Výročí připadající na tento týden

145 let
* 3. 12. 1875

Rudolf Moriz Indra

podnikatel v mědikovectví a kovolitectví
dítě osobnosti: Franz Indra
bratr...

140 let
* 3. 12. 1880

František Čech

válka a odboj 1914–1919; oběti války

110 let
† 3. 12. 1910

Ernst Brady

právník

100 let
* 3. 12. 1920

Robert Taussig

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

100 let
* 3. 12. 1920

Marie Ljalková-Lastovecká

válka a odboj 1938–1945; účastnice zahraničního odboje

100 let
* 3. 12. 1920

Vladimír Bouzek

sportovec - lední hokej a fotbal

65 let
* 3. 12. 1955

Jiří Sobotka

sochař, malíř a pedagog

10 let
† 3. 12. 2010

Karel Hrazdil

římskokatolický kněz brněnské diecéze

5 let
3. 12. 2015

Výstava Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně

výstava inspirovaná novým přírůstkem ve fondu knihovny

* 3. 12. 1621

Bohuslav Ludvík Alois Balbín

jezuita, kněz, učitel, historik, básník, dramatik

* 3. 12. 1843

František Xaver Viktor Neruda

hudební skladatel

† 3. 12. 1849

Hubert Knott

mechanik a výrobce textilních strojů v Třebíči a v Brně

* 3. 12. 1879

Wilhelm Hochwald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 3. 12. 1882

Heinrich Jalowetz

hudební vědec a dirigent

* 3. 12. 1883

František Meluzin

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; domobranecké prapory v Itálii

* 3. 12. 1883

Vladimír Brázda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 12. 1883

Karel Svoboda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé...

* 3. 12. 1888

Peter Viktor Hugo/Peter Paul Bauer

cestovatel, podnikatel v cukrovarnictví, letectví
dítě osobnosti: Viktor Arnold Jakob...

* 3. 12. 1888

Antonín Zacpálek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 3. 12. 1889

Emil Tramer

válka a odboj 1938–1945; první stanné právo


255 let
* 4. 12. 1765

Josef Schnepf

puškař, činný asi v letech 1793–1805

205 let
* 4. 12. 1815

Franz Deutscher

puškař, činný v Brně v letech 1845–1863

195 let
* 4. 12. 1825

Hynek Vojáček

skladatel, hudební pedagog, publicista

130 let
* 4. 12. 1890

Gertrude Kahn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 4. 12. 1895

František Toufar

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 4. 12. 1895

Ludvík Horáček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

105 let
* 4. 12. 1915

Vladimír Hrdina

architekt

105 let
* 4. 12. 1915

Bohumil Sláma

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

90 let
† 4. 12. 1930

František Tříska

hudební pedagog

90 let
* 4. 12. 1930

Kamil Fuchs

architekt, urbanista, pracovník v oboru památkové péče
dítě osobnosti: prof. Ing. arch....

70 let
† 4. 12. 1950

František Kaláb

malíř, významný organizátor kulturního života ve 30. a 40. letech 20. století v Brně

65 let
4. 12. 1955

Výstavní trhy Dědy Mráze

"V neděli 4. prosince o 9 hodině dopoledne se otevřou brány Parku kultury a oddechu na...

40 let
† 4. 12. 1980

Zdeněk Otava

operní pěvec a pedagog

30 let
† 4. 12. 1990

Čeněk Mlčák

operní pěvec

30 let
† 4. 12. 1990

Jan Frodl

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939; politický vězeň po roce 1948

10 let
† 4. 12. 2010

Hana Pražáková

autorka knih pro děti a mládež, rozhlasová literární redaktorka, překladatelka z...

10 let
4. 12. 2010

Mikulášská tramvaj

Již tradičně vyrazila na svou trasu z Nových sadů pod Stránskou skálu a zpět...

5 let
4. 12. 2015

Výstava Betlémy a historické hračky

výstava betlémů z různých materiálů

5 let
4. 12. 2015

Výstava ARCMAPY

výstava studentského projektu Ústavu architektury FAST v Brně

4. 12. 1252

První uliční název v Brně na falsu ze 13. století

V listině z 4. 12. 1252 (CDB IV, č. 254), je uveden jako brněnský měšťan Konrad de Antiquo...


235 let
† 5. 12. 1785

Václav Sturm

žalářník městské věznice v Brně (před lety 1765–1785)
otec osobností: Josef Sturm...

175 let
* 5. 12. 1845

Jan Škreta

správce knížecího velkostatku Schönburg-Hartensteinů

150 let
* 5. 12. 1870

Luise Strompf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

135 let
* 5. 12. 1885

Antonín Petrůj

válka a odboj 1914–1919; oběti války

130 let
* 5. 12. 1890

Gustav Drexler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
bratr osobnosti: JUDr. Pavel Drexler

130 let
* 5. 12. 1890

Rudolf Adámek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

130 let
* 5. 12. 1890

Jan Rambousek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 5. 12. 1900

Františka Kluchová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

115 let
† 5. 12. 1905

Antonín Kott

kapelník

110 let
† 5. 12. 1910

Alois Prastorfer

architekt, učitel, stavební rada

105 let
* 5. 12. 1915

Ladislav Navrátil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

90 let
† 5. 12. 1930

Jaroslav Karásek

středoškolský pedagog, průkopník sportu v Brně na přelomu 19. a 20. století, teoretik,...

80 let
† 5. 12. 1940

Paul Strzemcha-Kirsch

literární vědec, básník, spisovatel, historik, regionální politik a pedagog

70 let
† 5. 12. 1950

Bohumil Spáčil

římskokatolický kněz, jezuita, profesor náboženství na reálce a zároveň prefekt...

70 let
* 5. 12. 1950

Pavel Horký

římskokatolický kněz, děkan jihlavský

15 let
5. 12. 2005

Odhalení pamětní desky Boženy Šebetovské

odhalení Boženka Šebetovská|pamětní desky zpěvačce lidových písní Božena...

5. 12. 1777

Zřízení Biskupství brněnského

Biskupství brněnské bylo zřízeno císařským rozhodnutím ze dne 16. listopadu 1776 a...

* 5. 12. 1786
* 5. 12. 1847

Ernst Mathias Philipp Daberger (Taperger)

podnikatel ve vlnařství

* 5. 12. 1851

Bedřich Kancnýř

právník, poslanec Moravského zemského sněmu (dvě období v letech 1896–1916) a veřejný...


215 let
† 6. 12. 1805

Antoine Tenvai

příslušník Napoleonovy armády v bitvě u Slavkova

155 let
* 6. 12. 1865

Eduard Höchsmann

průmyslník ve výrobě plechového a smaltového nádobí

150 let
* 6. 12. 1870

Josef Müller

stavitel

135 let
* 6. 12. 1885

Antonín Skoták

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

130 let
* 6. 12. 1890

Jan Paulík

podnikatel ve výrobě dehtových výrobků

125 let
* 6. 12. 1895

František Šindelka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 6. 12. 1895

Karel Stejskal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

120 let
* 6. 12. 1900

Josef Německý

sportovec (atletika, lyžování)

110 let
* 6. 12. 1910

Erich Mendl

lékař

105 let
† 6. 12. 1915

Adolf/Abraham Löw

podnikatel v pivovarnictví

100 let
† 6. 12. 1920

Otakar Purkyně

lékař; válka a odboj 1914–1919; legionář italský
dítě osobnosti: MUDr. Otakar...

90 let
† 6. 12. 1930

Rudolf Klein

okresní hejtman, bankovní úředník

90 let
6. 12. 1930

Zahajovací slavnost VII. Vánočního stromu republiky v Brně

Zahajovací slavnost se konala v sobotu 6. 12. 1930 v 16 hodin na náměstí Svobody. Provázelo ji...

90 let
6. 12. 1930

Oslava desetiletí činnosti Mensy akademické v Brně

Jubilejní valná schůze Akademické mensy v Brně se konala v aule české techniky za účasti...

85 let
6. 12. 1935

Přednáška Klause Manna v Brně

Přednášku „Čemu věří evropská mládež“ přednesl Klaus Mann v pátek 6. 12. 1938 ve 20...

85 let
† 6. 12. 1935

Vladimír Tomš

operní pěvec

50 let
† 6. 12. 1970

Miroslav Rybář

strojní inženýr - otec samopalů Škorpion

40 let
* 6. 12. 1980

Martin Jabůrek

výtvarník

25 let
† 6. 12. 1995

Josef Vondroušek

překladatel české literatury do esperanta

20 let
6. 12. 2000

Konference o ochraně před povodněmi

Konference s mezinárodní účastí proběhla v Diettrichsteinském paláci Moravského zemského...


215 let
† 7. 12. 1805

Jean Marie Mellon Roger Valhubert

brigádní generál francouzské napoleonské armády

135 let
* 7. 12. 1885

Herman Steiner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 7. 12. 1895

Manuel Uher

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

110 let
* 7. 12. 1910

Zdeněk Kožnárek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

105 let
* 7. 12. 1915

Julius Pospíšil

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

100 let
* 7. 12. 1920

Gertrude Scheuer

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně; první stanné právo

100 let
† 7. 12. 1920

Rudolf Saida

válka a odboj 1914–1919; oběti války

90 let
† 7. 12. 1930

Josef Žufan

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

85 let
7. 12. 1935

Zahajovací slavnost XII. Vánočního stromu republiky v Brně

Zahajovací slavnost XII. Vánočního stromu republiky se konala v sobotu 7. 12. 1935 od 16 hodin...

75 let
† 7. 12. 1945

Julius Petřivalský

významný chirurg, první přednosta chirurgické kliniky LF MU, zakladatel moravské chirurgické...

35 let
† 7. 12. 1985

Miloš Vrtěl

veterinář, pedagog na VŠV v Brně, vědec v oboru reprodukce hospodářských zvířat

25 let
7. 12. 1995

Výstava Sbírka Otakara Vaňury - umělecké řemeslo a užité umění 16.–19. století, výběr z volného umění 15.–20. století.

V předvánočním čase Moravská galerie otevřela v Umělecko-průmyslovém muzeu na Husově...

25 let
† 7. 12. 1995

Jiří Král

zakladatel oboru tělovýchovné lékařství; čestný doktor Masarykovy univerzity

15 let
† 7. 12. 2005

Milada Hájová

válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně

7. 12. 1637

Císařův dotaz ohledně povinností měst

Ferdinand III., král český a markrabě moravský oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že...

* 7. 12. 1718

Karel Ambrož Josef Přikryl

kněz, teolog, misionář a filolog

* 7. 12. 1779

Paul Schumpik

lékař v Brně

* 7. 12. 1838

Adolf Schüller

podnikatel ve vlnařství
dítě osobnosti: Abraham Schüller
bratr osobností: Hermann,...

† 7. 12. 1853

Valentin Blasius Reibhorn

průmyslník ve vlnařství

* 7. 12. 1853

Tomáš Doležal

zemědělec


670 let
8. 12. 1350

"Mostné" privilegium

Jan Jindřich|Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, prodlužuje městu Brnu privilegium...

165 let
* 8. 12. 1855

Amalie Heimer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
matka osobnosti: Olga Waller

140 let
* 8. 12. 1880

Adele Breda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 8. 12. 1895

Margarete (Grete) Reif

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 8. 12. 1895

Jan Hlinský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

120 let
* 8. 12. 1900

Ludwig Johann Brüll

úředník v Brně
dítě osobnosti: Friedrich Brüll

105 let
* 8. 12. 1915

Fanny Schostal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

105 let
* 8. 12. 1915

Ondřej Komendar

vojenský zběh a vrah

80 let
8. 12. 1940

Výstava „Buch und Schwert“

V neděli 8. prosince 1940 byla slavnostně zahájena výstava německé knihy. Podávala podrobný...

20 let
8. 12. 2000

Založení tradice „Průvodu světla“

V Jubilejním roce 2000 založil brněnský biskup Vojtěch Cikrle tradici „Průvodu světla"....

* 8. 12. 1823

Ludwig Goldhann

brněnský finanční úředník, německý dramatik a básník, mecenáš

* 8. 12. 1832

Björnstjern Martinius Björnson (Bjørnson)

norský spisovatel a básník

* 8. 12. 1834
† 8. 12. 1836

Václav Michalesi

zpěvák, herec

8. 12. 1849

Založení spolku Panenská jednota v Brně

Spolek si vytkl za cíl pěstovat mravný a ctnostný život dívek a svobodných žen a šířiti...

* 8. 12. 1853

Karel Moravec

známý český brněnský hoteliér
otec osobnosti: Karel Moravec

* 8. 12. 1861

Ezechiel Ambros

sbormistr a pedagog

* 8. 12. 1862

Marie Kuhlová

klavíristka a pedagožka

* 8. 12. 1868

Josef Křelina

stavitel

* 8. 12. 1871

Gustav Gellner

vojenský lékař, mikrobiolog, historik lékařství, umučen v Terezíně


130 let
* 9. 12. 1890

Emil Olšovský - Knos

od roku 1923 operní pěvec brněnského divadla; autor mnoha hrdinných a dramatických postav...

125 let
* 9. 12. 1895

Antonín Pokora

válka a odboj 1914–1919; oběti války

125 let
* 9. 12. 1895

Antonín Benda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

120 let
* 9. 12. 1900

Emil Pollak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

95 let
* 9. 12. 1925

Oldřich Vinař

psychiatr, zabýval se psychofarmakologií

80 let
† 9. 12. 1940

František Hajný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a zaměstnanci škol Země moravskoslezské;...

75 let
† 9. 12. 1945

Olga Nerudová

klavíristka a hudební pedagožka

75 let
9. 12. 1945

Slavnost rozloučení s Vánočním stromem republiky v České u Brna

První poválečná slavnost rozloučení s XVI. Vánočním stromem republiky se konala v České u...

65 let
† 9. 12. 1955

Oldřich Vilém Hykeš

biolog, přednosta ústavu pro obecnou biologii a parasitologii Vysoké školy zvěrolékařské v...

10 let
9. 12. 2010

Požár sokolovny ve Starém Lískovci

Dne 9. prosince 2010 v ranních hodinách došlo k požáru budovy TJ SOKOL Brno-Starý Lískovec....

5 let
9. 12. 2015

Výstava Miloš Budík Fotografie

retrospektivní výběr díla jednoho z nestorů brněnské fotografie

† 9. 12. 1623

Burian Švábenský

soudní písař města Brna v letech 1615–1616

9. 12. 1643

Zrušení daní a poplatků pro znovuobnovené domy na omezenou dobu

český král Ferdinand III. ustanovuje, aby ze znovuobnovených domů, které byly při ("prvním")...

* 9. 12. 1819

Jan Evangelista Bílý

kněz, vlastenecký spisovatel, zemský a říšský poslanec

* 9. 12. 1838

Jan Špaček

zasloužilý komunální pracovník a mecenáš v Židenicích

* 9. 12. 1857

Johann Lehmann

sbormistr v Brně

* 9. 12. 1868

Emilie Manuel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 12. 1876

Otto Kyas

zemský zemědělský rada, třetí ředitel Moravského zemského výzkumného zemědělského...

* 9. 12. 1877

Bedřich Zavadil

operní pěvec, herec a režisér

* 9. 12. 1878

Jakub Liebling

náměstek ředitele Banky pro obchod a průmysl, dříve Länderbank, filiálka Brno; válka a...

5 let
9. 12. 2015

Výstava Miloš Budík Fotografie

retrospektivní výběr díla jednoho z nestorů brněnské fotografie

† 9. 12. 1623

Burian Švábenský

soudní písař města Brna v letech 1615–1616

9. 12. 1643

Zrušení daní a poplatků pro znovuobnovené domy na omezenou dobu

český král Ferdinand III. ustanovuje, aby ze znovuobnovených domů, které byly při ("prvním")...

* 9. 12. 1819

Jan Evangelista Bílý

kněz, vlastenecký spisovatel, zemský a říšský poslanec

* 9. 12. 1838

Jan Špaček

zasloužilý komunální pracovník a mecenáš v Židenicích

* 9. 12. 1857

Johann Lehmann

sbormistr v Brně

* 9. 12. 1868

Emilie Manuel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 12. 1876

Otto Kyas

zemský zemědělský rada, třetí ředitel Moravského zemského výzkumného zemědělského...

* 9. 12. 1877

Bedřich Zavadil

operní pěvec, herec a režisér

* 9. 12. 1878

Jakub Liebling

náměstek ředitele Banky pro obchod a průmysl, dříve Länderbank, filiálka Brno; válka a...