Internetová encyklopedie dějin Brna

Albert Kutal

  prof. PhDr. Albert Kutal, DrSc.


  • * 9.1.1904 Hranice na Moravě (okres Přerov) – † 27.12.1976 Brno


  • historik umění; vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Československo: jako první popsal českou sochařskou školu 14. a 15. století a zasloužil se o její zařazení do světového umění

  • zajímavé okolnosti

   Zabýval se českým středověkým uměním a genezí české a moravské plastiky krásného slohu.
   Přednášel na univerzitách ve Vídni, Štýrském Hradci, v Lovani, v Bonnu, v Paříži, v Bruselu.


  • bydliště

   Brno:
   - U dětské nemocnice 7
   - V domkách 29
   - Kotlářská 41
   - Hlinky 96
   - sady Osvobození 5


  • vzdělání

   5 tříd obecné školy v Kroměříži a v Brně,
   1. české státní gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1923),
   1923–1928 FF MU - studijní obor dějiny umění a klasická archeologie (1929 doktorát z filosofie, 1939 soukromý docent, 1948 profesor dějin umění, 1963 titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   vyznamenání Za vynikající práci,
   Krajská cena A. Procházky,
   Matějčkova cena,
   Cena ÚV NF,
   Zlatá medaile UJEP v Brně,
   Goethova cena,
   Herderova cena (za popis české sochařské školy 14. a 15. století a zásluhy o její zařazení do světového umění), tuto cenu, kterou obdržel v roce 1976, už si ve Vídni osobně nemohl převzít


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1926–1928 Zemské muzeum Brno (pomocná odborná síla v uměleckohistorickém oddělení),
   1928–1929 služba v armádě,
   1931–1945 Zemské muzeum Brno (odborný asistent, do roku 1942 přednosta obrazárny),
   1938 poručík,
   1939 soukromý docent dějin umění na MU v Brně,
   1945–1948 zemský muzejní rada a správce zemské galerie při Zemském muzeu v Brně,
   1945–1951 ředitel Semináře dějin umění na Filozofické fakultě MU Brno,
   1948 řádný profesor dějin umění Katedry dějin umění MU Brno,
   1951–1971 profesor dějin umění Semináře dějin umění UJEP Brno

  • politická orientace

   nebyl politicky organizován

  • odborné a zájmové organizace

   Skupina výtvarných umělců, Brno,
   před válkou přispíval odbornými články do brněnského časopisu Index,
   člen ROH,
   člen SČSP,
   člen Socialistické akademie,
   1960–1961 předseda pedagogické komise celouniverzitního výboru ROH,
   předseda fakultní dislokační komise,
   1950–1961 vedoucí katedry dějin umění


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 30, hrob č. 44


  • obrazy

   img13871.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Hedvika Böhmová–Hájková
   za okupace byla tehdejším přednostou obrazárny Zemského musea v Brně prof. Albertem Kutalem požádána, aby jako osoba německé národnosti zaštítila další chod této instituce Richard Jeřábek
   student Jaroslav Král
   student Ivo Krsek
   žák na vysoké šlole Miroslava Nováková-Skalická
   studentka
   další osoby (2)...


  • partneři

   Jarmila Kutalová (Půčková, provdaná Stanzlová)
   sňatek: 27. 1. 1942


  • děti

   Vladimír Kutal


  • rodiče

   František Kutal
   Ludmila Kutalová (Kriehubrová)


  • sourozenci

   Arnošt Kutal


  • ulice

   U dětské nemocnice
   bydliště doložené v roce 1932 (dnes Helfertova) V domkách
   bydliště do roku 1942 (dnes Lužova) Kotlářská
   bydliště v letech 1942–1948 Hlinky
   bydliště sady Osvobození
   bydliště (dnes Za divadlem)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   27. 4. 1946
   Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost
   správce zemské galerie při Zemském muzeu v Brně


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 25. 10. 2019

Albert Kutal. Zdroj: Z. Plátková - Všetečková, in: Kapitoly z českého dějepisu umění II., Praha 1987.