Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Dadok

  prof. Ing. Josef Dadok, CSc., dr. h. c. mult.


  • * 28.2.1926 Dětmarovice


  • elektroinženýr v oblasti NMR; emeritní profesor Carnegie-Mellon University, Pittsburgh; čestný doktor Masarykovy univerzity a VUT v Brně


  • zajímavé okolnosti

   Otec J. Dadoka se v roce 1942 pod nátlakem přihlásil k "Volksliste 3", což mělo za následek, že byl J. Dadok v únoru 1944 odveden německou armádou. S tou se dostal na západní frontu, kde v září 1944 přeběhl k anglické armádě a později do československé zahraniční armády. V ní sloužil jako instruktor radistů.


  • bydliště

   1926–1944: Dětmarovice č. 552, okr. Karviná,
   1944: Halle an der Saale, Německo (služba v německé armádě),
   1944–1945: Barnard Castle, Anglie (služba v čsl. zahraniční armádě),
   1945: Dětmarovice č. 552, okr. Karviná

   Brno:
   - Dlouhá (1946–1947)
   - Křížová (1947–1948)
   - Kameníčkova (1948–1949)
   - Tučkova (1949–1950)
   - Kameníčkova (1950–1950)
   - Rumiště (1952–1953)
   - Srbská (1954–1968)

   od roku 1968: Pittsburgh, USA


  • vzdělání

   české gymnázium v Orlové (od roku 1937),
   po okupaci studium v polštině,
   reálné gymnázium v Ostravě (1946 externí maturitní zkouška),
   studium na Benešově technice v Brně (1946–1951); kandidátská disertační práce "Mezní citlivost a rozlišovací schopnost spektrometru jaderné magnetické rezonance" (1963)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita - doktor chemie (23. 1. 2013),
   VUT v Brně (28. 1. 2013)


  • dílo

   Autor několika patentů, konstruktér více typů NMR spektrometrů.


   PUBLIKACE V ZAHRANIČÍ:
   Finn, F. M., Dadok, J., Bothner-By, A. A., Proton Nuclear Magnetic Resonance Studies of the Association of Ribonuclease S-Peptide and Analogs with Ribonuclease S-Protein, Biochem. 11, 455-461 (1972).

   Balaram, P., Bothner-By, A. A., Dadok, J., Negative Overhauser Effects as Probes of Macromolecular Structure, J. Am. Chem. Soc. 94, 4015-4017 (1972).

   von Dreele, P. H., Brewster, A. I., Dadok, J., Scheraga, H. A., Bovey, F. A., Ferger, M. F., V. du Vigneaud, NMR Spectrum of Lysine-Vasopressin in Aqueous Solution and its Structural Implications, Proc. Nat. Acad. of Sciences, U.S.A. 69, 2169-2173 (1972).

   Dadok, J., von Dreele, P. H., Scheraga, H. A., Decoupling Proton Magnetic Resonance Signals Located Under the H2O Peak, Chem. Comm. J. Chem. Soc., 1055-1056 (1972).

   Freeman, R., Hill, H. D. W., Dadok, J., Rotating Frame Resonance Effects in High Resolution Carbon-13 NMR, J. Chem. Phys. 58, 3107-3108 (1973).

   Pitner, T. P., Glickson, J. D., and Dadok, J., Solvent Exposure of Specific Nuclei of Angiotensin II Determined by NMR Solvent Saturation Method, Nature250, 582-584 (1974).

   Glickson, J. D., Dadok, J., Marshall, G. R., Proton Magnetic Double Resonance Study of Angiotensin II (ASN 1Val 5) in Aqueous Solution Employing Correlation Spectroscopy: Assignment of Peptide N H Resonances and Transfer of Saturation from H2O, Biochemistry 13, 11 (1974).

   Dadok, J., Sprecher, R. F., Correlation NMR Spectroscopy, J. Magn. Res. 13, 243 (1974).

   Breen, J. J., Bertoli, A., Dadok, J., Ho, C., Proton Magnetic Resonance Studies of Human Adult Hemoglobin in Water, Biophysical Chemistry2, 49-52 (1974).

   Pitner, T. P., Glickson, J. D., Dadok J., Marshal G. R., Solvent Exposure of Specific Nuclei of Angiotensin II Determined by NMR Solvent Saturation Method, Nature250, 582-584 (1974).

   Gibbons, W. A., Beyer, C. F., Dadok, J., Sprecher, R. F., Wyssbrod, H. R., Studies of Individual Amino Acid Residues of the Decapeptide Tyrocidine A by Proton Double-Resonance Difference Spectroscopy in the Correlation Mode, Biochemistry14, 420-429 (1975).

   Pitner, T. P., Glickson, J. D., Rowan, R., Dadok, J., Bothner-By, A. A., Delineation of Interactions between Specific Solvent and Solute Nuclei. A Nuclear Magnetic Resonance Solvent Saturation Study of Gramicidin S in Methanol, Dimethyl Sulfoxide, and Trifluoroethanol, J. Am. Chem. Soc. 97, 5917-5918 (1975).

   Pitner, T. P., Glickson, J. D., Rowan, R., Dadok, J., Bothner-By, A. A., Solvation of Angiotensin II and Gramicidin S Determined by NMR Solvent Saturation Method, Proceedings of the Fourth American Peptide Symposium, Chicago (1975).

   Glickson, J. D., Rowan, R., Pitner, T. P., Dadok, J., Bothner-By, A. A., Walter, R., 1H Nuclear Magnetic Resonance Double Resonance Study of Oxytocin in Aqueous Solutions, Biochem. 15, 1111-1119 (1976).

   Dadok, J. and Bothner-By, A. A., "High Resolution NMR Spectroscopy at Higher Magnetic Fields", Proceedings of Symposium in honor of M. Cohn, NMR and Biochemistry, (Ed. S. J. Opella and P. Lu), Marcel-Dekker, NY (1979) p. 169.

   Trojanek, J., Kloblicova, McCurry, P. M., Dadok, J., Pijewska, L., On Alkaloids, XXXIV. 10-Methoxyvincincamidine, A New Alkaloid From Lesser Periwinkle (Vinca-Minor L), Acta Univ. Palacki. Olomuc, Fac. Med.93, 111-118 (1980).

   Buffington, L., Bothner-By, A. A., Dadok, J., 600 MHz and 270 MHz Scalar Coupling Analysis of Somatostatin, Proceedings of the 7th American Peptide Symposium, (Ed. D. H. Richand and E. Gross), Pierce Chemical Co., Rockford, IL (1981) p. 383.

   Bothner-By, A. A., and Dadok, J., "NMR Spectroscopy at 600 MHz", NMR Spectroscopy: New Methods and Applications, (ed. G. C. Levy), ACS Symposium Series 191, 1982 pp. 31-45.

   Moore, R. E., Bartolini, G., Barchi, J., Bothner-By, A. A., Dadok, J., and Ford, J., Absolute Stereochemistry of Palytoxin, JACS104, 3776 (1982).

   Pettegrew, J. W., Kopp, S. J., Dadok, J., Minshew, N. J., Feliksik, J. M., Glonek, T., and Cohen, M. M., Chemical Characterization of a Prominent Phosphorylmonoester Resonance in Animal, Huntington and Alzheimer Brain: 31P and 1H NMR Analysis at 4.7 and 14.1 Tesla, Ann. Neurol. 16, 136 (1984).

   Fyfe, C. A., Gobbi, G. C., Kennedy, G. J., Graham, J. D., Ozubko, R. S., Murphy, W. J., Bothner-By, A. A., Dadok, J., and Chesnick, A. S., A Detailed Interpretation of the 29Si and 27Al High Field MAS NMR Spectra of Zeolites Offretite and Omega, Zeolites 5, 179 (1985).

   Komarneni, S., Roy, R., Roy, D. M., Fyfe, C. A., Kennedy, G. J., Bothner-By, A.A., Dadok, J., and Chesnick, A. S., Aluminum-27 and Silicon-29 Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy of Aluminum-Substituted Tobermorites, J. Mater. Sci.20, 4209 (1985).

   Pettegrew, J. W., Kopp, S. J., Dadok, J., Minshew, N. J., Feliksik, J. M., Glonek, T., and Cohen, M. M., Chemical Characterization of a Prominent Phosphomonoester Resonance from Mammalian Brain: 31P and 1H NMR Analysis at 4.7 and 14.1 Tesla, J. Mag. Res.67, 443-450 (1986).

   Bothner-By, A. A., Dadok, J., The Production of Very High Fields for High Resolution NMR: Progress and Prospects, Recent Progress in Organic NMR Lambert, J. B. and Rittner, R. editors, UNICAMP (1986).

   Bothner-By, A. A., Dadok, J., Mishra, P. K., and van Zijl, P.C.M., High Field NMR Determination of Magnetic Susceptibility Tensors and Angular Correlation Factors of Halomethanes J. Am. Chem. Soc.109, 4180 (1987).

   Bothner-By, A. A. and Dadok, J., Useful Manipulations of the Free Induction Decay, J. Mag. Res.72, 540 (1987).

   Franks, F., Kay, R. L., and Dadok, J., A Nuclear Magnetic Resonance Study of Isomeric Pentitols in Aqueous and Non-Aqueous Solutions, J. Chem. Soc. Faraday Trans.1.84, (8) 2595-2602 (1988).

   Sutter, R. P., Dadok, J., Bothner-By, A. A., Smith, R. R., and Mishra, P. K., Cultures of Separated Mating Types of Blakeslea trispora Make D & E Forms of Triporic Acids, Biochemistry 28, 4060-4066 (1989).

   Franks, F., Dadok, J., Jing, S., Kay, R.L., and Grigera, J., High Field NMR and Molecular Dynamics Investigations of Alditol Conformations in Aqueous and Non-Aqueous Solvents, J. Chem. Soc. Faraday Trans., 87, 579-585 (1991).

   W. D. Markiewicz, G. M. Ciancetta, A. W. Grandin, D. W. Hazelton, D. S. Slack, M. R. Chaplin, S. S. Chen, A. A. Bothner-By and J. Dadok, 20 T Model Coil for a Very High Field NMR Spectrometer Magnet, Adv. in Cryogen. Engin.,37, Part A: 361 (1992).

   Sims C. J., Fujito D. T., Dadok J., Giles H. R., Wilkinson D. A., Quantification of Human Amniotic Fluid Constituents by High Resolution Proton Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy. From Prenatal Diagnosis, 13(6), 473-480, (1993).

   C.H. Lee, F. Li, K. Iwamoto, J. Dadok, A. A. Bothner-By, and J. S. Lindsay,
   Synthetic Approaches to Regioisomerically Pure Porphyrins Bearing Four Different meso -Substituents, Tetrahedron 51, 11645 (1995).

   Bothner-By A. A., Dadok J., Johnson T. E., and Lindsey S.: Molecular Dynamics of Covalently-Linked Multi-porphyrin Arrays, J. Phys. Chem., 100, 17551-17556 (1996).

   Kapitola "High Field NMR Instrumentation" in Encyclopedia of Nuclear Magnetic Resonance, Vol.1, (History Section) , p. 271-276, John Wiley & Sons, 1996, D. M. Grant and R. K. Harris, Editors-in-Chief and E. D. Becker, History Section Editor.


  • zaměstnání

   od šestnácti let pracoval jako listonoš,
   již za studií na brněnské technice vedl na ÚTEE pracovní skupinu vysokofrekvenční techniky,
   krátce pracoval v n. p. Tesla Brno, později přešel do Vývojových dílen ČSAV, kde vedl skupinu vysokofrekvenční spektroskopie (1953), odtud přešel
   do ÚPT, konstruoval kvalitní spektrometry,
   na podzim 1967 odjel na roční vědecký pobyt do USA, kde vzhledem k politickému vývoji v srpnu 1968 zůstal; v roce 1972 byl českými úřady vyzván k návratu do vlasti a po neuposlechnutí byl v nepřítomnosti odsouzen (stejně jako žena a syn) k vězení,
   od roku 1997 emeritní profesor Carnegie-Mellon University v Pittsburghu


  • pojmenováno

   Národní NMR centrum Josefa Dadoka (CEITEC, Brno) - slavnostně otevřeno 23. 1. 2013 v areálu Univerzitního kampusu v Bohunicích


  • obrazy

   img15690.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Aleš Bláha
   profesor


  • partneři

   Marie Dadoková (Janoušková)
   sňatek: 21. 6. 1950


  • děti

   Jiří Dadok
   Luděk Dadok


  • rodiče

   Ferdinand Dadok
   Barbora Dadoková


  • ulice

   Křížová
   bydliště v letech 1947–1948 Kameníčkova
   bydliště v letech 1948–1949 Tučkova
   bydliště v letech 1949–1950 Rumiště
   bydliště v letech 1952–1953 Srbská
   bydliště v letech 1954–1968


  • události

   28. 1. 2013
   Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na VUT v Brně
   světově uznávaný elektroinženýr v oblasti NMR
   23. 1. 2013
   Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na Masarykově univerzitě 1. 1. 1957
   Zřízení Ústavu přístrojové techniky ČSAV
   zkonstruoval první ústavní spektrometr


  • související odkazy

   mapa
   Vzpomínky na NMR v Tesle


  • autor

   blat


Aktualizováno: 27. 06. 2018

Josef Dadok při slavnostní aktu udělení čestného doktorátu na VUT v Brně (28. 1. 2013). Uloženo v Archivu VUT v Brně, foto Jan Symon.