Internetová encyklopedie dějin Brna

Milan Kopecký

  prof. PhDr. Milan Kopecký, DrSc.


  • * 14.5.1925 Brno – † 17.9.2006 Brno


  • literární historik a teoretik, editor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně (1944 maturita),
   1945–1948 FF MU - obor čeština a ruština (1949 titul PhDr., 1959 CSc., 1962 habilitace, 1972 profesor pro dějiny české literatury, 1980 DrSc.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   totálně nasazen jako stavební dělník,
   1948–1953 učitel na obchodní akademii a gymnáziu v Břeclavi,
   1953–1991 FF MU: mj. v letech 1976–1990 vedoucí katedry české a slovenské literatury, v letech 1971–1976 děkan; v letech 1991–1998 na fakultě působil ještě jako externista,
   1990–1992 Slezská univerzita v Opavě

  • odborné a zájmové organizace

   Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích nad Oslavou (předseda),
   Literárněvědná společnost při ČSAV (vědecký tajemník brněnské odbočky)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 43, hrob č. 521–522


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Antonín Škarka
   pedagog


  • děti

   Michaela Soleiman pour Hashemi (Kopecká, provdaná Horáková)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   27. 4. 1960
   Ustavení brněnské pobočky Literárněvědné společnosti
   jednatel


  • autor

   hub, Kal, mát


Aktualizováno: 09. 02. 2020