Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Liškutín

  Generálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín


  • * 13.8.1910 Tvarožná (okres Brno-venkov) – † 8.2.1957 Hradec Králové


  • vysokoškolský pedagog; odborník v oboru hygiena a epidemiologie; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v rámci prezenční vojenské služby pracoval v bakteriologické laboratoři Divizní nemocnice 6 v Brně


  • vzdělání

   arcibiskupské gymnázium v Kroměříž,
   později (v letech 1921–1824) státní gymnázium v Brně (zde maturita),
   1929–1934 LF MU v Brně (1947 docent obecné hygieny a epidemiologie, v roce 1954 jmenován profesorem)

  • vyznamenání a pocty

   Řád SNP II. stupně,
   Československý válečný kříž 1939,
   Československá medaile Za zásluhy I. třídy,
   medaile Za zásluhy o obranu vlasti


  • dílo

   Lékařské zkušenosti z druhé světové války. Praha, Naše vojsko 1948 (v tiráži 1949).
   Je autorem 28 původních prací, šesti učebnic a učebních textů a dalších odborných směrnic, referátů, překladů a příležitostných článků (viz Bibliografie. Generálmajor zdrav. sl. prof. MUDr. Josef Liškutín - původní práce. Československá hygiena, 1957, roč. 2, č. 4, s. 268-270).


  • zaměstnání

   Patologický ústav LF MU v Brně (asistent od ledna 1937, již jako student zde pracoval jako demonstrátor),
   studijní pobyt ve Francii v roce 1939 (po vypuknutí války zde vstoupil do zahraniční armády),
   přednosta preventivního odboru MNO (1946),
   náčelník katedry vojenské hygieny a epidemiologie Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové

  • odborné a zájmové organizace

   člen vědecké rady ministerstva zdravotnictví,
   člen vědecké rady MNO,
   člen výboru Purkyňovy společnosti


  • hrob

   hřbitov v Tvarožné, okr. Brno-venkov

  • pojmenováno

   v Hradci Králové se konají „Liškutínovy dny“ (každoroční odborná setkání medicínské veřejnosti)


  • poznámky

   V roce 1939 získal studijní pobyt ve Francii, po vypuknutí druhé světové války zůstal v zahraničí, do zahraniční armády odveden 16. 9. 1939 v Paříži. Pracoval jako odvodní lékař pro vytvářející se čs. vojsko ve Francii.
   Po porážce Francie odjel na parníku Mohamed Alli el Kebir do Velké Británie. Zde působil jako přednosta bakteriologické laboratoře čs. brigády. V srpnu 1944 přesunut na východní frontu, bakteriolog 1. čs. armádního sboru v SSSR, později přednosta zdravotní služby pro osvobozená území (se sídlem v Chustu).

   Po osvobození:
   - přednosta preventivního odboru MNO (1946)
   - habilitace na LF MU (1947)
   - náčelník Katedry vojenské hygieny a epidemiologie Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové (1951)
   - profesor pro obor hygieny (1954)
   - generálmajor (1955).


  • prameny, literatura


  • události

   21. 6. 2011
   Mezinárodní odborný seminář „Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat“
   na semináři doc. PhDr. František Dohnal, CSc., z Univerzity Karlovy v Hradci Králové přednesl příspěvek „K dějinám oboru hygiena a epidemiologie v Československu - generálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín“


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 20. 02. 2018