Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Vetterl

  prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc.


  • * 18.12.1934 Brno – † 29.10.2012


  • významný biofyzik, jeden ze zakladatelů bioelektrochemie a její propagátor u nás
   dítě osobnosti: PhDr. Karel Vetterl


  • zajímavé okolnosti

   úzce spolupracoval s PřF MU (katedra fyzikální elektrotechniky) a s LF MU (stomatologická klinika - tkáňové inženýrství v orální implantologii)


  • bydliště

   Brno, Žampachova 9


  • vzdělání

   1946–1953 gymnázium v Brně-Husovicích,
   1953–1958 PřF MU,
   1958–1959 LF MU (1964 titul CSc., 1967 RNDr., 1992 docent a 1996 profesor pro obor biofyzika, 1999 DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá plaketa J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách (1994 za objev dvojrozměrné kondenzace bází a nukleoisidů),
   Stříbrná medaile Univerzity Palackého (1999)


  • zaměstnání

   1958–1959 katedra fyziky na VUT v Brně,
   1959–2005 Biofyzikální ústav ČSAV v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Jednota českých matematiků a fyziků


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H5, hrob č. 33


  • poznámky

   v roce 1991 se podílel na přípravě učebních plánů nové specializace biofyzika při oboru fyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Karel Vetterl
   Marie Vetterlová


  • sourozenci

   Libuše Najmrová (Vetterlová)


  • ulice

   Žampachova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis, Kal, mát


Aktualizováno: 19. 11. 2017