Výročí připadající na tento týden

810 let
15. 5. 1211

Slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty

V premonstrátském klášteře v Zábrdovicích byl za přítomnosti panovníka a jeho družiny...

145 let
† 15. 5. 1876

Johann Baptista Vorthey

kněz v Brně, převor starobrněnského kláštera

135 let
* 15. 5. 1886

Robert Mayer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 15. 5. 1886

Ottokar Vašíček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 15. 5. 1901

Antonín Carvan

sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR

110 let
* 15. 5. 1911

Žofie Zedníčková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

105 let
* 15. 5. 1916

Karel Otto Hrubý

fotograf, malíř, hudebník a pedagog

100 let
* 15. 5. 1921

Zdenka Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

55 let
† 15. 5. 1966

Jaroslav Vítek

sportovec - atletika

25 let
15. 5. 1996

Festival staré hudby Brno 1996 - 1. ročník

Collegium pro arte antiqua představilo díla starších historických období v podání...

25 let
15. 5. 1996

Výstava „Dialog. 14 křesťanských umělců z Bavorska“

Výstava „Dialog. 14 křesťanských umělců z Bavorska“ byla uspořádána ve spolupráci s...

15 let
15. 5. 2006

Start projektu Rodinný pas

Jihomoravský kraj odstartoval projekt Rodinný pas, který je založen na systému poskytování...

15. 5. 1323

Založení kláštera cisterciaček na Starém Brně

Královna vdova Eliška Rejčka zakládá klášter cisterciaček na Starém Brně, Aula Sancte...

15. 5. 1527

Ferdinand I. Habsburský v městě Brně

Král Ferdinand I. oznamuje purkmistru a radě města Brna, že hodlá osobně navštívit město...

15. 5. 1613

Nekatolická kázání na Lochenperku

Relace brněnské městské rady se žádostí o zprostředkování u císaře a vydání...

15. 5. 1645

Vyslání staré ženy na výzvědy

Krajský hejtman Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic se obrací na purkmistra města Brna se...

15. 5. 1667

Povolení odběru vody pro františkánský klášter

Bratr Engelbert Potumský, kvardián a celý konvent u sv. Maří Magdalény v Brně oznamují, že...

* 15. 5. 1753

Johann Nepomuk Peter Cerroni

významný znalec dějin Moravy a sběratel pramenů k těmto dějinám

15. 5. 1784

Vznik magistrátu města Brna volbami 24 členů měšťanského výboru

na základě císařského dvorského dekretu ze dne 4. 8. 1783 se 15. 5. 1784 konaly volby 24...

* 15. 5. 1797

Josef Schön

správní úředník, rada nejvyššího zemského soudu v Brně

* 15. 5. 1815

Alfred Skene

průmyslník, spolumajitel textilní továrny na Bělidlech; starosta Brna v letech 1864–1866;...

* 15. 5. 1819

James Bracegirdle

spolumajitel strojírenské továrny
dítě osobnosti: Thomas Bracegirdle

15. 5. 1833

Odhalení mramorové busty císaře Františka I.

Při výročním shromáždění Moravské hospodářské společnosti (Mährisch-schlesische...

* 15. 5. 1857

Wilhelm Dwořak

architekt, inženýr, pedagog, pracovník v oboru památkové péče

* 15. 5. 1859
* 15. 5. 1868

Jan Nepomuk Richter

podnikatel ve strojírenství

* 15. 5. 1868

Jakob Pollenz

advokát v Brně

* 15. 5. 1873

Regine Wolf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 15. 5. 1875

Alois Kalvoda

malíř, grafik, spisovatel, výtvarný kritik, pedagog

* 15. 5. 1878

Adolf Johann Theodor Löw

akademický malíř

* 15. 5. 1880

Alois Herzán

stavitel

* 15. 5. 1890

Rudolf Gottlob

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Ella Gottlob

* 15. 5. 1890

Julius Gottlob

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 15. 5. 1892

Jan Mouka

městský inspektor a správce desinfekčního ústavu

* 15. 5. 1893

Tomáš Přikryl

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 15. 5. 1894

Antonín Uher

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

* 15. 5. 1895

Jan Dostál

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 15. 5. 1897

Josef Vyšinka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 15. 5. 1898

Wilhelm Bisom

architekt a spisovatel (umění a národohospodářství)

15. 5. 1898

Manifestační schůze pro české vysoké školy na Moravě

Velká manifestační schůze na podporu zřízení českých vysokých škol (techniky i...

* 15. 5. 1899

Florián Šenkýř

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 15. 5. 1904

Antonín Pernica

písmák, regionální historik a neoficiální kronikář obce Jehnice

* 15. 5. 1910

František Teodor Váca

sportovec - atletika, sportovní funkcionář

15. 5. 1910

Oslavy jubilea Filharmonického spolku Beseda Brněnská a Pavla Křížkovského

V jubilejním roce skladatele Pavel Křížkovský|Pavla Křížkovského se v Brně konala velká...

* 15. 5. 1914

Emil Seige

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 15. 5. 1915

František Krejčí

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 15. 5. 1915

Jaroslav Albín Kvita

příslušník řádu salvatoriánů; oběť komunistické perzekuce

† 15. 5. 1917

Ferdinand Zbořil

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 15. 5. 1920

Helmut Strakosch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

15. 5. 1923

Ustavení bytového družstva důstojnictva

Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo důstojnictva v Brně, spol. s. r., bylo ustaveno...

* 15. 5. 1924

Miroslav Svoboda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 15. 5. 1924

Lotte Ranon

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

15. 5. 1927

Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce mezi Hlavním nádražím a Černovicemi (komárovská spojka)

"Komárovská spojka", jak je jednokolejná trať mezi "horním" (dnešním Hlavním) nádražím a...

* 15. 5. 1927

Jaroslav Huráb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

15. 5. 1928

Zahájení provozu na V. nástupišti Hlavního nádraží

Výstavba a zprovoznění V. nástupiště napomohlo zvýšit potřebnou kapacitu kolejí pro jízdy...

* 15. 5. 1929

Jan Trefulka

spisovatel, publicista, signatář Charty 77

15. 5. 1935

Přednáška „Moderní četnictvo v boji se zločinem“

Přednášku na pozvání „Československé společnosti pro právo trestní“ a akademické...

† 15. 5. 1935

Arnold Klíčník

komerční rada, majitel opticko-mechanického závodu v Brně, význačná osobnost českého Brna

† 15. 5. 1942

Jan Fibich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 15. 5. 1944

Hilda Birnbaum

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 15. 5. 1944

Josef Sommer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 15. 5. 1944

Gisela Fischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 15. 5. 1944

Rosa Pollenz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 15. 5. 1944

Dina Rimpelová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 15. 5. 1944

Elsa Rimpelová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 15. 5. 1944

Eugenie Schimmerling

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 15. 5. 1944

Leo Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 15. 5. 1944

Max Minich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 15. 5. 1944

Felix Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Hermine Deutsch

† 15. 5. 1944

Margareta (Grete) Münzová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Eduard Münz

† 15. 5. 1944

Emil Kohout

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 15. 5. 1945

Josef Čermák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

15. 5. 1945

Mobilizace všech dopravních prostředků

Pro vybudování dálkové a místní dopravy, zejména dopravy potravin do měst, byly v intencích...

15. 5. 1945

Výzva k pomoci vracejícím se vězňům

„Výbor pro ubytování a stravování uprchlíků z koncentračních táborů“ vyzval občany...

15. 5. 1954

Dojezd 11. etapy VII. ročníku "Závodu míru" Varšava - Berlín - Praha

Poprvé končila brněnská etapa populárního cyklistického závodu jinde než na starém...

† 15. 5. 1958

Rudolf Adámek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

† 15. 5. 1962

Ladislav Wait

politik, poslanec NS ČSR (1954–1960) a NS ČSSR (1960–1962)

† 15. 5. 1963

Bohumil Babánek

architekt, profesor na České vysoké škole technické v Brně

† 15. 5. 1975

Vincenc Straka

klavírista, muzikolog, archivář, skladatel a publicista

† 15. 5. 1993
† 15. 5. 1994

Jan Podveský

římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

15. 5. 1994

Posvěcení přístavby sakristie a oratoře kostela Povýšení svatého kříže

V letech 1991–1994 byl areál Kostel Povýšení sv. Kříže|kostela Povýšení svatého...

† 15. 5. 1994

Paul L. Garvin

americký lingvista, sociolingvista, zasloužil se mj. o dotváření anglické terminologie...

† 15. 5. 2000

Bohumil Buček

houslař v Brně a v Jiříkovicích

15. 5. 2002

Umění tropické Afriky

Výstavu "Umění tropické Afriky", která se konala v brněnském pavilonu Anthropos, uspořádalo...

† 15. 5. 2005

Ambrož Milan Matějíček

římskokatolický kněz, augustinián

15. 5. 2008

Odhalení sochy W. A. Mozarta

odhalení sochy W. A. Mozarta v rámci projektu "Sochy pro Brno"

15. 5. 2008

Brněnské dny Ernsta Macha 2008

Akce ke 170. výročí narození chrlického rodáka, fyzika a filozofa Ernst Mach|Ernsta Macha a k...

15. 5. 2009

Zahájení provozu kontaktního místa Family Point

Novou službu veřejnosti Family Point – místo pro rodinu – provozuje Centrum pro rodinu a...

15. 5. 2013

Slavnostní otevření biotechnologických pavilonů

Mendelova univerzita v Brně slavnostně otevřela dva nové pavilony s označením Mendelova...

15. 5. 2014

Putovní výstava "Kriminalistika ve fotografii"

K příležitosti 55. výročí své existence uspořádal Kriminalistický ústav Praha ČR v roce...

15. 5. 2014

Hudební festival Amari kereka

Tento celorepublikový hudební festival každoročně pořádá ZŠ a MŠ Brno, náměstí 28....

15. 5. 2014

CZECH THE LIGHT

světelné umělecké instalace v ulicích Brna

† 15. 5. 2014

František Pail

vysokoškolský pedagog, profesor pro obor elektrické stroje a přístroje, v letech 1985–1990...

15. 5. 2015

Výstava Horizonty modernismu - Zdeněk Rossmann (1905-1984)

monografická výstava významného představitele české modernistické architektury,...

15. 5. 2015

Mezinárodní ocenění brněnské firmy Invea-Tech

Brněnská společnost Invea-Tech, která vyvíjí a dodává řešení pro ochranu počítačových...

15. 5. 2019

Výstava JIŘÍ MAHEN 80. výročí úmrtí

výstava připomínající výročí úmrtí významného brněnského kulturního pracovníka a...

15. 5. 2019

Výstava Marie Filippovová. Labyrint a 1/3.

výstava představující autorskou instalaci brněnské grafičky, malířky a environmentální...


155 let
* 16. 5. 1866

Johann Schulz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: Josefine (Josefa)...

155 let
* 16. 5. 1866

Karel Tachovský

obchodník; majitel drogerie v Brně

150 let
* 16. 5. 1871

Gabriella Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

150 let
* 16. 5. 1871

Johann Polach

profesor gymnázia; senátor ČSR v letech 1920–1935; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

145 let
* 16. 5. 1876

Johann Reichmann

učitel v Brně
otec osobnosti: Ing. Wilhelm (Vilém) Reichmann

140 let
* 16. 5. 1881

Jan Valenta

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

130 let
* 16. 5. 1891

Jan Kolek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

105 let
* 16. 5. 1916

Bohumil Milion

pedagog - učitel v Bystrci

100 let
* 16. 5. 1921

Eduard Sojka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

100 let
* 16. 5. 1921

Antonín Hrabal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

95 let
* 16. 5. 1926

Ruth Erna Baru

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
16. 5. 1941

Nález keltského pohřebiště

Při stavbě nákladního nádraží v Maloměřicích bylo pod vedením tehdejšího archeologa...

10 let
16. 5. 2011

Jmenován nový generální ředitel DPMB, a. s.

Funkce generálního ředitele DPMB, a. s., se ujal Miloš Havránek|Ing. Miloš Havránek....

5 let
16. 5. 2016

Zahájeno bourání budov bývalé textilní továrny Vlněna

Developerská společnost CTP Invest zahájila bourání budov v areálu bývalé textilní továrny...

16. 5. 1523

Krádež koní

Obyvatel brněnský, Hans Parchanter, požádal představitele města o pomoc při vyhledání dvou...

16. 5. 1550

Prodej městského statku

purkmistr a rada města Brna prodali svůj dosavadní mimoměstský majetek (ves Morkůvky s...

† 16. 5. 1643

Albert Chanovský

pořadatel misijních divadelních produkcí

* 16. 5. 1689

Antonín Saletka

dramatik

† 16. 5. 1739

Johann Sigmund Kercker

brněnský měšťan, lijec zvonů a děl (1. třetina 18. století)

* 16. 5. 1845

Gustav Johann Josef Klima

podnikatel ve vlnařství

* 16. 5. 1865

Johann Schulz

sládek v Jehnicích

* 16. 5. 1869

Heinrich Lederer

advokát

* 16. 5. 1870

Josef Poláček

vládní rada; přednosta zemědělsko-technické a vodohospodářské skupiny Zemského úřadu v...

* 16. 5. 1872

Alfred Löw-Beer

podnikatel; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 16. 5. 1872

Alois Johann Baeran

úředník, politik, novinář

* 16. 5. 1879

Otakar Wiener

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 16. 5. 1885

Jan Pazourek

vrchní četnický strážmistr v Brně

* 16. 5. 1887

Jan Sláma

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 16. 5. 1888

Theodor Riess

pedagog; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 16. 5. 1888

Engelbert Mondschein

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 16. 5. 1890

Jan Heger

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
...

* 16. 5. 1890

Josef Hanuš

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 16. 5. 1894

Ernst Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 16. 5. 1895

Emanuel Kaláb

vojenský kapelník, dirigent a skladatel

* 16. 5. 1895

Viktor Vejchoda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 16. 5. 1895

Amalie Hrušáková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 16. 5. 1895

Jan Machovec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 16. 5. 1897

Irma Gelbortová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Jindřich Gelbort

* 16. 5. 1902

Helene Bass

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 16. 5. 1903

Grete Tugendhat

dítě osobnosti: Alfred Löw-Beer

* 16. 5. 1905

Elly Brecherová

soukromá učitelka gymnastiky v Brně

* 16. 5. 1905

Jaroslav Štěpánek

houslový virtuos a vynikající interpret závažných houslových skladeb českého i světového...

* 16. 5. 1907

Heinrich Emil Königsgarten

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje
dítě osobnosti:...

* 16. 5. 1908

Jan Fišer

oběť železničního neštěstí

* 16. 5. 1909

František Kožík

prozaik, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik, básník, autor prací...

* 16. 5. 1909

František Kubín

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 16. 5. 1910

Milan Navrátil

lékař a majitel sanatoria

* 16. 5. 1912

Ladislav Červinka

architekt
dítě osobnosti: PhDr. Innocenc Ladislav Červinka

16. 5. 1912

Atletické závody o Kaufmannův pohár

O pohár, pojmenovaný k uctění památky žurnalisty a sportovního spisovatele redaktora J. V....

16. 5. 1912

Založení tzv. Kaufmannova poháru

Jednalo se o Memoriál atletických družstev redaktora J .V. Kaufmanna založený atlety z...

* 16. 5. 1913

Zdeněk Pluhař

stavební inženýr, spisovatel, novinář; válka a odboj 1938–1945, politický vězeň

* 16. 5. 1914

Kurt Bárdos

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 16. 5. 1915

Josef Hinterhölzl

římskokatolický kněz, biskup skryté církve

* 16. 5. 1915

Jan Horák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 16. 5. 1917

Jaroslav Staněk

fyziolog, lékařský fyzik

† 16. 5. 1917

František Šponer

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 16. 5. 1917

Karel Kučerovský

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 16. 5. 1917

Hanuš Wolf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

* 16. 5. 1922

Miroslav Špaček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945

† 16. 5. 1924

Otto (Otakar) Krábek

oběť neštěstí v cihelně v Brně-Králově Poli

* 16. 5. 1924

Eva Lančíková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

16. 5. 1924

Výbuch v královopolské cihelně

K výbuchu došlo v 6.30 hodin v kůlně na benzinový motor, kde nefungovala správně napájecí...

* 16. 5. 1925

Petr Riess

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 16. 5. 1925

Peter Riess

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 16. 5. 1929

Alois Svoboda

státní městský lékař v Brně, jeden z průkopníků českého sportu, zejména atletiky

16. 5. 1932

4. ročník středoškolských závodů o stříbrný věnec Lidových novin

Pořadatelem byla Tělovýchovná sekce při Ústředním spolku českých profesorů a SK Moravská...

16. 5. 1939

Nález letáku v Ivanovicích u Brna

Obecní úřad v Ivanovicích u Brna obdržel poštou dopis, v němž byl vložen leták. Neznámý...

† 16. 5. 1942

Emil Navrátil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 16. 5. 1944

Wilhelm Bermann

lékárník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 16. 5. 1944

Anna Bermann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobností: Alois a Eliška...

† 16. 5. 1944

Vojtěch Žemlík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

16. 5. 1945

Zahájení pravidelného provozu rozhlasového vysílače

Pravidelné vysílání brněnské vysílací stanice bylo zahájeno ve středu 16. května 1945 ve...

† 16. 5. 1945

Josef Nekola

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 16. 5. 1945

Josef Homola

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

16. 5. 1948

Sletové veřejné cvičení Sokola Královo Pole

Veřejné cvičení se konalo na svatodušní neděli a obsahovalo úplný pořad XI....

† 16. 5. 1968

Růžena Beinhauerová

naše nejlepší prvorepubliková lyžařka, mistryně republiky, účastnice OH v...

† 16. 5. 1970

Miloš Žák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

† 16. 5. 1974

Josef Winkler

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)

† 16. 5. 1992

Marie Podvalová

operní pěvkyně

16. 5. 2002

Výstava Doteky věčné krásy

hmatová výstava pro zrakově postižené připravená ve spolupráci s kulturní asociací Nová...

† 16. 5. 2004

Anna Urbanová

válka a odboj 1938–1945; účastnice odboje; politická vězeňkyně
partner osobnosti:...

16. 5. 2005

Otevření nového územního pracoviště MSSZ Brno v Gajdošově ulici

Nové pracoviště MSSZ v Brně-Židenicích je velkým přínosem zejména pro obyvatele...

† 16. 5. 2007

Antonín Pernica

písmák, regionální historik a neoficiální kronikář obce Jehnice

16. 5. 2013

Přednáška Primáši BROLNu

Přednáška byla doplněna hudebními ukázkami.

16. 5. 2019

Výstava Branky Body Brno

hlavní výstava sezóny na Špilberku představující historii a úspěchy brněnského sportu,...

16. 5. 2019

Vystavení insignií Mendelovy univerzity

výstava insignií v roce oslav 100 let od založení Mendelovy univerzity v Brně


160 let
* 17. 5. 1861

Kraus Emanuel

lékárník, majitel lékárny „U Anděla" v Brně, Plotní 69 (Brno-Komárov) v letech...

155 let
* 17. 5. 1866

Alexander Werner

středoškolský pedagog v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

130 let
17. 5. 1891

Slavnostní otevření Německého domu v Brně

Německý dům (Deutsches Haus), původně společenský a kulturní stánek brněnských Němců,...

125 let
* 17. 5. 1896

Marianne Grünfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: PhDr. Max Julius...

125 let
* 17. 5. 1896

Ladislav Řezníček

knihovník a redaktor

115 let
* 17. 5. 1906

Otakar Peterka

právník

115 let
* 17. 5. 1906

Johann Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

30 let
17. 5. 1991

Společná deklarace mezi městy Brno a Dallas

podepsána společná deklarace mezi městy Brnem a Dallasem (USA)

15 let
17. 5. 2006

Odhalení pamětní desky k projektu Stoková síť města Brna

stoková síť města Brna|Pamětní deska odhalena při příležitosti slavnostního ukončení...

10 let
† 17. 5. 2011

Marius Kotrba

sochař, výtvarník, grafik

17. 5. 1645

Zajištění zásob sena

Krajský hejtman Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic se obrací na purkmistra města Brna se...

17. 5. 1645

Stížnost na nepoctivé jednání řezníků

Krajský hejtman Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic jedná s purkmistrem města Brna o nepoctivém...

17. 5. 1650

Vysvědčení o řádném chování během "druhého" švédského obležení

Purkmistr a rada města Brna potvrzují některým obyvatelům a sousedům Starého Brna na jejich...

* 17. 5. 1749

Edward Anthony Jenner

chirurg; objevitel vakcíny k očkování černých (pravých) neštovic

* 17. 5. 1759

Victor Heinrich Riecke

protestantský pastor, publicista, kulturní činitel, filantrop

* 17. 5. 1804

Johann Bochner

podnikatel ve vlnařství

* 17. 5. 1810

Amálie z Bubna-Litice

majitelka domu na Zelném trhu (č. 13 a 14)
partner osobnosti: Ferdinand Josef z Bubna-Litice

* 17. 5. 1818

Karel Šmídek

kněz, spisovatel, redaktor

* 17. 5. 1840

Jan Rublecký

zakladatel a člen prvního výboru brněnského Sokola

* 17. 5. 1847

August Wieser

právník; politik; v letech 1894–1916 starosta města Brna

* 17. 5. 1852

Julius Strakosch

podnikatel v cukrovarnictví
dítě osobnosti: Jonas Strakosch
bratr osobnosti: Ludwig...

* 17. 5. 1863

Rosalie Hickl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 17. 5. 1865

Josef Lederer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 17. 5. 1879

Antonín Bouzar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 17. 5. 1880

Karel Přerovský

státní úředník

* 17. 5. 1883

Jan Kodar

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 17. 5. 1894

Alois Mičulka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 17. 5. 1894

Adele (Ida) Kraus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
matka osobnosti: JUDr. Harry Kraus

* 17. 5. 1894

Bohumil Beránek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 17. 5. 1898
* 17. 5. 1898

František Melichar

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběť mobilizace v roce...

* 17. 5. 1898

Miloš Štejfa

přední československý kardiolog, průkopník elektrokardiografického vyšetřování u nás,...

* 17. 5. 1899

Josef Rosenberg

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 17. 5. 1903

Helene Pick

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Isidor Morgenstern

* 17. 5. 1907

Edith Schück

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 17. 5. 1907

Hugo Fux

advokát; politik

* 17. 5. 1908

Ondřej Šeda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 17. 5. 1915

Václav Žďárský

sportovec - atletika (víceboj)

† 17. 5. 1919

Arnold/Abraham Anton Grünfeld

podnikatel v koželužství; císařský rada

* 17. 5. 1919

Zdenka Ranná

výtvarnice
matka osobnosti: Michal Ranný
partner osobnosti: Emanuel Ranný st.

* 17. 5. 1920

Vladimír Škacha

válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii...

* 17. 5. 1922

Bohuslav Fikr

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň
dítě osobnosti: Josef Fikr

17. 5. 1924

Klubové závody žen Moravské Slavie v atletice

Vůbec první klubové závody žen v Brně uspořádal odbor ženských sportů Moravské Slavie....

* 17. 5. 1924

Liběna Skálová

rusistka, překladatelka, spisovatelka, pedagožka
partner osobnosti: Miroslav Skála

† 17. 5. 1924

Michal Zaluščák

„rolník, ukrajinský vojín“

17. 5. 1925

Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci

základní kámen ke stavbě Kostel sv. Jana Nepomuckého|kostela sv. Jana Nepomuckého a sv. Cyrila...

* 17. 5. 1940

Jan Přehnal

hudebník a pedagog

† 17. 5. 1942

Ruth Knöpfelmacher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 17. 5. 1942

Bruno Knöpfelmacher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 17. 5. 1942

Irene Knöpfelmacher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 17. 5. 1942

Wilhelmine Knöpfelmacher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 17. 5. 1942

Friederike Hože

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Max Hože

† 17. 5. 1942

Adolf Katscher

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Heinrich Katscher

† 17. 5. 1942

Leopold/Löwy Haftel

podnikatel v kovovýrobě a stavebnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 17. 5. 1942

Adolf Piowaty

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 17. 5. 1942

Miroslav Borkovec

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního; příslušník čs. letectva ve Velké...

† 17. 5. 1945

Alfred Wessely

lékař v Brně

† 17. 5. 1945

Bedřich Dauber

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 17. 5. 1945

Josef Nakládal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 17. 5. 1945

Ludvík Buš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 17. 5. 1947

Adolf Racek

básník, redaktor

* 17. 5. 1950

Eva Pardusová

herečka
partner osobnosti: Erik Pardus

† 17. 5. 1957

Josef Parma

římskokatolický kněz, profesor církevního práva na bohosloveckém ústavu v Brně

* 17. 5. 1975

Martin Ander

náměstek primátora města Brna, předseda Městské organizace Strany zelených v Brně,...

† 17. 5. 1979

Alois Kuba

významný meziválečný brněnský stavitel

17. 5. 1983

Otevření výstavy „Dějiny v miniatuře“

výstava byla zahájena k Mezinárodnímu dni muzeí, uspořádalo ji Moravské muzeum a Městské...

† 17. 5. 1993

Ota Dutkevič

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

17. 5. 2003

150 let od ustanovení královopolské farnosti

Dne 17. května oslavila královopolská katolická farnost 150 let od svého ustanovení. Odpoledne...

17. 5. 2005

Vyhlášení cen Gloria musaealis 2004

Muzeum města Brna získalo 1. místo v kategorii muzejní počin za program "Psal se rok 1904",...

17. 5. 2007

Návštěva kardinála Tomáše Špidlíka v Brně

Ve dnech 17.–20. května 2007 navštívil Českou republiku kardinál Tomáš Špidlík,...

17. 5. 2008

Prodloužení tramvajové trati k Technologickému parku v Králově Poli

Od soboty 17. května je v provozu prodloužená tramvajová trať k nové konečné stanici...

17. 5. 2008

Odhalení reliéfu Ernsta Macha

odhalení se konalo v rámci Brněnské dny Ernsta Macha 2008|Brněnských dnů Ernsta Macha 2008,...

17. 5. 2009

Oslavy 800. výročí založení zábrdovického kláštera

„Letošní rok jsme prožili ve znamení oslav 800. výročí vzniku Zábrdovic. (V roce 1209...

† 17. 5. 2009

Zdeněk Pospíšil

sportovec - atletika (sprinter), účastník XV. OH 1952 v Helsinkách, držitel československého...

17. 5. 2009

Galerie pod širým nebem - "kostičkový happening"

Účastníci Brněnské muzejní noci využili připravených dlažebních kostek v právě...

† 17. 5. 2010

Karel Pavlíček

římskokatolický kněz

† 17. 5. 2012

Josef Laštovica

římskokatolický kněz brněnské diecéze, papežský prelát

17. 5. 2013

Seznámení s rekonstrukcí Löw-Beerovy vily

V Vila Löw-Beer|Löw-Beerově vile byl představen plán její rekonstrukce a odhalena Zahájení...

17. 5. 2013

Výstava „100 let FC Zbrojovka Brno“

Výstava představila tento klub od jeho počátků až do současnosti, a to nejen...

17. 5. 2019

Výstava MUNI 100

netradiční pohled na historii i současnost Masarykovy univerzity


320 let
18. 5. 1701

Slavnostní uvítání nového zemského hejtmana hraběte Thurna v Brně

Příjezd nového zemského hejtmana Karla Maxmiliana hraběte Thurna do Brna provázely...

135 let
* 18. 5. 1886

Artur Kladivo

advokát v Brně
bratr osobnosti: prof. PhDr. Bohumil Kladivo

135 let
18. 5. 1886

Založení TJ v Husovicích

„Tělovýchovná jednota husovitská“ vznikla na důvěrné schůzi v květnu 1886 přihláškou...

130 let
* 18. 5. 1891

Otakar Kubík

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

125 let
* 18. 5. 1896

František Dvořák

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

120 let
* 18. 5. 1901

Bedřich Weinberger

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

120 let
* 18. 5. 1901

Heinrich Weinberger

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

120 let
* 18. 5. 1901

Josef Grebner

profesor průmyslové školy v Brně

65 let
† 18. 5. 1956

Jaroslav Krejčí

právník, politik, předseda Ústavního soudu, v letech 1938–1939 a 1939–1945 ministr...

50 let
† 18. 5. 1971

František Kalivoda

architekt a pedagog

50 let
† 18. 5. 1971

Alexander Gennadijevič Kuroš

světově uznávaný ruský matematik - algebraik; čestný doktor Masarykovy univerzity

15 let
18. 5. 2006

Zahájení výstavby Královopolského tunelu

Stavba se dotýká rozsáhlého území v MČ Žabovřesky a Královo Pole. Rozhodující část...

10 let
18. 5. 2011

Výstava Obrázky, kterým tleská celý svět

prezentace děl malíře Jan Hruška|Jana Hrušky

5 let
18. 5. 2016

Výstava Vendula Chalánková Schodek

výstava mladé multižánrové brněnské umělkyně

* 18. 5. 1799

Wenzel Schwab

krasnobarvíř

* 18. 5. 1832
* 18. 5. 1843

Karel Chodounský

zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života...

* 18. 5. 1849

Josefine Horowitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Philipp Horowitz

* 18. 5. 1858

Carl Weinreb

chemik, pedagog

* 18. 5. 1872

Alfred Bloch

mecenáš Židovské obce v Brně

* 18. 5. 1874

Jaroslav Rouček

politik, novinář

* 18. 5. 1875

Alois Procházka

učitel a archeolog

* 18. 5. 1878

Karl Moriz Samek

průmyslník ve vlnařství; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 18. 5. 1887

Bernardina Drgáčová

ředitelka čsl. dětských ozdravoven M. Steyskalové v Crikvenici

* 18. 5. 1888

Antonín Uhlíř

stavitel v Medlánkách

* 18. 5. 1888

Bedřich Havlena

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; oběti války

* 18. 5. 1888

Augustin Zrust

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

* 18. 5. 1890

Ferdinand Pospíšil

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 18. 5. 1893

František Tesařík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 18. 5. 1893

Antonín Kůra (Kura)

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 18. 5. 1894

Julie Újezdská

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně

* 18. 5. 1895

Karel Komínek

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

† 18. 5. 1895
* 18. 5. 1895

Adolf Vališ

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 18. 5. 1898

Olga Neumann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 18. 5. 1902
* 18. 5. 1903

Kurt Adam

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 18. 5. 1903

Karel Zapletal

geolog, zakladatel brněnské geologické školy, petrograf, profesor brněnské české techniky a...

* 18. 5. 1903

Alois Cependa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 18. 5. 1904

Mary Jane Livingstone

učitelka řečí v Brně

* 18. 5. 1907

Vojtěch Herčík

vysokoškolský pedagog

† 18. 5. 1908

Julie Fantová-Kusá

protektorka spolku Vesna
partner osobnosti: JUDr. Wolfgang Kusý

* 18. 5. 1909

Štěpán Andrascik

válka a odboj 1938–1945; první stanné právo

* 18. 5. 1920

Viktor Schildberger

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň; perzekuce po roce...

18. 5. 1923

Fenomenální americký běžec Charley Paddock v Brně

Charley Paddock, student z Kalifornie, nejpopulárnější atlet světa, nejrychlejší běžec na...

* 18. 5. 1924

Mojmír Švábenský

archivář, historik, šachista a vítěz 1. mistrovství světa v šachu neslyšících

18. 5. 1930

Slavnostní otevření nové budovy českého státního reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli

Program slavnosti konané v neděli 18. května 1930 v 10.00 hodin v tělocvičně ústavu:
1)...

* 18. 5. 1933

Ludmila Hlaváčková

novinářka

* 18. 5. 1937

Petr Vavřín

profesor pro obor Technická kybernetika, v letech 1994–2000 rektor VUT v Brně

† 18. 5. 1942

August Löw-Beer

průmyslník ve vlnařství

† 18. 5. 1943

Rudolf Petr

inženýr v Brně

† 18. 5. 1944

Robert Mayer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Elisabeth Herz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Rudolf Wiener

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
bratr osobnosti: Alice...

† 18. 5. 1944

Thomas Wiener

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Rudolf Wiener

† 18. 5. 1944

Mellita Smetanová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Josefine Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Paul Klein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Erwin Wagner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Ernst Brunner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Květoslava Korn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Olga Korn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Miroslav Korn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Josef Korn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Charlotte (Lotte) Hochwald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Alois Hochwald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Dorothea (Dorrit) Fischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Ella Zeisel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Karl Eisner

válka a odboj 1938–1945;oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Oskar Stern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Marta Gottlob

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Friedrich Gottlob

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Julius Gottlob

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Therese Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Eva Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Julius Redlich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1944

Petr Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1945

Albert Reiss

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 18. 5. 1945

Jaroslav Kalina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 18. 5. 1945

Petr Vítek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 18. 5. 1945

Vladimír Helfert

hudební vědec, skladatel, profesor hudební vědy na FF MU v Brně, zakladatel Hudebního archivu...

† 18. 5. 1950

Hynek Bulín

právník, politik, sokolský a menšinový pracovník; válka a odboj 1914–1919; účastník...

† 18. 5. 1952

Vincenc Němeček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 18. 5. 1955

Bohumil (Bohuš) Stejskal

herec, režisér, dramatik a básník

† 18. 5. 1960

Camillo Oskar Hampel

učitel, spisovatel, pianista a skladatel

† 18. 5. 1965

Emil Přibyl

zakladatel veterinární gynekologie a porodnictví, zakladatel vědního oboru fyziologie a...

18. 5. 1974

Zahájení provozu trolejbusové linky do Slatiny po nové trase

Po zbudování spojovacího úseku tratě pro provoz trolejbusové linky č. 31 v ulici Tuřanka,...

18. 5. 2005

Představení Brněnského muzejního pasu veřejnosti

Muzejní pas je společným projektem 9 kulturních institucí: Brněnské kulturní centrum,...

18. 5. 2007

Noc kejklířů

Město Brno poprvé zaplavila pouliční divadla, muzikanti, kejklíři, provazochodci a metači...

† 18. 5. 2013

Milan Valach

filozof, etik a pedagog

18. 5. 2013

Oslavy 90 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohunicích

PROGRAM OSLAV:
- 8.00 hodin: klání mladých hasičů
- 14.00 hodin: požehnání...


295 let
† 19. 5. 1726

Joseph Anton Stranitzky

loutkář, herec, ředitel divadelní společnosti

150 let
* 19. 5. 1871

Josef Prosecký

řezbář a sochař v Brně

150 let
* 19. 5. 1871

Jeanette Donath

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 19. 5. 1876

Ferdinand Hynčica

válka a odboj 1914–1919; oběti války

140 let
* 19. 5. 1881

Siegfried Stein

podnikatel ve sladovnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě...

140 let
* 19. 5. 1881

František Pochyla

vrchní magistrátní rada; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939

135 let
* 19. 5. 1886

Leopold Skarolek

podnikatel, majitel prádelny, zakladatel fotbalového klubu Skarolek

130 let
* 19. 5. 1891

Ferdinand Tošnar

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 19. 5. 1896

Bohumil Krátký

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a...

120 let
* 19. 5. 1901

Vladimír Vetešník

četnický strážmistr

120 let
* 19. 5. 1901

František Břenek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

100 let
* 19. 5. 1921

Karel Kopecký

sportovec (kopaná), reprezentant ČSSR

90 let
19. 5. 1931

Započata stavba městských lázní v Zábrdovicích

Staveniště pro ně bylo vyhledáno na místě starých lázní v Zábrdovicích a na bývalém...

85 let
† 19. 5. 1936

Albert Schütz

soukromý učenec
bratr (?-Menš) osobnosti: Dr. Ignatz Schütz

65 let
† 19. 5. 1956

Josef Kristek

vojenský duchovní, kanovník, generální vikář brněnské diecéze

65 let
† 19. 5. 1956

Viktor Kostelecký

inženýr; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

45 let
† 19. 5. 1976

Eduard Milén

malíř, grafik, ilustrátor, profesor výtvarné výchovy na pedagogické a filozofické fakultě...

20 let
† 19. 5. 2001

Emil František Boreček

kapucín, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

† 19. 5. 1454

Jan Ház

32. olomoucký biskup

19. 5. 1645

Opevňovací práce na hradě Špilberku

Jean Louis Raduit de Souches, vojenský velitel města, se obrací na purkmistra a radu města Brna...

* 19. 5. 1800
* 19. 5. 1825

Salomon Schüller

podnikatel ve vlnařství a obchodník
bratr osobnosti: Abraham a Moritz/Moises...

* 19. 5. 1848

Giuseppe Pagliari

úředník v Brně

* 19. 5. 1865

Adalbert Josef Karl Hiller

podnikatel ve slévárenství a výrobě hasičské techniky; poslanec moravského zemského sněmu

* 19. 5. 1867

Siegfried Strakosch

agronom; podnikatel ve vlnařství a cukrovarnictví
dítě osobnosti: Israel/Isidor Strakosch

† 19. 5. 1873

Juda Katscher

průmyslník v koželužství
otec osobností: Albert Katscher a Heinrich Katscher

* 19. 5. 1879

Karel Šňupárek

knihař a odborný učitel

† 19. 5. 1884

Josef Wenzl

jazykovědec, pedagog a spisovatel

* 19. 5. 1885

Jakub Weigel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

19. 5. 1887

Svěcení nového praporu střelecké společnosti

Svěcení praporu probíhalo za velké účasti brněnské veřejnosti. Do této chvíle byl...

* 19. 5. 1895

Karel Vaněk

pedagog, šachista

* 19. 5. 1895

Vilém Bartoš

četnický strážmistr ve výslužbě

* 19. 5. 1895

Antonín Čech

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 19. 5. 1895

Jaroslav Šmíd

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé...

* 19. 5. 1897

Bernard Žouželka

obchodník s železářským zbožím

* 19. 5. 1899

Antonín Horák

válka a odboj 1914–1919; legionář

* 19. 5. 1899

Otto Goldflam

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 19. 5. 1899

František Alois Šrom

advokát a politik; hlavní představitel staročechů na Moravě; poslanec moravského zemského...

* 19. 5. 1900

Irene Steiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 19. 5. 1903

Jan Sypták

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

19. 5. 1907

První mezinárodní utkání fotbalistů SK Moravská Slavia - First Vienna FC 2:2

Na jaře 1906 vytvořené fotbalové mužstvo SK Moravská Slavia sehrálo po roce své existence...

* 19. 5. 1912

Alois Podmol

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

19. 5. 1912

III. středoškolský šermířský turnaj

Šermířského turnaje se zúčastnili studenti českých středních škol z Brna (23...

19. 5. 1917

Založení spolku Mensa Akademická českých vysokých škol brněnských

Spolek Mensa akademická českých vysokých škol brněnských byla založena s cílem poskytovat...

* 19. 5. 1918

Otto Minich

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 19. 5. 1918

Rudolf Fišer

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 19. 5. 1920

Květoslava Flodrová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944
matka osobnosti:...

* 19. 5. 1922

Drahomíra Šiková

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 20. 11. 1944

* 19. 5. 1922

Miloš Zouhar

sportovní redaktor a komentátor, sportovec - lední hokej

* 19. 5. 1929

Leonid Ochrymčuk

akademický malíř, grafik a pedagog na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

19. 5. 1929

1. ročník středoškolských závodů o Stříbrný věnec Lidových novin

Závodů se zúčastnilo z 25 ústavů 194 středoškoláků, přihlíželo kolem 500 diváků.

† 19. 5. 1935

Emil Mandl

podnikatel ve vlnařství
dítě osobnosti: David Mandl

* 19. 5. 1940

František Gregor Emmert

hudební skladatel, pedagog na JAMU v Brně

† 19. 5. 1942

Leopold Sonnenfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 19. 5. 1942

Margarete Bisom

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 19. 5. 1942

Bohumír Kupka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 19. 5. 1942

Vojtěch Strakoš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 19. 5. 1944

Gertrude Kahn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 19. 5. 1945

Drahomír Příhoda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 19. 5. 1952

Oldřich Ševčík

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 19. 5. 1953

Jindřiška Wurmová

spisovatelka; pracovnice v mezinárodním mírovém hnutí

† 19. 5. 1955

Julius Nimmerrichter

voják z povolání

† 19. 5. 1958

Viktor Toman

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 19. 5. 1958

Marie Pujmanová

publicistka a spisovatelka levicového zaměření

19. 5. 1967

Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do Modřic

Elektrizace železnice ze Židenic přes Hlavní nádraží a Horní Heršpice do Modřic navázala...

† 19. 5. 1975

Jiří Osolsobě

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 19. 5. 1984

Elsie Loos

partner (druhá manželka) osobnosti: Adolf Loos

19. 5. 1989

Společná deklarace mezi družebními městy Brno a Poznaň (Polsko)

V rámci Dnů Pozňanského vojvodství a města Poznaně v Jihomoravském kraji a městě Brně...

† 19. 5. 1995

Vlastimil Pantůček

textař a kabaretiér, redaktor v Čs. rozhlase Brno

19. 5. 1998

Slavnostní otevření knihovny Konrada Adenauera pro evropskou integraci

Slavnostní otevření se konalo za účasti paní Christine Lieberknecht, durynské ministryně pro...

19. 5. 2000

Slavnostní otevření Dětského domu Zábrdovice a farní kaple prvního blahoslaveného Roma Zefferina Jimmenes Malla

Dětský dům Zábrdovice je stavebně i organizačně spojen s římskokatolickou farností...

19. 5. 2017

Meeting Brno 2017

festival setkávání, tentokrát potomků slavných židovských rodin, a dalších akcí na...

19. 5. 2020

Otevřena moderní hala k očistě a ošetření tramvají

Stavba haly denního ošetření a očisty tramvají je součástí druhé etapy modernizace vozovny...


400 let
20. 5. 1621

Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem

Jan Vincenc Barnabáš, převor kláštera sv. Tomáše seznamuje kardinála František z...

135 let
* 20. 5. 1886

Rudolf Loukota

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

135 let
* 20. 5. 1886

František Polášek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a zaměstnanci škol Země moravskoslezské

130 let
* 20. 5. 1891

Vladimír Hrádek

vrchní technický komisař

125 let
* 20. 5. 1896

Jan Jaroušek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

125 let
† 20. 5. 1896

Jakob Kusy

podnikatel ve vlnařství
bratr osobnosti: Franz Kusy

125 let
* 20. 5. 1896

Marta Gottlob

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 20. 5. 1896

Wilhelm Bermann

lékárník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

105 let
* 20. 5. 1916

Bedřich Weiss

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

105 let
* 20. 5. 1916

Bedřich Weiss (Veiss)

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

100 let
* 20. 5. 1921

Dušan Bašta

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

90 let
* 20. 5. 1931

Jaroslav Jiroušek

odborník v oblasti teorie mechaniky a poddajných těles se zaměřením na numerické metody

85 let
† 20. 5. 1936
75 let
† 20. 5. 1946

Rembrandt Lindenthal

válka a odboj 1938–1945; příslušník gestapa
dítě (z druhého manželství) osobnosti:...

60 let
† 20. 5. 1961

Vilém Kuba

architekt

25 let
† 20. 5. 1996

Rudolf Suchánek

primátor města Brna v letech 1980–1983

5 let
20. 5. 2016

Meeting Brno 2016

festival s tématem ztracené a nalezené domovy

5 let
† 20. 5. 2016

Vladimír Štroner

politik, v letech 1971–1976 primátor města Brna

* 20. 5. 1770

Antonín Bedřich Mitrovský

státní úředník, mecenáš, propagátor nových myšlenek

† 20. 5. 1799

Jan Nepomuk Mitrovský

přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie,...

* 20. 5. 1802

Antonín Boček

archivář a historik

* 20. 5. 1843

Josef Stiassni

podnikatel ve vlnařství

* 20. 5. 1855

František Bohanes

obchodník v Králově Poli

* 20. 5. 1877

Jindřich Blažíček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 5. 1885

Josef Knop

profesor chemie organické, anorganické a analytické, v letech 1932–1933 rektor Vysoké školy...

* 20. 5. 1888

Antonín Kamelander

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 20. 5. 1889

Alois Žůrek

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje

† 20. 5. 1892

Friedrich Bartelmus

podnikatel ve výrobě smaltovaného nádobí

* 20. 5. 1893

Anna Bermann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobností: Alois a Eliška...

* 20. 5. 1894

Alice Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 5. 1894

Jan Valenta

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé...

* 20. 5. 1895

Antonín Nedvěd

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; legionář italský

* 20. 5. 1895

František Sekanina

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 20. 5. 1895

Antonín Veselý

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 20. 5. 1899

Čeněk Skácel

ředitel sklářské společnosti Avion

* 20. 5. 1899

Arnoštka Barbašová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 20. 5. 1900

Alois Pospíšil

válka a odboj 1938–1945; vězeň; první stanné právo

† 20. 5. 1903

Antonín Peka

osobnost brněnského kulturního a spolkového života

* 20. 5. 1904

Elfriede (Frida) Ungar

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

* 20. 5. 1904

Pavel Fraenkl

literární historik, kritik a divadelní referent

* 20. 5. 1907

Jan Krejčí

fyzikální geograf, vedoucí katedry geografie na brněnské přírodovědecké fakultě
...

* 20. 5. 1910

Jindřich Gottlob

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 20. 5. 1910

Oldřich Soldán

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 20. 5. 1914

Josef Habermann

profesor na Německé vysoké škole technické v Brně

† 20. 5. 1917

Stanislav Svoboda

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 20. 5. 1917

Alois Zelený

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; společná poprava 15 osob na střelnici v Medlánkách

† 20. 5. 1918

Arnošt Hájek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

20. 5. 1922

Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna

Italští poutníci přijeli, aby uctili památku italských vlastenců, vězněných na Špilberku...

20. 5. 1924

Založení fotbalového klubu v Líšni

Líšeňský fotbalový klub byl založen valnou hromadou v hostinci U Slezáků. Pozemek na...

* 20. 5. 1929

Cyril Ambros

archeozoolog

* 20. 5. 1929
* 20. 5. 1933

Zdeněk Vašíček

filozof, esejista, historik, překladatel, disident, prvosignatář Charty 77

* 20. 5. 1938

Hubert Jungmann

malíř

† 20. 5. 1939
† 20. 5. 1942

František Gargulák

válka a odboj 1914–1918; účastník vzpoury námořníků v boce Kotorské; politický vězeň;...

† 20. 5. 1943

Amálie Danielová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; romský holocaust

† 20. 5. 1943

Antonín Valach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 20. 5. 1943

Vladislav Mojžíšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

20. 5. 1945

Předání bývalého německého evangelického kostela českobratrské evangelické církvi

„V bývalém německém evangelickém chrámě na Joštově ulici, který byl 20. května...

† 20. 5. 1945

Hermína Stehlíková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

† 20. 5. 1950

Jan Doupovec

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 20. 5. 1952

Jan Bula

římskokatolický kněz, oběť perzekuce po roce 1948 (proces související s případem Babice...

20. 5. 1969

Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity

Jubilejní oslavy byly zahájeny v úterý 20. května zasedáním akademického senátu a...

† 20. 5. 1988

Bořivoj Schmidt (Šmíd)

sportovec - atletika

20. 5. 1995

Den Jihoafrické republiky v Brně

Společenské setkání u příležitosti Dne Jihoafrické republiky v Brně proběhlo od 17.30...

20. 5. 1999

Vernisáž výstavy "Pandur Trenck" na Špilberku

Slavnostní vernisáží na Špilberku otevřelo Muzeum města Brna svou výstavu, připravenou k...

20. 5. 2005

Výstava Parno maro – kaľi phuv / Černá země – bílý chléb

Výstava, jejíž kurátorkou byla Mgr. Jana Poláková, mapovala vliv romské kultury na kulturu...

† 20. 5. 2005

Ludvík Kunz

etnograf, muzejní pracovník a pedagog

20. 5. 2005

Brněnská muzejní noc

Akce součástí Festivalu muzejních nocí, vyhlášeného Asociací muzeí a galerií ČR s...

† 20. 5. 2008

Jan Hird Pokorný

brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt

20. 5. 2013

Výstava fotografií ze života Františka Boudy

Výstava byla spojena s výkladem a besedou s hosty z Klubu příslušníků RAF a Svazu letců...

20. 5. 2013

Výstava Ladíte s námi

výstava VUT Brno k 90. výročí Československého rozhlasu a 60. výročí televize

20. 5. 2014

Výstava Brněnští němečtí architekti

výstava o tvorbě brněnských německých architektů

† 20. 5. 2015

Miloš Štejfa

významný internista, kardiochirurg, první prezident České lékařské komory
dítě...

20. 5. 2015

Projekt Paměť v ulicích

fotografická výstava o dějinách vybraného území města Brna přímo v jeho ulicích


400 let
21. 5. 1621

Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem

František z Dietrichštejna|kardinál František z Dietrichštejna žádá purkmistra a Radu města...

145 let
* 21. 5. 1876

Tobiáš Kudela

ministerský rada Ministerstva financí v Praze

140 let
* 21. 5. 1881

Jan Macků

biolog, mykolog, středoškolský a vysokoškolský profesor

135 let
* 21. 5. 1886

Alfred Grünspan

lékař v Brně

135 let
* 21. 5. 1886

Josef Veselý

zakladatel firmy na výrobu francovky Alpa („Alpa, továrna lučebních a kosmetických...

130 let
21. 5. 1891

Posvěcení nového oltáře katedrály sv. Petra a Pavla

Dne 21. května 1891 posvětil sídelní biskup brněnské diecéze a pozdější olomoucký...

130 let
* 21. 5. 1891

Robert (Norbert) Báňa

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 21. 5. 1896

Josef Černý

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

125 let
* 21. 5. 1896

Emil Ševčík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 21. 5. 1896

Ferdinand Buchta

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

120 let
* 21. 5. 1901

Vladimír Popelka

právník

110 let
† 21. 5. 1911

Jan Procházka

zakladatel prvního velkého českého papírnického podniku v Brně

90 let
21. 5. 1931

Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

V areálu PřF MU byla slavnostně otevřena moderní účelová novostavba Ústavu analytické...

85 let
21. 5. 1936

Tenisová exhibice Vlasty Buriana v Brně

tenisová exhibice za účasti Vlasty Buriana začala v 16.30 hodin

PROGRAM:
1)...

70 let
† 21. 5. 1951

Karel Váňa

herec, tanečník, zpěvák

15 let
† 21. 5. 2006

Ferdinand Přecechtěl

mikrobiolog, proděkan LF UJEP v Brně

5 let
21. 5. 2016

Jmenování nového brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula

Dne 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního...

21. 5. 1562

Žádost o zakoupení 20 kop šindelů

Alexander Felndorfer z Borotína, úředník na Veveří, oznamuje představitelům města Brna, že...

21. 5. 1645

Vyplacení mzdy sedlákům a minérům

Jean Louis Raduit de Souches, vojenský velitel města Brna, žádá purkmistra města Brna, aby...

21. 5. 1660

Statuta cechu mydlářů a svíčkařů

Purkmistr a rada města Brna oznamují, že před ně předstoupili zdejší měšťané,...

† 21. 5. 1767

Johann Ernst Leinhaas

herec, ředitel divadelní společnosti

* 21. 5. 1819

Jan Hlávka

podnikatel ve vlnařství

* 21. 5. 1844

Emil Pirchan st.

akademický malíř, portrétista a profesor kresby
otec osobnosti: prof. Emil ml. Pirchan

* 21. 5. 1850

Gustav Lindenthal

stavební inženýr

* 21. 5. 1862

Karl Regner von Bleyleben

státní úředník

* 21. 5. 1864

Anna Zwicker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 5. 1865

Jaroslav Jiljí Václav Jahn

mineralog a geolog, profesor brněnské české techniky

* 21. 5. 1867

Hedwig Kaff

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 5. 1879

Ferdinand Lederer

asistent na České vysoké školy technické v Brně

* 21. 5. 1882

Ludmila Tučková

klavíristka

* 21. 5. 1883

Adolf Josef Stachý

podnikatel v knihtisku

* 21. 5. 1884

Jindřich Cenek

pedagog, kulturní a komunální pracovník

* 21. 5. 1885

Felix Heinemann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 5. 1887

Felix Josef Uxa

podnikatel ve slévárenství

* 21. 5. 1887

Julius Schallinger

architekt

* 21. 5. 1890

Ferdinand Ondra

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 21. 5. 1890

Jaroslav Provazník

akademický malíř; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 21. 5. 1892

Václav Šplíchal

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 21. 5. 1894

Angela Nagel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 5. 1895

Vlasta Koseová

zakladatelka českého dívčího skautingu

* 21. 5. 1897

Ferdinand Tomeš

válka a odboj 1914–1919; oběti války

21. 5. 1898

Oslavy Františka Palackého v Králově Poli

Ve dnech 21. a 22. května 1898 se konaly za přítomnosti všech českých spolků královopolské...

* 21. 5. 1900

Emil Hába

varhaník, skladatel, sbormistr a hudební pedagog

* 21. 5. 1900

Vladimír Zapletal

lékař, organizátor lékařského života; znalec dějin přírodních věd uznávaný v...

* 21. 5. 1902

Božena Káňová

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje

* 21. 5. 1902

Miloslav Fibich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 21. 5. 1903

Václav Berousek

artista, provazochodec

* 21. 5. 1903

Maxmilián (Max) Tragač

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 5. 1903

Josef Karkulín

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci města Brna

* 21. 5. 1905

Benjamin Kotík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 5. 1905

Rosalia Chladek

tanečnice, taneční pedagožka a choreografka

21. 5. 1907

Zákaz plivání na podlahu v hostincích a kavárnách

Vyhláška vydaná 21. května 1907 Městskou radou hlavního zemského města Brna zakazuje podle...

* 21. 5. 1913

Jaromír (Jaroslav) Borecký

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zahraniční odboj

* 21. 5. 1914

Jaroslav Budlovský

profesor na Českém vysokém učení technickém v oboru energetika; válka a odboj 1938–1945;...

* 21. 5. 1914
† 21. 5. 1915

Josef Morávek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 21. 5. 1915

Ignác (Ignát) Brabec

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 21. 5. 1918

Vilém Heckel

fotograf

21. 5. 1919

Ustavující schůze spolku Mensa akademická českých vysokých škol brněnských v nové republice

Ustavující schůze spolku již v nové republice se konala 21. 5. 1919, předsedou byl zvolen...

† 21. 5. 1919

Štěpán Přichystal

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; dobrovolec na Slovensku

* 21. 5. 1920

Alice Salamon Kupferman

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežila)

* 21. 5. 1920

Vladimír Švabík

herec a pedagog

† 21. 5. 1920

Osvald Životský

železniční projektant

21. 5. 1922

První utkání Československa v pozemním hokeji

Utkání v pozemním hokeji Československa (německý svaz) proti Rakousku skončilo výsledkem 1:3...

21. 5. 1922

Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku

Druhý den pobytu účastníků Italské národní pouti v Brně.

* 21. 5. 1923

Richard Gert

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň, elektrotechnik

* 21. 5. 1925

Vlasta Vlašínová

rusistka, překladatelka, pedagožka
partner osobnosti: PhDr. Štěpán Vlašín, DrSc.

* 21. 5. 1930

Sylvia Kodetová

operní pěvkyně - sopranistka

* 21. 5. 1935

Jitka Kalábová

loutkoherečka, členka souboru Divadla Radost

† 21. 5. 1939

Alois Vlk

státní úředník

* 21. 5. 1940

Eva Konečná

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

† 21. 5. 1942

Josef Mádr

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 21. 5. 1942

Jaroslav Josef Škára

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 21. 5. 1944

Eugen Eduard Hayek

správní úředník, okresní hejtman

† 21. 5. 1945

Stanislav Kořínek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

21. 5. 1949

Slavnostní odhalení pamětní desky Jiřího Mahena

pamětní deska odhalená k 10. výročí úmrtí J. Mahen|Jiřího Mahena

† 21. 5. 1962

Ernst Stiassni

podnikatel ve vlnařství

† 21. 5. 1973

Karel Ignác Fanfrdla

kněz; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939; komunální politik

21. 5. 1988

Odstřel Domu nábytku (dříve JEPA)

Obchodní dům JEPA byl postaven v roce 1933.
Jednalo se o funkcionalisticky řešenou budovu...

† 21. 5. 1993

Jánuš Kubíček

malíř a grafik, jeden z předních představitelů brněnské malby druhé poloviny 20. století,...

21. 5. 1997

Nizozemské dny v Brně

celý festival přispěl především k prezentaci Nizozemí a navázání nových kontaktů v...

21. 5. 2005

Deník Rovnost přinesl zprávu o jednáních o komerčním využití Špilberku

Zpráva vyšla z jednání porady vedení města Brna 7. března 2005, 87/2005: "Porada vedení...

21. 5. 2009

Vernisáž výstavy Příběhy z dějin Masarykovy univerzity

výstava Příběhy z dějin Masarykovy univerzity, kterou připravil Archiv Masarykovy univerzity...

† 21. 5. 2013

Eduard Hrbatý

salesián, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

† 21. 5. 2014

Jaromír Doubek

sportovec - veslař, trenér, dlouholetý předseda Českého veslařského klubu v Brně a čestný...

21. 5. 2019

VIDA! pokřtila novou tramvaj

křest nové tramvaje zábavního vědeckého parku VIDA!

21. 5. 2019

Konference Jiří Mahen v množném čísle

konference u příležitosti 80. výročí úmrtí Jiří Mahen|Jiřího Mahena