Výročí připadající na tento týden

670 let
31. 3. 1353

Zákaz zakupování měšťanských domů příslušníky světské a církevní šlechty

Městská rada brněnská se snažila o evidenci šlechtické držby a zpoplatnění jejich domů,...

160 let
* 31. 3. 1863

Heinrich Schüller

obchodní cestující
dítě osobnosti: Salomon Schüller
bratr osobnosti: Ludwig...

150 let
* 31. 3. 1873

Jan Jelínek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

140 let
* 31. 3. 1883

Vladimír Jelínek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 31. 3. 1893

Rudolf Sklenář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 31. 3. 1893

František Feigerle

válka a odboj 1914-1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

125 let
* 31. 3. 1898

Zdenka (Zdeňka) Stříbrná

operní zpěvačka; v letech 1939–1945 členka Zemského divadla v Brně

125 let
* 31. 3. 1898

Emil Mikše

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 31. 3. 1898

Richard Bureš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

125 let
* 31. 3. 1898

Cyril Novák

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

120 let
* 31. 3. 1903

Josef Špaček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

120 let
* 31. 3. 1903

Otto Karl Fischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

110 let
* 31. 3. 1913

Rudolf Peichart

letec, oběť letecké havárie

100 let
† 31. 3. 1923

Anton Rzehak

geolog a archeolog, učitel

95 let
† 31. 3. 1928

Samuel Sonnenfeld

úředník

95 let
† 31. 3. 1928

Ignaz/Eduard Sinaiberger

průmyslník v koželužství a mlynářství
dítě osobnosti: Markus/Max Sinaiberger
...

80 let
† 31. 3. 1943

Robert Tvarůžek

šermíř a publicista, lektor šermu na vysokých školách; zakladatel a vůdčí osobnost...

80 let
† 31. 3. 1943

Bohumil Horák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 31. 3. 1943

Otto Werner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 31. 3. 1943

Oldřich Krampol

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

55 let
† 31. 3. 1968

Bedřich Pokorný

zpravodajský důstojník, zemský velitel Sboru národní bezpečnosti, přednosta Obranného...

50 let
† 31. 3. 1973

František Hloušek

učitel; kněz; válka a odboj 1938–1945

31. 3. 1316

Darování hradu Obřan, osvobození venkovských statků od placení obecné berně

Jan Lucemburský, král český, dává dědičně za věrné služby brněnským měšťanům...

31. 3. 1550

Odkaz chudým do špitálů

brněnští měšťané Jan Lang, řezník a pekař Kašpar, písemně stvrzují, že Valtan...

* 31. 3. 1834

Amálie Wickenhauserová

pianistka
matka osobnosti: Richard Wickenhauser

* 31. 3. 1841

Franz Adolf Schuldes

podnikatel ve vlnařství
dítě osobnosti: Franz Andreas Schuldes

31. 3. 1846

Meteor nad Brnem

zajímavý meteorologický úkaz

* 31. 3. 1851

Ludwig Teltsch

lékař v Brně

* 31. 3. 1851

Adolf Blažek

starosta Žabovřesk v letech 1896–1898 a poté od roku 1904

* 31. 3. 1860

František Sedláček

městský státní lékař

* 31. 3. 1866

František Henych

generální konsul království rumunského, vrchní ředitel Ústředního svazu čs....

* 31. 3. 1869

Simon Fischer

podnikatel v obuvnictví
partner osobnosti: Sidonie/Zdeňka Fischerová

† 31. 3. 1870

Jan Antonín Arnošt Schaffgotsche

6. biskup brněnský (1842–1870) a světící biskup olomoucký (1839–1842)

* 31. 3. 1875

Josef Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 31. 3. 1877

Hedvika Hatschková

válka a odboj 1938–1945; holocaust
partner osobnosti: Josef Julius Hatschek

† 31. 3. 1879

Adolf Loos

akademický sochař
otec osobnosti: Adolf Loos

* 31. 3. 1880

Stefanie Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 31. 3. 1881

Josef Löw-Beer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 31. 3. 1884
* 31. 3. 1884

Marie Crhalová

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně

* 31. 3. 1885
* 31. 3. 1890

Jindřich Kotas

válka a odboj 1914–1919; příslušník britské armády

* 31. 3. 1890

Alois Havel

státní městský lékař v Brně

* 31. 3. 1891

Antonín Zeman

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 31. 3. 1892

Bruno Graus

obchodník v Brně
otec osobnosti: prof. PhDr. František Graus, DrSc.

* 31. 3. 1892

Klara Löw-Beer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 31. 3. 1895

Rudolf Minařík

odborník ve stavbě tenisových hřišť a učitel tenisu

* 31. 3. 1895

František Šikula

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 31. 3. 1896
* 31. 3. 1897

Anna Gross

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 31. 3. 1897

Hans Fischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 31. 3. 1901

Josef Macůrek

významný český historik obecných dějin se specializací pro dějiny střední a východní...

* 31. 3. 1902

Bohumil Kolovrat

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 31. 3. 1906

Jiří Malina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Brna-Líšně

* 31. 3. 1909

Kurt Egon Breda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 31. 3. 1909

Ludvík Wolf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 31. 3. 1910

Lizzy Lindner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 31. 3. 1910

Stanislav Koza

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 31. 3. 1911

Antonín Novotný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 31. 3. 1911

Břetislav Opršal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 31. 3. 1914

Hanuš/Hans Valner

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 31. 3. 1914

Jaroslav Vaněk

sochař, řezbář a restaurátor

* 31. 3. 1920

Robert Škvařil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Zbrojovky Brno

* 31. 3. 1922

Kateřina Haftlová (Haftelová)

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje; oběti okupace

* 31. 3. 1922

Jaroslav Havelka

psycholog, slavista a výtvarník

* 31. 3. 1927
31. 3. 1927

Vznik Vysokoškolského sportu Brno

Ustavujícími schůzemi několika odborů - fotbalového, atletického, vodní turistiky a...

31. 3. 1931

Požár v obchodě voňavkami „Orion“

V obchodě voňavkami „Orion“ paní Adély Hajnové vypukl požár neopatrností při...

* 31. 3. 1932

Josef Gracias

oběť neštěstí

† 31. 3. 1934

Jaroslav Metoděj Kytnar

podnikatel ve výrobě přístrojů pro chemický průmysl

† 31. 3. 1937

Robert Freude

vrchní zeměměřičský rada, učitel na Německé technice v Brně
synovec osobnosti:...

† 31. 3. 1942

Anna Schneider

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 31. 3. 1942

Theodor Fischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 31. 3. 1942

Amalie Fischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 31. 3. 1942

Wilhelm Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 31. 3. 1942

Margit Oppenheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 31. 3. 1942

Emil Putzker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

31. 3. 1942

Transport židovských občanů z Brna s označením "Af"

válka a odboj 1938-1945; oběti okupace; holocaust

† 31. 3. 1942

Oldřich Pokorný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 31. 3. 1942

Karel Cenek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 31. 3. 1945

Samuel Waller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 31. 3. 1946

Antonín Roupec

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

* 31. 3. 1949

Hana Ulrychová

zpěvačka
dítě osobnosti: Jaroslav Ulrych

† 31. 3. 1949

Jakub Obrovský

sochař, malíř, grafik a spisovatel

* 31. 3. 1950

Jiří Josek

překladatel, nakladatel, režisér a spisovatel

† 31. 3. 1951

Bohumil Holub

pedagog, sbormistr, varhaník

† 31. 3. 1961

Bedřich Golombek

novinář; beletrista; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje

† 31. 3. 1967

Rodion Jakovlevič Malinovskij

maršál Sovětského svazu a velitel 2. ukrajinského frontu, který 26. 4. 1945 osvobodil Brno

† 31. 3. 1967

Václav Novák

profesor pedologie, meteorologie, klimatologie; v letech 1934–1935, 1938–1939 a 1949–1950...

† 31. 3. 1981

Dušan Pazdírek

hudební nakladatel
dítě osobnosti: Oldřich Theodor Pazdírek

† 31. 3. 1987

Alžběta Turečková-Čambalová

prozaička, národopisná sběratelka

† 31. 3. 1989

Karel Vaca

malíř, grafik, ilustrátor, typograf, jevištní a kostýmní výtvarník

31. 3. 1990

ThLic. Vojtěch Cikrle přijal biskupské svěcení

ThLic. Vojtěch Cikrle byl (po 18 letech uvolněného biskupského stolce) jmenován papežem Janem...

† 31. 3. 1996

Josef Vachek

anglista, bohemista, zakladatel anglické lingvistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity...

† 31. 3. 2002

Pavel Pešta

literární kritik a historik, editor

† 31. 3. 2004

Zdeněk Soušek

operní pěvec-tenor

31. 3. 2005

Výstava Masarykův onkologický ústav

výstava byla uspořádána v rámci cyklu Setkání s laureáty Ceny města Brna

31. 3. 2006

Otevření galerie současného umění Wannieck Gallery

Na místě bývalé strojírny ve Vaňkovce vznikla po rekonstrukci na ploše 3.000 m² největší...

31. 3. 2010

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně se rozšířila o další budovu

Za účasti primátora města Brna Roman Onderka|Romana Onderky, hejtmana Jihomoravského kraje...

31. 3. 2010

Poslední telegram v historii ČR

Dne 31. března 2010 těsně před půlnocí byl z pošty Brno 2 odeslán poslední telegram na...

31. 3. 2011

Změna názvu haly Rondo na Kajot aréna

Ve čtvrtek 31. března 2011 se odehrál poslední extraligový zápas v brněnské hale Rondo....

31. 3. 2011

Přivezení nových lodí pro Brněnskou přehradu

Dvě nové lodě (Vídeň a Utrecht) byly přivezeny do přístaviště ve čtvrtek 31. března...

31. 3. 2011

Slavnostní otevření Labyrintu pod Zelným trhem pro veřejnost

Slavnostním přestřižením pásky za účasti představitelů města a dalších hostů byla ve...

31. 3. 2016

Slavnostní otevření třetí základny zdravotních záchranářů Brno-Ponava

„Zahájením provozu výjezdové základny záchranářů Brno-Ponava se tak na území...

† 31. 3. 2021

Jadwiga Wysoczanská

operní pěvkyně; v letech 1954–1960 sólistka opery Státního divadla v Brně


155 let
* 1. 4. 1868

František Vážný

profesor civilního řízení soudního na brněnské právnické fakultě; dlouholetý...

155 let
* 1. 4. 1868

Alois Kolísek

kněz, zastánce cyrilometodějské myšlenky, pedagog, historik, popularizátor lidové kultury;...

145 let
* 1. 4. 1878

Zikmund Brada

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Ida Bradová

135 let
* 1. 4. 1888

Antonín Přecechtěl

lékař, muzejník a vlastivědný pracovník, amatérský archeolog

130 let
* 1. 4. 1893

Saša Razov

herec, písničkář, kabaretiér a textař

130 let
* 1. 4. 1893

Alois Adámek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 1. 4. 1898
125 let
* 1. 4. 1898

František Procházka

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

115 let
* 1. 4. 1908

Otto Werner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

115 let
* 1. 4. 1908

Vojtěch Šobora

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

105 let
* 1. 4. 1918

Miloslava Schupplerová

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 20. 11. 1944

105 let
† 1. 4. 1918

František Charvát

sbormistr a skladatel

90 let
* 1. 4. 1933

Rudolf Žák

dramaturg, básník, prozaik

85 let
† 1. 4. 1938

František Janda

profesor České vysoké školy technické v Brně

80 let
† 1. 4. 1943

Antonín Váchal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

70 let
† 1. 4. 1953

František Vážný

právník, vrchní odborový rada v ministerstvu pošt a telegrafů, pedagogicky působící na...

65 let
† 1. 4. 1958

Břetislav Bakala

všestranný hudebník, dirigent, sbormistr, klavírista, korepetitor, skladatel

40 let
1. 4. 1983

Zahájení pokusného provozu nové ženské kliniky fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích

Budova ženské kliniky, jejíž stavba byla započata už v roce 1975, byla slavnostně otevřena...

40 let
† 1. 4. 1983

Miroslav Štípa

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké Británii

15 let
1. 4. 2008

Výstava návrhů na sochu vynálezce Edisona

V průběhu dubna 2008 bylo v Knihovna Jiřího Mahena|Knihovně Jiřího Mahena v Kobližné ulici...

10 let
† 1. 4. 2013

Josef Bořecký

třetí starosta Jednoty Orel Brno-Řečkovice po obnovení činnosti po roce 1989

* 1. 4. 1766

Ignác Josef Pešina

doktor medicíny, profesor zvěrolékařství, odborník na nemoci koní

* 1. 4. 1776

Hugo František Salm-Reifferscheidt

osvícenec, podnikatel, sběratel, přírodovědec, spoluzakladatel Františkova Muzea v Brně a...

1. 4. 1800

Povodeň v Brně (1800)

Několik dní trvající tání mělo za následek, že stoupla hladina Svratky a Svitavy do takové...

* 1. 4. 1815

František Melichar

lékař; vlastenecký pracovník

* 1. 4. 1874

Josef Hanuš

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 1. 4. 1876

Leo Greiner

básník, dramatik a prozaik, autor adaptací, překladů a literárních kritik

* 1. 4. 1877

Jan Slavík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 1. 4. 1879

Otto Porges

lékař, gastroenterolog

* 1. 4. 1881

Rudolf Haša

vysokoškolský pedagog, profesor zařízení a cenění lesů, dendrometrie a užité geodézie v...

* 1. 4. 1884

Josef Smělík

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

* 1. 4. 1884

Jakub Klein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 1. 4. 1884

Bedřich Hoppe

advokát, politik, zakladatel českého národního školství

* 1. 4. 1889

Walter Wertheimer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 4. 1889

Rudolf Štoudek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 1. 4. 1889

František Soukeník

vedoucí filiálky firmy „V. Nekvasil, stavitelství, Brno“

* 1. 4. 1889

František Smutný

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 4. 1890

Jan Zatloukal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 1. 4. 1891

Moriz Karpeles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 4. 1891

Arnošt Caha

středoškolský profesor, autor publikací pro mládež, kulturní historik

* 1. 4. 1892

Josef Matějka

profesor pro obor keramiky na České vysoké škole technické v Brně; profesor pro obor chemické...

* 1. 4. 1894

František Kubát

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; účastník protikomunistického odboje

* 1. 4. 1895

Leonid Pribytkov

operní a koncertní pěvec ruského původu, v letech 1925–1952 člen Národního (později...

* 1. 4. 1895

Paul Mautner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1895

Heinrich Kafka

velkoobchodník a průmyslník ve vlnařství

* 1. 4. 1896

Václav Pokorný

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 4. 1896

Rudolf Durčák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé...

* 1. 4. 1897

Vladimír Jaroslav František Nesvadbík

majitel Elektrotechnické továrny Nesva v Brně; přísežný soudní znalec

* 1. 4. 1897

Richard Vítek

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

* 1. 4. 1901

Arnošt Merta

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 1. 4. 1901

František Lovecký

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 1. 4. 1901

Jan Lauschmann

chemik-fotograf, fotograf, odborník a průkopník barevné fotografie

* 1. 4. 1907

Paul Rotter

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 4. 1909

Otto Havránek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 1. 4. 1910

Jaroslava Bajerová

sportovkyně - sportovní gymnastika, mistryně světa a držitelka stříbrné olympijské medaile

* 1. 4. 1910

Kurt Wessely

lékař

* 1. 4. 1911

Liselotte Lamačová

architektka
dítě osobnosti: akad. arch. Ing. Bohumír František Antonín Čermák

* 1. 4. 1912

Heinz Stránský

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 1. 4. 1912

Stanislav Živný

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace

* 1. 4. 1914

Bedřich Brabec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; studenti brněnských vysokých škol

† 1. 4. 1915

Tomáš Daněk

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 1. 4. 1915

Stanislav Šojdr

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 1. 4. 1915

Antonín Pavlík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 1. 4. 1917

Helmut Adam

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 1. 4. 1921

Kurt Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 4. 1921

Erich Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 1. 4. 1924

Božena Antonínová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet 20. 11. 1944

† 1. 4. 1925

Isidor/Isak Sinaiberger

průmyslník v koželužství a mlynářství
dítě osobnosti: Markus/Max Sinaiberger
...

* 1. 4. 1929

Milan Kundera

spisovatel, dramatik, pedagog, překladatel

† 1. 4. 1930

Jan Čermák

sportovec - fotbal

* 1. 4. 1935

Eva Vodičková

architektka

† 1. 4. 1936

Emanuel Vach

pedagog
bratr osobnosti: Ferdinand Vach

† 1. 4. 1937

Vincenc Damec

hudební pedagog

† 1. 4. 1941

Theodor Beyer

lékař v Brně

† 1. 4. 1942

Helene Glaser

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Max Glaser

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Susanne (Susi) Karoline Ellinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Helene Ellinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Lorle Pereles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Filip Pereles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Rosa Sattler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Nachman Berl Trachtenberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Eugen Teltscher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Esther Elsa Teltscher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Pavel Salus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Alfred Salus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Kamilla Salus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Julius Salus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Robert Drucker

lékárník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Rosa Blum

válka a odboj 1928–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Margit Blum

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Sofie Dänemark

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Emanuel Dänemark

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Simon Dänemark

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Wolf Hirsch Dänemark

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Theodor Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Charlotte Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Julius Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Emma Pick

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Karl Pick

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Regine Fleischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Alice Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Siegfried Werner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Berta Brabetz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Olga Werner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Otto Zaitschek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Irma Weiss

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Helena Saudková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Josefine Friedmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Hedvika Saudková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Irma Ganz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Irma Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Hugo Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Kurt Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Max Freund

† 1. 4. 1942

Frieda Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Ruth Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Jeanette Druckerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Helene Druckerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Berthold Drucker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Eugenie Drucker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Karl Iltis

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Rosalie Haberfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Alexander Stein

† 1. 4. 1942

Friedrich Karpelis

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Helene Karpelis

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Hermine Karpelis

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Elisabeth Karpelis

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Gisella Karpelis

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Albertine Karpeles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Norbert Ullmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Margarethe Drexler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Arnošt (Ernst) Goldflam

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Ludwig Jellenik

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Artur Glücklich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Terezie Traubová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Julius Werner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Emma Werner

válka odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Berthold Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Dora Trachtenberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Margit Weisz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Karl Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Hugo Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Malvine Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Helene Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Arnoštka Meislová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Ida Fürst

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Irene Kaufmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Marie Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Gertrude Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Helene Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Eva Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Rudolf Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Hedvig Ungar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Ernestine (Erna) Oppenheimer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Vincenc Puchýř

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 4. 1942

Emil Subak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1942

Ivan Kolařík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; skupina Out distance

† 1. 4. 1944

Aleš Húsek

psychiatr; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
dítě osobnosti: PhDr. Jan Húsek

† 1. 4. 1945

Josef Schiller

válka a odboj 1938–1945; oběti války

† 1. 4. 1945

Adolf Felix Jellenik

lékař; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 1. 4. 1945

Ferdinand Halámek

ředitel Moldavia - Generali pojišťovny, filiálka Brno
válka a odboj 1938–1945; oběti...

1. 4. 1945

Silniční běh Líšní

Pořadatelem závodu byl DSK Líšeň.

VÝSLEDKY:
- dorostenci 1500 m, 11...

† 1. 4. 1945

Václav Vacek

válka a odboj 1914-1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích...

† 1. 4. 1945

František Krejčiřík

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 1. 4. 1947

Ivan Seidl

romanista a italianista; v letech 1998–2000 děkan FF MU v Brně

* 1. 4. 1950

Petr Otradovec

grafik, designer
dítě osobnosti: Jan Otradovec

† 1. 4. 1950

František Gallia

lékař, diagnostik, průkopník české virologie; válka a odboj 1938–1945; účastník...

† 1. 4. 1950

Richard Branald

herec, režisér, dramatik

* 1. 4. 1954

Vlastimil Šik

malíř a pedagog

1. 4. 1956

Založení Laboratoře pro analýzu plynů ČSAV

Hlavním zaměřením Laboratoře, předchůdkyně dnešního Ústavu analytické chemie AV ČR v...

1. 4. 1961

Vznik Moravské galerie v Brně

Z rozhodnutí Rady městského národního výboru v Brně (sloučením obrazárny Moravského muzea...

1. 4. 1967

Zřízení Psychologického ústavu ČSAV

Psychologický ústav vznikl ze společného oddělení Psychologického ústavu Univerzity Karlovy...

1. 4. 1974

Posílení tramvajové dopravy do brněnského sídliště Lesná

Od 1. dubna 1974 byla tramvajová doprava do sídliště Lesná posílena o linku číslo 9 z...

1. 4. 1977

Cyklistický závod na trati Brno–Velká Bíteš–Brno

Na start 1. ročníku tohoto závodu se postavilo celkem 101 cyklistů.
Na trati o délce 110...

† 1. 4. 1990

Kimi (K.M., Karel Michael) Walló

divadelní a filmový režisér, scénárista, básník, dramatik a překladatel, zakladatel...

† 1. 4. 1992

Evžen Petrůj

brněnský fotograf

† 1. 4. 1994

Mojmír Smola

brněnský vinárník
bratr osobností: Josefina Marie (Jožka) Koldovská a Božena Berta...

1. 4. 1996

Výstava Paměť zvuku

Výstava "Paměť zvuku" byla věnována záznamu a reprodukci hudby v období 19. a počátku 20....

1. 4. 2004

Otevření Hospice sv. Alžběty

Občanské sdružení Gabriela otevřelo v prostorách Konventu sester alžbětinek Hospic sv....

1. 4. 2007

Cyklistický závod na trati Brno–Velká Bíteš–Brno

Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 140 jezdců, vítězem na trati o délce 150 km se stal...

1. 4. 2009

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (7. ročník)

sedmý ročník putovní výstavy fotografií památek uvedených na Seznamu světového dědictví...

† 1. 4. 2009

Dora (Theodora) Müllerová

brněnská německá sociální demokratka a antifašistka, usilující o lepší soužití Němců...

1. 4. 2011

Zpřístupnění zrekonstruované Jurkovičovy vily

V pátek 1. dubna 2011 se Jurkovičova vila opět otevřela veřejnosti.
Vilu architekta...

1. 4. 2011

Otevření zrekonstruované Stopkovy pivnice

Legendární Stopkova pivnice se otevřela po dvouleté pauze a především po rozsáhlé...

1. 4. 2012

Expozice „Moravská vesnička“ a betlém v Baron Trenck Gallery

Do Baron Trenck Gallery v Kapucínském klášteře se podařilo dlouhodobě zapůjčit celostátní...

† 1. 4. 2012

Jiřina Petřková

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně
dítě osobnosti: Josef Petřek

1. 4. 2014

Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly

Úřad pro civilní letectví ČR udělil k 1. 4. 2014 povolení číslo 0001/LPUA k provozování...

1. 4. 2015

Výstava Vzmuž se, ó srdce mé ...

výstava ke 110. výročí od narození básníka Jan Zahradníček|Jana Zahradníčka

1. 4. 2016

Oslavy 55. výročí vzniku Moravské galerie v Brně

oslavy založení významné brněnské galerie

1. 4. 2016

Výstava Utajené kouzlo Brna

výstava připomínající osobnost malíře, grafika, vysokoškolského pedagoga a organizátora...

† 1. 4. 2017

Václav Kyselka

akademický sochař
otec osobnosti: Václav Kyselka

1. 4. 2019

Volba rektora Masarykovy univerzity na funkční období 2019–2023

Akademický senát Masarykovy univerzity zvolil kandidátem na rektora současného děkana...

1. 4. 2019

Výstava Milan Kundera (ne)ztracen v překladech

výstava k devadesátinám brněnského rodáka, jednoho z nejpřekládanějších autorů na...

† 1. 4. 2020

Jiřina Medková

historička umění


180 let
* 2. 4. 1843

Francisco Latzina

matematik, statistik a zeměpisec

160 let
* 2. 4. 1863

Richard Zlámal

ředitel moravsko-slezské Železářské akciové společnosti Moravia

135 let
* 2. 4. 1888

Richard Zajíček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 2. 4. 1893

František Friedrich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

120 let
* 2. 4. 1903

Paul Schechner

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

115 let
* 2. 4. 1908
105 let
† 2. 4. 1918

Eduard Velecký

válka a odboj 1914–1919; oběti války

90 let
* 2. 4. 1933

Emil Šulc

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

75 let
† 2. 4. 1948

Anna Slavíková

pěvkyně; v letech 1897–1898 členka Národního divadla v Brně

75 let
† 2. 4. 1948

Anna Slavíková-Jordánová

operní pěvkyně

70 let
* 2. 4. 1953

Petr Štěpánek

od roku 2014 rektor VUT v Brně

15 let
2. 4. 2008

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (6. ročník)

šestý ročník putovní výstavy fotografií nejkrásnějších a nejcennějších míst naší...

10 let
2. 4. 2013

Přednáška Němečtí antifašisté v českých zemích 1938-1948

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se konal za laskavé...

5 let
† 2. 4. 2018

Jaroslav Sýkora

pedagog, historik se zaměřením na archeologii a dějiny jižní Moravy; v letech 1976–1978...

5 let
† 2. 4. 2018

Petr Jeřábek

psychiatr, psychoterapeut, adiktolog a ředitel Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v...

† 2. 4. 1716

Jan Steinhoeffer

kněz a misionář, lékárník v Mexiku

† 2. 4. 1839

Heinrich Schmal ml.

podnikatel ve vlnařství

* 2. 4. 1851

Hugo Chlumecký

státní úředník
dítě osobnosti: Petr Chlumecký

* 2. 4. 1861

Emil Putzker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 4. 1862

Josef Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 4. 1870

Max Herdan

lékař v Brně

* 2. 4. 1876

Eugen Eduard Hayek

správní úředník, okresní hejtman

* 2. 4. 1876

Viktor Moritz Peter Bauer

podnikatel v cukrovarnictví a velkostatkář
dítě osobnosti: Viktor Arnold Jakob Bauer

* 2. 4. 1879

Emma Samek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 4. 1882

František Foretník

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 4. 1884

Antonín Hejtmánek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 2. 4. 1886

František Opletal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 4. 1886

Jaroslav Karásek

odborný lékař v Brně

* 2. 4. 1886

Bohuslav Bouček

vysokoškolský pedagog, farmakolog; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj...

* 2. 4. 1887

Irma Fischel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 4. 1889

Josef Purč

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 2. 4. 1889

František Přibyl

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 4. 1890

Karel Beránek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 4. 1891

Josef Bakala

přednosta pojišťovny v Brně

* 2. 4. 1891

Zdeněk Novák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

* 2. 4. 1895

Robert Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 2. 4. 1895

Antonín Pavel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 2. 4. 1896

Oskar Marion

herec, asistent režie, vedoucí filmové výroby

* 2. 4. 1896

Georg Gottlieb

podnikatel ve výrobě smaltového a plechového zboží

* 2. 4. 1896

Erwin Wittmann

podnikatel v chemické výrobě a kosmetice; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)
...

* 2. 4. 1897

František Pokorný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 2. 4. 1897

Marie Waltrová

brněnská herečka a pedagožka

* 2. 4. 1900

Augustin Zlámal

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

2. 4. 1900

Ustanovení Spolku abstinentů v Brně

Účelem spolku bylo poučování o škodných a zhoubných následcích alkoholu, nabádání k...

* 2. 4. 1900

Vilém Blažek

sbormistr, pedagog, klavírista a skladatel

† 2. 4. 1905

Ignaz Brück

podnikatel v mlynářství a později i ve vlnařství

* 2. 4. 1909

Adalbert Albrecht John Racek

majitel reklamní kanceláře, výrobny a půjčovny filmů; majitel filmové produkce; hydrobiolog

2. 4. 1909

Založení Spolku poutníků diecésí moravských do Svaté země v Brně

K cílům organizace patřilo pořádat poutě do Svaté země, propagovat ji v rámci Moravy,...

2. 4. 1909

Vznik „Spolku poutníků diecesí moravských do Svaté země“

Na přelomu srpna a září roku 1905 se konala I. moravská pouť do Svaté země, které se...

2. 4. 1911

Meziměstské utkání v kopané Brno - Vídeň

Brno reprezentované 1. mužstvem Moravské Slavie podlehlo výběru Vídně 1:3 (poločas 0:1)....

* 2. 4. 1911

Rudolf Prchal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 2. 4. 1914

František Roesler

operní pěvec

* 2. 4. 1914

Jiřina Petřková

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně
dítě osobnosti: Josef Petřek

* 2. 4. 1914

Leoš Grill

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 2. 4. 1914

Richard Peřina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 2. 4. 1919

Hermann Gottlieb Helmer

architekt, specialista na stavby divadel

* 2. 4. 1920

František Bič

malíř, grafik a sochař v Brně

* 2. 4. 1920

Alice Feinová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

2. 4. 1921

Vznik U. P. závodů a.s., Brno

Založením Spojených uměleckoprůmyslových závodů a.s., Brno vznikl podnik, který je...

* 2. 4. 1922

Emil Křepelka

dirigent, pedagog, hudební režisér a dramaturg; v letech 1948–1953 člen Státního divadla v...

* 2. 4. 1924

Josef Švancara

odborník v oblasti kognitivní, vývojové a experimentální psychologie; emeritní profesor...

† 2. 4. 1931

Sigmund Deutsch

podnikatel v nábytkářství
otec osobnosti: Olga Morgenstern
otec osobnosti: Sigmund...

* 2. 4. 1932

Miloš Navrátil

muzikolog, pedagog ostravské konzervatoře, publicista a historik

† 2. 4. 1935

Lucie Bakešová

moravská etnografka a sociální pracovnice, publikovala národopisné a cestopisné studie,...

2. 4. 1939

Fotbalové utkání SK Židenice - AC Sparta Praha 2:7

Ve druhém protektorátním ligovém utkání na domácím hřišti opět fotbalisté SK Židenice...

* 2. 4. 1941

Aleš Svoboda

filolog, anglista

† 2. 4. 1942

Vladimír (Vlastimil) Kameník

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 2. 4. 1942

Jan Kuchař

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

† 2. 4. 1945

Jiří Weimann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 2. 4. 1955

Bedřich Kunc

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 2. 4. 1956

Karel Sázavský

lékař v Brně

† 2. 4. 1960

Rajmund Habřina

středoškolský profesor, básník, esejista, spisovatel, překladatel ze slovinštiny; válka a...

† 2. 4. 1965

Antonín Kříž

filozof a překladatel

† 2. 4. 1976

Vilém Haška

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

† 2. 4. 1977

František Priester

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

† 2. 4. 1995

Oldřich Pukl

muzikolog a básník

2. 4. 1996

Kolokvium „Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě"

Kolokvium se konalo při příležitosti 60 let od příchodu profesora Josef Macůrek|Josefa...

† 2. 4. 1996

Miroslav Nechleba

profesor VUT v Brně, odborník a konstruktér v oblasti vodních turbín

† 2. 4. 1997

Adolf Řepa

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

2. 4. 2001

Otevření střediska služeb IBM v Brně

Společnost IBM otevřela v Brně nové středisko služeb, Global Services Delivery Center, které...

2. 4. 2002

Výstava Co můžeš udělat pro Zemi

výstava o současných technologiích získávání energie a alternativy - čisté zdroje,...

2. 4. 2005

Cyklistický závod na trati Brno–Velká Bíteš–Brno

Vítězem tohoto ročníku se stal jezdec Raboň (PSk Whirpool) z celkového počtu 152 jezdců....

† 2. 4. 2006

Věra Sládková

básnířka, prozaička a dramatička

2. 4. 2006

Basketbalistky Gambrinusu Sika Brno vyhrály finálový turnaj Evropské ligy

Basketbalistky Gambrinusu Sika Brno poprvé v historii vyhrály Evropskou ligu, když ve finále v...

2. 4. 2007

Výstava Sochy pro Brno

výstava fotografií a několika návrhů W. A. Mozart|sochy W. A. Mozarta (připraveno ve...

† 2. 4. 2009

Andrew (André, Endre) Steiner

urbanista, humanista, žurnalista, pedagog; představitel brněnské meziválečné architektury,...

2. 4. 2011

Duchovní koncert Winchester Cathedral Choir

Na brněnském koncertě zazněly skladby zaměřené na postní období.
Na pražském...

† 2. 4. 2015

Dalemíra Vaníčková

sportovkyně - atletika (sprinty)
sestra osobností: Vlastimil a Radoslav Vaníčkovi

2. 4. 2019

Zahájení pravidelné letecké linky mezi Brnem a Berlínem

Mezi Brnem a letištěm Berlín - Schönefeld linka bude létat dvakrát týdně jako součást...

2. 4. 2019

Výstava fotografií Františka Kressy Zpátky čase

výstava fotografií z celého Brna včetně Komína

† 2. 4. 2019

Lumír Sommer

chemik, vysokoškolský profesor


190 let
* 3. 4. 1833

Franz Unferdinger

matematik, učitel na Německé technice v Brně

180 let
* 3. 4. 1843

Adolf/David Redlich

podnikatel ve sladovnictví

150 let
* 3. 4. 1873

Richard Weil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
* 3. 4. 1883

Emanuel Šimek

historický geograf a archeolog

135 let
* 3. 4. 1888

František Krček

komunální politik; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

130 let
* 3. 4. 1893

František Loubal

spisovatel, historik, publicista, politik, předseda ZNV v Brně; válka a odboj 1938–1945;...

130 let
* 3. 4. 1893

Josef Krůček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

105 let
3. 4. 1918

Založení Družiny válečných invalidů pro země svatováclavské v Líšni

Předsedou této družiny, která při svém založení čítala 65 členů, se stal František...

90 let
† 3. 4. 1933

František Hortvík

lékař, lidumil, spisovatel

15 let
† 3. 4. 2008

Vladimír Preclík

sochař, malíř, řezbář, spisovatel a vysokoškolský pedagog

* 3. 4. 1669

Mořic (Mauric) Grimm

zednický mistr, přední brněnský stavitel 1. poloviny 18. století

† 3. 4. 1672

Michael Freissinger

voják, poddůstojník (1655) a důstojník (fenrich 1666, poručík 1670) na pevnosti Špilberk...

* 3. 4. 1750

Karel Josef Salm-Reifferscheidt

iniciátor založení zednářské lóže v Brně
otec osobnosti: Hugo František...

* 3. 4. 1789

Franz Biela

stavitel a malíř

* 3. 4. 1824

Franz Severus Knott

zprostředkovatel prodeje textilních strojů
dítě osobnosti: Hubert Knott

† 3. 4. 1851

Wilhelm Buchta

výrobce klavírů
dítě osobnosti: Johann I. Buchta
bratr osobnosti: Franz II. Buchta

* 3. 4. 1855

Julius Landt

podnikatel v textilním strojírenství

* 3. 4. 1859

Helene Bleyer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 4. 1859

Čeněk Vorel

pedagog, odborný spisovatel

* 3. 4. 1860

Rudolf Meisl

obchodník v Brně

* 3. 4. 1862

Nathan Zorn

lékař v Brně

* 3. 4. 1864

Augustin Havránek

starosta Sokola Bohunic
otec osobností: Augustin a Josef Havránkovi

* 3. 4. 1867

Matylda Rokosová

učitelka
partner osobnosti: František Rokos

* 3. 4. 1872

Zdenka Vorlová-Vlčková

malířka, ilustrátorka, sběratelka lidového umění

* 3. 4. 1876

Richard Branald

herec, režisér, dramatik

* 3. 4. 1879

Adolf Quittner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 4. 1880

Wilhelm Wirtz

podnikatel v textilním strojírenství

* 3. 4. 1884

František Horáček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 3. 4. 1885

Richard Noss

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 3. 4. 1886

Olga Kornitzer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 4. 1890

Ernst Kohn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 3. 4. 1891

Hubert Sekera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 3. 4. 1892

Vilém Hlavička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský, legionář francouzský

* 3. 4. 1894

Antonín Šťastný

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 3. 4. 1894

Rudolf Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 4. 1895

Paul Dux

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 4. 1895

Jan Vaníček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 4. 1895

Pavel Meisl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 4. 1897

Antonín Drahovzal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 4. 1897

Rudolf Daniel

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 3. 4. 1901

František Malůšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

* 3. 4. 1902

Ervin Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 4. 1904

Šimon Kaštický

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; I. sovětský nálet na Brno

* 3. 4. 1904

Nina Kašková-Bártů

činoherní a filmová herečka
sestra osobnosti: Mary Loukotová-Bártů

* 3. 4. 1904

Antonín Grund

vysokoškolský pedagog; literární historik

* 3. 4. 1905

František Schäfer

klavírista, pedagog a skladatel

* 3. 4. 1906

Hans Pollenz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 4. 1906

Jaroslav Špaček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 3. 4. 1906

Osvald Noák

sportovec - atletika (běhy), člen Sokola, propagátor zimních cvičení

* 3. 4. 1912

Vladimír Horák

sportovec - atletika (skok do výšky - čs. rekordman a reprezentant), vysokoškolský pedagog,...

* 3. 4. 1914

Oskar Nedopil

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 3. 4. 1914

Miloslava Nebeská

lékařka
dítě osobností: JUDr. Václav Karel Javůrek a Ing. Miloslava (Slávka)...

† 3. 4. 1914

Ludevít Raimund Pazdírek

řídicí učitel, hudební skladatel chrámové hudby a nakladatel

* 3. 4. 1914

Antonín Hluštík

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945; příslušník čs. pozemní armády ve Francii...

* 3. 4. 1916

Ernst Gerad

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 4. 1916

Rudolf Harok

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 3. 4. 1916

Vladimír Pelikán

lékař (gastroenterologie, nefrologie, revmatologie, kardiologie, tělovýchovné lékařství)

† 3. 4. 1917

Ferdinand Ondra

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 3. 4. 1927

Salomon Spitzer

lékař v Brně, ministerský rada
partner osobnosti: Melania Antonia Spitzer

3. 4. 1927

Mistrovství ČSR v přespolním běhu v Brně

Mistrovství republiky v přespolním běhu - poprvé v Brně - se konalo v okolí cyklistické...

3. 4. 1932

přebor brněnského okrsku v přespolním běhu

Podruhé za sebou se přebor konal v okolí hřiště SK Makkabi, trať byla prodloužena na 7...

* 3. 4. 1934

Anna Hlušičková

malířka, grafička, textilní výtvarnice

† 3. 4. 1939

František Ladislav Nesvadbík

profesor I. české státní reálky v Brně

* 3. 4. 1942

Antonín Procházka

sportovec - volejbal; trenér

† 3. 4. 1942

Hermann Knöpfmacher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 3. 4. 1942

Alois Jukl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 3. 4. 1942

Josef Riedl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 3. 4. 1942

Julius Aschkenes

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 3. 4. 1942

Regina Weiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 3. 4. 1942

Kateřina Fröhlichová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 3. 4. 1942

Vojtěch Stárek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 3. 4. 1942

Antonín Jahoda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 3. 4. 1944

Otakar Herink

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 3. 4. 1945

Alois Sitař

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 3. 4. 1946

František Hanus

pěvec a pedagog

† 3. 4. 1947

Edvard Ouředníček

středoškolský pedagog, ministerský rada

† 3. 4. 1965

Antonín Zhoř

spisovatel; pedagog; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 3. 4. 1976

Mirko Bukovský

operetní zpěvák, divadelní ředitel, libretista, v letech 1920–1923 člen NdB

† 3. 4. 1985

Zdeněk Brunecký

pediatr, genetik, univerzitní profesor
bratr osobnosti: Karel Brunecký

† 3. 4. 2004
3. 4. 2004

Křížová cesta mládeže z Petrova na Špilberk

v rámci tradičního setkání mládeže s biskupem v sobotu před Květnou nedělí prošla...

3. 4. 2006

Výstava Czech Press Photo

výstava nejlepších fotografií z prestižní soutěže za rok 2000

3. 4. 2006

Slavnostní zahájení výstavby Modré etapy Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích

Modrá etapa, během níž bude postavena první část Akademického výzkumného a výukového...

† 3. 4. 2011

Ondrej Malachovský

slovenský pěvec; v letech 1962–1964 člen Státního divadla v Brně

3. 4. 2015

Výstava Tři tisíce let knižního umění / Skvosty pěti kultur

výstava sledující vývoj knižního umění v pěti kulturách

3. 4. 2019

Otevření workoutového hřiště pro handicapované

Na hřišti je nyní umístěno 22 překážek, nejméně 8 je vhodných i pro vozíčkáře....

3. 4. 2019

Výstava Hommage a Milan Kundera - další život Díla

výstava k 90. výročí narození Milan Kundera|Milana Kundery

† 3. 4. 2021

Miroslav Grepl

vysokoškolský učitel a jazykovědec, emeritní profesor Ústavu českého jazyka na FF MU


215 let
* 4. 4. 1808

Vinzenz Maly

právník a úředník

170 let
* 4. 4. 1853

Ignaz Gottlieb

podnikatel ve výrobě smaltovaného a plechového zboží

170 let
* 4. 4. 1853

Heinrich d’Elvert

německý právník, vysoký soudní úředník, politik a poslanec

135 let
* 4. 4. 1888

Jaroslav Augustýn Lakomý

podnikatel v chemické výrobě

125 let
* 4. 4. 1898

Karel Brod

válka a odboj 1914–1919; oběti války

110 let
* 4. 4. 1913

Josef Kaňkovský

divadelní a filmový herec; v letech 1948–1951 člen Státního divadla v Brně

110 let
* 4. 4. 1913

Oldřich Jaroš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zahraniční odboj

100 let
* 4. 4. 1923

Leo Weiner

válka a odboj 1938–1945; účastník kurzu pro tzv. „převrstvení židovské mládeže“

75 let
† 4. 4. 1948

Josef Heral

kněz; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939

75 let
4. 4. 1948

22. ročník Běhu Brnem

Tradiční závod se stal soubojem běžců dvou brněnských oddílů Sokola Brno I a...

65 let
† 4. 4. 1958

Josef Kapoun

odborářský funkcionář; politik; válka a odboj 1938–1945, politický vězeň, akce 1. 9. 1939

20 let
† 4. 4. 2003

Jaroslav Zeman

veterinární lékař, vysokoškolský pedagog a komunální politik

10 let
† 4. 4. 2013

Josef Fleischlinger

významná osobnost brněnského sportu - basketbalový hráč, trenér a hokejový rozhodčí

* 4. 4. 1930 nebo 30. 4. 1930

Jaromír Zemina

historik a teoretik moderního umění, galerijní pracovník, kurátor, malíř, básník a...

* 4. 4. 1811/1812

Jakob Aron Löw-Beer

zakladatel a společník firmy Aron et Jakob Löw-Beer

* 4. 4. 1824

Josef Anton Scherak

kněz, konsistorní rada, biskupský rada

* 4. 4. 1836

Leopold Tlustoš

pekařský mistr

* 4. 4. 1849

Jan Volejník

zakladatel a starosta II. brněnské sokolské župy "Tyrš", český národní pracovník

* 4. 4. 1854

Rosa Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 4. 1860

František Tenora

úředník
bratr osobností: Adolf, Jan a Richard Tenorovi
otec osobnosti: Richard...

* 4 . 4. 1860

Philipp II. Gomperz

průmyslník ve vlnařství, politik

* 4. 4. 1861

František Šeda

pedagog, odborný spisovatel, překladatel z francouzštiny a němčiny
otec osobnosti: Ing....

* 4. 4. 1875

Richard Weigl

oběť neštěstí

* 4. 4. 1880

Ida Löw

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 4. 1881

Viktor Alfred Eberhard Dittmar

podnikatel v barvířství
dítě osobnosti: Erhard Heinrich/Eberhardt Dittmar

* 4. 4. 1882

Rudolf Kornitzer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 4. 1884

Jaroslav Mezník

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 4. 4. 1885

Malvine König

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 4. 1885

Metoděj Kunz (Kunc)

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 4. 4. 1885

Alois Hanslian

zakladatel onychologie a podkovářství na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně

* 4. 4. 1886

Isidor Muroň

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 4. 4. 1891

Elsa/Eliška Schnabl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dcera osobnosti: Regine Massařik
...

* 4. 4. 1894

Rudolf Vacek

starosta v Ořešíně
dítě (z prvního manželství) osobnosti: Josef Vacek

* 4. 4. 1894

Jan Šandera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 4. 4. 1894

Ferdinand Nečas

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

* 4. 4. 1895

Margarethe Münz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Eduard Münz

* 4. 4. 1897

Gertrude Drexler

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)
dítě osobnosti: Rudolf Briess
...

* 4. 4. 1899

Jaroslav Všetečka

profesor čs. státní obchodní akademie v Brně; autor turistických a vlastivědných průvodců

* 4. 4. 1899

František Lattenberg

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

* 4. 4. 1900

Alfred Basch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 4. 1901

Karel Horlivý

advokát

* 4. 4. 1904

Emil Pasqualini

úředník

* 4. 4. 1905

Rudolf Hrabovský

válka a odboj 1938–1945, politický vězeň; první stanné právo

† 4. 4. 1911

Leopold Hayek

dítě osobnosti: Michael Hayek

* 4. 4. 1911

Marie Kettnerová

sportovkyně - stolní tenis, několikanásobná mistryně světa ve stolním tenise
dítě...

† 4. 4. 1922

Jan Škroch

správní úředník

* 4. 4. 1922

Hermann Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 4. 1924

Otto Spitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 4. 4. 1924

Milada Pánková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

4. 4. 1925

2. Národní soutěž plachtových letadel u Brna

Soutěže se zúčastnilo 7 kluzáků. Brněnský plachtař R. Dohnálek s kluzákem NINA obsadil...

4. 4. 1926

Slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války v Bystrci

Jménem „Kroužku pro postavení pomníku“ přivítal hosty a poté pomník předal veřejnosti...

* 4. 4. 1926

Zdenka Procházková

herečka
partner osobnosti: Karel Höger

* 4. 4. 1927

Jaro Komenda

odborník v oboru spektroskopie; pedagog

† 4. 4. 1929

Vojtěch Stárek

dominikán, římskokatolický kněz, literárně činný

* 4. 4. 1932

Pavel Kamarýt

kardiolog a emeritní profesor

* 4. 4. 1932

Jiří Meduna

archeolog

† 4. 4. 1936

Julius Stoklasa

profesor rostlinné produkce a agrochemie; první děkan Zemědělské fakulty ČVŠT, jeden z...

† 4. 4. 1942

Rosalia Schenk

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 4. 4. 1942

Jenny Schall

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
matka osobností: Jana (Johanna)...

* 4. 4. 1942

Jiří Sedláček

člen Řádu řeholních kanovníků sv. Augustina (CRV), římskokatolický kněz; soudce...

† 4. 4. 1942

Albert Katz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

4. 4. 1942

Transport židovských občanů z Brna s označením "Ah"

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 4. 4. 1942

Matěj Kocman

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 4. 4. 1942

Alois Štěpánek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 4. 4. 1942

František Šauman

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 4. 4. 1945

Emma Meislová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 4. 4. 1945

Ludmila Faltýnková

válka a odboj 1938–1945; účastnice odboje; oběti okupace

† 4. 4. 1945

Josef Faltýnek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

† 4. 4. 1945

Oldřich Jaroš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zahraniční odboj

† 4. 4. 1945

František Šelepa

novinář, publicista a překladatel

† 4. 4. 1945

Jan Vondruška

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 4. 4. 1950

Máša (Marie) Fleischerová

koncertní a operní pěvkyně, učitelka zpěvu

† 4. 4. 1951

Rudolf Kos

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 4. 4. 1957

Augustin (Gustav) Frištenský

legenda českého i světového zápasnictví; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a...

† 4. 4. 1969

Oldřich Rulc

sportovec - kopaná (levé křídlo), reprezentant ČSSR, nejlepší hráč SK Židenic v...

† 4. 4. 2006

Jiří Jan Jemelka

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

4. 4. 2007

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (5. ročník)

fotografická výstava přírodních a architektonických památek z Německa, Chorvatska,...

4. 4. 2011

Koncert „Návrat Jana Nováka“

Slavnostní koncert se uskutečnil k nedožitým devadesátinám hudebního skladatele Jan...

4. 4. 2011

Uložení ostatků Jana Nováka

Ostatky hudebního skladatele Jan Novák|Jana Nováka (1921–1984) byly převezeny z italského...

† 4. 4. 2012

Oldřich Pacek

válka a odboj 1938–1945; účastník osvobozovacích bojů v roce 1945

† 4. 4. 2016

Pavel Šmok

choreograf, tanečník, autor baletních libret, šéf baletního souboru, pedagog, herec, režisér...

4. 4. 2017
† 4. 4. 2019

František Kressa

fotograf, fotoreportér Brněnského večerníku

4. 4. 2019

Odhalení pamětní desky J. Kříženeckého

pamětní deska je na domě, kde Jaroslav Kříženecký|Jaroslav Kříženecký (1896–1964) žil...

4. 4. 2019

Slavnost odhalení pamětní desky J. Robotky

Slavnostní odhalení J. Robotka|pamětní desky Josefa Robotky se konalo v brněnské Alfa...


435 let
* 5. 4. 1588

Jan ml. Mencl

soudní zeměpanský úředník, první kancléř královského tribunálu v Brně

315 let
† 5. 4. 1708

Philipp Christoph von Breuner

voják, velitel pevnosti Špilberk (1695–1708)

155 let
* 5. 4. 1868

Paula Spitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

150 let
* 5. 4. 1873

Else Thieben

matka osobnosti: JUDr. Egon Thieben

135 let
* 5. 4. 1888

Oskar Epstein

pedagog, filozof, spisovatel

135 let
* 5. 4. 1888

Čeněk Homola

válka a odboj 1914–1919; oběti války

130 let
* 5. 4. 1893

Vincenc Tomanec

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

115 let
* 5. 4. 1908
115 let
* 5. 4. 1908

Svatopluk Krčma

elektroinženýr; válka a odboj 1938–1945, krátce vězněn gestapem

110 let
* 5. 4. 1913

Hermine Wiener

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

105 let
† 5. 4. 1918

Fabián Popelka

pedagog v Brně

100 let
† 5. 4. 1923

Václav Rajmund - Vjačeslav Ivanovič Petr

klasický filolog, pedagog, hudebník

80 let
† 5. 4. 1943

Marie Petřková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
partner osobnosti: Josef Petřek

80 let
* 5. 4. 1943

Václav Mencl

primátor města Brna v letech 1990–1992, zvolený v prvních svobodných komunálních...

75 let
† 5. 4. 1948

Julius Schustala

akademický malíř a architekt v Brně

75 let
† 5. 4. 1948

Richard Ježek

zakladatel a spolumajitel firmy K. & R. Ježek v Blansku

55 let
5. 4. 1968

Jednání o znovuzřízení právnické fakulty v Brně

„Na půdě Přejmenování Masarykovy univerzity|University J. E. Purkyně v Brně proběhlo...

35 let
* 5. 4. 1988

Aleš Kubát

herec, moderátor a zpěvák

35 let
† 5. 4. 1988

František Kalousek

archeolog se zaměřením na slovanskou archeologii, prehistorik, vysokoškolský pedagog,...

15 let
5. 4. 2008

Kopie obrazu Panny Marie Svatotomské putovala do Angoly

V brněnské katedrále se sešli věřící kvůli dvěma významným událostem.
Biskup...

5. 4. 1325

Zákaz nalévání rakouských vín

Počátkem 14. století se v areálu královského města Brna ještě připouštěl prodej vína...

5. 4. 1645

Přípravy k obraně města i pevnosti

Český král a markrabě moravský Ferdinand III. poroučí brněnskému krajskému hejtmanovi...

* 5. 4. 1834

Vincenc Brandl

moravský zemský archivář, historik a editor pramenů

* 5. 4. 1856

August Johann Schwab

podnikatel ve vlnařství
dítě osobnosti: August Franz Schwab
bratr osobnosti: Karl...

* 5. 4. 1860

Jakob Spitz

kameník v Brně
partner (druhý manžel) osobnosti: Minna Spitz
otec osobností:...

* 5. 4. 1861

Sigmund Gelbkopf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 4. 1862

Vincenc Hlavinka

profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1919–1920

† 5. 4. 1864

Albin Heinrich

významný muzejní pracovník, knihovník, mineralog, přírodovědec, historik a pedagog

* 5. 4. 1866

Sofie Baru

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 4. 1870

Sidonie Bachrich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
matka osobností: MUDr. Pavel Bachrich,...

* 5. 4. 1875

Elisabeth Lustig

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

* 5. 4. 1882

Bedřich Binko

vrchní rada politické správy v Brně

* 5. 4. 1889

František Zukal

stavitel v Brně

* 5. 4. 1890

Adolf Petlach

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 5. 4. 1891

Alois Adler

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 5. 4. 1892

Albert Havlík

pedagog, komunální politik, oběť perzekuce po roce 1948

* 5. 4. 1892

František Juračka

učitel; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 5. 4. 1894

Marie Melanie Fischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 4. 1896

Vladimír Bělehrad

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 5. 4. 1897

Rudolf Hlavica

sochař, řezbář
bratr osobnosti: prof. akad. malíř František Hlavica

† 5. 4. 1897

Jindřich Wankel

lékař, významný moravský archeolog a speleolog

* 5. 4. 1902

Emil Beneš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 4. 1902

Drahomíra Fuchsová

výtvarnice (textil, sklo, keramika)
partner osobnosti: prof. Ing. arch. Bohuslav Fuchs,...

* 5. 4. 1904

Jaroslav Jurenka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 5. 4. 1904

František Černý

úředník

† 5. 4. 1907

Jan Pištěk

ředitel Národního divadla v Brně, operní zpěvák

* 5. 4. 1909

Rudolf Kunz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 5. 4. 1910

Paul Georg Samek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 4. 1911

Henie Anni Pisk

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 4. 1914

Jaromír Dvořák

výtvarník

* 5. 4. 1915

Hynek Růžička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; pedagogové a studenti...

† 5. 4. 1916

Martin Kříž

právník; moravský speleolog-paleontolog a archeolog; sběratel

* 5. 4. 1920

Jaroslav Brázdil

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké Británii

* 5. 4. 1921

Václav Nosek

dirigent, dramaturg Národního divadla v Brně

* 5. 4. 1924

Robert Horner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 4. 1924

Paul Horner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 5. 4. 1924

Jaroslav Bauer

jazykovědec, bohemista a rusista, vysokoškolský pedagog

* 5. 4. 1924

Věra Burianová

sestra osobnosti: doc. PhDr. Jaroslav Burian, CSc.

* 5. 4. 1929

Ondrej Malachovský

slovenský pěvec; v letech 1962–1964 člen Státního divadla v Brně

* 5. 4. 1930

Zdeněk Kalášek

bystrcký rodák, učitel, autor několika publikací z historie Bystrce (Dějiny obce Bystrce, o...

* 5. 4. 1931

Věra Sosnarová

česká občanka, která měla být podle svých vzpomínek spolu se svou Ludmila Šímová|matkou a...

† 5. 4. 1936

Jaroslav Čihák

operní pěvec (basista)

† 5. 4. 1936

Osvald Noák

sportovec - atletika (běhy), člen Sokola, propagátor zimních cvičení

† 5. 4. 1937

Cyril Purkyně

přírodovědec, geolog a geomorfolog, budovatel a první ředitel Státního geologického...

† 5. 4. 1942

Adolf/Abraham Freundlich

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 5. 4. 1942

Siegfried Stein

podnikatel ve sladovnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě...

† 5. 4. 1942

Isak Jakob Singer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 5. 4. 1942

Anna Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 5. 4. 1942

Ladislav Kabátník

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

5. 4. 1945

Rozkvetlé mandloně

"V zahradě Starobrněnského kláštera na jižním svahu tento týden rozkvetly mandloně. Tři...

† 5. 4. 1949

Antonín Brotan

sbormistr a pedagog

† 5. 4. 1950

Matěj Pilát

válka a odboj 1914–1919; příslušník pracovního praporu v Rusku

† 5. 4. 1977

František Pálka

herec, režisér, publicista; válka a odboj 1938–1945; holocaust

† 5. 4. 1989

Karel Zeman

filmový režisér, výtvarník, loutkář, animátor, reklamní grafik

† 5. 4. 1997

František Kožík

prozaik, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik, básník, autor prací...

† 5. 4. 2001

Josef Krejčiřík

malíř a grafik

† 5. 4. 2001

Josef B. Michl

překladatel z a do norštiny a švédštiny, docent katedry germanistiky a nordistiky

5. 4. 2001

Slavnostní otevření dostavby areálu Gymnázia Křenová

Nový areál Gymnázia Křenová v Cyrilské ulici významně rozšířil dosavadní školní...

5. 4. 2006

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO (4. ročník)

výstava fotografií z míst zapsaných na seznamu UNESCO s důrazem na SALCBURK, rodiště W. A....

† 5. 4. 2010

Vladimír Fiala

politik a ornitolog

† 5. 4. 2016

Jan Šimsa

kněz; novinář; signatář Charty 77

5. 4. 2017

Výstava Host do domu

výstava o historii legendárního brněnského literárního časopisu

5. 4. 2017

Výstava Eva Kilianová

výstava věnovaná Eva Kilianová|Evě Kilianové a jejím adaptacím pohádek a pověstí Moravy a...

† 5. 4. 2019

Ivo Mrázek

sportovec - basketbal

† 5. 4. 2022

Josef Panáček

sportovní střelec a trenér, zlatý olympionik z Montrealu 1976


160 let
* 6. 4. 1863

Johann Flögl

hudební spisovatel a kritik

140 let
† 6. 4. 1883

Gunther (Vintíř) Jan Kalivoda

benediktin, římskokatolický kněz, profesor náboženství a vychovatelství na filosofickém...

135 let
* 6. 4. 1888

František (Franz) Frimmel

profesor anorganické a fyzikální chemie na německé technice v Brně; genetik
dítě...

125 let
* 6. 4. 1898

Josef Blažek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

120 let
* 6. 4. 1903

Jaroslav Hromádka

pěvec-basista, advokát

120 let
* 6. 4. 1903
110 let
* 6. 4. 1913

František Kopuletý

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

110 let
† 6. 4. 1913

Moritz Allé

matematik a astronom

80 let
† 6. 4. 1943

Jiří Jaroš

válka a odboj 1914–1919; srbský dobrovolník; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945;...

80 let
† 6. 4. 1943

František Soukop

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; posluchači brněnské techniky

75 let
† 6. 4. 1948

Cyril Hýlek

knihtiskař; tělovýchovný pracovník, náčelník a starosta Sokola Brno I

55 let
* 6. 4. 1968

Petr Kolař

hudební skladatel a varhaník

55 let
† 6. 4. 1968

Otakar Balcar

strojírenský odborník, vysokoškolský pedagog

6. 4. 1421

Potvrzení předcházejících privilegií moravským Židům

Zikmund|Zikmund Lucemburský, král český, potvrzuje Židům usazeným v Brně a v jiných...

6. 4. 1677

Ujednání o poddanských povinnostech

Ujednání mezi Pavlem Happelem, zbrojmistrem města Brna a rychtářem, přísežnými a celou...

* 6. 4. 1847

Wilhelm Grünfeld

podnikatel v koželužství, císařský rada

* 6. 4. 1851

Zdenko Lachnit

sběratel umění
dítě osobnosti: JUDr. Jan Jindřich Lachnit

* 6. 4. 1864

August Romig

lékárník v Brně, majitel lékárny „U růže“

* 6. 4. 1865

František Čáda

filozof, pedagog, průkopník speciální a experimentální pedagogiky, pedopsychologie a...

* 6. 4. 1872

Josefa Krutišová

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 20. 11. 1944

* 6. 4. 1875

Osvald Svoboda

přednosta zemské lékárny v Brně

* 6. 4. 1876

Marie Weiss

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 4. 1877

Leontine Schönhauser

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 4. 1879

Emil Weigl

obchodní zástupce

* 6. 4. 1880

František Pauk

advokát v Brně

* 6. 4. 1882

František Kleveta

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 4. 1885

Else Breda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 4. 1891

Therese Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 4. 1891

Josef Vařejka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; pracovník místní samosprávy

* 6. 4. 1894

Josef Kroupa

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 6. 4. 1895

Josef Poledna

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 6. 4. 1896

František Šulc

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 4. 1896

Jan Lokos

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 6. 4. 1896

Julius Svoboda

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 6. 4. 1897

Jan Horák

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 6. 4. 1899

Ludvík Svoboda

dozorce finanční stráže, padlý při obraně čs. republiky na podzim 1938

* 6. 4. 1899

Věra Rabasová

lékařka v Brně
partner osobnosti: Dr. Ing. Alfred Rabas

* 6. 4. 1899

Jan Ottakar Karel Popelka

podnikatel v knihtisku

* 6. 4. 1900

Hans Windholz

podnikatel v octárenství, výrobě lihovin a nealkoholických lihovin
dítě osobnosti:...

* 6. 4. 1901

Antonín Kurš

divadelní ředitel, umělecký vedoucí, dramaturg, režisér, herec, překladatel, teoretik,...

* 6. 4. 1905

Albert Sedláček

královopolský učitel

* 6. 4. 1906

Katty (Katinka) Kahn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 4. 1914

Josef Ostřanský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 6. 4. 1916

František Bouda

válka a odboj 1938–1945; oběti války; zahraniční odboj; letec RAF

6. 4. 1916

Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple

Slavnostní událost zahrnovala vysvěcení nové nemocniční Kaple Nejsvětějšího srdce...

* 6. 4. 1916

Josef Hrabovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 6. 4. 1917

František Vymazal

publicista, překladatel, tiskový korektor, jazykový vědec-samouk, válka a odboj 1914–1919;...

† 6. 4. 1919

Rudolf Leinberger

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 6. 4. 1920

Leo Meissner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 4. 1920

Bruno Werner

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 6. 4. 1921

Kurt Massařik

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje
dítě osobnosti: Sabine...

* 6. 4. 1921

František Bělský

český sochař, působící ve Velké Británii; příslušník čs. zahraniční armády ve...

* 6. 4. 1924

Josef Hrbata

římskokatolický kněz, spisovatel

* 6. 4. 1924

Miroslav Skála

autor satirických her a humoristické a satirické prózy

* 6. 4. 1925

Olga Čechová

grafička, ilustrátorka a malířka

* 6. 4. 1926

Frank Lampl

stavitel, čestný doktor VUT

6. 4. 1930

Slavnostní otevření krematoria v Brně

Brněnské krematorium bylo postaveno v letech 1927–1930 podle projektu Ernst Wiesner|Ernsta...

† 6. 4. 1930

Richard Josef Menšík

operní a operetní pěvec

† 6. 4. 1930

Karel Sázavský

hudební teoretik a kritik, pedagog

† 6. 4. 1936

Růžena Čermáková

spolupracovnice brněnského Radiojournalu
partner osobnosti: Ing. Jan Čermák

* 6. 4. 1939

Jan Hanuš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

† 6. 4. 1940

František Chmelík

člen Sokola Brno I. a gymnazijní profesor

* 6. 4. 1942

Vladislav Navrátil

pedagog, fyzik, uznávaný odborník v oboru mechanické vlastnosti pevných látek

† 6. 4. 1942

Ernestine Hochwald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 6. 4. 1942

Josef Kocian

lékař v Brně

† 6. 4. 1942

Oskar Oesterreicher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 6. 4. 1942

Alois Keda

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs....

† 6. 4. 1942

Jindřich Hořínek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; příslušník čs. letectva ve Velké Británii

† 6. 4. 1942

Jaroslav Novotný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 6. 4. 1942

Alois Hradil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 6. 4. 1944

Richard Mácha

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 4. 1944

Alois Králík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 4. 1945

Josef Fikr

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 4. 1945

Jaroslav Neužil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 4. 1945

Jiří Myslín

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

6. 4. 1947

21. ročník Běhu Brnem = Memoriál Alfonse Franty

Tradiční běžecký závod měl obdobný charakter jako předchozí ročník.
Zvítězil...

† 6. 4. 1947

Václav Kaprál

hudební skladatel, pianista, hudební pedagog, sbormistr, publicista, editor a organizátor...

* 6. 4. 1964

Marie Jirásková

scénografka a výtvarnice loutek a objektů, scénická a kostýmní výtvarnice, autorka...

† 6. 4. 1966

Jan Zavadil

hydrolog, profesor brněnské české techniky (VUT v Brně)

† 6. 4. 1970

Karel Neuwirt

chirurg, urolog, zakladatel samostatné moderní urologie v našich zemích, první profesor...

* 6. 4. 1974

Radovan Přikryl

psychiatr

† 6. 4. 1975

František Pohlodek

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 6. 4. 2002

Metoděj Vladimír Vitula

římskokatolický kněz, převor premonstrátské kanonie sv. Petra a Pavla v Nové Říši;...

6. 4. 2010

První ročník Mezinárodního stepařského festivalu

Mezinárodní stepařský festival Brno 2010 navázal na stepařský festival v Hradci Králové,...

6. 4. 2010

20. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter

V úterý 6. dubna začal v Brně již 20. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol...

6. 4. 2011

Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. navštívil Brno

Lichtenštějnský kníže Hans Adam II. přijel do Brna na jednodenní návštěvu při...

† 6. 4. 2014

Otakar Rydlo

novinář

† 6. 4. 2020

Pavel Kamarýt

kardiolog a emeritní profesor

† 6. 4. 2020

Jaroslav Stejskal

lékař-pediatr, přednosta II. dětské kliniky LF MU v Brně, (dnes Pediatrická klinika LF MU v...

† 6. 4. 2020

Danuše Táborská

lékařka, významná anestezioložka

† 6. 4. 2022

Karol Divín

sportovec - krasobruslení, trenér, rozhodčí