 2. 1894

Josef Juda

šachista; zakladatel Šachového kroužku v Líšni

* 4. 2. 1894

Josef Petřík

profesor fyziologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a přednosta jejího...

* 4. 2. 1896

Jarmila Marie Havlíková

lékařka v Brně; politická vězeňkyně po roce 1948

* 4. 2. 1896

Adolf Šimek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 4. 2. 1896

Josef Hruška

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 4. 2. 1896

Leopold Kytner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 4. 2. 1897

Aleš Šišma

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 4. 2. 1897

Josef Kodras

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 4. 2. 1900

Jaroslav Krpálek

brněnský cukrář

* 4. 2. 1901

František Lom

ekonom, historik, pedagog - jeden z nejvýznamnějších pracovníků agrárního hnutí; působil v...

* 4. 2. 1902

Jiří Cvetler

právní historik, papyrolog, slavista a pedagog

* 4 . 2. 1902

Otto Ripper

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 4. 2. 1906

Ladislav Honzák

oběť železničního neštěstí

* 4. 2. 1909

Jan Novák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 4. 2. 1910

Josef Köhler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 4. 2. 1912

Vladislav Bobák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 4. 2. 1919

Alice Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

4. 2. 1919

Odstranění pamětní desky v Panenské ulici

Legionáři odstranili V. E. Milde|pamětní desku z rodného domu Vincenz Eduard Milde|V. A....

† 4. 2. 1920

Albín Josef Kučera

středoškolský profesor tělocviku; autor publikací z oboru tělesné výchovy a rybářství;...

* 4. 2. 1920

Karel Adamus

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; 17. 11. 1939 (dodatečná akce)

† 4. 2. 1925

Giuseppe Pagliari

úředník v Brně

† 4. 2. 1925

Josef Merz

průmyslník v chemické výrobě

4. 2. 1925

Darování busty Silvia Pellica

Saluzzo, rodné město Silvio Pellico|Silvia Pellica, darovalo pro vznikající Muzeum italských...

* 4. 2. 1926

Stanislav Bečička

dominikán, římskokatolický kněz, sídelní kanovník litoměřické katedrální kapituly v...

* 4. 2. 1927

Věra Avratová (Nermutová)

balerína a choreografka

* 4. 2. 1929

Jan Lužný

šlechtitel a odborník v zahradnictví; vysokoškolský pedagog

† 4. 2. 1931

Sigmund Wallner

průmyslník ve vlnařství

† 4. 2. 1937

Josef Ovčačík

pilot, oběť letecké havárie

† 4. 2. 1937

Otto Šafařík

pilot, oběť letecké havárie

† 4. 2. 1937

Josef Plechatý

pilot, oběť letecké havárie

† 4. 2. 1937

Adolf Ženožička

podnikatel v papírenství, ve strojírenství a slévárenství; náměstek vrchního ředitele...

4. 2. 1937

Havárie bombardovacího letounu v prostoru mezi Slatinou a Šlapanicemi

Těžký bombardovací letoun Avia F-IX leteckého pluku č. 5 havaroval v 18.30 hodin při nočním...

† 4. 2. 1942

František Neveselý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 4. 2. 1942

Jan Kuchařík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 4. 2. 1942

Josef Bursa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 4. 2. 1944

Vojen Drlík

dramaturg, publicista, divadelní teoretik, muzejní pracovník
partner osobnosti: PhDr. Eva...

† 4. 2. 1944

Otto Ernst Karl Laseker (Lasseker)

správní úředník v rodinné koželužské firmě

4. 2. 1946

Poválečné zprovoznění autobusové linky B

Linka B jezdila na trati: Komárov – Horní Heršpice – Přízřenice (5 km).

† 4. 2. 1950

Bohumil Ondráček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 4. 2. 1950

Jaroslav Bečák

politik, poslanec Národního shromáždění

* 4. 2. 1981

Vendula Chalánková

textilní výtvarnice, autorka komiksů

† 4. 2. 2004

Jindra Šartová

tanečnice; v letech 1946–1968 členka Zemského (Státního) divadla v Brně
dítě...

† 4. 2. 2007

Bedřich Provazník

římskokatolický kněz, biskup skryté církve

4. 2. 2010

Setkání s Vladimírem Remkem

setkání s Vladimírem Remkem připravila Knihovna Jiřího Mahena ve spolupráci s Hvězdárnou a...

4. 2. 2011

Zahájení stavby 67. obecní základní školy

Poklepem základního kamene byla zahájena stavba 67. obecní ZŠ v Brně s předpokládanou...

4. 2. 2011

Nález dobových fotografií ve vile Stiassni

Poklad v podobě 3 složek plných dobových fotografií brněnské funkcionalistické Vila...

4. 2. 2011

Stěhování lodi Bratislava

DPMB prodal další ze svých starých lodí, parník „Bratislava“ (z roku 1956), který se...

† 4. 2. 2014

Liběna Skálová

rusistka, překladatelka, spisovatelka, pedagožka
partner osobnosti: Miroslav Skála

† 4. 2. 2019

Zdeněk Šimeček

archivář, historik, knihovník a vědecký pracovník

4. 2. 2019
† 4. 2. 2021

Zdenka Veselá

historička pedagogiky a vysokoškolská pedagožka

† 4. 2. 2021

Vlastimil Zábranský

malíř, grafik, kreslíř, karikaturista a scénograf
partner osobnosti: Zdena Zábranská


345 let
† 5. 2. 1678

Martin Augustin Deutschmann (Teutschmann)

lékárník a majitel domu s lékárnou U zlaté koruny

190 let
5. 2. 1833

Dětský ples v Redutě

v rámci bohaté plesové sezóny se konal také dětský ples (v novinách nebylo výslovně...

145 let
* 5. 2. 1878

Charlotte Hecht

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 5. 2. 1888

František Šmerda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

135 let
* 5. 2. 1888

Josef Vostál

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 5. 2. 1898

Vojtěch Stárek

dominikán, římskokatolický kněz, literárně činný

115 let
* 5. 2. 1908

Jaroslav Hermann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

100 let
5. 2. 1923

Plavecké závody v Brně

První únorovou neděli roku 1923 se konaly v Lázně Ponávka|Charlottiných lázních plavecké...

85 let
† 5. 2. 1938

František Hudeček

válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář ruský
bratr osobnosti: Leopold...

80 let
† 5. 2. 1943

Josef Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

65 let
5. 2. 1958

První operace srdce s mimotělním oběhem krve

Operaci srdce s mimotělním oběhem krve, první v Československu a ve střední Evropě, provedl...

40 let
† 5. 2. 1983

Antonín Kurial

architekt, profesor architektury na brněnské technice

5. 2. 1760

Prodeje mlýnů na kuřimském panství

Městská administrace v Brně prodává do dědičného nájmu mlýny na kuřimském panství:

* 5. 2. 1847

Adolf Kofrányi

lékař, vrchní zdravotní rada
otec osobnosti: Ludwig Kofrányi

* 5. 2. 1862

Philipp Langmann

dramatik, prozaik a publicista, chemik

* 5. 2. 1865

Katharina Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1866

Josef Spitz

lékař v Brně

* 5. 2. 1866

Zikmund Altenstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1870

Nikolaus Carl Leopold Victor Maria Smerczek

duchovní
dítě osobnosti: Adolph Smerczek

* 5. 2. 1872

Josef Prokeš

starosta Žebětína (od roku 1902)

† 5. 2. 1876

Johann Nepomuk Steinbrecher

podnikatel v mlynářství

* 5. 2. 1876

Rudolf Vanýsek

internista, profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zakladatel její interní...

* 5. 2. 1879

Valerie Hamlisch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osoby: Simon Maier

* 5. 2. 1879

Aurelie Steiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1880

Josefine Friedmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1884

Rachel Galandauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1885

Hedwig Schwarz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1887

Arthur Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, první stanné právo

* 5. 2. 1889

František Sklenář

železniční inženýr, vysokoškolský profesor

* 5. 2. 1890

Therese Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1890

Max Allerhand

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1895

Heinrich Flesch-Brunningen

spisovatel, novinář
dítě (z prvního manželství) osobnosti: Josef Flesch-Brunningen

* 5. 2. 1895

Otakar Stejskal

válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář francouzský

* 5. 2. 1896

Richard Mikuláš Rybář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 5. 2. 1896

Josef Toman

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský

* 5. 2. 1897

Otto Piowaty

sportovec - plavání
bratr osobnosti: Rudolf Piowaty

* 5. 2. 1899

Bořivoj Odstrčil

významný konstruktér leteckých motorů a osobních automobilů, šéf automobilky, v letech...

* 5. 2. 1900

Franz Jellenik

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1901

Bedřich Golombek

novinář; beletrista; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje

* 5. 2. 1902

Susanna Lederer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
sestra osobnosti: Ing. Vilém Rotter

* 5. 2. 1904
* 5. 2. 1904

Karel Dvořák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 5. 2. 1906

Leo Löwenstamm

kameník v Brně

* 5. 2. 1906

Bohuš Záhorský

herec
partner osobnosti: Vlasta Fabiánová

* 5. 2. 1909

Bohumil Čupa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 5. 2. 1911

Jindřich Ševčík

předseda Obvodní rady X - Černovice-Slatina

* 5. 2. 1912

Eberhard Dvořák

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 5. 2. 1914

Josef Klobás

válka a odboj 1938–1945, oběti okupace; armáda; Obrana národa

* 5. 2. 1915

Edgar Ninger

internista, enzymolog, vysokoškolský profesor

* 5. 2. 1915

Olga Parille

válka a odboj 1938–1945; holocaust (asi přežila)
dítě osobností: Julie a Siegfried...

* 5. 2. 1915

Vladimír Zaoral

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 5. 2. 1917

Vladimír Christián

válka a odboj 1938–1945, oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 5. 2. 1919

Karel Rybníček

sportovec - atletika (oštěp); válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje;...

* 5. 2. 1921

Jan Šnajdr

válka a odboj 1938–1945; totální nasazení v Norsku

* 5. 2. 1921

Otto Laufer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 2. 1921

Josef Pukl

varhaník, klavírista a hudební pedagog

* 5. 2. 1921

Oldřich Hanzl

akademický malíř, grafik, sochař

* 5. 2. 1924

Jiří Úlehla

rostlinný fyziolog, biometeorolog
dítě osobnosti: prof. PhDr. Vladimír Úlehla

* 5. 2. 1925

Miroslav Janíček

voják z povolání

* 5. 2. 1926

Břetislav Vaněk

redemptorista, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

* 5. 2. 1931

Václav M. Wittner

lázeňský lékař, internista, závodní lékař, balneolog, výtvarník a básník

† 5. 2. 1931

Otto Hochwald

lékař

† 5. 2. 1932

Josef Petrůj

brněnský fotograf
otec osobnosti: Evžen Petrůj

* 5. 2. 1939

Evžen Zámečník

houslista, hudební pedagog, dirigent a hudební skladatel

5. 2. 1940

Soukromá návštěva říšského protektora v Brně

Říšský protektor Konstantin von Neurath odjel z Prahy 5. 2. 1940, v Brně se ubytoval v...

† 5. 2. 1942

Arnošt Merta

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 5. 2. 1942

Ludvík Meca

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 5. 2. 1942

Josef Podmol

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 5. 2. 1942

Jan Konečný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 5. 2. 1942

František Opial

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 5. 2. 1944

Hanuš Polach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 5. 2. 1944

Čeněk Hajda

válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945;...

† 5. 2. 1950

Metoděj Bakala

učitel, autor ochotnických divadelních a rozhlasových her ze života na Valašsku

† 5. 2. 1952

Bohumil Sixta

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

† 5. 2. 1954

František Horáček

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

† 5. 2. 1962

Jan Janáček

právník a politik

† 5. 2. 1977

Olga Fridrichová

malířka a grafička
matka osobnosti: Věra Fridrichová

† 5. 2. 1986

Vladimír Gregor

muzikolog a hudební pedagog

† 5. 2. 2000

Antonín Doležal

klarinetista a pedagog

† 5. 2. 2010

Bohumil Marčák

novinář, fotograf, dokumentarista-archivář, historik české žurnalistiky

† 5. 2. 2017

Jaromír Demek

geograf a geomorfolog

5. 2. 2019

Výstava Miloš Štědroň. Nepolapitelný.

výstava věnovaná skladateli, muzikologovi a pedagogovi

5. 2. 2019

Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2018

Ve Sněmovním sále Nová radnice|Nové radnice byly za přítomnosti primátorky města Brna...

† 5. 2. 2022

Ivan Kučírek

sportovec - dráhová cyklistika (sprint, tandem)


640 let
6. 2. 1383

Dar markraběte Prokopa

Prokop Lucemburský|Prokop, markrabě moravský, daruje Pavlíkovi ze Sovince svou vinici v...

145 let
* 6. 2. 1878

Václav Jelínek

vlastenec, sociální pracovník, zasloužil se o založení dětských ozdravoven (Vojtěchov,...

145 let
* 6. 2. 1878

František Vildomec

učitel, archeolog
otec osobností: PhDr. Vědomil Vildomec a prof. PhDr. Věroboj Vildomec

140 let
* 6. 2. 1883

Josef Votava

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

135 let
* 6. 2. 1888

Valentin Řehák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

130 let
* 6. 2. 1893

Rudolf Milán

válka a odboj 1914–1919; oběti války

130 let
* 6. 2. 1893

František Foret

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 6. 2. 1893

Josef Dvořák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 6. 2. 1898

Lisbeth Herrmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 6. 2. 1898

Fritz Rosner

podnikatel v oděvnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě...

120 let
* 6. 2. 1903

Alois Jančík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

120 let
* 6. 2. 1903

Josef Pšikal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

115 let
* 6. 2. 1908

Jan Beňo

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
švagr osobnosti: Josef Valčík

100 let
* 6. 2. 1923

Mojmír Korvas

brněnský architekt, sportovec - házená a košíková

95 let
† 6. 2. 1928

Josef Holý

spisovatel, politik a senátor Národního shromáždění ČSR

85 let
* 6. 2. 1938

Arne Linka

pianista, skladatel (improvizátor), muzikolog, pedagog a muzikoterapeut

20 let
† 6. 2. 2003

Jan Beran

fotograf a amatérský filmař

10 let
† 6. 2. 2013

Jan Sochor

zpěvák, skladatel a textař

10 let
6. 2. 2013

Výstava Hi5! Práce studentů vysokých uměleckých škol

výstava prezentovala práce studentů pěti vysokých uměleckých škol

6. 2. 1420

Vojenská příprava proti husitům

Zikmund Lucemburský, král český, oznamuje Jindřichovi z Kravař, hejtmanovi a podkomořímu...

6. 2. 1451

Uložení šlechtického testamentu na radnici

Jan starší z Lomnice, nejvyšší komorník zemského soudu, zlistiňuje, že položil u...

† 6. 2. 1586

Tomáš Jordán z Klausenburku

vzdělaný lékař (na 8 evropských univerzitách), první protomedicus markrabství moravského...

* 6. 2. 1819

Moritz Linhart

moravsko-slezský zemský advokát
dítě osobnosti: Wenzel Linhart

† 6. 2. 1849

August Göttinger

lékař v Brně

* 6. 2. 1857

Rosalie Singer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1857

František Chmelík

člen Sokola Brno I. a gymnazijní profesor

* 6. 2. 1859

Josef Šíma

středoškolský pedagog, malíř a vydavatel ornamentálních alb

* 6. 2. 1860

František Ninger

vládní rada; člen zkušební komise pro II. státní zkoušku v oboru chemického inženýrství...

* 6. 2. 1861

Marie Zöllnerová-Havelková

operetní subreta
partner osobnosti: Filip Zöllner

† 6. 2. 1869

Josef Stanislav Menšík

úředník, veřejný činitel a sběratel lidových orálních tradic

* 6. 2. 1875

Alfred Wotruba

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

* 6. 2. 1876

Sigfried Laufer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 6. 2. 1880

Václav Bilský (Pzibsky)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 6. 2. 1882

Jan Duda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 2. 1884

Vlastislav Hofman

architekt, malíř, grafik a scénograf, v letech 1922–1932 v Národním (Zemském) divadle v...

* 6. 2. 1885

Jan Klempa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 6. 2. 1885

Bohuslav Žáček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé...

* 6. 2. 1889

Antonín Kreč

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 2. 1889

Mary Cavanová - Mařáková

operní pěvkyně
partner osobnosti: Otakar Mařák

* 6. 2. 1892

Josef Dvořáček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 2. 1894

Josef Sedláček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 6. 2. 1894

Josef Illner

hudební kritik a skladatel, organizátor českého hudebního života v Brně, zasloužil se o...

* 6. 2. 1894

Matěj Toufar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 2. 1895

Karel Steindler

podnikatel ve vlnařství

* 6. 2. 1897

Tomáš Vejhonek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 2. 1900

Hans Seidler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1900

Přemysl Micka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 2. 1901

Marie (Máša) Kolárová

operní pěvkyně, herečka a pedagožka; v letech 1929–1935 členka Národního divadla v Brně

* 6. 2. 1902

Herbert Kornfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1902

Anna Blau

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1904

Jaromír Tomandl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 2. 1905

Jan Čáslava

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 6. 2. 1906

Irma Druckerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

6. 2. 1911

Zákaz nošení jehel v dámských kloboucích

Vyhláška vydaná 6. února 1911 Městskou radou hlavního zemského města Brna zakazuje podle §...

* 6. 2. 1911

Antonín Krbec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 2. 1912

Zdeněk Dopita

režisér, pedagog, ředitel divadla Bratří Mrštíků v Brně

† 6. 2. 1916

Method Ondráček

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 6. 2. 1916

Karel Jaroslav Maška

středoškolský učitel, významný moravský archeolog

* 6. 2. 1917

Josef Sommer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1919

Milada Koudelová

válka a odboj 1938–1945, oběti osvobozovacích bojů; nálet 12. 4. 1945

6. 2. 1922

Ustavení brněnské pobočky Filozofické jednoty v Brně

V zasedací síni Zemského muzea v Brně se konala 6. 2. 1922 ustavující schůze brněnské...

† 6. 2. 1924

Jonas Schüller

lékař v Brně

* 6. 2. 1926

Jan Jelínek

český antropolog, muzeolog, zakladatel Pavilonu Anthropos, v letech 1958–1969 ředitel...

† 6. 2. 1932

Jaroslav Jedlička

válka a odboj 1914–1919; legionář italský
bratr osobnosti: Alois Jedlička

† 6. 2. 1942

Rudolf Redlich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 2. 1942

Vladimír Wuršer

pěvec, režisér, v letech 1912–1913 dirigent Národního divadla Brno

† 6. 2. 1942

František Kudera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 6. 2. 1942

Nikolaus (Mikuláš) Schillinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 2. 1942

František Drobný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 6. 2. 1942

Václav Sedláček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 6. 2. 1944

Oskar Basch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 6. 2. 1945

Erwin Wechsner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 6. 2. 1945

Hilbert Grünberger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

6. 2. 1946

Demonstrace brněnských vysokoškolských studentů proti zákazu přednášky Vladimíra Šoffra

Na protest proti zákazu přednášky Vladimír Šoffr|mjr. gšt. Vladimíra Šoffra Nauka o obraně...

† 6. 2. 1956

Ladislav Seifert

profesor geometrie na brněnské přírodovědecké fakultě, ředitel jejího matematického...

* 6. 2. 1967

Robert Fajkus

básník

† 6. 2. 1971

Josef Babák

policejní rada; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a...

† 6. 2. 1972

Vlasta Fialová

historička a archeoložka

6. 2. 1974

Vznik Ústavu analytické chemie ČSAV

Ústav vznikl přejmenováním Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV, který byl...

† 6. 2. 1975

Arnošt Gottwald

právník

† 6. 2. 1977
† 6. 2. 1980

Rostislav Košťál

fyzik; profesor fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně

† 6. 2. 1981

Michal Ranný

malíř, kreslíř
dítě osobností: Zdenka Ranná a Emanuel Ranný st.
bratr...

† 6. 2. 1986

Zdeněk Hostinský

zakladatel TJ Technika Brno, známý brněnský šachista, mistr Brna v bleskové hře
dítě...

† 6. 2. 1989

Božena Taťjana Hladká

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje a politická vězeňkyně
partner...

6. 2. 1991

Obnovena činnost Ženského vzdělávacího spolku VESNA v Brně

Dne 6. 2. 1991 byl opět zaregistrován u Ministerstva vnitra ČSR obnovený "Ženský vzdělávací...

† 6. 2. 1994

František Werner

lékař
dítě osobnosti: František Werner

† 6. 2. 1994

Pravoš Nebeský

režisér, ředitel divadel, pedagog

† 6. 2. 2000

Bohuslav Klíma st.

archeolog a geolog, spojovaný především s výzkumy tábořišť lovců mamutů pod Pálavou

6. 2. 2001

Vernisáž výstavy „Sylvestr Voda – první velitel vojenské posádky v Brně samostatné ČSR“

Účastníci si mohli prohlédnout fotografie a dokumenty ze soukromí i vojenské, sokolské a...

† 6. 2. 2006

Josef Horký

pediatr, dětský kardiolog

† 6. 2. 2007

Jaroslav Kábrt

vysokoškolský pedagog a veterinární lékař

6. 2. 2010

Slavnostní shromáždění skautského oddílu

U příležitosti 25. výročí úmrtí zakladatele skautingu v Brně Velen Fanderlik|Velena...

6. 2. 2012

Slavnostní otevření Mateřské školy Kamechy

Mateřská škola byla vybudována pro více než 50 dětí. Kolaudace se konala už 12. ledna a od...

6. 2. 2015

Spisovatel Simon Mawer přijel do Brna na premiéru divadelní verze Skleněného pokoje

návštěva spisovatele u příležitosti světové premiéry divadelní verze jeho knihy

6. 2. 2015

Zahájení výstavy Reklaměsto

Fotografická výstava Reklaměsto- street fotky zachycuje reklamu v brněnských ulicích, v...

† 6. 2. 2017

Jitka Kalábová

loutkoherečka, členka souboru Divadla Radost

† 6. 2. 2019

Josef Maňák

pedagog, odborník na didaktiku a obecnou pedagogiku

† 6. 2. 2021

Josef Poštulka

kostelník na Petrově


300 let
* 7. 2. 1723

Jan Nepomuk Polanský

jezuita, spisovatel, přírodovědec, profesor filosofie a teologie

160 let
* 7. 2. 1863

Jan Tenora

katolický kněz, historik

150 let
* 7. 2. 1873

Marta Weil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

150 let
* 7. 2. 1873

Josef Klásek

vrchní inspektor státních drah a přednosta ředitelství státních drah

145 let
* 7. 2. 1878

Ludwig Kornitzer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 7. 2. 1878

Hedwig Adler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
* 7. 2. 1883

Alois Mazel

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 7. 2. 1903

Adolf Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

115 let
† 7. 2. 1908

Klement Antonín Janetschek

augustiniánský kněz, knihovník, archivář na Starém Brně

100 let
* 7. 2. 1923

Jiří Pelikán

novinář, publicista, politik
dítě osobnosti: Julius Pelikán

80 let
† 7. 2. 1943

Heinrich Kellner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 7. 2. 1943

Josef Petřek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

75 let
† 7. 2. 1948

Ludvík Bendl

pedagog; zahradnický odborník

0
* 7. 2. . 1896
7. 2. 1461

Nový školní mistr

Rychtář a rada v Riedu píší purkmistrovi a radě města Brna, že Jan Thabrarr|Hanuš Thabrarr,...

7. 2. 1607

Přijetí do cechu

Jakub Zimmerman, puškař ze Starého Brna, pracující již dlouho v tomto řemesle k obecné...

* 7. 2. 1655

Jan ml. Etgens

brněnský měšťan a kordováník

* 7. 2. 1711

Carl Lintz

významný brněnský lékař, krajský chirurg, městský a zemský fyzik, profesor anatomie...

* 7. 2. 1742

Johann Anton Bischowsky (též Bischowski)

houslař
dítě osobnosti: Johann Bischowsky (též Bischowski)

† 7. 2. 1797

Johann Michael Wabel

zemský lékárník v lékárně U zlaté koruny v Brně

* 7. 2. 1825

Karel Kořistka

jeden z prvních profesorů brněnské techniky; od roku 1851 profesor praktické geometrie na...

* 7. 2. 1835

Romuald Střitesky

puškař a obchodník se zbraněmi, činný v Brně asi v letech 1870–1914, šikovatel a štábní...

* 7. 2. 1855

Karla Bufková

sběratelka lidové slovesnosti a autorka povídek
dítě osobnosti: MUDr. Jindřich Wankel

* 7. 2. 1861

Eduard Singer

lékař; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 2. 1866

Karel Kirchner

podnikatel ve sklenářství

* 7. 2. 1867

Richard Wickenhauser

hudební skladatel, dirigent, pianista a pedagog

* 7. 2. 1874

Josef Holý

spisovatel, politik a senátor Národního shromáždění ČSR

* 7. 2. 1881

Johann Blažek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 7. 2. 1886

Jindřich Jahn

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 7. 2. 1887

Kristina Jíchová

redaktorka

* 7. 2. 1891

Vladimír Ille

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský
otec osobností: Vladimír Ille a Rostislav Ille

* 7. 2. 1892

Božena Rinchenbachová

spolumajitelka velkostatku v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice)

* 7. 2. 1892

Alfred Erich Kirchner

podnikatel ve sklenářství
dítě osobnosti: Karel Kirchner

* 7. 2. 1894

František Herclík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 7. 2. 1896

Jan Naske

herec; v letech 1925–1946 člen Národního (Zemského) divadla v Brně

* 7. 2. 1896

František Horálek

gynekolog, porodník, zakladatel a přednosta 2. porodnicko-gynekologické kliniky LF MU v Brně

* 7. 2. 1896

Josef Kříž

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a...

* 7. 2. 1896

Jindřich Skácel

vojenský historik; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945;...

* 7. 2. 1897

Josef Kučera

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

† 7. 2. 1897

Gustav Eim

novinář, politik, parlamentní zpravodaj

* 7. 2. 1901

Antonín Bohatec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 7. 2. 1902

František Sekanina

profesor základů stavby letadel na Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně

* 7. 2. 1902

Josef Březina

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

† 7. 2. 1906

Adolf Müller

průmyslník v chemické výrobě

* 7. 2. 1911

Rudolf Fárek

sportovec - fotbal

* 7. 2. 1912

Jan Jedlička

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 7. 2. 1921

Zdeněk Chlup

architekt a urbanista (hlavní architekt Brna)

* 7. 2. 1922

Hans Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 2. 1922

Jan Skácel

básník, překladatel a publicista

† 7. 2. 1926

Josef Munzar

řádný profesor produkce rostlinné VŠZ; rektor VŠZ v letech 1920–1921; státní inspektor...

* 7. 2. 1934

Milan Pokorný

zpěvoherní herec, režisér a autor, umělecký vedoucí zpěvohry Státního divadla v Brně

† 7. 2. 1935

Severin Cenek

hudební pedagog

7. 2. 1937

Založení fotbalového klubu SK Maloměřice

Ustavující schůze se konala 7. února 1937, na které byl prvním předsedou zvolen policejní...

† 7. 2. 1942

Jan Pelíšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 7. 2. 1942

Jindřich Procházka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 7. 2. 1942

Eduard Řezníček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Zbrojovky Brno; první stanné právo

† 7. 2. 1942

Miroslav Žádník

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 7. 2. 1945

Albert Werner

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 7. 2. 1945

Hans Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

7. 2. 1945

Atentát na Augusta Gölzera v Brně

Cílem tohoto brněnského atentátu byl vysoký důstojník SS-Hauptsturmführer August Gölzer,...

† 7. 2. 1945

František Šmíd

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje; po zatčení spolupracovník gestapa

* 7. 2. 1947

Josef Hanák

kontrabasista a pedagog

† 7. 2. 1947

Karel Háňavka

profesor, duchovní československé církve v Brně, odborný spisovatel

† 7. 2. 1956

Anežka Kantnerová

pracovnice v zemědělství

† 7. 2. 1960

František Hrdina

stavitel v Brně

† 7. 2. 1960

Eduard (Mirek) Elpl

důlní inženýr a spisovatel; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

† 7. 2. 1961

Josef Sekla

profesor na české technice v Brně

† 7. 2. 1969

Ludmila Babánková

herečka
dítě osobnosti: Josef Boubela
sestra osobností: Rudolf a Vladimír Boubelovi

† 7. 2. 1990

František Roesler

operní pěvec

7. 2. 1992

Odhalení pamětní desky Jana Skácela

J. Skácel|pamětní deska byla odhalena před domem, kde Jan Skácel bydlel

7. 2. 1996

Slavnostní otevření nových laboratoří RECETOX

Slavnostní otevření laboratoří RECETOX - Research Centre for Atmospheric and Environmental...

7. 2. 2000

Febiofest 2000

Tradiční filmový festival se odehrával v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí a...

† 7. 2. 2002

Jiří Bortlíček

kontrabasista a hudební pedagog

7. 2. 2011

Výstava „Historie Kociánky“

Výstava historických fotografií ukázala návštěvníkům unikátní fotografie a další...

7. 2. 2011

Zahájení rekonstrukce jižního křídla Špilberku

V tento den byla zahájena rekonstrukce jižního křídla NKP hrad a pevnost Špilberk.
Po...

7. 2. 2015

Premiéra inscenace Skleněný pokoj v Městském divadle Brno

nejnovější premiéra v Městské divadlo Brno|Městském divadle Brno o osudech majitelů...

† 7. 2. 2017

Antonín Přidal

básník, spisovatel, dramatik, překladatel

7. 2. 2017

Otevření nové pobočky TICmB TO JE BRNO

otevření zcela nové pobočky TICmB pro veřejnost  

7. 2. 2019

Soutěž Navrhni barevný design nové tramvaje pro Brno

soutěž návrhů nového vzhledu tramvají DPmB

7. 2. 2020

Výstava Ženy na FF MU v minulosti a dnes

výstava připomínající významné ženské osobnosti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity...

† 7. 2. 2021

Ctirad Fiala

hokejový obránce, tajemník Zetoru Brno (nyní Kometa Brno)

7. 2. 2022

Výstava Jan Skácel: Básně 2022

výstava u příležitosti 100. výročí narození brněnského básníka Jan Skácel|Jana Skácela

7. 2. 2022

Vernisáž k výstavě o životě a díle Jana Skácela

Výstavu "A náhle jsme tu navěky" uspořádalo MZM při příležitosti oslav 100. výročí...