Výročí připadající na tento týden

725 let
7. 3. 1296

Založení svatopetrské kapituly

Zakládací listina brněnské kapituly:
Dětřich, z Boží milosti biskup olomoucký, všem,...

305 let
* 7. 3. 1716

Josef Stern

malíř oltářních obrazů a fresek

180 let
* 7. 3. 1841

Adolf Weinberger

průmyslník ve vlnařství

140 let
* 7. 3. 1881

František Kleinbauer

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

135 let
* 7. 3. 1886

František Dračka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 7. 3. 1891

Josefine Grünfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 7. 3. 1896

František Tlustoš

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

115 let
* 7. 3. 1906

František Grepl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

90 let
† 7. 3. 1931

František Šír

operní pěvec

85 let
* 7. 3. 1936

Oldřich Pernica

divadelní fotograf

80 let
7. 3. 1941

Zřícení domu na Zelném trhu

"Skupina domů číslo 14, 15 a 16 je v severozápadní části Zelného trhu asi uprostřed bloku...

80 let
* 7. 3. 1941

Wilhelm Opitz

profesor šlechtění rostlin na Justus-Liebig Univerzitě v Giessenu (Německo)

60 let
† 7. 3. 1961

Ladislav Daněk

advokát; politik

30 let
† 7. 3. 1991

Radoslav Selucký

ekonom, publicista

15 let
† 7. 3. 2006

Mojmír Cenek

vysokoškolský pedagog

15 let
7. 3. 2006

Otevření Honorárního konzulátu Litvy v Brně

Slavnostní otevření Honorárního konzulátu Litvy v Brně proběhlo za účasti primátora...

5 let
7. 3. 2016

Převoz deskové gotické malby „Madona z Veveří“ z pražské Národní galerie do Brna

Gotická malba Madona z Veveří v pondělí 7. března 2016 po 13. hodině dorazila za přísných...

7. 3. 1453

Potvrzení předcházejících privilegií

Ladislav, král český, obnovuje a potvrzuje městu Brnu na prosbu měšťanů všechna privilegia,...

* 7. 3. 1664

Jan Steinhoeffer

kněz a misionář, lékárník v Mexiku

† 7. 3. 1750

Jeronym Haura

hudební skladatel

* 7. 3. 1784

Peter Muth

státní úředník; c. k. skutečný guberniální rada, c. k. dvorní rada; 2. policejní ředitel...

* 7. 3. 1793

Josef Axmann

významný rakouský mědirytec

* 7. 3. 1820

Ferdinand Anton Pfefferkorn

správní úředník v letech 1841–1885, místodržitelský rada

† 7. 3. 1820

Johann Reiff (Reif)

průmyslník ve strojírenství

* 7. 3. 1850

Tomáš Garrigue Masaryk

pedagog, publicista, filozof, politik, účastník prvního odboje 1914–1919, první prezident...

* 7. 3. 1857

Charles Lallemand

technik, čestný doktor brněnské techniky

* 7. 3. 1863

Methud Till

velkoobchodník železem
syn (adoptivní) osobnosti: Eduard Till

† 7. 3. 1865

Crescencie Franziska Stummer

velkoobchodnice, podnikatelka ve lnářství
partner osobnosti: Karl Stephan Stummer

* 7. 3. 1867

Richard Barrata-Dragono

velkostatkář v Budišově, přísedící moravského zemského výboru

* 7. 3. 1874

Ida Schwarz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 3. 1880

Jan Zoubek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 7. 3. 1882

Vilém Keller

stavitel v Brně

* 7. 3. 1884

Josef Kubín

lékař v Brně

* 7. 3. 1884

Antonín Trýb

profesor dermatovenerologie, zakladatel dermatovenerologické kliniky v Brně, básník a prozaik;...

* 7. 3. 1887

František Knoflíček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 7. 3. 1889

Vladimír Roch

ředitel Ústředního svazu družstev živnostenských v Brně

* 7. 3. 1890

Elsa Vertés

soukromá učitelka

* 7. 3. 1892

Antonín Tobiáš

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 7. 3. 1893

Raymond Weiss

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 7. 3. 1893

375 let
8. 3. 1646

Stížný list měšťana a lékárníka "U zlaté koruny" na neurvalé chování ubytovaného hejtmana

Filip Lanius, měšťan a lékárník "U zlaté koruny" se obrací na představitele města Brna se...

150 let
* 8. 3. 1871

Josef Karl Matzenauer

stavební inženýr, vrchní stavební rada

145 let
* 8. 3. 1876

František Rozprim

válka a odboj 1914–1919; oběti války

140 let
* 8. 3. 1881

Irma Müller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 8. 3. 1886

Elizabeth Czech

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

130 let
* 8. 3. 1891

Adolf Kačer

předseda Českého národního sdružení v USA, které přispělo na vybavení ÚSP Kociánka

120 let
* 8. 3. 1901

Emerich Horvát

architekt

115 let
* 8. 3. 1906

Josef Mašek

lékař v Brně

115 let
* 8. 3. 1906

Oldřich Langer

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

110 let
* 8. 3. 1911

Richard Bauer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

110 let
* 8. 3. 1911

Josefína Karásková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

100 let
8. 3. 1921

Oslava narozenin prezidenta T. G. Masaryka v Brně

Oslava byla uspořádána k poctě 71. výročí narozenin T. G. Masaryka.
Dne 8. března se...

95 let
* 8. 3. 1926

Miloš Vrtěl

veterinář, pedagog na VŠV v Brně, vědec v oboru reprodukce hospodářských zvířat

95 let
* 8. 3. 1926

Josef Hladík

římskokatolický kněz, farní vikář u sv. Jakuba v Brně

95 let
* 8. 3. 1926

Arnošt Navrátil

divadelní, filmový a televizní herec

95 let
† 8. 3. 1926

Vlasta Weymelková

spisovatelka žánrové literatury

85 let
* 8. 3. 1936

Josef Fasora

římskokatolický kněz, dlouholetý misionář v Bolívii

80 let
† 8. 3. 1941

Friedrich Wilhelm Schmeer

stavitel v Brně

50 let
† 8. 3. 1971

Bedřich Binko

vrchní rada politické správy v Brně

35 let
† 8. 3. 1986

Milan Navrátil

lékař a majitel sanatoria

25 let
8. 3. 1996

Výstava Korunovačních klenotů britských panovníků

Celkem bylo vystaveno přes 30 klenotů, mezi nimi např. Koruna sv. Eduarda, Státní koruna...

* 8. 3. 1785

Ernst Karl Rincolini (též Rinkolini)

městský a vězeňský lékař, sběratel umění, mecenáš

* 8. 3. 1803

Ludvík Dietrich z Dietrichů

obrozenec a hudební skladatel

8. 3. 1813

Kostel sv. Jakuba zasažen bleskem

Ve 14 hodin a 19 minut zasáhl během velké sněhové vánice blesk Kostel sv. Jakuba|kostel sv....

* 8. 3. 1844

Eduard Krist

významná postavička Brna, potulný hudebník a pouliční lidový zpěvák

* 8. 3. 1845

Jan Strnad

člen brněnského Sokola

* 8. 3. 1864

Josef Dvořák

profesor bohosloví v Brně

* 8. 3. 1868

Marie Stark

soukromnice

* 8. 3. 1872

Matylda Holzová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet 20. 11. 1944

* 8. 3. 1873

Emanuel Havelka

literární historik, básník, spisovatel a publicista v oboru pedagogiky, dějin českého...

† 8. 3. 1875

František Valouch (Walouch)

spisovatel, básník, překladatel a národní buditel

* 8. 3. 1875

Sidonie Kaufmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 3. 1879

Bohumil Haluzický

literární historik; pedagog; beletrista

* 8. 3. 1879

Bedřich Macků

profesor fyziky na české technice v Brně a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v...

* 8. 3. 1882

František Heger

válka a odboj 1914–1919; oběti války
bratr osobností: Antonín a Jan Hegerovi

* 8. 3. 1883

Josef Vašek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 8. 3. 1884

Josef Fischmeister

pracovník obecní samosprávy v Ořešíně, kronikář obce

* 8. 3. 1884

František Chmelař

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 8. 3. 1885

Ladislav Malý

profesor státní konzervatoře v Brně; houslový virtuos

* 8. 3. 1887

Otto Zaitschek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


150 let
9. 3. 1871

Zřízení c.k. ústavu učitelského v Brně s vyučovacím jazykem českým

Zřízení c. k. učitelského ústavu s vyučovacím jazykem českým bylo doporučeno zprávou...

125 let
† 9. 3. 1896

Salomon Löw-Beer

průmyslník ve vlnařství

115 let
* 9. 3. 1906

Josef Pelíšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

90 let
* 9. 3. 1931

Franz Springer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

85 let
* 9. 3. 1936

František Vízner

sochař, sklářský výtvarník a designér

80 let
† 9. 3. 1941

František Vážný

profesor civilního řízení soudního na brněnské právnické fakultě; dlouholetý...

15 let
9. 3. 2006

Výročí UNESCO – zahájení oslav 300 let od úmrtí jezuity G. J. Kamela

Významný botanik jezuita Georg Josef Kamel (Camel)|Georg Josef Kamel (*21. 4. 1661 v Brně),...

5 let
9. 3. 2016

Výstava Barvometrie

instalace o dialogu malířství s architekturou

* 9. 3. 1769

Mathias Abraham Seitter

manufakturista ve vlnařství

* 9. 3. 1812

Josef Chytil

moravský historik-archivář, národní buditel

* 9. 3. 1813

Eduard Rafael Ulrich

zemský advokát, prezident Moravské advokátní komory, politik a velkostatkář

† 9. 3. 1813

Franz Esch (Ess)

manufakturista ve vlnařství, mecenáš

* 9. 3. 1822

Ignaz Storek

podnikatel ve slévárenství
otec osobností: Gustav Josef Ignaz, Heinrich Josef Richard a...

† 9. 3. 1827

Franz Xaver Gerl

skladatel, zpěvák

* 9. 3. 1830
* 9. 3. 1832

Eliška Wanklová

česká vlastenka, organizátorka kulturního života v Blansku, blízká manželova...

* 9. 3. 1839

Františka Kerschnerová

spisovatelka, sběratelka lidového umění, podporovatelka ženského hnutí

* 9. 3. 1848

Cyril Riedl

apoštolský protonotář; papežský dómský prelát; biskupský rada

* 9. 3. 1878
† 9. 3. 1880

Julius Bauer

podnikatel v cukrovarnictví
dítě osobnosti: Moritz Johann Bauer
bratr osobnosti:...

* 9. 3. 1882

Jaroslav Balcar

válka a odboj 1914–1918; srbská legie; legionář francouzský

* 9. 3. 1882

Josef Kratochvil

nejvýraznější osobnost české filozofie pěstované v první polovině 20. století na půdě...

* 9. 3. 1890

František Krátký

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 9. 3. 1893

Václav Petráš

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 9. 3. 1893

Margaretha König

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 3. 1895

Jaroslav Bakala

sběratel lidových písní

* 9. 3. 1897

Jan Filip

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 9. 3. 1899

Jiří Čtrnáctý

herec a režisér
partner osobnosti: Josefina Marie (Jožka) Čtrnáctá

* 9. 3. 1900
* 9. 3. 1900

Norbert Klein

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 9. 3. 1904

Rudolf Beran

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 9. 3. 1908

Miroslav Nechleba

profesor VUT v Brně, odborník a konstruktér v oblasti vodních turbín

* 9. 3. 1912

Ela Kornefeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 9. 3. 1913

Sigmund Sorer

obchodník v Brně
dítě osobnosti: Lazar Sorer

* 9. 3. 1914

Josef Tichý

fotograf

* 9. 3. 1917

Renate Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

9. 3. 1919

Fotbalisté SK Moravská Slavia zahájili po válce opět činnost

Po válečné přestávce zahájili fotbalisté Moravské Slavie opět svou činnost už na konci...

* 9. 3. 1925

Igor Zhoř

výtvarný teoretik, kritik, pedagog

† 9. 3. 1927

Jakub Hodr

katolický kněz, profesor teologie na bohosloveckém ústavu a vlastenecký buditel

* 9. 3. 1930

Ernest Tugendhat

německý filozof, vysokoškolský pedagog


150 let
* 10. 3. 1871

Hugo Wanderley

architekt
dítě osobnosti: Germano Wanderley

145 let
* 10. 3. 1876

Karl Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 10. 3. 1876

Antonín Hromádka

hudební skladatel; hudebně-pedagogický spisovatel; pedagog

140 let
* 10. 3. 1881

Hugo Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 10. 3. 1896

Marie Vodak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

110 let
* 10. 3. 1911

Ljubov Kvasnicová

tanečnice a baletní pedagožka
sestra osobností: Ivo Váňa Psota a Vladimír (Voloďa)...

105 let
* 10. 3. 1916

Ota Strebinger

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

75 let
† 10. 3. 1946

Karl Hans Strobl

rakouský právník, básník a spisovatel, spjatý svými životními osudy i literární tvorbou s...

50 let
† 10. 3. 1971

Kazimír Přecechtěl

zdravotní rada a odborný lékař chorob ženských

10 let
† 10. 3. 2011

Přemysl Hauser

jazykovědec, přední představitel didaktiky českého jazyka, profesor Masarykovy univerzity v...

† 10. 3. 1615

Jan (John) Ogilvie

jezuita, katolický kněz, mučedník

† 10. 3. 1692

Karl Ludwig von Hoffkirchen

voják, velitel pevnosti Hrad a pevnost Špilberk|Špilberk (1664–1668)

* 10. 3. 1843

Ottokar Franz Burghart

stavební inženýr, městský stavební ředitel, spisovatel; tvůrce význačných staveb v Brně...

* 10. 3. 1855

Adolf Baumann

herec, režisér, divadelní ředitel

* 10. 3. 1862

Adolf Schwarz

podnikatel v textilním strojírenství

10. 3. 1863

Vydání prvního čísla Moravské orlice

Přímo jubilejní ráz mělo založení Moravské orlice v Brně - 1. číslo bylo vydáno 10....

* 10. 3. 1874

Josef Vlk

válka a odboj 1914–1919; oběti války
otec osobnosti: Josef Vlk

† 10. 3. 1879

Franz Anton Bonner

mechanik a manufakturista ve vlnařství

* 10. 3. 1880

Josef Edler

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 10. 3. 1885

Alois Šikula

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 10. 3. 1887

Artur Eisler

spolumajitel stavební firmy Mořic a Artur Eislerovi v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti...

* 10. 3. 1887

Františka Kuklová

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 10. 3. 1888

Karl Sinaiberger

podnikatel v koželužství a mlynářství
dítě osobnosti: Ignaz/Eduard Sinaiberger
...

† 10. 3. 1889

Ignaz Storek

podnikatel ve slévárenství
otec osobností: Gustav Josef Ignaz, Heinrich Josef Richard a...

* 10. 3. 1889

Josef Krupička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 10. 3. 1889

Josef Adolf Auspitz

ředitel c. k. vyšší německé reálky v Brně, později c. k. zemský školní inspektor,...

* 10. 3. 1890

Karel Šibíček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 10. 3. 1892

Alois Váp

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945, oběti okupace, druhé...

* 10. 3. 1895

Josef Černý

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 10. 3. 1895

František Michálek

profesor brněnské konzervatoře pro obor varhanní hry a sám vynikající virtuos na tento...

* 10. 3. 1898

Josef Meduna

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 10. 3. 1899

Josef Ošmera

lyrický básník a editor literárních učebnic

† 10. 3. 1900

Josef Wenzel Alois Schwab

spolumajitel rodinné firmy v barvířství
dítě osobnosti: Wenzel Schwab

* 10. 3. 1900

Jiří Klapka

profesor deskriptivní geometrie na české Vysoké škole technické v Brně

* 10. 3. 1900

František Malý

malíř, textilní a scénický výtvarník, profesor na Škole uměleckých řemesel v Brně

* 10. 3. 1904

Karel Drábík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; společná poprava 15 osob na střelnici v Medlánkách

* 10. 3. 1907

Miroslav Sigmund

technik a vynálezce, výrobce čerpadel; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního...

10. 3. 1913

Ustavující schůze brněnského odboru Jednoty českých matematiků a fyziků

Počátky brněnského odboru sahají do roku 1901, kdy byla v Brně zřízena pobočná knihovna...

* 10. 3. 1917

Zdeněk Růžička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 10. 3. 1917

Josef Dřevikovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a žáci reformního reálného gymnázia v...


165 let
* 11. 3. 1856

Therese Haas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

155 let
* 11. 3. 1866

Josef Hrubý

lékař, propagátor dětské zdravotní i sociální péče na Slovácku

140 let
* 11. 3. 1881

Josef Matějík

pedagog, odborný spisovatel

125 let
* 11. 3. 1896

Josef Luža

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

125 let
* 11. 3. 1896

Karel Jan Staller

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; technik a manažer zbrojního průmyslu

125 let
* 11. 3. 1896

Josef Brychta

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce...

115 let
* 11. 3. 1906

Karel Ohnesorg

fonetik a romanista

115 let
† 11. 3. 1906

Ignaz Drucker

obchodník
dítě osobnosti: Emanuel/Mendl Drucker

100 let
* 11. 3. 1921

Miroslav Přívara

přednosta Otorinolaryngologické kliniky FN Brno

45 let
† 11. 3. 1976

Mojmír Cigánek

profesor katedry betonových konstrukcí a mostů

30 let
† 11. 3. 1991

Josef Březina

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

10 let
11. 3. 2011

Knihovna Jiřího Mahena v Brně zahájila službu půjčování čteček elektronických knih

V době spuštění této služby byly k dispozici 4 čtečky s různými čtenářskými funkcemi...

10 let
11. 3. 2011

Mistrovství Evropy juniorů v deskové hře GO

Na turnaj se přihlásilo více jak 200 účastníků (+ doprovod). Ti nejmladší poměřili síly...

5 let
11. 3. 2016

Výstava Na hraně. Oděvní koncepty Milana Knížáka, Liběny Rochové a Michala Švarce v 80. letech.

výstava prezentující díla tří významných návrhářských osobností

11. 3. 1528

Poprava Tomáše Waldhausera, kazatele "novokřtěnců" v Brně

Od počátku 16. století se i v Brně šířilo nejen Lutherovo náboženské učení, ale usadila...

11. 3. 1584

Financování stavby soudnice (tedy zemského domu)

Fridrich ze Žerotína prosí Kašpara, opata zábrdovického, o poskytnutí peněžní výpomoci...

11. 3. 1698

Potvrzení privilegií

Leopold I., král český a markrabě moravský potvrzuje všeobecně bez konkrétních podrobností...

† 11. 3. 1792

Ondřej Foltýn

organizátor selského povstání v roce 1766 na Těšínsku

* 11. 3. 1800

Josef Teuber

průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví, velkostatkář

* 11. 3. 1818

Karl Christian/Christian Karl Heinrich Hochstetter

přírodovědec, továrník a podnikatel

* 11. 3. 1872

Julius Drucker

podnikatel ve dřevovýrobě; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě...

* 11. 3. 1875

Josef Nekuda st.

brněnský cukrář
otec osobnosti: Josef Nekuda ml.

* 11. 3. 1878

Josef Navrátil

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 11. 3. 1879

Josef Maier (Majer)

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 11. 3. 1880

František Hrdina

stavitel v Brně

* 11. 3. 1880

Leopold Hannak

brněnský kavárník a restauratér
klient osobnosti: Ernst Wiesner|arch. Ernst Wiesner

* 11. 3. 1882

Eduard Pavlíček

advokát; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1884

Josef Burget

houslista

* 11. 3. 1884

František Strnad

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1885

Josef Král

civilní inženýr, přísežný soudní znalec, externí pedagog na VUT v Brně
bratr...

* 11. 3. 1885

Metoděj Řiháček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1888

Rudolf Kraus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 11. 3. 1889

Josef Havránek

učitel, starosta Sokola v Bohunicích
bratr osobnosti: Augustin Havránek
partner...

* 11. 3. 1889

Josef Zelinka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1890

Bohumil Hájek

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

* 11. 3. 1890

Josef Strnad

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 3. 1890

Antonín Směták

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 11. 3. 1892

František Fiala

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 11. 3. 1894

Leo Donath

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 3. 1895

Ida Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


375 let
* 12. 3. 1646

Augustin Strobach

kněz a misionář na Mariánských ostrovech

220 let
* 12. 3. 1801

Max Deutsch

obchodník, podnikatel ve výrobě likérů a lihovin

185 let
* 12. 3. 1836

Franz Josef Hirsch

podnikatel ve vlnařství, obchodník a úředník

155 let
* 12. 3. 1866

Eduard Černohlávek

kameník v Řečkovicích

150 let
* 12. 3. 1871

Friedrich Perl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: MUDr. Albert Perl

140 let
* 12. 3. 1881

Ida Hochwald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
* 12. 3. 1881

Klára Květoňová

partner osobnosti: František Květoň

140 let
* 12. 3. 1881

Ferdinand Halámek

ředitel Moldavia - Generali pojišťovny, filiálka Brno

140 let
* 12. 3. 1881

Elsa Oppenheimer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 12. 3. 1886

Bohumil Bukovanský

městský správní úředník

135 let
* 12. 3. 1886

Jan Doležel

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 12. 3. 1891

Irma Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

130 let
* 12. 3. 1891

Vladimír Procházka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 12. 3. 1901

Josef Job

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

115 let
* 12. 3. 1906

Rudolf Petrů

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

100 let
* 12. 3. 1921

Ilja Racek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a žáci reformního reálného gymnázia v...

95 let
* 12. 3. 1926

Inka Slavíková

zpěvoherní herečka, koloraturní sopranistka

80 let
† 12. 3. 1941
80 let
† 12. 3. 1941

František Pivoňka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

75 let
† 12. 3. 1946

Richard Barrata-Dragono

velkostatkář v Budišově, přísedící moravského zemského výboru

70 let
† 12. 3. 1951

Jan Pilař

římskokatolický kněz, děkan v Králově Poli

20 let
12. 3. 2001

Otevření ukrajinského konzulátu pro Moravu v Brně

Konzulát v Brně působí pro celou Moravu a do jeho čela byl ustaven honorární konzul Pavel...

10 let
† 12. 3. 2011

Stanislav Weigel

římskokatolický kněz, autor meditativních obrazů

10 let
12. 3. 2011

Vzpomínkové akce ke 100. výročí narození Rudolfa Kundery

Ke 100. výročí narození malíře Rudolfa Kundery (1911–2005) uspořádala Církev...

5 let
12. 3. 2016

Výstava Jošt Lucemburský, moravský král nekrál

výstava zaměřená na prezentaci nejvýznamnější osobnosti moravské větve lucemburské...

† 12. 3. 1560

Matyáš Munka

nobilitovaný brněnský měšťan, prozíravý hospodář a zakladatel rodového majetku Munků z...

12. 3. 1645

Stanovisko moravského podkomořího k volbě nového císařského rychtáře

František, hrabě Magnis, pán na Strážnici oznamuje zemskému hejtmanovi, že obdržel jeho...

12. 3. 1653

Spor o právo výčepu vlastního vypěstovaného vína

Císař Ferdinand III. rozhoduje spor o právo výčepu vlastního vypěstovaného vína tak, že...

12. 3. 1762

Zřízení první bursy v Brně

Patentem císařovny Marie Terezie ze dne 12. března 1762 byla v Brně zřízena veřejná bursa:...

* 12. 3. 1837

Hirsch Herdan

obchodník v Brně

* 12. 3. 1854

Regina Weiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 12. 3. 1855

Eugen Forgatsch (Forgács)

soudní úředník

* 12. 3. 1863

Siegmund Schimmerling

advokát v Brně

† 12. 3. 1865

Václav Bělčický

zpěvák, herec, divadelní ředitel

* 12. 3. 1873

Eduard Stratil

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň
partner osobnosti: Anežka Stratilová
...

* 12. 3. 1873

Bohumil Němec

jeden z nevýznamnějších československých botaniků (experimentální morfologie, cytologie a...

* 12. 3. 1874

Josef Stávek

zvěrolékař a archeolog

* 12. 3. 1877

Clara Adler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


665 let
13. 3. 1356

Posvěcení dokončeného kněžiště kostela sv. Tomáše a Zvěstování Panny Marie

Vznik kostela je spojen s moravskými markrabaty z rodu Lucemburků. Jan Jindřich, bratr Karla IV.,...

275 let
* 13. 3. 1746

Maurus Haberhauer (Habelhauer)

řádový skladatel

140 let
* 13. 3. 1881

František Váhala

právník a spisovatel; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

135 let
* 13. 3. 1886

Paul Oskar Bittner

obchodník s drogistickým zbožím (lékárník?)

135 let
* 13. 3. 1886

Josef Vališ

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

135 let
* 13. 3. 1886

Eduard Baudyš

botanik, mykolog; jeden ze zakladatelů československého rostlinářství a tohoto oboru na...

130 let
* 13. 3. 1891

Josef Bárta

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 13. 3. 1891

Karel Smělík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

125 let
* 13. 3. 1896

Rudolf Aubrecht

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

115 let
* 13. 3. 1906

Ernst Redlich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

110 let
* 13. 3. 1911

Karel Švehla

knihovník a pedagog

110 let
* 13. 3. 1911

Eduard Janošec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

105 let
† 13. 3. 1916

Josef Kuchta

válka a odboj 1914–1919; oběti války

100 let
13. 3. 1921

Ustavující schůze Společnosti pro výzkum dítěte

Prvním předsedou byl na ustavující schůzi zvolen Edward Babák|prof. MUDr. Edward Babák,...

90 let
* 13. 3. 1931

Dalibor Spilka

hudební skladatel a kritik

40 let
13. 3. 1981

Vernisáž výstavy „Vzducholodi“

výstavu připravenou Dopravním muzeem v Drážďanech uspořádaly Technické muzeum v Brně a...

13. 3. 1292

Každoroční volba "nových" konšelů

Král Václav II. dovolil touto listinou brněnským měšťanům volit "svobodně" konšely do...

13. 3. 1293

Svobodné trhy

Václav II. nařizuje, že v trhové dny smějí dovézt do Brna zboží všichni obyvatelé...

* 13. 3. 1827

Hermann Bloch

průmyslník v koželužství

* 13. 3. 1863

Josef Munzar

řádný profesor produkce rostlinné VŠZ; rektor VŠZ v letech 1920–1921; státní inspektor...

* 13. 3. 1870

Karel Komarov

operní pěvec a režisér

* 13. 3. 1874

Josef Voslař

finanční prokurátor

* 13. 3. 1875

Josef Hradečný

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 13. 3. 1875

František Bažant

stomatolog, zakladatel zubní kliniky LF MU v Brně

† 13. 3. 1879

Clemens Georg von Petzholdt

voják z povolání

* 13. 3. 1890

Josef Kubíček

akademický sochař a řezbář

* 13. 3. 1892

Friedrich Graumann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 13. 3. 1893

Ottokar Beck

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 13. 3. 1893

Ernst Gottlieb

válka a odboj 1938–1948; účastník zahraničního odboje
dítě osobnosti: Ignaz Gottlieb

* 13. 3. 1894

Josef Šmajer

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 13. 3. 1895

František Hlavatý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 13. 3. 1897

František Masařík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský

* 13. 3. 1899

Leo Feinberg

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 13. 3. 1902

Josef Kučera

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 13. 3. 1903

Josef Janiška

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a zaměstnanci škol Země moravskoslezské

* 13. 3. 1905

Josef Pintera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 13. 3. 1907

Ludvík Strahal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 13. 3. 1913

Zora Šemberová

tanečnice, choreografka a taneční pedagožka

* 13. 3. 1915

František Kopečný

violoncellista

* 13. 3. 1918

Vlastimil Vaníček

profesor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, sportovec - atletika
bratr...