Výročí připadající na tento týden

225 let
22. 1. 1796

Převoz uherských jakobínů z vězení na Špilberku do provinční věznice na Cejlu

Skupina tzv. uherských jakobínů, stoupenců myšlenek francouzské revoluce, odsouzených ve...

160 let
* 22. 1. 1861

Jan Bukáček

senátní prezident Nejvyššího soudu

160 let
* 22. 1. 1861

Pankrác Krkoška

učitel, novinář, spoluzakladatel dělnické Rovnosti, náčelník sokolské jednoty v...

135 let
* 22. 1. 1886

Hermine Zerzawy

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 22. 1. 1886

Oskar Jellinek

spisovatel a právník
bratr osobnosti: Fritz Jellinek

130 let
* 22. 1. 1891

Arnošt (Ernst) Morgenstern

válka a odboj 1938–1945, holocaust (přežil)

125 let
* 22. 1. 1896

Bedřich Opletal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 22. 1. 1901

Edvard Valenta

novinář, redaktor Lidových novin, básník, beletrista

110 let
* 22. 1. 1911

Felix Hampapa

sportovec (atletika - vrh koulí a hod diskem), trenér, činovník, pedagog

110 let
22. 1. 1911

Start brněnského lyžaře na závodech v Novém Městě

Na lyžařských závodech v Novém Městě na Moravě startoval v běhu na 3 km také člen...

105 let
† 22. 1. 1916

Josef Vlček

válka a odboj 1914–1919; oběti války
bratr osobnosti: Jan Vlček

100 let
* 22. 1. 1921

Milan Svoboda

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

0
† 22. 1. /12. 6. 1912

Alexander Stein

podnikatel ve sladovnictví

22. 1. 1400

Cechovní spory mezi tobolečníky a měšečníky

Purkmistr, rychtář a rada města Vídně oznamují rychtáři a radě města Brna, že obdrželi...

† 22. 1. 1810

Vinzenz Paul Gottlieb

lékárník v lékárna U červeného raka|lékárně "U červeného raka"

* 22. 1. 1848

Josef Gajdeczka

pedagog, pedagogický spisovatel; školní rada

* 22. 1. 1862

Hugo Bittner

obchodník v Brně; společník firmy F. L. Bittner
dítě osobnosti: Franz Leopold Bittner

* 22. 1. 1863

Eduard Lustig

zástupce ředitele Královopolské strojírny v Brně

* 22. 1. 1873

Leopold Landesmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 1. 1873

Eduard Minich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 1. 1879

Isak Feinberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 1. 1883

František Dvořák

pedagog, ředitel správy realit, komunální politik

* 22. 1. 1885

Vincenc Krupička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1887

Karel Žák

středoškolský pedagog a spisovatel

* 22. 1. 1888

Adolf Halouska

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1888

František Janáček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1889

Jan Rolenc

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 22. 1. 1890

Jan Fišera

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 1. 1890

Karel Vincenc Katrnožka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 22. 1. 1894

Vincenc Šenk

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 22. 1. 1895

Ferdinand Nedbálek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 22. 1. 1898

Ladislav Lax

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 22. 1. 1899

Oldřich Vilka (Wilka)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci ředitelství státních drah v Brně

* 22. 1. 1900

Otakar Charvát

politik, bibliograf, filozof

* 22. 1. 1902

Alfred Emil Karasek

etnolog, folklorista

† 22. 1. 1902

František Balcárek

učitel, organizátor učitelského hnutí na Vyškovsku

* 22. 1. 1909

Kurt Kreisky

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 22. 1. 1910

František Vyskočil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 22. 1. 1912

Alexander Stein

podnikatel ve sladovnictví

* 22. 1. 1912

Bohuslav Kratochvíl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


155 let
* 23. 1. 1866

Karel Vaněk

politik, první český starosta Brna; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje

135 let
* 23. 1. 1886

František Majda

propagátor a organizátor brněnského sportu, pedagog, sportovec
otec osobnosti: JUDr....

130 let
* 23. 1. 1891

Armin Frischauer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

125 let
* 23. 1. 1896

Miroslav Křivý

lékař, psychiatr a neurolog, profesor na lékařské fakultě v Bratislavě a v Brně

115 let
* 23. 1. 1906
105 let
* 23. 1. 1916

Desider Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 23. 1. 1941

Jaroslav Jan Caha

úředník; zemský prezident

75 let
† 23. 1. 1946

Friedrich Schoeller

podnikatel ve vlnařství

45 let
† 23. 1. 1976

Pavel František Šesták

kněz, politický vězeň

10 let
† 23. 1. 2011

Lubomír (Luboš) Holý

folklórní zpěvák moravských lidových písní a vysokoškolský pedagog

† 23. 1. 1743

Johann Christoph Seherr-Thoss

voják, velitel pevnosti Špilberk a velící generál na Moravě (1741–1743), hájil...

† 23. 1. 1802

Mathias Anton Offermann

podnikatel ve vlnařství
bratr osobnosti: Johann Heinrich I. Offermann

* 23. 1. 1872

Gustav Hahn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 23. 1. 1874

Pavel Váša

bohemista, literární historik, pedagog, redaktor Lidových novin

* 23. 1. 1874

Viktor Matoušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 1. 1879

Karl Johann Radosta

podnikatel v kovovýrobě

* 23. 1. 1880

Friederike Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 1. 1882

František Novák

šafář velkostatku v Jehnicích

* 23. 1. 1883

Pavel Nečesaný

státní městský lékař v Brně

* 23. 1. 1883

Štěpán Pavel Kožušníček

pedagog; hanácký regionalista; historik

* 23. 1. 1884

Karel Jelínek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 1. 1885

František Hlavica

malíř a ilustrátor, profesor České vysoké školy technické v Brně

* 23. 1. 1889

Karel Hudec

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé...

* 23. 1. 1892

Hynek Vodak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 1. 1893

Leopold Hauke

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 23. 1. 1893

Jaroslav Grunt

architekt, urbanista, bytový architekt, scénograf

* 23. 1. 1897

František Franc

pedagog, sbormistr, ředitel kůru, skladatel

* 23. 1. 1898

Arnošt Hermann

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

† 23. 1. 1899

Bernhard Morgenstern

podnikatel v pivovarnictví

23. 1. 1902

Založení ženského odboru „TJ brněnské Sokol“

Do nově vzniklého odboru se přihlásilo 24 paní a dívek, na konci roku 1902 měl 40 členek, o...

* 23. 1. 1904

Theodor Schaefer

hudební skladatel, teoretik a pedagog, který od roku 1914 působil trvale v Brně; profesor...

* 23. 1. 1907

Svatomír Kadlčák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 23. 1. 1908

Zdeněk Černošek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 23. 1. 1910

Erik Leopold Löw-Beer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 23. 1. 1910

Emanuel Barša

právník; dlouholetý funkcionář KSČ v Brně; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň;...

* 23. 1. 1914

Zdeněk Valtr

válka a odboj 1938–1945, vysokoškolský pedagog, chemik

* 23. 1. 1917

Rupert Krupica

posluchač LF MU, příslušník čs. zahraničního odboje 1939–1945

† 23. 1. 1919

František Hájek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; oběť bojů na Těšínsku...

* 23. 1. 1922

Jan Maria Najmr

akademický malíř

† 23. 1. 1923

Emilie Svobodová

učitelka hudby


130 let
* 24. 1. 1891

Marie Langrová

válka a odboj 1938–1945; oběti náletů; učitelé Země moravskoslezské

125 let
* 24. 1. 1896

Vincenc Šebesta

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský, oběti války

125 let
† 24. 1. 1896

Johann Kliment

houslař
dítě osobnosti: Josef Cyril Kliment

120 let
* 24. 1. 1901

Oskar Klanic

technický komisař Úrazové pojišťovny dělnické v Brně

115 let
* 24. 1. 1906

Alois Kratochvil

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

110 let
* 24. 1. 1911

Bohumír Preininger

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; účastník zahraničního odboje;...

110 let
* 24. 1. 1911

Josef Vincenc Pavlíček

sportovec - odbíjená, lyžování
bratr osobností: Jaroslav a Oldřich Pavlíček

105 let
† 24. 1. 1916

Richard Kopecký

válka a odboj 1914–1919; oběti války

95 let
24. 1. 1926

Lyžařské závody studentů v Brně

Lyžařské závody IV. české státní reálky byly přístupny i žákům jiných brněnských...

65 let
† 24. 1. 1956

Wilhelm Robert Franz Karafiat

knihkupec
dítě osobnosti: Franz Karafiat

60 let
† 24. 1. 1961

Matěj Pospíšil

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

40 let
† 24. 1. 1981

Karel Koch

lékař v Brně, sportovec (zejména bruslení a kopaná), organizátor sportu (od roku 1919);...

35 let
† 24. 1. 1986

Alois Svoboda

sportovec-atlet, čs. reprezentant, nejlepší čs. dorostenec v roce 1923
dítě osobnosti:...

15 let
24. 1. 2006

Slavnostní předávání Ceny města Brna za rok 2005

při slavnostním shromáždění na Nové radnici byly předány Ceny města Brna (udělované od...

* 24. 1. 1803

Alois Karel Vinařický

kanovník Vyšehradský, spisovatel

* 24. 1. 1825

Moriz Wilhelm Trapp

historik, umělecký historik, kurátor památek

* 24. 1. 1832

Moritz Alois Teuber

průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví

* 24. 1. 1862

Marie Steyskalová

učitelka a organizátorka ženského sociálního hnutí na Moravě, podporovatelka ženské...

* 24. 1. 1874

Leopold Sonnenfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 1. 1880

Josef Černík

hudební skladatel, pedagog, sběratel lidových písní
otec osobnosti: Lubomír Černík

* 24. 1. 1882

Marie Krčmářová

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 25. 8. 1944

* 24. 1. 1885

Vladimír Marvan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; II. americký nálet na Brno

* 24. 1. 1885

Josef Ferulík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 1. 1889

František Suchý

zemský zemědělský rada

* 24. 1. 1892

František Hobza

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

24. 1. 1892

Založení Obchodnické jednoty v Brně

Ustavující valná hromada se konala 24. ledna 1892 v Besedním domě za účasti 70 osob.
...

* 24. 1. 1892

Václav Vohralík

sportovec-atlet, vynikající běžec středních tratí a trenér, organizátor atletiky v SK...

* 24. 1. 1894

Jan Bednář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 1. 1895

Josef Koudelka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 1. 1897

Julius Kornfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 1. 1897

Rudolf Křenek

sportovec - fotbal (hráč i trenér)

† 24. 1. 1897

Albrecht Vincenc Kounic

bratr osobnosti: JUDr. Václav Robert Kounic
dítě osobnosti: Eleonora Voračická

* 24. 1. 1898

Desider Frank

lékař v Brně

* 24. 1. 1898

Jaroslav Hrdý

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; legionář francouzský

† 24. 1. 1899

Lazar Sorer

obchodník v Brně

* 24. 1. 1900

Jan Hanák

historik; úředník

* 24. 1. 1907

Ladislav Dvořák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 24. 1. 1909

František Kozubek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 24. 1. 1910

Siegmund Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 1. 1914

Ignác Houška

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


195 let
* 25. 1. 1826

Emil Anton Leidenfrost

podnikatel ve vlnařství

150 let
* 25. 1. 1871

Alexander Hirschmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 25. 1. 1876

Otto Wiltschek

podnikatel v cukrovinkářství; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 25. 1. 1876

František Racek

majitel známého královopolského fotoateliéru

135 let
† 25. 1. 1886

Eduard Czibulka

vrchní zemský soudní rada

125 let
* 25. 1. 1896

Valtr (Valerian) Koch

jeden z mladých průkopníků brněnského sportu v letech 1911–1914; Válka a odboj 1938–1945;...

110 let
* 25. 1. 1911

Bohuslav Došlík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

90 let
* 25. 1. 1931

Pavel Bravený

lékař, fyziolog a 1. porevoluční děkan LF MU

75 let
† 25. 1. 1946

Rudolf Pospíšil

ředitel Okresní péče o mládež pro Velké Brno, významný pracovník v sociálním hnutí pro...

60 let
† 25. 1. 1961

Eduard Farda

sportovec - kopaná; hokej, hokejový trenér

30 let
† 25. 1. 1991

Antonín Staněk

válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraniční armády ve Francii, Velké Británii a...

* 25. 1. 1540

Edmund Campion

dramatik a režisér

* 25. 1. 1652

Pavel Klein

kněz a misionář na Filipínách

† 25. 1. 1757

Ottavio Enea Josef Piccolomini

voják, velící generál na Moravě (1753–1757)

* 25. 1. 1862

Siegfried Fritz Thorsch

lékař v Brně; majitel sanatoria

* 25. 1. 1865

Amalie Schulz

soukromnice v Brně

* 25. 1. 1865

Karel Želenský

dramatik, překladatel, herec, divadelní režisér a ředitel

25. 1. 1872

Produkce gymnastů

Brno mělo možnost shlédnout gymnastické představení známých gymnastů Loyala Léotarda a...

* 25. 1. 1875

Aurelie Briess

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)
partner osobnosti: Rudolf Briess
matka...

* 25. 1. 1884

Ida Oesterreicher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 25. 1. 1889

Philipp Daberger (Taperger)

soukeník, podnikatel ve vlnařství

* 25. 1. 1890

Karel Kratochvíl

nožířský mistr v Brně

* 25. 1. 1893

Leo Weinberger

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 25. 1. 1893

František Spohr

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 25. 1. 1894

Emil Weyr

profesor matematiky na Vysoké škole technické v Praze a na univerzitě ve Vídni
otec...

* 25. 1. 1895

Irma Hascha(?)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 25. 1. 1907

Eduard/Abraham Katscher

podnikatel v pivovarnictví a sladovnictví

* 25. 1. 1907

Karel Pelikán

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 25. 1. 1910

František Malíšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 25. 1. 1912

Josef Navrkal

římskokatolický kněz brněnské diecéze, politický vězeň po roce 1948

† 25. 1. 1914

Jan Rublecký

zakladatel a člen prvního výboru brněnského Sokola

* 25. 1. 1918

Zdeněk Šňupárek

vojenský lékař

25. 1. 1920

Založení TJ Sokol Ořešín

TJ Sokol Ořešín byla založena jako odbočka mateřské jednoty Sokola v Soběšicích....

* 25. 1. 1922

Milan Máša

klavírista a pedagog

† 25. 1. 1924

Jakob Wltžek

obchodník v Brně, spolumajitel firmy „Brüder Wltžek“

† 25. 1. 1940

Ladislav Morávek

profesor při zemské školní radě

† 25. 1. 1943

Rose Gottlieb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Rudolf Gottlieb

† 25. 1. 1943

Václav Jiroušek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 25. 1. 1953

Marie Ptáková

herečka
matka osobnosti: Dalibor Pták

† 25. 1. 1965

Ferdinand Kuba

profesor, prorektor VUT v Brně, vedoucí katedry ekonomiky, organizace a plánování...


280 let
† 26. 1. 1741

Jakub Wachter (též Vachter)

varhaník a skladatel

185 let
* 26. 1. 1836

Robert Geitler

úředník
dítě osobnosti: Med. Dr. Alois Isidora Jeitteles

180 let
* 26. 1. 1841

František Saleský Bauer

8. biskup brněnský (1882–1904) a 8. arcibiskup olomoucký (1904–1915)

145 let
* 26. 1. 1876

Friede Reich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 26. 1. 1886

Vojtěch Pernica

akademický malíř krajinář a figuralista

125 let
* 26. 1. 1896

Jiří Jaroš

válka a odboj 1914–1919; srbský dobrovolník; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945;...

125 let
* 26. 1. 1896

Bohumil Matoušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

95 let
† 26. 1. 1926

Jan Zvoníček

konstruktér parních turbín, profesor brněnské české techniky a její rektor v letech...

90 let
26. 1. 1931

Založení fotbalového klubu Viktoria Horní Heršpice

Mezi prvními funkcionáři byli zakládající členové Šoustar, Svoboda, Mádle, Topolář,...

50 let
† 26. 1. 1971

Vincenc Šťastný

hudební skladatel, klavírní virtuos a pedagog

50 let
† 26. 1. 1971

Guy Henri

lékař-internista, šéf francouzské repatriační mise v Československu po druhé světové...

25 let
26. 1. 1996

585. výročí úmrtí markrabětě Jošta

Připomenutí významu Jošt|markraběte a římského krále Jošta se uskutečnilo 21. ledna 1996...

10 let
26. 1. 2011

Nová hasičská stříkačka pro Letiště Brno

Letiště Brno, a. s.|Brněnské letiště získalo novou letištní cisternovou automobilovou...

26. 1. 1400

Cechovní spory mezi tobolečníky a měšečníky

Purkmistr a radní ze staré i nové rady rozhodli spor mezi cechovními mistry.
...

26. 1. 1635

Přepadení na veřejné silnici

Jan Platl, brněnský městský rychtář oznamuje František z Dietrichštejna|kardinálu...

26. 1. 1635

Jednání o zaplacení lozunků a osazení domu

Purkmistr a rada města Brna žádají kardinála František z Dietrichštejna|Františka z...

* 26. 1. 1809

Eleonora Voračická

česká vlastenka, podporovatelka české literatury
matka osobnosti: JUDr. Václav Robert...

† 26. 1. 1823

Edward Anthony Jenner

chirurg; objevitel vakcíny k očkování černých (pravých) neštovic

* 26. 1. 1833

Josef Barák

český žurnalista, spisovatel a politik

* 26. 1. 1839

Gustav Niessl von Mayendorf

astronom, geodet, mykolog, vysokoškolský učitel

* 26. 1. 1850

František Charvát

sbormistr a skladatel

* 26. 1. 1852

František Komprda

dělnický předák, novinář, spoluzakladatel časopisu Rovnost, sběratel dělnických písní a...

* 26. 1. 1857

Jan Spáčil - Žeranovský

básník, novinář

* 26. 1. 1858

Samuel Beran

průmyslník, majitel vlnařské prádelny v Brně

* 26. 1. 1862

Leo Herdan

továrník v Brně

* 26. 1. 1867

Berta Springer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Karl Springer

* 26. 1. 1878

Vladimír Kubeš

lékař-gynekolog, národní a spolkový pracovník, spoluzakladatel protialkoholní poradny v Brně

* 26. 1. 1880

Pavel Máša (Maša)

učitel; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 26. 1. 1888

František Čoupek

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 26. 1. 1889

Heinrich Fuhrmann

podnikatel ve vlnařství

* 26. 1. 1889

Emanuel Vlk

kožešník a výrobce čepic

* 26. 1. 1890

Karel Daniel

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 26. 1. 1890

Karel Kosička

učitel

* 26. 1. 1892

Bohumila Juranová

válka a odboj 1938–1945, politická vězeňkyně; akce E
partner osobnosti: Josef Juran

* 26. 1. 1894

Siegfried (Vítězslav) Herdan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 26. 1. 1894

Heinrich Gomperz

podnikatel, člen městské rady, mecenáš umění, zakladatel městské galerie

* 26. 1. 1895

Emanuel Purkyně

hydrolog, první pracovník hygieny vody ve Státním zdravotním ústavu
dítě osobnosti:...

* 26. 1. 1895

Vladimír Groh

klasický filolog, profesor starověkých dějin FF MU v Brně

* 26. 1. 1897

Josef Šimon

mimořádný profesor rentgenologie a radiologie

* 26. 1. 1898

Hans Pollenz

válka a odboj 1914–1919; oběti války


205 let
27. 1. 1816

Požár v Brně

mezi 15. a 16. hodinou v centru města v blízkosti budovy generálního velitelství a radnice...

140 let
* 27. 1. 1881

Salo (Selman) Feinberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

130 let
* 27. 1. 1891

Richard Megiska

vojenský lékař; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 27. 1. 1896

Antonín Hájek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

120 let
* 27. 1. 1901

Jan Levíček

lékař

115 let
† 27. 1. 1906

František Šípek

herec, zpěvák a ředitel divadelní společnosti

110 let
* 27. 1. 1911

František Pařil

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

110 let
* 27. 1. 1911

Štěpán Kovář

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

80 let
27. 1. 1941

Pohřeb JUDr. Jaroslava Cahy

Pohřeb Jaroslav Caha|JUDr. Jaroslava Cahy, moravského zemského prezidenta, se konal se vší...

80 let
† 27. 1. 1941

Leopold Adametz

zootechnik, vysokoškolský pedagog

15 let
† 27. 1. 2006

Antonín Moskalyk

filmový a televizní režisér

10 let
27. 1. 2011

Křest nových tramvají se jmény: Verunka, Zuzanka, Anička, Boženka a Danuška

Pět nových tramvají, model Škoda 13 T, bylo představeno ve čtvrtek 17. 1. 2011 v pisárecké...

* 27. 1. 1810

Abraham Schüller

podnikatel ve vlnařství a obchodník
bratr osobnosti: Moritz/Moises a Salomon...

* 27. 1. 1859

Karl Spitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 1. 1863

František Sal. Bařina

zemský prelát moravský; politik, překladatel z polštiny a ruštiny

* 27. 1. 1867

František Rézl

oběť národnostních bojů v Brně v říjnu 1905

27. 1. 1872

Požár v Líšni

koncem ledna vypukl v Líšni požár, během kterého shořel nakonec jen jeden dům

* 27. 1. 1877

Emilie Svobodová

učitelka hudby

* 27. 1. 1878

Ida Grünzweig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Ing. Ludwig...

* 27. 1. 1882

Karel Kadlec

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 27. 1. 1888

Eliáš Zahradník

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 27. 1. 1889

Alfred Blecha

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 27. 1. 1890

Alfons Sukaný

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 27. 1. 1892

Gustav Černohorský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 27. 1. 1893

Ernestine Körner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 27. 1. 1893

Jan Walter

c.k. vrchní stavební rada

* 27. 1. 1895

Ignát (Ignác) Houška

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 27. 1. 1895

František Frantál

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 27. 1. 1898

Emil Burejsa

varhaník, pedagog a sbormistr

* 27. 1. 1899

Karl Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 1. 1900

Dalibor Chalupa

dramaturg, básník, spoluzakladatel brněnské Literární skupiny a časopisu Host, pracovník...

* 27. 1. 1902

František Miller

profesor použité entomologie; profesor zemědělské entomologie a fytopatologie; v letech...

* 27. 1. 1903

Richard Wltžek

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje
bratr osobností: Karl a Wilhelm...

* 27. 1. 1903

Vladimír Krychtálek

novinář, za nacistické okupace patřil ke skupině kolaborantských novinářů; sportovec -...

* 27. 1. 1904

Franz Hugo Adam

obchodník se železem

* 27. 1. 1905

Jakub Rabušic

jezuita, římskokatolický kněz

* 27. 1. 1905

Vratislav Šarapatka

válka a odboj 1938–1945; účastníci odboje; občané Brna-Kohoutovic

* 27. 1. 1910

Slávek Stejskal

sportovec - fotbal, lehká atletika (běhy)

* 27. 1. 1912

Alice Weigel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


170 let
† 28. 1. 1851

Konrad Herrmann

spolumajitel panství Jehnice v letech 1847–1851

150 let
* 28. 1. 1871

František Gryc

podnikatel v kovovýrobě

140 let
* 28. 1. 1881

Ida Schwarz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 28. 1. 1886

Olga Fridrichová

malířka a grafička
matka osobnosti: Věra Fridrichová

130 let
* 28. 1. 1891

Jan Uher

pedagog, psycholog, sociolog, profesor FF MU v Brně, předseda České obce sokolské; válka a...

125 let
† 28. 1. 1896

Christian d’Elvert

historik, mecenáš; v letech 1861–1864 a 1870–1876 brněnský starosta

120 let
* 28. 1. 1901

Abraham Horm - Sternhell

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

120 let
* 28. 1. 1901

Otto Langer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

120 let
28. 1. 1901

Pohřeb Jindřicha Reegera

Smuteční průvod se odebral z Kohoutovic do Žebětína, kde byly před hřbitovem a kostelem...

115 let
* 28. 1. 1906

Paul Auspitzer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

110 let
* 28. 1. 1911

Karel Fibich

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

105 let
* 28. 1. 1916

Milada Všetičková

partner osobnosti: Ing. Bohuslav Dimitrij Všetička

95 let
† 28. 1. 1926

Otto Břenek

novinář, spisovatel, kulturní pracovník

90 let
* 28. 1. 1931

Thomas Graumann

válka a odboj 1938–1945, tzv. Wintonovy děti

28. 1. 1454

Dopis na usmířenou

Beneš Šaplavský zlistiňuje, že byl na loupeži jat a předán purkmistru, rychtáři a...

28. 1. 1514

Přeložení termínu výročního trhu

Vladislav II. Jagellonský překládá termín výročního trhu z roku 1419 (sv. Božího Těla) o...

28. 1. 1602

Mandát proti heretikům

císař Rudolf II. nařizuje purkmistrovi a radě města Brna zakročit důrazněji proti...

† 28. 1. 1865

Ignaz Mayer

ředitel zemské nemocnice v Brně (1854–1865)

* 28. 1. 1878

Stanislav Kovanda

povídkář, lyrik, autor prací pro mládež

* 28. 1. 1879

Marie Angrová

operní pěvkyně

* 28. 1. 1884

Linka Procházková

malířka a životní partnerka malíře Antonín Procházka|Antonína Procházky; po druhé...

* 28. 1. 1887

Karel Žofka

majitel instalatérského závodu v Brně, spolumajitel velkostatku Jehnice (dnes Brno-Jehnice)

* 28. 1. 1887

Max Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 28. 1. 1888

František Šilar

úředník

* 28. 1. 1889

František Březovský

podnikatel ve výrobě lihovin a octa, v radiotechnice a ve velkoobchodu se stavebninami

* 28. 1. 1889

Josef Klačánek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

* 28. 1. 1892

Karel Col

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 28. 1. 1893

Karel Chlup

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 28. 1. 1894

Zoltán Egri

architekt

† 28. 1. 1898

Rudolf Schneider

podnikatel v chemické výrobě

† 28. 1. 1898

František (Franz) Fiala

archeolog a chemik

* 28. 1. 1900

Otakar (Ottakar) Kozel

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 28. 1. 1902

Karel Berger

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

* 28. 1. 1903

Božena Komárková

filozofka, teoložka a pedagožka; válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje a...

* 28. 1. 1903

Božena Folkmanová

zooložka, parazitoložka

* 28. 1. 1903

Karel Novotný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 28. 1. 1910

Otto Kohn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

28. 1. 1912

Brněnští lyžaři na závodech v Novém Městě na Moravě

Na III. veřejné závody na lyžích (běhy na 10 km a 3 km) přijelo z Brna zvláštním...

† 28. 1. 1912

Felix Schweighofer

divadelní herec

† 28. 1. 1919

Leopold Eugen Julius Weeger

vojenský vyšší důstojník
dítě osobnosti: Leopold Johann Adam Weeger