Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaromír Souček

  prof. Ing. Jaromír Souček


  • * 11.10.1900 Brno – † 1.2.1959 Brno


  • silniční stavitel, vysokoškolský profesor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1954 založil laboratoř silničních staveb


  • bydliště

   Brno:
   - Hlinky 19 (do roku 1951)
   - Lipová 25 (od roku 1951)
   - Bílého 12 (50. léta)


  • vzdělání

   česká obchodní škola v Brně (1910), (asi C.k.česká obchodní akademie ?)
   I. česká reálka v Brně (1917),
   Česká vysoká škola technická v Brně (1923), stavební odbor,
   studium ve Francii (1923–1924)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   firma Ing. Hollmann a Babuška, Praha - stavbyvedoucí, konstruktér (1927),
   konstruktér v USA, Chicago (1927–1929),
   Konstruktiva Praha - vedoucí inženýr pro silniční stavby (1930–1931),
   Baťa Zlín - projektování železobetonových konstrukcí (1931),
   firma Ing. Havlík a Kottland, Praha - vedoucí inženýr pro stavby (1933),
   samostatný projektant, Brno (od roku 1933),
   suplování přednášek na Benešově technice v Brně (od roku 1939),
   civilní inženýr, projektant, Brno (1939–1945),
   přednosta Ústavu stavby silnic na Benešově technice v Brně a mimořádný profesor (od roku 1945) VUT

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol,
   Československá silniční společnost,
   Society of Civil Engineers,
   Spolek pro komorní hudbu,
   Český čtenářský spolek


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 - kolumbárium u krematoria č. schrány 83


  • poznámky

   Zabýval se hlavně železobetonovými, silničními a letištními stavbami. Byl spoluřešitelem základních státních úloh v silniční dopravě.
   Byl členem několika mezinárodních organizací.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Olga Součková (Venclovská, poprvé provdaná Ježková)


  • rodiče

   Stanislav Souček
   Marie Součková (Letzelová)


  • sourozenci

   Vratislav Souček
   Drahomiř Klíčová (Součková)
   Libuše (Libuša) Iblová ( Součková)


  • ulice

   Hlinky
   bydliště do roku 1951 Bílého
   bydliště od roku 1951 Lipová
   bydliště v 50. letech


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čerm, blat


Aktualizováno: 16. 09. 2015