Internetová encyklopedie dějin Brna

Robert Paul Fuhrmann

  Robert Paul Fuhrmann


  • * 29.11.1914 Brno – † 16.6.2001 Toronto (Kanada)


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • národnost

   německá


  • vyznamenání a pocty

   Československá medaile za chrabrost (udělil prezident republiky 13. 4. 1946, číslo matriky: 18.514)


  • zaměstnání

   technický úředník v rodinné firmě Fuhrmann (od roku 1937),
   od února 1939 prokurista závodu firmy v Hlinsku,
   po osvobození krátce prozatimní národní správce firmy Mořic Fuhrmann


  • poznámky

   Podařilo se mu odejít před okupací do zahraničí, jako četař aspirant byl do čs. zahraničního vojska odveden 25. 1. 1940, Londýn (Velká Británie), osobní číslo: Z; S-227.
   Po osvobození se vrátil do ČSR, výměrem ministerstva průmyslu z 5. 9. 1945 byl jmenován prozatimním národním správcem firmy Mořic Fuhrmann. Výměrem ministra průmyslu z 29. 11. 1946 byla dříve zavedená národní správa odvolána a podnik byl předán původním majitelům, tedy Ing. Heinrichu Fuhrmannovi a pozůstalosti po Ing. Hansi Fuhrmannovi, zastoupené Robertem Fuhrmannem.
   Po únoru 1948 byla do firmy znovu zavedena výměrem ZNV v Brně ze dne 4. 3. 1948 národní správa, národním správcem jmenovány Čs. závody textilní, národní podnik Praha.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Ilva Fuhrmann (Kučerová)
   sňatek: 3. 7. 1946, Brno (městská rada)


  • děti

   Zdeněk Fuhrmann
   Michael Fuhrmann


  • rodiče

   Hans Fuhrmann
   Wallerie (Wally) Fuhrmann (Türkl)


  • sourozenci

   Dorothea Fuhrmann


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 10. 2018