Výročí připadající na tento týden

640 let
6. 2. 1383

Dar markraběte Prokopa

Prokop Lucemburský|Prokop, markrabě moravský, daruje Pavlíkovi ze Sovince svou vinici v...

145 let
* 6. 2. 1878

Václav Jelínek

vlastenec, sociální pracovník, zasloužil se o založení dětských ozdravoven (Vojtěchov,...

145 let
* 6. 2. 1878

František Vildomec

učitel, archeolog
otec osobností: PhDr. Vědomil Vildomec a prof. PhDr. Věroboj Vildomec

140 let
* 6. 2. 1883

Josef Votava

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

135 let
* 6. 2. 1888

Valentin Řehák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

130 let
* 6. 2. 1893

Rudolf Milán

válka a odboj 1914–1919; oběti války

130 let
* 6. 2. 1893

František Foret

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

130 let
* 6. 2. 1893

Josef Dvořák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 6. 2. 1898

Lisbeth Herrmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 6. 2. 1898

Fritz Rosner

podnikatel v oděvnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě...

120 let
* 6. 2. 1903

Alois Jančík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

120 let
* 6. 2. 1903

Josef Pšikal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

115 let
* 6. 2. 1908

Jan Beňo

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
švagr osobnosti: Josef Valčík

100 let
* 6. 2. 1923

Mojmír Korvas

brněnský architekt, sportovec - házená a košíková

95 let
† 6. 2. 1928

Josef Holý

spisovatel, politik a senátor Národního shromáždění ČSR

85 let
* 6. 2. 1938

Arne Linka

pianista, skladatel (improvizátor), muzikolog, pedagog a muzikoterapeut

20 let
† 6. 2. 2003

Jan Beran

fotograf a amatérský filmař

10 let
† 6. 2. 2013

Jan Sochor

zpěvák, skladatel a textař

10 let
6. 2. 2013

Výstava Hi5! Práce studentů vysokých uměleckých škol

výstava prezentovala práce studentů pěti vysokých uměleckých škol

6. 2. 1420

Vojenská příprava proti husitům

Zikmund Lucemburský, král český, oznamuje Jindřichovi z Kravař, hejtmanovi a podkomořímu...

6. 2. 1451

Uložení šlechtického testamentu na radnici

Jan starší z Lomnice, nejvyšší komorník zemského soudu, zlistiňuje, že položil u...

† 6. 2. 1586

Tomáš Jordán z Klausenburku

vzdělaný lékař (na 8 evropských univerzitách), první protomedicus markrabství moravského...

* 6. 2. 1819

Moritz Linhart

moravsko-slezský zemský advokát
dítě osobnosti: Wenzel Linhart

† 6. 2. 1849

August Göttinger

lékař v Brně

* 6. 2. 1857

Rosalie Singer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1857

František Chmelík

člen Sokola Brno I. a gymnazijní profesor

* 6. 2. 1859

Josef Šíma

středoškolský pedagog, malíř a vydavatel ornamentálních alb

* 6. 2. 1860

František Ninger

vládní rada; člen zkušební komise pro II. státní zkoušku v oboru chemického inženýrství...

* 6. 2. 1861

Marie Zöllnerová-Havelková

operetní subreta
partner osobnosti: Filip Zöllner

† 6. 2. 1869

Josef Stanislav Menšík

úředník, veřejný činitel a sběratel lidových orálních tradic

* 6. 2. 1875

Alfred Wotruba

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

* 6. 2. 1876

Sigfried Laufer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 6. 2. 1880

Václav Bilský (Pzibsky)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 6. 2. 1882

Jan Duda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 2. 1884

Vlastislav Hofman

architekt, malíř, grafik a scénograf, v letech 1922–1932 v Národním (Zemském) divadle v...

* 6. 2. 1885

Jan Klempa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 6. 2. 1885

Bohuslav Žáček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé...

* 6. 2. 1889

Antonín Kreč

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 2. 1889

Mary Cavanová - Mařáková

operní pěvkyně
partner osobnosti: Otakar Mařák

* 6. 2. 1892

Josef Dvořáček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 2. 1894

Josef Sedláček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 6. 2. 1894

Josef Illner

hudební kritik a skladatel, organizátor českého hudebního života v Brně, zasloužil se o...

* 6. 2. 1894

Matěj Toufar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 2. 1895

Karel Steindler

podnikatel ve vlnařství

* 6. 2. 1897

Tomáš Vejhonek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 6. 2. 1900

Hans Seidler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1900

Přemysl Micka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 2. 1901

Marie (Máša) Kolárová

operní pěvkyně, herečka a pedagožka; v letech 1929–1935 členka Národního divadla v Brně

* 6. 2. 1902

Herbert Kornfeld

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1902

Anna Blau

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1904

Jaromír Tomandl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 2. 1905

Jan Čáslava

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 6. 2. 1906

Irma Druckerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

6. 2. 1911

Zákaz nošení jehel v dámských kloboucích

Vyhláška vydaná 6. února 1911 Městskou radou hlavního zemského města Brna zakazuje podle §...

* 6. 2. 1911

Antonín Krbec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 6. 2. 1912

Zdeněk Dopita

režisér, pedagog, ředitel divadla Bratří Mrštíků v Brně

† 6. 2. 1916

Method Ondráček

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 6. 2. 1916

Karel Jaroslav Maška

středoškolský učitel, významný moravský archeolog

* 6. 2. 1917

Josef Sommer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 6. 2. 1919

Milada Koudelová

válka a odboj 1938–1945, oběti osvobozovacích bojů; nálet 12. 4. 1945

6. 2. 1922

Ustavení brněnské pobočky Filozofické jednoty v Brně

V zasedací síni Zemského muzea v Brně se konala 6. 2. 1922 ustavující schůze brněnské...

† 6. 2. 1924

Jonas Schüller

lékař v Brně

* 6. 2. 1926

Jan Jelínek

český antropolog, muzeolog, zakladatel Pavilonu Anthropos, v letech 1958–1969 ředitel...

† 6. 2. 1932

Jaroslav Jedlička

válka a odboj 1914–1919; legionář italský
bratr osobnosti: Alois Jedlička

† 6. 2. 1942

Rudolf Redlich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 2. 1942

Vladimír Wuršer

pěvec, režisér, v letech 1912–1913 dirigent Národního divadla Brno

† 6. 2. 1942

František Kudera

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 6. 2. 1942

Nikolaus (Mikuláš) Schillinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 6. 2. 1942

František Drobný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 6. 2. 1942

Václav Sedláček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 6. 2. 1944

Oskar Basch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 6. 2. 1945

Erwin Wechsner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 6. 2. 1945

Hilbert Grünberger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

6. 2. 1946

Demonstrace brněnských vysokoškolských studentů proti zákazu přednášky Vladimíra Šoffra

Na protest proti zákazu přednášky Vladimír Bohumil Šoffr|mjr. gšt. Vladimíra Šoffra Nauka o...

† 6. 2. 1956

Ladislav Seifert

profesor geometrie na brněnské přírodovědecké fakultě, ředitel jejího matematického...

* 6. 2. 1967

Robert Fajkus

básník

† 6. 2. 1971

Josef Babák

policejní rada; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a...

† 6. 2. 1972

Vlasta Fialová

historička a archeoložka

6. 2. 1974

Vznik Ústavu analytické chemie ČSAV

Ústav vznikl přejmenováním Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV, který byl...

† 6. 2. 1975

Arnošt Gottwald

právník

† 6. 2. 1977
† 6. 2. 1980

Rostislav Košťál

fyzik; profesor fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně

† 6. 2. 1981

Michal Ranný

malíř, kreslíř
dítě osobností: Zdenka Ranná a Emanuel Ranný st.
bratr...

† 6. 2. 1986

Zdeněk Hostinský

zakladatel TJ Technika Brno, známý brněnský šachista, mistr Brna v bleskové hře
dítě...

† 6. 2. 1989

Božena Taťjana Hladká

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje a politická vězeňkyně
partner...

6. 2. 1991

Obnovena činnost Ženského vzdělávacího spolku VESNA v Brně

Dne 6. 2. 1991 byl opět zaregistrován u Ministerstva vnitra ČSR obnovený "Ženský vzdělávací...

† 6. 2. 1994

František Werner

lékař
dítě osobnosti: František Werner

† 6. 2. 1994

Pravoš Nebeský

režisér, ředitel divadel, pedagog

† 6. 2. 2000

Bohuslav Klíma st.

archeolog a geolog, spojovaný především s výzkumy tábořišť lovců mamutů pod Pálavou

6. 2. 2001

Vernisáž výstavy „Sylvestr Voda – první velitel vojenské posádky v Brně samostatné ČSR“

Účastníci si mohli prohlédnout fotografie a dokumenty ze soukromí i vojenské, sokolské a...

† 6. 2. 2006

Josef Horký

pediatr, dětský kardiolog

† 6. 2. 2007

Jaroslav Kábrt

vysokoškolský pedagog a veterinární lékař

6. 2. 2010

Slavnostní shromáždění skautského oddílu

U příležitosti 25. výročí úmrtí zakladatele skautingu v Brně Velen Fanderlik|Velena...

6. 2. 2012

Slavnostní otevření Mateřské školy Kamechy

Mateřská škola byla vybudována pro více než 50 dětí. Kolaudace se konala už 12. ledna a od...

6. 2. 2015

Spisovatel Simon Mawer přijel do Brna na premiéru divadelní verze Skleněného pokoje

návštěva spisovatele u příležitosti světové premiéry divadelní verze jeho knihy

6. 2. 2015

Zahájení výstavy Reklaměsto

Fotografická výstava Reklaměsto- street fotky zachycuje reklamu v brněnských ulicích, v...

† 6. 2. 2017

Jitka Kalábová

loutkoherečka, členka souboru Divadla Radost

† 6. 2. 2019

Josef Maňák

pedagog, odborník na didaktiku a obecnou pedagogiku

† 6. 2. 2021

Josef Poštulka

kostelník na Petrově


300 let
* 7. 2. 1723

Jan Nepomuk Polanský

jezuita, spisovatel, přírodovědec, profesor filosofie a teologie

160 let
* 7. 2. 1863

Jan Tenora

katolický kněz, historik

150 let
* 7. 2. 1873

Marta Weil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

150 let
* 7. 2. 1873

Josef Klásek

vrchní inspektor státních drah a přednosta ředitelství státních drah

145 let
* 7. 2. 1878

Ludwig Kornitzer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 7. 2. 1878

Hedwig Adler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

140 let
* 7. 2. 1883

Alois Mazel

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 7. 2. 1903

Adolf Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

115 let
† 7. 2. 1908

Klement Antonín Janetschek

augustiniánský kněz, knihovník, archivář na Starém Brně

100 let
* 7. 2. 1923

Jiří Pelikán

novinář, publicista, politik
dítě osobnosti: Julius Pelikán

80 let
† 7. 2. 1943

Heinrich Kellner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 7. 2. 1943

Josef Petřek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

75 let
† 7. 2. 1948

Ludvík Bendl

pedagog; zahradnický odborník

0
* 7. 2. . 1896
7. 2. 1461

Nový školní mistr

Rychtář a rada v Riedu píší purkmistrovi a radě města Brna, že Jan Thabrarr|Hanuš Thabrarr,...

7. 2. 1607

Přijetí do cechu

Jakub Zimmerman, puškař ze Starého Brna, pracující již dlouho v tomto řemesle k obecné...

* 7. 2. 1655

Jan ml. Etgens

brněnský měšťan a kordováník

* 7. 2. 1711

Carl Lintz

významný brněnský lékař, krajský chirurg, městský a zemský fyzik, profesor anatomie...

* 7. 2. 1742

Johann Anton Bischowsky (též Bischowski)

houslař
dítě osobnosti: Johann Bischowsky (též Bischowski)

† 7. 2. 1797

Johann Michael Wabel

zemský lékárník v lékárně U zlaté koruny v Brně

* 7. 2. 1825

Karel Kořistka

jeden z prvních profesorů brněnské techniky; od roku 1851 profesor praktické geometrie na...

* 7. 2. 1835

Romuald Střitesky

puškař a obchodník se zbraněmi, činný v Brně asi v letech 1870–1914, šikovatel a štábní...

* 7. 2. 1855

Karla Bufková

sběratelka lidové slovesnosti a autorka povídek
dítě osobnosti: MUDr. Jindřich Wankel

* 7. 2. 1861

Eduard Singer

lékař; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 2. 1866

Karel Kirchner

podnikatel ve sklenářství

* 7. 2. 1867

Richard Wickenhauser

hudební skladatel, dirigent, pianista a pedagog

* 7. 2. 1874

Josef Holý

spisovatel, politik a senátor Národního shromáždění ČSR

* 7. 2. 1881

Johann Blažek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 7. 2. 1886

Jindřich Jahn

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 7. 2. 1887

Kristina Jíchová

redaktorka

* 7. 2. 1891

Vladimír Ille

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský
otec osobností: Vladimír Ille a Rostislav Ille

* 7. 2. 1892

Božena Rinchenbachová

spolumajitelka velkostatku v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice)

* 7. 2. 1892

Alfred Erich Kirchner

podnikatel ve sklenářství
dítě osobnosti: Karel Kirchner

* 7. 2. 1894

František Herclík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 7. 2. 1896

Jan Naske

herec; v letech 1925–1946 člen Národního (Zemského) divadla v Brně

* 7. 2. 1896

František Horálek

gynekolog, porodník, zakladatel a přednosta 2. porodnicko-gynekologické kliniky LF MU v Brně

* 7. 2. 1896

Josef Kříž

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a...

* 7. 2. 1896

Jindřich Skácel

vojenský historik; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945;...

* 7. 2. 1897

Josef Kučera

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

† 7. 2. 1897

Gustav Eim

novinář, politik, parlamentní zpravodaj

* 7. 2. 1901

Antonín Bohatec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 7. 2. 1902

František Sekanina

profesor základů stavby letadel na Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně

* 7. 2. 1902

Josef Březina

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

† 7. 2. 1906

Adolf Müller

průmyslník v chemické výrobě

* 7. 2. 1911

Rudolf Fárek

sportovec - fotbal

* 7. 2. 1912

Jan Jedlička

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 7. 2. 1921

Zdeněk Chlup

architekt a urbanista (hlavní architekt Brna)

* 7. 2. 1922

Hans Ornstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 7. 2. 1922

Jan Skácel

básník, překladatel a publicista

† 7. 2. 1926

Josef Munzar

řádný profesor produkce rostlinné VŠZ; rektor VŠZ v letech 1920–1921; státní inspektor...

* 7. 2. 1934

Milan Pokorný

zpěvoherní herec, režisér a autor, umělecký vedoucí zpěvohry Státního divadla v Brně

† 7. 2. 1935

Severin Cenek

hudební pedagog

7. 2. 1937

Založení fotbalového klubu SK Maloměřice

Ustavující schůze se konala 7. února 1937, na které byl prvním předsedou zvolen policejní...

† 7. 2. 1942

Jan Pelíšek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 7. 2. 1942

Jindřich Procházka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 7. 2. 1942

Eduard Řezníček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Zbrojovky Brno; první stanné právo

† 7. 2. 1942

Miroslav Žádník

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 7. 2. 1945

Albert Werner

lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 7. 2. 1945

Hans Deutsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

7. 2. 1945

Atentát na Augusta Gölzera v Brně

Cílem tohoto brněnského atentátu byl vysoký důstojník SS-Hauptsturmführer August Gölzer,...

† 7. 2. 1945

František Šmíd

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje; po zatčení spolupracovník gestapa

* 7. 2. 1947

Josef Hanák

kontrabasista a pedagog

† 7. 2. 1947

Karel Háňavka

profesor, duchovní československé církve v Brně, odborný spisovatel

† 7. 2. 1956

Anežka Kantnerová

pracovnice v zemědělství

† 7. 2. 1960

František Hrdina

stavitel v Brně

† 7. 2. 1960

Eduard (Mirek) Elpl

důlní inženýr a spisovatel; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

† 7. 2. 1961

Josef Sekla

profesor na české technice v Brně

† 7. 2. 1969

Ludmila Babánková

herečka
dítě osobnosti: Josef Boubela
sestra osobností: Rudolf a Vladimír Boubelovi

† 7. 2. 1990

František Roesler

operní pěvec

7. 2. 1992

Odhalení pamětní desky Jana Skácela

J. Skácel|pamětní deska byla odhalena před domem, kde Jan Skácel bydlel

7. 2. 1996

Slavnostní otevření nových laboratoří RECETOX

Slavnostní otevření laboratoří RECETOX - Research Centre for Atmospheric and Environmental...

7. 2. 2000

Febiofest 2000

Tradiční filmový festival se odehrával v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí a...

† 7. 2. 2002

Jiří Bortlíček

kontrabasista a hudební pedagog

7. 2. 2011

Výstava „Historie Kociánky“

Výstava historických fotografií ukázala návštěvníkům unikátní fotografie a další...

7. 2. 2011

Zahájení rekonstrukce jižního křídla Špilberku

V tento den byla zahájena rekonstrukce jižního křídla NKP hrad a pevnost Špilberk.
Po...

7. 2. 2015

Premiéra inscenace Skleněný pokoj v Městském divadle Brno

nejnovější premiéra v Městské divadlo Brno|Městském divadle Brno o osudech majitelů...

† 7. 2. 2017

Antonín Přidal

básník, spisovatel, dramatik, překladatel

7. 2. 2017

Otevření nové pobočky TICmB TO JE BRNO

otevření zcela nové pobočky TICmB pro veřejnost  

7. 2. 2019

Soutěž Navrhni barevný design nové tramvaje pro Brno

soutěž návrhů nového vzhledu tramvají DPmB

7. 2. 2020

Výstava Ženy na FF MU v minulosti a dnes

výstava připomínající významné ženské osobnosti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity...

† 7. 2. 2021

Ctirad Fiala

hokejový obránce, tajemník Zetoru Brno (nyní Kometa Brno)

7. 2. 2022

Vernisáž k výstavě o životě a díle Jana Skácela

Výstavu "A náhle jsme tu navěky" uspořádalo MZM při příležitosti oslav 100. výročí...

7. 2. 2022

Výstava Jan Skácel: Básně 2022

výstava u příležitosti 100. výročí narození brněnského básníka Jan Skácel|Jana Skácela


210 let
† 8. 2. 1813

Johann Habberger

ranhojič (Wundarzt) v Brně

195 let
* 8. 2. 1828

Antonín Sedláček

první učitel v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice)
otec osobnosti: P. Karel Sedláček

160 let
* 8. 2. 1863

Jindřiška Wurmová

spisovatelka; pracovnice v mezinárodním mírovém hnutí

145 let
* 8. 2. 1878

Adolf Křesťan

lékárník v Židenicích

130 let
8. 2. 1893

Zřízen ženský odbor při Sokole v Líšni

Prvními členkami se staly Růža Křížová, Marie Křížová, Švehlová, Kučerová,...

130 let
* 8. 2. 1893

Katharina (Käthe) Karpelis

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

125 let
* 8. 2. 1898

Jan Štěpánek

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

120 let
* 8. 2. 1903

Robert Volek

pedagog; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje

120 let
* 8. 2. 1903

Běla Chalabalová

operní pěvkyně
partner osobnosti: Zdeněk Chalabala

115 let
* 8. 2. 1908

Elsa Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

110 let
* 8. 2. 1913

Josef Vondrouš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

110 let
* 8. 2. 1913

Alfréd Havlena

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

95 let
8. 2. 1928

Založení cyklistického odboru SK Židenice

Základ cyklistického odboru SK Židenice tvořilo 14 bývalých závodníků ČKV Židenice. Na...

90 let
* 8. 2. 1933

Jiří Majer

hudební teoretik, estetik a pedagog, v letech 1983–1990 ředitel Státního divadla v Brně

85 let
† 8. 2. 1938

Josef Grus

úředník; vlastivědný pracovník; propagátor turistiky; kreslíř a ilustrátor

80 let
† 8. 2. 1943

Karel Beníško

pěvec, nakladatel, v letech 1903–1906 člen Národního divadla v Brně
partner osobnosti:...

80 let
† 8. 2. 1943

Rosalie Singer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

80 let
† 8. 2. 1943

Robert Krug

stavitel

80 let
† 8. 2. 1943

Bohumil Kladivo

geodet, astronom, vysokoškolský pedagog - profesor brněnské české techniky a Masarykovy...

8. 2. 1611

Žádost o potrestání pana z Puchhaimu

Olomoucký biskup František z Dietrichštejna žádá císaře (Matyáše) o řádné potrestání...

† 8. 2. 1619

Erhart Gerspitzer

soudní písař města Brna v letech (1616–1617), 1618

8. 2. 1621

převzetí kostela sv. Jakuba katolíky

první katolický křest dovršil převzetí brněnského farního kostela, po desetiletí...

† 8. 2. 1797

Václav Link

kněz, misionář v Dolní Kalifornii

* 8. 2. 1822

Theodor Gustav Anton Offermann

průmyslník ve vlnařství, strojírenství; podnikatel v cukrovarnictví a pivovarnictví
...

* 8. 2. 1856

Josef Wenzl

jazykovědec, pedagog a spisovatel

8. 2. 1861

Založení přírodovědeckého spolku Naturforschender Verein

Přírodovýzkumný spolek, převážně s německými členy, měl za úkol prozkoumat Moravu po...

* 8. 2. 1862

Anna Lauterbachová

herečka a zpěvačka
matka osobností: Božena Bervicová a Karla Moorová

8. 2. 1865

Zveřejnění výsledků výzkumů G. J. Mendla v oboru genetiky

Ve dnech 8. února a poté i 8. března 1865 přednesl Gregor Mendel|Gregor Johann Mendel na...

* 8. 2. 1866

Rudolf Havelka

vrchní zemský rada

* 8. 2. 1869

Giselle Schön

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 2. 1875

Matěj Pilát

válka a odboj 1914–1919; příslušník pracovního praporu v Rusku

* 8. 2. 1876

Václav Polák

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 8. 2. 1879

Julius Schönthal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 8. 2. 1880

Valentin Hrdlička

architekt

* 8. 2. 1881

Wilma (Wilhelmine) Fürst

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osoby: Simon Maier

* 8. 2. 1882

Robert Plaňava

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň
otec osobnosti: Miroslav...

* 8. 2. 1889

Hugo Klement Mrázek

středoškolský pedagog, český hudební skladatel; válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 8. 2. 1891

Josef Řihošek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 8. 2. 1892

Leopold Stark

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 2. 1894

Jan Brož

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 8. 2. 1895

Rudolf Žák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 8. 2. 1896

Vsevolod Kolomackij

pravoslavný kněz, architekt a výtvarník

* 8. 2. 1897

Jan Špát

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 8. 2. 1900

Jan (Hans) Epstein

lékař; válka a odboj 1938–1945; obětí okupace; holocaust

* 8. 2. 1904

Jaroslav Elgart

středoškolský pedagog
dítě osobnosti: Karel Elgart-Sokol

* 8. 2. 1905

Josef Němeček

válka a odboj 1938–1945, oběti okupace; první stanné právo

* 8. 2. 1905

Vladimír Krist

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; botanik; čestný doktor Vysoké...

* 8. 2. 1906

František Svěrák

jazykovědec, bohemista, dialektolog

* 8. 2. 1906

Josef Svátek

herec a rozhlasový režisér

* 8. 2. 1912

Olav Brennhovd

norský pastor, humanitární pracovník, zakladatel Internationale Studentenfreunde a Domu...

8. 2. 1914

Bruslařský výlet po řece Svratce

"Dobrodružný výlet bruslařský po Švarcavě" uspořádal atletický odbor Moravské Slavie z...

† 8. 2. 1914

Karel Kettner

člen Sokola Brno I. a úředník Živnostenské banky

† 8. 2. 1915

František Netušil

husovický lékař a sociální pracovník

† 8. 2. 1919
* 8. 2. 1919

Josef Vojtek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; společná poprava 15 osob na střelnici v Medlánkách

† 8. 2. 1920

Božena Marešová

učitelka

* 8. 2. 1920

Ota Löw-Beer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

8. 2. 1920

Bruslařské závody českých středních škol na Moravě

Tyto závody vypsala SK Moravská Slavia.

Na programu byly tyto disciplíny:
- I....

* 8. 2. 1920

Miloslav Štěpánek

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

8. 2. 1925

Koncert a ples Svazu ruských studentů v ČSR, odbočka Brno

Koncert spojený s plesem se konal na stadionu Sokola Brno I, pod patronátem starosty města Brna....

* 8. 2. 1925

Mieczyslaw Maziarz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 8. 2. 1925

Vlastimil Křivinka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a žáci školy

* 8. 2. 1927

Zdeněk Zouhar

hudební skladatel, sbormistr, spisovatel a muzikolog

* 8. 2. 1927

Milada Kolybelníková

sportovkyně - atletika
sestra (dvojče) osobnosti: Zora Hildová

* 8. 2. 1927

Zora Hildová

sportovkyně - atletika
sestra (dvojče) osobnosti: Milada Kolybelníková

* 8. 2. 1931

Milan Chladil

zpěvák

* 8. 2. 1932

Eva Liana Kirschner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 8. 2. 1934

František Kříž

kostýmní výtvarník a operní režisér; v letech 1966– 1999 člen Státního divadla v Brně

* 8. 2. 1935

Josef Klán

operní pěvec

† 8. 2. 1937

František V. Žlábek

středoškolský pedagog, vrchní školní rada, zemský školní inspektor, hudební pedagog a...

† 8. 2. 1942

Mathilde Haas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 8. 2. 1945

August Gölzer

válka a odboj 1938–1945, oběť atentátu v Brně

† 8. 2. 1945

Jaroslav Šimsa

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; oběti okupace
publicista, filozof,...

† 8. 2. 1945

Richard Werner

lékař, přední odborník v oboru karcenologie, průkopník hloubkového ozařování; první...

† 8. 2. 1945

Josef Hrdina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 8. 2. 1945

Ludvík Rygl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 8. 2. 1945

Josef Sedláček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 8. 2. 1945

Jan Adolf Velecký

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci pošty

† 8. 2. 1957

Josef Liškutín

vysokoškolský pedagog; odborník v oboru hygiena a epidemiologie; válka a odboj 1938–1945;...

† 8. 2. 1957

Václav Severa

středoškolský profesor; spisovatel
bratr osobnosti: Josef Severa

† 8. 2. 1972

Václav Zakopal

brněnský pediatr

† 8. 2. 1974

Miloslava Urbánková

herečka
dítě osobností: Karel Urbánek a Jarmila Urbánková

† 8. 2. 1977

Vilém Gross

vlastivědný pracovník, historik, amatérský archeolog a mineralog, malíř; iniciátor vzniku...

† 8. 2. 1977

Josef Grác

sportovní činovník (startér, jednatel)

† 8. 2. 1984

Josef Sekanina

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 8. 2. 2004

Jaromír Grygar

válka a odboj 1939–1945; účastník zahraničního odboje; navigátor 311. perutě RAF

8. 2. 2014

Výstava Hvězdy stříbrného plátna

výstava o filmových a divadelních hvězdách první republiky a protektorátu a jejich dalších...

8. 2. 2015

Výročí první přednášky Johanna Gregora Mendela v Brně

připomenutí 150. výročí od první přednášky Gregor Mendel|Johanna Gregora Mendela pořádalo...

† 8. 2. 2016

Alexej Aslamas

klavírista, dirigent a hudební pedagog


175 let
† 9. 2. 1848

Libor Josef Klein

podnikatel v dopravních stavbách; c.k. správce poštovních stájí
dítě osobnosti:...

150 let
* 9. 2. 1873

Jano Köhler

akademický malíř, grafik a ilustrátor

145 let
* 9. 2. 1878

Jindřich Entlicher

orientalista a překladatel

140 let
* 9. 2. 1883

Jan Hrdlička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

140 let
* 9. 2. 1883

Jan Hofman

válka a odboj 1914–1919; oběti války

135 let
* 9. 2. 1888

Eduard Nop

vrchní účetní rada Moravského zemského výboru; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský;...

135 let
* 9. 2. 1888

Josef Chlup

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; akce 1. 9. 1939

115 let
* 9. 2. 1908

Oldřich Motyčka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

110 let
* 9. 2. 1913

František Vorlíček

římskokatolický kněz brněnské diecéze, apoštolský protonotář

110 let
* 9. 2. 1913

Rudolf Vlach

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň

100 let
† 9. 2. 1923

Josef Svoboda

příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938

80 let
† 9. 2. 1943

Richard Körner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; členové zastupitelských sborů a zaměstnanci města...

70 let
† 9. 2. 1953

Rudolf Leo Vašata

pěvec, dirigent a skladatel; v letech 1910–1911 člen opery Národního divadla v Brně
...

50 let
† 9. 2. 1973

Bohumil Jiří Pavlák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

25 let
† 9. 2. 1998

Ladislav Bartoš

středoškolský učitel, regionální historik

10 let
9. 2. 2013

Uctění ostatků Dona Bosca v Brně-Žabovřeskách

Ve dnech 1.–13. února 2013 navštívila Českou republiku socha s ostatky sv. Jana Bosca, která...

9. 2. 1574

Raněnovověký výroční trh (jarmark)

Ke třem fungujícím středověkým výročním trhům povolil Maxmilián II. jarmark čtvrtý,...

9. 2. 1594

Žaloba úředníka kláštera cisterciaček na Starém Brně

Matyáš Kostelecký z Kostelce, úředník kláštera Králové na Starém Brně, se obrací na...

* 9. 2. 1711

Vilém Alexander Balaus

moravský zemský advokát a autor o dějinách města

9. 2. 1742

Počátek blokády Brna a Špilberku pruským vojskem

Pruské vojsko krále Fridricha II. po obsazení Olomouce zahájilo tříměsíční vojenskou...

9. 2. 1810

Vyčištění zasypané dolní studny na svahu Špilberku

Dokončeno vyčištění tzv. dolní studny na svahu Špilberku (vyhloubena v letech 1711–1714...

* 9. 2. 1821

Anton Beer

podnikatel v textilním strojírenství a vlnařství

* 9. 2. 1830

Eduard Mathias Sturm

advokát, poslanec moravského zemského sněmu a dolní komory říšské rady v letech 1867–1889

* 9. 2. 1831

Julius (Jules) Jonas Popper

podnikatel v textilním průmyslu, konsul Argentinské republiky v Brně

* 9. 2. 1860

Ignaz/Eduard Sinaiberger

průmyslník v koželužství a mlynářství
dítě osobnosti: Markus/Max Sinaiberger
...

* 9. 2. 1861

Luise Zwicker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 2. 1864

Jan Máchal

organizátor sokolského hnutí

* 9. 2. 1871

Gotthard Singer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 2. 1872

Philipp Wagner

obchodník

* 9. 2. 1874

Františka Menšíková

jedna ze zakladatelek a organizátorek katolického ženského hnutí na Moravě

* 9. 2. 1877

Karel Morávek

lesmistr a správce velkostatku; stálý soudní znalec pro lesnictví

* 9. 2. 1877

Artur Feldmann

advokát v Brně

* 9. 2. 1880

Johanna Mautner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 2. 1882

František Ondrášek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 9. 2. 1882

František Šimek

farář, člen diecézní rady; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 9. 2. 1882

Alois Vacek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 9. 2. 1884

Karel Netoušek

úředník

* 9. 2. 1884

Jarmil (Jaromír) Krecar

dekadentní básník, spisovatel a dramatik; překladatel; kritik; bibliofil a sběratel

* 9. 2. 1886

Hugo Haas

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 9. 2. 1887

Gustav Hergsell st.

moravský mistr šermu na stavovské akademii v Brně
otec osobnosti: Gustav Hergsell ml.

* 9. 2. 1890

Karel Hnátek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 9. 2. 1890

Antonie Suchá

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Bosonoh

* 9. 2. 1890

Antonín Smékal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 9. 2. 1891

Josef Staček

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

9. 2. 1894

Pohřeb JUDr. Josefa Illnera

Smutečního obřadu se účastnili zástupci brněnských spolků, hasičských sborů z celé...

* 9. 2. 1894

Antonín Černý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 9. 2. 1894

František Stejskal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 9. 2. 1894

František Veselý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 9. 2. 1895

Anna Wolf

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 2. 1896

Štěpán Adler

válka a odboj 1938–1945, oběti okupace

* 9. 2. 1896

Jan Duchoň

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

* 9. 2. 1896

Emanuel Krysa

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 9. 2. 1899

František Kazda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 9. 2. 1902

Josef Lieberzeit

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; akce 1. 9. 1939

* 9. 2. 1904

Theodor Strejcius

herec; v letech 1934–1941 člen Zemského divadla v Brně

* 9. 2. 1910

Erich Blau

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 9. 2. 1915

Zdenka Poláčková

herečka a zpěvačka; v letech 1936–1942 a sezóně 1945–1946 členka Zemského (Národního)...

* 9. 2. 1916

Robert Livni Weiss

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 9. 2. 1916

Hynek Vojáček

skladatel, hudební pedagog, publicista

* 9. 2. 1917

Vilma Lesková

malířka, kreslířka, grafička, typografka, ilustrátorka a pedagožka

9. 2. 1919

První utkání v ledním hokeji v Brně SK Židenice - SK Moravská Slavia

První utkání v ledním hokeji sehrály oba přední brněnské sportovní kluby jako tréninkové...

9. 2. 1919

Sáňkařské závody v Brně-Pisárkách

Závody rohaček vypsal na neděli 9. února 1919 SK Moravská Slavia. Závodily rohačky s jedním,...

* 9. 2. 1921

Ladislav Valníček

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 9. 2. 1922

František Lněnička

válka a odboj 1938–1945; totální nasazení v Norsku
dítě (z prvního manželství)...

* 9. 2. 1922

Mirko Foret

skladatel, trumpetista a dirigent

* 9. 2. 1929

Zoe Hauptová

paleoslovenistka, slavistka, editorka, překladatelka a pedagožka

* 9. 2. 1930

Rudolf Meisl

válka a odboj 1938–1945; tzv. Wintonovy děti
bratr osobnosti: Ing. Hugo Marom

* 9. 2. 1931

Josef Masopust

československý fotbalový hráč, později trenér

† 9. 2. 1932

Otakar Dýr

příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938

† 9. 2. 1936

Hugo Beckmann

lékař, majitel sanatoria

† 9. 2. 1937

Karel Darmopil

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 9. 2. 1941

Heinrich Fanta

architekt, profesor oboru užitkových staveb na Deutsche technische Hochschule v Brně

† 9. 2. 1942

Jan Vaňáček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 9. 2. 1942

Miloš Štědroň

hudební vědec, pedagog a skladatel

† 9. 2. 1942

Josef Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 9. 2. 1942

Vilém Maňovský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 9. 2. 1942

Karel Konrád

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 9. 2. 1942

Vojtěch Rosický

významný mineralog; zakladatel mineralogického ústavu PřF MU v Brně; v letech 1922–1923...

* 9. 2. 1944

Jiřina Muselíková

válka a odboj 1938–1945; oběti války; nálet na Brno 25. 8. 1944

† 9. 2. 1 944

František Žilka

teolog, historik, spisovatel

† 9. 2. 1945

František Svoboda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 9. 2. 1945

Oldřich Barták

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 9. 2. 1945

Václav Forman

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
...

† 9. 2. 1945

Karel Ambrož

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; odbojáři z Brna-Černovic

† 9. 2. 1945

Karel Kuchynka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci Úrazové pojišťovny dělnické pro...

† 9. 2. 1945

Josef Šumšal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 9. 2. 1945

Alois Sanetřík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace;...

† 9. 2. 1945

Rupert Kratochvil

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 9. 2. 1951
† 9. 2. 1957

František Filip

podnikatel, spisovatel; propagátor zapojení postižených do běžného života

9. 2. 1960

Demolice třípatrového činžovního domu

"Demolicí činžovního domu na Rooseveltově ulici byly zahájeny práce na stavbě nového...

† 9. 2. 1962

Jaroslav Dědek

odborník v cukrovarnictví, vysokoškolský profesor

† 9. 2. 1967

Vladimír Nikolajevič Sukačev

botanik; čestný doktor Vysoké školy zemědělské

† 9. 2. 1972

Robert Velgo

státní úředník, ministerský rada
bratr osobnosti: JUDr. Jan Velgo

† 9. 2. 1972

Ludvík Krejčí

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; československý generál

† 9. 2. 1974

Emanuel Dania

archeologický terénní technik

† 9. 2. 1975

Josef Kysela

klavírista a hudební pedagog

† 9. 2. 1980

Prokop Zaoral

archivář, historik

† 9. 2. 1990

Karel Bundálek

divadelník, pedagog

† 9. 2. 1999

Karel Procházka

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

9. 2. 2006

Radiokomunikace zahájily digitální vysílání v Brně

Obyvatelé Brna a okolí mohou z rozhlasového multiplexu DVB-T na kanálu 40 z vysílače Hády a...

† 9. 2. 2015

Josef Kolejka

historik, vysokoškolský pedagog

† 9. 2. 2016

Vinoš Sofka

muzeolog


195 let
* 10. 2. 1828

František Eugen Mathon

pedagog, říšský a zemský poslanec

150 let
* 10. 2. 1873

Josef Drápela

válka a odboj 1928–1945; oběti osvobozovacích bojů
otec osobnosti: Jaroslav Drápela

145 let
* 10. 2. 1878

Viktor Wilhelm Robert Bartelmus

vojenský důstojník, správní úředník
dítě osobnosti: Hugo August Bartelmus

135 let
* 10. 2. 1888

František Potácel

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

130 let
* 10. 2. 1893

Hermína Lančíková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

125 let
* 10. 2. 1898

Osvald Svoboda

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

115 let
† 10. 2. 1908

Mořic Kuda

kněz

105 let
* 10. 2. 1918

Josef Šotola

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci města Brna

80 let
† 10. 2. 1943

Josef Peterka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 10. 2. 1943

Antonín Strnad

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 10. 2. 1943

František Vach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 10. 2. 1943

Jan Martinek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 10. 2. 1943

František Ryšánek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 10. 2. 1943

Josef Krška

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Obrana národa

80 let
† 10. 2. 1943

Josef Beneš

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 10. 2. 1943

Josef Pšikal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

80 let
† 10. 2. 1943

Josef Klobás

válka a odboj 1938–1945, oběti okupace; armáda; Obrana národa

80 let
† 10. 2. 1943

František Hrubý

historik-archivář, ředitel Moravského zemského archivu v Brně, profesor Masarykovy univerzity...

50 let
10. 2. 1973

Ideologická konference k 25. výročí vítězného Února 1948

Městský výbor Komunistické strany Československa v Brně pořádá Ideologickou konferenci k...

45 let
* 10. 2. 1978
30 let
† 10. 2. 1993

Jan Grossman

činoherní režisér, dramatik, divadelní a literární kritik, v letech 1949–1953 člen...

20 let
† 10. 2. 2003
10. 2. 1389

Vyhlášení interdiktu nad farářem u sv. Jakuba

Mikuláš z Riesenburgu, olomoucký biskup, na prosbu představených ženského cisterciáckého...

10. 2. 1392

Slib markraběte Jošta

Jošt, markrabě moravský, slibuje, že se podrobí každému výroku, který učiní římský a...

† 10. 2. 1849

Leopold Johann Adam Weeger

průmyslník v koželužství

* 10. 2. 1851

Antonín Krondl

brněnský středoškolský profesor a stenograf

† 10. 2. 1861

Josef Chytil

moravský historik-archivář, národní buditel

* 10. 2. 1865

Alfred Klein

správní úředník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 10. 2. 1865

Josef Strnad

zakladatel dělnického spolku Lasalle v Králově Poli, propagátor socialismu

* 10. 2. 1870

František Elpl

spisovatel (lékařská literatura, poezie, pohádky), lékař, šiřitel sokolských myšlenek

* 10. 2. 1872

Adolf Kohn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 10. 2. 1875

František Mlčoch

odborný publicista; osvětový pracovník

* 10. 2. 1877

Ernestine Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Philipp Horowitz

* 10. 2. 1880

Josef Loyka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 10. 2. 1882

Viktor Weiner

místoředitel Západomoravských elektráren v Brně

* 10. 2. 1884

Julius Ondráček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 10. 2. 1886

Josef Kouřím

zemský odborový tajemník

* 10. 2. 1887

Petr Petrželka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 10. 2. 1889

Jan Solnička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 10. 2. 1891

Josef Kubeček

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 10. 2. 1894

Heinrich Feldhendler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Siegmund Feldhendler

* 10. 2. 1899

Jan Vaňáček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 10. 2. 1900

Antonín Houdek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 10. 2. 1902

Egon Schall

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 10. 2. 1902

Břetislav Kincl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 10. 2. 1905

Bohumil Hromádka

operní pěvec (barytonista)
dítě osobnosti: Antonín Hromádka

* 10. 2. 1905

Štěpán Falda

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 10. 2. 1906

Josef Klapuch

sportovec - těžká atletika (vzpírání břemen, zápas); filmový herec

* 10. 2. 1907

Josef Hanuš

válka a odboj 1938, oběti okupace

* 10. 2. 1910

Andrej Engel

sportovec - atletika (sprinty), čs. rekordman na 100 m (10,6 vt., rok 1934) a 200 m (21,8, 1934),...

* 10. 2. 1914

Františka Horová

oběť železničního neštěstí

* 10. 2. 1914

Anna Kozlíková-Chalupová

sportovkyně - atletika

* 10. 2. 1915

Vilém Linhart

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 10. 2. 1919

Miroslav Doležal

herec a pedagog

10. 2. 1919

Odjezd III. pluku Svobody z Brna do Těšína

Po vzniku územních sporů a ozbrojených incidentů mezi ČSR a Polskem na Těšínsku odjela...

* 10. 2. 1922

Marie Cejpková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 10. 2. 1922

František Kluch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 10. 2. 1930

Marcelius Haller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

* 10. 2. 1935

František Tecl

lékař (chirurg)

† 10. 2. 1940

Josef Fleischer

lékař v Brně; amatérský botanik, entomolog

† 10. 2. 1942

Antonín Kubita

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 10. 2. 1942

Jaroslav Kallab

profesor trestního práva a dějin právní filozofie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity...

† 10. 2. 1945
† 10. 2. 1961

Jakub Deml

katolický kněz; básník, prozaik, publicista; překladatel z němčiny a italštiny; vydavatel,...

† 10. 2. 1962

Max Švabinský

malíř a grafik, rektor Akademie výtvarných umění v Praze; čestný doktor Masarykovy...

† 10. 2. 1984

Miroslav Pavlovský

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; podporučík čs. letectva v RAF

† 10. 2. 1986

Vilém Goldflam

lékař

† 10. 2. 1987

Jožka (Josefina) Golombková

novinářka a publicistka

† 10. 2. 2004

Milan Rybák

herec

10. 2. 2004

Výstava Otevřeno

výstava prezentovala tříleté působení TyfloCentra Brno, o.p.s., střediska sociálních...

10. 2. 2010

Další minibus pro Brno

Do DPMB byl dodán třetí minibus MAVE CiBus ENA, který obdržel evidenční číslo 7503.

10. 2. 2010

Výstava Naděje v Brně

Naděje v Brně byl název výstavy o Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně|návštěvě...

10. 2. 2015

Výstava Dlouhá léta neviděno

unikátní výstava Mendelových originálních dokumentů

10. 2. 2015

Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2014

Při tradičním ceremoniálu předal primátor Brna Petr Vokřál Cenu města Brna osobnostem z...

† 10. 2. 2017

Jindřich Feinberg

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)

† 10. 2. 2022

Hubert Krejčí

dramatik, divadelní režisér, herec, mim, překladatel a specialista na pohybové techniky...


380 let
11. 2. 1643

Brněnský dům cisterciaček

Jan Mencl z Kolsdorfu, císařský rada a kancléř, Jan Jakartovský ze Sudic, nejvyšší zemský...

145 let
* 11. 2. 1878

Bohumír Preininger

pedagog a odborný spisovatel; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň (zřejmě akce E)

140 let
* 11. 2. 1883

Jindřich Morgenstern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: Jiří Morgenstern

140 let
* 11. 2. 1883

Josef Lehký

velkoobchodník s vínem

140 let
* 11. 2. 1883

Margarete (Grete) Steiner

válka a odboj 1938–1945; holocaust

130 let
† 11. 2. 1893

Max Rosenthal

podnikatel ve vlnařství a kožařství

120 let
* 11. 2. 1903

Karel Nowotny

lékař II. chirurgického oddělení nemocnice na Žlutém kopci

120 let
* 11. 2. 1903

Rudolf Miewald

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

105 let
† 11. 2. 1918

František Musil

válka a odboj 1914–1919; oběti války

100 let
11. 2. 1923

Zimní výlet Klubu československých turistů v Brně

Akademický odbor Klubu československých turistů v Brně uspořádal 11. února nedělní...

95 let
11. 2. 1928

Uložení ostatků manželů Těsnohlídkových

Odpoledne 11. 2. 1928 byly uloženy urny s popelem Olga Těsnohlídková|Olgy Těsnohlídkové a...

95 let
† 11. 2. 1928

Antonín Kvítek

pedagog, středoškolský profesor

85 let
* 11. 2. 1938

František Fráňa

katolický kněz a středoškolský učitel

85 let
* 11. 2. 1938

Karel Fux

tanečník, sólista baletu Státního divadla v Brně (dnes Národní divadlo)

80 let
* 11. 2. 1943

Vít Závodský

uznávaný a oblíbený pedagog; divadelní a literární vědec; kritik a publicista
dítě...

80 let
† 11. 2. 1943

Otto Ludvík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

70 let
† 11. 2. 1953
30 let
† 11. 2. 1993

Bohumil Chocholouš

sportovec - kopaná

11. 2. 1764

Prodej kovárny v městečku Deblíně

Hospodářská správa královského města Brna prodala Josefu Krejzlíčkovi a jeho ženě Anně,...

* 11. 2. 1834

Hugo Franz Brachelli

statistik, matematik, univerzitní profesor a vysoký státní úředník

* 11. 2. 1834

Gustav Walter

operní pěvec

* 11. 2. 1839

Josefina Magdalena Kindl

podnikatelka v knihtisku
partner osobnosti: Anton Kindl

* 11. 2. 1855

Aloisie (Louisa) Helceletová

organizátorka ženského hnutí na Vyškovsku
partner osobnosti: JUDr. Ctibor Helcelet

* 11. 2. 1862

Václav Čapek

ornitolog a archeolog

* 11. 2. 1866

Václav Bartoníček

významný brněnský lékař a člen Sokola

* 11. 2. 1867

Julius Bunzel-Federn

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 2. 1881

Josef Gajdeczka

pedagog

* 11. 2. 1882

Antonín Aujeský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 2. 1882

Valentin Beneš

architekt a stavitel

* 11. 2. 1884

Antonín Čuřík

poslanec; generální tajemník Odborového sdružení křesťansko-sociálního

* 11. 2. 1885

Otokar Haüsler

člen Národního divadla v Brně

* 11. 2. 1887

Josef Kolařík

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský
bratr osobnosti: Richard Kolařík

* 11. 2. 1889

František Balátě

válka a odboj 1914–1919; legionář srbský, francouzský a italský

* 11. 2. 1892

František Mádle

akademický sochař; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 11. 2. 1892

František Čačka

přednosta Úřadovny „A“ Všeobecného penzijního ústavu v Brně

* 11. 2. 1894

Josef Morávek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 11. 2. 1894

Valentin Čadílek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

11. 2. 1894

Založení Všeobecně vzdělávacího a podpůrného spolku LASSALLE pro Juliánov a okolí

Spolek Lassalle byl založen z podnětu několika dělníků v čele s Vilém Synek|Vilémem Synkem...

* 11. 2. 1896

Oskar Minich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 11. 2. 1897

Rudolf Appel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 2. 1897

Arnošt Peterka

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 11. 2. 1897

Gustav Jarošek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 11. 2. 1900

Marie Komárková

průkopnice ženského sportu v Brně, věnovala se atletice, házené, lyžování, tenisu i...

* 11. 2. 1901

Alois Kuba

stavitel v Brně

* 11. 2. 1904

Marie Plašilová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 11. 2. 1904

Ladislav Polášek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 11. 2. 1905

Drahomíra Czesaná

válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje

* 11. 2. 1905

Felix Schap

válka a odboj 1938–1939 1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 2. 1906

Věra Strelcová-Wasserbauerová

operní pěvkyně, překladatelka, pedagožka a hudební vědkyně

† 11. 2. 1906

Johann Dřízhal

první ředitel I. české státní reálky v Brně (1880–1887)

* 11. 2. 1907

Josef Šafařík

básník, dramatik, filozof; čestný doktor Masarykovy univerzity v Brně

* 11. 2. 1907

Velen Fanderlik

zakladatel skautingu v Brně, starosta exilového Junáka
dítě osobnosti: Mgr. Vladimír...

* 11. 2. 1909

Josef Štefan

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 11. 2. 1910

František Chovančík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 11. 2. 1911

Alfred Fischer

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 11. 2. 1912

Josef Eremiáš

fotbalový trenér, sportovec - kopaná

* 11. 2. 1912

Rudolf Firkušný

světoznámý pianista, čestný doktor MU a JAMU

* 11. 2. 1916

Jindřich Daňhel

válka a odboj 1938–1945; totální nasazení v Norsku; účastník zahraničního odboje

* 11. 2. 1916

František Hromádka

geodet, vysokoškolský profesor

* 11. 2. 1922

Naděžda Anastasie Pospíšilová

válka a odboj 1938–1945; účastnice zahraničního odboje

† 11. 2. 1926

Jaroslav Hoppe

hudebník, skladatel

* 11. 2. 1930

Ingeborg (Inge) Stollová

německá závodnice na sajdkárách, která se svým Jacques Drion|spolujezdcem havarovala v roce...

* 11. 2. 1932

Jaromír Hnilička

hudebník, skladatel, aranžér a pedagog

* 11. 2. 1934

Naděžda Vodičková

operní pěvkyně a pedagožka zpěvu

* 11. 2. 1935

František Albert Goldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 11. 2. 1937

Jiří Olejníček

emeritní sólista, tenorista

* 11. 2. 1937

Elijahu Šimon Blau

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

11. 2. 1937

Soudní proces s Marií Velgovou a Václavem Černým

Případ nájemné vraždy Jan Velgo|soudního rady Velga patřil koncem třicátých let minulého...

* 11. 2. 1940

Pavel Kučera

advokát a soudce

* 11. 2. 1940

Slavoj Czesaný

ekonom, autor řady publikací v oboru

† 11. 2. 1942

Vojtěch Jasný

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 11. 2. 1945

Božena Zedníková

pracovnice a mecenáška v sociální oblasti

† 11. 2. 1975

Přemysl Novák

muzikolog a skladatel

† 11. 2. 1980
† 11. 2. 1982

Vladimír Burian

historik, archivář, autor monografických prací o Brně

† 11. 2. 1986

Radko Martin Pernička

klasický archeolog

† 11. 2. 1987

Vladimír Pazourek

učitel, redaktor, lyrický básník, novelista a romanopisec, teoretik literatury a publicista

† 11. 2. 1990

Bohuslav Budil

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; letec, pilot 312. čs. stíhací...

† 11. 2. 2004

Karel Kopřiva

kontrabasista

† 11. 2. 2005

Míla Myslíková

herečka a spisovatelka

† 11. 2. 2015

Rudolf Fila

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog

† 11. 2. 2017
† 11. 2. 2020

Jiří Landa

kněz

11. 2. 2020

Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019

při tradičním ceremoniálu předala primátorka Markéta Vaňková|JUDr. Markéta Vaňková na...


675 let
12. 2. 1348

Potvrzení předcházejících privilegií

Karel IV.|Karel IV. (Lucemburků), český král, potvrzuje rychtáři, přísežným a všem...

210 let
12. 2. 1813

Oslava narozenin císaře Františka I.

V den narození vládnoucího monarchy se konala za účasti vojska i civilistů, šlechty, honorace...

200 let
* 12. 2. 1823

Richard Belcredi

velkostatkář a politik; ministerský předseda rakouské vlády (1865–1867); poslanec říšské...

175 let
* 12. 2. 1848

Antonie Umgelterová

podnikatelka ve sladovnictví
partner osobnosti: Wilhelm/Friedrich Wilhelm Umgelter

155 let
* 12. 2. 1868

Siegfried Hecht

podnikatel ve vlnařství

135 let
12. 2. 1888
130 let
* 12. 2. 1893

František Žebrák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

90 let
* 12. 2. 1933

Drahomíra Krchňáková

farářka Církve československé husitské

80 let
† 12. 2. 1943

Josefine Zwicker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
sestra osobnosti: Regine Munk

80 let
† 12. 2. 1943

Josef Karl Matzenauer

stavební inženýr, vrchní stavební rada

70 let
* 12. 2. 1953

Jiří Hajský

sportovec - fotbal (útočník a záložník), trenér, pedagog
dítě osobnosti: Zdeněk...

65 let
† 12. 2. 1958

Josef Kohout

hudební skladatel a pedagog

55 let
† 12. 2. 1968

Alžbeta Fanderliková

stála v čele brněnských skautek
partner osobnosti: Mgr. Vladimír Fanderlik

25 let
† 12. 2. 1998

Jan Skutil

literární vědec, historik, archivář
dítě osobnosti: prof. Dr. phil. Josef Skutil, CSc.

15 let
12. 2. 2008

VALOSUN Brněnská laťka 2008 – 13. ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém

PROGRAM:
17.30 hod. – slavnostní zahájení závodu ministrem zdravotnictví MUDr....

* 12. 2. 1322

Jan Jindřich

vévoda korutanský a tyrolský (1335–1341), markrabě moravský (1349–1375), mladší bratr...

12. 2. 1469

Kapitulace královské posádky na Špilberku

Posádka na hradě Špilberku ve službách českého krále Jiřího z Poděbrad se po téměř 8...

† 12. 2. 1772

Johann Anton Scheib

lékárník v lékárně U zlatého orla

* 12. 2. 1826

Valentin Oswald Ottendorfer

redaktor, ředitel redakce novin New Yorker Staats-Zeitung, později spolumajitel těchto novin,...

* 12. 2. 1839

Otto Josef Bauer

voják, textilní podnikatel
dítě osobnosti: Theodor Johann Bauer

* 12. 2. 1846

Josef Lehký

podnikatel v cihlářství

† 12. 2. 1847

Anna Herrmann von Ratschitzburg

majitelka panství Jehnice

* 12. 2. 1851

Eugen Böhm

ekonom, vysokoškolský učitel, státník

* 12. 2. 1857

Julius Krupica

pedagog

* 12. 2. 1869

Karl Künstler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
otec osobnosti: Paula Springer

* 12. 2. 1869

Jeanette Königsgarten

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 2. 1872

Julius Köberl

válka a odboj 1914–1919; legionář (blíže neupřesněno)

* 12. 2. 1872

Antonín Uhlíř

ředitel Cyrilometodějské záložny v Brně

* 12. 2. 1877

Josef Alois Horák

sbormistr a pedagog

* 12. 2. 1879

Irma Weigl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 2. 1879

František Kroupa

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 12. 2. 1882

Rudolf Fučík

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 12. 2. 1882

Leopold Tugendhat

obchodník; válka a odboj 19138–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 2. 1882

Karel Hlaváček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 12. 2. 1885

Raimund Polišenský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 12. 2. 1885

Josef Juran

politik a funkcionář KSČ; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 12. 2. 1886

Emil Petr

odborný učitel
otec osobnosti: Zdenka Tošnarová

* 12. 2. 1889

Auguste Quittner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 2. 1891

Josef Horňák

scénograf, herec, režisér, dramatik, malíř

* 12. 2. 1892

Václav Stejskal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího...

* 12. 2. 1892

Josef Chudoba

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; druhé stanné právo

* 12. 2. 1894

Jan Prokeš

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 12. 2. 1895

Miloslav Kostelecký

restauratér v Brně, majitel hotelu Avion
dítě osobnosti: Ignác (Hynek) Kostelecký
...

* 12. 2. 1895

Adolf Žampach

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 12. 2. 1895

Jan Moc

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 12. 2. 1896

Elisabeth (Lilly) Kohnstein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 2. 1896

Josef Brzobohatý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 12. 2. 1897

Břetislav Bakala

všestranný hudebník, dirigent, sbormistr, klavírista, korepetitor, skladatel

* 12. 2. 1899

Anna Schmeidler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 2. 1899

Rudolf Sláma

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 12. 2. 1902

Hugo Sachs

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 2. 1904

Josef Frydrich (Frydrych)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 12. 2. 1905

Ferdinand Perich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 12. 2. 1905

Anežka Kantnerová

pracovnice v zemědělství

* 12. 2. 1905

Ferdinand Peřich

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 12. 2. 1907

Vojtěch Mencl

stavební inženýr, profesor VUT v Brně, světový odborník v oboru mechanika hornin
otec...

* 12. 2. 1909

Ferdinand Bubeník

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 12. 2. 1909

Stella Seligerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

12. 2. 1911

Utkání v ledním hokeji SK Achilles Brno

Mužstvo SK Achilles Brno sehrálo utkání v ledním hokeji ve Velkém Meziříčí s místním...

* 12. 2. 1916

Gaston Liemert

vysokoškolský profesor, strojař

* 12. 2. 1917

Jan Bludský

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé Země moravskoslezské

† 12. 2. 1919

Jan Starý

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 12. 2. 1919

Josef Trakatsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 12. 2. 1920

Josef Bublík

válka a odboj 1938–1945; zahraniční odboj; oběti okupace

* 12. 2. 1921

Jacques Drion

francouzský závodník na sajdkárách, který havaroval se svou spolujezdkyní Ingeborg (Inge)...

* 12. 2. 1925

Oldřich Dvorský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 12. 2. 1926

Karel Tachovský

redaktor v Československém rozhlasu v Brně a novinář

* 12. 2. 1929

Zdeněk Karpfel

biofyzik, radiolog, dlouholetý ředitel Biofyzikálního ústavu v Brně

* 12. 2. 1931

Miroslav Výlet

divadelní, filmový a televizní herec, komik, cestovatel

12. 2. 1932

Zajímavý přírodní úkaz

V tento den měli občané Jehnic možnost pozorovat zajímavý zimní přírodní úkaz.

* 12. 2. 1932

Jiří Hájek

literární historik a kritik; editor, redaktor, scénárista; spolupořadatel korespondence J....

* 12. 2. 1936

Arnošt Parsch

hudební skladatel a pedagog

* 12. 2. 1939

Miloš Vlček

akademický sochař

† 12. 2. 1942

František Ondrášek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 12. 2. 1942

František Derfler

herec, režisér a divadelní pedagog
partner osobnosti: Zuzana Derflerová Brázdová

† 12. 2. 1942

Ladislav Polášek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 12. 2. 1944

Alfred Klein

správní úředník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 12. 2. 1944

Kamillo Kuntz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 12. 2. 1944

Herman Gelb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 12. 2. 1945

Jan Slezák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; účastník Slovenského národního povstání;...

† 12. 2. 1945

Jaroslav Holáň

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 12. 2. 1950

Josef Pešice

sportovec – fotbal (záložník), trenér

† 12. 2. 1962

Alois Chromec

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

† 12. 2. 1970

Vladimír Mašek

vysokoškolský pedagog, matematik

† 12. 2. 1974

Alois Šajtar

architekt, pedagog, válka a odboj 1938–1945

† 12. 2. 1982

Emil Hába

varhaník, skladatel, sbormistr a hudební pedagog

† 12. 2. 1987

František Kahuda

fyzik, pedagog, politik, jeden z hlavních propagátorů psychotroniky, v letech 1945–1946...

† 12. 2. 1999

Otakar Diblík

designér

† 12. 2. 2000

Rudolf Asmus

operní pěvec

† 12. 2. 2004

Zuzana Weiszová

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

† 12. 2. 2005

Antonín Juračka

malíř, grafik a typograf
partner osobnosti: Milada Juračková
otec osobnosti: Arna...

† 12. 2. 2005

Gita (Margita) Abrahámová

operní pěvkyně

12. 2. 2007

Výstava SPKH 2007 - Sochařské a urbanistické návrhy rekultivace Kraví hory v Brně

výstava sochařských a urbanistických návrhů přemístěná z Urban centra Brno do budovy...

† 12. 2. 2012

Pavel Spišák st.

fotbalový reprezentant (brankář); fotbalový rozhodčí, funkcionář

12. 2. 2015

Výstava Didaktické hračky

výstava didaktických modelů pro děti i dospělé

† 12. 2. 2016

Zora Hildová

sportovkyně - atletika
sestra (dvojče) osobnosti: Milada Kolybelníková

† 12. 2. 2017

Otta Říha

pedagog, odborník v oboru matematika a konstrukční geometrie; v letech 1996–⁠2001 děkan...

12. 2. 2020

Výstava Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety

výstava o sochařské tvorbě Miloš Zet|Miloše Zeta ve volném prostoru