Internetová encyklopedie dějin Brna

František Janda

  prof. Ing. František Janda


  • * 29.11.1878 Vysoké nad Jizerou (okres Semily) – † 1.4.1938 Brno


  • profesor České vysoké školy technické v Brně


  • zajímavé okolnosti

   rada patentního soudu


  • bydliště

   Brno, Kotlářská 1


  • vzdělání

   maturita na reálce v Jičíně (1897),
   studium inženýrského stavitelství na Vysoké škole technické v Praze (2. státní zkouška v roce1902)


  • dílo

   Samostatně navrhl generálně projekt trati Labe Jaroměř - Hradec Králové, byl správcem trati Labe Jaroměř - Lukovna, vedl konstrukční oddělení, které řešilo např. dostavbu zdymadla u Poděbrad.
   Podílel se i na technických řešeních na vodní nádrži Les Království. Vytvořil vlastní návrh klapkového jezu (Technický obzor 1908). Hojně publikoval v Technickém obzoru.


  • zaměstnání

   1901 zaměstnán při stavbě dráhy Vlašim - Dolní Kralovice,
   1902–1903 konstruktér ve firmě Fanta a Jireš,
   1903 krátce působení v roli asistenta u prof. Štyse,
   1903 stavební adjunkt u c. k. ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze,
   1919 vyslán na Slovensko,
   1921 povolán jako pracovník Ředitelství pro stavby vodních cest na ministerstvo veřejných prací,
   1926 sekční správce trati Vltavy a Labe,
   1. 7. 1928 jmenován mimořádným profesorem II. ústavu vodního stavitelství na České vysoké škole technické v Brně; přednášel Úpravy toků, Stavby vodních cest včetně úpravy splavných řek, Základy vodního hospodářství, Hrazení bystřin a Hydrauliku,
   1932/1933 děkan oboru inženýrského stavitelství


  • poznámky

   zpopelněn 5. 4. 1938 v Krematoriu města Brna


  • obrazy

   img14352.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Adolf Štys
   profesor


  • děti

   Lubor Janda


  • rodiče

   František Janda
   Viktorina Jandová (Hladíková)


  • ulice

   Kotlářská


  • autor

   blat


Aktualizováno: 15. 02. 2020

František Janda. Zdroj: Archiv VUT v Brně, Sbírka fotografií.