Výročí připadající na tento týden

420 let
26. 9. 1603

Přímluva za mimoměstského řemeslníka

Kněz Eliáš Hovorka z Vyškova, doktor obojího práva, apoštolský protonotář, probošt...

175 let
* 26. 9. 1848

Václav Robert Kounic

politik, mecenáš brněnských vysokoškoláků
dítě osobnosti: Eleonora Voračická

130 let
* 26. 9. 1893

Václav Vacek

válka a odboj 1914-1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích...

130 let
* 26. 9. 1893

Václav Čapek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

125 let
* 26. 9. 1898

Václav Vízdal

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

115 let
* 26. 9. 1908

František Kolařík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

85 let
† 26. 9. 1938

Bruno Weigl

hudební skladatel, teoretik, pedagog a publicista

85 let
26. 9. 1938

Pohřeb Otmara Chlupa

Pohřeb Otmara Chlupa (1910–1938), který padl při obraně hranic republiky u Hnanic se stal...

26. 9. 1645

Přeložení důstojníků

rada města Brna se obrací na Louis Raduit de Souches|Louise Raduita de Souches s prosbou, aby...

* 26. 9. 1665

Heinrich Wilhelm Wilczek

voják, velitel pevnosti Špilberk a velící generál na Moravě (1712–1717)

* 26. 9. 1759
* 26. 9. 1885

Emanuel Ambros

hudební kritik, středoškolský pedagog, hudební historik, skladatel

26. 9. 1889

Udělení koncese Královopolské strojírně Lederer - Porges

Stavební a živnostenské úřady města Brna udělily 26. září 1889 souhlas ing. Filipu...

* 26. 9. 1890

Lída Faltová

redaktorka, překladatelka

* 26. 9. 1897

Václav Šanda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 26. 9. 1899

Rudolf Bermann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 26. 9. 1900

Václav Jiroušek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 26. 9. 1905

Václav Bumba

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země...

* 26. 9. 1905
† 26. 9. 1917

František Vahalík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský, oběti války

26. 9. 1937

VII. ročník automobilového závodu Masarykův okruh

Poslední ročník Masarykova okruhu je ze sportovního hlediska považován za vrchol celé série....

† 26. 9. 1942

Josef Kocman

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

† 26. 9. 1945

Richard Peřina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Sokol

26. 9. 1974

Zahájení knižní výstavy „Slovenské národní povstání v literatuře“

výstava byla připravena pod záštitou odboru kultury Jihomoravského KNV z fondů Státní...

26. 9. 1995

Vědecká konference 100 let Masarykovy České otázky

Konferenci, nad níž převzal záštitu prezident republiky Václav Havel, uspořádal Masarykův...

† 26. 9. 2001

Jiří Hanuš Grosz

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké...

26. 9. 2007

Poprvé použito čipů při měření času na stadionu na Vojtově ulici

Měření časů pomocí čipů bylo poprvé použito na tomto stadionu při Morenda mítinku, kdy...


140 let
* 27. 9. 1883

Jaroslav Helfert

ředitel Moravského zemského muzea v Brně a zakladatel muzeologie na brněnské filozofické...

130 let
* 27. 9. 1893

Václav Pešek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

85 let
† 27. 9. 1938

Ladislav Dopita

středoškolský pedagog

60 let
† 27. 9. 1963

Arnošt Jedounek

letec, pilot 311. čs. bombardovací peruti ve Velké Británii

45 let
† 27. 9. 1978

Bohuš Fleischer

sportovec-atlet, běžec na 100 až 800 m, čs. reprezentant, mistr ČSR v běhu na 400 m (1924,...

45 let
27. 9. 1978

Zahájení výstavy "Společenské vědy v zahraniční literatuře"

pořadatel:
Státní vědecká knihovna Brno,
Zahraniční literatura n. p. Praha

20 let
27. 9. 2003

Slavnostní setkání atletů Moravské Slavie Brno všech generací

Toto setkání bylo uspořádáno klubem Moravská Slavia v rámci 95. výročí založení atletiky...

15 let
27. 9. 2008

Slavnostní setkání v rámci oslav 100. výročí založení atletiky v Moravské Slavii Brno

Program :
- prezentace a odběr objednaného a zaplaceného Almanachu ke 100 letům atletiky v...

27. 9. 1619

Výzva katolické šlechtě

Zaslán otevřený list direktorů Markrabství moravského k moravské katolické šlechtě, aby se...

* 27. 9. 1764

Václav Urban Stuffler

4. biskup brněnský

* 27. 9. 1865

Jindřich (Heinrich) Wiesner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1874

František Janík

vrchní magistrátní ředitel zemského hlavního města Brna

* 27. 9. 1881

Otakar Peška

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

27. 9. 1887

Výstava plánů Německého domu

Stavba Německého domu se stala pro brněnské Němce prioritou. Po překonání potíží s...

* 27. 9. 1894

František Waisser

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 27. 9. 1894

Jindřich Hanák

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé a zaměstnanci škol Země...

* 27. 9. 1894

Hermína Štěpánková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 27. 9. 1896

Josef Koloušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 27. 9. 1904

Václav Kostelecký

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 27. 9. 1909

Vladimír Kohoutek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 27. 9. 1914

František Živěla

letec, zbrojíř 310. a 312. čs. stíhací peruti ve Velké Británii

* 27. 9. 1919

Jaromír Ševčík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

27. 9. 1931

II. ročník automobilových závodů Masarykův okruh

II. ročník potvrdil vzrůstající zájem o nový závod automobilů - startovalo 39 jezdců, z...

* 27. 9. 1934

Václav Frolec

etnograf

† 27. 9. 1937

Vojtěch Hanačík

klasický filolog; pedagog; těsnopisec

† 27. 9. 1944

Libor Zapletal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zahraniční odboj; člen paraskupiny Bivouac

† 27. 9. 1960
† 27. 9. 1969

František Žemba

sportovec

27. 9. 1982

Otevření nové posluchárny (auly) brněnské PřF

za přítomnosti akademických funkcionářů byla slavnostně otevřena nová posluchárna (aula),...

27. 9. 1995

Vzácná návštěva ve vile Tugendhat

Brněnskou funkcionalistickou Vila Tugendhat|vilu Tugendhat navštívil emeritní profesor...

27. 9. 2009

Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně

Hlavní body programu návštěvy v Brně:
6.00 hodin - poutníky přivítal reprodukovaný...


400 let
28. 9. 1623

Městské dluhy

Purkmistr, radní a celá obec města Brna oznamují, že prodali městské dávky, důchody a...

125 let
* 28. 9. 1898

Augusta Dočkalová

spisovatelka

125 let
* 28. 9. 1898

Václav Valníček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

120 let
* 28. 9. 1903

Vilém Adamus

válka a odboj 1938–1945; oběť okupace; učitelé Země moravskoslezské

115 let
* 28. 9. 1908

Václav Dolanský

právník

20 let
28. 9. 2003

Slavnostní otevření Fakultní lékárny Farmaceutické fakulty VFU Brno

Navazuje na dnes již legendární Fakultní lékárnu - Lékárnu Na Orlí v Brně, tato lékárna...

20 let
28. 9. 2003

Krematorium zvířat Brno, s.r.o. zahájilo zkušební provoz

Majitelé pan František Foltýn a pan Ing. Jiří Bezděk se dlouhá léta zabývají výrobou...

15 let
28. 9. 2008

odhalení pamětní desky A. Steinera

Arnošt Steiner (1915–1982), účastník zahraničního odboje za druhé světové války

† 28. 9. 1330

Eliška Přemyslovna

česká královna (1310–1330), poslední z rodu Přemyslovců

28. 9. 1465

Slavnostní průvod o Božím Těle

Papež Pavel II. oznamuje opatu v Třebíči a proboštu v Dolních Kounicích, že mu byla podána...

28. 9. 1514

Městské majetky

město Brno získalo od vlastních bratří Jana a Jiřího z Kukvic a na Rosicích za 6185 dukátů...

28. 9. 1560

Prodej špilberského panství s veškerým příslušenstvím moravským stavům

Ferdinand I., král český a markrabě moravský oznamuje, že prodal moravským stavům...

28. 9. 1579

Městské dluhy

Rudolf II., král český a markrabě moravský oznamuje, že se purkmistr a rada města Brna za...

28. 9. 1619

Patent direktorů Markrabství moravského o kontrole shromážděného vojenského kontingentu

Vydán Patent direktorů Markrabství moravského pro purkmistra a radu města Brna, který ukládá...

28. 9. 1620

Dlužníci města Brna

Ladislav Velen ze Žerotína, Ladislav Šlejnic, Zikmund z Tiefenbachu, Jan Čejka a Jan Melichar...

28. 9. 1621

Městské dluhy

Purkmistr, rychtář a rada města Brna oznamují, že prodali všechny městské důchody a...

28. 9. 1624

Městské dluhy

Purkmistr, radní a brněnská obec oznamují, že prodávají městské důchody ve výši 108...

28. 9. 1817

5. zemská slavnost ochrany očkováním

Slavnosti se konaly již 17 let a těšily se zájmu a pozornosti obyvatel Moravy, sloužily k...

* 28. 9. 1874

Václav Procházka

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 28. 9. 1877

Karel Chromý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 28. 9. 1885

Václav Čech

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 28. 9. 1889

Richard Tenora

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci pošt

* 28. 9. 1891

Václav Ostřížek

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský
bratr osobnosti Antonín Ostřížek

* 28. 9. 1895

Jan Sigmund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 28. 9. 1896

Roman Osipovič Jakobson

světově proslulý lingvista, historik literatury a sémiotik ruského původu, působící v...

* 28. 9. 1897

František Richter

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 28. 9. 1902

Alžběta Polachová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
partner osobnosti: JUDr. Hanuš...

* 28. 9. 1906

Václav Sedláček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 28. 9. 1907

Rajmund Habřina

středoškolský profesor, básník, esejista, spisovatel, překladatel ze slovinštiny

* 28. 9. 1920

Karel Balcar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; odbojáři z Brna-Černovic

* 28. 9. 1926

Václav Halíř

český basista-pěvec Janáčkovy opery; interpret oratorní a písňové tvorby

28. 9. 1929

Otevření Husova sboru

dne 28. září 1929 byl v ulici U botanické zahrady slavnostně otevřen Husův sbor

28. 9. 1930

První ročník automobilových závodů Masarykův okruh

První závod na silničním okruhu u Brna zahájil slavnou éru automobilových závodů na...

* 28. 9. 1934

Gerda Feldmannová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

28. 9. 1935

Slavnostní otevření Nové radnice

Vrchní magistrátní ředitel Richard Šňupárek v roce 1934 úspěšně inicioval stavební...

† 28. 9. 1941

Alois Trnečka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 28. 9. 1941

Rudolf Pospíšil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

28. 9. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 28. 9. 1960

Žofie Langrová

válka a odboj 1938–1945; účastnice odboje a politická vězeňkyně

† 28. 9. 1971

František Fišer

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké...

† 28. 9. 1980

Čeněk Dobiáš

malíř, krajinář v Brně

† 28. 9. 929 / 935

Václav

český kníže (922?–929/935) a světec


105 let
† 29. 9. 1918

Oskar Linda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

100 let
† 29. 9. 1923

Antonín Cyril Stojan

arcibiskup olomoucký, teolog

100 let
* 29. 9. 1923

Miroslav Wimmer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25.8.1944

30 let
† 29. 9. 1993

Vladimír Cupák

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké...

20 let
† 29. 9. 2003

Bohumír Krézek

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké...

15 let
29. 9. 2008

Otevření bytového a obchodního komplexu EDEN

Jedná se zatím o dokončení první etapy celé stavby. Druhá etapa byla zahájena v roce...

29. 9. 1546

Smlouva mezi svatopetrským proboštem a představiteli města Brna

Kuřimští poddaní měli povinnost každý rok na sv. Havla (16. října) brněnskému proboštovi...

29. 9. 1555

Prodej špitálního domu na Křenové ulici

Melichar Polinger, zmocněnec špitálu v Brně, jako prodávající a Řehoř Paurnfeidt jako...

29. 9. 1599

Městské dluhy

Mandát císaře Rudolfa II. kvituje s povděkem záruku poskytnutou po předchozím vyžádání...

* 29. 9. 1826

Antonín Mayssl

portrétní malíř, nejvýznamnější portrétní fotograf v Brně éry vizitek

* 29. 9. 1829

Jan Nesvadba

sbormistr a regenschori v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně

* 29. 9. 1860

Stefan Licht

advokát a spisovatel

* 29. 9. 1882

Alfons Sovadina

lékař, ředitel Chorobince města Brna v Brně-Bohunicích

* 29. 9. 1885

Tomáš Hála

klasický filolog; pedagog; překladatel

* 29. 9. 1890

František Kolář

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 29. 9. 1901

Jan Hlavatý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; čsl. zahraniční odboj; zaměstnanci Zbrojovky...

* 29. 9. 1902

Florián Bayer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, učitelé Země moravskoslezské

* 29. 9. 1905

Čeněk Beran

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 29. 9. 1907

Leopold Gerstmann

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. pozemní armády ve...

29. 9. 1915

Požár budovy textilní továrny Em. I. Hechta

Po sedmé hodině večerní vypukl požár ve čtyřpatrové budově textilní továrny Em. I....

* 29. 9. 1921

František Šik

vysokoškolský profesor matematiky

29. 9. 1935

VI. ročník automobilových závodů Masarykův okruh

VI. ročník tradičního závodu se poprvé jel jako Velká cena Masarykova za účasti 22...

† 29. 9. 1942

Jan Hrdlička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Horních a Dolních Heršpic

† 29. 9. 1947

Maxmilián Koblížek

hudební skladatel, sbormistr a pedagog

† 29. 9. 1947

Jan Švábenský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 29. 9. 1962

Miroslav Bedřich Böhnel

pedagog; beletrista

29. 9. 1974

Zahájení výstavy „Leoš Janáček, osobnost a dílo“

výstava uspořádaná ke 120. výročí narození Leoše Janáčka byla zahájena ve výstavních...

29. 9. 1975

Reprezentační výstava Sovětské literatury

slavnostní zahájení výstavy v SVK - Univerzitní knihovně

29. 9. 1996

Odhalení pamětní desky Ludvíka Krejčího

Ludvík Krejčí (1890–1972), armádní generál, náčelník hlavního štábu...

29. 9. 2009

Zahájení demontážních prací areálu bohoslužby s papežem Beneditkem XVI.

Na letišti v Brně-Tuřanech začali dělníci likvidovat areál, v němž sloužil mši svatou 27....

† 28. 9. 1980

Čeněk Dobiáš

malíř, krajinář v Brně

† 28. 9. 929 / 935

Václav

český kníže (922?–929/935) a světec


410 let
30. 9. 1613

Zákaz konání kázání v domě pana Ondřeje ml. z Puchhaimu

Císař Matyáš II. oznamuje Brněnským, že panu Ondřejovi z Puchhaimu bylo důrazně...

410 let
30. 9. 1613

Vyjádření Karla st. ze Žerotína k obvinění Ondřeje ml. Z Puchhaimu

Vydáno vyjádření zemského hejtmana, Karel Žerotín (ze Žerotína)|Karla staršího ze...

295 let
* 30. 9. 1728

Michael Valenzi

lékař, zdravotní rada, protomedicus a zemský fyzikus na Moravě (1773–1805)

145 let
† 30. 9. 1878

Karel Šmídek

kněz, spisovatel, redaktor

130 let
* 30. 9. 1893

František Strakerle

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; válka a odboj...

100 let
* 30. 9. 1923

Milan Malý

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké...

100 let
† 30. 9. 1923

Miroslav Derbek

asistent patologicko-anatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské v Brně; oběť nákazy...

30 let
30. 9. 1993

Zahájení 28. mezinárodního hudebního festivalu Moravský podzim

„...Projevy primátora ing. Jiřího Horáka a náměstka primátora RNDr. Luďka...

30. 9. 1567

Osvědčení pro koželužského tovaryše

Bartoloměj Kavka, Matouš Pollinger a Blažek Edlman, přísežní mistři a celý koželužský...

* 30. 9. 1830

František Zeibert

katolický kněz, děkan brněnské kapituly, papežský prelát, biskupský rada, ředitel...

* 30. 9. 1862

František Mareš

pedagog, kulturní pracovník

* 30. 9. 1872

Pavel Ludvík Kučera

patologický anatom a bakteriolog; ředitel Státního zdravotního ústavu; vysokoškolsky působil...

* 30. 9. 1876

Rudolf Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 30. 9. 1886

František Ševčík

zakladatel veterinární mikrobiologie

* 30. 9. 1890

Václav Velan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 30. 9. 1891

Otakar Zahálka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

* 30. 9. 1897

František Vitásek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 30. 9. 1899

Jan Paleček

válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii

* 30. 9. 1900

Josef Bezdíček

herec, režisér, pedagog, pracovník Radiojournalu v Brně a Praze

30. 9. 1900

Silniční závody Klubu cyklistů Vodílek

PROPOZICE:
1) jízda o rekord
2) jízda juniorů
3) jízda hlavní
4) jízda...

* 30. 9. 1906

Jaromír Tomeček

český spisovatel

* 30. 9. 1919

Jarolím Sapák

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké...

* 30. 9. 1924

Alois Žůrek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

30. 9. 1934

V. ročník automobilových závodů Masarykův okruh

Jubilejní ročník Masarykova okruhu vynikl sportovní úrovní. Startovalo 32 jezdců, 15 v...

† 30. 9. 1937

Valentin Lazar

zpěvák městského divadla v Brně, učitel hudby

* 30. 9. 1939

Jean-Marie Lehn

organický chemik, profesor Univerzity L. Pasteura ve Štrasburku a Collége de France v Paříži,...

† 30. 9. 1941

Karel Čápek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

† 30. 9. 1941

Vojtěch Jílek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo, sportovec (atletika)

† 30. 9. 1941

Rudolf Melkus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Vladimír Groh

klasický filolog, profesor starověkých dějin FF MU v Brně

† 30. 9. 1941

Josef Meluzin

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Adolf Ševčík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Kamil Nesveda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

František Kučera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Richard Knos

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Rudolf Svánovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Karel Bačovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Antonín Gšventner

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

† 30. 9. 1941

Rudolf Miewald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Libor Bukovjan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Václav Grossmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

František Feigerle

válka a odboj 1914-1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

† 30. 9. 1941

Václav Mach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Antonín Pavel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Leopold Stoklas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

František Šudovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Theodor Hippert

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Emanuel Krysa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Jindřich Gelbort

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Leib Kanter

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Herrmann Berl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Ernst Gottlieb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Sigmund Krakauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Walter Meier

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Viktor Fischl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 30. 9. 1941

Karel Benedikt

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

30. 9. 1941

Zápis popravených v Brně 28.9.1941

Pod číslem 3536 úmrtního protokolu jsou zapsány čtyři osoby, rozlišeno malými písmeny. Pod...

30. 9. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně

V tento den bylo popraveno nejvíce osob v prvním stanném právu v Brně, celkem 30 mužů. V...

† 30. 9. 1944

František Vrána

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; účastník zahraničního odboje

† 30. 9. 1944

Pavel Hornoch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Obrana národa

† 30. 9. 1945

Jan Gabriel

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

30. 9. 1995

Odhalení pamětní desky v Jihlavské ulici

odhalení pamětní desky na budově pneuservisu v místech, kde v roce 1930 byla zahájena slavná...

30. 9. 1996

Odhalení pamětní desky MUDr. Vojtěcha Jílka

pamětní deska na rodném domě MUDr. Vojtěcha Jílka (1908–1941), lékaře, náčelníka...

30. 9. 1999

Slavnostní setkání představitelů města Brna s brněnskou akademickou obcí

V rámci projektu Brno - město vysokých škol, usilujícím o větší propojení života města s...

30. 9. 2007

Ikona „Obměkčení kamenných srdcí" v Brně

V neděli 30. září do Brna připutovala zázračná myrotečivá ikona „Obměkčení...


135 let
* 1. 10. 1888

Vilém Pečínka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 1. 10. 1893

Josef Hrdina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

125 let
1. 10. 1898

Otevření 1. lékařského kursu v české řeči v Brně

V roce 1898 byl otevřen a zahájen 1. lékařský kurs v české řeči v Brně.

105 let
† 1. 10. 1918

Václav Šanda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

100 let
1. 10. 1923

Otevření pobočky městské spořitelny

Městská spořitelna v Brně-Králově Poli, největší komunální spořitelna na Moravě,...

80 let
† 1. 10. 1943

Karel Závodný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

70 let
1. 10. 1953

Zřízení farnosti Brno-Židenice

Farnost Brno-Židenice byla zřízena 1. října 1953. Do té doby patřily Židenice i Juliánov...

1. 10. 1670

Převzetí "Valdštejnova domu" do správy města

Dohoda mezi Karlem Ferdinandem, hrabětem Valdštejnem jako poručníkem sirotka po Adamu...

1. 10. 1765

Prodej hospody v Lelekovicích

Hospodářská správa královského města Brna prodala Janu Lommerovi hospodu v Lelekovicích za...

† 1. 10. 1769

Kajetan Franz Xaver Kollowrath-Krakowsky

voják, velící generál na Moravě (1757–1769) se sídlem v Brně

1. 10. 1852

Založení První moravské spořitelny v Brně

K otevření pro veřejnost došlo dne 2.10.1852. První úřední místnost spořitelny byla v...

* 1. 10. 1871

Václav Čácha

rada Nejvyššího soudu v Brně

1. 10. 1874

Zahájení první samostatné české divadelní sezony v Besedním domě

Sezona byla zahájena představením Bozděchovy hry „Z doby kotilionů“ společností...

* 1. 10. 1877

Helena Škarbušková

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

* 1. 10. 1887

František Novotný

námořník rakousko-uherského námořnictva a účastník národního odboje na Jadranu

† 1. 10. 1889

Anton Frömmel

obecní rada a zakladatel nadace pro zchudlé brněnské živnostníky, majitel realit v Brně

* 1. 10. 1889

František Kupka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 10. 1890

František Plšek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 1. 10. 1892

František Horáček

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 1. 10. 1894

Jiří Budínský

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; oběti bojů na Slovensku

* 1. 10. 1899

František Olšanský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Zbrojovky Brno

* 1. 10. 1902

Josef Mikulec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 1. 10. 1906

Jiří Kořínek

překladatel české poezie do esperanta

* 1. 10. 1909

František Skorkovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Sokol; 17. listopad 1939

1. 10. 1910

Slavnostní odhalení pomníku zakladateli genetiky J. G. Mendelovi

Pomník od vídeňského sochaře Th. Charlemonta, zbudovaný péčí Přírodovědného spolku a...

* 1. 10. 1919

Karel Jelínek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 1. 10. 1937

Josef Holz

lékař

† 1. 10. 1941

František Kubín

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země...

† 1. 10. 1941

František Tlaskal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Eduard Istvan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Antonín Vítámvás

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Josef Macenek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Jan Kadlec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Emil Flak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Robert Masný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Josef Bílek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Emil Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Rudolf Prchal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Jakub Milý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Antonín Berousek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Alois Jiříkovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Vilém (Wilibald) Tocháček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

1. 10. 1941

Zápis popravených v Brně 30.9.1941

Pod číslem 3553 úmrtního protokolu je zapsáno 15 osob, rozlišeno malými písmeny (a–n)....

1. 10. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně

V tento den bylo popraveno celkem 15 mužů. V úmrtním protokolu byli zapsáni spolu s částí...

† 1. 10. 1942

Jan Jebavý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 1. 10. 1946

Pavel Huyn

9. biskup brněnský (1904–1916), 30. arcibiskup pražský (1916–1919), titulární...

1. 10. 1976

Otevření pošty v Juliánově

V roce 1976 byla na sídlišti v Juliánově otevřena nová pošta (pošta Brno 36). Převzala...

† 1. 10. 1987

Rudolf Puchýř

učitel, kreslíř a karikaturista

1. 10. 1990

Vznik Ústavu společenského vědomí ČSAV v Brně

Ústav vznikl přejmenováním Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu. K...

1. 10. 1992

Obnovení činnosti Oblastní charity Brno

Oblastní charita Brno poskytuje služby lidem s mentálním postižením a autismem, pomoc matkám...

1. 10. 1994

IX. ročník memoriálu Vlastimila Moravce s mezinárodní účastí

Pořadatelé: TJ a ASD Dukla Brno, JUNIOR Brno, Vojenská akademie Brno, Úřad městské části...

1. 10. 1999

Obnovení hřbitova v Brně-Komíně

Úsilím „Společnosti pro obnovení hřbitova v Komíně“ a za přispění občanů a...

1. 10. 2006

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích znovu otevřen po rekonstrukci

Po jedenácti měsících náročné rekonstrukce dlažby, oken, varhan a některých maleb se...

1. 10. 2009

Den otevřených vrat

Majitel domu Jiří Melichárek na jeden den zpřístupnil palác veřejnosti před připravovanou...

1. 10. 2009

Výstava v katedrále na Petrově – připomínka historické návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně byla otevřena malá výstava připomínající historickou...

1. 10. 2009

Výstava Františka Mertla – Franty na Špilberku

Výstava Františka Mertla – Franty (nar. 1930) na Špilberku představila dílo tohoto...


125 let
* 2. 10. 1898

Jan Pokorný

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

55 let
† 2. 10. 1968

František Tymeš

politik a novinář, místopředseda vlády; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

30 let
† 2. 10. 1993

Alena Gálová

kulturní pracovnice

* 2. 10. 1882

Karel Weigner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 2. 10. 1887

Josef Vala

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 2. 10. 1891

František Pospíšil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 10. 1894

Eduard Vymazal

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský; občané Brna-Židenic

* 2. 10. 1894

František Hladký

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 2. 10. 1900

Josef Veselý

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

† 2. 10. 1905

František Pavlík

oběť bojů za českou univerzitu v Brně

* 2. 10. 1912

Karel Cenek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 2. 10. 1912

Jan Háječek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 2. 10. 1912

Jaroslav Obranský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 2. 10. 1916

Gabriel Procházka

válka a odboj 1914–1919; oběti války; občané Bosonoh

* 2. 10. 1917

Stephen Blumenthal

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník RAF ve Velké Británii

† 2. 10. 1917

Jakub Sec

válka a odboj 1914–1919; oběti války; občané Bosonoh

2. 10. 1921

Slavnostní otevření české měšťanské školy na Merhautově ulici

novostavba české měšťanské školy na Merhautově ulici byla slavnostně otevřena rok a půl...

2. 10. 1926

Požár lepenkárny Josefa Pavlíka v Židenicích

požár vznikl od přetopeného kotle při vaření dehtu, škoda byla vyčíslena na 70 000 korun

† 2. 10. 1930

Alois Ševčík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 2. 10. 1941

František Bystřický

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 2. 10. 1941

Václav Svoboda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

2. 10. 1941

Zápis popravených v Brně ve dnech 30.9.1941 a 1.10.1941

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

2. 10. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně

V tento den byli zpopelněni 2 muži. V úmrtním protokolu jsou uvedeni pod číslem 3581...

† 2. 10. 1942

Josef Julius Hatschek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: Gertruda Hatschková

† 2. 10. 1942

Josef Steiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: Felix Steiner

† 2. 10. 1944

Vojtěch Boris Luža

válka a odboj 1914–1919, legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace,...

2. 10. 1945

Odhalení pamětní desky generálu Vojtěchu Borisi Lužovi

Slavnostní odhalení pamětní desky proběhlo 2.10. 1945 v 16.00 hodin za účasti 1 500 osob. Na...

2. 10. 1965

Slavnostní otevření Janáčkova divadla

Projekčními pracemi na Janáčkově divadle byl v roce 1958 pověřen nově zřízený ateliér...

2. 10. 1994

IV. ročník okružního závodu v Brně-Líšni s mezinárodní účastí

Pořadatelé: RTL JUNIOR Brno a TJ ASD Dukla BRNO.
Trať závodu: okruh (Svanovského...

2. 10. 2004

Slavnostní požehnání stavby a zahájení provozu duchovního centra P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty

V prosinci 1989 bylo obnoveno úsilí o vybudování Duchovního centra Brno-Lesná.
...

2. 10. 2004

Slavnostní otevření Soudobé hudební scény Městského divadla Brno

Hudební scéna Městského divadla Brno byla zahájena muzikálem Hair,
základní kámen byl...

2. 10. 2009

Otevření podjezdu pod železnicí spojujícího Bohunickou a Sokolovu ulici

Stavba vznikla v rámci projektu Europoint Brno, který zahrnuje přestavbu brněnského...

† 1. 10. 1941

Alois Jiříkovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 1. 10. 1941

Vilém (Wilibald) Tocháček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

1. 10. 1941

Zápis popravených v Brně 30.9.1941

Pod číslem 3553 úmrtního protokolu je zapsáno 15 osob, rozlišeno malými písmeny (a–n)....

1. 10. 1941

Popravy v prvním stanném právu v Brně

V tento den bylo popraveno celkem 15 mužů. V úmrtním protokolu byli zapsáni spolu s částí...

† 1. 10. 1942

Jan Jebavý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 1. 10. 1946

Pavel Huyn

9. biskup brněnský (1904–1916), 30. arcibiskup pražský (1916–1919), titulární...

1. 10. 1976

Otevření pošty v Juliánově

V roce 1976 byla na sídlišti v Juliánově otevřena nová pošta (pošta Brno 36). Převzala...

† 1. 10. 1987

Rudolf Puchýř

učitel, kreslíř a karikaturista

1. 10. 1990

Vznik Ústavu společenského vědomí ČSAV v Brně

Ústav vznikl přejmenováním Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu. K...

1. 10. 1992

Obnovení činnosti Oblastní charity Brno

Oblastní charita Brno poskytuje služby lidem s mentálním postižením a autismem, pomoc matkám...

1. 10. 1994

IX. ročník memoriálu Vlastimila Moravce s mezinárodní účastí

Pořadatelé: TJ a ASD Dukla Brno, JUNIOR Brno, Vojenská akademie Brno, Úřad městské části...

1. 10. 1999

Obnovení hřbitova v Brně-Komíně

Úsilím „Společnosti pro obnovení hřbitova v Komíně“ a za přispění občanů a...

1. 10. 2006

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích znovu otevřen po rekonstrukci

Po jedenácti měsících náročné rekonstrukce dlažby, oken, varhan a některých maleb se...

1. 10. 2009

Den otevřených vrat

Majitel domu Jiří Melichárek na jeden den zpřístupnil palác veřejnosti před připravovanou...

1. 10. 2009

Výstava v katedrále na Petrově – připomínka historické návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně byla otevřena malá výstava připomínající historickou...

1. 10. 2009

Výstava Františka Mertla – Franty na Špilberku

Výstava Františka Mertla – Franty (nar. 1930) na Špilberku představila dílo tohoto...