Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Křivinka

  MVDr. Jan Křivinka


  • * 20.1.1901 Brno – † 8.7.1963 Brno


  • veterinární diagnostik, epizootolog a patolog, vedoucí laboratoře speciální diagnostiky Ústředního veterinárního ústavu v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Františkánská 9


  • vzdělání

   obecná škola v Brně,
   II. reálka v Brně (9. 7. 1920 maturita),
   Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (zvěrolékař 20. 6. 1928; doktor veterinární medicíny 15. 6. 1929)

  • vyznamenání a pocty

   Budovatel socialistického zemědělství


  • zaměstnání

   1929–1935 asistent Ústavu bakteriologického,
   1936–1942 asistent Ústavu pro patologickou anatomii, bakteriologii, serologii a veterinární hygienu,
   1942–1943 asistent Ústavu pro hygienu masa, mléka a potravin vůbec,
   srpen 1943 asistent nově zřízeného Ústavu pro zkoumání potravin, ten byl později přejmenován na Vyšetřovací veterinární ústav a poté ještě změnil název na Státní veterinární ústav,
   1945–1963 vedoucí Státního veterinárního ústavu

  • odborné a zájmové organizace

   komise expertů pro studium veterinárního lékařství pří Státním výboru pro vysoké školy,
   pedagogický seminář pro doškolování veterinárních lékařů v Pardubicích,
   poradní sbor Biovety,
   redakční rada Veterinářství,
   Vědecká rada Výzkumného ústavu drůbežářského v Ivanke pri Dunaji,
   Vědecká společnost veterinárních lékařů NDR,
   společnost World Poultry Association


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 100–101


  • obrazy

   img16116.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Jan Křivinka
   Františka Křivinková (Bartošová)


  • sourozenci

   Rudolf Křivinka


  • ulice

   Františkánská
   rodný dům


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Zatl, Menš, mát


Aktualizováno: 29. 09. 2017

Jan Křivinka. Zdroj: Historia medicinae veterinariae - Významní představitelé veterinární medicíny (I. díl). Pardubice 1966.