Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Životský

  MVDr. Josef Životský


  • * 30.6.1867 Doubravník – † 19.1.1932 Brno


  • zvěrolékař


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Československo: první zemský zvěrolékař

  • zajímavé okolnosti

   Ve vídeňském katalogu doktorů veterinární medicíny měl pořadové číslo 2 (byl však tehdy zamítnut). Z jeho iniciativy vznikla sbírka na pořízení insignií pro Vysokou školu zvěrolékařskou.


  • vzdělání

   Vysoká škola zvěrolékařská ve Vídni (8. 2. 1890 obdržel diplom),
   dne 22. 6. 1921 získal doktorát na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně


  • zaměstnání

   zvěrolékař v Tišnově, od roku 1893 jmenován státním zvěrolékařem v Prostějově,
   v roce 1895 jmenován státním okresním zvěrolékařem v Holešově (zde působil 24 let),
   23. 2. 1919 povolán do Brna jako přednosta zvěrolékařského oddělení zemské politické správy a zemský veterinární referent

  • odborné a zájmové organizace

   Hospodářský spolek v Holešově (založil družstvo pro chov skotu s plemennou knihou, zasloužil se o zřízení rolnické družstevní mlékárny, organizoval pravidelné výstavy skotu v Holešově),
   předseda místní školní rady,
   v roce 1898 byl zvolen za holešovický okres delegátem zemědělské rady,
   člen výboru pro chov koní při ústředním sboru),
   člen říšského poradního sboru zvěrolékařského na ministerstvu orby ve Vídni,
   předseda Ústřední jednoty čs. zvěrolékařů,
   organizoval a řídil I. sjezd československých zvěrolékařů v roce 1927,
   redaktor časopisu Zvěrolékařský obzor


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 1, hrob č. 75–76


  • partneři

   Hermína Životská


  • děti

   Oldřich Životský


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 15535, Matrika narozených Doubravník 1865–1899, s. 45 (Doubravník).


  • autor

   Zatl


Aktualizováno: 07. 11. 2017