Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Štech

  Václav Štech


  • * 29.4.1859 Kladno – † 23.2.1947 Praha


  • dramatik, organizátor divadelního a kulturního života


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium v Praze,
   Učitelský ústav v Praze


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pedagog na obecných školách,
   režisér ochotnického divadelního spolku ve Slaném (od roku 1887),
   ředitel Městského divadla na Královských Vinohradech (od roku 1906),
   ředitel divadla Uranie v Praze (během 1. světové války),
   ředitel Národního divadla v Brně (1919–1925)

  • odborné a zájmové organizace

   ochotnický divadelní spolek ve Slaném,
   jízda na vysokém kole,
   malování, zpěv, hra na hudební nástroje,
   člen Sokola,
   Muzejní a literární spolek Palacký ve Slaném,
   zakladatel a správce muzea ve Slaném,
   zakladatel divadla Uranie a Městského divadla na Královských Vinohradech,
   člen literárního spolku Máj


  • pojmenováno

   Vlastivědné Štechovo muzeum ve Slaném


  • poznámky

   Publikoval v časopisech Svornost, Svobodný občan, Květy, Zlatá Praha aj.
   Celkově napsal na 50 svazků, z toho divadelních her na 28 svazků.

   V Brně měl rozšířit činnost Národního divadla z provozu na Veveří i do budovy Na Hradbách a také do Reduty. Brněnské divadlo hledalo novou tvář, ale i provozovatele, který by zajistil dobré ekonomické podmínky. Musel proto preferovat kasovní kusy na úkor uměleckého a tvůrčího hledání. Dostal se tak do rozporu s dramaturgem Jiřím Mahenem.
   Leoš Janáček ho dokonce nazval "provokatérem z Prahy", ale většina herců ze souboru se nakonec za Václava Štěcha postavila.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Auerswald
   spolupracovník v Národním divadle v Brně Karel Elgart-Sokol
   přítel Leoš Janáček
   odpůrce příchodu V. Štecha na brněnskou kulturní scénu Jiří Mahen
   odpůrce příchodu V. Štecha na brněnskou kulturní scénu František Neumann
   spolupracovník v Národním divadle v Brně
   další osoby (4)...


  • děti

   Jarmila Liebscherová (Štechová, provdaná Málková)


  • události

   20. 5. 1922
   Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna
   vítal italské hosty v divadle


  • autor


Aktualizováno: 04. 09. 2019