Výročí připadající na tento týden

190 let
21. 9. 1831

Epidemie cholery v Brně

Z celkového počtu 37 350 obyvatel Brna onemocnělo za necelé čtyři měsíce 1 604 osob, z...

175 let
* 21. 9. 1846

Franz Dressler

sochař a kameník

120 let
* 21. 9. 1901

František Skoumal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

115 let
* 21. 9. 1906

Zdeněk Minařík

majitel fotografického ateliéru v Brně

115 let
* 21. 9. 1906

Adolf Kurt Willheim

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

115 let
* 21. 9. 1906

Bohumil Man

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

75 let
21. 9. 1946

Cyklistický závod zvaný „Husovický okruh“

V hlavní jízdě licencovaných na 50 kol (1 okruh měřil 450 m) zvítězil Šašecí (VSK Praha,...

75 let
21. 9. 1946

Memoriál prof. Jana Gajdoše

Jan Gajdoš byl mj. velkým příznivcem vodního sportu. Stál u kolébky brněnského Yacht klubu,...

70 let
† 21. 9. 1951

Marie Kuhlová

klavíristka a pedagožka

30 let
21. 9. 1991

Vznik prvního klubu světové organizace Soroptimist International

Název soroptimist se odvozuje od latinského „sorores ad optimum“ neboli „ženy, které...

10 let
21. 9. 2011

Final Four Brno 2011 v baseballu

Od roku 2008 se finálový turnaj čtyř nejlepších evropských klubů koná na podzim....

5 let
† 21. 9. 2016

Eva Jurůjová

herečka, dlouholetá členka souboru Divadlo Radost|Divadla Radost

21. 9. 1333

"Obchodní" privilegium; osvobození od královské berně z pronajatých venkovských statků od klášterů a duchovních osob

Jan Lucemburský, král český, ustanovuje, aby nikdo z Rakous nešel s věcmi a se zbožím cestou...

* 21. 9. 1823

Julius Gomperz

průmyslník, politik, mecenáš, v letech 1869–1909 předseda Židovské náboženské obce (ke...

* 21. 9. 1828

Václav Novotný

pedagog, skladatel a textař

* 21. 9. 1852

Karl Adalbert Czerwinka

podnikatel v kovovýrobě a cihlářství

* 21. 9. 1854

August Georg Maria Schickardt

podnikatel v knihtisku, později v olejářství

† 21. 9. 1868

Gustav Adolf Greisinger

důstojník rakouské armády; profesor matematiky

* 21. 9. 1873

Wilhelm Niessner

německý novinář a politik, poslanec, senátor, místopředseda Senátu Národního...

* 21. 9. 1878

Hugo Sekal

ředitel Ústřední banky čs. spořitelen

* 21. 9. 1882

George Villiers Neumark

podnikatel ve vlnařství

* 21. 9. 1885

Oskar Lampl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 9. 1889

Emanuel Vasil Máša

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 21. 9. 1890

Moritz / Moses Beran

podnikatel ve vlnařství

* 21. 9. 1890

Norbert Ullmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

21. 9. 1890

Zahájení provozu Vychovatelny Františka Josefa

Budova byla určena pro 180 chovanců, měla 10 ložnic a 5 tříd pro výuku v německém i...

* 21. 9. 1895

Jaroslav František Lokša

herec a pedagog

† 21. 9. 1897

Wilhelm Schnabl

podnikatel ve výrobě likérů

* 21. 9. 1897

Hugo Römer

kriminální rada gestapa v Brně

* 21. 9. 1897

Richard Chromec

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 21. 9. 1898

Bohumil Alexa

podnikatel v konzervárenství ovoce a zeleniny

* 21. 9. 1899

Carl Gottlieb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

21. 9. 1900

Založení Klubu cyklistů Vodílek na Starém Brně

VOLBY:
- František Jonáš, předseda
- Jan Krejčí, místopředseda
- Methoděj...

* 21. 9. 1903

Václav Kratochvíl

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň

* 21. 9. 1903

Oldřich Machat

sportovec - fotbal

* 21. 9. 1905

Jaroslav Kovář ml.

architekt, kreslíř, publicista

* 21. 9. 1907

Emil Reiss

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 9. 1908

Václav Hynek

salesián, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

* 21. 9. 1912

Siegmund Freund

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

* 21. 9. 1914

Josef Růžička

sportovec-atlet, přední brněnský vytrvalec 40. a 50. let 20. století a trenér, přeborník...

† 21. 9. 1914

Jan Pazourek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 21. 9. 1919

Karel Čermák

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 21. 9. 1920

Rudolf Dufek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 21. 9. 1923

Jan (John) Sigmund

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 21. 9. 1925

Gertrude Ilsa Abeles

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 21. 9. 1925

Liduška Ajglová

sportovkyně - atletika (výškařka)

21. 9. 1930

Odhalení pomníku padlých v 1. světové válce v Brně-Černovicích

oběti 1. světové války|Pomník byl zbudován spolkem Bund der Deutschen in Mähren, jehož...

21. 9. 1930

Otevření Katolického domu v Brně-Králově Poli

Po mnohaletém úsilí „Spolku pro zřízení a udržování katolického „Lidového domu“ a...

21. 9. 1932

Slavnostní zahájení V. mezinárodního kongresu Světové ligy pro sexuální reformu

Po Berlínu (1921), Kodani (1928), Londýnu (1929) a Vídni (1930) se přední sexuologové z...

† 21. 9. 1935

Johann Janka

dětský odborný lékař

† 21. 9. 1942

Emma Mandler

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 21. 9. 1942

Josef Michal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

21. 9. 1947

2. ročník běhu na Masarykově okruhu

Druhý ročník nejdelšího brněnského silničního běhu uspořádala opět Moravská Slavia na...

† 21. 9. 1948

Fabián Matoušek

kněz, katecheta, inspektor římsko-katolického náboženství

21. 9. 1955

Vernisáž výstavy „70 let Rovnosti a redakční práce Josefa Hybeše“

Výstava byla uspořádána v rámci oslav 70. výročí Rovnosti a Dne československého tisku....

† 21. 9. 1980

Margarethe (Markéta) Müllerová

zahradní architektka
dítě osobnosti: Cyrill Roder
partner osobnosti: Dr. Ing. Ludvík...

† 21. 9. 1983
† 21. 9. 1984

Václav Dvořák

projektant a stavitel v Brně; majitel stavebního podnikatelství; mecenáš a sběratel...

21. 9. 2004

Návštěva metropolity Hermana, hlavy Americké autokefální pravoslavné církve, v Brně

Dne 21. 9. 2004 (podle pravoslavného kalendáře svátek Narození Přesvaté Bohorodice) zavítal...

21. 9. 2005

Sympozium na počest Georga Placzka

Mezinárodní sympózium spolupořádala MU, VUT, město Brno, Brněnské centrum evropských...

21. 9. 2009

Masarykova univerzita získala ocenění za přístup k handicapovaným studentům

Cenu za nejvstřícnější přístup ke studentům se zdravotním postižením získala Masarykova...

21. 9. 2009

Zahájení provozu nejdelší tramvajové soupravy v České republice

Nejdelší tramvajová souprava (46 metrů a 30 centimetrů) měla kapacitu 450 cestujících. Byla...

21. 9. 2009

Tři nové zvony přivezeny do Brna

Tři nové zvony, které pak v neděli 27. 9. 2009 na tuřanském letišti posvětil papež Benedikt...

21. 9. 2012

Celodenní křest knihy „Jmenuješ se Josef Šedý“

Touto akcí vyvrcholil projekt „Líšeňský profil“, kdy 511 výtvarníků kreslilo v roce 2010...

21. 9. 2013

Oslavy 45. výročí vzniku divadla Husa na provázku

Na devítidenní festival brněnského divadla přijely legendární osobnosti této scény, celkem...

† 21. 9. 2014

Bohumil Baďura

historik a iberoamerikanista

21. 9. 2015

Týden lékařské genetiky v Brně

přednášky pro veřejnost a odborné akce Společnosti lékařské genetiky České lékařské...


145 let
* 22. 9. 1876
145 let
* 22. 9. 1876

František Berka

patologický anatom, prosektor, vysokoškolský pedagog, zakladatel Ústavu pro soudní lékařství...

125 let
* 22. 9. 1896

Karel Kocourek

restauratér v Brně
partner (druhý manžel) osoby: Agnes (Anežka) Samková

115 let
* 22. 9. 1906

Karel Janáček

klasický filolog, filozof

110 let
* 22. 9. 1911

Ferdinand Šimeček

válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo

100 let
* 22. 9. 1921

Quido Breda

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje na Středním Východě

85 let
† 22. 9. 1936

Adolf Leopold Scherbak

lékař v Brně

65 let
† 22. 9. 1956

Karel Čupr

profesor matematiky na České vysoké škole technické v Brně, její rektor v letech 1933–1935;...

45 let
† 22. 9. 1976

Gracián Chaloupka

historik, pedagog

20 let
22. 9. 2001

Pietní akt u hrobu kapitána in memoriam Otmara Chlupa

Pietní akt se konal u příležitosti 63. výročí úmrtí Otmar Chlup|Otmara Chlupa.
...

22. 9. 1557

Městské statky

Vilém Valecký z Mírova a na Miroslavi oznamuje, že s purkmistrem a radou města Brna učinil...

22. 9. 1603

Odpuštění vinných desátků

Karel z Lichtenštejna a Mikulova, na Valticích, Plumlově, hradě Úsově a Kunštátě,...

22. 9. 1645

Obnova města po "druhém" švédském oblehání

Město Brno a jeho obyvatelé již podruhé během třicetileté války úspěšné ubránili své...

22. 9. 1645

Městské domy vyšších stavů

Ferdinand III., král český a markrabě moravský, se obrací na zemského hejtmana s požadavkem,...

† 22. 9. 1799

Jan Křtitel Lachenbauer

2. biskup brněnský (v letech 1787–1799)

* 22. 9. 1800

Franz Moriz Winterholler

obchodník; podnikatel v rukavičkářství

* 22. 9. 1840

Amalie Karoline Johanna Krasslová

podnikatelka v mydlářství
partner osobnosti: Josef Krassl
matka osobností: Karl a...

22. 9. 1850

První vzlet balonu s lidskou posádkou v Brně

V neděli 22. září provedl Angličan Henry Tracey Coxwell|Henry Tracey Coxwell spolu se dvěma...

* 22. 9. 1858

Berthold Spitz

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)

* 22. 9. 1859

Václav Vondrák

filolog, slavista (zejména obor církevně slovanské filologie), první profesor slavistiky FF MU...

* 22. 9. 1872

Václav Pokorný

prezident ředitelství státní drah v Brně

* 22. 9. 1880

Valerie Haller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 9. 1882

Josef Hložek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; legionář francouzský

* 22. 9. 1888

Friedrich Hanak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 9. 1888

Franz Zorn

drogista v Brně

* 22. 9. 1888

Fritz Hanak (Hannak)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Julius Hanak

* 22. 9. 1889

Karl Donath

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 22. 9. 1893

Jakub Procházka

katolický kněz, profesor na bohosloveckém ústavu, spisovatel, spirituál u brněnských...

* 22. 9. 1894

Irma Minkusová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 9. 1894

František Pecina

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 9. 1895

Cyrill Sobola

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 22. 9. 1895

Josef Vízner

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 22. 9. 1897

Artur Feldmann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 9. 1902

Anna Donath

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 9. 1902

Armin Bock

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 22. 9. 1902

Jaroslav Jaroš

operní pěvec

* 22. 9. 1907

Ernst Klein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 22. 9. 1907
22. 9. 1907

Atletické závody na dráze DFC v Pisárkách

V rámci své sportovní slavnosti uspořádal brněnský německý fotbalový klub DFC Brünn na...

* 22. 9. 1907

Antonín Kurial

architekt, profesor architektury na brněnské technice

* 22. 9. 1909

Bohumil Záviška

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 22. 9. 1909

Vladimír (Vlastimil) Kameník

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 22. 9. 1910

Jan Veselý

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 22. 9. 1910

Klement Slavický

hudební skladatel
otec osobnosti: prof. PhDr. Milan Slavický

22. 9. 1912

První mistrovský fotbalový zápas Moravské Slavie

V prvním zápase o mistrovství Moravy porazila MS na svém hřišti SK Přerov po značné...

* 22. 9. 1913

Jan Kovářík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 9. 1914

Richard Weinlich

válka a odboj 1914–1919; oběti války

† 22. 9. 1918

Engelbert Kotol

válka a odboj 1914–1919; oběti války

22. 9. 1918

Pohárový fotbal SK Židenice - Olomouc

Zápas o pohár dobročinnosti vyhrál SK Židenice (v zastoupení obhájce poháru) v Brně porazil...

† 22. 9. 1918

Gustav Švarcenbrunner

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

† 22. 9. 1918

Antonín Chmelař

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

22. 9. 1922

Oslavy 100. výročí narození J. G. Mendela v Brně

U příležitosti oslav 100. výročí Mendelova narození se v Brně konalo mezinárodní vědecké...

22. 9. 1923

Pohřeb Aloise Konečného

Pohřeb se konal 22. září 1923 ve 4 hodiny odpoledne z Městského domu č. 2. Zde byly od 2....

† 22. 9. 1925

Moric Maršík

římskokatolický kněz

* 22. 9. 1928

Květa Kvapilíková

oční lékařka; sportovkyně - atletika (výškařka, dálkařka)

22. 9. 1928

Oslavy 15letého trvání klubu SK Židenice

Na programu dvoudenních oslav byl fotbalový zápas mezi SK Židenice a Moravskou Slavií (sobota,...

22. 9. 1929

Předání nové školy brněnské veřejnosti

Veřejnosti byla předána budova školy, označovaná tehdy za nemodernější školní budovu ve...

† 22. 9. 1937

Josef Mrkos

židenický učitel, ředitel školy a národní pracovník

† 22. 9. 1938

Inocenc Dostál

dozorce finanční stráže, padlý při obraně čs. republiky na podzim 1938

† 22. 9. 1938

Vilém Leher

příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938

† 22. 9. 1938

Rudolf Mokrý

příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938

† 22. 9. 1938

Otmar Chlup

válka a odboj 1938–1945, oběti bojů s ordnery na hranicích
bratr osobnosti: Marie...

† 22. 9. 1938

Vítězslav Hofírek

dozorce finanční stráže, padlý při obraně čs. republiky na podzim 1938

22. 9. 1940

Výstava „Deutsches Mähren. Bauerntum um Brünn und Wischau“

Výstava „Deutsches Mähren. Bauerntum um Brünn und Wischau“ (Německá Morava. Rolnictvo kolem...

† 22. 9. 1942

Ilke Jellenik

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 22. 9. 1942

Klara Stiassny

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 22. 9. 1942

Max Sonnenschein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 22. 9. 1942

Oldřich Pechal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

† 22. 9. 1942

Jindřich Čoupek

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; parašutista, příslušník skupiny...

† 22. 9. 1943

František Sal. Bařina

zemský prelát moravský; politik, překladatel z polštiny a ruštiny

† 22. 9. 1944

Jakub Polický

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 22. 9. 1944

Josef Čermák

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

22. 9. 1945

Založení SK Obřany

V sobotu 22. září 1945 se konala v prostorách orlovny ustavující valná hromada....

† 22. 9. 1964

Antonín Bořil

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

† 22. 9. 1967

Cyril Kučera

profesor zootechniky a nauky o krmení; správce školního statku Vysoké školy zvěrolékařské...

† 22. 9. 1979
† 22. 9. 1980

Bohuš Záhorský

herec
partner osobnosti: Vlasta Fabiánová

† 22. 9. 1990

Jiří Rumler

trenér sprinterů Moravské Slavie

† 22. 9. 1997

Olga Havlová

válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)

22. 9. 1998

Otevření prvního SKATE PARKu v Brně

Středisko SKATE PARKu je určeno skateboardistům a bruslařům na kolečkových bruslích a...

22. 9. 2002

Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie

22. září 2002 se konala v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnost 200. výročí...

† 22. 9. 2004

Jan Gottwald

trenér a činovník, člen Sokola Brno I a TJ Žabovřesky Brno

22. 9. 2008

Vzpomínkový akt u hrobu Otmara Chlupa

vzpomínka k 70. výročí smrti Otmar Chlup|Otmara Chlupa (1910–1938), který padl při obraně...

† 22. 9. 2010

Josef František Doležal

římskokatolický kněz

22. 9. 2010

Zahájení výstavy „Sejdeme se pod hodinami“

V Urban centru na Staré radnici byla zahájena výstava „Sejdeme se pod hodinami“, která...

22. 9. 2010

Zahájení mistrovství světa v basketbalu žen

Slavnostní ohňostroj na hradě Špilberk zahájil šestnácté mistrovství světa basketbalistek,...

22. 9. 2013

Pietní vzpomínka na četnického strážmistra J. Macourka

Dne 22. září 2013 se uskutečnil pietní akt u příležitosti 95. výročí zavraždění...

† 22. 9. 2018

Josef Sečkář

sprinter, atletický a kondiční trenér, funkcionář


185 let
* 23. 9. 1836

Ferdinand Zöllner

učitel hudby

170 let
† 23. 9. 1851

Franz Leopold Georg Haupt

průmyslník ve lnářství
dítě osobnosti: Johann Josef Haupt

160 let
* 23. 9. 1861

Josef Michael Wesnitzky

podnikatel v knihtisku

145 let
* 23. 9. 1876

Rudolf Petr

inženýr v Brně

145 let
* 23. 9. 1876

Kamila König

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

145 let
* 23. 9. 1876

Richard Hromada

sportovec - těžká atletika; zakladatel klubu ČAC Hellas Brno, sportovní funkcionář,...

130 let
* 23. 9. 1891

Gustav Fischer

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 23. 9. 1896

Alfred Spitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 23. 9. 1896

Růžena Šilhanová

odborná lékařka

125 let
* 23. 9. 1896

Edmund Juříček

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 23. 9. 1896

Václav Rambousek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

125 let
* 23. 9. 1896

Jaroslav Volejník

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

110 let
† 23. 9. 1911

Vincenc Putna

státní úředník, dvorní rada
otec osobnosti: generál četnictva Vladimír Putna

110 let
* 23. 9. 1911

Bohuslav Budil

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; letec, pilot 312. čs. stíhací...

75 let
* 23. 9. 1946

Franz Fischler

rakouský politik; evropský komisař pro zemědělství, rozvoj venkova a rybolov

75 let
* 23. 9. 1946

Věra Capponi

významná osobnost působící v oblasti psychologie; spoluzakladatelka českého manželského a...

60 let
† 23. 9. 1961

Bohumír František Antonín Čermák

architekt, zahradní architekt, majitel a ředitel Uměleckořemeslných dílen v Brně

35 let
23. 9. 1986

Položení základního kamene Divadla na provázku

slavnostní položení základního kamene stavby Centrum experimentálního divadla|Divadla na...

30 let
† 23. 9. 1991

Oldřich Med

salesián, římskokatolický kněz, spisovatel, překladatel; perzekuce po roce 1948

* 23. 9. 1848

Mořic Čech

velkoobchodník v Brně-Králově Poli, majitel realit

* 23. 9. 1858

Eduard Vaculík

pedagog a vlastivědný pracovník

* 23. 9. 1858

Josef Koněrza

pedagog, spisovatel, překladatel

* 23. 9. 1864

Leo Eisler

obchodník

* 23. 9. 1878

Vlastimil Blažek

profesor konzervatoře, hudební archivář, referent a kritik

* 23. 9. 1879

Heinrich Kohn

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 23. 9. 1882

Martha Körner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 9. 1892

Adolf Friedrich Ženatý

sportovec (lehká atletika); válka a odboj 1914–1918; oběti války

* 23. 9. 1894

František Matějů

stavitel v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice)

* 23. 9. 1894

Hans/Johann, Hanuš Tugendhat

podnikatel ve vlnařství

* 23. 9. 1895

Václav Šmídek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první...

* 23. 9. 1897

Franz (Ferry) Graumann

obchodník v Brně
otec osobností: Anton Graumann a Thomas Graumann
partner (první...

* 23. 9. 1897

Jeanette Druckerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 23. 9. 1899

Albert Claude

belgický biolog, cytolog, biochemik, nositel Nobelovy ceny za medicínu 1974; čestný doktor...

* 23. 9. 1900

Jan Vald (Wald)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 23. 9. 1904

Josef Kristek

vojenský duchovní, kanovník, generální vikář brněnské diecéze

* 23. 9. 1905

Josef Lamplota

cukrář v Králově Poli, sportovec - jachting
dítě osobnosti: Alois Lamplota

* 23. 9. 1905

Václav Šmíd

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 23. 9. 1912

Růžena Beinhauerová

naše nejlepší prvorepubliková lyžařka, mistryně republiky, účastnice OH v...

† 23. 9. 1918

Jan Gruber

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 23. 9. 1918

Martin Růžek

herec a režisér

* 23. 9. 1923

Libuše Nováková

sportovkyně - atletika (dálkařka)

23. 9. 1923

Automobilové neštěstí v Pisárkách

V neděli 23. 9. 1923 v 21 hodin došlo k automobilovému neštěstí na silnici mezi Pisárkami a...

23. 9. 1923

První štafetový Běh Brnem

Závod štafet o putovní pohár Moravských novin na trati dlouhé 2 100 metrů (sedm úseků po...

* 23. 9. 1929
* 23. 9. 1932

Věra Bugnerová

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; nálet na Brno 25. 8. 1944

† 23. 9. 1942

Charlotte Klein

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

23. 9. 1942

Rozpuštění tělocvičného svazu „Orel“ v Brně

Výnosem říšského protektora v Čechách a na Moravě Bd S VR 2-5022/42 ze dne 23. 9. 1942 byl...

† 23. 9. 1943

František Martinek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 23. 9. 1944

Arnošt Šustek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 23. 9. 1944

Jan Háječek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

23. 9. 1945

Mistrovství Československa v běhu na 3 km překážek

Pořadatelem mistrovství byla západomoravská župa ČAAU v Brně. Zúčastnilo se celkem...

† 23. 9. 1949

Čeněk Vyčesal

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

† 23. 9. 1958

Jaroslav Zatloukal

učitel, básník; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

23. 9. 1972

5. ročník závodu v silničním běhu "Brněnská pětadvacítka"

Jubilejní ročník zaznamenal rekordní počet závodníků - startovalo poprvé více než sto...

† 23. 9. 1975

Karel Jan Staller

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; technik a manažer zbrojního průmyslu

† 23. 9. 1980

Jindřich Ševčík

předseda Obvodní rady X - Černovice-Slatina

† 23. 9. 1985

Vilém Hrubý

archeolog a muzejník

† 23. 9. 1989

Marcel Halouzka

loutkoherec Divadla Radost v Brně, autor loutkových her, dabér

† 23. 9. 1989

Miloš Slezák

akademický malíř, sochař, medailér, textilní výtvarník, grafik a pedagog

† 23. 9. 2005

Emil Konečný

herec a scénograf

23. 9. 2007

Slavnostní otevření symbolického vinohradu v Brně-Bohunicích

Vznik symbolického bohunického vinohradu byl schválen Radou městské části v roce 2007....

23. 9. 2009

Vztyčení křesťanských symbolů na brněnském letišti

Na Letiště Brno, a. s.|brněnském letišti, místě setkání poutníků s papežem Benediktem...

23. 9. 2009
23. 9. 2010

Slavnostní položení základního kamene Divadla na Orlí - Hudebně dramatické laboratoře JAMU v Brně

Scénu, která slouží především studentskému hudebnímu divadlu, tedy opeře a muzikálu,...

23. 9. 2010

Slavnostní otevření Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích

Slavnostním otevřením závěrečné etapy výstavby Univerzitního kampusu završila Masarykova...

† 23. 9. 2013

Milan Vágner

herec a pedagog

23. 9. 2014

Město Brno získalo do vily Tugendhat originální kusy nábytku

V úterý 23. září 2014 proběhlo ve Vila Tugendhat|vile Tugendhat slavnostní převzetí části...

23. 9. 2015

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

U příležitosti 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů se v rámci Týdne...

23. 9. 2015

Otevření nového heliportu s nosností až 6,4 tuny ve FN Brno

Vlastní stavba heliportu je určena pro pracovní, vyvýšený, neveřejný a vnitrostátní...

23. 9. 2015

Retrospektivní výstava Dalibora a Ivana Chatrného

výstava děl konceptuálního umělce a jeho Ivan Chatrný|bratra

23. 9. 2018

Odhalení „Kamenů zmizelých“ v Brně v roce 2018

Nové „Kameny zmizelých“ připomínají 15 osobností, které zahynuly či byly perzekuovány v...


215 let
* 24. 9. 1806

Joseph Abramowich

vrchní představený špilberské trestnice od roku 1847

140 let
* 24. 9. 1881

Robert František Doskočil

podnikatel v knihtisku

135 let
* 24. 9. 1886

Václav Holek

zbraňař - nejdůležitější konstruktér zbraní v předválečné ČSR

130 let
* 24. 9. 1891

Zdeněk Bohumil Klíma

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

130 let
* 24. 9. 1891

Gerald (Gerhard) Hájek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 24. 9. 1896

Hans Winter

válka a odboj 1914–1919; oběti války

115 let
* 24. 9. 1906
115 let
* 24. 9. 1906

Jaroslav Gardavský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

10 let
24. 9. 2011

Výstava „230 let historie osvětlení v Brně“

Unikátní výstava v Křížové chodbě návštěvníkům přiblížila službu veřejného...

5 let
† 24. 9. 2016

Jiří Sedláček

člen Řádu řeholních kanovníků sv. Augustina (CRV), římskokatolický kněz; soudce...

* 24. 9. 1770

Karl Wenzelides

archivář, sběratel a amatérský archeolog

* 24. 9. 1834

Theodor Lazar

středoškolský pedagog, osobnost veřejného a vlasteneckého života v Brně

* 24. 9. 1834

Franz Czermak

chemik, mineralog, učitel na Německé technice v Brně
člen brněnské městské rady

* 24. 9. 1838

Eduard Horný

vojenský kapelník

* 24. 9. 1852

Simon Kohnstein

obchodník

* 24. 9. 1854

Hermine Spitz

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

24. 9. 1862

Návštěva císaře Františka Josefa I. v novém parku na Špilberku

Císař v doprovodu starosty Christian d’Elvert|d´Elverta navštívil za svého pobytu v Brně...

* 24. 9. 1868

Johanna Körner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 9. 1874

Max Hickl

zakladatel a majitel židovského nakladatelství
bratr osobnosti: Rosalie Hickl

* 24. 9. 1880

Antonín Jelen

profesor teologie

* 24. 9. 1885

Karl Stern

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 24. 9. 1885

Abraham Popper

podnikatel ve vlnařství a cukrovarnictví

* 24. 9. 1887

Josef Kříž

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 9. 1888

Auguste Kreisky

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 9. 1889

Štěpán Šoltész

českobratrský evangelický farář v Brně, později v Hradci Králové

* 24. 9. 1892

Ludvík Burian

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 24. 9. 1893

Karel Neuwirt

chirurg, urolog, zakladatel samostatné moderní urologie v našich zemích, první profesor...

* 24. 9. 1893

František Cikánek

pedagog a osvětový pracovník; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj...

* 24. 9. 1894

Jaroslav Plšek

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 24. 9. 1894

František Melichar

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 24. 9. 1895

Jaromír Hejtmánek

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 24. 9. 1897

Edvard Ouředníček

advokát v Brně

24. 9. 1899

Koncert Jana Kubelíka

koncert mladého nadějného houslového virtuosa Jana Kubelíka zahájil českou koncertní sezonu...

* 24. 9. 1900

Václav Čihař

orientalista, chetitolog a srovnávací jazykovědec

* 24. 9. 1902

Václav Černý

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 24. 9. 1904

Marek (Mordechaj) Neuer

lékař; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 24. 9. 1904

Bohumír Kaláb

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 24. 9. 1907

Georg Ungar

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 24. 9. 1907

František Vlk

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 24. 9. 1910

František Řitička

sportovec - fotbal (brankář, československý reprezentant)

* 24. 9. 1910

Václav Procházka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 24. 9. 1918

Václav Janeček

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy...

* 24. 9. 1919

Zdeněk Vymazal

redaktor Čs. rozhlasu studio Brno, redaktor zpravodajství Čs. televize studio Brno;...

* 24. 9. 1920

Kurt König

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 24. 9. 1924

Vlasta Dostálová

oběť tragické nehody

* 24. 9. 1924

Ludvík Donovan-Dorňák

účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník RAF ve Velké Británii

† 24. 9. 1927

Klement David

pedagog, redaktor, odborný spisovatel, překladatel, autor řady moderních pedagogických...

* 24. 9. 1928

Jiří Beneš

významný hudebník, výkonný umělec, hudební publicista, dramaturg, pedagog a moderátor

* 24. 9. 1929

Milan Vágner

herec a pedagog

† 24. 9. 1933
24. 9. 1933

Odhalení pamětní desky Jožovi Barvičovi v Brně

J. Barvič|pamětní deska byla odhalena na domě, kde Joža Barvič před padesáti léty otevřel...

* 24. 9. 1933

Jan Kozel

historik a archeolog

* 24. 9. 1938

Jiří Merta

industriální archeolog

† 24. 9. 1939

Ludmila Pernicová

porodní bába v Jehnicích

† 24. 9. 1940

Robert Weighart

učitel, botanik

† 24. 9. 1942

Jaroslav Matěj

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 24. 9. 1942

Ladislav Mácha

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 24. 9. 1944

Max Drucker

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 24. 9. 1959

Vojtěch Tomáš

salesián

† 24. 9. 1964

Emanuel Masák

římskokatolický kněz, biskupský rada, redaktor, spisovatel, literární historik

24. 9. 1969

Ustavující schůze Tělovýchovné jednoty Klub turistů a lyžařů v Brně

Klub turistů a lyžařů, který byl právním i faktickým pokračovatelem KČT odboru Brno I,...

† 24. 9. 1975

Josef Kubín

lékař v Brně

† 24. 9. 1980

Arnošt Okáč

univerzitní profesor a analytický chemik

24. 9. 1994

Oslavy 110 let otevření budovy I. českého gymnázia na třídě Kpt. Jaroše

PROGRAM OSLAV (sobota 24. 9. 1994)
- bohoslužba v chrámu sv. Tomáše (7.30 hod.)
-...

24. 9. 2010

Oslavy 100. výročí vzniku Základní a mateřské školy v Křenové ulici

Celodenní program, který připravili žáci se svými učiteli, probíhal v prostorách školy a...

† 24. 9. 2010

Stanislav Apolín

violoncellista a pedagog

24. 9. 2010

Odhalení pomníku rudoarmějců

Péčí MČ Brno-Slatina a Slatinského historického klubu byl odhalen padlí vojáci při...

24. 9. 2012

Zahájení stavby dvou hlavních budov Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně

Brněnské univerzity slavnostně zahájily stavbu dvou komplexů, stavět se budou souběžně obě...


255 let
* 25. 9. 1766

Johann Georg Gastl

tiskař, nakladatel, knihkupec

175 let
* 25. 9. 1846

František Dvorský

přírodovědec, amatérský archeolog, středoškolský profesor

95 let
* 25. 9. 1926

Robert Schlesinger

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

65 let
† 25. 9. 1956

Jan Bedrna

významný chirurg a kardiochirurg, zakladatel královéhradecké chirurgické školy a...

50 let
25. 9. 1971

4. ročník "Brněnské pětadvacítky"

Ve 4. ročníku silničního závodu na 25 km startovalo už 68 vytrvalců, včetně 7...

45 let
† 25. 9. 1976

Olga Anna Dokládalová

učitelka v Brně
dítě osobností: František Ladislav Nesvadbík a Anna Magdalena...

35 let
25. 9. 1986

Světelné noviny

Jediné světelné noviny v ČSSR jsou umístěny na jedné z budov brněnského náměstí Svobody.

20 let
25. 9. 2001

Slavnostní otevření Národního centra pro výzkum biomolekul PřF MU

Zřizovatelem centra je Masarykova univerzita společně s Výzkumným ústavem veterinárního...

20 let
25. 9. 2001

Slavnostní otevření Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Anatomický ústav LF MU (Morfologické centrum I) v Brně-Bohunicích byl vybudován za 125...

25. 9. 1323

Dodávka zboží pro panovníka

Brněnští měšťané Konrád Pohořelický, Nikolaus von Deutschhause a další dodali Janu...

25. 9. 1432

Zajištění vinobraní; uzavření lokálního příměří

Bohuš z Honětic, purkrabí na Židlochovicích, Linhart ze Zatčan a jiní zdejší starší...

25. 9. 1547

Městská cihelna

Za přítomnosti moravského podkomořího Přemka z Víckova byla uzavřena smlouva mezi převorem...

† 25. 9. 1600

Jonáš Plachý

radní písař města Brna v letech 1599–1600

† 25. 9. 1702

Maximilián Pfendler

opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1682–1695

† 25. 9. 1785

Franz Bäcker

brněnský výrobce hudebních nástrojů

* 25. 9. 1828

Franziska Romana Nožičková/ Nožicžková

partner osobnosti: Leopold/Clement Leopold Nožička/Nožicžka

* 25. 9. 1854

Felix Johann Anton Bochner

podnikatel ve výrobě vlněného zboží

* 25. 9. 1860

Karl Maendl

lékař v Brně

* 25. 9. 1862

Josef Vladimír Procházka

geolog, honorovaný docent ČVŠT v Brně (1910–1914), redaktor odborných časopisů

* 25. 9. 1869

Miloš Valníček

lékař v Brně

* 25. 9. 1879

Arnošt Vogel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 9. 1879

Pauline Schostal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 9. 1879

Václav Bednář

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 25. 9. 1880

Regine Fleischer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 9. 1883

Václav Oliva

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 25. 9. 1884

Václav Suchánek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 25. 9. 1884

Josef Dvorský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 25. 9. 1887

Jindřich Gelbort

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 25. 9. 1888

Jindřich Křivánek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 25. 9. 1889

Rudolf Burian

náčelník Sokola v Žabovřeskách
bratr osobnosti: Adolf Burian

* 25. 9. 1889

Otto Brandstiller

státní úředník

* 25. 9. 1892

Theodor Meissl

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 25. 9. 1892

Václav Svojanovský

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 25. 9. 1893

Bohuslav Dimitrij Všetička

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; armáda;...

* 25. 9. 1897

Václav Chyský

asistent Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně

* 25. 9. 1898

František Plhoň

architekt v Brně

* 25. 9. 1899

Hermine Schostal

válka a odboj 1938–1945; holocaust

* 25. 9. 1899

Ondřej Sekora

novinář, malíř, ilustrátor, spisovatel; sběratel brouků; sportovec, zakladatel čs....

* 25. 9. 1900

Václav Menšík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 25. 9. 1902

Jaroslav Matěj

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 25. 9. 1904

Otakar Dýr

příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938

* 25. 9. 1904

Zdeněk Müller

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

* 25. 9. 1905

Hanus Sigmund (John) Heller

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 25. 9. 1905

Václav Nechvíla

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

* 25. 9. 1908

Serena Neumann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 25. 9. 1908

Jaromír Fišer

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; politický vězeň

† 25. 9. 1910

František Šeda

pedagog, odborný spisovatel, překladatel z francouzštiny a němčiny
otec osobnosti: Ing....

* 25. 9. 1912

Bedřich Pospíšil

matematik; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 25. 9. 1914

Heinz Zeisel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobností: Ing. Alfred a...

* 25. 9. 1914

Leopold Špička

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 25. 9. 1915

Josef Findajs

válka a odboj 1914–1919; oběti války; občané Bosonoh

† 25. 9. 1918

Eduard Till

velkoobchodník v Brně
adoptivní syn osobnosti: Eduard Till
bratr osobnosti: Methud...

* 25. 9. 1920

Miroslav Douša

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 25. 9. 1923

Josef Müller

brněnský cukrář
otec osobností: MUDr. Anna Daňková a Václav Müller

† 25. 9. 1924

Fritz Wagner

podnikatel ve vlnařství

* 25. 9. 1924

Petr Skácel

malíř, grafik a ilustrátor v Brně
bratr osobnosti: Jan Skácel

* 25. 9. 1925

Jaroslav Jurášek

etnograf, hudebník, dramaturg

* 25. 9. 1930

Dušan Hamšík

prozaik a publicista

† 25. 9. 1937

Bohumil Šťastný

učitel, básník a spisovatel, pracovník v hasičském hnutí

* 25. 9. 1938

Petra Šprláková

tanečnice
partner osobnosti: Jano (Ján) Šprlák-Puk

25. 9. 1940

Souboj o atletické prvenství Brna

Atletické derby Brna Sokol Brno I. – Moravská Slavia se konalo ve středu 25. září na...

† 25. 9. 1942

Leopold Popper

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 25. 9. 1942

Bedřich Petlach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo

† 25. 9. 1942

Bohuslav Kratochvíl

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 25. 9. 1942

Olga Josková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 25. 9. 1943

Karl Maendl

lékař v Brně

† 25. 9. 1944

Miroslav Douša

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 25. 9. 1945

Julius Leopold Korngold

právník, hudební kritik a publicista
otec osobnosti: Erich Wolfgang Korngold

25. 9. 1948

Ustavující schůze krajského výboru Svazu bojovníků za svobodu

předsedou byl zvolen Zdeněk Novák|armádní generál Zdeněk Novák

25. 9. 1948

Memoriál Jendy Mojžíše v košíkové

Sokol Královo Pole vzpomenul v sobotu a v neděli 25.–26. září 1948 skonu bratra Jan...

25. 9. 1949

Automobilový závod o Velkou cenu Československa

Závod navazoval na tradici meziválečných závodů na Masarykův okruh|Masarykově okruhu a stal...

† 25. 9. 1952

Jindřich Kolíbal

úředník

† 25. 9. 1952

Viktor Čajanek (též Czajanek)

ředitel kůru, hudební pedagog a skladatel

† 25. 9. 1957
† 25. 9. 1970

Vladimír Bělehrad

válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský

† 25. 9. 1975

llona Štěpánová-Kurzová

klavíristka a pedagožka

† 25. 9. 1979

Bedřich Bass

právník; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

† 25. 9. 1985

Josef Ducháček

římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948

† 25. 9. 1995

Gustav Brom

hudebník, kapelník, klarinetista, saxofonista a zpěvák; válka a odboj 1938–1945; účastník...

25. 9. 2003

Zahájení výstavy „Východní křesťanství"

Zcela ojedinělá výstava s názvem „Východní křesťanství" byla zahájena v prostorách...

25. 9. 2010

Vítězné projekty brněnských vysokých škol

V prvním ročníku soutěže o nejlepší příklad spolupráce mezi soukromou firmou a univerzitou...

25. 9. 2010

První sběr vína v brněnských Bohunicích

Po třech letech, kdy byl vinohrad zasazen, místní obyvatelé slavnostně sklidili první plody...

25. 9. 2010

První ročník memoriálu Zdeňka Kalába

Memoriál se jel jako rovinový závod na 1 900 metrů na počest jezdce Zdeněk Kaláb|Zdeňka...

† 25. 9. 2012

Dušan Soudek

biolog, radiobiolog, cytogenetik, žijící a působící od roku 1968 v Kanadě; čestný doktor...

25. 9. 2014

Otevření nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně-Černovicích

Budova byla postavena za osm měsíců po poklepu základního kamene za 42 mil. Kč. Investorem byl...

25. 9. 2020

Odhalení sochy F. O. Poupěte

Socha brněnského sládka František Ondřej Poupě|Františka Ondřeje Poupěte (1753–1805) je...

25. 9. 2020

Výstava Jan Rajlich & Bienále Brno (z cyklu RAJLICH 100)

výstava o kořenech Mezinárodního bienále grafického designu v Brně

25. 9. 2020
25. 9. 2020

Výstava Jan Rajlich - Art & Design (z cyklu RAJLICH 100)

výstava představující analytický výběr z tvorby Jan Rajlich|Jana Rajlicha st.


150 let
* 26. 9. 1871

Josefine Czuczka

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

125 let
* 26. 9. 1896

Václav Štěpánek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

120 let
* 26. 9. 1901

Václav Müller

brněnský cukrář
dítě osobnosti: Josef Müller
bratr osobnosti: MUDr. Anna...

105 let
† 26. 9. 1916

Franz Josef Hirsch

podnikatel ve vlnařství, obchodník a úředník

105 let
* 26. 9. 1916

Karel Symon

lékař-hygienik, jeden ze zakladatelů Lékařské fakulty hygienické v Praze

100 let
* 26. 9. 1921

Bohumila Polcarová

sportovkyně - atletika (víceboj)
partner osobnosti: Luboš Polcar

90 let
* 26. 9. 1931

Erika Bezdíčková

publicistka, poslední přímá brněnská pamětnice nacistických vyhlazovacích táborů

80 let
† 26. 9. 1941

Vladimír Kubeš

lékař-gynekolog, národní a spolkový pracovník, spoluzakladatel protialkoholní poradny v Brně

40 let
† 26. 9. 1981

Julie Horáková

válka a odboj 1938–1945, politická vězeňkyně
partner osobnosti: Josef Horák

35 let
† 26. 9. 1986

Jaroslav Švejda

patologický anatom, vysokoškolský učitel, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně

20 let
26. 9. 2001

Slavnostní otevření jezdeckého a tenisového areálu v Králově Poli

pro hosty byly připraveny ukázky výcviku koní městské policie, tenisová exhibice i...

20 let
† 26. 9. 2001

Jiří Hanuš Grosz

válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve...

10 let
26. 9. 2011

Otevření Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně

Otevření Středoevropského technologického institutu CEITEC v areálu kampusu Masarykovy...

5 let
26. 9. 2016

Slavnostní otevření parkovacího domu „Domini park“

Parkovací dům „Domini park“ nabízí veřejnosti 361 parkovacích míst.
Dům tvoří...

5 let
26. 9. 2016

Fotosoutěž s Olympia centrem Brno 2016

výstava nejlepších snímků přehlídky ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis

26. 9. 1603

Přímluva za mimoměstského řemeslníka

Kněz Eliáš Hovorka z Vyškova, doktor obojího práva, apoštolský protonotář, probošt...

26. 9. 1645

Přeložení důstojníků

rada města Brna se obrací na Jean Louis Raduit de Souches|Louise Raduita de Souches s prosbou, aby...

* 26. 9. 1665

Heinrich Wilhelm Wilczek

voják, velitel pevnosti Špilberk a v letech 1712–1717 velící generál na Moravě

* 26. 9. 1733

Simon Friedrich Koberwein

ředitel divadelní společnosti, herec

* 26. 9. 1759
* 26. 9. 1800

Michael Forgatsch (Forgács)

v letech 1822–1862 správní úředník, v letech 1867–1870 poslanec moravského zemského...

* 26. 9. 1839

Alois Doufalík

učitel a sběratel lidových písní

* 26. 9. 1848

Václav Robert Kounic

politik, mecenáš brněnských vysokoškoláků
dítě osobnosti: Eleonora Voračická

* 26. 9. 1855

Bernhard/Berthold Kohn

podnikatel v cihlářství, majitel realit
dítě osobnosti: Gottlieb Kohn
bratr...

* 26. 9. 1855

Karl Heinrich Fuss

podnikatel ve strojírenství

* 26. 9. 1859

Klement David

pedagog, redaktor, odborný spisovatel, překladatel, autor řady moderních pedagogických...

* 26. 9. 1864

Jaroslav Klíč

spolumajitel fotografického ateliéru „Rafael“

* 26. 9. 1867

Karl Gottfried Josef Krassl

podnikatel v mydlářství

* 26. 9. 1868

Linda Abelis

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Alois/Lazar Witrofsky

* 26. 9. 1870

Heinrich Samek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 9. 1874

Emanuel Kantor

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 9. 1879

Augustin Jelínek

válka a odboj 1914–1919; legionář italský

* 26. 9. 1884

Václav Petřík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 26. 9. 1885

Emanuel Ambros

hudební kritik, středoškolský pedagog, hudební historik, skladatel

* 26. 9. 1888

Friede Huber

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

26. 9. 1889

Udělení koncese Královopolské strojírně Lederer - Porges

Stavební a živnostenské úřady města Brna udělily 26. září 1889 souhlas Filip Porges|Ing....

* 26. 9. 1890

Lída Faltová

redaktorka, překladatelka

* 26. 9. 1893

Marie Hanak (Hannak)

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 26. 9. 1893

Václav Čapek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 26. 9. 1893

Václav Vacek

válka a odboj 1914-1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích...

* 26. 9. 1894

Theodor Kilian

esperantista, překladatel, organizátor a propagátor esperanta; válka a odboj 1938–1945;...

* 26. 9. 1897

Václav Šanda

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války

* 26. 9. 1898

Václav Vízdal

válka a odboj 1914–1919; československý dobrovolec 1918–1919

* 26. 9. 1898

Ondřej Edler

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 26. 9. 1899

Rudolf Bermann

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 26. 9. 1900

Václav Jiroušek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 26. 9. 1905

Georg Placzek

teoretický fyzik, zabýval se fyzikou atomového jádra

* 26. 9. 1905

Václav Bumba

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské

* 26. 9. 1908

František Kolařík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 26. 9. 1909

Hans Schüller

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

26. 9. 1909

2. ročník závodu o mistrovství Moravy v silniční chůzi Tišnov- Královo Pole

Závod v silniční chůzi na 19 km uspořádal po tříleté přestávce opět SK Achilles Brno na...

† 26. 9. 1914

Wilhelm Albert Umgelter

podnikatel ve sladovnictví

* 26. 9. 1914

Albín Kůrka

válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň

† 26. 9. 1917

František Vahalík

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský, oběti války

† 26. 9. 1918

Josef Lampl

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 26. 9. 1925

Václav Otčenášek

protikomunistický odboj; oběť perzekuce

† 26. 9. 1928

Max Benjamin Margosches

řádný profesor Německé vysoké školy technické v Brně, děkan oddělení pro technickou...

* 26. 9. 1930

Mojmír Čevela

designér, architekt, pedagog

* 26. 9. 1933

Bořivoj Navrátil

herec a pedagog

† 26. 9. 1937

Max Feldmann

obchodník v Brně

26. 9. 1937

VII. ročník automobilového závodu Masarykův okruh

Poslední ročník Masarykův okruh|Masarykova okruhu je ze sportovního hlediska považován za...

† 26. 9. 1938

Josef Kolbinger

finanční komisař

† 26. 9. 1938

Bruno Weigl

hudební skladatel, vědec, teoretik, pedagog a publicista

26. 9. 1938

Pohřeb Otmara Chlupa

pohřeb Otmar Chlup|Otmara Chlupa (1910–1938), který padl při obraně hranic republiky u Hnanic...

† 26. 9. 1942

Clara Marcus

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Samuel/Sigmund...

† 26. 9. 1942

Josef Kocman

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

† 26. 9. 1945

Krista Smutná

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů

† 26. 9. 1945

Richard Peřina

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

26. 9. 1948

3. ročník „Masarykova okruhu běžců a chodců“

Pořadatelem tohoto malého moravského maratonu (trať měřila cca 30 km) byla Moravská Slavia....

26. 9. 1974

Zahájení knižní výstavy „Slovenské národní povstání v literatuře“

výstava byla připravena pod záštitou odboru kultury Jihomoravského KNV z fondů Státní...

26. 9. 1995

Vědecká konference 100 let Masarykovy České otázky

Konferenci, nad níž převzal záštitu prezident republiky Václav Havel, uspořádal Masarykův...

† 26. 9. 1997

Jiří Šňupárek

ředitel II. městské nemocnice v Brně-Novém Lískovci; přednosta interního oddělení v...

† 26. 9. 1998

Jan Kalendovský

vysokoškolský pedagog; děkan FE VUT v Brně
dítě osobnosti: Otto Kalendovský

† 26. 9. 2002

Jan Uhmann

válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje
partner osobnosti: MUDr. Věra...

26. 9. 2003

Otevření nového pavilonu klinik na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně

Otevření pavilonu klinik malých zvířat, Fakultní lékárny, centrální laboratoře a velké...

26. 9. 2007

Poprvé použito čipů při měření času na stadionu na Vojtově ulici

Měření časů pomocí čipů bylo poprvé použito na tomto stadionu při Morenda mítinku, kdy...

26. 9. 2010

Odhalení památníku ve Farinově zatáčce

Pomník legendárního závodníka Emilio Giuseppe Farina|Emilia Giuseppe Fariny (1906–1966),...

26. 9. 2012

Výstava Signály z neznáma

výstava představující devadesátiletou éru českého komiksu

26. 9. 2013

Výstava „Symfonie kabelek“

Výstava ,,Symfonie kabelek‘‘, kterou uspořádalo Muzeum města Brna, byla realizována v...

† 26. 9. a 15. 11. 1638

Johannes Jakob Brandt

italský kameník

26. 9. 2018

Výstava Steklík

Retrospektivní výstava představující bytostného kreslíře Jan Steklík|Jana Steklíka jako...


140 let
* 27. 9. 1881

Otakar Peška

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

125 let
* 27. 9. 1896

Josef Koloušek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

100 let
* 27. 9. 1921

Vědomil Vildomec

archeolog a pedagog

95 let
* 27. 9. 1926

Václav Mlýnek

hudebník a vypravěč

90 let
27. 9. 1931

II. ročník automobilových závodů Masarykův okruh

Druhý ročník potvrdil vzrůstající zájem o nový závod automobilů - startovalo 39 jezdců, z...

85 let
† 27. 9. 1936

Jan Běloch

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

75 let
* 27. 9. 1946

Vojtěch Antonín Jeniš

římskokatolický kněz, generální představený Kongregace bratří Nejsvětější svátosti...

15 let
27. 9. 2006

Výstava „Otakar Kubín-Coubine – Od kubismu k novému klasicismu“

Výstava malíře Otakara Kubína byla uspořádána ve spolupráci se Severočeskou galerií...

27. 9. 1619

Výzva katolické šlechtě

Zaslán otevřený list direktorů Markrabství moravského k moravské katolické šlechtě, aby se...

* 27. 9. 1764

Václav Urban Stuffler

4. biskup brněnský v letech 1817–1831

* 27. 9. 1828

Moritz Bum

obchodník

* 27. 9. 1843

František Sedláček

úředník, národní pracovník

* 27. 9. 1843

Václav Breit

nadučitel v Králově Poli

* 27. 9. 1859

Anna Stiassni

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1863

Václav Škarohlíd

lesní hajný

* 27. 9. 1863

Václav Navrátil

dozorce v donucovací pracovně

* 27. 9. 1865

Jindřich (Heinrich) Wiesner

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1874

František Janík

vrchní magistrátní ředitel zemského hlavního města Brna

* 27. 9. 1878

Eugen Hesky

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1883

Jaroslav Helfert

ředitel Moravského zemského muzea v Brně a zakladatel muzeologie na brněnské filozofické...

27. 9. 1887

Výstava plánů Německého domu

Stavba Německý dům|Německého domu se stala pro brněnské Němce prioritou. Po překonání...

* 27. 9. 1889

Gerhard Josef Heinrich Storek

průmyslník ve slévárenství
dítě (z prvního manželství) osobnosti: Heinrich Josef...

* 27. 9. 1890

Friedrich Appel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1893

Václav Pešek

válka a odboj 1914–1919; legionář ruský

* 27. 9. 1894

Josef Gargulák

stavitel

* 27. 9. 1894

Hermína Štěpánková

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo

* 27. 9. 1894

Jindřich Hanák

válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; učitelé a zaměstnanci škol Země...

* 27. 9. 1894

František Waisser

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 27. 9. 1897

Heinrich Lothar Kafka

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje

* 27. 9. 1899

Emanuel Holek

zbraňař

* 27. 9. 1903

Alice Gelber

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

* 27. 9. 1904

Václav Kostelecký

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

* 27. 9. 1905

Jiří Jesenský

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 27. 9. 1909

Jaromír Špunda

profesor letecké statiky Vysoké školy technické Dra Edvarda Beneše v Brně

* 27. 9. 1909

Vladimír Kohoutek

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské

† 27. 9. 1914

František Houška

válka a odboj 1914–1919; oběti války

* 27. 9. 1914

František Živěla

válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; letec, zbrojíř 310. a 312. čs....

* 27. 9. 1919

Jaromír Ševčík

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace

* 27. 9. 1924

Josef Škvorecký

spisovatel, scénárista, překladatel, nakladatel (Sixty-Eight Publisher); čestný doktor...

† 27. 9. 1927

Cyril Přibyl

mistr cukrářský v Brně-Králově Poli

27. 9. 1929

Otevření kina BIO MODERNA

zahajovacím programem byl film „Lež Niny Petrovny“ s Brigitou Helmovou v hlavní roli

† 27. 9. 1934

Max Herdan

lékař v Brně

* 27. 9. 1934

Václav Frolec

národopisec, vysokoškolský pedagog

† 27. 9. 1937

Vojtěch Hanačík

klasický filolog; pedagog; těsnopisec

† 27. 9. 1938

Ladislav Dopita

středoškolský pedagog

† 27. 9. 1942

Ernestine Haftel

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust

† 27. 9. 1942

Cyril Krauz

chemik, vysokoškolský pedagog

† 27. 9. 1944

Libor Zapletal

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zahraniční odboj; člen paraskupiny Bivouac

† 27. 9. 1950

Ferdinand Richter

prezident Zemského soudu, poslanec a místopředseda Národního shromáždění; válka a odboj...

27. 9. 1955

Zavedení samoobsluhy drogerie

Samoobsluha - nákup bez čekání
"Všimli jste si toho nadpisu nad výlohami drogerie na...

† 27. 9. 1960

Božena Folkmanová

zooložka, parazitoložka

† 27. 9. 1963

Arnošt Jedounek

letec, pilot 311. čs. bombardovací peruti ve Velké Británii

† 27. 9. 1965

Adolf Liebscher

architekt, řádný profesor České vysoké školy technické v Brně

† 27. 9. 1969

František Žemba

sportovec

† 27. 9. 1974

Konstantin Mátl

herec a režisér

† 27. 9. 1977

Jarmila Lenská

operní pěvkyně

† 27. 9. 1978

Bohuš Fleischer

sportovec - atlet, běžec na 100 až 800 m, čs. reprezentant, mistr ČSR v běhu na 400 m (1924 a...

27. 9. 1978

Zahájení výstavy "Společenské vědy v zahraniční literatuře"

pořadatelé:
- Státní vědecká knihovna Brno
- Zahraniční literatura n. p. Praha

27. 9. 1982

Otevření nové posluchárny (auly) brněnské Přírodovědecké fakulty UJEP

za přítomnosti akademických funkcionářů byla slavnostně otevřena nová posluchárna (aula),...

† 27. 9. 1983

Jiří Malásek

klavírista; hudební skladatel a aranžér; rozhlasový a televizní hudební dramaturg

27. 9. 1995

Vzácná návštěva ve vile Tugendhat

Brněnskou funkcionalistickou Vila Tugendhat|vilu Tugendhat navštívil emeritní profesor...

† 27. 9. 2003
27. 9. 2003

Slavnostní setkání atletů Moravské Slavie Brno všech generací

Toto setkání bylo uspořádáno klubem Moravská Slavia v rámci 95. výročí založení atletiky...

27. 9. 2004

Slavnostní uvedení do provozu věžních hodin na břitové věži hradu Veveří po jejich celkové opravě za podpory občanské finanční sbírky

Věžní hodiny na břitové věží Hradu Veveří|hradu Veveří, jež byly po několik desítek...

27. 9. 2008

Slavnostní setkání v rámci oslav 100. výročí založení atletiky v Moravské Slavii Brno

program:
- prezentace a odběr objednaného a zaplaceného Almanachu ke 100 letům atletiky v...

27. 9. 2009

Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně

Hlavní body programu návštěvy v Brně:

6.00 hodin
Poutníky přivítal...

† 27. 9. 2012

Ivo Osolsobě

dramaturg, překladatel, profesor dějin a teorie divadla, sémiotik

† 27. 9. 2014

Svatava Přibáňová

hudební historička