Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Svoboda

  Václav Svoboda


  • * 22.6.1912 Plzeň-Skvrňany – † 2.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 2. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno-Maloměřice, Karlova 68a


  • vzdělání

   reálka v Plzni (4 ročníky),
   vyšší průmyslová škola v Plzni - obor strojnický (studium ukončil maturitou),
   vojenská akademie v Hranicích


  • zaměstnání

   voják z povolání, později technický úředník


  • poznámky

   Po maturitě nastoupil vojenskou službu, v roce 1933 byl přijat do vojenské akademie v Hranicích, kde byl 2. července 1935 jmenován poručíkem letectva. Byl polním pilotem, do květnové mobilizace v roce 1938 sloužil u 2. leteckého pluku Dr. Edvarda Beneše v Olomouci, poté byl přeložen do Vyškova.
   Po demobilizaci československé armády nastoupil místo technického úředníka ve Zbrojovce Brno. V červenci 1939 se zapojil do odboje v Obraně národa (okres Brno-venkov, Úderná skupina).
   Gestapem byl zatčen ve Zbrojovce 8. května 1940, vězněn v Brně v Sušilových a Kounicových kolejích do konce března 1941, kdy byl převezen do věznice v Uherském Hradišti. Dne 30. září 1941 byl převezen zpět do Brna do Kounicových kolejí a zde 2. října 1941 popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 3. 10. 1941.


  • obrazy

   img0223.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Karlova
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti zaměstnanců Zbrojovky
   pomník: Lazaretní 7/01


  • události

   3. 10. 1941
   Zápis popravených v Brně 2. 10. 1941
   v protokolu uveden pod číslem 3581 b
   2. 10. 1941
   Popravy v prvním stanném právu v Brně (čtvrtek 2. října)
   stanným soudem odsouzen k předání gestapu


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 18. 12. 2017

Václav Svoboda. MuMB - sbírky, inv. č. 150 278.