Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Zlámal

  Prof. RNDr. Miloš Zlámal, DrSc.


  • * 30.12.1924 Zborovice – † 22.6.1997 Brno


  • profesor matematiky, zakladatel matematické teorie metody konečných prvků


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno:
   - Kartouzská 8 (1948)
   - Grohova 3


  • vzdělání

   1936–1944 studium na 3. reálném gymnáziu v Brně,
   1946–1948 PřF MU (1949 titul RNDr.)

  • čestný doktorát

   Technická univerzita v Drážďanech (1984)

  • vyznamenání a pocty

   Bronzová medaile VUT v Brně (1969),
   Státní cena Klementa Gottwalda (1974),
   Stříbrná plaketa Bernarda Bolzana ČSAV (1979),
   člen korespondent ČSAV (1981),
   Zlatá plaketa Bernarda Bolzana ČSAV (1984),
   Zlatá pamětní medaile VUT v Brně (1984),
   čestný člen Jednoty československých matematiků a fyziků (1987),
   Pamětní medaile UK v Praze (1992),
   Stříbrná pamětní medaile MU (1994)

  • jiné pocty

   člen korespondent ČSAV (1981)


  • dílo

   Miloš Zlámal: On the Finite Element Method. Numerische Mathematik 12 (1968), 394–409.


  • zaměstnání

   1948–1950 asistent Ústavu matematiky na Vysoké škole technické Dr. E. Beneše v Brně,
   1950–1951 MÚ ČSAV,
   od roku 1952 odborný asistent na Katedře matematiky PřF MU (od roku 1956 docent),
   FS VUT v Brně (od roku 1961 vedoucí Laboratoře počítacích strojů),
   1963–1990 ředitel Laboratoře počítacích strojů VUT v Brně (v roce 1965 jmenován profesorem matematiky),
   od roku 1990 Katedra matematiky FS VUT v Brně,
   v roce 1995 odchod do důchodu


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 9, hrob č. 123–124


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Ludmila Zlámalová
   sňatek: 19. 1. 1952


  • ulice

   Grohova
   bydliště Kartouzská
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   12. 1. 2005
   Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Miloše Zlámala, DrSc.


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   blat, mát


Aktualizováno: 10. 02. 2020