Aktuálně


16. srpen

Výročí připadající na tento týden

220 let
* 6. 12. 1802

Eduard Nicolaus Ioannes Franciscus Steiner von Pfungen

státní úředník
dítě osobnosti: Joseph Steiner von Pfungen
otec osobnosti: Robert...

185 let
* 6. 12. 1837

Theodor Josef (jun.) Bauer

voják, podnikatel v cukrovarnictví
dítě osobnosti: Theodor Johann/Johann Nepomuk Theodor...

150 let
* 6. 12. 1872

Ignác Čák

válka a odboj 1914–1919; oběti války

125 let
* 6. 12. 1897
115 let
* 6. 12. 1907

Ladislav Havlíček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

110 let
* 6. 12. 1912

Jan Habrda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

105 let
† 6. 12. 1917

Rajmund Fila

válka a odboj 1914–1919; oběti války

100 let
* 6. 12. 1922

Alois Krchňák

římskokatolický kněz, spisovatel, právní historik, exulant

95 let
* 6. 12. 1927

Tomáš Černoušek

architekt, teoretik umění

95 let
* 6. 12. 1927

Helena Loubalová

zpěvačka a herečka

95 let
6. 12. 1927

Založení šachového klubu Stadion

Zpočátku se šachový klub jmenoval "Šekový úřad" a vznikl na popud úředníků šekového...

80 let
† 6. 12. 1942

Valentin Řehák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

55 let
† 6. 12. 1967

Josef Judl

tanečník, choreograf a pedagog; v letech 1945–1948 člen Národního (Zemského) divadla v Brně

50 let
† 6. 12. 1972

Josef Kurz

jazykovědec, slavista, bohemista, bulharista, byzantolog, literární historik, překladatel,...

45 let
† 6. 12. 1977

Arnošt Engel

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

15 let
6. 12. 2007

Dokončení a slavnostní otevření stavby první veřejné rozhledny na Ostré horce v Brně-Soběšicích

První Rozhledna na Ostré horce|veřejná rozhledna v Brně, postavená v letech 2005–2007 na...

15 let
6. 12. 2007

Den Rulíků

zapalování svíček u soch tří Rulíků, adopce občana Rulíka

10 let
† 6. 12. 2012

Jaroslav Balátě

vysokoškolský pedagog, vědec v oblasti informatiky a výzkumu kybernetiky

10 let
6. 12. 2012

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec města Brna 2012

Nejlepším sportovcem Brna v roce 2012 byla vyhlášena dálková plavkyně Jana Pechanová, která...

6. 12. 1524

Prodej Lázní pod Puhlikem

Dominikánský převor Martin Grüpner zlistiňuje za přítomnosti brněnských spoluměšťanů a...

6. 12. 1593

Odeslání střelného prachu do Vídně

vydáno nařízení císaře Rudolfa II. požadující od představitelů města Brna, aby...

† 6. 12. 1805

Antoine Tenvai

příslušník Napoleonovy armády v bitvě u Slavkova

* 6. 12. 1856

Hans Molisch

významný botanik a fyziolog rostlin, spoluzakladatel mikrochemie rostlin, expert v...

* 6. 12. 1861

Alfred Palliardi

kustod Moravského zemského muzea

* 6. 12. 1865

Eduard Höchsmann

průmyslník ve výrobě plechového a smaltového nádobí

* 6. 12. 1869

Otto Reissmann

advokát v Brně

* 6. 12. 1870

Josef Müller

stavitel

* 6. 12. 1878

Ambrož Richter

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 6. 12. 1879

Hans Klepetař

lékař

† 6. 12. 1881

Leopold/Clement Leopold Nožička/Nožicžka

podnikatel ve výrobě kávovinové náhražky a ve sladovnictví

* 6. 12. 1883

Robert Velgo

státní úředník, ministerský rada
bratr osobnosti: JUDr. Jan Velgo

* 6. 12. 1883

Antonín Hronek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a zaměstnanci Země moravskoslezské

6. 12. 1884

Slavnostní představení k otevření Prozatímního českého divadla v Brně

V sobotu dne 6. prosince 1884 se konalo slavnostní představení k otevření Prozatímního...

* 6. 12. 1885

Antonín Skoták

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 6. 12. 1886

Vítězslav Politzer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 6. 12. 1889

Mikuláš Doležal

válka a odboj 1914–1918; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

* 6. 12. 1890

Jan Paulík

podnikatel ve výrobě dehtových výrobků

* 6. 12. 1893

Antonín Opletal

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 6. 12. 1893

Josef Filípek

pedagog, středoškolský profesor

* 6. 12. 1894

Rosa Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 12. 1894

Ignác Schön

velkoobchodník v Brně
válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 6. 12. 1895

Marie Saiková (Saitzová)

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 20. 11. 1944

* 6. 12. 1895

František Šindelka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 12. 1895

Karel Stejskal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 6. 12. 1896

Alfred Schrötter

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 6. 12. 1898

Bernhard Engel

podnikatel ve vlnařství

* 6. 12. 1900

Josef Německý

sportovec (atletika, lyžování)

* 6. 12. 1903

Vladimír Beneš

architekt

* 6. 12. 1910

Erich Mendl

lékař

* 6. 12. 1911

Bohuslav Mikuláš Kerwitzer

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník RAF a čs. pozemní armády ve...

† 6. 12. 1914

Rudolf Maria Rohrer

podnikatel - majitel tiskárny a nakladatelství

† 6. 12. 1915

Adolf/Abraham Löw

podnikatel v pivovarnictví

* 6. 12. 1916

Josef Riedl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 6. 12. 1920

Karel Kovařovic

skladatel, dirigent, klavírista, klarinetista a harfenista, v letech 1885–1886 kapelník...

† 6. 12. 1920

Otakar Purkyně

lékař; válka a odboj 1914–1919; legionář italský
dítě osobnosti: MUDr. Otakar...

* 6. 12. 1921

Tomáš Felix Franke

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 6. 12. 1923

Eduard Anton Kafka

podnikatel ve vlnařství

† 6. 12. 1923

František Stejskal

podnikatel ve strojírenství
otec osobnosti: Ctirad Eduard Stejskal

* 6. 12. 1929

Alexandr Pohribný

tanečník, pedagog a výtvarník

† 6. 12. 1930

Rudolf Klein

okresní hejtman, bankovní úředník

6. 12. 1930

Oslava desetiletí činnosti Mensy akademické v Brně

Jubilejní valná schůze Akademické mensy v Brně se konala v aule české techniky za účasti...

6. 12. 1930

Zahajovací slavnost VII. Vánočního stromu republiky v Brně

Zahajovací slavnost se konala v sobotu 6. 12. 1930 v 16 hodin na náměstí Svobody. Provázelo ji...

* 6. 12. 1931

František Barták

sportovec - atlet, trenér, činovník a organizátor běžeckých závodů v Sokole Žabovřesky;...

* 6. 12. 1931

Ladislav Langer

oběť neštěstí

6. 12. 1935

Přednáška Klause Manna v Brně

Přednášku „Čemu věří evropská mládež“ přednesl Klaus Mann v pátek 6. 12. 1938 ve 20...

† 6. 12. 1935

Vladimír Tomš

operní pěvec

* 6. 12. 1936

Bedřich Havlík

brněnský violoncellista, pedagog na JAMU, člen Moravského kvarteta a předseda Rady SF Brno

† 6. 12. 1941

Wilhelm Haas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 6. 12. 1943

František Jiří Pavelka

sekretář a později první rektorátní rada na ČVŠT v Brně

† 6. 12. 1948

František Stejskal

biskupský konzistorní rada; farář v Řečkovicích

† 6. 12. 1969

Oldřich Plaňava

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

† 6. 12. 1970

Miroslav Rybář

strojní inženýr - otec samopalů Škorpion

† 6. 12. 1973

Jan Húsek

československý a slovanský etnograf, sociolog, dialektolog, středoškolský profesor; válka a...

† 6. 12. 1978

Jarmila Kurandová

významná členka brněnské činohry, herečka vysoké kultury jevištní mluvy, představitelka...

* 6. 12. 1980

Martin Jabůrek

výtvarník

† 6. 12. 1994

Ivan Stěpanovič Melechov

mezinárodní odborník v oboru lesnické typologie, lesního hospodářství a lesních nauk;...

† 6. 12. 1995

Josef Vondroušek

překladatel české literatury do esperanta

6. 12. 2000

Konference o ochraně před povodněmi

Konference s mezinárodní účastí proběhla v Diettrichsteinském paláci Moravského zemského...

6. 12. 2004
† 6. 12. 2006

Vladislav Kruta

otorinolaryngolog
dítě osobnosti: prof. MUDr. Vladislav Kruta

6. 12. 2011

Přednáška na téma „Advent a Vánoce v Brně a okolí“

Dalším dílem Cyklu Brno starobylé je „Advent a Vánoce v Brně a okolí“. Přednáška...


385 let
7. 12. 1637

Císařův dotaz ohledně povinností měst

Ferdinand III., král český a markrabě moravský oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že...

165 let
† 7. 12. 1857

Karl Franz Burghauser

divadelní ředitel, zpěvák, herec

165 let
* 7. 12. 1857

Karel Regál

člen Sokola Brno I., středoškolský profesor a lexikograf

160 let
* 7. 12. 1862

Čeněk Kramoliš

spisovatel, pedagog, vlastivědný a osvětový pracovník

145 let
7. 12. 1877

Požár v Pressfreundově přádelně v Zábrdovicích

v ohni tehdy zůstala tři děvčátka, která se snažila zachránit útěkem do hořejších pater...

140 let
* 7. 12. 1882

Karel Háňavka

profesor, duchovní československé církve v Brně, odborný spisovatel

140 let
* 7. 12. 1882

Viktor Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

130 let
† 7. 12. 1892

Adolf Anton Löw

podnikatel ve vlnařství

130 let
† 7. 12. 1892

Vladimír Logothetti

důstojník; politik a zakladatel prvního sboru dobrovolných hasičů na Moravě

115 let
* 7. 12. 1907

Antonín Běhavý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

110 let
* 7. 12. 1912

František Hlaváč

hlavní geodet města Brna, historiograf moravských geodetů a kartografů, soudní znalec

110 let
* 7. 12. 1912

Oldřich Kříž

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje

95 let
7. 12. 1927

Slavnost rozloučení se IV. Vánočním stromem republiky v Líšni

Slavnost se konala ve středu 7. 12. 1927 odpoledne, strom věnovalo ředitelství Belcrediho...

80 let
† 7. 12. 1942

Katharina Dub

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

75 let
* 7. 12. 1947

Pavel Kamas

barytonista, dlouholetý sólista Janáčkovy opery NdB

75 let
7. 12. 1947

Zahajovací slavnost XVIII. Vánočního stromu republiky v Brně

Zahajovací slavnost se konala v neděli 7. 12. 1947 v 15 hodin s následujícím programem:
-...

75 let
7. 12. 1947

Slavnostní zahájení výuky na Biskupském gymnáziu

Na 800 účastníků, hostí a zástupců úřadů a škol přišlo na slavnostní zahájení.

10 let
† 7. 12. 2012

Ctibor Bayer

malíř, sochař, spisovatel

* 7. 12. 1718

Karel Ambrož Josef Přikryl

kněz, teolog, misionář a filolog

* 7. 12. 1779

Paul Schumpik

lékař v Brně

† 7. 12. 1805

Jean Marie Mellon Roger Valhubert

brigádní generál francouzské napoleonské armády

* 7. 12. 1838

Adolf Schüller

podnikatel ve vlnařství
dítě osobnosti: Abraham Schüller
bratr osobností: Hermann,...

† 7. 12. 1853

Valentin Blasius Reibhorn

průmyslník ve vlnařství

* 7. 12. 1853

Tomáš Doležal

zemědělec

* 7. 12. 1856

František Kameníček

moravský historik a editor pramenů k dějinám Moravy, čtvrtý ředitel 1. c. k. slovanského...

* 7. 12. 1858

Moric Maršík

římskokatolický kněz

7. 12. 1863

Schválení návrhu na zřízení městského hasičského sboru v Brně

Herlthův návrh na zřízení městského hasičského sboru byl vypracován podle sboru ve Vídni,...

† 7. 12. 1866

Celestýn František Xaver Opitz

lékař, průkopník éterové narkózy v českých zemích

* 7. 12. 1884

Ladislav Pěta

sportovec - atletika, jeden ze zakladatelů chodeckého sportu u nás

* 7. 12. 1884

Emil Šindelka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 7. 12. 1885

Josef Winkler

dirigent Národního divadla v Brně

* 7. 12. 1885

Herman Steiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 12. 1886

Helene Glaser

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 7. 12. 1886

Moritz Fröhlich

podnikatel ve výrobě lihovin a pivovarnictví, velkoobchodník; císařský rada

* 7. 12. 1886

Otakar Kallauner

profesor chemické technologie na brněnské české technice a rektor této školy v letech...

* 7. 12. 1889

Helene Strach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner (druhá manželka) osobnosti:...

* 7. 12. 1889

Eduard Hubert

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 7. 12. 1894

Štěpán Rudiš

advokát v Brně

* 7. 12. 1895

Manuel Uher

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 7. 12. 1896

Rudolf Mann

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 7. 12. 1898

Faustin Hartl

milosrdný bratr a převor kláštera v Brně; oběť perzekuce po roce 1948

* 7. 12. 1899

Paula Drexler

válka a odboj 1928–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 12. 1901
7. 12. 1903

Zahájení osvětlení petrolejovými lampami v Líšni

Teprve v prosinci roku 1903 se dočkalo líšeňské náměstí Karla IV. osvětlení. Petrolejové...

* 7. 12. 1904

Paula Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; hlocaust

† 7. 12. 1908

Otto Rupp

matematik a učitel

* 7. 12. 1910

Zdeněk Kožnárek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 7. 12. 1913

František Gregor

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 7. 12. 1914

Zdeněk Šteffl

profesor mechanizace zemědělské výroby; v letech 1976–1985 rektor Vysoké školy zemědělské...

* 7. 12. 1914

Lubomír Baštář

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 7. 12. 1914

Richard Trýb

chirurg, traumatolog
dítě osobnosti: prof. MUDr. Antonín Trýb, DrSc.

* 7. 12. 1915

Julius Pospíšil

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

* 7. 12. 1919

Hanuš Beer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 7. 12. 1920

Gertrude Scheuer

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně; první stanné právo

† 7. 12. 1920

Rudolf Saida

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 7. 12. 1921

Josef Matouš

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

† 7. 12. 1923
* 7. 12. 1923

František Boďa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

7. 12. 1924

Slavnost rozloučení s I. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou

Slavnost se konala symbolicky v Bílovicích nad Svitavou v neděli 7. 12. 1924, protože v katastru...

7. 12. 1924

Mezinárodní plavecké závody v Brně

Pořadatelem byl plavecký oddíl brněnského Turnvereinu. Své zastoupení měli na závodech i...

7. 12. 1929

Zahajovací slavnost VI. Vánočního stromu republiky v Brně

Zahajovací slavnost se konala v sobotu 7. 12. 1929 v 16 hodin na náměstí Svobody. Kolem...

† 7. 12. 1930

Josef Žufan

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

7. 12. 1935

Zahajovací slavnost XII. Vánočního stromu republiky v Brně

Zahajovací slavnost XII. Vánočního stromu republiky se konala v sobotu 7. 12. 1935 od 16 hodin...

† 7. 12. 1936

Václav Bech

kontrabasista a pedagog

† 7. 12. 1939

Jaroslav Jáchymek

komerční rada a podnikatel staveb

† 7. 12. 1939

Čeněk Krap

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci správy města Brna

7. 12. 1941

Odhalení pamětní desky W. A. Mozarta

Kobližná 4/02|pamětní deska byla odhalena místní skupinou NSDAP v Brně v rámci oslav 150....

† 7. 12. 1943

Hersch Sternhell

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 12. 1944

Natalia Romanová

operní pěvkyně, profesorka JAMU v Brně

† 7. 12. 1945

Julius Petřivalský

významný chirurg, první přednosta chirurgické kliniky LF MU, zakladatel moravské chirurgické...

* 7. 12. 1946

Rostislav Václavíček

sportovec – fotbal (stoper, záložník), kapitán mistrovského týmu Zbrojovky Brno (1978)

† 7. 12. 1959

Josef Jedlička

botanik

7. 12. 1968

Zahajovací slavnost obnoveného Vánočního stromu republiky v Brně

V roce 1968 rozhodla Rada Městského národního výboru v Brně o oživení tradice Vánočních...

† 7. 12. 1968

Jan Šmarda

docent soustavné botaniky na PřF MU v Brně, uznávaný bryolog, rostlinný ekolog, ředitel...

† 7. 12. 1974

Vilém Blažek

sbormistr, pedagog, klavírista a skladatel

† 7. 12. 1985

Miloš Vrtěl

veterinář, pedagog na VŠV v Brně, vědec v oboru reprodukce hospodářských zvířat

7. 12. 1995

Výstava Sbírka Otokara Vaňury - umělecké řemeslo a užité umění 16.–19. století, výběr z volného umění 15.–20. století.

V předvánočním čase Moravská galerie otevřela v Umělecko-průmyslovém muzeu na Husově...

† 7. 12. 1995

Jiří Král

zakladatel oboru tělovýchovné lékařství; čestný doktor Masarykovy univerzity

† 7. 12. 1998

Ferdinand Paráček

sportovec - kopaná

† 7. 12. 1999

Eva Kubešová

herečka, scénáristka

† 7. 12. 2000

Ivo Leopold

tanečník; v letech 1981– 2000 člen baletu Státního (Zemského, Národního) divadla v Brně

7. 12. 2001

Odhalení pamětní desky Jaroslavu Pojerovi

J. Pojer|pamětní deska, jíž bylo oceněno celoživotní dílo významného brněnského...

7. 12. 2003

Pravoslavný chrám sv. Václava znovu vysvěcen po generální opravě

Dne 7. prosince 2003 (24. 11. podle juliánského kalendáře) byl chrám sv. Václava znovu...

7. 12. 2003

Posvěcení praporu a insignií Společenstva cukrářů

Při příležitosti 280. výročí založení cechu cukrářů obnovilo Společenstvo cukrářů...

† 7. 12. 2005

Milada Hájová

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně

7. 12. 2006

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec města Brna 2006

Vítězkou v kategorii jednotlivců se stala basketbalistka Eva Vítečková, opora mistrovského...

7. 12. 2014

Nový kruhový objezd začal sloužit řidičům

Po půlroční rekonstrukci původní křižovatky ulic Lipová a Tvrdého a vybudování nového...

† 7. 12. 2016

Jaromír Hnilička

hudebník, skladatel, aranžér a pedagog


190 let
* 8. 12. 1832

Björnstjern Martinius Björnson (Bjørnson)

norský spisovatel a básník

160 let
* 8. 12. 1862

Marie Kuhlová

klavíristka a pedagožka

150 let
* 8. 12. 1872

Leopoldine Polenz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 8. 12. 1877

Čeněk Růžička

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje

145 let
* 8. 12. 1877

Engelbert Píše

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

140 let
† 8. 12. 1882

Franz II. Klein

podnikatel v dopravních stavbách a železářství, velkostatkář, poslanec Moravského zemského...

125 let
* 8. 12. 1897

Eduard Sádlík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 8. 12. 1897

Josef Čoupek

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

125 let
* 8. 12. 1897

Stanislav David

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 8. 12. 1897

Jan Beránek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

120 let
* 8. 12. 1902

Eugen Taussig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

85 let
† 8. 12. 1937

Hans Molisch

významný botanik a fyziolog rostlin, spoluzakladatel mikrochemie rostlin, expert v...

80 let
† 8. 12. 1942

Hilda Jílková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 8. 12. 1942

Jan Pecl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

65 let
† 8. 12. 1957

Josef Toman

římskokatolický kněz, profesor bohosloví na biskupském semináři, prelát Královské...

60 let
* 8. 12. 1962

Thomas A. Henzinger

přední světový informatik, zakládající prezident Ústavu pro vědu a technologie v Rakousku,...

45 let
† 8. 12. 1977

Hans Freising

geolog a archeolog

8. 12. 1350

"Mostné" privilegium

Jan Jindřich|Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, prodlužuje městu Brnu privilegium...

* 8. 12. 1823

Ludwig Goldhann

brněnský finanční úředník, německý dramatik a básník, mecenáš

* 8. 12. 1834

Emil Pozorny

advokát v Brně

† 8. 12. 1836

Václav Michalesi

zpěvák, herec

8. 12. 1849

Založení spolku Panenská jednota v Brně

Spolek si vytkl za cíl pěstovat mravný a ctnostný život dívek a svobodných žen a šířiti...

* 8. 12. 1853

Karel Moravec st.

známý český brněnský hoteliér
otec osobnosti: Karel Moravec

* 8. 12. 1855

Amalie Heimer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
matka osobnosti: Olga Waller

* 8. 12. 1861

Ezechiel Ambros

sbormistr a pedagog

* 8. 12. 1868

Josef Křelina

stavitel

* 8. 12. 1871

Gustav Gellner

vojenský lékař, mikrobiolog, historik lékařství, umučen v Terezíně

* 8. 12. 1880

Adele Breda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

8. 12. 1883

Uvedení do úřadu prvního českého evangelického duchovního

Tohoto dne byl uveden v úřad první český evangelický duchovní Václav Pokorný, působil v...

* 8. 12. 1888

Antonín Koutský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 8. 12. 1888

Ferdinand Rychlovský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

* 8. 12. 1888

Richard Bäck

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 8. 12. 1889

Ida Weigel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 12. 1891

František Podaný

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 8. 12. 1893

František Hanzlík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 8. 12. 1894

Štěpán Nehněvajsa

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský

† 8. 12. 1894

Moritz Bum

obchodník

* 8. 12. 1894

Zikmund Janda

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 8. 12. 1895

Margarete (Grete) Reif

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 12. 1895

Jan Hlinský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 8. 12. 1896

Flora Ganz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 12. 1900

Ludwig Johann Brüll

úředník v Brně
dítě osobnosti: Friedrich Brüll

† 8. 12. 1904

Adalbert Uxa

průmyslník ve slévárenství

* 8. 12. 1904

Alois Jaša

brněnský cukrář

* 8. 12. 1908

Bohumil Obr

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké Británii

† 8. 12. 1909

Jan Volejník

zakladatel a starosta II. brněnské sokolské župy "Tyrš", český národní pracovník

* 8. 12. 1913

Katharina Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 12. 1913

Zdena/Zdeněk Koubková/Koubek

sportovkyně (atletika), která patřila ve své době k nejznámějším atletkám světa,...

* 8. 12. 1915

Fanny Schostal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 12. 1915

Ondřej Komendar

vojenský zběh a vrah

* 8. 12. 1916

Jaroslav Zeman

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; posluchači brněnské techniky; akce 17. 11. 1939

8. 12. 1919

Založení spolku Český akademický spolek Právník

Účelem spolku, který se konstituoval v prosinci 1919 jako fakultní spolek posluchačů práv,...

* 8. 12. 1921

Jan Svoboda

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 8. 12. 1924

Jiří Kratochvíl

zakládající člen Janáčkova kvarteta

8. 12. 1926

Slavnost rozloučení s III. Vánočním stromem republiky ve Vranově

Slavnost se konala ve Vranově u Brna, strom věnovalo ředitelství liechtensteinských statků v...

* 8. 12. 1926

Petr Baran

salesián, římskokatolický kněz, jeden z hlavních organizátorů stavby Kostel Panny Marie...

8. 12. 1928

Zahajovací slavnost V. Vánočního stromu republiky v Brně

Slavnost začala na náměstí Svobody v 16 hodin s následujícím programem:
- chorál,...

* 8. 12. 1928

Rudolf Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

8. 12. 1928

Položení základního kamene k budově dětského domova Dagmar v Brně

Základní kámen darovalo město Čáslav, kde se narodil Rudolf Těsnohlídek. Dánské město...

8. 12. 1929

Slavnostní znovuotevření Dělnického domu v Brně

Slavnost se konala v neděli 8. 12. 1929 a měla dvě části. Dopoledne proběhla valná schůze...

8. 12. 1929

Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně

Slavnost se konala v neděli 8. 12. 1929 v 10.30 hodin. Zahájila ji fanfárami z opery Libuše...

† 8. 12. 1931

Vilém Borek

lékař v Brně

8. 12. 1931

Srážka automobilů v Brně

V nočních hodinách v neděli 8. 12. 1931 došlo na křižovatce Kobližné a Divadelní ulice k...

8. 12. 1931

Pohřeb Ferdinanda Břežanského

Ferdinand Břežanský, vězněný za první světové války v souvislosti s tzv. velezrádnými...

† 8. 12. 1931

Ferdinand Břežanský

válka a odboj 1914–1918; politický vězeň

† 8. 12. 1934

Ferdinand Löw

podnikatel ve výrobě likérů a obchodník s vínem

8. 12. 1934

Zahajovací slavnost XI. Vánočního stromu republiky v Brně

Zahajovací slavnost XI. Vánočního stromu republiky se konala v sobotu 8. 12. 1934 od 16.00 hodin...

* 8. 12. 1935

Jaroslav Souček

operní pěvec-barytonista, v letech 1962–1979 člen Státního divadla v Brně

* 8. 12. 1936

Věra Zedníčková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

8. 12. 1939

Posvěcení oratoře a příchod salesiánů do Brna - Žabovřesk

V roce 1939 přišli do Brna salesiáni a postavili v Žabovřeskách dřevěnou kapli se zděnou...

8. 12. 1940

Výstava „Buch und Schwert“

V neděli 8. prosince 1940 byla slavnostně zahájena výstava německé knihy. Podávala podrobný...

† 8. 12. 1941

Alois Macků

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 8. 12. 1943

Filomena Marie Dolanská

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 8. 12. 1944

Lída Faltová

redaktorka, překladatelka

† 8. 12. 1958

Gustav Hálek

harfista a skladatel

* 8. 12. 1968

Yvetta Tannenbergerová

operní pěvkyně

8. 12. 2000

Založení tradice „Průvodu světla“

V Jubilejním roce 2000 založil brněnský biskup Vojtěch Cikrle tradici „Průvodu světla"....

8. 12. 2003

Zahájení stavby mimoúrovňové křižovatky Hlinky v Brně

Stavba má přispět k urychlení městské i individuální dopravy blízko areálu výstaviště....

8. 12. 2009

Udělení čestného občanství Milanu Kunderovi a Janu Navrátilovi

Zastupitelstvo města Brna na svém 30. zasedání udělilo v souladu s Pravidly pro udělování...

8. 12. 2011

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec města Brna 2011

Titul Nejlepší sportovec města Brna 2011 získal krasobruslař Michal Březina se ziskem 470...

8. 12. 2016

Instalace panelu z projektu Brno poetické na pobočce KJM v Jundrově

slavnostní odhalení panelu s verši Ivan Blatný|Ivana Blatného na pobočce KJM v Brně-Jundrově

† 8. 12. 2020

Vlastimil Schildberger

restaurátor a konzervátor, autor a spoluautor publikací z oboru historie střeleckých spolků a...


165 let
* 9. 12. 1857

Johann Lehmann

sbormistr v Brně

160 let
* 9. 12. 1862

Karel Kovařovic

skladatel, dirigent, klavírista, klarinetista a harfenista, v letech 1885–1886 kapelník...

145 let
* 9. 12. 1877

Bedřich Zavadil

operní pěvec, herec a režisér

140 let
* 9. 12. 1882

František Böhm

válka a odboj 1914–1919; oběti války
bratr osobnosti: Antonín Böhm

130 let
* 9. 12. 1892

Jindřich Slabý

válka a odboj 1914–1919; legionář srbský

125 let
* 9. 12. 1897

Jan Slavíček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 9. 12. 1897

Stefanie Bass

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
matka osobností: Felix a Stanislav...

120 let
* 9. 12. 1902

Vladimír Vybral

jeden z představitelů mladší větve brněnské právní školy; žák František Weyr|prof. F....

115 let
* 9. 12. 1907

Vlastimil Chrást

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; RAF komunistická perzekuce po roce...

85 let
* 9. 12. 1937

Dušan Vančura

zpěvák, textař, kontrabasista skupiny Spirituál kvintet

80 let
† 9. 12. 1942

Alois Koudelka

římskokatolický kněz a překladatel

80 let
† 9. 12. 1942

Silvestr Dvořáček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

10 let
9. 12. 2012

Slavnostní přejmenování železniční stanice Brno-Chrlice

Program slavnostního přejmenování:
10.30 hodin: odjezd parního vlaku z Brna –...

† 9. 12. 1623

Burian Švábenský

soudní písař města Brna v letech 1615–1616

9. 12. 1643

Zrušení daní a poplatků pro znovuobnovené domy na omezenou dobu

český král Ferdinand III. ustanovuje, aby ze znovuobnovených domů, které byly při ("prvním")...

* 9. 12. 1819

Jan Evangelista Bílý

kněz, vlastenecký spisovatel, zemský a říšský poslanec

* 9. 12. 1838

Jan Špaček

zasloužilý komunální pracovník a mecenáš v Židenicích

* 9. 12. 1868

Emilie Manuel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 12. 1876

Otto Kyas

zemský zemědělský rada, třetí ředitel Moravského zemského výzkumného zemědělského...

* 9. 12. 1878

Jakub Liebling

náměstek ředitele Banky pro obchod a průmysl, dříve Länderbank, filiálka Brno; válka a...

* 9. 12. 1879

Julius Hirsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 9. 12. 1881

Jan Bašta

pedagog a odborný spisovatel
otec osobnosti: Dušan Bašta

* 9. 12. 1881

František Koláček

profesor geografie na PřF MU v Brně, zakladatel jejího zeměpisného ústavu; válka a odboj...

* 9. 12. 1884

Helene Wiltschek

podnikatelka v cukrovinkářství; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 12. 1889

Jan Veselý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 9. 12. 1889

Stanislav Drápal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 9. 12. 1890

Emil Olšovský - Knos

od roku 1923 operní pěvec brněnského divadla; autor mnoha hrdinných a dramatických postav...

* 9. 12. 1894

Štěpán Novák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 9. 12. 1895

Antonín Pokora

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 9. 12. 1895

Antonín Benda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 9. 12. 1898

Jaroslav Fišer

úředník v Brně

* 9. 12. 1898

Bohumil Fišer

zvěrolékař

* 9. 12. 1899

Jan Peterek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 9. 12. 1900

Emil Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 9. 12. 1914

František Tošnar

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 9. 12. 1914

Bohumil Puchýř

vysokoškolský pedagog, akademický malíř

9. 12. 1918

Slavnostní uvítání prvního legionáře v Brně-Žabovřeskách

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Žabovřesky uvítala v sále U Hanušů svého člena Josef...

† 9. 12. 1919

Josef Adamčík

stavitel a vysokoškolský učitel

† 9. 12. 1919

Bruno Franz Hönig

podnikatel v cihlářství

† 9. 12. 1919

Joseph Adamczik

matematik, vysokoškolský pedagog

* 9. 12. 1924

Helene Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 12. 1925

Oldřich Vinař

psychiatr, zabýval se psychofarmakologií

† 9. 12. 1933

Štěpán Král

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

9. 12. 1933

Slavnostní promoce Josefa Suka a Maxe Švabinského

Na návrh profesorského sboru FF udělila Masarykova univerzita čestný doktorát Josef Suk|Josefu...

9. 12. 1934

Odhalení památníku Českému divadlu v Brně

Družstvo Českého národního divadla v Brně uspořádalo k jubileu padesátiletého trvání...

† 9. 12. 1934

Hugo Boettinger

akademický malíř, grafik, karikaturista

* 9. 12. 1938

Pavel Dias

fotograf, vysokoškolský pedagog

† 9. 12. 1938

Hertvík Jarník

románský filolog, jeden ze zakladatelů románského semináře na brněnské univerzitě

† 9. 12. 1940

František Hajný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a zaměstnanci škol Země moravskoslezské;...

† 9. 12. 1941

Vojtěch Vorálek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 9. 12. 1941

Alois Marcalík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 9. 12. 1944

David Rimpel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 9. 12. 1945

Olga Nerudová

klavíristka a hudební pedagožka

9. 12. 1945

Slavnost rozloučení s Vánočním stromem republiky v České u Brna

První poválečná slavnost rozloučení s XVI. Vánočním stromem republiky se konala v České u...

† 9. 12. 1955

Oldřich Vilém Hykeš

biolog, přednosta ústavu pro obecnou biologii a parasitologii Vysoké školy zvěrolékařské v...

* 9. 12. 1961

Zdenek Plachý

hudební skladatel, divadelní a televizní režisér

† 9. 12. 1964

Julius Strnad

elektrotechnik a pedagog

† 9. 12. 1966

Kurt Bass

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 9. 12. 1981

Jan Štědroň

houslista a pedagog

† 9. 12. 1984

Jiří Čubuk

geolog a archeolog, speleolog

† 9. 12. 2004

František Antonín

právník
válka a odboj 1938–1945; totální nasazení

† 9. 12. 2009

Petr Kocman

sportovec - fotbal, trenér, funkcionář

9. 12. 2010

Požár sokolovny ve Starém Lískovci

Dne 9. prosince 2010 v ranních hodinách došlo k požáru budovy TJ SOKOL Brno-Starý Lískovec....

† 9. 12. 2011

Jan Šrubař

dirigent, sbormistr, korepetitor
bratr osobnosti: Teodor Šrubař

9. 12. 2015

Výstava Miloš Budík Fotografie

retrospektivní výběr díla jednoho z nestorů brněnské fotografie


210 let
* 10. 12. 1812

Adolph Josepf Johann Beischläger

vojenský soudce; člen brněnské obecní rady; komunální pracovník

140 let
* 10. 12. 1882

Josef Pohanka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 10. 12. 1897

Josef Friedl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

110 let
* 10. 12. 1912

Karl Beckmann

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

100 let
* 10. 12. 1922

Jan Hlavsa

pěvec-tenorista a hudební pedagog, v letech 1958–1960 člen Státního divadla v Brně

95 let
10. 12. 1927

Zahajovací slavnost IV. Vánočního stromu republiky v Brně

Zahajovací slavnost se konala v sobotu 10. 12. 1927 pod protektorátem městské rady v Brně.

80 let
† 10. 12. 1942

Flora Winkler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 10. 12. 1942

Josef Tesař

válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraniční armády ve Velké Británii; oběti...

80 let
† 10. 12. 1942

Jan Pavlíček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

80 let
† 10. 12. 1942

Miroslav Rozprým

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; letec RAF; oběti okupace

80 let
† 10. 12. 1942

Adolf Filipi

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

80 let
† 10. 12. 1942

Bohumil Čupa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

5 let
† 10. 12. 2017

Drahomíra Vihanová

dokumentaristka, režisérka a scenáristka

5 let
† 10. 12. 2017

Dušan Josef

vysokoškolský pedagog, didaktik; inovátor výuky jazyků a autor skript pro výuku angličtiny;...

10. 12. 1620

Uskladnění vína ve městě před válečným nebezpečím

Kristina Munkovna, roz. Čejkova z Olbramovic, oznamuje reversem, že purkmistr a rada města Brna...

10. 12. 1643

Prodloužení osvobození od kontribuce

český král Ferdinand III. oznamuje zemskému hejtmanovi, že prodlužuje osvobození od...

* 10. 12. 1773

Antonia Campi

zpěvačka

* 10. 12. 1813

Antonín Plch

nadučitel v Králově Poli

† 10. 12. 1846

Federico Confalonieri

příslušník hnutí karbonářů, vězněný na Špilberku v Brně

* 10. 12. 1861

Rudolf Kratochvíl

nožíř v Brně

* 10. 12. 1864

Leontine Huber

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 10. 12. 1869

Anna Steinová

velkoobchodnice, podnikatelka v papírnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

* 10. 12. 1870

Jenny Fischl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 10. 12. 1870

Adolf Loos

architekt, návrhář interiérů a nábytku, esejista

* 10. 12. 1875

Oskar Briess

středoškolský pedagog

* 10. 12. 1879

Josef Janoušek

člen obecního zastupitelstva a městské rady brněnské, 1. náměstek starosty města Brna (v...

* 10. 12. 1879

Tomáš Gartner

válka a odboj 1914-1919; oběti války

* 10. 12. 1891

Antonín Foitl

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 10. 12. 1891

August Bartelmus

továrník
otec osobností: Artur August Bartelmus, Zdenko Wilhelm Eduard Bartelmus, Rudolf...

* 10. 12. 1895

Jan Hloušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 10. 12. 1896

František Klika

divadelní a filmový herec, činoherní režisér a herecký pedagog

* 10. 12. 1896

Gustav Schallinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 10. 12. 1898

František Kachlík

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 10. 12. 1899

František Hanzelka

inženýr chemie, příznivec skautingu

* 10. 12. 1899

Hanuš Polach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 10. 12. 1900

Olga Traube

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 10. 12. 1900

Leopold Mlčoch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 10. 12. 1901

Leo Bock

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 10. 12. 1901

Máša Cvejičová

tanečnice, baletní mistryně a choreografka

* 10. 12. 1910

Richard Zezulka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 10. 12. 1913

Oldřich Kyslinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 10. 12. 1913

Miloš Říkovský

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

† 10. 12. 1914

Šimon Škudlík

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 10. 12. 1914

František Hermann

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 10. 12. 1914

Bohumil Navrátil

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 10. 12. 1914

Josef Stránský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zahraniční odboj; letec RAF

* 10. 12. 1914

Arnošt Šustek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 10. 12. 1915

Valtr Urbánek

redaktor, prozaik

* 10. 12. 1916

Vladimír Gregor

muzikolog a hudební pedagog

10. 12. 1920

Karel Vaněk - starosta města Brna se vzdal funkce

první náměstek starosty dr. B. Macků sdělil na schůzi městského zastupitelstva, že se Karel...

10. 12. 1920

Generální stávka v Brně

„Zpráva o obsazení Lidového domu v Praze se rozletěla po celé republice. Ještě týž večer...

* 10. 12. 1925

Jiří Trávníček

houslista, v letech 1948–1973 primárius Janáčkova kvarteta, hudební pedagog

* 10. 12. 1926

Ladislav Zobač

technik, konstruktér (elektronový mikroskop)

* 10. 12. 1929

Vladimír Hudec

muzikolog, kritik a pedagog

* 10. 12. 1938

Zdeněk Kaloč

divadelní režisér a dramatik

† 10. 12. 1938

Johann Welz

vrchní zemský zahradník

10. 12. 1938

Založení spolku divadelních ochotníků „Bratrství“ v Bystrci

Spolek využíval prostory v hotelu Hvězda.
Předsedou byl jmenován Jaroslav Hanyš,...

* 10. 12. 1939

Jaroslav Jiřík

sportovec - hokej, legendární hokejista a trenér

† 10. 12. 1941

Leopold Skoupý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 10. 12. 1951

Jan Kratochvil

sochař, malíř, architekt sakrálních prostor, grafik, ilustrátor
dítě osobnosti: Josef...

† 10. 12. 1956

Leopold Kuhl

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

† 10. 12. 1960

Emil Mastný

matematik a vysokoškolský pedagog

† 10. 12. 1970

Grete Tugendhat

dítě osobnosti: Alfred Löw-Beer

† 10. 12. 1974
† 10. 12. 1989

Alois Švec

matematik

† 10. 12. 1995

Josefa Králíková

operní pěvkyně (sopranistka)

10. 12. 2010

Výstava Nejlepší zázemí pro dítě je zdravý táta

prezentace kalendáře fotostudia Petra Šebla, jehož prostřednictvím známé osobnosti bojují...

† 10. 12. 2013

Josef Daněk

salesián, římskokatolický kněz

10. 12. 2019

Výstava Barbora Markéta Eliášová. Cesty do země květů

výstava o životě a díle první české cestovatelky a spisovatelky v rámci cyklu „Oči...


270 let
* 11. 12. 1752

Maria Franziska de Paula Salm-Reifferscheidt

matka osobnosti: Hugo František Salm-Reifferscheidt
partner osobnosti: Karel Josef...

115 let
* 11. 12. 1907

Tomáš Železný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

105 let
† 11. 12. 1917

Josef Vlk

válka a odboj 1914–1919; oběti války
otec osobnosti: Josef Vlk

105 let
† 11. 12. 1917

Jan Kartous (Kartouz)

válka a odboj 1914–1919; oběti války

105 let
† 11. 12. 1917

František Švábenský

válka a odboj 1914–1919; oběti války

100 let
11. 12. 1922

Založení mateřské školy v Brně-Bohunicích

Mateřská škola byla umístěna v budově bývalého chorobince. Současně s otevřením školky...

95 let
* 11. 12. 1927

Eduard Dostal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

70 let
† 11. 12. 1952

František Schäfer

hudební pedagog

55 let
11. 12. 1967

Smlouva o družebních stycích mezi Brnem a Voroněží

Smlouva byla uzavřena na počest 50. výročí Velké říjnové revoluce a 20. výročí...

15 let
11. 12. 2007

Křest tramvaje se jménem Barborka

Dopravní podnik města Brna pokračuje v obnovené tradici pojmenovávání tramvají.
Druhá...

10 let
† 11. 12. 2012

Josef Klán

operní pěvec

5 let
11. 12. 2017

Instalace panelu z projektu Brno poetické na pobočce KJM Mahenův památník

slavnostní odhalení panelu s verši Vít Slíva|Víta Slívy na pobočce KJM Mahenův památník

* 11. 12. 1816

Bedřich Silva-Tarouca

mecenáš a podporovatel českého vlasteneckého dění

* 11. 12. 1829

Martin Hemzal

stavitel

* 11. 12. 1831

Vinzenz Loos

obchodník v Brně
bratr osobnosti: Adolf Loos

* 11. 12. 1854

Emanuel Weiss

lékárník v lékárna U červeného raka|lékárně U červeného raka

* 11. 12. 1859

Antonín Smrček

profesor vodního stavitelství na brněnské české technice, patřil k velkým propagátorům...

* 11. 12. 1865

Ernestine Steiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 12. 1874

Jan Fajt

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 11. 12. 1875

Rosamunde Spitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: Alexander Spitz

* 11. 12. 1876

Emilián Starý

korepetitor, dirigent a hudební skladatel; v letech 1895–1896 a 1901–1902 člen Národního...

* 11. 12. 1879

Alfred Stránský

ředitel Lidových novin v Brně

* 11. 12. 1880

Jan Rybka

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

* 11. 12. 1881

Františka Vafková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 11. 12. 1883

Grete Steiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 12. 1885

Josef Mazel

technický rada

11. 12. 1886

Jubilejní slavnost 25letého trvání Českého čtenářského spolku

V předvečer vlastní slavnosti bylo uspořádáno slavnostní představení v národním divadle,...

* 11. 12. 1890

Vojtěch Jungbauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 11. 12. 1893

Bohumil Navrátil

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 11. 12. 1895

Isabela Trakatschová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 12. 1896

František Hermann

válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář ruský

* 11. 12. 1896

Josef Tatíček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 12. 1901

Cyrill Rézl

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň
dítě...

* 11. 12. 1901

Karl Bloch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 12. 1901

Jaroslav Stříbrný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 11. 12. 1903

Mikuláš Julius Tartaglia

sportovec - atletika

* 11. 12. 1904

Vladimír Bohumil Šoffr

důstojník čs. armády, válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; politický...

* 11. 12. 1911

Oldřich Napravil

tanečník; v letech 1951–1964 sólista baletu Státního divadla v Brně

11. 12. 1921

Meziklubové závody v plavání ČVK Brno-Bar Kochba Brno

V neděli 11. prosince v 10.00 hodin se sešli zástupci obou klubů k závodům v plavání, které...

† 11. 12. 1925
* 11. 12. 1926

Arnošt Texl

lékař, farmakolog, docent katedry farmakologie

* 11. 12. 1928

Ludvík Otradovec

salesián

* 11. 12. 1935

Eduard Schmidt

fyzik, univerzitní profesor; v letech 1992–1998 rektor Masarykovy univerzity v Brně

† 11. 12. 1940

Ladislav Havlíček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 11. 12. 1941

Hynek Polášek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 11. 12. 1941

Oldřich Hlaváček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 11. 12. 1941

Jan Borovička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 11. 12. 1944

Jiří Klement

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

* 11. 12. 1945

Luděk Zahradníček

biochemik, politik, diplomat, senátor za obvod č. 58, Brno-město (23. 11. 1996–23. 11. 1998),...

11. 12. 1955

Slavnostní odhalení pamětní desky M. I. Kutuzova

M. I. Kutuzov|Pamětní deska byla odhalena v neděli 11. prosince v 11. hodin na památku pobytu M....

* 11. 12. 1959

Milan Konečný

boxer a boxerský trenér

11. 12. 1970

Smlouva o přátelství mezi Plovdivem a Brnem

podepsána smlouva o přátelství mezi městy Brno a Plovdiv (Bulharsko)

† 11. 12. 1979

Stanislav Krajíček

průkopník a zakladatel synchronizovaného plavání u nás
bratr osobnosti: Emil Krajíček

† 11. 12. 1979

Bohumír Polách

spisovatel a libretista
(adoptivní) syn osobnosti: Cyrill Polách
bratr osobnosti:...

† 11. 12. 1999

Ladislav Kozderka

skladatel, dirigent, klavírista
otec osobnosti: Laďka Kozderková

11. 12. 2003

První Portugalské kulturní centrum u nás je v Brně

Portugalské kulturní centrum bylo otevřeno v Brně jako první v ČR, a to v areálu Vysokého...

11. 12. 2004

Výstava ke 150. výročí organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku

Organizační základ včelaření na Moravě a ve Slezsku byl položen ustavením včelařského...

† 11. 12. 2004

Antonín Kratochvil

literární historik, publicista, spisovatel

† 11. 12. 2008

Fred Iltis

entomolog
dítě osobnosti: prof. PhDr. Hugo Iltis

11. 12. 2008

Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce města Brna za rok 2008

V anketě o nejlepšího brněnského sportovce pro rok 2008 hlasovalo rekordních 67 členů...

11. 12. 2010

Brněnští skauti přivezli do Brna „Betlémské světlo“

Brněnští skauti přivezli do Brna „Betlémské světlo“ z Vídně. Světlo se přebírá v...

11. 12. 2018

Nová výzdoba podchodu v Talichově ulici

výzdoba podchodu motivy připomínajícími sté výročí založení republiky


375 let
12. 12. 1647

Osvobození od cla

císař Ferdinand III. uděluje Brnu za statečnou obranu proti Švédům osvobození od cla, mýta...

190 let
* 12. 12. 1832

Salomon Löw-Beer

průmyslník ve vlnařství

145 let
* 12. 12. 1877

Hertvík Jarník

románský filolog, jeden ze zakladatelů románského semináře na brněnské univerzitě

145 let
* 12. 12. 1877

Hubert Wiesner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
* 12. 12. 1882

Jiří Mahen

knihovník, spisovatel, básník, dramatik a dramaturg Národního divadla v Brně

120 let
* 12. 12. 1902

Trude (Gertrude) Sonnenschein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

110 let
* 12. 12. 1912

Leo Šua (Joshua) Eitinger

významný norský psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů viktimologie

90 let
† 12. 12. 1932

Karel Jaromír Bukovanský

učitel, historik, archeolog

80 let
† 12. 12. 1942

Paula Bloch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

45 let
* 12. 12. 1977

Kateřina Šedá

výtvarnice

40 let
† 12. 12. 1982

Štěpán František Peška

kněz, politický vězeň

40 let
† 12. 12. 1982

Vladimír Štědroň

hudební skladatel

25 let
12. 12. 1997

Slavnostní shromáždění ke 100. výročí Vlastivědy Moravské

na slavnostním shromáždění promluvili předseda Senátu JUDr. Petr Pithart, ministr kultury...

12. 12. 1471

Finanční odměna Janu Thabrarrovi

Jan Thabrarr, kněz olomoucké diecéze, kaplan a oltářník oltáře sv. Anežky panny ve farním...

† 12. 12. 1755

Johann Michael Kindl

voják, poručík auditor a sekretář velícího generála Moravy se sídlem na Špilberku (kolem...

* 12. 12. 1830

Ferdinand/Sigmund Herzfelder

podnikatel v olejářství

* 12. 12. 1838

František Brzobohatý

člen brněnského Sokola, zakladatel sokolských jednot na Moravě, spisovatel

* 12. 12. 1850

Friedrich Fux

ředitel 1. moravské spořitelny, zpěvák a funkcionář řady spolků

* 12. 12. 1869

Giselle Kopp

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Alois/Lazar Witrofsky

* 12. 12. 1878

Rosalie Spitzer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 12. 1879

Valerie Kaufler (Käufler)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 12. 1881

Ferdinand Löw

podnikatel ve výrobě likérů a obchodník s vínem

* 12. 12. 1883

Aloisie Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 12. 1886

Emil Borůvka

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 12. 12. 1889

Antonín Pantůček

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 12. 12. 1890

Kamil Nesveda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 12. 12. 1894

František Lemberk

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 12. 12. 1896

Bohumil Pazdera

obchodník v Brně-Tuřanech

* 12. 12. 1899

Alois Brzobohatý

4. předseda klubu SK Líšeň

* 12. 12. 1900

Friedrich Hochberg

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 12. 12. 1901

Josef Tajchmann

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

12. 12. 1901

Oslavy ke 40letému trvání Českého čtenářského spolku

Čtenářský spolek pořádal na oslavu svého jubilea přátelský večírek, při němž...

* 12. 12. 1903

Jindřich Procházka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 12. 12. 1906

Ferdinand Lederer

vysokoškolský profesor, odborník na ocelové konstrukce

† 12. 12. 1910

Jan Brandstiller

státní úředník (posledně viceprezident zemského finančního ředitelství), dvorní rada

* 12. 12. 1911

Josef Fleischlinger

významná osobnost brněnského sportu - basketbalový hráč, trenér a hokejový rozhodčí

* 12. 12. 1911

Marie Bouzarová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 12. 12. 1911

Václav Karel Řehořovský

matematik, profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1901–1902

† 12. 12. 1914

Jakub Hrbek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 12. 12. 1914

Josef Kliment

houslař

* 12. 12. 1916

Alice Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

12. 12. 1918

Zřízení Vysoké školy zvěrolékařské

Zřízena jako první vysoká škola ČSR vůbec, provoz zahájila současně s lékařskou fakultou...

* 12. 12. 1918

Zdenko Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

* 12. 12. 1919

Bedřich Šteflíček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 12. 12. 1920

Vladimír Blažka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 12. 12. 1921

Vojtěch Štolfa

výtvarník a scénograf

* 12. 12. 1921

Rudolf Jurda

herec a režisér

† 12. 12. 1923

Eduard/Elias Eduard Schwarz

podnikatel ve vlnařství, obchodník

† 12. 12. 1924

Bruno Johann Bauer

voják, průmyslník v cukrovarnictví, statkář
dítě osobnosti: Theodor Johann/Johann...

* 12. 12. 1925

Jaroslav Stejskal

lékař-pediatr, přednosta II. dětské kliniky LF MU v Brně, (dnes Pediatrická klinika LF MU v...

† 12. 12. 1925

Wilhelm Schram

první ředitel Zemské knihovny moravské, historik, sběratel

* 12. 12. 1925

Rut Austerlitz

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

† 12. 12. 1926

Albert Löwenthal

advokát, prezident Moravské advokátní komory

† 12. 12. 1928

Karel Komarov

operní pěvec a režisér

† 12. 12. 1930

Karel Smetana

válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář francouzský

† 12. 12. 1931

František Pedain

správce pivovaru „Moravia“

† 12. 12. 1941

Leopold Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 12. 12. 1941

Břetislav Sova

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 12. 12. 1943

Sophie Sonnenfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 12. 12. 1944

Antonín Bohatec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 12. 12. 1954

Josef Sobota

pilot; oběť leteckého neštěstí

* 12. 12. 1971

Milan Houser

výtvarník

12. 12. 1973

Předání sousoší „Komunisté“ občanům

městská organizace Komunistické strany Československa předává dnešním dnem sousoší...

† 12. 12. 1981
12. 12. 1991

Slavnostní uvedení uzlového počítače HDS 6660 do provozu

Na ÚVT MU byl slavnostně uveden do provozu počítač HDS 6660, získaný pro univerzitu jako dar...

12. 12. 1993

Založení Společnosti Jiřího Mahena

Společnost Jiřího Mahena, občanské sdružení občanů i právnických osob majících zájem...

† 12. 12. 1995

Adolf Brandeis

muzikolog, překladatel a tlumočník

† 12. 12. 1995

Rudolf Vonásek

operní pěvec a překladatel libret

† 12. 12. 1995

Tomáš Josef Martinec

10. opat Starobrněnský klášter|kláštera sv. Tomáše na Starém Brně, politický vězeň

† 12. 12. 1999

Miloslav (Miloš) Machek

dirigent a skladatel

† 12. 12. 2013

Jiří Sedlák

filozof a etik; knihovník; prozaik; pedagog

12. 12. 2013

Odhalení pamětní desky Z. Hájkovi

Na domě, kde žil, byla odhalena pamětní deska Z. Hájka|pamětní deska prof. PhDr. Zdeňku...

12. 12. 2014

Výstava Brno - moravský Manchester. 250 let metropole textilního průmyslu

výstava představující brněnský textilní průmysl (vlnařství)

12. 12. 2018

Odhalení Kamene zmizelého na ulici Tábor

před domem, kde žil Alois Zíma|Alois Zíma (1897–1942), byl slavnostně umístěn „Kámen...

† 12. 12. 2021

Naďa Patriková-Haanová

operetní herečka a zpěvačka