Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Josef Martinec

  P. Tomáš Josef Martinec, OSA


  • * 4.8.1925 Pozlovice – † 12.12.1995 Brno


  • 10. opat kláštera sv. Tomáše na Starém Brně, politický vězeň


  • zajímavé okolnosti

   Po roce 1989 opat Tomáš Josef Martinec byl u zrodu nové obrody řádu. Ta představovala významnou roli při oživení tradice starobrněnských augustiniánů. Mimo jiné došlo v té době k povýšení starobrněnského chrámu na „Basilicu minor“.


  • bydliště

   Brno, Mendlovo náměstí 1a


  • vzdělání

   studium bohosloví na teologickém učilišti v Brně,
   slavné řeholní sliby v augustiniánském řádu složil 25. prosince 1949,
   kněžské svěcení přijal 16. dubna 1950 v Brně


  • zaměstnání

   od roku 1950 kaplan v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně,
   1952–1954 působil v Brně-Králově Poli,
   1954–1958 v Náměšti nad Oslavou,
   1958–1962 ve Šlapanicích u Brna,
   1966–1969 v Nedašově,
   1969–1995 v Brně (Staré Brno)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5, hrobka řádu augustiniánů


  • poznámky

   Po Akci K v dubnu 1950, mohl zůstal s P. Jančíkem v klášteře, protože už druhý den měli sloužit mše ve čtyřech klášterech. P. Martinec byl v roce 1961 souzen v procesu Šesták a spol. za pokračování v řádové činnosti. Krajským soudem v Brně byl odsouzen ke 2 letům vězení za neoznámení trestného činu. Obžalobě se nepodařilo prokázat, že by vyvíjel aktivní nepřátelskou činnost.

   Poslední rozloučení s otcem opatem se uskutečnilo dne 21. prosince 1995 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Pontifikální mši svaté předsedal Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

   Jménem generálního převora řádu sv. Augustina P. Miguela-Angela Orcasitase, se rozloučil se zesnulým generální vikář řádu P. Pietro Bellini: „Já a moji augustiniánští spolubratři, kteří přijeli z Rakouska, Německa, Holandska, ze Slovenska a z Polska, zastupujeme zde nejen otce generála a římskou generální kurii, ale také všechny augustiniánské bratry z celého světa, kteří jsou zde s námi přítomni v modlitbě a s bratrskou spoluúčastí.
   ...
   Otec Tomáš složil řeholní sliby v augustiniánském řádu 21. prosince 1946, tedy právě před čtyřiceti devíti lety. Byl nejmladším knězem opatství, když krátce po jeho vysvěcení řeholní společenství starobrněnského kláštera, skládající se z dvaceti bratří, bylo zrušeno a tehdejším režimem rozehnáno. Úmrtím otce Tomáše tak nyní odchází poslední svědek starého klášterního společenství.
   Pro augustiniánský řád byl otec Tomáš člověkem, který byl vybrán Prozřetelností, aby Opatství sv. Tomáše na Starém Brně, tak bohaté historií, duchovním životem a službou lidu Moravy, přežilo pohnuté politické události dlouhých neblahých padesáti let.
   ...
   Do přímluv Panny Marie Svatotomské, kterou on tolik miloval, svěřujeme jejího věrného služebníka. Máš Pán mu dopřál žít v těžkých dobách. Kéž mu dá tedy odpočinek blahoslavených, který nemá konce.“


  • prameny, literatura


  • osoby

   Augustin Miroslav Bera
   spolubratr v řádu augustiniánů Jan Josef Budil
   kněz, kterého přijal do řádu augustiniánů, spolubratr v řeholní a kněžské službě Josef František Gabriel
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Šesták a spol. Fulgenc Florian Jančík
   spolubratr v řádu augustiniánů Řehoř Josef Papež
   spolubratr v řádu augustiniánů
   další osoby (2)...


  • ulice

   Mendlovo náměstí
   bydliště


  • stavby

   Kostel Nejsvětější Trojice
   Božetěchova
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 1950–1954
   Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
   Mendlovo náměstí 1/157
   místo jeho působení v duchovní správě a místo posledního rozloučení
   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   10. opat kláštera
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   8. 5. 1988
   Slavnost na Starém Brně
   opat starobrněnského kláštera augustiniánů
   6. 10. 1987
   Povýšení starobrněnského chrámu na Baziliku minor
   opat, v době jeho působení došlo k povýšení chrámu na „Basilicu minor“


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Ma, mát


Aktualizováno: 08. 12. 2018