Internetová encyklopedie dějin Brna

František Ladislav Nesvadbík

  František Ladislav Nesvadbík


  • * 30.3.1860 Čehovice (okres Prostějov) – † 3.4.1939 Brno


  • profesor I. české státní reálky v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Znal se osobně s Masarykem, z jeho pozůstalosti se dlouho uchovávaly dvě pohlednice od Masaryka a ukazovala se pohovka, na které při jedné návštěvě u Nesvadbíků Masaryk seděl. Jako velmi dobrý zpěvák se stal blízkým přítelem Leoše Janáčka.


  • bydliště

   Čehovice čp. 6 (rodný dům),
   Uherský Brod čp. 160 (v době sňatku),
   Brno, Tivoli 59


  • vzdělání

   20. 7. 1880 maturita na Slovanském gymnáziu v Olomouci,
   po maturitě vojenská služba a v roce 1882 vstup na českou část pražské univerzity, kde absolvoval filozofickou fakultu


  • dílo

   - Katalog knihovny Českého čtenářského spolku. Brno 1907
   - 50 let Českého čtenářského spolku v Brně 1861–1911. Brno, Český čtenářský spolek 1911(?)
   - Vzpomínka na Františka Sušila. Ke stému výročí jeho narozenin napsal František Ladislav Nesvadbík. In: XXIII. výroční zpráva c. k. vyšší reálné školy v Brně. Brno 1904


  • zaměstnání

   po ukončení studií krátce učil na národní škole v Uherském Ostrohu a středních školách v Chrudimi (obchodní akademie, doloženo 1894)) a Šternberku,
   1899–1926 trvale působil na 1. české reálce v Brně (jeho oborem byl český a německý jazyk)

  • odborné a zájmové organizace

   Český čtenářský spolek v Brně (dlouholetý dobrovolný knihovník),
   jeden pokoj Nesvadbíkova bytu na Tivoli 59 byl dán k dispozici pro expozici Vlastivědy moravské, v témže bytě se scházel i pěvecký sbor, který udržoval kontakty s Leošem Janáčkem,
   Společnost pro zachování jeskynních krás v Moravském krasu


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468


  • poznámky

   Narodil se do početné rodiny, měl šest sourozenců.
   František Ladislav Nesvadbík pocházel ze starého selského hanáckého rodu, který se na Prostějovsku doložitelně objevuje již v polovině 16. století (první zmínky jsou v opisech urbářů Tovačovského panství z roku 1567). V polovině 18. století došlo ke změně příjmení na Nesvadbík. V minulosti velmi početný rod v současné době upadá nedostatkem mužských potomků. Geneticko-genealogický výzkum provedený jedním z potomků rodu Nesvadbíků (Dr. Pavlem Mikelem) prokázal, že všichni v současné době žijící Nesvadbíci pocházejí z jednoho rodu a většina z nich také stále žije na půdě svých předků v oblasti dřívějšího Tovačovského panství.
   (Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Pavel Mikel, děkujeme.)


  • obrazy

   img18140.jpg img18141.jpg img18142.jpg img18143.jpg img18144.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leoš Janáček
   přítel Tomáš Garrigue Masaryk
   přítel


  • partneři

   Anna Magdalena Nesvadbíková (Heidenreichová)
   sňatek: 23. 11. 1889, Němčice nad Hanou


  • děti

   Božena Růžena Tihelková (Nesvadbíková)
   Olga Anna Dokládalová (Nesvadbíková)
   Vladimír Jaroslav František Nesvadbík


  • rodiče

   František Nesvadbík
   Marianna Nesvadbíková (Večeřová)


  • sourozenci

   Jan Nesvadbík


  • ulice

   Tivoli
   bydliště (dnes Jiráskova)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 08. 02. 2020

František Ladislav Nesvadbík (30. léta 20. století). Fotografii z rodinného archivu pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Mikel, děkujeme.