Internetová encyklopedie dějin Brna

František Zita

  František Zita


  • * 13.11.1880 Čečelice (okres Mělník) – † 12.5.1946 Brno, nemocnice u sv. Anny


  • vojenský kapelník; hudební skladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   byl tak populární, že stačilo na korespondenční lístek napsat úvodní takty jeho „Fanfárového pochodu“ a pošta lístek spolehlivě doručila


  • bydliště

   Brno, Mautgasse - Mýtní 15


  • vzdělání

   1886–1894 obecná škola v Čičelicích,
   základy hudby získal u lidového muzikanta Vysokomenského ve Všetatech,
   od roku 1904 navštěvoval proslulou hudební školu Tartini v Terstu

  • jiné pocty

   za nejproslulejší skladbu „Slavnostní fanfárový pochod“ (známa též jako La Trieste) z roku 1909 získal 2. cenu v soutěži o nejlepší pochod pro tehdy zřizované zeměbranecké hudby


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   vojenský hudebník u nově vzniklé hudby bosensko-hercegovského pluku č. 3 v Budapešti (1895–1901),
   pěší pluk č. 97 v Terstu (od roku 1902 plukovní bubeník, od roku 1912 plukovní kapelník),
   Posádková hudba Brno č. 2 (1920–1935)

  • odborné a zájmové organizace

   Ochranný svaz autorský (člen představenstva)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 73 (vojenské oddělení, číslo hrobu neuvedeno)


  • poznámky

   Ovládal všechny nástroje smyčcové a dechové. První světovou válku prožil s plukovní hudbou pěšího pluku č. 97 na ruské frontě, do Prahy se vrátil v listopadu 1918.
   Po krátkém pobytu v nemocnici si 6. 12. 1918 podal žádost o přijetí jako vojenský kapelník, jmenován kapelníkem Posádkové hudby Brno s pozdějším označením 2 (kapelníkem Posádkové hudby Brno 1 byl Stanislav Živný). Posádková hudba Brno 2 byla od podzimu roku 1920 přidělena jako plukovní hudba v pěším pluku č. 43 v Brně, zde Zita působil jako kapelník až do konce roku 1935.
   Po skončení vojenské služby zůstal v Brně, aktivně se účastnil hudebního života jako hudebník a kapelník. Zemřel v Brně, pohřeb se konal 16. 5. 1946 (4. den povolen).


  • prameny, literatura


  • děti

   Vanda Zitová (občanské jméno Hrušková)


  • ulice

   Mautgasse - Mýtní
   bydliště (dnes Pionýrská)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2019