Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Štván

  prof. Ing. Dr. Antonín Štván


  • * 8.6.1892 Praha – † 17.11.1967 Brno


  • vrchní měřický rada, matematik, vysokoškolský profesor


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Zúčastnil se budování základní triangulační sítě na severní Moravě, ale i v Kroměříži, Mikulově, Karlových Varech. V letech 1930–1938 vedl nové měření v Opavě a na Hlučínsku.


  • bydliště

   Opava (1930–1938),
   Brno, Krkoškova 47


  • vzdělání

   od roku 1903 česká reálka v Praze III (1910 maturita),
   studium zeměměřičství na ČVUT v Praze (do roku 1913),
   v roce 1948 jmenován profesorem geometrie


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Analytický výpočet ploch, skupin a příčinků.
   - Nauka o pozemním katastru.
   - Geodetické základy katastrálních map platných v ČSR.


  • zaměstnání

   zaměstnanec geometrických kanceláří,
   ve službách Zemské vlády pro Bosnu a Hercegovinu, na Balkáně (do roku 1919),
   účast na katastrálních pracích v Karlových Varech,
   zaměstnanec triangulační kanceláře ministerstva financí v Praze (do roku 1928),
   triangulační měření po celé republice (do roku 1938),
   odchod do Brna - vedoucí oddělení v katastrální měřičské službě a také vrchní měřický rada,
   od roku 1947 pedagog na VUT v Brně a později řádný profesor,
   odchod do důchodu (1960)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • poznámky

   Zabýval se praktickou geometrií a také psal vědecká pojednání o vyrovnávacím počtu v geometrii.
   Publikoval více než 25 původních prací spolu s 50 recenzemi a referáty nejčastěji v Zeměměřičském věstníku a v Zeměměřičském obzoru.


  • obrazy

   img14426.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Antonín Štván"
   Ostatní literatura
   "Galerie brněnských osobností"


  • partneři

   Anna Štvánová (Hrochová)
   sňatek: 29. 9. 1923


  • děti

   Jaromír Štván
   Milada Štvánová


  • rodiče

   Antonín Štván
   Anežka Štvánová (Moulisová)


  • ulice

   Krkoškova
   bydliště (dnes Gargulákova)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   MŠ, blat


Aktualizováno: 05. 06. 2016

Antonín Štván. Zdroj: Archiv VUT v Brně.