Internetová encyklopedie dějin Brna

Cyril Kučera

  prof. Ing. dr. agr. MVDr. Cyril Kučera


  • * 9.7.1893 Kucíny, okr. Plzeň – † 22.9.1967 Kroměříž


  • profesor zootechniky a nauky o krmení; správce školního statku Vysoké školy zvěrolékařské v Kuřimi u Brna


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   Česká vyšší reálka v Plzni,
   zemědělský odbor Vysoké školy technické v Praze,
   II. státní zkouška na Českém vysokém učení technickém v Praze 26. 9. 1914 (doktor technických věd tamtéž 24. 11. 1919, vysvědčení učitelské způsobilosti pro střední školy hospodářské 28. 11. 1919),
   Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (25. 11. 1922 zvěrolékař, 30. 1. 1923 doktor veterinární medicíny tamtéž)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1915–1919 hospodářský adjunkt u fy J. Veselý v Molitorově,
   1919–1921 asistent na zvěrolékařském ústavu u prof. T. Kašpárka na Vysoké škole zemědělské při Českém vysokém učení technickém v Praze,
   asistent na ústavu zootechnickém a stolici o krmení a krmivech VŠZv.,
   přednosta ústavu zootechnického a stolice o krmení a krmivech (1926) VŠZv.,
   Vysoká škola zemědělská Brno (převzal místo po zemřelém Josefu Tauferovi)

  • odborné a zájmové organizace

   vedení redakce časopisu Praktický chovatel,
   Klub chovatelů aierdalteriérů


  • prameny, literatura


  • osoby

   Antonín Hrůza
   vedoucí ústavu Josef Taufer
   C. Kučera po J. Tauferovi převzal výuku zootechniky na Vysoké škole zemědělské v Brně


  • autor

   Zatl


Aktualizováno: 04. 07. 2019