Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Wolf

  Ludvík Wolf


  • * 31.3.1909 Zaječí (okres Břeclav) – † 11.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Klobouky, Morkuvská (Morkuvska) 539


  • vzdělání

   obecná škola v Šakvicích (1915–1921),
   roku 1928 dokončil studium na reálném gymnáziu v Hustopečích maturitní zkouškou, učitelskou zkoušku složil po soukromé přípravě roku 1929 v Kroměříži

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen 28. 10. 1946)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce poblíž obecního úřadu a na pomníku obětí druhé světové války u kostela v Šakvicích,
   dále na pamětní desce obětí okupace na budově obecního úřadu ve Velkých Hostěrádkách a na pamětní desce v sokolovně v Kloboukách


  • zaměstnání

   od 1. 9. 1929 učitel v Kobylí,
   dne 1. dubna 1931 nastoupil na učitelské místo na obecné škole v Kloboukách a od 1. září 1931 zde učil na měšťanské škole, roku 1936 složil zkoušku ze IV. odboru

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • poznámky

   Rodina Wolfova se brzy po narození Ludvíka přestěhoval do Šakvic, kde chlapec prožil své mládí. Po skončení studia dne 1. 10. 1929 nastoupil vojenskou službu u pěšího pluku č. 10 Jana Sladkého Koziny v Brně a později v Břeclavi. Z aktivní služby odešel jako četař aspirant a dodatečně byl povýšen na poručíka v záloze.
   V době nacistické okupace zapojen do odbojové organizace ON v Kloboukách spolu s učiteli Františkem PacákemJaroslavem Kuxem. Wolf se soustředil na ilegální činnost místní sokolské jednoty. Zatčen 10. března 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, stanným soudem odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán v Kounicových kolejích 11. června, zpopelnění se uskutečnilo v Krematoriu města Brna 12. června 1942. V době popravy byl ženatý.
   (Informace v tomto encyklopedickém záznamu upřesnil pan Robert Huk, děkujeme.)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Kux
   spolupracovník František Pacák
   společně zatčeni a popraveni


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • události

   12. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 11. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2323 c
   11. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 11. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 01. 2019