Internetová encyklopedie dějin Brna

František Alois Krejčí

  Ing. arch. František Alois Krejčí


  • * 14.5.1908 Brno – † 12.12.1981 Praha


  • architekt


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Patřil mezi brněnskou meziválečnou architektonickou avantgardu, ovlivněnou funkcionalismem a dalšími moderními uměleckými směry.
   Architekturou a urbanismem se vždy zabýval v širších souvislostech výtvarného umění, životního stylu a prostředí.
   Věnoval se také teorii architektury a estetice, výstavnictví, designu, malbě, scénografii.


  • bydliště

   Brno, Veveří 57 (v letech 1940–1972)

  • cena města

   Cena osvobození města Brna (1950)


  • vzdělání

   1914–1919 obecná škola,
   1919–1923 První česká státní reálka v Brně (Antonínská ulice),
   1923–1927 Státní průmyslová škola - vyšší odborná škola stavitelská v Brně-Králově Poli,
   1927–1933 Česká vysoká škola technická - Odbor architektury a pozemního stavitelství

  • jiné pocty

   Cena Svazu architektů ČSSR za teoretickou práci Zůstane architektura uměním? (1980)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1932–1933 asistent prof. J. Krohy,
   1934–1935 Ústav architektury II a Ústav stavby měst I České vysoké školy technické v Brně (ateliér B. Babánka),
   1935–1942 samostatný úředně autorizovaný civilní inženýr-architekt,
   1945 člen prvního revolučního Národního výboru v Brně (referent pro stavebnictví a bydlení),
   1946–1948 Zemský národní výbor v Brně (oblastní plánovatel pro okresy Kroměříž a Holešov),
   1948–1952 Stavoprojekt Brno (vedoucí ateliéru),
   1953–1955 Slovenský pamiatkový ústav v Bratislavě,
   1955–1957 Český fond výtvarného umění Praha (konzultant),
   1958–1967 Pozemní stavby Brno (vedoucí projektant),
   1968–1980 Útvar hlavního architekta města Prahy (hlavní referent)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek posluchačů architektury,
   Levá fronta,
   Společnost pro pomoc demokratickému Španělsku,
   Inženýrská komora,
   Ústředí architektů na Moravě (spoluzakladatel a první jednatel 1935–1940),
   SVU Aleš,
   Svaz čs. výtvarných umělců,
   Svaz architektů ČSSR


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96


  • poznámky

   (Podklady k této osobnosti připravil RNDr. Aleš Krejčí, CSc., syn F. A. Krejčího. Děkujeme. Na jeho přání uvádíme i kontaktní údaje: wtrend@cebin.cz, tel: 271770148).


  • obrazy

   img12807.jpg img12808.jpg img12809.jpg img12810.jpg img12811.jpg img12812.jpg img12813.jpg img12814.jpg img12815.jpg


  • partneři

   Věra Krejčová (Nováková)
   sňatek: 1955, Praha


  • děti

   Aleš Krejčí
   Tatjana Kopřivová (Krejčová)


  • ulice

   Veveří
   bydliště


  • objekty

   B. Šmeral
   pomník: Křenová 65c/02
   spoluautor pomníku


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 09. 05. 2020

František Alois Krejčí, fotografie kolem roku 1960. Fotografii poskyt RNDr. Aleš Krejčí, CSc., syn Františka Krejčího. Děkujeme.