Internetová encyklopedie dějin Brna

Eliška Rejčka

  Eliška Rejčka


  • * 1.9.1286(8?) – † 18.10.1335 Brno


  • královna česká a polská, zakladatelka cisterciáckého kláštera na Starém Brně


  • zajímavé okolnosti

   Pivovarník Milan Rambousek začal v roce 2007 v Hradci Králové vařit speciální "Eliščino královské pivo" s přídavkem kaštanového medu. Pivo nese jméno podle královny Elišky Rejčky, k jejímž věnným městům Hradec Králové patřil. Minipivovar se nachází v místnosti o rozměru pouhých 14 m² ve vestibulu budovy nového krajského úřadu, který vznikl přestavbou hradeckého pivovaru. Kapacita minipivovaru činí 480 až 500 litrů za měsíc až šest týdnů. Vedle světlé dvanáctky s příchutí kaštanového medu se bude vyrábět i třináctka, dále pak tmavá piva, případně další speciální piva (např. s příchutí dýně či fíků).


  • místo pobytu

   Brno:
   - Dominikánské náměstí 2
   - klášterní budovy na Starém Brně, Mendlovo náměstí 1


  • studia

   v útlém věku vychovávána svojí macechou Markétou Braniborskou na dvoře svého snoubence Oty Braniborského (syn správce českých zemí po smrti Přemysla Otakara II.), který však v dětském věku zemřel,
   od roku 1300 pak žila na pražském přemyslovském dvoře a snad i na budyňském panství pod dohledem své tety Gryfidy (Griffiny), vdovy po Leškovi Černém


  • hrob

   kostel Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně, Mendlovo náměstí

  • pojmenováno

   její jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


  • poznámky

   Rodiče: polský král Přemysl Velkopolský (dynastie Piastovců) a Ryksa (Luitgarda) Švédská. Po své matce byla pojmenována Ryksa (Richenza), při sňatku s Václavem II. přijala jméno Eliška (Alžběta). Její rodiče zahynuli násilnou smrtí. Matka rukou vlastního manžela a Přemysl sám se necelých osm měsíců po své korunovaci v Hnězdně stal obětí úkladné vraždy. Na pražském královském dvoře se vztahy nové manželky Václava II. s jeho dospívajícími dětmi, jejími vrstevníky, nevyvíjely nijak idylicky. Především s budoucí českou královnou, o čtyři roky mladší Eliškou Přemyslovnou, gradovaly až k pozdější neskrývané nenávisti.

   Pouhých šest dnů před smrtí Václava II. se královskému páru narodila princezna Anežka. Královna vdova, "někdy královna česká a polská", byla sice finančně zajištěna 20 tisíci hřivnami z důchodů z několika českých měst, její postavení však bylo stále složitější, obzvláště když se po vraždě Václava III. dostal na český trůn Jindřich Korutanský, manžel starší dcery Václava II. Anny.
   Do hry však vstoupili ještě Habsburkové. Syn německého krále Rudolf (přezdívaný král Kaše) podpořil své nároky na český trůn sňatkem s Rejčkou. I toto její druhé kralování trvalo krátce, tentokrát jen necelých devět měsíců. Když Rudolf skonal na úplavici, přičítal kronikář Otakar Štýrský vinu za jeho smrt "příliš vášnivému milování" mladé choti.
   Druhý manžel jí ve své závěti zdvojnásobil vdovské důchody a Rejčka si podržela prosperující východočeská věnná města Poličku, Chrudim, Vysoké Mýto, Jaroměř a Hradec, která se stala oporou její hospodářské samostatnosti. V nastalém boji o český trůn se přiklonila na stranu Fridricha Habsburského, bratra svého zesnulého manžela, proti obnovené kandidatuře Jindřicha Korutanského. V přestrojení, s dvouletou dcerou, jen v doprovodu jedné služebné se jí podařilo uprchnout z Prahy do habsburského tábora, kterému zajistila podporu svých věnných měst a sama se pak uchýlila do kláštera Klosterneuburg u Vídně.

   Habsburkové však po zavraždění hlavy rodu, římského krále Albrechta, vlastním synovcem Janem Parricidou v roce 1308 vzdali své ambice na český trůn. Ve znojemské mírové smlouvě s korutanskou stranou (14. 8. 1308) však Rejčce zajistili uznání všech jejích vdovských nároků. Královna vdova si za své sídlo zvolila Hradec, o jehož rozkvět se nemalou měrou zasloužila.
   S novým panovníkem, Janem Lucemburským, navázala kontakt především ve věci svých vdovských práv. V té době se však začaly vyostřovat již dříve napjaté vztahy mezi královnou vdovou a novou českou panovnicí, Eliškou Přemyslovnou. Současně však dochází k Rejččinu osudovému sblížení s významným českým pánem, Jindřichem z Lipé. K eskalaci konfliktu mezi oběma královnami přispěla Rejčka zasnoubením své dvanáctileté dcery Anežky bez královského souhlasu s polským vévodou Jindřichem Javorským, kterému navíc jako záruku na věno postoupila Hradec.

   Následné období vnitřního neklidu skončilo smírem mezi králem a odbojnou šlechtou v čele s Jindřichem z Lipé. Následně pak koncem roku 1318 postoupila Rejčka své panství ve východních Čechách za peněžitou náhradu Janu Lucemburskému a společně se svým životním partnerem Jindřichem z Lipé, který přijal úřad moravského zemského hejtmana, si za své společné sídlo zvolili Brno. Zde vedli skvělý dvůr, který svou nádherou zastiňoval i královský dvůr pražský. Rejčka tu pak za významné podpory především Jindřicha z Lipé, ale i krále Jana buduje své největší životní dílo, klášter cisterciaček na Starém Brně, nazývaný "klášter Králové".
   Už od roku 1315 pro něj začala pořizovat iluminované liturgické a chorální rukopisy (celkem 9), snad v benediktinském klášteře v Opatovicích na Hradecku. K ekonomickému zajištění kláštera použila peněz ze svých stálých důchodů z královské urbury i z prodeje svých věnných měst. Ve své závěti pak klášteru odkázala statky, které na Moravě zakoupila (např. Hustopeče s přilehlými osadami či Zlín). Na všech kupních smlouvách figuruje jako svědek a ručitel pan Jindřich, který se staral i o její pohledávky vůči královské komoře. Od krále Jana získala Rejčka krom jiného i dům s tzv. královskou kaplí na Rybném trhu (dnešní Dominikánské náměstí).
   V roce 1329 Rejčku hluboce zasáhla smrt její životního partnera Jindřicha z Lipé. Její nezastíraný žal budil v jejím okolí údiv až pohoršení: "tolik plakala a bědovala, že to bylo všem, kteří viděli její nářek, k úžasu". Zcela pak změnila způsob života a zbývající léta věnovala pokání, bohulibému životu a shromažďování svatých ostatků. V roce 1333 se za tím účelem vypravila se svou dcerou Anežkou do Porýní, odkud přivezla do Brna řadu relikvií, např. nádobku s olejem z kostí sv. Kateřiny a jednu kostru z těl Jedenácti tisíc panen, uložených ve stejnojmenném klášteře v Kolíně nad Rýnem. Podle svého přání uvedeného v závěti byla Eliška pohřbena v prostém šatě uprostřed nového chrámu před oltářem sv. Ducha.


  • obrazy

   img1704.jpg img6267.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Václav II.
   sňatek: 26. 5. 1303 Rudolf Habsburský
   sňatek: 16. 10. 1306 Jindřich z Lipé
   sňatek: nesezdaní partneři


  • děti

   Anežka
   manžel polský vévoda Jindřich Javorský


  • ulice

   Dominikánské náměstí
   dům s tzv. královskou kaplí věnovaný Janem Lucemburským Elišce Rejčce Mendlovo náměstí
   klášterní budovy


  • stavby

   Kostel sv. Vavřince
   Kristenova
   v roce 1324 se zavázala k výstavbě kostela
   Kostel Panny Marie (sv. Anny)
   Mendlovo náměstí 1/157 Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   zakladatelka kláštera, je pohřbena v klášterním chrámu


  • události

   22. 12. 2016
   Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
   její jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016
   8. 5. 1988
   Slavnost na Starém Brně
   zakladatelka cisterciáckého kláštera
   26. 8. 1923
   Vysvěcení kostela sv. Bartoloměje v Žebětíně
   zakladatelka původního kostela
   11. 2. 1643
   Brněnský dům cisterciaček
   dům obdržela zakladatelka kláštera Eliška Rejčka od Jana Lucemburského
   22. 4. 1324
   Královna Eliška Rejčka vydává zakládací listinu komínského kostela
   vydala zakládací listinu komínského kostela

   další události (1)...


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Bau


Aktualizováno: 02. 08. 2019

Eliška Rejčka v iluminovaném rukopisu, který nechala zhotovit pro svůj cisterciácký klášter na Starém Brně před 1323. ČECHURA Jaroslav - MIKULEC Jiří - STELLNER František: Lexikon českých panovnických dynastií. Praha 1996, s. 38 - 39.