Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Kellner

  prof. PhDr. Adolf Kellner


  • * 27.3.1904 Štramberk – † 31.5.1953 Brno


  • profesor slovanské jazykovědy, dialektolog, bohemista a romanista


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se ve Štramberku v rodině zámečníka. Pod vlivem svých učitelů se zaměřil na bohemistiku a romanistiku.
   Na mladého vědce-badatele v nářeční problematice silně zapůsobil i polský dialektolog Kazimierz Nitsch, se kterým navázal kontakt během svého studijního pobytu v Krakově, kde v letech 1927/1928 na Filozofické fakultě Jagellonské univerzity studoval.
   Podílel se na založení brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV. V roce 1952 byl navržen za člena korespondenta ČSAV, ale připravované jmenování se pro jeho úmrtí neuskutečnilo.
   Poslední rozloučení se konalo 4. června 1953 v chrámu Páně sv. Vavřince v Brně.

  • příčina úmrtí

   těžká nemoc


  • bydliště

   Brno-Žabovřesky, Marie Steyskalové 70 (1945–1953)


  • vzdělání

   1915–1923 gymnázium Příbor,
   1923–1927 FF MU v Brně - obor čeština a francouzština (1930 titul PhDr.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od roku 1929 středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Brně,
   22. 2. 1946 jmenován mimořádným profesorem pro obor slovanské jazykovědy na FF MU v Brně,
   od 1. října 1948 řádný profesor Masarykovy univerzity, na níž vykonával řadu vědeckých i pedagogických funkcí (vedoucí dialektologického oddělení Slovanského semináře; vedoucí katedry českého jazyka a literatury FF MU),
   místoředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze a zakladatel jeho brněnské pobočky

  • odborné a zájmové organizace

   Matice moravská (dialektologická komise, jazykovědný odbor),
   Společnost pro slovanský jazykozpyt,
   Slezský studijní ústav


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 69 hrob č. 24-25


  • poznámky

   osobní fond Adolfa Kellnera je uložen v Archivu Masarykovy univerzity (B 23)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Skulina
   spolupráce Radoslav Večerka
   žák


  • partneři

   Anna Kellnerová (Krejčová)
   sňatek: 31. 12. 1933


  • děti

   Marta Kellnerová


  • rodiče

   Anna Kellnerová


  • ulice

   Marie Steyskalové
   bydliště v letech 1945–1953


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 08. 02. 2020