Internetová encyklopedie dějin Brna

Otto Deutsch

  Otto Deutsch


  • * 3.8.1867 Brno – † po 25.4.1942 Varšava (Polsko)


  • obchodník, podnikatel ve výrobě likérů a lihovin; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
   dítě osobnosti: Eduard Deutsch


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Brno, Mášova 24


  • zaměstnání

   v roce 1918 vstoupil s bratrem Morizem jako veřejný společník do firmy Brüder Deutsch, která podnikala ve výrobě lihových nápojů, ovocných šťáv a octa,
   v roce 1920 byla firma zapsána také česky jako Bratři Deutschové a v roce 1931 byl předmět podnikání rozšířen o obchod s vínem,
   po úmrtí strýce Heinricha Karla (1931) převzal spolu s bratrem Morizem vedení firmy Brüder Deutsch na výrobu likérů v Brně, v níž působil jako tovární ředitel

   po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu, firmu na základě vynucené kupní smlouvy ze dne 7. 9. 1941 koupil za 535 000 Korun Ludwig Jemelik, úředník z Brna

   po osvobození byla firma považována za německý majetek a byla do ní zavedena národní správa (31. 1. 1946 se národním správcem stal ing. Alois Deutsch z Brna),
   po žádosti Gerharda Karla (syna Morize) o vrácení majetku, byla polovina firmy a jmění vrácena, stejně tak byla vrácena druhá polovina patřící dříve Ottovi a Gertě výnosem z 30. 10. 1947,
   po Únoru 1948 byla firma znárodněna a národním správcem ustanovena firma Rájecké závody lihovarské, n.p. Rájec nad Svitavou,
   ještě v roce 1948 se ing. Alois Deutsch pokoušel marně o restituci firmy


  • poznámky

   deportován z Brna 23. 3. 1942 transportem Ad-101 do Terezína, odtud dne 25. 4. 1942 transportem An-739 do Varšavy, zahynul


  • prameny, literatura


  • partneři

   Berta Deutsch (Strakosch)
   sňatek: 25. 5. 1913, Brno (israel. matrika)


  • děti

   Harald/Harry Deutsch
   Gerde Inge Edith Deutsch


  • rodiče

   Eduard Deutsch
   Sofie Deutschová (Eisnerová)


  • sourozenci

   Eugenie Kornfeld (Duetsch)
   Julius Deutsch
   Gustav Deutsch
   Moriz Deutsch


  • ulice

   Mášova
   bydliště


  • osoba na objektech

   uctění památky oběti okupace - O. Deutsch
   jiná realizace: Mášova 24/01


  • události

   19. 7. 2013
   Zasazení nových pamětních kostek, tzv. „Stolpersteine" 23. 3. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ad"
   v transportu měl číslo 101


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 13. 05. 2019