Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Konečný

  Ludvík Konečný


  • * 21.2.1904 Studnice (Studnitz), okr. Vyškov – † 26.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • zajímavé okolnosti

   Je zapsán v úmrtním protokolu spolu s popravenými 24. 6. 1942 (č. 2477m), ale v úmrtí je datum opraveno na 25. 5. 1942 a zpopelnění je zapsáno 26. 5. 1942. Ostatní mají datum zpopelnění 25. 6. 1942 (nevznikl omyl přehozením číslovek? -Menš). V denním tisku není uveden mezi popravenými 24. 6. 1942.

  • příčina úmrtí

   popraven (takto uvedeno v úmrtním protokolu -Menš)


  • bydliště

   Studnice čp. 99 (rodný dům),
   poslední bydliště v úmrtním protokolu nevyplněno (-Menš)


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí obou světových válek v obci Studnice, okr. Vyškov, s datem zastřelení v Kounicových kolejích 26. 6. 1942


  • zaměstnání

   v úmrtním protokolu nevyplněno (-Menš)


  • poznámky

   Zpopelněn v Krematoriu města Brna 26. 5. 1942 (správně asi 26. 6. 1942). Málo podkladů pro zápis do úmrtního protokolu města Brna naznačuje, že zápis není zřejmě přesný (-Menš)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Růžena Konečná (Trněná)
   sňatek: 27. 2. 1927, Studnice (? -Menš)


  • rodiče

   Antonie Konečná (Švecová)
   Vincenc Konečný


  • události

   25. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 24. 6. 1942
   V protokolu uveden pod číslem 2477/m - den úmrtí je však zapsán 29. 5. 1942. Jako důvod úmrtí je uvedeno „Hinrichtung“. Ale v denním tisku není uveden mezi popravenými 24. 6. 1942, i když je s nimi společně zapsán. Zatím nevyjasněno (-Menš).


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 29. 04. 2015