Výročí připadající na tento týden

220 let
* 20. 5. 1802

Antonín Boček

archivář a historik

145 let
* 20. 5. 1877

Jindřich Blažíček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
† 20. 5. 1892

Friedrich Bartelmus

podnikatel ve výrobě smaltovaného nádobí

115 let
* 20. 5. 1907

Jan Krejčí

fyzikální geograf, vedoucí katedry geografie na brněnské přírodovědecké fakultě
...

105 let
† 20. 5. 1917

Stanislav Svoboda

válka a odboj 1914–1919; oběti války

105 let
* 20. 5. 1917

Alois Zelený

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; společná poprava 15 osob na střelnici v Medlánkách

100 let
20. 5. 1922

Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna

Italští poutníci přijeli, aby uctili památku italských vlastenců, vězněných na Špilberku...

80 let
† 20. 5. 1942

František Gargulák

válka a odboj 1914–1918; účastník vzpoury námořníků v boce Kotorské; politický vězeň;...

70 let
† 20. 5. 1952

Jan Bula

římskokatolický kněz, oběť perzekuce po roce 1948 (proces související s případem Babice...

20. 5. 1621

Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem

Jan Vincenc Barnabáš, převor kláštera sv. Tomáše seznamuje kardinála František z...

* 20. 5. 1770

Antonín Bedřich Mitrovský

státní úředník, mecenáš, propagátor nových myšlenek

† 20. 5. 1799

Jan Nepomuk Mitrovský

přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie,...

* 20. 5. 1843

Josef Stiassni

podnikatel ve vlnařství

* 20. 5. 1855

František Bohanes

obchodník v Králově Poli

* 20. 5. 1885

Josef Knop

profesor organické, anorganické a analytické chemie; v letech 1932–1933 rektor Vysoké školy...

* 20. 5. 1886

Rudolf Loukota

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 20. 5. 1886

František Polášek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a zaměstnanci škol Země moravskoslezské

* 20. 5. 1888

Antonín Kamelander

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 20. 5. 1889

Alois Žůrek

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje

* 20. 5. 1891

Vladimír Hrádek

vrchní technický komisař

* 20. 5. 1893

Anna Bermann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobností: Alois a Eliška...

* 20. 5. 1894

Alice Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 5. 1894

Jan Valenta

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé...

* 20. 5. 1895

Antonín Nedvěd

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; legionář italský

* 20. 5. 1895

František Sekanina

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 5. 1895

Antonín Veselý

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 20. 5. 1896

Jan Jaroušek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 20. 5. 1896

Jakob Kusy

podnikatel ve vlnařství
bratr osobnosti: Franz Kusy

* 20. 5. 1896

Marta Gottlob

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 5. 1896

Wilhelm Sigmund Bermann

lékárník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 5. 1899

Čeněk Skácel

ředitel sklářské společnosti Avion

* 20. 5. 1899

Arnoštka Barbašová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 5. 1900

Alois Pospíšil

válka a odboj 1938–1945; vězeň; první stanné právo

† 20. 5. 1903

Antonín Peka

osobnost brněnského kulturního a spolkového života

* 20. 5. 1904

Elfriede (Frida) Ungar

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

* 20. 5. 1904

Pavel Fraenkl

literární historik, kritik a divadelní referent

* 20. 5. 1908

Rudolf Stejskal

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 20. 5. 1910

Adolf Cvrček

válka a odboj 1938–1945; totální nasazení v Norsku

* 20. 5. 1910

Jindřich Gottlob

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 20. 5. 1910

Oldřich Soldán

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 20. 5. 1914

Josef Habermann

profesor na Německé vysoké škole technické v Brně

* 20. 5. 1916

Bedřich Weiss (Veiss)

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 20. 5. 1916

Bedřich Weiss

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 20. 5. 1918

Arnošt Hájek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 20. 5. 1921

Dušan Bašta

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

20. 5. 1924

Založení fotbalového klubu v Líšni

Líšeňský fotbalový klub byl založen valnou hromadou v hostinci U Slezáků. Pozemek na...

* 20. 5. 1929

Cyril Ambros

archeozoolog

* 20. 5. 1929
* 20. 5. 1931

Jaroslav Jiroušek

odborník v oblasti teorie mechaniky a poddajných těles se zaměřením na numerické metody

* 20. 5. 1933

Zdeněk Vašíček

filozof, esejista, historik, překladatel, disident, prvosignatář Charty 77

† 20. 5. 1936
* 20. 5. 1938

Hubert Jungmann

malíř

† 20. 5. 1939

Aleksandra Čvanová

operní a koncertní pěvkyně

† 20. 5. 1943

Josef Rerych

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 20. 5. 1943

Amálie Danielová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; romský holocaust

† 20. 5. 1943

Antonín Valach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 20. 5. 1943

Vladislav Mojžíšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

20. 5. 1945

Předání bývalého německého evangelického kostela českobratrské evangelické církvi

„V bývalém německém evangelickém chrámě na Joštově ulici, který byl 20. května...

† 20. 5. 1945

Hermína Stehlíková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

† 20. 5. 1946

Rembrandt Lindenthal

válka a odboj 1938–1945; příslušník gestapa
dítě (z druhého manželství) osobnosti:...

† 20. 5. 1950

Jan Doupovec

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 20. 5. 1961

Vilém Kuba

architekt

20. 5. 1969

Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity

Jubilejní oslavy byly zahájeny v úterý 20. května zasedáním akademického senátu a...

† 20. 5. 1988

Bořivoj Schmidt (Šmíd)

sportovec - atletika

20. 5. 1995

Den Jihoafrické republiky v Brně

Společenské setkání u příležitosti Dne Jihoafrické republiky v Brně proběhlo od 17.30...

† 20. 5. 1996

Rudolf Suchánek

primátor města Brna v letech 1980–1983

20. 5. 1999

Vernisáž výstavy "Pandur Trenck" na Špilberku

Slavnostní vernisáží na Špilberku otevřelo Muzeum města Brna svou výstavu, připravenou k...

20. 5. 2005

Výstava Parno maro – kaľi phuv / Černá země – bílý chléb

Výstava, jejíž kurátorkou byla Mgr. Jana Poláková, mapovala vliv romské kultury na kulturu...

† 20. 5. 2005

Ludvík Kunz

etnograf, muzejní pracovník a pedagog

20. 5. 2005

Brněnská muzejní noc

Akce součástí Festivalu muzejních nocí, vyhlášeného Asociací muzeí a galerií ČR s...

† 20. 5. 2008

Jan Hird Pokorný

brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt

20. 5. 2013

Výstava fotografií ze života Františka Boudy

Výstava byla spojena s výkladem a besedou s hosty z Klubu příslušníků RAF a Svazu letců...

20. 5. 2013

Výstava Ladíte s námi

výstava VUT Brno k 90. výročí Československého rozhlasu a 60. výročí televize

20. 5. 2014

Výstava Brněnští němečtí architekti

výstava o tvorbě brněnských německých architektů

20. 5. 2015

Projekt Paměť v ulicích

fotografická výstava o dějinách vybraného území města Brna přímo v jeho ulicích

† 20. 5. 2015

Miloš Štejfa

významný internista, kardiochirurg, první prezident České lékařské komory
dítě...

20. 5. 2016

Meeting Brno 2016

festival s tématem ztracené a nalezené domovy

† 20. 5. 2016

Vladimír Štroner

politik, v letech 1971–1976 primátor města Brna


460 let
21. 5. 1562

Žádost o zakoupení 20 kop šindelů

Alexander Felndorfer z Borotína, úředník na Veveří, oznamuje představitelům města Brna, že...

255 let
† 21. 5. 1767

Johann Ernst Leinhaas

herec, ředitel divadelní společnosti

160 let
* 21. 5. 1862

Karel Alfréd Jakub Felix Maria Regner von Bleyleben

poručík zeměbraneckých dragounů, okresní komisař

155 let
* 21. 5. 1867

Hedwig Kaff

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
* 21. 5. 1882

Ludmila Tučková

klavíristka

135 let
* 21. 5. 1887

Felix Josef Uxa

podnikatel ve slévárenství

135 let
* 21. 5. 1887

Julius Schallinger

architekt

130 let
* 21. 5. 1892

Václav Šplíchal

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

125 let
* 21. 5. 1897

Ferdinand Tomeš

válka a odboj 1914–1919; oběti války

120 let
* 21. 5. 1902

Božena Káňová

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje

120 let
* 21. 5. 1902

Miloslav Fibich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

115 let
21. 5. 1907

Zákaz plivání na podlahu v hostincích a kavárnách

Vyhláška vydaná 21. května 1907 Městskou radou hlavního zemského města Brna zakazuje podle...

100 let
21. 5. 1922

První utkání Československa v pozemním hokeji

Utkání v pozemním hokeji Československa (německý svaz) proti Rakousku skončilo výsledkem 1:3...

100 let
21. 5. 1922

Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku

Druhý den pobytu účastníků Italské národní pouti v Brně.

80 let
† 21. 5. 1942

Berta Teltscher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 21. 5. 1942

Josef Mádr

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 21. 5. 1942

Jaroslav Josef Škára

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

60 let
† 21. 5. 1962

Ernst Stiassni

podnikatel ve vlnařství

25 let
21. 5. 1997

Nizozemské dny v Brně

celý festival přispěl především k prezentaci Nizozemí a navázání nových kontaktů v...

10 let
† 21. 5. 2012

Jaroslav Krejzla

typograf, technický redaktor VVM

21. 5. 1621

Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem

František z Dietrichštejna|kardinál František z Dietrichštejna žádá purkmistra a Radu města...

21. 5. 1645

Vyplacení mzdy sedlákům a minérům

Jean Louis Raduit de Souches, vojenský velitel města Brna, žádá purkmistra města Brna, aby...

21. 5. 1660

Statuta cechu mydlářů a svíčkařů

Purkmistr a rada města Brna oznamují, že před ně předstoupili zdejší měšťané,...

* 21. 5. 1819

Jan Hlávka

podnikatel ve vlnařství

* 21. 5. 1844

Emil Pirchan st.

akademický malíř, portrétista a profesor kresby
otec osobnosti: prof. Emil ml. Pirchan

* 21. 5. 1850

Gustav Lindenthal

stavební inženýr

* 21. 5. 1864

Anna Zwicker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 5. 1865

Jaroslav Jiljí Václav Jahn

mineralog a geolog, profesor brněnské české techniky

* 21. 5. 1876

Tobiáš Kudela

ministerský rada Ministerstva financí v Praze

* 21. 5. 1879

Ferdinand Lederer

asistent na České vysoké školy technické v Brně

* 21. 5. 1881

Jan Macků

biolog, mykolog, středoškolský a vysokoškolský profesor

* 21. 5. 1883

Adolf Josef Stachý

podnikatel v knihtisku

* 21. 5. 1884

Jindřich Cenek

pedagog, kulturní a komunální pracovník

* 21. 5. 1885

Felix Heinemann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 5. 1886

Alfred Grünspan

lékař v Brně

* 21. 5. 1886

Josef Veselý

zakladatel firmy na výrobu francovky Alpa („Alpa, továrna lučebních a kosmetických...

* 21. 5. 1890

Ferdinand Ondra

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 21. 5. 1890

Jaroslav Provazník

akademický malíř; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 5. 1891

Robert (Norbert) Báňa

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

21. 5. 1891

Posvěcení nového oltáře katedrály sv. Petra a Pavla

Dne 21. května 1891 posvětil sídelní biskup brněnské diecéze a pozdější olomoucký...

* 21. 5. 1894

Angela Nagel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 5. 1895

Vlasta Koseová

zakladatelka českého dívčího skautingu

* 21. 5. 1896

Josef Černý

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 21. 5. 1896

Emil Ševčík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 5. 1896

Ferdinand Buchta

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 21. 5. 1898

Otto Rubík

divadelní a filmový herec, v letech 1919–1921 člen Národního divadla v Brně

21. 5. 1898

Oslavy Františka Palackého v Králově Poli

Ve dnech 21. a 22. května 1898 se konaly za přítomnosti všech českých spolků královopolské...

* 21. 5. 1900

Emil Hába

varhaník, skladatel, sbormistr a hudební pedagog

* 21. 5. 1900

Vladimír Zapletal

lékař, organizátor lékařského života; znalec dějin přírodních věd uznávaný v...

* 21. 5. 1901

Vladimír Popelka

právník

* 21. 5. 1903

Václav Berousek

artista, provazochodec

* 21. 5. 1903

Maxmilián (Max) Tragač

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 5. 1905

Ludvík Vitoslavský

farář a vikář Církve československé husitské

* 21. 5. 1905

Benjamin Kotík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 5. 1905

Rosalia Chladek

tanečnice, taneční pedagožka a choreografka

† 21. 5. 1911

Jan Procházka

zakladatel prvního velkého českého papírnického podniku v Brně

* 21. 5. 1913

Jaromír (Jaroslav) Borecký

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zahraniční odboj

* 21. 5. 1914

Jaroslav Budlovský

profesor na Českém vysokém učení technickém v oboru energetika; válka a odboj 1938–1945;...

* 21. 5. 1914
† 21. 5. 1915

Josef Morávek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 21. 5. 1915

Ignác (Ignát) Brabec

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 21. 5. 1918

Vilém Heckel

fotograf

21. 5. 1919

Ustavující schůze spolku Mensa akademická českých vysokých škol brněnských v nové republice

Ustavující schůze spolku již v nové republice se konala 21. 5. 1919, předsedou byl zvolen...

† 21. 5. 1919

Štěpán Přichystal

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; dobrovolec na Slovensku

* 21. 5. 1920

Alice Salamon Kupferman

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežila)

* 21. 5. 1920

Vladimír Švabík

herec a pedagog

† 21. 5. 1920

Osvald Životský

železniční projektant

* 21. 5. 1923

Richard Gert

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň, elektrotechnik

* 21. 5. 1925

Vlasta Vlašínová

rusistka, překladatelka, pedagožka
partner osobnosti: PhDr. Štěpán Vlašín, DrSc.

* 21. 5. 1928

Pavel Spunar

historik - medievista, paleograf, kodikolog; vysokoškolský pedagog

* 21. 5. 1930

Sylvia Kodetová

operní pěvkyně - sopranistka

21. 5. 1931

Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

V areálu PřF MU byla slavnostně otevřena moderní účelová novostavba Ústavu analytické...

* 21. 5. 1935

Jitka Kalábová

loutkoherečka, členka souboru Divadla Radost

21. 5. 1936

Tenisová exhibice Vlasty Buriana v Brně

tenisová exhibice za účasti Vlasty Buriana začala v 16.30 hodin

PROGRAM:
1)...

† 21. 5. 1939

Alois Vlk

státní úředník

* 21. 5. 1940

Eva Konečná

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

† 21. 5. 1943

Marta Pereles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 21. 5. 1944

Eugen Eduard Hayek

správní úředník, okresní hejtman

† 21. 5. 1945

Stanislav Kořínek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

21. 5. 1949

Slavnostní odhalení pamětní desky Jiřího Mahena

pamětní deska odhalená k 10. výročí úmrtí J. Mahen|Jiřího Mahena

† 21. 5. 1951

Karel Váňa

herec, tanečník, zpěvák

† 21. 5. 1973

Karel Ignác Fanfrdla

kněz; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939; komunální politik

21. 5. 1988

Odstřel Domu nábytku (dříve JEPA)

Obchodní dům JEPA byl postaven v roce 1933.
Jednalo se o funkcionalisticky řešenou budovu...

† 21. 5. 1993

Jánuš Kubíček

malíř a grafik, jeden z předních představitelů brněnské malby druhé poloviny 20. století,...

† 21. 5. 2003

Oldřiška Keithová

výtvarnice,
válka a odboj 1938–1945; totální nasazení; perzekuce po roce 1948,...

21. 5. 2005

Deník Rovnost přinesl zprávu o jednáních o komerčním využití Špilberku

Zpráva vyšla z jednání porady vedení města Brna 7. března 2005, 87/2005: "Porada vedení...

† 21. 5. 2006

Ferdinand Přecechtěl

mikrobiolog, proděkan LF UJEP v Brně

21. 5. 2009

Vernisáž výstavy Příběhy z dějin Masarykovy univerzity

výstava Příběhy z dějin Masarykovy univerzity, kterou připravil Archiv Masarykovy univerzity...

† 21. 5. 2013

Eduard Hrbatý

salesián, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

† 21. 5. 2014

Jaromír Doubek

sportovec - veslař, trenér, dlouholetý předseda Českého veslařského klubu v Brně a čestný...

21. 5. 2016

Jmenování nového brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula

Dne 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního...

21. 5. 2019

VIDA! pokřtila novou tramvaj

křest nové tramvaje zábavního vědeckého parku VIDA!

21. 5. 2019

Konference Jiří Mahen v množném čísle

konference u příležitosti 80. výročí úmrtí Jiří Mahen|Jiřího Mahena


415 let
* 22. 5. 1607

Simon Brandt

dítě osobnosti: Johannes Jakob Brandt
kamenický mistr

280 let
22. 5. 1742

Královna Marie Terezie přikázala vybudovat kasematy na Špilberku

V rezoluci "o způsobech zemské obrany v markrabství moravském" uvádí panovnice na prvním...

125 let
* 22. 5. 1897

Ernst Nathan Rischawy (Arnošt Ryšavý)

lékař - internista (zabýval se chorobami zažívacího ústrojí)

115 let
* 22. 5. 1907

Emilie Vítková

lékařka; válka a odboj 1938–1945; účastnice zahraničního odboje

100 let
* 22. 5. 1922
100 let
22. 5. 1922

Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd

pokračování italské národní pouti

90 let
* 22. 5. 1932

Jaroslav Čech

hudebník a pedagog

90 let
* 22. 5. 1932

Hana Příleská

archivářka, regionální historička

80 let
† 22. 5. 1942

Alexander Hirschmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

60 let
† 22. 5. 1962

Viktor Hoppe

československý generál; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje

40 let
† 22. 5. 1982

František Otradovec

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

5 let
† 22. 5. 2017

Jan Vrbka

v letech 2000–2006 rektor VUT v Brně

* 22. 5. 1882 nebo 1884

Helena Monczáková

operetní herečka

22. 5. 1635

Žádost o pronájem křížovnického dvora

Purkmistr a rada města Brna žádají hraběte Vratislava, aby křížovnický dvůr, který je ve...

* 22. 5. 1789

Anton Fischer

ranhojič, majitel domu v Brně, propagátor homeopatie na Moravě

† 22. 5. 1805

Wilhelm (Johann Wilhelm) Mundy

významný brněnský podnikatel v textilní soukenické manufakturní výrobě

* 22. 5. 1851

Antonín Cyril Stojan

arcibiskup olomoucký, teolog, zemský a říšský poslanec

* 22. 5. 1865

Felix Strakosch

podnikatel ve vlnařství a cukrovarnictví; starosta města Hohenau v letech 1913–1919

* 22. 5. 1866

Leopold Eisenmann

podnikatel v pletařství; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 5. 1869

Emil Kraus

lékař v Brně

* 22. 5. 1878

Robert Kučera

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 22. 5. 1883

Arnošt Nejedlý

sportovec (atletika, organizátor) - běžecký vytrvalec a velký propagátor maratonského běhu

* 22. 5. 1890

Antonín Ilja Brauner

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 5. 1891

Bruno Robert Nowitzky

podnikatel ve strojírenství

* 22. 5. 1895

Josef Kaucký

matematik, vysokoškolský pedagog

* 22. 5. 1895

Jan Polách

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

* 22. 5. 1896

Rudolf Kachlík

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 22. 5. 1896

Leiv Kreyberg

norský lékař, patolog, onkolog; čestný doktor brněnské univerzity

* 22. 5. 1898

Vilém Pouchlý

válka a odboj 1938–1945, politický vězeň; akce 1. 9. 1939

* 22. 5. 1900

Vilém Jandl

klavírista a pedagog

* 22. 5. 1900

Armin Robert Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 5. 1900

Jan Obořil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 22. 5. 1901

Zdeněk Bílek

propagátor automobilismu v Brně

* 22. 5. 1904

Otto Feldmann

advokát v Brně

* 22. 5. 1913

Jaromír Grygar

válka a odboj 1939–1945; účastník zahraničního odboje; navigátor 311. perutě RAF

* 22. 5. 1913

František Jílek

klavírista, skladatel, dlouholetý šéfdirigent brněnské opery a Státní filharmonie Brno,...

† 22. 5. 1916

Adolf Johann Uxa

podnikatel ve slévárenství

* 22. 5. 1920

Alena Bernášková

novinářka, prozaička a překladatelka z angličtiny a němčiny

* 22. 5. 1921

Gustav Brom

hudebník, kapelník, klarinetista, saxofonista a zpěvák; válka a odboj 1938–1945; účastník...

* 22. 5. 1925

Jan Grossman

činoherní režisér, dramatik, divadelní a literární kritik, v letech 1949–1953 člen...

* 22. 5. 1929

Jaroslav Dietl

filmový a televizní scénárista, dramatik a dramaturg

† 22. 5. 1931

Philipp Langmann

dramatik, prozaik a publicista, chemik

† 22. 5. 1934

Josef Jelinek

stavitel v Brně; poslanec Moravského zemského sněmu

† 22. 5. 1935

Gustav Dostál

zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a...

* 22. 5. 1936

Ivan Kolář

uznávaný matematik v oboru diferenciální geometrie, profesor

† 22. 5. 1938

Augustin Popelka

právník, první prezident Nejvyššího soudu v Brně po vzniku ČSR

† 22. 5. 1939

Jiří Mahen

knihovník, spisovatel, básník, dramatik a dramaturg Národního divadla v Brně

* 22. 5. 1956
† 22. 5. 1960

Jiří Odehnal

horník, oběť důlního neštěstí

† 22. 5. 1974

Václav Prokůpek

redaktor a spisovatel

* 22. 5. 1976

Věra Rosí

bohemistka a germanistka, básnířka

† 22. 5. 1983

Albert Claude

belgický biolog, cytolog, biochemik, nositel Nobelovy ceny za medicínu 1974; čestný doktor...

22. 5. 2003

Sympozium Berta Suttnerová a mírové hnutí

U příležitosti 160. výročí narození spisovatelky a první nositelky Nobelovy ceny míru toto...

22. 5. 2006

Slavnostní otevření jednotky intenzivní péče pro alogenní transplantace kostní dřeně

Dne 22. května 2006 byla na Klinice dětské onkologie, Pracoviště dětské medicíny Fakultní...

† 22. 5. 2010

Josef Koukl

sídelní biskup litoměřický v letech 1989–2003

† 22. 5. 2010

Jarmila Palivcová-Karlíková

operní pěvkyně

22. 5. 2013

Čtyřnásobná vražda v Brně-Ivanovicích

V rodinném domě v Brně-Ivanovicích, kde žila bezproblémová rodina, došlo k vraždě, která...

22. 5. 2014

Zahájení výstavy Tanečníci z klubu Chiqita

autorem výstavy je moravský výtvarník a restaurátor Libor Jaroš, který ve svém díle...

22. 5. 2014

Brno a Jižní Morava bez hranic 2014

Této akce se pravidelně účastní 400 děti z dětských domovů, diagnostických ústavů,...

22. 5. 2015

Pietní vzpomínka k nedožitým narozeninám PhDr. Josefa Trávníčka

K nedožitým 45. narozeninám váženého a oblíbeného kolegy a učitele Josef Trávníček|PhDr....

† 22. 5. 2018

Miroslav Netík

malíř, grafik a ilustrátor

22. 5. 2019

Výstava Jiří Mahen knihovník národní

výstava představila Jiří Mahen|Jiřího Mahena jako organizátora veřejného knihovnictví


170 let
23. 5. 1852

Požár v hostinci „U hvězdy“ za Měnínskou branou

Požár se šířil tak rychle, že hrozil zkázou celému městu. Chytla věž kostela sv. Máří...

150 let
* 23. 5. 1872

Emil Stern

obchodník v Brně

135 let
* 23. 5. 1887

August Popelka

státní úředník

130 let
* 23. 5. 1892

Vilém Herman

majitel velkoobchodu s obrazy a rámy

130 let
* 23. 5. 1892

Alois Coufal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

125 let
* 23. 5. 1897

Vilém Boris Kubát

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

115 let
* 23. 5. 1907

Marie Berousková

umělkyně, artistka

115 let
* 23. 5. 1907

Karel Formánek

výtvarník

100 let
* 23. 5. 1922

Felix Bass

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

95 let
* 23. 5. 1927

Vladimír Nekuda

archeolog; vědecký a muzejní pracovník; tvůrce moravské a spolutvůrce evropské středověké...

90 let
* 23. 5. 1932

Miroslav Masák

architekt

80 let
† 23. 5. 1942

Karel Marynčák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 23. 5. 1942

Julius Reich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 23. 5. 1942

Regine Hirsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 23. 5. 1942

Robert Růžička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
23. 5. 1942

První závody na novém hřišti Moravské Slavie v Brně-Králově Poli

Celé hřiště bylo v obtížných podmínkách okupace vybudováno za jediný rok.
Prvním...

80 let
† 23. 5. 1942

Jan Popelák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

60 let
23. 5. 1962

I. ročník Přeboru horolezců v lesním běhu „Retenčka“

Pořadatelem závodu byl horolezecký oddíl Lokomotiva Brno.
Na trati o délce 9,6 km s...

50 let
† 23. 5. 1972

Václav Berousek

artista, provazochodec

25 let
† 23. 5. 1997

Václav Pletka

historik, folklorista, dokumentátor

20 let
† 23. 5. 2002

Alena Bílková

pěvkyně - sopranistka

20 let
23. 5. 2002

Udělení čestné vědecké hodnosti Doctor Honoris Causa Jiřímu Suchému, dramatikovi, básníku a herci

Na slavnostním zasedání Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně udělili...

23. 5. 1744

smlouva na stavební práce na kasematech a hradbách na Špilberku

Zemský výbor uzavřel s brněnským zednickým cechem smlouvu na další stavební práce na...

* 23. 5. 1851

Adolf Anton Löw

podnikatel ve vlnařství

* 23. 5. 1858

František Procházka

učitel a spisovatel

* 23. 5. 1861

František Alexa

podnikatel v konzervárenství ovoce a zeleniny

* 23. 5. 1861

Otakar Bystřina

spisovatel uměleckého a lidového prostředí

* 23. 5. 1863

Leopold Munk

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 5. 1876

Otakar Kopecký

rektor Vysoké školy zemědělské v Brně v letech 1931–1932, vysokoškolský profesor...

* 23. 5. 1878

Adolf Huppert

válka a odboj 1938–1945; následky války

* 23. 5. 1880

Bohumil Holub

pedagog, sbormistr, varhaník

* 23. 5. 1883

Maxmilián Kolaja

středoškolský profesor, první lektor polštiny a jeden ze zakladatelů polonistiky na brněnské...

* 23. 5. 1884

Rudolf Pereles

lékárník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 5. 1884

Štěpán Šitavanc

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 23. 5. 1885

Carl Hebrank

lékárník v Brně v lékárna „Zu Mariahilf“ (U Marie Pomocné)|lékárně „Zu Mariahilf“...

* 23. 5. 1889

Ferdinand Pujman

operní režisér a dramaturg, teoretik, pedagog, libretista, v letech 1920–1921 režisér...

* 23. 5. 1891

Robert Stern

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 5. 1891

Antonín Vlk

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 5. 1891

Viktor Jelínek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 5. 1893

Otto Pick

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 23. 5. 1893

Jan Tománek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 23. 5. 1894

Vladimír Mureso

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 23. 5. 1895

Eliška Pešková-Švandová

herečka, překladatelka, dramatizátorka, divadelní ředitelka, v letech 1886–1891...

* 23. 5. 1895

Irene Kaufmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

23. 5. 1895

Slavnostní otevření Betlémského chrámu v Brně

Betlémský kostel (evangelický)|Betlémský chrám na Pellicově ulici byl dokončen, vysvěcen a...

* 23. 5. 1896

Eduard Graj

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 5. 1898

Vilém Skládal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 23. 5. 1903

Otakar Viktorin

vysokoškolský profesor, fyzikální chemik

* 23. 5. 1903

Antonín Vala

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

* 23. 5. 1904

Arnošt Munk

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 23. 5. 1905

František Klein

středoškolský profesor, regionální badatel, genealog, dlouholetý člen Muzejní a...

* 23. 5. 1906

Václav Růžička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 23. 5. 1908

Alois Valčík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
bratr osobnosti: Josef Valčík

* 23. 5. 1910

Josef Pospíšil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 23. 5. 1916

Antonín Veselý

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 23. 5. 1924

Paul Breda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobností: Olga a Otto Breda

† 23. 5. 1925

Josef Maxmilian Konrad Karl Ripka

člen významné brněnské podnikatelské rodiny ve výrobě barviv a velkoobchodníků,...

* 23. 5. 1926

Alois Bauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 23. 5. 1928

Anna Kučerová

klavíristka, pedagožka

* 23. 5. 1929

Vladimír Preclík

sochař, malíř, řezbář, spisovatel a vysokoškolský pedagog

† 23. 5. 1936

Heinrich Katscher

průmyslník v koželužství
dítě osobnosti: Juda Katscher
bratr osobnosti: Albert...

23. 5. 1936

Tělocvičná akademie Sokola v Žabovřeskách

nářadí bylo zastoupeno dvěma čísly: cvičení dorostenek na bradlech a zvýšené žerdi a...

† 23. 5. 1939

Jan Lenfeld

zakladatel československé hygieny potravin živočišného původu, válka a odboj 1914–1919;...

† 23. 5. 1943

František Ryšánek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 23. 5. 1944

Josef Vaněk

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; akce 1. 9. 1939

† 23. 5. 1948

Václav Cipra

lékárník v Brně v lékárně „U svaté Trojice“

23. 5. 1948

Slavnostní zahájení dopravy na elektrické dráze z Brna (Komína) do Bystrce

Slavnostní řeč přednesl předseda MNV v Bystrci Karel Chytrý, dále Václav Chabera, I....

† 23. 5. 1953

Josef Buček

zakladatel slatinského Sokola, aktivní cvičitel, osvětový pracovník, člen školní rady ve...

† 23. 5. 1956

Saša Razov

herec, písničkář, kabaretiér a textař

* 23. 5. 1970

Josef Trávníček

středoškolský pedagog, znalec historie Brna, národopisec

† 23. 5. 1989

Olga Morávková

operní, operetní a koncertní pěvkyně

23. 5. 2008

Sochy v ulicích / Brno Art Open 2008

Přehlídka Sochy v ulicích/Brno Art Open 2008 představila tvorbu předních českých,...

† 23. 5. 2009

Herbert Straka

botanik, vysokoškolský pedagog

† 23. 5. 2014

Lubomír Minx

přední odborník na speciální rostlinnou produkci


170 let
* 24. 5. 1852

Karel Rosola

drogista v Brně

170 let
* 24. 5. 1852

Vilém Jan Adam Voříkovský

ministerský rada v Brně

165 let
* 24. 5. 1857

Emanuel Löwenstein

lékař v Brně

155 let
24. 5. 1867

Zavedení nového číslování domů v Brně dle ulic

Číslování proběhlo na základě císařského patentu z 23. 3. 1857.
Konkordance čísel...

145 let
* 24. 5. 1877

Alois Sochor

sportovec - zápas (mistr střední Evropy)

140 let
* 24. 5. 1882

Immanuel Stern

advokát, komunální pracovník

130 let
* 24. 5. 1892

Jan Chytka

lékař v Brně

125 let
* 24. 5. 1897

Vilém Mazouch

brněnský tkadlec

125 let
* 24. 5. 1897

Vilém Novotný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

115 let
* 24. 5. 1907

Stanislav Krajíček

průkopník a zakladatel synchronizovaného plavání u nás
bratr osobnosti: Emil Krajíček

115 let
* 24. 5. 1907

Jan Žižlavský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

115 let
* 24. 5. 1907

Jules François

významný oftalmolog; čestný doktor brněnské univerzity

100 let
* 24. 5. 1922

Emil Koutský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci banky Slavia

95 let
* 24. 5. 1927

Jadwiga Wysoczanská

operní pěvkyně; v letech 1954–1960 sólistka opery Státního divadla v Brně

80 let
† 24. 5. 1942

Rudolf Polášek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

75 let
24. 5. 1947

5. sjezd Československé společnosti chirurgické

Celostátní sjezd chirurgů, který se konal v posluchárně chirurgické kliniky LF MU, se...

70 let
† 24. 5. 1952

Jan Zoubek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

15 let
24. 5. 2007

Setkání patnácti prezidentů zemí střední, jižní a východní Evropy

Tématy tohoto již 14. neformálního setkání patnácti hlav zemí střední, jižní a...

24. 5. 1440

Snaha o nastolení míru

Římský král Fridrich III. dostal od purkmistra a rady města Brna dopis (s přiloženými opisy...

24. 5. 1645

Proviant pro vojáky

Krajský hejtman Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic se obrací na purkmistra města Brna a oznamuje...

† 24. 5. 1831

Václav Urban Stuffler

4. biskup brněnský v letech 1817–1831

† 24. 5. 1849

Wenzel Linhart

ranhojič špilberské trestnice (v letech 1827–1842)

* 24. 5. 1856

Hedwig Kohnstein

podnikatelka ve výrobě olejů, esencí a lihovin; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

* 24. 5. 1875

František Ondráček

stavitel v Brně-Králově Poli

* 24. 5. 1879

Eugen Mautner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 5. 1880

Berthold Drucker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 5. 1880

Jan Koudela

profesor politické ekonomie

* 24. 5. 1884

Adele Reissmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 5. 1885

Helene Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 5. 1888

Giovanni Sansone

významný italský matematik; čestný doktor Masarykovy univerzity

* 24. 5. 1891

František Krejčí

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 5. 1891

Ferdinand Pražský

spisovatel, novinář; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945;...

* 24. 5. 1893

Antonín Folprecht

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

* 24. 5. 1894

Antonín Víšek

obchodník a později podnikatel v chemické výrobě

* 24. 5. 1894

Margarethe Löwit

válka a odboj 1938–1945; holocaust; holocaust

* 24. 5. 1896

Josef Mičánek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 5. 1898

František Krejčiřík

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 24. 5. 1903

Jindřich Blažíček

operní pěvec

* 24. 5. 1904

Emil Flak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 24. 5. 1904

Václav Praxl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 24. 5. 1904

Josef Fritz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci pošty

* 24. 5. 1905

Zdeněk Blažek

hudební skladatel a teoretik, ředitel brněnské konzervatoře a profesor muzikologie na...

* 24. 5. 1906

Robert Fajt

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 24. 5. 1910

Zdenka Ševčíková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 24. 5. 1913

Marie Morbacherová

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

† 24. 5. 1913

Antonín Adamec

římskokatolický kněz, kanovník, pedagog a literát

* 24. 5. 1914

František Bil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 24. 5. 1915

Theodor Spietschka

lékař, dermatolog, primář zemské nemocnice v Brně a pedagog na německé technice v Brně

* 24. 5. 1918

Friedrich Troller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 5. 1919

Josef Čajka

vysokoškolský pedagog; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 17. listopad 1939

* 24. 5. 1919

Jan Macků

filozof, sociolog, novinář a publicista
dítě osobnosti: prof. PhDr. Jan Macků

† 24. 5. 1919

Cyril Kolíbal

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; oběti války

* 24. 5. 1923

Oldřich Pacek

válka a odboj 1938–1945; účastník osvobozovacích bojů v roce 1945

† 24. 5. 1925

Eduard Nováček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; legionář francouzský

24. 5. 1925

Oslavy 25. výročí založení české techniky a oficiální předání budovy Kounicových kolejí do užívání

Ve dnech 23. a 24. května 1925 se konaly oslavy 25. výročí založení České vysoké školy...

* 24. 5. 1926

Karl Schmidtl

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů (příslušník Wehrmachtu)

24. 5. 1926

Zahájení provozu letecké linky Praha–Brno–Bratislava–Košice

Československými státními aeroliniemi zahájen provoz na lince...

* 24. 5. 1929

Jaroslav Bogdálek

sportovec - lyžování (účastník OH 1956, držitel 13 titulů mistra ČSR), lední hokej...

† 24. 5. 1931

Jindřich Slovák

podnikatel a archeolog

24. 5. 1934

Uspořádán hold Brna T. G. Masarykovi

Brněnská městská rada spolu s vojenskou posádkou a kulturními korporacemi obou národností...

24. 5. 1939

Pohřeb operní pěvkyně Aleksandry Čvanové

Rozloučení se konalo od 15 hodin 24. 5. 1939 ve foyeru Mahenovo divadlo|divadla Na hradbách.

† 24. 5. 1943

Sigmund Stark

podnikatel v papírnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 24. 5. 1943

Leopold Löwenstamm

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 24. 5. 1945

Rudolf Jelinek

malíř, litograf samouk

† 24. 5. 1948

Josef Friedl

sportovní žurnalista a beletrista, sportovec - fotbal, rozhodčí

† 24. 5. 1954

Otakar Kallauner

vědecko-výzkumný pracovník v oboru stavebních hmot a keramiky
dítě osobnosti: prof....

† 24. 5. 1960

Josef Pavelka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 24. 5. 1974

Jaroslav Janatka

novinář
partner osobnosti: Zdenka Hanáková

† 24. 5. 1986

František Kunc

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň, akce 1. 9. 1939

† 24. 5. 1989

Jiří Coufal

akademický malíř; pedagog

† 24. 5. 1990

Vladimír Kyas

filolog, bohemista a paleoslovenista

24. 5. 1995

Setkání při příležitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí

setkání se uskutečnilo v 10 hodin v areálu Kounicových studentských kolejí

24. 5. 2011

Výstava Beatlemanie v Brně

Výstava přiblížila osudy liverpoolské skupiny i to, jak její hudbu a poselství vnímala...

24. 5. 2011

Kampaň „Žijeme Londýnem“

„Žijeme Londýnem“, tak se jmenovala oficiální kampaň na podporu olympijských her v...

24. 5. 2013

Návštěva patriarchy Bartoloměje u příležitosti oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Na oslavy 1150. výročí přijel do České republiky nejdůležitější představitel...

24. 5. 2013

Udělení čestného doktorátu JAMU Vojtěchovi Jasnému

režisér Vojtěch Jasný převzal v Divadle na Orlí titul doktor dramatických věd honoris causa,...

24. 5. 2014

Otevření nového Geoparku Masarykovy univerzity

U příležitosti Dne vědy Přírodovědecké fakulty MU byl v historickém areálu fakulty v...

† 24. 5. 2019

Jaroslav Erik Frič

významný intelektuál, básník, nakladatel, hudebník a propagátor undergroundové kultury


145 let
* 25. 5. 1877

Arthur Schweinburg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 25. 5. 1877

Theodor Schweinburg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 25. 5. 1887

Gertrude Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 25. 5. 1887

Ernst Brunner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 25. 5. 1887

Václav Vodstrčil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

135 let
† 25. 5. 1887

Jindřich Blažej Vávra (Wawra)

botanik, cestovatel, lodní lékař, nejstarší doložený fotografující cestovatel z českých...

125 let
* 25. 5. 1897

Emilie Stopková

restauratérka
partner (druhá manželka) osobnosti: Jaroslav Stopka

120 let
* 25. 5. 1902

Lev Krča

architekt; sportovec-atletika, lyžování; sportovní fotograf; válka a odboj 1938–1945;...

115 let
* 25. 5. 1907

Armin Racek

jeden z účastníků letu uneseného letadla 24. 3. 1950 s odletem z Brna

115 let
* 25. 5. 1907

Otto Neumann

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; holocaust (přežil)

110 let
† 25. 5. 1912

Eugen Karl Indra

podnikatel v mědikovectví a kovolitectví
dítě osobnosti: Franz Indra
bratr...

110 let
* 25. 5. 1912

Jan Palát

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

105 let
* 25. 5. 1917

Antonín Škrdla

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

100 let
* 25. 5. 1922

Josef Lazar

sportovec - atletika (sprinty a skok do dálky)

100 let
* 25. 5. 1922

Jiří Šindler

ilustrátor, grafik, znalec písma, profesor na Střední škole uměleckých řemesel a na Fakultě...

95 let
* 25. 5. 1927

Zdeňka Kopecká

architektka

95 let
* 25. 5. 1927

Blahoslav Španiel

knihovník a pedagog

80 let
† 25. 5. 1942

Hana Radó

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, holocaust
dítě osobnosti: Ilse Radó

80 let
† 25. 5. 1942

Artur Radó

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust;
dítě osobnosti: Ilse Radó

80 let
† 25. 5. 1942

Ilse Radó

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě (z druhého manželství)...

80 let
† 25. 5. 1942

Zděnek Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Dagmar Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Marta Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Edith Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Elsa Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Karl Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Fritz Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Josef Glozl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

80 let
† 25. 5. 1942

Richard Jeral

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Géza Klein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Amalie Klein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Hana Klein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Margit Jeralová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Sylva Jeralová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Pavel Jeral

operní pěvec; válka odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Eva Bäck

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Bedřiška Bäck

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Margarethe/Grete Stern

podnikatelka v papírnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Leo Schwarzbart

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

Otakar Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 25. 5. 1942

František Gregor

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské
otec osobnosti:...

75 let
* 25. 5. 1947

Libuše Šuleřová

výtvarnice, ilustrátorka a pedagožka

55 let
25. 5. 1967

Zrušení zastávky vlaku v Jehnicích

Od 25. května 1967 byla definitivně zrušena zastávka vlaku v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice). Pro...

45 let
† 25. 5. 1977

Otokar Maška

středoškolský profesor

5 let
25. 5. 2017

Pasáž Alfa oslavila 80 let

rozmanitý program ve stylu první republiky jako připomenutí výročí významné stavby

25. 5. 1590

Obnovení hranic mezi městským statkem kuřimským a šlechtickým statkem blanenským

Jan Žalkovský ze Žalkovic a na Dobromislicích připomíná purkmistrovi a radě města Brna...

25. 5. 1673

Smlouva o prodeji měšťanského domu františkánskému klášteru

Smlouva byla uzavřena mezi františkánským klášterem u sv. Josefa a představiteli města Brna...

* 25. 5. 1711

Carl Joseph de Ville

voják, velitel kyrysnického pluku Saint Ignon v hodnosti podplukovníka (1741) a plukovníka...

25. 5. 1723

Výprava na dno Macochy roku 1723

V květnu 1723 se odhodlali dva brněnští duchovní, kteří se v té době zdržovali na panství...

* 25. 5. 1754

Filip Nerejský Grimm

zemský úředník

† 25. 5. 1816

Vincenc Josef Schrattenbach

3. biskup brněnský (1800–1816), císařem jmenován 13. 6. 1799, papežem potvrzen 11. 8. 1800,...

25. 5. 1820

Ničivé krupobití v Brně

Dne 25. května 1820 město Brno a jeho nejbližší okolí zasáhlo mimořádně ničivé...

* 25. 5. 1825

Hermann Flesch

podnikatel v dopravě

† 25. 5. 1845

Jan Křtitel Josef Trassler

knihtiskař a knihkupec

* 25. 5. 1869

Julius Kuhn

podnikatel ve vlnařství

* 25. 5. 1874

František Kubíček

předseda župy i odboru KČST, příznivec a propagátor turistiky
otec osobnosti: MUDr. in...

* 25. 5. 1876

Václav Nepraš

učitel, novinář, nakladatel

* 25. 5. 1879

Jan Šik

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 25. 5. 1884

Albert Figdor

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 5. 1885

Arnold Hindls

úředně autorizovaný civilní inženýr; stavitel

* 25. 5. 1885

Josef Borovička

historik, zemský archivní rada

* 25. 5. 1891

Rudolf Burian

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 5. 1891

Václav Filkuka

válka a odboj 1914–1919; dobrovolci na Slovensku

* 25. 5. 1893

Vladislav Trávníček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 25. 5. 1894

Čeněk Junek

automobilový závodník
partner (první manžel) osobnosti: Eliška Junková-Khásová

* 25. 5. 1895

Antonín Kopeček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 25. 5. 1896

Jan Válka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 25. 5. 1898

Karel Brunecký

státní úředník

† 25. 5. 1898

Eduard Till

velkoobchodník a průmyslník v oboru železářství
adoptivní otec osobností: Eduard a...

* 25. 5. 1898

František Trenz

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 25. 5. 1900

Ladislav Sázel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 25. 5. 1903

František Matoušek

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 25. 5. 1913

Anděla Putnová

dítě osobnosti: Pavel Putna

* 25. 5. 1914

Jan Hird Pokorný

brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt

25. 5. 1919

Odhalení pomníku padlých v první světové válce v Brně-Bohunicích

Slavnost odhalení oběti 1. světové války z Bohunic|pomníku pořádala tělocviční jednota...

† 25. 5. 1924

Franz Indra

podnikatel v mědikovectví a kovolitectví
otec osobností: Eugen Karl a Rudolf Moriz Indrovi

* 25. 5. 1925

Jiří Krenar

chirurg a výtvarník

25. 5. 1925

Návštěva italských zemědělců

Studijní cesta 40 italských zemědělců do ČSR u příležitosti hospodářské výpravy v...

† 25. 5. 1929

Eduard Ernst Essler

průmyslník ve vlnařství

25. 5. 1931

3. ročník středoškolských závodů o stříbrný věnec Lidových novin

Pořadatelem byla Tělovýchovná sekce při Ústředním spolku českých profesorů a SK Moravská...

25. 5. 1931

Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava

„Památného dne 25. května 1931 se dal na Husově třídě brzy ráno do pohybu velký...

* 25. 5. 1933

Adolf Mistr

chemik a sokol

25. 5. 1939

Pohřeb spisovatele a dramatika Jiřího Mahena

Smuteční rozloučení se konalo od deseti hodin v Mahenovo divadlo|divadle Na hradbách, kde ve...

* 25. 5. 1939

Jaroslav Vobr

knihovník a knihovědec

† 25. 5. 1944

Erna (Ernestine) Neubauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 25. 5. 1945

Štěpán Hille (Hýle)

komunální a sportovní pracovník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 25. 5. 1950

Ladislav Krčál

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 25. 5. 1953

Stanislav Plichta

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

† 25. 5. 1956

Johann Karl Gustav Radon

matematik, rektor Vídeňské univerzity

* 25. 5. 1958

Bořivoj Klejdus

chemik a vysokoškolský pedagog MENDELU

† 25. 5. 1965

Jaroslav Ušák

pozounista a hudební pedagog, v letech 1921–1940 člen Národního divadla v Brně

† 25. 5. 1993

Růžena Pešková

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje
partner osobnosti: Ondřej Šeda

25. 5. 1996

Jednodenní výstava „Pocta stému výročí novodobých olympijských her“

Jednodenní výstavu uspořádaly od 18 hodin v klubu Dominik v Brně nadace Hellenika a Řecká...

25. 5. 2001

Vznik Občanského sdružení Masarykova čtvrť

OSMČ je dobrovolnou organizací s cca 100 členy, převážně místními obyvateli.
Cílem...

† 25. 5. 2006

Věra Slavíková

knihovnice a pedagožka

† 25. 5. 2008

Miroslav Dobeš

profesor hygieny potravin

25. 5. 2010

Dokončení rekonstrukce hrobu rodiny Wiesnerovy

Rekonstrukce hrobu rodiny Wiesnerovy byla provedena díky podpoře MČ Brno-Židenice a kameníka...

25. 5. 2010

Dokončení odstavného nádraží v Horních Heršpicích

Symbolickou pásku odstavného nádraží přestřihl brněnský primátor Roman Onderka.
...

25. 5. 2011

Odhalení plastiky „Stébla“

V kampusu Masarykovy univerzity bylo odhaleno na travnatém návrší před Fakultou sportovních...

† 25. 5. 2013

Bohuslav Sedláček

hudební skladatel a dramaturg

† 25. 5. 2014

Peter Schneider

vysokoškolský učitel na Fakultě strojní (později Fakultě strojního inženýrství) Vysokého...

25. 5. 2018

Meeting Brno 2018

multižánrový festival


450 let
26. 5. 1572

Dosazení faráře u sv. Jakuba

Hanuš Haugvic z Biskupic a na Račicích, podkomoří Markrabství moravského, oznamuje...

205 let
* 26. 5. 1817

Jan Křtitel Rudiš (Rudisch)

průmyslník ve stolařství a truhlářství

140 let
† 26. 5. 1882

Gustav Adolf Schöll (Schoell)

německý archeolog, knihovník a literární historik

140 let
* 26. 5. 1882

Filip Králík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 26. 5. 1902

Jan Floch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

120 let
26. 5. 1902

Zahájena stavba budovy školy v Husovicích

Plány vypracoval architekt a tehdy profesor české státní průmyslové školy v Brně Karel Hugo...

120 let
* 26. 5. 1902

Bohuš Fleischer

sportovec - atlet, běžec na 100 až 800 m, čs. reprezentant, mistr ČSR v běhu na 400 m (1924 a...

115 let
* 26. 5. 1907

Jiří Auermüller

architekt, pedagog

110 let
* 26. 5. 1912

Oskar Johann Huber

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Egon Huber

110 let
26. 5. 1912

První středoškolský turnaj o mistrovství Moravy v tenisu

První středoškolský tenisový turnaj o mistrovství Moravy uspořádala Moravská Slavia na...

110 let
26. 5. 1912

Veřejné vzlety českých aviatiků

Veřejné vzlety českých aviatiků Inž. J. Kašpara a E. Čiháka z Pardubic v Brně v neděli...

105 let
† 26. 5. 1917

Jan Brzobohatý

válka a odboj 1914–1919; oběti války

95 let
* 26. 5. 1927
85 let
* 26. 5. 1937

Milan Karpeles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

85 let
† 26. 5. 1937

František Říkovský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

80 let
† 26. 5. 1942

Rudolf Gomperz

válka a odboj 1938–1945; oběti války; holocaust
dítě osobnosti: Prof. Phil. Dr. Theodor...

70 let
† 26. 5. 1952

Emil Heinburg

lékař v Brně

15 let
26. 5. 2007

Návštěva partnerek evropských prezidentů ve starobrněnském opatství

V sobotu 26. května 2007 navštívily první dámy, které doprovázely prezidenty na summitu v...

10 let
† 26. 5. 2012

Jan Perek

sportovec - atletika (oštěp, sprinty, desetiboj), československý reprezentant a rekordman v hodu...

26. 5. 1645

Žádost o polního ranhojiče

Jean Louis Raduit de Souches, vojenský velitel města, žádá purkmistra města Brna, aby poslal...

* 26. 5. 1798

Abraham Popper

podnikatel ve vlnařství a cukrovarnictví

26. 5. 1830

Větrná smršť na Kamenomlýnské

Při větrné smršti byla pobořena městská vodárna. Táž větrná smršť strhla věž na...

* 26. 5. 1855

Anton Rzehak

geolog a archeolog, učitel

† 26. 5. 1868

Jan Vlastimil Steyskal

učitel; vychovatel a později ředitel tzv. ochranovny zanedbané mládeže (Rettungsanstalt für...

* 26. 5. 1873

Gisela Fischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 5. 1873

Antonín Tillhon

učitel
dítě osobnosti: Antonín Tillhon

* 26. 5. 1876

Leopold Herzog

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 5. 1879

Svatý Gorazd II. (Matěj Pavlík)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 26. 5. 1880

Philipp Beran

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 5. 1880

Jaroslav Marcha

spisovatel; novinář; poslanec

* 26. 5. 1884

Norbert Meissner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 5. 1884

Otakar Sommer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 5. 1886

Antonín Ulmajer

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 26. 5. 1886

František Čada

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 26. 5. 1888

Sabine Charlotte Massařik

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 5. 1888

Karl Nebehosteny

stavitel v Brně
dítě (z prvního manželství) osobnosti: Josef Nebehosteny

* 26. 5. 1890

Jindřich Sekanina

akademický malíř a fotograf

* 26. 5. 1891

František Komárek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský

* 26. 5. 1893

Marie Antonie Rovnerová

podnikatelka v mlékárenství

* 26. 5. 1893

Josefine Schostal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 5. 1894

Vilém Gross

vlastivědný pracovník, historik, amatérský archeolog a mineralog, malíř; iniciátor vzniku...

* 26. 5. 1895

Bedřich Dvořák

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

* 26. 5. 1896

Štěpán Hille (Hýle)

komunální a sportovní pracovník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 26. 5. 1896

Anton Kindl

podnikatel v knihtisku

* 26. 5. 1896

Pavlína Pokorná

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet 25. 8. 1944
partner osobnosti: Jaroslav...

* 26. 5. 1896

Antonie Zelcová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 26. 5. 1900

Jan Manuel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 5. 1901

Josef Jurek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 26. 5. 1903

Jan Trajtel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 26. 5. 1903

Hans Neumann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 5. 1905

Vilém Kuba

architekt

* 26. 5. 1908

Hanuš Minich

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 26. 5. 1909

Alois Kantek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 26. 5. 1909

Ladislav Janda

úředník policejního ředitelství v Brně; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

* 26. 5. 1909

Vojtěch Reš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 26. 5. 1909

Jan Čapka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské, první stanné právo

* 26. 5. 1910

Marie Hochwald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

26. 5. 1910

První mezinárodní atletický podnik SK Moravská Slavia

"1. mezinárodní lehkoathletické závody", pořádané SK Moravská Slavia pouhý rok po ustavení...

* 26. 5. 1910

Vilém Hank

architekt a pracovník Moravského zemského muzea

* 26. 5. 1910

Oldřich Mikulášek

básník s hlubokým niterným vztahem k Moravě a městu Brnu

* 26. 5. 1911

Theodor Rech

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

* 26. 5. 1914

Oldřich Hlaváček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 26. 5. 1915

Alois Švábenský

válka a odboj 1914–1919; oběti války

26. 5. 1915

Exploze v prostorách speditérské firmy Schück a Skutetzky

Firma Schück a Skutetzky měla v budově na Olomoucké ulici č. 12 pronajatý sklep, ve kterém...

† 26. 5. 1918

František Bulín

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 26. 5. 1919

Jaroslav Svoboda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 26. 5. 1921

Miroslav Bílek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 26. 5. 1924

Miroslav Kůra

sólový tanečník, choreograf, šéf baletu

† 26. 5. 1924

Theodor Raimund Löw

podnikatel ve vlnařství a tovární výrobě rukavic

* 26. 5. 1924

Miloš Papírník

knihovník, v letech 1953–1970 ředitel MZK v Brně

26. 5. 1928

Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu

Výstava byla uspořádána na nově vybudovaném brněnském Výstavišti k 10. výročí vzniku...

* 26. 5. 1929

Karel Pavlíček

římskokatolický kněz

† 26. 5. 1933

Julius Leisching

architekt, v letech 1893–1922 ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Brně

26. 5. 1933

Audience zástupců fakultních spolků Masarykovy univerzity u prezidenta republiky

Prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk přijal na Pražském Hradě spolu s rektorem...

† 26. 5. 1934

Anton Plot

důstojník

* 26. 5. 1935

Radim Vašinka

herec, divadelní režisér a dramatik

† 26. 5. 1943

Alfred Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 26. 5. 1944

Václav Skrušný

jevištní výtvarník, šéf výpravy a divadelní malíř

† 26. 5. 1944

Rajmund Navrátil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
partner osobnosti: Anežka Navrátilová

† 26. 5. 1944

Václav Velan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 26. 5. 1945

Zdeněk Strnad

motokrosový závodník (v letech 1964–1979)

† 26. 5. 1945

Anastázie Šmardová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Bosonoh

† 26. 5. 1945

Vladimír Kráčmar

honorovaný docent Vysoké školy technické v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 26. 5. 1946

Drahomír Koudelka

sportovec - volejbal, trenér

† 26. 5. 1964

Josef Zezula

starosta Sokola Brno I

† 26. 5. 1965

Václav Machek

významný jazykovědec zejména v oblasti slovanské a indoevropské srovnávací jazykovědy,...

26. 5. 1966

Dohoda o rozvoji přátelských styků mezi městy Brnem a Zagrebem

Uzavřena dohoda o rozvoji přátelských styků mezi městy Brnem a Zagrebem (Jugoslávie)....

26. 5. 1976

15. ročník Přeboru horolezců v lesním běhu „Retenčka“

Pořadatelem závodu byl horolezecký oddíl Lokomotiva Brno.
Na trati o délce 9,6 km...

† 26. 5. 1980

Vladimír Stupka

literární historik a kritik, pedagog

† 26. 5. 1989

Anna Podpěrová

partner osobnosti: prof. PhDr. Josef Podpěra, DrSc.

† 26. 5. 1991

Konrád Babraj

brněnský sochař

† 26. 5. 1993

Boleslav Roček

herec
partner osobnosti: Stanislava Strobachová

† 26. 5. 2001

Josef Kratochvil

učitel, spisovatel, vysokoškolský pedagog, skautský činitel
dítě osobnosti: PhDr. Josef...

† 26. 5. 2004

Jan Müller

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; zakladatel české radiační...

† 26. 5. 2004

Jan Buchta

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké Británii

26. 5. 2008

Poklep základního kamene akvaparku v Kohoutovicích

V roce 2002 byl radou městské části Brno-Kohoutovice zpracován první záměr výstavby...

26. 5. 2009

Výstava Průvodce po brněnských náměstích

Výstava Průvodce po brněnských náměstích byla otevřena v Urban centru 26. května 2009.

† 26. 5. 2013

Dušan Cvek

lékař, básník a šachista

26. 5. 2014

Výstava Rudolf hledá předky

výstava představující svět archivů

† 26. 5. 2020

Jaromír Sázavský

hudebník a kapelník Královopolky