Internetová encyklopedie dějin Brna

Otakar Zítek

  Otakar Zítek


  • * 5.11.1892 Praha – † 28.4.1955 Bratislava


  • operní režisér, skladatel, dirigent; divadelní ředitel; hudební spisovatel a pedagog
   otec osobnosti: Jarmila Zítková


  • pseudonym

   Ota Zítek

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   se skladatelem Boleslavem Vomáčkou založil Listy Hudební matice, které se staly hlavním českým odborným hudebním časopisem (až do závěru padesátých let)


  • bydliště

   Brno, Veveří 58 (1927–1937)


  • vzdělání

   akademické gymnázium v Praze (1911 maturita),
   1913–1914 studium hudební teorie a skladby a hudební vědy ve Vídni,
   speciální studium kompozice u Vítězslava Nováka v Praze


  • zaměstnání

   konzervatoř v Praze (od roku 1919 výuka dějin divadla, mimiky a estetiky),
   Lidové noviny (člen redakce),
   Národní divadlo v Brně (režisér, 1921–1931 dramaturg, 1929–1931 ředitel),
   1922–1931 konzervatoř v Brně (výuka mimiky, studia rolí, dějin divadla, operní režie a dramaturgie),
   Městské divadlo v Plzni (1931–1939 ředitel),
   v roce 1939 byl zatčen a strávil dva roky v koncentračním táboře Buchenwald,
   Městské divadlo v Plzni (1940–1943 ředitel),
   1945–1949 Národní a Státní divadlo v Brně (1946–1949 ředitel),
   JAMU v Brně (1947–1952 pedagog, 1949–1952 řízení Operního studia),
   1953–1955 Vysoká škola múzických umění v Bratislavě

  • odborné a zájmové organizace

   Beseda brněnská (1912 přednášky o dějinách režie)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Ladislava Zítková (Dolanská)
   sňatek: 1924


  • děti

   Jarmila Zítková
   Alena Dunovská (Zítková)


  • rodiče

   František Zítek
   Anna Zítková


  • ulice

   Veveří
   bydliště v letech 1927–1937


  • události

   28. 5. 2014
   Výstava Chyt jsem Bystroušku pro les a pro smutek pozdních let
   režisér


  • související odkazy

   Inscenace Národního divadla v Brně, na kterých se podílel Otakar Zítek


  • autor

   MŠ, hub


Aktualizováno: 10. 05. 2016