Internetová encyklopedie dějin Brna

Julius Glücklich

  prof. PhDr. Julius Glücklich


  • * 10.5.1876 Březové Hory u Příbrami – † 28.9.1950 Praha


  • historik, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Byl židovského původu, roku 1898 konvertoval k evangelické víře.
   Zabýval se dobou bělohorskou, zvláště pak osobností českého nekatolického šlechtice Václava Budovce z Budova, jehož korespondenci zpracoval do podoby edice pramenů.
   Mezi světovými válkami pomáhal uvést v chod historický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, po druhé světové válce pak stejný úkol vykonával na Univerzitě Palackého v Olomouci.


  • bydliště

   Březové Hory u Příbrami (1876–1895),
   Praha (1895–1920),
   Brno, ulice U prachárny (1921–1922),
   Brno-Židenice (1922–1934),
   Praha, Na Babě č. 2 (1934–1950 ve vile, kterou navrhl Josef Gočár)


  • vzdělání

   1888–1895 c. k. reálné a vyšší gymnasium v Příbrami,
   1895–1900 Filosofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze,
   1898–1899 Institut für Österreichische Geschichtsforschung ve Vídni


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1899–1900 suplující učitel na obchodní akademii v Chrudimi,
   1900–1901 suplující učitel na státním gymnasiu v Německém Brodě,
   1901–1903 suplující učitel na státní reálce v Praze, Ječná ulice,
   1903–1904 provizorní učitel na c. k. reálném a vyšším gymnáziu v Praze, Křemencová ulice,
   1904–1906 provizorní učitel na c. k. vyšším gymnasiu v Praze, Žitná ulice,
   1906–1920 skutečný učitel na c. k. státním reálném gymnasiu v Praze, Malá Strana,
   1920–1939, 1945–1946 řádný profesor všeobecných dějin historického semináře Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1926–1927 děkan a 1927–1928 proděkan FF MU),
   1947–1950 čestný profesor historického semináře Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • odborné a zájmové organizace

   1910–1920 a 1934–1940 mimořádný člen KČSN,
   1921–1933 dopisující člen KČSN,
   1912–1933 dopisující člen ČAVU,
   1933–1940 mimořádný člen ČAVU,
   1946–1950 řádný člen ČAVU,
   Historický klub,
   Matice moravská,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • poznámky

   Zásluhou J. Glücklicha byla redakce časopisu Naše věda (původně Věda česká a Česká věda) přenesena z Prahy do Brna na Burešovu ulici č. 8.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ladislav Hofman
   přítel


  • partneři

   Bohumila Glücklichová (Lešovská)
   sňatek: 5. 9. 1914


  • děti

   Milina Faltusová (Glücklichová, provdaná Čechová)


  • ulice

   U prachárny (Beim Pulverturm)
   bydliště v letech 1921–1922 (dnes Roubalova)


  • události

   11. 11. 1928
   Odhalení náhrobního pomníku historika Ladislava Hofmana na ÚH v Brně
   řečník na slavnosti


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 01. 2020